پاورپوینت بزهکاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت بزهکاری مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت بزهکاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بیان مسئله
بیماریهای روانی :
اختلالات روانی:
اختلالات شخصیت:
استرس وبحران:
سطح زندگی :
خدمات اولیه بهداشتی شامل:
انواع استرس :
افسردگی وعلل آن:
علل افسردگی عوامل زیستی و فشار روانی :
فشار روانی و افسردگی
جرم وبیماری روانی:
برخی از مجرمها و جنایات:
نتیجه
خوشبختی در سایۀ دین:
فهرست منابع ومآخذ:

فهرست منابع ومآخذ:

۱-غلبه برافسردگی/نویسنده:پاولگیلبرت:ترجمه سیاوش جمالفر-تهران،رشد،۱۳۸۶

۲-ریشه یابی انحرافات اجتماعی/تالیف:علی صالحی خواه.—-اصفهان،مقیم،۱۳۸۴

بیان مسئله

یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیروجود انحرافات اجتماعی ،بزهکاری،جرم وجنایت،اشاعه فحشاء ومنکرات ،موادمخدر،سرقت قتل کلاه برداری و ده هاگناه کبیره دیگراست که نسل جوان را نیزگرفتارنموده وزندگی خانوادگی را شدیداٌ دچار نگرانی،دلهره و اضطراب نموده است ، امنیت اجتماعی رابرهم زده و زندگی را شدیداٌ تلخ و ناگوارنموده است. انحرافات اجتماعی همچون خرمن آتشی بر پاشده وتر وخشک، زن ومرد،با سواد تیز هوش وساده لوح را درکام خود گرفته خاکستروجودشان را به باد فنامی دهد منظور از انحرافات اجتماعی کارهای خلاف قانون عرف وشرح مقدس است که عقلای هرقوم و ملتی هم برآن صحّه نگذاشته و خلاف بودن آن را تاٌیید می نمایند.متاٌسفانه  آمار چنین جنایاتی در سطح جهان چه کشورهای اروپایی و چه شرق آسیا و چه کشورهای اسلامی از جمله کشورعزیزما بسیار بالا بوده دختران ،پسران،جوانان و نوجوانان عزیز ما را گرفتار ساخته وهر روز شاهد فرارآنها از خانه و خانواده بوده در کوچه و خیابان و مناطق آلودۀ شهرها ولگرد وآواره ساخته و چه بسا آنها را طمعه مردان و زنان خطرناک فاسدو منحرف نموده است.

 

راستی زندگی سالم ودورازهرتباهی  وفساد چه مشکلی ایجاد می کندکه عده زیادی آن را رها نموده و دریک زندگی پست که نام آن را زندگی نمی توان نهاد فرورفته منجلابی ازتعفّن، فساد و تباهی را برای خودبوجود آورده اند.نور و روشنایی را با همۀ زیبایی هایش ترک نموده و تاریکی و ظلمت را با همه سختیهایش انتخاب نموده اند.آیابه راستی جوانان ما از نظر هوش و استعداد عقب مانده وکودنند که فرق خوبی و بدی،زشتی و زیبایی، معرف ومنکر را ندانند. آیا آنها خواهان یک زندگی آرام با عزّت وسعادتمندانه نیستند آیا آنها سختی را که وعده شیطان است برراحتی که وعده خداوند رحمان است ترجیح می دهند.آیا آنها راحتی رابه دنبال کارهای خلاف جرم و جنایت جستجو می کنند.آیا زندگی سالم و دوراز هرانحراف و کجروی واقعاٌ سخت و بدست نیامدنی است که آن را درجای دیگر جستجو می نمایند. ؟آیا والدین گرامی به سرنوشت فرزندان خود حساس نبوده و به آن اهمیتی نمی دهند آیا بزرگان ما نسل جوان و نوجوان را رها نموده و بدون هیچگونه راهنمایی و تعهدی آنها را به تندباد حوادث روزگار سپرسپرده اند.آیا مسئولین قدرتمندان،توانگران وآنان که دارای امکانات و مکنتی هستند نسبت به تاٌمین زندگی سالم، مرفه و خوشبختی فرزندان این مرز و بوم وملت خود تعهدو مسئولیتی ندارند، آیا جوانان تنها راه مبارزۀ منفی را در ارتکاب جرم و جنایت و برهم زدن نظم و انظباط اجتماع می دانند آیا راه بهتری به ذهن آنها خطور نمی کند این سوٌالها و صدها سوال دیگراز این قبیل که مبتلا به جامع ما و جوامع دیگر است ذهن همه خانواده ها را به خود مشغول ساخته و در رابطه با پاسخ این سوالات کتابها و مقالات نوشته شده سمینارهایی تشکیل شده و همچنان سال به سال نه تنها از آمار جرم و جنایت کاسته نشده است بلکه سیل آسا و روز افزون آمار آن بالا رفته حرث و نسل را به تباهی کشیده است آرامش ، سعادت و امنیت را از جامعه و خانواده ها سلب نموده است. بدهی است چنان چه به طرحی نو، جامع،برنامه ریزی شده و دقیق نیندیشیم و به فکر چاره و رفع علل انحرافات نباشیم عنقریب طومار زندگی بشر در سیل حوادث تلخ و ناگوار مشکلات جامعه در هم پیچیده شده و راه نجات و رهایی از آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

