پاورپوینت ترمه بافی یزد و دارایی بافی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت ترمه بافی یزد و دارایی بافی مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت ترمه بافی یزد و دارایی بافی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیش گفتار
مقدمه:
روش تولید پارچه های سنتی :
ترمه:
ترمه بافی
الف) تاریخچه:
)مواد اولیه مصرفی در ترمه بافی
ج) دستگاه ترمه بافی و روش بافت ترمه:
روش بافت:
نقوش تشکیل دهنده پارچه ترمه
بوته:
گل:
خطوط رابط:
بادامچه:
د) انواع ترمه و موارد مصرف آن
ترمه یزدی شال بافت با زمینه سفید
ترمه راه راه شلوار یزدی
ترمه راه راه شلوار یزدی
شال یزدی شش رنگ راه راه
شال شش رنگ راه راه
دارایی بافی:
تقسیم بندی دارای :
موارد استفاده :
تقسیم بندی دستگاه بافت  دارایی
جایگاه دارایی از قدیم تا امروز :
نتیجه گیری :
منبع و ماخذ :

 منبع و ماخذ :

۱: الوند ، احمد ، نساجی ایران ، دانشکده پلی تکنیک، تهران

۲: حسن بیگی ، م، هرمس ، تحسین نساج جهان ، ماهنامه صنایع نساجی ، شماره ۹۲ ، تهران ، آبان ۱۳۶۹

۳: راسخ ، رسولی ، حسن بیگی ، نساجی سنتی ، سازمان  صنایع و سنتی ایران ، تهران ، ۱۳۶۱

۴: یاوری ، حسین ، آشنایی بیشتر با برخی از دستبا فت های کشور ، سازمان صنایع دستی ایران ، تهران

۱۳۶۷

۵: عناویا ن ، رحیم ، عناویان ، ژرژ، زیر نظر مائوبه، ترمه های سلطنتی ایران و کشمیر ،

انتشارات سن شو کوتو ، سیکامتسوتا ، ژاپن ،۱۳۴۵

۶: لطف آبادی ، محمود، تحقیق دستبافته های ایساتیس ، سازمان صنایع دستی یزد ، یزد ۱۳۷۱

۷: یاوری ،حسین ، نساجی و بافت ، سازمان صنایع دستی ایران ، تهران ۱۳۶۵

   پیش گفتار

صنایع دستی هنر سنتی و اصیل و مردمی می باشد که بیشتر جنبه کاربردی  دارد .

هنری که از فطرت پاک وبی آلایش مردم نشات گرفته وازدیربازدرتمامی شئون زندگی مردم رسوخ وبه صورت اثر صورت اثری  تفکیک ناپذیردرآمده است.

درمیان صنایع دستی،نساجی وبافت دارای اهمیت بسیار می باشد.به دلیل اینکه نقش تن پوش رابرای بشر  وازطرف  دیگر به منزله زیرانداز زندگی رابرای آدمی لطیف تروقابل تحمل تر سازد. فن نساجی بعنوان پوشاک ،بارزترین سمبل فرهنگی ومظهرقومی مهم ومشخص وسریع الانتقال ترین  نشانه فرهنگی وسلطه پذیری دروهله اول ازطریق انتقال پوشاک صورت می گیردو حتی می توان باتغییر پوشاک،یک جامعه ونوع زندگی آنها نیزدچاردگرگونی  نمود وتغییرات وتحولاتی درساختار زندگی اجتماعی آن جامعه ایجاد کرد. بانگرشی درتاریخ نساجی در جهان مشخص می شودکه ایران سهم عمده وغیر قابل انکاردرسیرتحول دستبافی داشته ودربسیاری ازادوارتاریخی یکه تازمیدان بوده ودرطول سالهاوسده هائی که ازعمراین«هنر-صنعت»می گذردبرخی ازنواهی کشورمان بدلایل  مختلفی ازجمله موقعیت جغرافیایی خاص خود،فعالتر بوده وشهرت بسیاری دراین زمینه کسب نموده اند. یکی ازاین مناطق استان یزد ،بخصوص شهرستان یزدمی باشدکه ازدیرزمان به بافت گونه های متفاوت منسوجات معروف ومشهور بوده است. بااین که تشریح وارزیابی این مسئله مستلزم زمان بسیاروتجسس فراوان بودوازعهده ما خارج می باشدبا این وجودبه سبب حساسیت موضوع وبخاطرسیرتحول این«هنر –صنعت»دریزد درطول زمان نسبتا طولانی نیازبه وجود چنین تحقیقی محسوس می باشد.

