پاورپوینت اضطراب در امتحان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت اضطراب در امتحان مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت اضطراب در امتحان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف ترس
تعریف اضطراب
ترس های بهنجار
ترس های نا بهنجار
رابطه ی ترس و اضطراب
علایم روانشناختی و شناختی اضطراب
دفاع در برابر اضطراب
چگونگی اضطراب
علل پزشکی اضطراب وترس
ماهیت اضطراب
ترس های دوره ی نوجوانی
انواع اضطراب
۱ـ اضطراب طبیعی و نرمال
۲ـ اضطراب های ناهنجار
چه عواملی در انسان اضطراب ایجاد می کند :
کاستن اضطراب
کنترل تنش های فکری
تعیین اهداف وحل مشکلات
ترس مرضی
علایم شایع
علل
پیشگیری
عواقب مورد انتظار
عوارض احتمالی
درمان
اصول کلی :
داروها
رژیم غذایی

مقدمه

اکثر نوجوانان و جوانان هنگام روبرو شدن با موقعیت های تهدید آمیز یا فشار ، احساس اضطراب وتنش دارند . چنین احساساتی با واکنش های نابهنجار و با فشار روانی تؤام می گردد. اختلالهای اضطرابی شامل گروهی از اختلالهاست که اضطراب یا  نشانه  اصلی  آنها زمانی است که  شخصی می­خواهد رفتارهای غیرانطباقی خاصی را کنترل کند «براهنی ،۱۳۷۲».

ویژگی های فرد مضطرب شامل احساس عدم اطمینان ، درماندگی ،و بر انگیختگی فیزیولوژیکی و تحریک پذیری است و آنها اغلب در خواب رفتن نیز مشکل دارند .

بعضی از نوجوانان با مفهوم ترس زودتر و بیشتر آشنا هستند ،لذا از ترس ناکام شدن دست به هیچ کار نمی زنند واین کار باعث میشود قدرت ابتکار و خلاقیت در آنها رشد نیابد . این گونه افراد از به نتیجه نرسیدن فعالیت شان ترس دارند و ممکن است به وسیله دیگران تحقیر هم بشوند. لذا ، آنها با مفهوم حقارت نیز آشنایی دارند.

ترس و اضطراب دو مقوله ی به هم پیوسته و جدا نشدنی هستند . عامل اصلی ترس ،اضطراب است وبه عکس ترس و اضطراب عوامل به وجود آورنده ی زیادی دارند.

ترس و اضطراب حالات هیجانی ناخوشایندی هستند که گاه به گاه افراد بهنجار را هم مبتلا میسازند.

لیکن به شکل بارزتری در زندگی مبتلایان به اختلالات اضطرابی نمود خود را نشان میدهند. ترس بیشتر از اظطراب روی میدهد زیرا یک پاسخ هیجانی توأم با دلواپسی است که در مقابل چیزها و موقعیت های خاص نمود خود را نشان میدهد .

تعریف ترس

ترس مرضی است واقعی که کل زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و به صورت یک وسواس خاص در می آید و گاهی مانع فعالیت های طبیعی فرد میشود.

ترس عبارت است از واکنش ( شیمیایی و فیزیکی ) در مقابل یک خطر واقعی « قرچه داغی، ۱۳۷۱، به نقل از برنر».

تعریف اضطراب

فرهنگ ( وبستر ) اضطراب را چنین تعریف میکند : « حالت مضطرب احساس ترکیبی نیرومند یا مسؤولیتی از عدم یقین ، بی تابی ، بیم وترس ریشه دار و عمیق درباره ی یک اتفاق احتمالی با نا آرامی است».

همچنین « اضطراب عبارت است از واکنش در مقابل خطری که وجود خارجی ندارد ».

اضطراب مرضی،یک احساس درد آور است که تظاهرات جسمی به همراه دارد « قرچه داغی، ۱۳۷۱، به نقل از دیوید برنر».

ترس های بهنجار

هنگامی ترس به هنجار محسوب میشود که احساس ترس در برابر یک خطر واقعی یک تجربه ی بهنجار پدید آید. عبور از منطقه خطرناک به هنگام شب تقریباً در هر کسی احساس ترس ایجاد میکند .

ترس های نا بهنجار

هنگامی ترس نابهنجار محسوب میشود که خطر واقعی یا احتمالی در کار نباشد ،اکثر مردم در چنین موقعیتی نمی ترسند ؛ یعنی وقتی ترس غیر منطقی باشد نمونه های چنین ترس هایی مانند نزدیک شدن سگی که با زنجیر مهار شده و به انسان نزدیک میشود یا گربه ای که در زباله دان مشغول جستجوی غذا است.

رابطه ی ترس و اضطراب

اضطراب و ترس رابطه ی نزدیک دارند به طوری که میتوان گفت این دو با هم دو قلو هستند و از لحاظ معنی لغوی ، به اشخاصی که به ترس مرضی مبتلا هستند و سعی در توصیف احساس خود دارند ،مرتبط می شوند .

اضطراب ، عصبی بودن ونگرانی ،لغاتی هستند که به نظر میرسد کاملاًوابسته به هم هستند .

در حقیقت وحشت ، ترس ذهنی است که ما را در جا میخکوب می کند و قدرت هر گونه عملی را از ما می گیرد.

در حالی که وحشت زدگی ، ترس فرضی است که با حس از دست دادن کنترل و حس احتیاج به واکنش سریع غیر اختیاری برای فرار کردن از موقعیت است .

   علایم روانشناختی و شناختی اضطراب

احساس اضطراب دو جزء دارد :

۱ـ آگاهی از احساسهای فیزیولوژیک (تپش قلب ،احساس دلشوره ، تنگی نفس ،لرزش های زانو ها ،صدای مرتعش).

۲ـ آگاهی از وجود عصبانیت یا ترس .اضطراب ممکن از در نتیجه احساس شرم افزایش یابد ـ

« دیگران خواهند فهمید که من ترسیده ام »بعضیها از این فکرکه میفهمند دیگران متوجه  اضطراب آنها نشده اند ، یا اگر شده اند شدت آن را تشخیص نداده اند ، دچار حیرت میگردند .

یک وجه مهم هیجانها تأثیر آنها بر انتخابی بودن توجه است .

بیماری مضطرب مستعد انتخاب بعضی از اقلام در محیط خود و چشم پوشی از اقلام دیگران بوده و به این ترتیب سعی میکند ثابت کند که در ترسناک تلقی نمودن یک موقعیت وابراز واکنش متناسب با آن حق دارد و یا بر عکس، اضطراب او نابه جا و غیر ضروری است .

اگر او اشتباهاً ترس خود را توجیه نماید ، اضطراب های وی به وسیله واکنش انتخابی شدت خواهد یافت .

به این ترتیب حلقه ای معیوب از اضطراب ،دگرگونی ادراک وافزایش اضطراب به وجود خواهد آمد . از طرف دیگر ، اگر او با فکر انتخابی اشتباهاًبه خود اطمینان بخشد ، اضطراب های متناسب ممکن است فرو کش نموده و او را از اقدامات احتیاطی لازم بازدارد «پور افکاری ، ۱۳۶۸».

دفاع در برابر اضطراب

ما به ندرت از یکی از مکانیزم دفاعی خود استفاده می کنیم و درمقابل اضطراب ممکن است از چندین مکانیزم دفاعی به طور همزمان استفاده کنیم ، لذا ممکن است تداخل بین مکانیزمها به وجود آید .

با اینکه مکانیزم ها از نظر خصوصیت فرق میکنند ولی دارای دو ویژگی مشترک هستند .اول اینکه آنها انکار تحریفی واقعی دارند ، و دوم اینکه آنها به صورت غیر هوشیار عمل میکنند و ما از وجود آها آگاه نیستیم ،بدان معنی که در سطح هشیار ،ذهنی تحریف میشوند و یا به صورت غیر واقعی از خود و ار محیط مان در ذهن ایجاد میشود.

چگونگی اضطراب

۱ـ اضطراب برای بقای حیات ضرورت اساسی دارد . یعنی اینکه یک درد هیجانی است که مانند درد جسمانی به صورت یک فرایند اخطار و هشدار دهنده عمل میکند .

۲ـ عوامل فرهنگی از جمله مذهب ،تحصیلات، نظام ارزشهای فردی و میزان انسجام اجتماعی فرهنگی در تولید اضطراب مؤثرند .

۳ـ اگر اضطراب به اندازه کافی شدید باشد شخص وادار میشود که اقدامی علیه آن کند « نظیر دوری وفرار از آن ، مصرف دارو ، مصرف الکل ، مراجعه به طبیب و نظایر آن ».

۴ـ اضطراب میتواند مانند درد جسمانی ، جنبه ی مرضی داشته باشد .

۱-۷- وقتی که بدون علت معلوم ویا به سبب یک اتفاق جزیی و کوچک عارض گردد.

۲-۷- وقتی که بدون جهت پایا و شدید باشد.

اضطراب یک حالت دلشوره ونگرانی است که با ترس پیوند دارد . لذا، جدا نمودن ترس و اضطراب از یکدیگر غیر ممکن است . چنین حالت هایی هنگامی به انسان دست میدهد که فرد دارای یک مسئله یا مشکل روانی است و موجب به هم خوردن تعادل روانی نیز میشود .

علل پزشکی اضطراب وترس

داشتن افکار واحساسات منفی میتواند عامل بسیاری از بیماریهای انسان باشد .

لذا ، پزشکان علت اضطراب را اختلال روانی نمیدانند بلکه به اعتقاد این عده ، اضطراب علت پزشکی دارد.

ماهیت اضطراب

 

20,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب و نگرانی و تأثیر آن در امتحانات دانش آموزان ابتدایی
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.