بیماریهای روانی :

بیماری های روانی بسیار گسترده و متنوع هستند .در حدود۴۰۰ نوع بیماری یا اختلال روانی وجود دارد.بیماری روانی به این معنا است که روش های متعارف رفتاریا ذهنیات از حدقابل قبولی خارج شده باشد. گاهی اوقات این اختلالات بر اثر مسائل و مشکلات جسمی به وجود می آید یعنی ضایعه قابل مشاهده ای در دستگاه عصبی مرکزی وجود داردو به نظر می رسد در بیماری های روانی بیش از هر بیماری دیگر ما با هنجارها سرو کار داریم. هنجارها ی رفتاری فردی و حتی اجتماعی و تضادی که ممکن است یک فرد با این هنجار ها داشته باشد؟بله آنچه که ما باآن رو به رو هستیم تعریف بهنجاری ونابهمجاری است.یعنی ببینیم که چه فردی از نظر روانی بهنجار است و چه فردی نابهنجار است که ما به او بیمار روانی می گوییم.بهنجاری را می توان به دو صورت تعریف کرد. یکی از آنها بهنجاری آرمانی است. یعنی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت تندرستی به این مفهوم است فرد از نظر جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشد،اما اینک یک تعریف آمان گرایانه است که باواقعیات موجود در جهان پیرامون ما وفق نمی کند.

 

نوع دیگر بهنجاری عبارت است از بهنجاری آماری یعنی ما ببینیم که درمیان اکثریت مردم چه چیزی شایع است و چه کسانی خارج از این گروه اکثریت قرار دارند.این روش واقع گرایانه تری است که می توانیم به وسیله آن حدود رفتارها و واقعیات طبیعی یا بیمارگونه را مشخص کنیم. مسئله دیگرماهیت و وجهه عمومی بیماری های روانی است.معمولاٌ افراد به سختی قبول می کنندکه دچار نوعی اختلال یا بیماری روانی هستندو معمولاٌ ازپذیرش این امر امتناع می ورزند.شاید دلیل این امرغیر از خصوصیات فرهنگی جامعه نبود تعریفی  از نشانه های این نوع بیماری باشدتا فردا بداندچه زمانی است به روانپزشک مراجعه کند بیماری های روانی از جمله بیماری های پنهان محسوب می شوند. وقتی فرد می بیند که خوب غذا می خورد وخوب راه می رودو سالم است دلیلی نمی بیند خود رابیمار تلقی کند. انواعی از افسوردگی ها از این نوع بیماری های پنهان محسوب می شوند. ضمن این که بسیاری از افراد اساساٌ نمی خواهند قبول کنند که علی رغم ظاهر سالمشان ممکن است اختلالاتی در روان آن ها وجود داشته باشد که خوشبختانه طی سال های اخیر این طلسم با ارتقای آگاهی عمومی جامعه شکسته شده و افراد به این بخش از سلامت خودشان هم توجه می کنند.

