پاورپوینت اصول برنامه ریزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت اصول برنامه ریزی مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱- تعاریف و مفاهیم
۲- برنامه ریزی و کنترل
۳- برنامه ریزی استراتژیک
۴- برنامه ریزی عملیاتی
۵- تکنیک های برنامه ریزی
۶- بودجه و تخصیص منابع
۷- قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی
منابع

فهرست منابع مورد استفاده

۱- آیت اللهی، رضا(۱۳۸۰)، اصول برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران.

۲- آهنگران، محمداسماعیل(۱۳۸۲)، اصول و مبانی برنامه ریزی استراتژیک، موسسه فزهنگی انتشاراتی زهد، تهران.

۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی(۱۳۸۳)، مطالعات آمایش سرزمین، دفتر آمایش و توسعه پایدار، تهران.

۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی(۱۳۸۳)، قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، تهران.

۵- شکوهی، علیرضا و محمد نثاری(۱۳۸۱)، برنامه ریزی استراتژیک: راهنمای کاربردی ایجاد و توسعه، انتشارات بیست، اصفهان.

۶- مجتهدزاده، غلامحسین(۱۳۶۸)، مقدمه ای بر اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دفتر آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، تهران.

۷- مجلس شورای اسلامی(۱۳۸۴)، پیشنهاد روشی برای بودجه ریزی عملیاتی، مرکز پژوهش مجلس، تهران.

۸- مرکز آموزش مدیریت دولتی(۱۳۷۲)، مدیریت استراتژیک(مجموعه مقاله)، ترجمه عباس منوریان، موسسه چاپ و انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.

۹- موسوی شاهرودی، سید محمد(۱۳۸۵)، برنامه ریزی، انتشارات برتر چاپ، تهران.

 

تعاریف و مفاهیم

وظایف مدیریت:

۱- برنامه ریزی

۲- سازماندهی

۳- استخدام

۴- هدایت

۵- کنترل

سوال اساسی مطرح (فلسفه برنامه ریزی):

چرا برنامه ریزی لازم است؟

نظریه تصمیم:

– وضع موجود

– وضع مطلوب (هدف)

– برنامه جهت دستیابی به اهداف

– بازخور (ارزیابی و کنترل)

تعریف برنامه ریزی:

برنامه ریزی عبارت از یک سلسله  عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر بوده که به منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می گیرد.

عناصر کلیدی برنامه ریزی:

۱- روش برنامه ریزی

۲- محیط اجتماعی

۳- سیستم برنامه ریزی

۴- برنامه ریز

مختصری در نظریه دولت:

سرمایه داری خالص……………………………اقتصاد مختلط…………………………سوسیالیستی خالص

دلایل ضرورت برنامه ریزی:

۱- تصحیح کننده رفتار بازار

۲- رفتار عقلایی و افزایش کارایی

۳- محدودیت منابع

انواع برنامه ریزی:

۱- از نظر زمانی(کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

۲- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای)

۳- از نظر حوزه عملکرد(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی)

رویکردهای متفاوت در برنامه ریزی:

۱- نگرش خرد

۲- نگرش کلان

۳- نگرش توسعه

۴- نگرش آمایش

برنامه ریزی و کنترل

برنامه ریزی و کنترل رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند بطوریکه بسیاری از دانشمندان سیستم برنامه ریزی را بدون کنترل بی معنی دانسته و عنوان می کنند که بدون وجود نظارت و کنترل هیچ سیستمی نمی تواند به بالاترین ظرفیت خود برسد.

تعریف نظارت و کنترل:

فعالیتی است که باعث تطبیق عملیات انجام شده با اهداف برنامه می شود. به عبارت دیگر، نظارت مستمر می تواند اهداف مورد نظر را از انحراف حفظ می نماید.

فرآیند نظارت و کنترل:

در مدیریت فرآیند، کنترل یا نظارت یک وظیفه اساسی و مهم به شمار می رود. فرآیند کنترل شامل سنجش نتایج عملیات یا هدفهای مطلوب و برنامه ریزی شده بوده تا در صورت لزوم اقدامات اصلاحی لازم به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف مورد نظر انجام گیرد. بطور کلی در سلسله فرآیندهای مدیریت، نظارت و کنترل از اهم فرآیندها است.

