پاورپوینت بهداشت مواد غذايي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت بهداشت مواد غذايي مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای 29  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت بهداشت مواد غذايي نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
هدفهاي رفتاري
تعريف بهداشت مواد غذايي و اهميت آن در زندگي
فساد چيست؟
مواد غذايي زود فاسد شونده؛
مواد غذايي نيمه فاسد شونده؛
مواد غذايي دير فاسد شونده؛
حفاظت و نگهداري از مواد غذايي
استريليزه كردن
كنسرو كردن مواد غذايي
نگهداري مواد غذايي بوسيله سرما
حمل و نقل
نكات مهم
منابع

منابع

زمردي، شهين. تكنولوژي فرآوري ميوههاي خشك و كنترل كيفيت آنها. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه. چاپ اول. پاييز 1386. ص 1.

رضيولر، ودود. ميكروبهاي بيماريزا در مواد غذايي و اپيدميولوژي مسموميتهاي غذايي. انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپ اول. تابستان 1387. ص 10.

بيگ‌محمدي، فرانك. ميكروبيولوژي و بهداشت مواد غذايي. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي. چاپ آزادگان. چاپ اول. سال 1387.

اي.مور، كارولين. شمولين، روبرت.مي‌مي كر، ترجمه ميداني، جواد. بهترين كليدهاي تغذيه براي كودك و نوجوان. موسسه انتشارات صابرين. چاپ دوم. 1377. ص 66، 70 و 174.

آدامز، ام.آر. موس ام.ا. مترجمان مرتضوي، ‌علي. صادقي ماهونك، عليرضا. ميكروبيولوژي مواد غذايي. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. چاپ دوم. پاييز 1382. ص 3 و 155.

حلم سرشت، پريوش. دل پيشه، اسماعيل. اصول بهداشت فردي. انتشارات چهر. 1377.

حاتمي، حميد. صفوي، سيدمنصور و …. كتاب جامع بهداشت عمومي. 1383.

فضل آرا، علي. اصول بهداشت در مراكز تهيه، نگهداري و توزيع مواد غذايي. انتشارات موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي. چاپ اول. 1384. صص 7-36.

مقدمه

سالهاست كه انسان به اهيت بهداشت در زندگي خود و محيط زيست پيرامونش پي برده است، زيرا براي انجام كارهاي خود به نيرو احتياج دارد كه اين نيرو و انرژي را بايد از غذاي كافي و مناسب بدست آورد. اگرچه مواد غذايي براي سلامتي لازم هستند، اما آلودگي و فساد آنها مي‌تواند سلامتي انسان را به خطر بياندازد. امروزه علم بهداشت به صورت شاخه‌اي از علوم تجربي در شعبه‌هاي متنوعي داراي ابعاد تخصصي است. بنابراين علم بهداشت اسمي عام است كه به يك يا چند مورد خاص محدود نيست، بلكه دامنه‌اي وسيع به وسعت كل جهان هستي دارد و با پيشرفت علوم گوناگون، وسعت كاربرد پيرامون آن نيز گسترده‌تر و تخصصي‌تر مي‌شود.

 

بهداشت مواد غذايي يكي از شاخه‌هاي علم بهداشت محسوب مي‌شود كه به طور مستقيم در سلامت و تندرستي و كيفيت زندگي انسان موثر است. بهداشت مواد غذايي عبارت است از كليه موازيني كه رعايت آنها در مراحل گوناگون از ماده اوليه، توليد، فرآوري، نگهداري، توزيع و عرضه مواد غذايي موجب فراهم آوردن غذاي سالم و با كيفيت بالاي بهداشتي و خوراكي خواهد شد. در واقع هدف اصلي از رعايت اصول بهداشتي در مواد غذايي در مرحله اول، سالم بودن غذا و پس از آن بالا بودن كيفيت خوراكي مواد غذايي است كه براي نيل به آن آشنايي با اصول بهداشتي در مراكز تهيه، نگهداري و توزيع مواد غذايي، براي كليه متخصصان بهداشت مواد غذايي ضروري است. از سوي ديگر آگاهي و داشتن دانش فني در زمينه فن‌آوري مواد غذايي (صنايع مواد غذايي) به منظور به اجرا درآوردن اصول بهداشتي بسيار ضروري است، زيرا در غيراينصورت از اجراي اصول بهداشتي در كنترل و پيشگيري از بروز مسموميت‌ها، عفونت‌هاي غذايي عاجز مي‌مانيم، در صورت همه‌گيري (اپيدمي) غذايي از پي بردن به منشاء آنها و كنترل و در نهايت برطرف كردن آنها ناتوان خواهيم ماند.

