پاورپوینت سفال آبی و سفید چین و ایران در دوره های مینگ و صفوی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت سفال آبی و سفید چین و ایران در دوره های مینگ و صفوی مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت سفال آبی و سفید چین و ایران در دوره های مینگ و صفوی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده :
مقدمه :
پیشینه ی سفال آبی و سفید :
ورود سفالینه های آبی و سفید چین به ایران
حضور و فعالیت سفالگران چینی در ایران
سفالینه آبی و سفید
حضور سفال آبی و سفید در عصر مینگ و صفوی
فرم سفالینه های آبی و سفید( دوران مینگ و صفوی )
نقوش سفالینه های آبی و سفید (دوران منیگ وصفوی)
منابع ومأخذ

منابع ومأخذ

۱-بهرامی،مهدی،صنایع ایران،ظروف سفالین،تهران،دانشگاه تهران،۱۳۲۷٫

۲-توحیدی،فائق،فن وهنرسفالگری،تهران،سمت،۱۳۶۸٫

۳-سیوری،راجر،ایران عصر صفوی،ترجمه کامبیزعزیزی،تهران،مرکز،۱۳۷۲٫

۴-راجرز،ام،سفالگری ،هنرهای ایرانی،زیرنظرفریه،ترجمه پرویز مرزبان،تهران،فروزان روز،۱۳۷۴٫

۵-فریه،ر.دیبلو،هنرهای ایرانی،ترجمه پرویزمرزبان،روز فروزان،تهران،۱۳۷۴٫۶-کنبی،شیلا عصرطلایی هنر ایران،ترجمه حسن افشار،مرکز،تهرات،۱۳۸۷٫

۷-کنبی،شیلا،هنرومعماری صفویه،ترجمه مزداموحد،فرهنگستان هنر،تهران،۱۳۸۵٫

۸-کریمی،فاطمه وکیانی،محمد یوسف،هنرسفالگری دوره اسلامی ایران،مرکز باستان شناسی ایران،۱۳۶۴٫

۹-حسینی،سید هاشم،*مقایسه تاثیر هنرسفالگری چین برایران درادوار تیموری وصفوی*،نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی،شماره۴۱،بهار۸۹،صفحات۷۱-۸۲٫

۱۰-روح فر،زهره،نقاشی مکتب اصفهان برسفالینه های سفید وآبی،موزه ها،شماره۲۱،بهار وتابستان۱۳۷۸٫

چکیده :

علی رغم سابقه ی تأثیر گذاری سفالگری کشور چین بر سفالگری ایران از ابتدای دوران اسلامی ، این تأثیر گذاری طی دوره صفوی ، به خصوص در زمینه ی ساخت و تزئین ظروف آبی و سفید نمود ویژه ای داشت با توجه به اینکه دورۀ مزبور در تاریخ هنر ایران دورۀ همگونسازی مضامین تزئین چینی با ذوق وسیله ایرانی به شمار می روند .بررسی و مقایسه تفاوت ها و شباهت های تأثیر پذیری هنر سفالگری این دوره از کشور چین می تواند نقش مهمی در شناخت تغییر و تحولات مضامین تزئینی ایران ایفا نماید . در این تحقیق با مقایسۀ برخی ظروف چینی شاخصی که در ایران تولید شده است . به شناختی دقیق تر و کامل تراند نوع تأثیر چینی را ارائه و تأثیر سفالگری چین بر دورۀ صفوی به طور یکسان صورت نپذیرفته و با وجود شباهت های ظاهری در بسیاری از زمینه های ساخت ظروف متفاوت می باشد .

همچنین این تأثیرپذیری به صورت تقلیدی حرف نبوده و به خصوص در زمینه نقوش تزئینی ، آگاهانه و انتخابی توام با ویژگی های ایرانی و اسلامی بوده است .

 واژه های کلیدی : سفال آبی و سفید ، چین ، ایرانی ، مینگ ، صفوی

 

مقدمه :

هنر و صنعت سفالگری از جمله صنایع مستظرفه هایی است که در سراسر جهان واجد اهمیت بوده است و در متن زندگی انسانی حضور مستقر خود را از طریق اولین نشانه های هنر بشری تا به امروز نشان داده است . سفال در ادوار گوناگون با شیوه ها ، مواد و نقوش و هنرهای مختلف ساخته شده و این تفاوت های گوناگون جلوه های بصری متفاوتی از این هنر را عرصه می دارد از جمله گونه های مختلف سفال که در تاریخ همر حضور موثری داشته و مناطق مختلف جهان از چین تا اروپا و نیز شمال آفریقا را در نور دیده ، سفالی است ، با نقوش آبی بر زمینه سفید رنگ که آن را با نام سفال آبی و سفید می شناسیم .اهمیت سفال آبی و سفید چنان بود که در امور اقتصادی از طریق صادرات تأثیری کاملاً مستقیم بر جای می گذاشت و بسیاری از کشورها بر اساس منطقۀ جغرافیای خود در آن زمان سعی در به دست گرفتن بازار محصول این هنر و صنعت به رقابت با یکدیگر می پرداختند . دو کشور چین و ایران در گذشته به عنوان دو قطب تولیدی و صادرات سفال آبی و سفید به شمار می رفتند.چین به عنوان سازندۀ اصلی این محصول و ایران به عنوان شاهراه اصلی ارتباطی در تجارت بین آسیا با اروپا و آفریقا در گذشته نقش های اصلی این روند تجاری را بر عهده داشته اند .

 

پیشینه ی سفال آبی و سفید :

همچنان که از نام این نوع سفالینه بر می اید . از جمله مشخصه های اصلی این گونه سفال ، رنگ ابی و سفید آن است .نقوش آبی رنگ روی زمینۀ سفید اثر را شکل بخشیده اند ، وجود چنین ترکیب رنگین نقش و زمینه آبی و سفید را در آثار سفالین ادوار آغازین ورود اسلام به ایران و دیگر کشورها می توان مشاهده کرد .برخی از محققین ترکیب رنگی سفید و آبی را پیش از چینی آلات آبی و سفید چین به سفالینه های رسی منطقۀ غرب اسیا، ایران و کشورهای اسلامی نیز نسبت می دهند .چنان که درکتاب هنر سفالگری دوران اسلامی ایران آورده شده : « تزئین سفالینه ها با دو رنگ آبی و سفید یا گاهی سیاه و سفید در اوایل اسلام ( قرون سوم و چهارم هجری) در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله ایران معمول بوده » (کریمی و کیانی ، ۱۳۶۴ ،۶۳ ) . با این همه نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیشتر مورد قبول صاحب نظران است . عده ای از محققان بر این عقیده اند که تکنیک سفالینه ابی و سفید در قرن هشتم هجری در چین آغاز شده است . (کریمی و کیانی ۱۳۶۴ ، ۶۳ ) این گفته با آثاری که از چین به دست آمده تایید می شود .

با وجود تمامی این دلایل با دیدن سفالینه های آبی و سفید بر جای مانده ، این فرهنگ چین است که در نگاه اول خودنمایی می کند تا فرهنگ دیگر این امر بیشتر به سبب نقوشی است که بر آن آثار نقش شده است .

نقوش چینی بر روی سفالینه های ایرانی نیز نقش شده اما نفوذ نقوش چینی برروی سفالینه های ایران از جهت تقلید از سفالینه های چینی نبود بلکه سفالگران ایرانی با مشاهده منسوجات چینی چنین نقش مایه هایی را در آثارشان به کار بردند در این رابطه آرتور لین معتقد است که در دوران مغول در سده های ۱۳ و ۱۴ میلادی ( ۷ و۸ هجری ) بیشتر نفوذ روی طرح های سرامیک ایران از منسوجات چین بوده است .

 

ورود سفالینه های آبی و سفید چین به ایران

با گذر زمان و با ورود سفالینه های ابی و سفید چین به ایران، نفوذ نقوش چینی بر سفالینه های ایران که از طریق منسوجات چینی در قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی (۷و۸ هجری) صورت گرفته بود به سبب کاربرد نقوش سفالینه های چینی این نفوذ تا آنجا اعمال شد که نمونه های کاملا مشابه سفالینه های آبی و سفید چینی در ایران ساخته شد .

در کتاب هنرهای ایران فربه ورود چینی آبی و سفید به ایران را چین می آورد : « در سال های پایانی سده هشتم هجری   ( حدود ۱۴۰۰ /۷۹۰) نفوذ چینی های آبی و سفید ساخته با کائولین یا خاک چینی از کشور چین به آسیای میانه و ایران نشر یافته و در آن نواحی به حد اعلای خود رسیده بود » (فریه ،۱۳۷۴ ،۲۶۵)

به اعتقاد برخی محققین از جمله فاطمه کریمی و یوسف کیانی ، استفاده از تکنیک لعاب قلع برای ایجاد رنگ سفید بر روی بدنه رسی سفالینه ایرانی به رنگ قرمز و نخودی رنگ تا اواخر دوران ایلخانی ادامه یافت .« از اواخر عصر ایلخانی در ساخت ظروف آبی و سفید تحولی پدید آمد و به تدریج به گونه ای که امروزه به نام سفید و آبی مشهور شده ،رایج گردیده .» (کریمی ،کیانی ،۱۳۶۴ ،۶۳)

سفال آبی و سفید در اعصار تاریخی متفاوتی در دو کشور چین و ایران حضور داشته و ساخته شده ، عصر یوآن و مینگ در چین ، البته ایلخانی ، تیموری و صفوی در ایران از جمله این ادوار تاریخی اند .اوج اهمیت و درخشندگی سفال آبی و سفید در هنر و صنعت و همچنین تجارت در محدوده زمانی دوران مینگ در چین و دوران صفوی در ایران بوده است .

 

حضور و فعالیت سفالگران چینی در ایران

با توجه به اعتبار و رواج سفالینه های چینی در ایران و در خارج از ایران و تلاش دولت صفویه ، به ویژه شاه عباس برای صدور این محصول به اروپا ظروف چینی مورد توجه و استقبال خاص شاهان صفوی قرار داشت و آنان « به همان رسم دربار تیموری برای خود موزه هایی مخصوص ظروف چین تشکیل داده بودند که در اردبیل ، کاملترین مجموعۀ آنها باقی مانده است » (بهرامی ،۱۳۲۷ ، ۱۰۲ ) این مجموعه را که مشتعل بر بیش از هزار پارچه بود و احتمالاً طی مدت دو قرن و نیم به ایران رسیده بود ، شاه عباس اول به مقبرۀ جد بزرگ خاندان صفوی ، شیخ صفی ، اهدا و در واقع وقف نمود ( سیوری ، ۱۳۷۲ ،۱۴۱ ) توجه شاهان صفوی و در راس انها شاه عباس اول به چینی ها و سفالینه های ساخت چین ، به ویژه برای صدور آنها به اروپا به اندازه ای بود که از هر راه ممکن ، سعی در انتقال تمامی فنون و شیوه های تولید آنها به سفال سازان داخلی نمودند ، و چون بهترین شیوه انتقال و فراگیری ، آموزش مستقیم و بی واسطه است ، لذا شاه عباس اول سیصد کوزه گر چینی را همراه خانواده شان ، به ایران آورد و در ایران سکنی داد. به نظر می اید که آنان به طور عمده در اصفهان سکنی گزیدند .بنابراین سفالگران ایرانی ،مستقیماً تحت نفوذ هنر سفالگری و سفال سازان چینی قرار گرفتند ، به طوری که « مولانا حاجی محمد نقاش و دیگران در تبریز در صدد تهیه چینی های سفید رنگ با نقش آبی برآمدند » (بهرامی ،۱۳۲۷ ، ۱۰۲)

 

سفالینه آبی و سفید

 

15,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.