بانظر به اهمیت فوق العاده ای که بافت پارچه درایران داردوباتوجه به وجودهزاران کارخانه مدرنواتوماتیک نساجی در دنیا هنوز در گوشه وکنار این سرزمین پهناورمردمانی هنردوست وهنرپرورباحداقل امکانات ونداشتن وسایل کافی به تولید پارچه های دستباف می پردازند که ازهنردستی بی نظیرمی باشد .لذاتصمیم به نگارش رساله ای درحدیک کار دانشجوئی گرفته وبه تکمیل آن پرداختم که فقط درحد یک تحقیق بوده سرپا عیب وایراد که امیدوارم با راهنماییهای اساتید گرامی درجهت رفع آن برآیم.


مقدمه:

انسان از ابتدا شیوه ها و روش هایی را کشف و از آنها جهت بهبود وضع زندگی خود استفاده نمود .

همه مواد طیبعی در اختیارش بود چه آلی چه آنها که در روی زمین و چه آنها که در فاصله کمی در زیر سطح زمین وجود داشت .

زمانی انسان نیز چون سایر جانوران پس از رفع نیاز های اساسی خود ، نسبت به انواع این مواد و خصوصیات هر یک از آنها بی اعتیا  بود اما این بی اعتنایی زیاد طول نمی کشد هیچ جانوری یافت نمی شود که تلاش وپیوسته چندین هزار ساله اش سبب شده باشد  که شیوه های شکار و یا وضع پناهگاه خود را بهتر ساخته باشد اما انسان با بقبه تفاوت داشته و شاید بارزترین جلوه پیرایش او  ایجاد نیاز پایدار به پیشرفت بوده که از همان آغاز هرگز سکونی در آن راه نیافته است.

بدون شک انسان های اولیه که نیاز به خوردن و سیر شدن ، نیاز به پوشیدن و رهایی از سرما از آسیب هایی که به پوست بدن آنها  واردمی شود را حس کردند و در مقام حل آن براهند انسان اولیه به خاطر حساسیت در برابر عامل طبیعی مانند سرما و گرما مصون  ماندن از آنها نیاز به داشتن یک سر پناه را حس نمود واولین پناهگاه غارها و شکارها و شکاف کوهها بود پاو پس از کسب تجربه های اولیه  به فکر خانه سازی افتاد ودرکنار همین مسایل دریافت که وجود آسیب پذیر داشته و برای حفاظت از بدن خود در  برابرعواملی چون ابر ، خاک ،باران ، آفتاب ، گرما ، سرما ، احتیاج به تن پوش دارد تا در برابر آنها مصون بماند شاید فکر تهیه  لباس و فراتر از آن ، تن بافندگی به عنوان پوشاک وهم چنین زیر انداز برای هموار ساختن سطح زمین و رفاه بیشتر از همین جا آغاز  شده باشد ومی توانم ابتدایی ترین پوشاک بشر را ، پوست حیوانات شکاری او داشت که به عنوان زیر انداز هم مورد استفاده قرار گرفته است .اما اینکه اولین کسانی که به تهیه بافت پارچه اقدام نموده و در واقع مخترع بافندگی بودند در کجا زندگی کرده  و از چه نزاد و قومی بوده اند مشخص نیست و مدرک دقیقی که نشانگر این واقعیت باشد دردسترس نیست بااین وجود بعضی از محققان عقیده  دارند که اولین اشخاصی که که به بافتن پرداختند ساکنان بین انهرین بوده اند که اگر این ادعا صحت نداشته باشد باید به این مسئله توجه  داشت که ایران سهم سزایی  در پیش برد و ترقی فن بافندگی داشته و از این حیث  سر آمد کشورهای دیگر بوده است و هم  اکنون نیز در این زمینه فعالیت دارد. به طوریکه در بسیاری از قسمت های ایران پهناور شاهد رواج این هنر و صنعت وتنوع بسیار زیاد آن از نظر تولید ات می باشد .یکی از این مراکز یسیار مهم استان یزد می باشد چرا که مردم این استان از دیر باز به تولید انواع  پارچه های مرغوب از جمله زری بافی و مخمل و ترمه و غیره …..که  از بهترین پارچه شمار می رود و همیشه به اطراف و اکنان عالم صادر می شود  شهرت سزایی داشته اند . البته هر چند دست بافی در طریق سنتی چندین سالی است که دچار تنزل و رکود ناشی  از ورود ماشین های بافندگی شده است ولی هنوز هم در گوشه هایی از این استان بافندگان متعددی را می توان بافت که با دستگاههای سنتی به بافتن پارچه مشغول می باشد .