هدف‌هاي رفتاري

در پايان اين مقاله دانشجو بايد بتواند:

علم بهداشت مواد غذايي را تعريف و نقش آن را در زندگي انسان بازگو كند.

اهميت رعايت اصول بهداشتي در مواد غذايي را بيان كند.

عوارض ناشي از مواد غذايي آلوده را بيان كند.

روش‌هاي گوناگون نگهداري و محافظت مواد غذايي را نام ببرد.

هدف از محافظت مواد غذايي را بشناسد.

تعريف بهداشت مواد غذايي و اهميت آن در زندگي

با توجه به رشد جمعيت روزافزون جهان براي اينكه جمعيت جهان دچار كمبود مواد غذا شود، بايد از شيوه‌هاي جديد نگهداري مواد غذايي استفاده شود. روش‌هاي تهيه و توزيع آنها را بهبود بخشيد تا حتي‌الامكان از ضايعات و تلفات آنها كاست. به طور مثال در اغلب كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي جهان سوم، گندم و گوشت را جزو محصولات و مواد غذايي استراتژيك به شمار مي‌آورند و اين به آن معناست كه اين مواد اهميت ويژه دارند و دستيابي به آنها موجب حفظ و نگهداري و استقلال اين كشورها مي‌شوند.

با اين حال در بسياري از كشورها به ويژه ايران دگرگوني زيادي در روش‌هاي نگهداري قديمي و غيربهداشتي صورت نگرفته است و هنوز از روش‌ها و شيوه‌هايي استفاده مي‌شود كه در بسياري از كشورها منسوخ شده است.

 

كاربرد روش‌هاي قديمي و شيوه‌هاي غيربهداشتي تهيه، توزيع و مصرف مواد غذايي موجب گسترش روزافزون انواع آلودگي‌هاي ميكروبي و بيماري‌هاي همه‌گيري و كشنده مي‌شود، از جمله مي‌توان گسترش آلودگي ناشي از ميكروب سالمونلا را مثال زد كه از كودكان شيرخوار تا بزرگسالان را تهيه مي‌كند.

بهداشت مواد غذايي موضوعي گسترده است و هدف از بيان و شرح، مطالعه روش‌هايي براي توليد، آماده‌سازي و عرضه يك ماده غذايي است كه از نظر سلامت، داراي كيفيتي مطلوب باشد. اصولاً يك ماده غذايي بايد مغزي باشد و از نظر ظاهري مطلوب و در عين حال از مواد زيان‌بخش نيز عاري باشد.

يكي از وظايف مهم انسان، تامين مواد غذايي سالم و كافي است كه اين مواد بايد طبق اصول بهداشتي مناسب نگهداري شوند.

 

مواد غذايي در معرض آلودگي‌هاي گوناگون فيزيكي، شيميايي و زيست‌شناختي هستند كه بايد با فن‌آوري صحيح و نظارت كافي از آلودگي هرچه بيشتر آنها جلوگيري شود. طبق تعريف كميسيون كودكس اليمانتاريوس (Codex Alimentarius)‌ بهداشت مواد غذايي عبارت است از تمام موازيني كه رعايت آنها در توليد، فرآيند نگهداري و عرضه مواد غذايي ضروري است تا ماده غذايي سالم و با كيفيت بالاي بهداشتي به دست مصرف كننده برسد. بهداشت مواد غذايي در وهله اول از نظر سالم بودن غذا و پس از آن بالا بودن كيفيت خوراكي آن حائز اهميت است و براي رسيدن به اين هدف اجراي اين موارد ضروري است.

رعايت بهداشت مواد غذايي مسئوليت همه‌ي افراد جامعه است، به خصوص كساني كه در تهيه و توزيع و نگهداري يا فروش مواد غذايي كار مي‌كنند، اما پس از خريداري مواد غذايي در منزل هم نكات مهمي در نگهداري و مصرف آنها وجود دارد كه رعايت آنها بر عهده اعضاي خانواده به خصوص زنان است. زنان نقش مهمي در بهداشت مواد غذايي دارند.

