پاورپوینت اضمحلال راه در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت اضمحلال راه در ایران مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت اضمحلال راه در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

این پروژه شامل سه قسمت می باشد
قسمت اول: قسمتهای مختلف یک راه :
قسمت دوم :
مقدمه :
چند نمونه نقایص ومعایب راههای آسفالته :
چند نمونه از عوارض راههای آسفالته:
انواع ترکهای راههای آسفالته
۱- ترک پوست سوسماری
الف- شناسایی ترک:
۲- ترک لبه ای:
۳-  ترک انعکاسی :
الف – شناسایی
ب- مرمت ترک:
انواع تغییر شکل راههای اسفالت :
تغییر شکل شیاری راههای اسفالته
کنار رفتن و موج دار شدن آسفالت :
نشست در راههای آسفالته :
الف: شناسائی نشست :
ب: مرمت نشست
تورم در راههای آسفالته :
الف-  شناسایی :
ب- مرمت ترک :
پیدایش اضمحلال در راههای آسفالت :
الف- علت پیدایش چاله :
ب- مرمت چاله :
فرسایش راههای آسفالته
الف- شناسایی
ب- مرمت فرسایش :
روزدن قیر در راههای آسفالته :
الف-شناسایی
قسمت سوم :
روکش آسفالت خیابان ها
عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چیست؟
تاثیرطراحی مناسب چیست؟
چرا استفاده از مواد و مصالح مرغوب
اجرای صحیح عملیات اجرایی

این پروژه شامل سه قسمت می باشد

۱- نگاه کلی به انجام قسمت های یک راه  شامل فیلمبرداری وچند عکس است

۲- چند نمونه از نقایص و معایب راههای آسفالته که قسمت اصلی پروژه است .

۳-  مهمترین دلایل اضمحلال راه در ایران

 

قسمت اول: قسمتهای مختلف یک راه :

۱- سابگرید : این قسمت که شامل قطعات  نسبتا بزرگ سنگی است که در محل قرضه تولید شده و  به عنوان اولین لایه مورد استفاده قرار می گیرد این سنگها قطعاتی به قطر تقریبا ۸ سانتی متر میباشد که با تنظیم دهنه سرند در محل قرضه به دست می آید

۲- ساب بیس و بیس: قطعه سنگهای کوچکتر از ۸ سانت وارد سرند دیگری میشوند که آنرا  برحسب نوع ساب بیس  یا بیسی  که مورد نظر است تنظیم می کنند (مثلا ۰۲۵ یا ۳۵ و۰۰۰)   ودانه های بزرگتر دوباره وارد کوبیت میشودوبه اندازههای کوچکتر تقسیم می شود (بادامی و۰۰۰) در نمای روبرو فیلمی که از محل قرضه شرکت کندوان راه که در مرحله استخراج بیس هستند برداشت شده است پخش می شود در این قسمت توسط بولدزر خاک را استخراج می کنند وتوسط لودر در کامیون ریخته میشود و کامیون خاک را به محل سرند منتقل می کند

سپس مصالح  پس از تبدیل شدن به اندازه های دل  خواه توسط  کامیون به محل جاده حمل شده ودر محل ریخته میشود در این هنگام توسط تیغ در جاده پخش می شود و توسط غلتک  کوبیده میشود البته خاک را آزمایش میکنند تا درصد رطوبت بهینه آن معلوم شود و به همان میزان توسط تانکر به سطح خاک آب اضافه میکنند البته در اینجا این کارتقریبا چشمی انجام میشود این خاک را تا ۹۵ درصد می کوبند

پس از انحام  زیر سازی نوبت به پخش لایه های آسفالتی میکنند که شامل دولایه بیندر ویک لایه توپکا میباشد که البته ضخامت این لایه ها بستگی به عوامل متعددی از جمله میزان ترافیک وغیره دارد در طرح بزرگ کردن کمربندی گرگان علی آباد میزان این لایه ها ۵٫۵ سانت برای بیندر و۴ سانت برای توپگا می باشدتوجه شود این لایه ها توسط دستگاهی به نام فینیشر ریخته میشود که در نمای زیر یک فیلم از آن تهیه شده است

 

قسمت دوم :

 مقدمه :

عوامل متعد دی درعمر آسفالت مؤثر است وازهر راهی چون از منطقه خاصی عبور می کند لاجرم نوع خاک  ترافیک  میزان بارندگی  ونوع ترافیک این مناطق با یکدیگر متفاوت است واینها بهترین دلیل پیدایش معایب ونقایص متفاوت در طولهای مختلف یک راه می با شد که از مناطق مختلف عبور می کند و با توجه به این تفاوتها برای هر نوع نقص یا عیبی روش خاصی جهت نگهداری و مرمت آن وجود دارد

 

 چند نمونه نقایص ومعایب راههای آسفالته :

بی شبهه تمامی راههای آسفالته احتیاج به مرمت و نگهداری دارند زیرا که تنشهای وارده به سطح راه که در ابتدا سبب پیدایش نقایص و معایب جزیی در سصح راه میشود وبه تدریج توسعه پیدا کرد وتبدیل به نقایص بزرگتری شده وبه راه صدمات ومعایب جبران نا پزیری وارد می کنند این تنش ها در اثر ترافیک  یا تغیییر درجه حرارت ویا نفوز رطوبت به راه وارد میشود وبا عث می شود در راه عوارضی مانند ترک چاله  نشست وغیره پدیدار شود۰

چند نمونه از عوارض راههای آسفالته:

۱- ترکهای راه آسفالته

۲-تغییر شکل راههای آسفالته

۳- اضمحلال راههای آسفالته

 

انواع ترکهای راههای آسفالته

درسطح راههای آسفالته بصورت ترک عارض پیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های مختلف داردکه قبل از هر اقدامی می بایست علل یا عللی که باعث پیدایش ترک شده اند شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود در زیر چند نمونه از انواع ترکها را معرفی می کنیم

 

1– ترک پوست سوسماری

الف- شناسایی ترک:

این نوع ترک بصورت بلوکهای کوچک بوده که همگی به هم مربوط می باشد وشباهت زیادی به پوست سوسمار دارد  .

علت پیدایش ترک پوست سوسماری ناپایداری وضعیف بودن زیر سازی راه میباشد از مشخصات بارز این ترک وسیع نبودن سطح ترک می باشد

ب- مرمت ترک :

نظر به اینکه این ترک بواسطه اشباع شدن قشر خاک ریز ونیز روسازی راه عارض می شود در نتیجه تنها راه علاج ومرمت عبارتست از حذف خاکها و مصالح اشباع شده و زهکشی کردن اطراف محل لکه ها میباشدپس از حذف مصالع نا مرغوب بایستی محل کنده شده را با مصالح رودخانه ای از نوع مصالح زیر اساس ریخته وبجای قشر اساس قیری ریخته  وروی ان لایه های بیندروتوپکا را اجرا نمود

۲– ترک لبه ای:

این ترک معمولا در فصل مشترک لبه آسفالت وشانه راه پدید میآید و معمولا ترک عمیقی می باشد

علت پیدایش چنبن ترکی به واسطه فقدان زهکشی مناسب در شانه های راه و خشک شدن ومرطوب شدن خاکریز شانه به طور متوالی بوده که سبب پیدایش این نوع ترک می باشد

 

3-  ترک انعکاسی :

الف – شناسایی 

در سطح آسفالت ترکهایی  ملاحظه می شود که در واقع انعکاس ترکهای قشرهای زیرین می باشد این ترکها به صورتهای مختلف مانند ترک طولی عرضی  بلوکی وغیره ملاحضه می شود

علت پیدایش چنین ترکی را میتوان بحرکت عمودی و افقی قشرهای زیرین آسفالت نسبت داد و تاثیردرجه حرارت در فصول مختلف نیز ترکهای زیرین را وسیع تر کرئه وسبب میشود که این ترکها به سطح آسفالت نیز منعکس شود