در این رساله که (( تحقیقی پیرامون دستبافی در استان یزد )) می باشد صادقانه کوشیده ام تا به بررسی این مهم بپردازم این تحقیق شامل چندین بخش بوده که در آن تمدن  مرور تاریخچه مختصر دستبافی آشنایی با مواد اولیه ، ابزار و وسایل کار و سابقه تاریخی بافت یزد ، به معرض بافته های آن و وضعیت فعلی آنها پرداخته شده و در خاتمه مشکلات دستبافی و دستبافان این استان و چند پیشنهاد و راه حل جهت بهبود وضع موجود ذکر گردیده که امیدوارم مورد قبول و استقبال علاقه مندان به هنر های بومی و سنتی و پویندگان راه علم و تحقیق قرار گیرد .


  روش تولید پارچه های سنتی :

نخستین روش تولید پارچهی دستباف عبارت بود از آویختن نخ های تار ازیک چوب افقی و آویزان کردن وزنه هایی در انتهای نخ ها   به منظور ایجاد کشش در داخل تار و عبور نخ و پودر به صورت یک بسته از لابه لای نخ های تار تا بافت پارچه انجام شود .

روش های تولید پارجه سنتی به دو گروه تقسیم می شود .

۱: تولید پارچه با نقوش هندسی                      ۲: پارچه با نقوش غیر هندسی

که بافته های که دارای نقوش غیر هندسی  هستند و با نقشه و پیاده کردن آن روی دستگاه بافت صورت می گیرد .مانند زری وترمه .

که برای بافت این نوع پارچه ها از دستگاههای بافندگی دستوری و ژاکار د استفاده می شود .

ترمه : پژوهشگران در مورد خاستگاه ترمه ، نظریه های متفاوتی ارائه دادند برخی آن را ( کشمیر) و عده ای

ایران می دانند.

نقل شده است شاهزاده ای که به عنوان گروگان در  دربار تیمور به سر می برد این هنر را از ایرانیان فرا گرفت و به کشمیر انتقال داد .

همچنین می گویند هنر ترمه بافی به وسیله بافندگانی که در قرن۹ هجری از ایران به کشمیر رفتند در آن دیار رواج یافت .در تاریخ  کشمیر نیز نوشته اند: (( منسوجات پشمی کشمیر اصل بیگانه دارند واینک کشمیری ها آن را می بافند ))  پشم یا نخ ترمه را با مواد گیاهی به رنگ های متنوع در می آورند گاهی نیز ترمه را به صورت دو رو می بافند. ترمه های راه را ( شال محرمات ) با هفت رنگ بافته می شود .ترمه های کشمیر طرح های درشت دارند وترمه های کرمان دارای  طرح های ریز و مکر است ترمه به رنگ های تیره نیز در دوره های نه خیلی دور مورد پسند قرار می گرفت

 

ترمه:

پژوهشگران در مورد خاستگاه ترمه ، نظریه های متفاوتی ارائه دادند برخی آن را ( کشمیر) و عده ای ایران می دانند.

نقل شده است شاهزاده ای که به عنوان گروگان در  دربار تیمور به سر می برد این هنر را از ایرانیان فرا گرفت و به کشمیر انتقال داد .

همچنین می گویند هنر ترمه بافی به وسیله بافندگانی که در قرن۹ هجری از ایران به کشمیر رفتند در آن دیار رواج یافت .در تاریخ  کشمیر نیز نوشته اند: (( منسوجات پشمی کشمیر اصل بیگانه دارند واینک کشمیری ها آن را می بافند ))  پشم یا نخ ترمه را با مواد گیاهی به رنگ های متنوع در می آورند گاهی نیز ترمه را به صورت دو رو می بافند. ترمه های راه را ( شال محرمات ) با هفت رنگ بافته می شود .ترمه های کشمیر طرح های درشت دارند

وترمه های کرمان دارای طرح های ریز و مکر است ترمه به رنگ های تیره نیز در دوره های نه خیلی دور  مورد پسند قرار می گرفت .

 

  ترمه بافی

  الف) تاریخچه:

«واژه ترمه در اصل هندی است و به معنی درخت سروی است که نوک آن به دلیلی خم شده باشد، به همین جهت نقش            های روی این پارچه را شکل سروهای نوک خمیده انتخاب نموده اند».