مراحل فرآیند کنترل:

۱- تعیین و برنامه ریزی هدف ها و موازین

۲- سنجش نتایج حاصله و یا عملکرد

۳- تعیین میزان انحراف

۴- تعیین علل انحراف

۵- اقدامات اصلاحی

برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک از مباحث مدیریتی و مربوط به علم مدیریت است که خود از شاخه علوم انسانی می باشد. علوم انسانی به دلیل ماهیت خاص خود از پیچیدگی هایی نیز برخوردار می باشند. زیرا مانند علوم تجربی امکان مشاهده مستقیم و آزمایش در آزمایشگاه و رسیدن به قانون علمی در آن وجود ندارد. به تعداد صاحبنظران در این زمینه دیدگاه و نظریه وجود دارد که با گذشت زمان درستی و نادرستی آن اثبات می گردد.

در وجود انسان خاطره وامید دو چیز متفاوت و عجیب هستند اولی به گذشته نگاه می کند و دیگری به آینده و ما باید سعی کنیم پندارهایی را که طرح های آینده ما را اثربخش تر می کنند در ذهنمان تجسم کنیم. ما باید مهارت تجسم کردن را در راستای دستیابی به نتایج مثبت به کار بندیم، مانند قهرمان المپیک و تصویر سازی با جزئیات به هنگام تمرین یعنی با تصور و تجسم قرار گرفتن در خط شروع و شنیدن صدای شلیک تیر، دویدن، شنیدن هیاهوی تماشاگران، مشاهده خط پایان و در نهایت عبور از خط پایان و شنیدن صدای تشویق که این تصورات، انرژی مثبت فراوان در آنها ایجاد کرده و باعث می گردد امیدوارتر و با انرژی بیشتری به تمرینات پرداخته و نتیجه مطلوب تری بدست بیاورند. به تمامی این فعالیتهای ذهنی تجسم گفته می شود.

ما هم می توانیم با استفاده از این مهارت، آینده دلخواه خود را تصویر کرده و در راه رسیدن به آن برنامه ریزی نماییم. می توان مسائل و رویدادها را قبل از وقوع، تجزیه و تحلیل نماییم (آینده سازی فعالProactive Futuring ).

هدف از بیان مطالب بالا، اثبات امکان دستیابی به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک (ساختن آینده دلخواه) است.

آینده را می توان به وجود آورد و آن را به شکل دلخواه ساخت. مهم آن است که بدانیم آینده مطلوب چیست و راه رسیدن با آن چگونه است؟ ترسیم و درک آینده مطلوب ”چشم انداز“ یا Vision با استفاده از مهارت تجسم و عینیت بخشیدن امکان پذیر می باشد، دقیقاً آن چیزی که در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک دنبال می شود.

تنها چیزی که در برنامه ریزی استراتژیک همه افراد باید بدانند این است که:

”هر چیزی را که تصور کنیم و بدان باور داشته باشیم، همان را بدست خواهیم آورد.“

برای کمک به سازمانها، برای تدوین یک چشم انداز و تعیین جایگاه خود و مسیر حرکت درآینده، تدوین برنامه استراتژیک لازم است. فرآیند برنامه ریزی استراتژیک یک پیام مهم و اثرگذار دارد و آن این است:

”تنها چیزی که برای شروع نیاز داریم یک رویاست، رویایی که بتواند ما را در بهتر از گذشته بودن یاری دهد. تنها چیزی که باید در وجودمان داشته باشیم باور است، باوری که تضمین کند رویایمان به واقعیت خواهد رسید. تنها چیزی که باید انجام دهیم عمل است و زمان همین حال است.“

تعریف استراتژی: ( Strategy )

 

45,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت HSE
 • مقاله برنامه ریزی و نقش آن در تأمین و توسعه منابع انسانی
 • مقاله مدیریت برنامه ریزی
 • مقاله مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مقاله طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.