پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بخش اول
توسعه چیست؟
مکاتب مختلف توسعه
الف. مکتب تکاملی توسعه
ب. نظریه های نوسازی
نظریه رِدفیلد:
نظریه اِسملسِر
نظریه روستو
ج. دیدگاه مارکسیستی از توسعه
ویژگی های مشترک کشورهای در حال توسعه
مشخصه های اجتماعی کشورهای در حال توسعه
توسعه اقتصادی چیست؟
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
شاخصهای توسعه اقتصادی
مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):
رویکرهای توسعه
بخش دوم
آموزش و پرورش ، دانایی و توسعه
محور های فلسفه آموزش و پرورش
استانداردسازی منابع انسانی آموزش وپرورش
راهکارهای  پیشنهادی در برنامه ریزی آموزش و پرورش
معنای یاد گیری (گنج درون) از دیدگاه سازمان یونسکو در سه حیطه با عناوین ۳H
بررسی ویژگیهای آموزش و پرورش کارآمد
ویژگی های آموزش و پروش نوین
پیشنهاداتی در امر دست یابی به  آموزش و پرورش کار آمد

بخش اول

توسعه چیست؟

توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, ۲۰۰۱). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

مکاتب مختلف توسعه

الف. مکتب تکاملی توسعه

این مکتب یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاکم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است.

یکی از صاحبنظران مکتب تکامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دورکیم), قانون اعظم تکامل (فرآیند تکامل اجتماعی) را حرکت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”کثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت کنونی رسیده است و به‌طورکلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حکمرفرما خواهد شد“.

ب. نظریه‌های نوسازی

نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یک سنت جامعه‌شناختی به یک تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری که در یک سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای که توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یک جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموکراتیک غربی) روبرو هستیم.

 نظریه رِدفیلد:

رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی اینست که جامعه‌ای کوچک,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌کرد بلکه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یک طیف) مشخص می‌کرد.

وی معتقد بود که جامعه قومی, در طی یک فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد که افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

 

نظریه اِسملسِر

نظریه نیل اِسملسِر براساس تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یک جامعه پیشرفته,‌ تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفکیکی است. درواقع تغییر, روی تفکیک متمرکز شده و فرآیندی است که در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است که وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید.

به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بکارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (کشاورزی), جایگزینی ماشین و کارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حرکت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).

 

نظریه روستو

روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاکید می‌ورزد که باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (۱) جامعه سنتی, (۲) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (۳) مرحله خیز اقتصادی,‌ (۴) مرحله بلوغ, و (۵) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد که رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه کارآفرینی“ در جامعه است.

ج. دیدگاه مارکسیستی از توسعه

طبق این نظریه, کشورهای درحال توسعه از دو بخش کاملاً مجزا تشکیل شده‌اند: اول بخش سرمایه‌داری که پذیرای دگرگونی شده و با سمت‌گیری به سوی بازار به دنبال کسب حداکثر سود است. دوم بخش سنتی کشاورزی که ایستا بوده و کمتر مازادی برای بازار داشته و علاقه کمتری به کسب حداکثر سود دارد.

کشورهای درحال‌توسعه

ویژگی های مشترک کشورهای در حال توسعه

پایین‌بودن سطح و کیفیت زندگی مردم

بیکاری و کم‌کار, و پایین‌بودن میزان بهره‌وری کار (و نیروی کار)

وابستگی زیاد به تولیدات کشاورزی ویا صادرات مواد اولیه (منابع طبیعی)

وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در روابط بین‌المللی

ساختار سیاسی و حکومتی نامناسب و ناکارآمد

مشخصه‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه

الف. نابرابری اجتماعی

ب. ضعف طبقات متوسط

ج. بی‌سوادی

د. مشکلات بهداشتی و درمانی

توسعه اقتصادی چیست؟

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی, انسانی و اجتماعی .

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشهکنی فقر)

دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

 

شاخص‌های توسعه اقتصادی

الف. شاخص درآمد سرانه

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP)

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه

و. شاخص توسعه انسانی (HDI)

مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):

اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), که مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی کار است.

دوم, بخش صنعتی (درون شهری), که دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی کار جذب آن می‌گردد.

رویکرهای توسعه

رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی

رویکرد تفاوت‌های نژادی

رویکرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی

رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت‌ها

رویکرد تاریخی

رویکرد دور باطل

بخش دوم

آموزش و پرورش ، دانایی و توسعه

 

نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک سیستم دارای چهار مولفه است که عبارتند از :

فراهم آوری زمینه های نرم افزاری توسعه به معنای پردازش درونداد وایجاد تغییر و تحول در آن (در دانش آموزان)بگونه ای که واجد کلیه ویژگیهای یک انسان نو و مدرن باشند تا بتوانند ضمن تاثیر گذاری بر محیط پیرامون خود آن را به گونه ای ساماندهی نمایند تا مناسب و در خور تغییرات ناشی از امواج مهیب مدرنیته باشد.چنین فردی از دید اینکلس دارای ویژگیهای زیر است:

۱-برخورداری از عقاید آزادو توجه به تنوع افکار .

۲-تمایل به سازماندهی و برنامه ریزی امور.

۳-داشتن ایده و توانمندی تسلط بر محیط .