 

در مورد اختلالات روانی نه فقط عوامل ژنتیکی بلکه عوامل تربیتی هم نقش دارند. جدایی های  ناخواسته و زود هنگام کودک از مادر می تواند زمینه سازآسیب های روانی در او باشد به همین دلیل توصیه می کنیم که اگردادگاه خانواده ای حکم طلاق داد باید توجه کند که بچه باید پیش مادر زندگی کند. درغیر این صورت لطمات جبران ناپذیری به سلامت او وارد خواهد شد.از طرف دیگر کاستن از استرس از عوامل کاهنده بیماری های روانی است هرآنچه که دولتمردان برای برقراری رفاه عمومی،تهسیلات اجتماعی و امکانات ورزشی و هنری انجام بدهند به صورت کاهش اختلالات روانی در جامعه نتایج خود رابه بار خواهد آورد. در خانواده عوامل رفتاری و تربیتی قابل ذکری برای پیشگیری ازاین اختلالات وجود دارد. در خانواده هم یک ازدواج مناسب که به خوبی انجام گرفته  باشد ودر آن پدر و مادر بایکدیگر همواره با احترام و محبت و عاطفه رفتار کنند.احساس عدم امنیت مجال بروز پیدا نمی کند. نا امنی های دوران کودکی در اثر برخوردهای پدر ومادر ازعوامل درجه یک اختلالات روانی در کودکان به شمار می رود.در مدرسه هم آموزگاران باید محبت واحترام وعدم تبعیض با کودکان برخوردکنند. هرنوع تبعیض موجب احساس شدید تلخ کامی در کودکان می شود وزمینه  را برای بروز اختلالات روانی درآن ها ایجاد می کند

اختلالات روانی:

اختلالات روانی را می توانیم به چند گروه عمده تقسیم کنیم کهاولی عبارت است از:روانپریشی یا آنچه که اصطلاح عموم به نام جنون نامیده می شودکه شدیدترین نوع بیماری روانی است. در روانپریشی هااختلال در کارکردهای روانی خیلی شدید است. کارکردهای روانی از قبیل تفکر،عاطفه،توجه،تمرکز، احساس،قضاوت، هوش،بصیرت وخیلی موارد دیگر، روانپریشی ها معمولاٌ همراه باقطع ارتباط با واقعیت است یعنی فرد دریک جهان تصوری زندگی می کند. از نمونه های این قطع ارتباط با واقعیت وجود هذیان وتوهم است. هذیان عبارت است ازتصورات و توهماتی که منطقاٌ قابل قبول نیسشت اما بیماری دلیلی بر ردآنها نمی بیند درحالی که شواهد وعقل سلیم هذیان های او راقبول ندارد. توهم عبارت است از اداراک بدون وجود محرک درعالم واقع مثل شنیدن صداهایی که فقط بیمار می شنودیا مناظری که دیگران آن را نمی بینند معمولاٌ توهمات به خاطرفعال شدن مراکز اداراکی قشر مغز است که بصورت غیر طبیعی انجام می شود. به نظر می رسد روان نژندی ها که به نوعی شکل پنهان بیماری های روانی است هم به لحاظ آ؟سیب شناسی اجتماعی و هم به لحاظ کمیت موقعیت خاص در میان اختلالات روانی دارندآیا آمار واطلاعات دقیقی درباره این طیف  ازبیماری وجود دارد؟ بررسی هایی که در جهان ایران صورت گرفته نشان می دهد که درهر زمان حدود ۲۰تا ۳۰ درصد از افراد جامعه به یکی از نواع روان نژندی ها مبتلا هستند.در دوران نژندی ها فرد متوجه  بیماری اش هست، اما دیگران او رابیمار نمی بینند.اما در روان پریشی عکس این است یعنی فرد فکرمی کند که سالم است اما دیگران متوجه بیماری او هستند. در روان نژندی ها عوامل تربیتی و زیست شناختی نقش مهمی دارندونقش عوامل زیست شناختی و ژنتیک است.

اختلالات شخصیت:

اما طبقه عمده دیگری در شخیص روانپزشکی وجود دارد که عبارت است از اختلالات شخصیت.اختلالات شخصیت عبارت است از رفتارهای و ذهنیات ثابت وغیرانطباقی که برای فردو دیگران موجب اشکالات عمده ای می شود و فرد نمی تواند آ؟نها را تغییر دهد وخودش هم از آنها آگاهی ندارد. برای نمونه افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید به طورعام به همه چیز بدبین هستند وگمان می کنندکه درپس هرچیزتوطئه ای پنهان شده.حتی رفتارهای دوستانه دیگران راهم با دیدمنفی تحلیل می کنند. همیشه درحال جدال با دیگران هستند.از مشتریان پروپاقرص محاکم اند.چون همیشه تصورمی کنند که حقوق شان دارداز بین می رودیا اختلال شخصیت ضداجتماعی که خودش مبحث بسیار مهمی است با توجه به این که قسمت عمده مجرمان زندانی را مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی تشکیل می دهند.

 

طبقات دیگر تشخیص روان پزشکی ،بیماری های روان تنی است به این ترتیب که عواطف و هیجانات بسیار شدید به نحوی که روان انسان قادربه مقابله با آنها به صورت معقول نیست خودشان را به شکل نشانه های جسمی آشکار می کنند.قسمت عمده افزایش فشار خون شریانی زخم های دستگاه گوارش از جمله زخم دوازدهه،چاقی،جوش های غرورجوانی، آسم، کولیت عصبی روده و…از جمله نمونه های بیماری های روان تنی است. در این هم عوامل روانشناختی نقش دارند و هم عوامل اجتماعی. برای نمونه دیده شده است که بیماری های روان تنی در طبقه متوسط خیلی شایع تر است و درطبقات بالا وپایین جامعه معمولاٌ کمتر دیده می شود دلیلش این است که این طبقه متوسط است که باید خودش را با خیلی از محدودیت ها وفق بدهد و در عین حال خیلی تلاش می کند که خودش را به سطح بالاتر اقتصادی و اجتماعی برساند وتحت فشارهای عاطفی و اجتماعی قرار می گیرد ومثلاٌ می توان گفت که افزایش فشارخون شریانی ناشی از یک خشم فرو خورده مزمن است که فرد قدرت ابزار آن را نداشته است.

 

برای نمونه اختلالات روانی دوره سالمندی ،اختلالات روانی دوره کودکی ،اختلالات مربوط به عادت تغذیه ای، اعتیاد، اختلالات رفتارجنسی از نمونه های دیگراست. اما در میان این گروه ها ما طبقه ای هم داریم تحت عنوان اختلالات خلقی که بارزترین نشانه این اختلالات عبارت است از تغییرات چشمگیردر خلق  انسان که شامل گروه بسیاری ازبیماری ها از خفیف تاشدید است. بساری از اختلالات روانی در همه دنیا شیوع ثابتی دارد.در کشورهای صنعتی ،در کشورهای سنتی ،در مقبایل آفریقا وحتی اسکیموهای مناطق قطبی ،اما تعدادی از اختلالات روانی هم هستندکه به علت تاثیر پذیری از محیط در جوامع مختلف فرق می کنند.اما عنوان این اختلالات را می گذاریم اختلالات انطباقی. اختلالاتی  که نشان دهنده اشکالاتی در سازگاری فرد با محیط و جامع ای است که در آن زندگی می کند. این اختلالات را هم جزو روان نژندی ها طبقه بندی می کنیم. اما در حال حاضر یک طبقه جداگانه به اینها اضافه شده به عنوان مقدمه باید اشاره کنیم به چیزی به نام فشار روانی و عوامل فشار روانی.تغییر و تحولاتی در زندگی سازگاری مجدد را درموجود زنده ایجاد کند که استرسور نامیده می شود.برای نمونه  ورود به دانشگاه یک استوسور است.اگر چه یک استر سور مثبت. طلاق، فقدان عزیزان وحتی یک جریمه رانندگی یک استرسور محسوب می شود.  حالتی را که  این استرسورها به وجود می آورند((استرس)) می گویند. شکی نداریم که استرس در اینجا اختلالات روانی نقش دارد حتی در شدیدترین اختلالات روانی که ما عوامل ژنتیک را مهم ترین عوامل آن می دانیم وجود یک استرسور برای آشکار شدن آن استعداد ذزمینه ای ضرورت دارد چه برسد به خیلی از اختلالات که بر اثر شدت استرسورها ظاهر می شوند.

