پاورپوینت تنش شوری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت تنش شوری مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت تنش شوری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
منابع و علل شور شدن خاک
مشکل گیاهان در مواجه با شوری
اثرات شوری
مکانیزم های تحمل شوری
کنترل سطوح شوری در بافتها و اندامهای گیاهی
واکنش گیاهان به شوری خاک
اثر اسمزی
اثر ویژه یونی
اثر یون سدیم
عدم تعادل تغذیه ای
عوامل مؤثر بر واکنش گیاه به شوری
شرایط خاک
رطوبت خاک
شرایط فیزیکی خاک
اقلیم و کیفیت هوا
عوامل گیاهی:
عملیات کشاورزی:
روش آبیاری
بستر بذر
اثر کود بر شوری خاک(حاصلخیزی خاک)
مهار کردن شوری خاک
مقدمه
هدف تحقیق
مواد و روش ها
اندازه گیری فتوسنتزی:
شاخص پایداری غشاء:
نشت الکترولیک:
پراکسیداسیون لیپید:
اندازه گیری مقدار پرولین و مقدار آب نسبی:
اندازه گیری آنزیم های آنتی اکسیدان:
نتایج
منابع

منابع

همائی،م.۱۳۸۱٫واکنش گیاهان به شوری.انتشارات کمیته

ملی آبیاری و زهکشی ایران.۹۷صفحه.

کافی،م.مهدوی دامغانی،ع.مکانیسم مقاومت گیاهان به تنش های محیطی.

 

مقدمه

شوری درایران وبسیاری ازمناطق عامل محدود کننده رشدونمو گیاهان زراعی است.

براساس آمار،سطح کلی خاکهای شوردراراضی ایران۳۳/۷ میلیون هکتاربرآورد شده است.

اصولاً خاک شوربه خاکی گفته می شود که غلظت املاح محلول درآن به قدری باشد که عملکرد راکاهش دهد؛ مشروط برآنکه سایرعوامل مانعی برای رشد محصول ایجاد نکنند.

کاتیون ها وآنیون های غالب خاک های شورراسدیم،پتاسیم،کلسیم،کلر منیزیم وسولفات تشکیل میدهند.

تنش شوری از تنش های غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری برعملکرد گیاه وکیفیت محصول دارد.

شوری برای رشد گیاه یک عامل محدود کننده است بدان سبب که باعث ایجاد محدودیت های تغذیه ای از طریق کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات وکلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزی میگرددودرنتیجه سبب بهم خوردن توازن متابولیکی و در پی آن تنش اکسیداتیو میگردند.

 

منابع و علل شور شدن خاک

هوادیدگی سنگ های مادری

آب های شوراقیانوس ها

آمیختن آبهای شوردریا با آب های شیرین

بهره وری بی رویه ازچاه ها

توفانهای دریایی وباد

آب های زیرزمینی

آب آبیاری

زهکشی نا مناسب

بالا آمدن سطح ایستابی شوردرحوضه های بسته(زاییده آبیاری ویا آبشویی بیش ازاندازه و مدیریت نادرست است).

استفاده ازکودهای شیمیایی

به طورکلی، دو فرآیند شور شدن بر اثر آبیاری با آب شور وشورشدن براثربالا آمدن سطح ایستابی علت اصلی شورشدن خاک ها دربسیاری ازنقاط جهان به شمارمی آیند.

مشکل گیاهان در مواجه با شوری

گیاهان در شرایط شوری با دو مشکل مواجه هستند:

آنها باید نمک ها را ازجمله کلرید سدیم برای تنظیم اسمزی درواکوئل های سلول های جدید ودرحال گسترش خود جذب نمایند ودرهمین زمان باید مقدارکلرید سدیم سیتوپلاسم را که درمسیرحرکت جریان املاح به واکوئل می باشد درحد پایین حفظ نماید.

آنها باید به صورت کارآمدازجذب کلرید سدیم اضافی موجود در جریان تعرق جلوگیری نموده تا از تجمع آنها درحد خسارت زا در سلول ها،بافت هاواندام های گیاهی ممانعت به عمل آورند.

اثرات شوری

مهمترین آثار شوری عبارتند از:

کاهش آب قابل استفاده گیاه

کاهش فعالیت گیاه(اثربرسیستم غشائی وآنزیمی)

ایجاد مسمومیت توسط برخی یون های سمی

ناهنجاری های تغذیه ای

کاهش رشد وکیفیت محصول

مکانیزم های تحمل شوری

مکانیزم های تحمل شوری شامل موارد زیرمی باشد:

هموستازی(شامل هموستازی یونی و تنظیم اسمزی)

کنترل صدمات ناشی از تنش(جبران صدمات و خنثی سازی مسمومیت)

تنظیم رشد

کنترل سطوح شوری در بافتها و اندامهای گیاهی

کنترل جذب سدیم،پتاسیم وکلسیم به داخل گیاه

کنترل مسیرهای حرکت آب ونمک درگیاه

کنترل مسیرهای حرکت درطول ریشه

جذب مجدد سدیم ازجریان تعرق

کنترل سطوح شوری در برگ ها

کنترل مقدارسدیم توسط رشد

غده ها وکیسه های نمکی

گوشتی شدن به منظورتنظیم فشاراسمزی دربرگ ها

کنترل بازبودن روزنه ها توسط سطوح سدیم آپوپلاستی

واکنش گیاهان به شوری خاک

مهمترین واکنش گیاه به شوری،کاهش رشد است،که همراه با کاهش گسترش سلولی وکاهش گسترش واکوئلی صورت می گیرد.

همچنین به عنوان یک مکانیزم دفاعی،سلول ها فعالیت های متابولیسمی خود را بسته به غلظت نمک کاهش میدهند که خود موجب کاهش اندازه سلول می گردد.

علاوه براین نمک موجب تحریک سیگنال های خاص غشائی جهت حفظ موازنه یون های سدیم،پتاسیم وکلردرداخل وخارج سلول شود که در نهایت ابعاد دیواره سلول کاهش می یابد.درواقع با افزایش غلظت املاح به بیش ازآستانه تحمل گیاه، هم آهنگ رشد کاهش می یابد وهم اندازه گیاه کوچک می شود.

شوری خاک ازراههایی چند برفعالیت های فیزیولوژیک گیاه تأثیرمی گذارد ولی نشانه های آسیب دیدگی ناشی ازوجود شوری معمولاً هنگامی درگیاه آشکارمیشود که غلظت املاح محلول درخاک بسیار بالا باشد. گیاهان مبتلا به شوری اغلب ظاهری معمولی دارند ولی عموماً کوتاه تربوده، برگ آنها ضخیم تر، پرآب تروبه رنگ سبزتیره هستند.

به طورکلی، شوری ازسه راه رشد وعملکرد گیاه را محدود می کند:

اثراسمزی

اثرویژه یونی

عدم تعادل تغذیه ای

اثر اسمزی

 

40,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شوری خاک
 • تحقیق شوری خاک
 • مقاله اثرات شوری در کشاورزی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.