محققان و پژوهشگران در مورد ترمه ایده های متفاوتی دارند. برخی از آن ها زادگاه ترمه را کشمیر می دانند و می گویند  که این «هنر-صنعت» در کشمیر به وجود آمده و رشد و تکوین یافته و سپس به ایران راه پیدا کرده است. اما گروهی دیگر  از آن ها بر این نظرند که ابتدا در ایارن پدید آمده، رشد و پیشرفت نموده و پس از آن به هندوستان و کشمیر راه یافته  است. به هر حال در این مورد بین صاحبنظران اختلاف عقیده وجود دارد. ولی باید در نظر داشت که زادگاه اصلی این «هنر-صنعت» هر کجا که بوده، هم هنرمندان کشمیر و هم ایرانیان در رشد و توسعه آن کوشش و اهتمام بسیار ورزیده اند تا به هنری اصیل و ناب رسیده است.

از پیشینه ترمه تا قبا از سال ۹۰۰ هجری قمری اطلاع چندانی در دست نیست و ما نشانه های این «هنر-صنعت» را از دوره ی صفویه به بعد شاهد هستیم.

«این هنر ابتدا در خدمت زرتشتیان یزد قرار داشت و از آن فقط جهت دوخت  شلارهای گبری که نوعی پوشکا مخصوص مجالس جشن و سرور، بویژه عروسی بوده، استفاده می شده است. در بعضی موارد بافت دیگری که راه راه بوده و به «محرمات» معروف، را جهت شال کمر مورد استفاده قرار می داده اند. ترمه بافی به تدریج به بیرون از جامعه زرتشتیان نفوذ کرده و سایر مردم یزد و سپس پاره ای از سکنه ی کرمان نیز با این فن آشنایی پیدا کردند و مجوبات توسعه و رشد بیشتر آن پدید آمد.این پیشرفت به حدی بود که بر تولیدات ترمه کشمیر نیز تأثیرات بسزایی گذاشت و بسیاری از محققان اظهار نظر نموده اند که شیوه های تولید ترمه های کشمیر، نحوه رنگ آمیزی و حتی نقوش مورد استفاده ترمه بافان کشمیری به شدت متأثر از هنر پارچه بافی ایرانیان عصر صفویه می باشد و تنها مزیتی که ترمه های کشمیر بر پایه های ایرانی دارد، مرغوبیت مواد اولیه ی آن ها می باشد که آن نیز به سبب کرک اعلای نوعی بز کوهی است که در ارتفاعات هیمالیا زندگی می کند و در مقایسه با ایرانیان که کمتر قادر به شکار بودند و به ناچار از پشم استفاده می نمودند، از مزیت بیشتری بهره مند بوده اند».

«آثار مورد استفاده در ترمه بافی از ابریشم طبیعی بوده و پود آن نیز از ابریشم، نخ، پشم و یا کرک همراه با رنگ های متنوع که یکی از خصوصیات ترمه بشمار می رود می باشد که در گذشته توسط انگشت بافته می شده است و به «ترمه انگشت باف» معروف بوده است. در اوایل قرن سیزدهم در جهت پیشرفت و بازده ی بیشتر و همچنین تکامل در بافت ترمه قدمهایی برداشته شده که مهمترین آن توسط شخصی به نام «رضا ترک» انجام گردید. او بفت با انگشت را که سوای تولید اندک، خستگی بیش از اندازه ای را برای بافنده در بر داشت را منسوخ و بافت ترمه را با ماکو عملی گردانید و از ابزار و وسایل بیشتری چون: ماکو، دفتین و نقشه که توسط دو نفر، یکی استاد کار و دیگری «گوشواره کش» مشترکاً انجام می گرفت، استفاده نمود. کار گوشواره کش را جدیداً دستگاه ژاکارد انجام می دهد. ترمه بافته شده به این روش به «رضا ترکی» معروف و در دیگر شهرها چون تبریز، مشهد، ارومیه و کرمانشاه به فروش می رفته است. اما با کاهش فروش اینگونه تولیدات در پایان قرن سیزدهم بافندگان در صدد بالابردن کیفیت بافته های خود برآمدند که توسط «ملا حیدر» و «جعفر نقشبند» این کار آغاز و تا سال ۱۳۶۰ با ترمه رضایی به نقش های کشمیری، گلزاری، مارک رضایی، جقه ای و بقه بزرگ ادامه داشت».


ب)مواد اولیه مصرفی در ترمه بافی

 

30,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد
 • مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد
 • مقاله دارایی بافی
 • مقاله ترمه بافی یزد و دارایی بافی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.