۴-قابل محاسبه دانستن جهان .

۵-احترام به دیگران .

۶-اعتقاد به علم و تکنولوژی.

۷-احترام به برابری و رعایت حقوق دیگران.

از نظر ارسطو انسانها پنج نوع دانایی دارند :

شناخت علمی

توانایی عملی

خرد شهودی

سوفیا( Sophia) یا حکمت نظری

حکمت زندگی هر روزه ، که این دانایی مبنای بقیه است – یعنی چطور میان جمع زندگی کردن .

شاخص دانایی کشورها

ساختار انگیزش اقتصادی که زیربنای آن را فرهنگ می سازد .

آموزش

زیرساخت اطلاعات و ارتباطات

نظام نوآوری

نظام تدبیر

بایدهای تدوین فلسفه
 آموزش و پرورش

محور های فلسفه آموزش وپرورش

به نظر می  رسد در تدوین فلسفه آموزش و پرورش که اکنون مد نظر قرار گرفته توجه به موارد زیر می تواند تا حد زیادی در جهت حل مشکلات کنونی و بستر سازی برای ایجاد یک نظام آموزش و پرورش خلاق در کشور موثر واقع شود:

۱-  فلسفه آموزش و پرورش باید براساس آموزه های قانون اساسی ،اندیشه های حضرت امام(ره) ،جهان بینی و فلسفه تربیتی اسلام ،ویژگی های جامعه اسلامی و نیازهای روبه رشد آن در سطح ملی و بین المللی،یافته های تحقیقات وپژوهش های آموزشی وپرورشی در سطح ملی و بین المللی وتجربیات ارزشمند جامعه آموزش وپرورش در بالین مدرسه تدوین شود.

۲- فلسفه آموزش وپرورش حاکمیت معیارها وارزش های اسلامی برنظام مدیریت وتشکیلات اداری به منظور بالابردن ظرفیت خلاقیت و توان تولید ایده وابتکار عمل در مدیران از طریق تفویض اختیارات متناسب با مسئولیت به مدرسه ،منطقه ،استان وستاد را کانون توجه قراردهد.

۳- موقعیت ،منزلت وپایگاه معلم را از طریق فضا سازی وکاربست رهیافت پژوهش مشارکتی کارکنان مدرسه برای رشدمداوم توانمندیهای مدیران و معلمان؛کارشناسان در مدرسه و منطقه ،ارتقادهد.

۴- مشاوره با خبرگان برای تخمین آینده و جهت گیری های آن در تدوین فلسفه آموزش وپرورش، جدی گرفته شود.

۵-  به توانمندی های جامعه آموزش وپرورش کشور نگاه مثبت داشته باشد.

۶-  به چالشهای جهانی ، ملی وبومی آموزش وپرورش توجه وعنایت ویژه داشته باشد.

۷-  همراه رشد دانش وتوسعه علوم وفنون ،تاکید برآموزش ویادگیری ارزشها و کسب مهارتها و شایستگیها توجه جدی شود.

۸- برای پاسخگویی به نیازهای محلی ،بومی ومنطقه ای اختیار وفرصت تولید فکر، برنامه ریزی محلی ومنطقه ای  برای مدرسه ومنطقه قایل شود.

۹- برنامه درسی (مجموعه فعالیت ها وتجارب یاددهی – یادگیری)با نظام ارزش های اسلامی ، اصول،اهداف و ضرورت های جامعه اسلامی، انطباق و هماهنگی منطقی ایجادکند.

۱۰- در برنامه های درسی فضا برای پرورش توانمندی هایی مثل توان تفکر خلاق ،توان مشگل گشایی گروهی،توان طرح مساله ،توان تولید،توان جستجوگری،توان از نو نگریستن وفراتر نگریستن،توان متفاوت نگریستن،توان تاثیر گزاری و توان یاگیری بهتر،مهارتهای پژوهشی ،مهارتهای مطالعاتی و ارتباطی ومهارتهای زندگی فردی و اجتماعی و…مورد توجه قرارگیرد.
۱۱- بهره گیری از فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی – یادگیری مورد توجه قرارگیرد.

۱۲-  فلسفه آموزش وپرورش باید آموزش وپرورش را در تمامیت خود درک کندوآنرا به واسطه مفاهیم کلی ای که ما را درانتخاب هدف ها وسیاست های تربیتی راهبر خواهند بود تعبیر وتفسیر نماید. بدون درنظر گرفتن مسایل کلی فلسفی ، نمی توان سیاست های موجود آموزش و پرورشی

۱۳-  باور داشته باشیم، آموزش وپرورش کشورمان نیازمند کار بالینی است و نیاز به نظریه پردازی و مدل سازی دارد.براین اساس فلسفه آموزش و پرورش باید فرهنگ مطالعات بالینی را رهنمون شده، اشاعه دهد تا موجبات توسعه کیفی آموزش وپرورش شود.

استانداردسازی منابع انسانی آموزش وپرورش

 

40,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آموزش و پرورش در فرانسه
 • مقاله توسعه چیست؟
 • پاورپوینت جهانی شدن و توسعه
 • تجربیاتی مدون پیرامون آموزش و پرورش ، خانواده و دانش آموزان
 • مقاله رئالیسم و آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.