استرس وبحران:

مطالعاتی درباره عوامل و محرک های استرس زاو انواع و کارکردهای  هر یک از آنها انجام شده است .به نظر می رسد بسامد عوامل استرس زا در جوامع مختلف بسیار متفاوت باشد وظاهراٌ از بسیاری از آنها گریزی نیست چند دهه پیش دو نفر روانپزشک سعی کردند که استرسورها را برحسب شدت طبقه بندی کندند یعنی چندین هزار فرد را در سنین مختلف برسی کردند که ببینند برای آنها چه عواملی استرس آور است.دیدند که شدیدترین استرسور که درجه ۱۰۰   را می توان  بههه آن   داد عبارت  است از مرگ همسربرای مردان چرا که تغییرو تحولات مهمی را در زندگی آنها ایجاب می کند.بنابراین میزان مرگ ومیر در مردانی که همسرشان را از دست می دهند دو برابر مردانی است که با همسرشان زندگی می کنند.چون خواب و عادت غذایی، ورزش کردن و تاثیر نظم بخشی زندگی مشترک در زندگی او دچار اختلال می شود.پس از مرگ همسر ((طلاق))به عنوان مهم ترین استوسور وجود دارد که درجه آن در حدود ۶۰ است.ازدواج بادرجه ۴۰ استرسورسوم است ظاهراٌ در این طبقه بندی ها استرسورها اعلم از مثبت ومنفی در یک طیف گنجانده شده اند یک استرسور می تواند زمینه را برای بروز اختلالات روانی آماده کند یک جریمه رانندگی ۱۱ درجه استرسوردارد. این روانپزشکان دیدندکه اگر تعداد درجات استرسورهایی که فرد در یک سال گذشته کسب کرده است ۳۰۰ درجه یا بیشتر از آن باشدبه احتمال ۸۰ درصد در آینده نزدیک دچار یک بیماری خواهد شد،این بیماری می تواند یک بیماری روانی باشدیا یک بیماری جسمی یا یک بیماری روان تنی. کسانی که درجات استرسورهایشان بین ۱۴۰تا ۳۰۰ است ۵۰ درصدشان درآینده نزدیک بیمار می شوند.

 

به نظر می رسد غیراز این عوامل محرک های بسیار دیگری در زندگی شهرنشینی امروز وجود دارد که می تواندحکم استرسور را بازی کندبسیاری از تغییر وتحولات در زندگی ما وجود دارد که جنبه طبیعی دارد مثل تغییر شغل ،ترفیع، تنزل شغل،مسافرت،مهاجرت وچیزهایی دیگر،اینها عادی تلقی می شونداما واکنش همه افراد نسبت به این تحولات یکسان نیست و دربعضی ها این تحولات سبب ایجاد نشا نه های بیماری می شوند.این نشانه ها درعده ای به صورت اضطراب ،درعدهای به صورت افسردگی و درعده ای دیگربه صورت اختلال در سلوک و رفتاهایشان تظاهر پیدامی کند که ممکن است پرخاشگرشوند،به مسئولیت ها و تکالیف  اجتماعی شان توجه نمی کنند.نافرمانبردار می شوند، مخرب می شوند،مالیاتشان را پرداخت نمی کنندو…اینها می تواند از نشانه های اختلالات انطباقی باشد.آیا می توان این رفتارها را به طور طبیعی جزو خصوصیات افراد دانست یا اینکه شبکه در هم تنیده نظم یا ساختاراجتماعی می تواند در از دیاد یا کاهش این ناهنجاری ها موثر باشد در این صورت  ما باید حساب جوامع مختلف را حداقل از لحاظ آماری از یکدیگر جدا کنیم. این وضعیت ها چیزهایی است که در جوامع مختلف فرق می کند یعنی هر چقدر که میزان عوامل استرس آور در یک جامعه بالاتر باشداحتمال بروز اختلالات انطباقی هم بیشتر است.

