پاورپوینت خلاصه ای از تاریخ باغ سازی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت خلاصه ای از تاریخ باغ سازی مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت خلاصه ای از تاریخ باغ سازی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بین النهرین :
مشخصات باغهای معلق بابل:
مصر
ویژگیهای سرزمین مصر :
یونان (از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد)
ویژگیهای سرزمین یونان:
روم (از اواخر قرن چهارم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد میلاد)
ویژگیهای سرزمین روم:
توسعه باغسازی در قرون وسطی
دوران انسانگرایی (از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم)
ویژگی های دوران انسان گرایی:
نمونه های “ویلا – باغ – منظر”
دوره باروک (قرن هفدهم):
نمونه های “ویلا پارک”
عصر روشنفکری (قرن هجدهم):
ویژگی های منظر در قرن هجدهم:
باغ در فرهنگهای مختلف
باغسازی فرانسه :
باغ سازی  انگلستان :
باغ سازی ایتالیا :
باغ سازی خاور دور:
برخی از نکات ممتاز باغ سازی چینی :
باغسازی در ایران
خصوصیات باغسازی در ایران (از قرن پنجم پیش از میلاد تا قرن هفتم بعد از میلاد) :
مهمترین باغهای ایران:
منابع و مواخذ

منابع و مواخذ

] ۱ [   ترنر ، تام – شهر همچون چشم انداز – ترجمه فرشاد نوریان –انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری – ۱۳۷۶

] ۲ [   جودت ، محمد رضا – جزوه درسی پارک دولاویلت – سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴

] ۳ [   پیرنیا ، محمد کریم – معماری اسلامی ایران – تدوین غلامحسین معماریان – ۱۳۷۱

] ۴ [   روحانی ، غزاله – طراحی باغ و احداث فضای سبز

]  ۵[   گاردنر ، هلن – هنر در گذر زمان – ترجمه محمد تقی فرامرزی – انتشارات آگاه – چاپ سوم – زمستان ۱۳۷۴

]  ۶[   ویلبر ، دونالد – باغهای ایران و کوشکهای آن – بنگاه نشر و ترجمه – چاپ اول – ۱۳۵۰

]  ۷[   ترابی ، عارف – مجتمع تفریحی توریستی کوثر – پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز – ۱۳۷۹

]  ۸[   بهبهانی ، هما – از باغ های دیروز تا پارک های امروز – مجله شهرداریها – شماره ۱۱ فروردین ۱۳۷۹ – صفحات ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰

]  ۹[   شایان ، حمید رضا ؛ قاری پور ، محمد – طراحی منظر در معماری ژاپن – مجله معماری و شهرسازی – شماره ۶۵/۶۴ – فروردین ۱۳۸۱ صفحات ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳

بین النهرین :

در دوران باستان این سرزمین مبین نوع ارتباط انسان با طبیعت پیرامونش بوده و ویژگی های این رابطه را عناصر زیر تشکیل می داده است.

۱- احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن ، انسان را موظف می ساخت که تمامی فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد.

۲- تقدیس طبیعت ، موجب می شد که انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامی عملیاتش را با عناصر آن (خطوط ، نور و رنگهای طبیعت) همگون و هماهنگ سازد.

۳- زمین به عنوان “زمین مادر” منبع و منشا تمامی خوبی ها و زایش ها و بقای هستی تلقی می شد.

۴- آب نیز عنصری برای تولید و بقا محسوب می شد و برای رویاندن و ایجاد خنکی به کار می رفت و اهمیتی تمثیلی و معنوی داشت. نگرش و اعتقادات موجود در این زمینه ، در باغهای معلق یا پردیس های بابل تجلی یافته.

مشخصات باغهای معلق بابل:

۲- از قدیمی ترین باغهای کهن جهان می باشد ، قبل از میلاد مسیح و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسی احداث شده است ، و یکی از عجایب هفتگانه جهان محسوب می شود.

۳- باغ مذکور به شکل هرم ساخته اند و این هرم را تراس بندی کرده و طبقات و تراسها را از وسط پلکانهای عظیم به یکدیگر مربوط ساخته بودند.

۴- در هر تراس درختان و درختچه ها و درختان گلدار فراوان کشت نموده بودند تا باغ به شکل یک کوه پر درخت درآید.

۵- این باغ نه تنها به خاطر زیبایی بلکه به خاطر پیچیدگی ساختمان و نحوه آبیاری آن حائز اهمیت می باشد.

۱- دارای محوری بودند که با دو رد یف درخت احاطه می شده و از میان آنها جوی آبی می گذشت.

مصر

ویژگیهای سرزمین مصر :

۱-  طبیعت پایه الهام معماری بنای معابد مصری به شمار می رفت. به نحوی که مونومانها (اهرام ، معابد و …) تقلیدی از کوه و جهت نزدیکی به خورشید است ستونها تقلیدی از نخل و سر ستونها تقلیدی از گلهای نیلوفر(Lotus) و پاپیروس (Papyrus)  .

۲- معبد دیرالبحری ، نمونه ی بارزی از مهماری این دوره است که تراسهای آن با آمفی تئاتر طبیعی آمیخته شده است.

۳- سیستم باغسازی در مصر باستان ، قطعات مسطح مستطیل شکلی بودند و گیاهان در آن با فرم منظمی گاشته می شدند.

۴- باغ ها با کانالهای آبی که نخلهای کوتاهی کنار آن کاشته شده بود به قسمتهای متعدد به صورت شطرنجی تقسیم می شدند.