ب- مرمت ترک:

ترکهای کوچک(کمتر از ۸/۱ا ینچ عرض) را معمولا بسختی میتوان بکمک قیر یا امولسیون مرمت نمود  ولی ترکهای بزرگتر را می توان بتوسط امولسیون یا قیر مخلوط وکمی ماسه ریز دانه مرمت نمود به این صورت که توسط یک آبپاش فیر را در داخل ترک می ریزند

انواع تغییر شکل راههای اسفالت :

منظور از تغییر شکل راههای اسفالته در واقع تغییر پروفیل سطح راه اسفالته از صورت اولیه میباشد این تغییر شکل ها غالبا در اثر کوبیدگی قشرهای روسازی ریز بودن بافت اسفالت و یا در اثر تورم و یا نشست قشرهای روسازی (در اثر یخبندان) حادث می شود. تغییر شکل اسفالت نیز بصورت مختلف عارض می شود که عبارتند از:

۱- شیار یارد چرخ سطح اسفالت.

کنار رفتن و موج دار شدن اسفالت.

نشست اسفالت.

تورم اسفالت.

ذیلا نحوه شناسائی و مرمت تغییر شکل اسفالت مطرح می گردد

تغییر شکل شیاری راههای اسفالته

الف- شناسائی تغییر شکل این گونه تغییر شکل در واقع یک نوع نشست است که بطور مداوم در طول راه ملاحظه میشود که بتدریج در اثر عبور ترافیک وسیع تر شده و بصورت کانال کم عمقی در طول راه حادث می شود.

علل پیدایش اینگونه تغییر شکل در سطح راههای اسفالته بیشتر بواسطه تحکیم یک یا دو قشر روسازی و یا زیرسازی راه زیر بار وارده در اثر عبور ترافیک می باشد و غالبا در راههائیکه جدیدا احداث شده اند که در آن لایه های زیرسازی و روسازی از کوبیدگی کافی برخوردار نمیباشند عارض می شوند.

ب- مرمت تغییر شکل :بهترین طریقه برای مرمت تغییر شکل شیاری عبارتست از پر کردن و پرفیله کردن محل شیار با اسفالت گرم میباشد. البته دانه بندی اسفالت بایستی با توجه به عمق شیار انتخاب شود.

کنار رفتن و موج دار شدن آسفالت :

الف- شناسائی تغییر شکل:این نوع تغییر شکل در واقع یک تغییر شکل پلاستیک است که در قشر اسفالت عارض میشود و چنانکه تغییر شکل عرضی باشند اصطلاحا موج دار شدن اسفالت و چنانچه طولی باشد کنار رفتن اسفالت نامیده میشود.

موج دار شدن اسفالت بیشتر در نقاطی است که وسائط نقلیه توقف و یا شروع بحرکت میکنند عارض میشود مانند ایستگاه اتوبوس،  و سر چهار راه ها، یا در تپه یا ماهورها که اتومبیلها توقف میکند یا در پیچهای تند نیز موج دار شدن اسفالت ملاحظه میشود.

کنار رفتن اسفالت غالبا در شیب های تند که کامیونها با بار سنگین و آهسته حرکت می کنند اتفاق می افتد و چون اسفالت در اثر گرما و زیاد بودن مقدار قیر و نیز زیر دانه بودن حالت خمیری پیدا کرده است تحت تاثیر بار وارده بکنار زده می شود.

ب- مرمت تغییر شکل

بی شبه این نوع تغییر شکل بدترین عارضه ایست که در یک راه آسفالته ممکن است بروز نماید و تنها راه علاج این نوع تغییر شکل عبارتست از برداشتن قشر اسفالت و پخش اسفلت گرم و پروفیله کردن در محلهائیست که این نوع عارضه حادث شده است.

نشست در راههای آسفالته :

 

30,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.