 

به این ترتیب می توان دید،در بعضی از کشورها که زندگی نسبتاٌ آرام است و تهسیلات اجتماعی فراهم است،مردم کمتر به این وضعیت مبتلا می شوند.اما در جوامعی که مرتب در حال تغییروتحول هستند،امکانات اقتصادی ،فرهنگی و ورزشی کم است یاعوامل ذدیگری وجود دارند میزان ابتلا به این وضعیت بالا است.برای نمونه جوانان برای ورود به دانشگاه مجبور به یک رقابت سخت هستندو این یک عامل استرس زای اجتماعی است ورود به دانشگاه یا عدم ورود به دانشگاه  می تواند برای خیلی از جوانان ما مشکل درست کند.فقر،ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه زندگی از عوامل مهم استرس زا به شمار می روند.کم بود تسهیلات بهداشتی ،بالا بودن حوادث (مثلاٌ حوادث رانندگی ) ازعوامل استرس زا هستند.پسنتیجه می گیریم که در بعضی از جوامع این عوامل خیلی بیشتراز جوامع دیگر است و به همین دلیل میزان بیماری ناشی از آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

یکی دیگر از عوامل مهم انحرافات اجتماعی و روی آوردن نوجوانان و جوانان به سوی بزهکاری،جرم و جنایت وجود بحران ،استرس و تنیدگیهای اجتماعی است که احساس و عواطف نسل جوان را جریحه دار نموده و برخی را به طغیان،عصیان و مبارزۀ منفی آن هم از نوع غلط  آن می کشاند بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی موجب می شود تاجوان راه غلط و انحرافی طی نموده وآمار جرم و جنایت زیاد شود.استرسها و تنیدگیها به صورت سیکلی معیوب مشکل روی مشکل جرم روی جرم اضافه نموده ونظم و آرامش ،امنیت و آسایش را از جامعه سلب می نماید.

استرسها و بحرانهای اجتماع را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

۱- وجود طلاق و ازدواج ناموفق :

طلاق ممکن است فیزیکی بوده که به متلاشی شدن خانواده و جدایی والدین از یکدیگر منجر شود وممکن است به صورت روانی باشد که  درکنار یکدیگر باشندولی به علت عدم تفاهم و سازگاری ،نزاع،درگیری ، عدم صفا و صمیمیت در کانون خانواده وجود داشته باشد.

۲- به تاخیرافتادن سن ازدواج به علل مختلف

۳- فقیر،تورم،گرانی ،قحطی و مشکلات دیگر اقتصادی

۴- خسارت ،ورشکستگی و حوادث دیگر که ممکن است به علت تصادف ،سیل،زلزله،و جنگ زدگی ایجاد شده باشد.

۵- روابط  ناسالم خانوادگی ،اداری وسازمانی و به طور کلی روابط نامناسب اجتماعی که می تواند از عوامل استرس و تندگی در افراد جامعه باشد.

۶- بیماری ،بیکاری وعدم امکانات مالی رفاهی و هرآن چیزی که رفاه کامل جسمی روانی و اجتماعی را بر هم زنداین امکانات شامل سطح زندگی می گردد که به شرح ذیل می باشد:

سطح زندگی :

 

45,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ریشه یابی بزهکاری
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.