۵- طراحی این باغها تحت تاثیر عوامل اقلیمی و محیطی آنها قرار داشت و باغها مکانی برای زندگی خصوصی محسوب می شدند.

۶- باغ مصری دوران باستان ، الگوی مشخصی برای باغسازی در غرب بوده است.

 یونان (از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد)

ویژگیهای سرزمین یونان:

۱- شیوه معماری و نوع استقرار معابد در بستر طبیعت به گونه ای بوده که به فضا ، ابعاد و مضامین نمادین (سمبلیک) می بخشیده است.

۲- نظم هندسی معابد ، در کنار نظم طبیعت شکل می گیرد و با آن ادغام می شود. مانند معبد اکروپلیس در یونان (واقع روی تپه) و معبد  Peastum در ایتالیا (واقع در زمین ساف).

۳- با توجه به تفکر راسیونالیستی حاکم در این دوران ، شهرها به عنوان ملاک زیبایی شناخته می شدند نه طبیعت و باغ ها. بر این مبنا لذت بردن از عناصر طبیعی در یونان باستان ، غیر منطقی و غیر قابل تعریف شناخته شده بود.

۴- باغسازی بعد از اسکندر اهمیت یافت و با تسلط رومیان بر یونانیان توسعه پیدا کرد اولین باغ عمومی یا پارک در یونان کهن احداث گردید.

روم (از اواخر قرن چهارم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد میلاد)

ویژگیهای سرزمین روم:

۱- نوسازی در منظر طبیعی ، با کاشت متقارون درختان و جستجوی فرم های هندسی برای المان های طبیعی همراه بود.

۲- باغ های رومی مانند تابلوی طراحی شده ای بودند که با مجسمه قهرمانان ، فواره ، استخر و معابد آراسته می شد.

۳- ویلا – باغ در این دوره بعنوان مکانی برای تفریح و اقامت اشراف در خارج از شهر فرم خاص منظر رومیان را آشکار می ساخت.

۴-  در “ویلا – باغ” ها عناصر معماری مثل آب ، مجسمه و … با گیاهانی که به یاری تکنیک  (Are-Topiaria) شکل می یافتند ، ترکیب می شدند. گیاهان با این تکنیک به صورت متنوعی هرس می شدند و به اشکال مکعب ، استوانه ، کره و … در می آمدند.

Are-Topiaria

توسعه باغسازی در قرون وسطی

۱- با سقوط امپراطوری روم ، به مدت دو قرن باغبانی و باغسازی افول کرد و فقط در دیرها توسط راهب ها یا راهبه ها انجام می گرفت.

۲- در قرن نهم و دهم میلادی به دیرها نیز توجه ای نمی شد و دوباره هنر باغبانی فراموش شد

۳- در قرن یازدهم میلادی “نورمن”های انگلیسی به مذهب روی آوردند و دیرها دوباره رونق گرفت و باغبانی مورد توجه قرار گرفت

۴- در قرن هفدهم میلادی هانری ششم پادشاه انگلستان دیرها را تعطیل کرد و به باغسازی دیرها نیز خاتمه داد.

 دوران انسانگرایی (از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم)

ویژگی های دوران انسان گرایی:

۱- احیا دوران باستان و فراگیری روش طراحی معماری و باغسازی کهن ، در ترکیب معماری و طبیعت این دوره ، صحنه آرایی باغ دوران باستان (استفاده از ترس بندی ها ، پله ها ، آب نماها ، مجسمه ها و بهره گیری از تکنیک  Are-Topiaria) مورد تقلید و الهام طراحان واقع می شد.

۲- ابداع تکنولوژی و منسوخ شدن سیستم تعاونی ها ، تقسیم کار اجتماعی را با دگرگونی های نوینی همراه ساخت و معمار به عنوان طراح پذیرفته شد.

۳- وحدت فضا بوسیله پرسپکتیو با تعیین یکی نقطه گریز مرکزی شکل گرفت. به این طریق ، جلوه های مختلف فضا دسته بندی گردید و در یک سیستم منطقی و عقلانی نظم داده شد.

۴- حضور منظره در آثار نقاشی به صورت توجه به طبیعت تجلی می یابد که نمونه ی آن را می توان در تابلوهای رافائل ، لئوناردو داوینچی و بوتیچلی مشاهده کرد.

۵- مفهوم منظر زیبا سبب به وجود آمدن “ویلا – باغ – منظر” شد که ضرورت استقرار بنا به سوی محیط اطراف را مطرح ساخت. در طراحی این باغ ها سعی گردید در فراسوی باغ و زاویه دید ، قرار داده شوند.

نمونه های “ویلا – باغ – منظر”

۱- ویلا مدیسی (Medici)  در سال ۱۴۵۸ توسط میکلوتسو(Michelozzo)  در دامنه تپه فلورانس ساخته شد.

۲- ویلاهای پالادیو(Palladio)  در سال ۱۵۰۰ در استان ونتو(Vento)  ساخته شد.

۳-  ویلا ماداما  (Madama) در سال ۱۵۱۹ توسط رافائل در داخل جنگل و کنار رودخانه(Tevere)  طراحی شد.

۴- ویلا لانته(Lante)  در سال ۱۵۶۴ بوسیله معمار بزرگ قرن شانزدهم “وینولو”(Vignolo)  در بانایا (Bagnaia) احداث شد.

۵- ویلا(D”Este)  دسته در سال ۱۵۵۰ توسط پیرولیگوریو(Ligprio- Pieio)  در تیولی(Tivoli)  نردیک روم طراحی شد

 

دوره باروک (قرن هفدهم):

 

25,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.