فساد چيست؟

فساد عبارت است از «از بين رفتن محصولات يا خصوصيات كيفي موثر آنها». وقتي يك ماده غذايي فاسد مي‌شود، خصوصيات آن تغيير مي‌يابد و از اين رو ديگر قابل قبول نخواهد بود. چنين تغييراتي هميشه منشاء ميكروبي ندارند و ممكن است يك محصول در نتيجه خسارات ناشي از حشرات، خشك شدن و بي‌رنگ شدن مقبوليت خود را از دست بدهد، اما در هر صورت در غالب موارد، فساد مواد غذايي در نتيجه فعاليت ميكروبي ايجاد مي‌شود، اما علاوه بر ميكروب‌ها مواد شيميايي و سموم هم مي‌توانند مواد غذايي سالم را ناسالم كنند. مثلاً سم‌هايي كه براي باغ‌هاي ميوه و مزرعه‌ها قبل از برداشت استفاده مي‌شوند مي‌توانند منجر به آلودگي محصول شوند.

 

مواد غذايي مختلف از نظر سرعت فاسد شدن به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

مواد غذايي زود فاسد شونده؛

مانند شير، گوشت، ماهي، مرغ و ساير مواد غذايي حيواني كه بايد آنها را فقط براي مدت كوتاهي آن هم در يخچال نگهداري كرد.

مواد غذايي نيمه فاسد شونده؛

مانند سبزي‌ها و ميوه‌ها كه مي‌توان آنها را در هواي خنك و بيرون از يخچال براي مدتي كوتاه نگهداري كرد و در هواي گرم بايد آنها را در يخچال قرار داد.

مواد غذايي دير فاسد شونده؛

مانند حبوبات و دانه‌هاي غلات كه در صورت خشك شدن مناسب به مدت يك يا دو فصل نگهداري كرد.

 

آلودگي و فساد مواد غذايی مي‌تواند مشكلات زيادي را براي انسان‌ها بوجود آورد. اگر مواد غذايي خصوصاً غذاهاي پخته خوب نگهداري نشوند، مي‌توانند موجب مسموميت‌هاي غذايي شوند. از علامت‌هاي مسموميت‌هاي غذايي مي‌توان تهوع، سردرد، استفراغ و اسهال را نام برد. ميكروب‌هايي كه باعث بيماري‌هاي اسهالي مي‌شوند، معمولاً از طريق غذاهاي آلوده به انسان منتقل مي‌شوند. در اين ميان اسهال خوني و تب روده‌اي بسيار خطرناك هستند.

ممكن است كساني كه بوسيله‌ي ميكروب‌هاي روده‌اي آلوده مي‌شوند بيماري واضحي نداشته باشند و براي درمان آن كاري نكنند، ولي ميكروب در بدن آنها باقي بماند و ديگران را بيمار كند.

اگر مواد غذايي از جمله سبزي‌ها و كاهو به تخم انگل آلوده باشند، مي‌توانند باعث بيماري‌هاي انگلي مثل كرم روده‌اي و كيست شوند. قارچ‌ها و كپك‌هاي كه روي مواد غذايي نظير آب ليمو، آب غوره و سس گوجه‌فرنگي رشد مي‌كنند، ممكن است باعث مسموميت شوند و اگر مصرف اين مواد مدت زيادي طول بكشد، حتي مي‌تواند موجب سرطان گردد.

مواد محافظ يا نگهدارنده يكي از عوامل جلوگيري از فساد مواد غذايي است. فساد مواد غذايي در طول نگهداري، حمل و نقل و توزيع، يكي از مسائل مهم بهداشتي و اقتصادي است. مواد نگهدارنده از فساد مواد غذايي جلوگيري و سلامت آنها را در طول سال تضمين مي‌كنند. آنتي اكسيدازها دسته‌اي از اين تركيبات هستند كه براي جلوگيري از كند شدن چربي‌ها، روغن‌ها و فرآورده‌هاي آنها بكار مي‌روند.

حفاظت و نگهداري از مواد غذايي

 

25,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی