پاورپوینت اضمحلال راه در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت اضمحلال راه در ایران مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای 41  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت اضمحلال راه در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

اين پروژه شامل سه قسمت مي باشد
قسمت اول: قسمتهاي مختلف يك راه :
قسمت دوم :
مقدمه :
چند نمونه نقايص ومعايب راههاي آسفالته :
چند نمونه از عوارض راههاي آسفالته:
انواع تركهاي راههاي آسفالته
1- ترك پوست سوسماري
الف- شناسايي ترك:
2- ترك لبه اي:
3-  ترك انعكاسي :
الف – شناسايي
ب- مرمت ترك:
انواع تغيير شكل راههاي اسفالت :
تغيير شكل شياري راههاي اسفالته
كنار رفتن و موج دار شدن آسفالت :
نشست در راههاي آسفالته :
الف: شناسائي نشست :
ب: مرمت نشست
تورم در راههاي آسفالته :
الف-  شناسايي :
ب- مرمت ترك :
پيدايش اضمحلال در راههاي آسفالت :
الف- علت پيدايش چاله :
ب- مرمت چاله :
فرسايش راههاي آسفالته
الف- شناسايي
ب- مرمت فرسايش :
روزدن قير در راههاي آسفالته :
الف-شناسايي
قسمت سوم :
روکش آسفالت خیابان ها
عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چیست؟
تاثیرطراحی مناسب چیست؟
چرا استفاده از مواد و مصالح مرغوب
اجرای صحیح عملیات اجرایی

اين پروژه شامل سه قسمت مي باشد

1- نگاه كلي به انجام قسمت هاي يك راه  شامل فيلمبرداري وچند عكس است

2- چند نمونه از نقايص و معايب راههاي آسفالته كه قسمت اصلي پروژه است .

3-  مهمترین دلایل اضمحلال راه در ایران

 

قسمت اول: قسمتهاي مختلف يك راه :

1- سابگريد : اين قسمت كه شامل قطعات  نسبتا بزرگ سنگي است كه در محل قرضه توليد شده و  به عنوان اولين لايه مورد استفاده قرار مي گيرد اين سنگها قطعاتي به قطر تقريبا 8 سانتي متر ميباشد كه با تنظيم دهنه سرند در محل قرضه به دست مي آيد

2- ساب بيس و بيس: قطعه سنگهاي كوچكتر از 8 سانت وارد سرند ديگري ميشوند كه آنرا  برحسب نوع ساب بيس  يا بيسي  كه مورد نظر است تنظيم مي كنند (مثلا 025 يا 35 و000)   ودانه هاي بزرگتر دوباره وارد كوبيت ميشودوبه اندازههاي كوچكتر تقسيم مي شود (بادامي و000) در نماي روبرو فيلمي كه از محل قرضه شركت كندوان راه كه در مرحله استخراج بيس هستند برداشت شده است پخش مي شود در اين قسمت توسط بولدزر خاك را استخراج مي كنند وتوسط لودر در كاميون ريخته ميشود و كاميون خاك را به محل سرند منتقل مي كند

سپس مصالح  پس از تبديل شدن به اندازه هاي دل  خواه توسط  كاميون به محل جاده حمل شده ودر محل ريخته ميشود در اين هنگام توسط تيغ در جاده پخش مي شود و توسط غلتك  كوبيده ميشود البته خاك را آزمايش ميكنند تا درصد رطوبت بهينه آن معلوم شود و به همان ميزان توسط تانكر به سطح خاك آب اضافه ميكنند البته در اينجا اين كارتقريبا چشمي انجام ميشود اين خاك را تا 95 درصد مي كوبند

پس از انحام  زير سازي نوبت به پخش لايه هاي آسفالتي ميكنند كه شامل دولايه بيندر ويك لايه توپكا ميباشد كه البته ضخامت اين لايه ها بستگي به عوامل متعددي از جمله ميزان ترافيك وغيره دارد در طرح بزرگ كردن كمربندي گرگان علي آباد ميزان اين لايه ها 5.5 سانت براي بيندر و4 سانت براي توپگا مي باشدتوجه شود اين لايه ها توسط دستگاهي به نام فينيشر ريخته ميشود كه در نماي زير يك فيلم از آن تهيه شده است

 

قسمت دوم :

 مقدمه :

عوامل متعد دي درعمر آسفالت مؤثر است وازهر راهي چون از منطقه خاصي عبور مي كند لاجرم نوع خاك  ترافيك  ميزان بارندگي  ونوع ترافيك اين مناطق با يكديگر متفاوت است واينها بهترين دليل پيدايش معايب ونقايص متفاوت در طولهاي مختلف يك راه مي با شد كه از مناطق مختلف عبور مي كند و با توجه به اين تفاوتها براي هر نوع نقص يا عيبي روش خاصي جهت نگهداري و مرمت آن وجود دارد

 

 چند نمونه نقايص ومعايب راههاي آسفالته :

بي شبهه تمامي راههاي آسفالته احتياج به مرمت و نگهداري دارند زيرا كه تنشهاي وارده به سطح راه كه در ابتدا سبب پيدايش نقايص و معايب جزيي در سصح راه ميشود وبه تدريج توسعه پيدا كرد وتبديل به نقايص بزرگتري شده وبه راه صدمات ومعايب جبران نا پزيري وارد مي كنند اين تنش ها در اثر ترافيك  يا تغييير درجه حرارت ويا نفوز رطوبت به راه وارد ميشود وبا عث مي شود در راه عوارضي مانند ترك چاله  نشست وغيره پديدار شود0

چند نمونه از عوارض راههاي آسفالته:

1- تركهاي راه آسفالته

2-تغيير شكل راههاي آسفالته

3- اضمحلال راههاي آسفالته

 

انواع تركهاي راههاي آسفالته

درسطح راههاي آسفالته بصورت ترك عارض پيدايش اين تركها در واقع علل و ريشه هاي مختلف داردكه قبل از هر اقدامي مي بايست علل يا عللي كه باعث پيدايش ترك شده اند شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود در زير چند نمونه از انواع تركها را معرفي مي كنيم

 

1– ترك پوست سوسماري

الف- شناسايي ترك:

اين نوع ترك بصورت بلوكهاي كوچك بوده كه همگي به هم مربوط مي باشد وشباهت زيادي به پوست سوسمار دارد  .

علت پيدايش ترك پوست سوسماري ناپايداري وضعيف بودن زير سازي راه ميباشد از مشخصات بارز اين ترك وسيع نبودن سطح ترك مي باشد

ب- مرمت ترك :

نظر به اينكه اين ترك بواسطه اشباع شدن قشر خاك ريز ونيز روسازي راه عارض مي شود در نتيجه تنها راه علاج ومرمت عبارتست از حذف خاكها و مصالح اشباع شده و زهكشي كردن اطراف محل لكه ها ميباشدپس از حذف مصالع نا مرغوب بايستي محل كنده شده را با مصالح رودخانه اي از نوع مصالح زير اساس ريخته وبجاي قشر اساس قيري ريخته  وروي ان لايه هاي بيندروتوپكا را اجرا نمود

2– ترك لبه اي:

اين ترك معمولا در فصل مشترك لبه آسفالت وشانه راه پديد ميآيد و معمولا ترك عميقي مي باشد

علت پيدايش چنبن تركي به واسطه فقدان زهكشي مناسب در شانه هاي راه و خشك شدن ومرطوب شدن خاكريز شانه به طور متوالي بوده كه سبب پيدايش اين نوع ترك مي باشد

 

3-  ترك انعكاسي :

الف – شناسايي 

در سطح آسفالت تركهايي  ملاحظه مي شود كه در واقع انعكاس تركهاي قشرهاي زيرين مي باشد اين تركها به صورتهاي مختلف مانند ترك طولي عرضي  بلوكي وغيره ملاحضه مي شود

علت پيدايش چنين تركي را ميتوان بحركت عمودي و افقي قشرهاي زيرين آسفالت نسبت داد و تاثيردرجه حرارت در فصول مختلف نيز تركهاي زيرين را وسيع تر كرئه وسبب ميشود كه اين تركها به سطح آسفالت نيز منعكس شود

ب- مرمت ترك:

تركهاي كوچك(كمتر از 8/1ا ينچ عرض) را معمولا بسختي ميتوان بكمك قير يا امولسيون مرمت نمود  ولي تركهاي بزرگتر را مي توان بتوسط امولسيون يا قير مخلوط وكمي ماسه ريز دانه مرمت نمود به اين صورت كه توسط يك آبپاش فير را در داخل ترك مي ريزند

انواع تغيير شكل راههاي اسفالت :

منظور از تغيير شكل راههاي اسفالته در واقع تغيير پروفيل سطح راه اسفالته از صورت اوليه ميباشد اين تغيير شكل ها غالبا در اثر كوبيدگي قشرهاي روسازي ريز بودن بافت اسفالت و يا در اثر تورم و يا نشست قشرهاي روسازي (در اثر يخبندان) حادث مي شود. تغيير شكل اسفالت نيز بصورت مختلف عارض مي شود كه عبارتند از:

1- شيار يارد چرخ سطح اسفالت.

كنار رفتن و موج دار شدن اسفالت.

نشست اسفالت.

تورم اسفالت.

ذيلا نحوه شناسائي و مرمت تغيير شكل اسفالت مطرح مي گردد

تغيير شكل شياري راههاي اسفالته

الف- شناسائي تغيير شكل اين گونه تغيير شكل در واقع يك نوع نشست است كه بطور مداوم در طول راه ملاحظه ميشود كه بتدريج در اثر عبور ترافيك وسيع تر شده و بصورت كانال كم عمقي در طول راه حادث مي شود.

علل پيدايش اينگونه تغيير شكل در سطح راههاي اسفالته بيشتر بواسطه تحكيم يك يا دو قشر روسازي و يا زيرسازي راه زير بار وارده در اثر عبور ترافيك مي باشد و غالبا در راههائيكه جديدا احداث شده اند كه در آن لايه هاي زيرسازي و روسازي از كوبيدگي كافي برخوردار نميباشند عارض مي شوند.

ب- مرمت تغيير شكل :بهترين طريقه براي مرمت تغيير شكل شياري عبارتست از پر كردن و پرفيله كردن محل شيار با اسفالت گرم ميباشد. البته دانه بندي اسفالت بايستي با توجه به عمق شيار انتخاب شود.

كنار رفتن و موج دار شدن آسفالت :

الف- شناسائي تغيير شكل:اين نوع تغيير شكل در واقع يك تغيير شكل پلاستيك است كه در قشر اسفالت عارض ميشود و چنانكه تغيير شكل عرضي باشند اصطلاحا موج دار شدن اسفالت و چنانچه طولي باشد كنار رفتن اسفالت ناميده ميشود.

موج دار شدن اسفالت بيشتر در نقاطي است كه وسائط نقليه توقف و يا شروع بحركت ميكنند عارض ميشود مانند ايستگاه اتوبوس،  و سر چهار راه ها، يا در تپه يا ماهورها كه اتومبيلها توقف ميكند يا در پيچهاي تند نيز موج دار شدن اسفالت ملاحظه ميشود.

كنار رفتن اسفالت غالبا در شيب هاي تند كه كاميونها با بار سنگين و آهسته حركت مي كنند اتفاق مي افتد و چون اسفالت در اثر گرما و زياد بودن مقدار قير و نيز زير دانه بودن حالت خميري پيدا كرده است تحت تاثير بار وارده بكنار زده مي شود.

ب- مرمت تغيير شكل

بي شبه اين نوع تغيير شكل بدترين عارضه ايست كه در يك راه آسفالته ممكن است بروز نمايد و تنها راه علاج اين نوع تغيير شكل عبارتست از برداشتن قشر اسفالت و پخش اسفلت گرم و پروفيله كردن در محلهائيست كه اين نوع عارضه حادث شده است.

نشست در راههاي آسفالته :

 

30,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی