پاورپوینت سقف کاذب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت سقف کاذب مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت سقف کاذب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

سقف کاذب چیست
دلایل استفاده از سقف کاذب
اجرای سقف کاذب
تاریخچه دامپا
سقف کاذب گریلیوم
سقف کاذب ترکیبی
تایل
سقف کاذب لوکسالون

سقف کاذب چیست

سقف کاذب سقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی ، ساختمان وارد می شود. بدین ترتیب بین سقف مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی ، فضای خالی به وجود می آید . این سقفها می توانند ، صاف و یا به شکلهای مختلف ساخته شوند . سقف کاذب باید با مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی آن به نحو مناسبی به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانهای ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد .

دلایل استفاده از سقف کاذب

مهمترین دلایل استفاده از سیستم سقف کاذب را می توان به ترتیب زیر برشمرد :

الف: ایجاد رویه ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان

ب: ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک وزن

پ: بهبود عایقبندی صوتی و یا حرارتی سقف هر طبقه از ساختمان

ت: حفاظت از اسکلت ساختمان و بخصوص اسکلتهای فولادی در برابر حریق

ث: ایجاد امکاناتی برای کنترل صوت و جذب آن

ج: ایجاد سقفی کوتا هتر برای فضاهای داخلی ساختمان

اجرای سقف کاذب

سقفهای کاذب از آویزهای فلزی قائم، پروفیلهای اصلی افقی و در برخی از موارد پروفیلهای فرعی افقی و پوشش زیرین تشک یل می شود که این پوشش می تواند از یک نوع مصالح مانند لمبه چوبی و یا دو نوع مختلف مانند رابیتس و اندود گچ ساخته شده باشد . آویزها در سقفهای با اسکلت فلزی اعم از خرپا طاق ضربی و یا غیر از اینها به سازه ، اصلی ساختمان متصل می گردند.

در مورد سقفهای بتن آرمه باید در موقع بتن ریزی پیش بینیهای لازم برای جاگذاری آویزها صورت پذیرد. در سقفهای بتنی چنانچه هنگام بتن ریزی آویزهای قائم تعبیه نشده باشند ، می توان از چکشهای فشنگی برای نصب آویزها استفاده نمود . در این صورت باید نحوه عمل و نوع فشنگ مورد استفاده به تصویب دستگاه نظارت برسد.

برای آویزهای قائم می توان از مصالح زیر استفاده کرد :

الف: میلگردهای فولادی (آرماتور) به قطر حداقل ۶ میلیمترباشد.

ب: سیمهای فولادی گالوانیزه که قطر آنها حداقل  ۳۱

پ: تسمه های فولادی زنگ نزن که سطح مقطع آنها حداقل ۱۰ میلیمترمربع و ضخامت آنها حداقل ۱٫۵ میلیمتر باشد .

ت: اگر از آویزهای فلزی دیگری به جز آویزهای مذکور در فوق استفاده شود ، این آویزها از لحاظ مقاومت و ضد زنگ بودن، باید مشابه آویزهای مذکور در بندهای الف و ب و پ باشند .

تعداد آویزهای قائم در هر مترمربع و فاصله آنها از یکدیگر بستگی به نوع پوشش سقف کاذب بخصوص قابلیت تحمل و تغییر شکل آنها دارد . تعداد این آویزها متناسب با نوع سقف مشخص خواهد شد .

آویزها حتی المقدور باید به فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته، شاقولی و صاف باشند . برای اتصال آویزها به سقفهای با اسکلت فلزی، باید از پیچ و مهره یا جوش استفاده شود. اتصال به غیر از پیچ و مهره یا جوش ، موقعی قابل قبول است که به تأیید دستگاه نظارت برسد . پس از جوشکاری، محل جوش باید به وسیله مواد ضد زنگ پوشانیده شود

در سقفهایی که اسکلت چوبی دارند ، اتصال آویزهای ق ائم به وسیله پیچ یا قلاب انجام می شود . پیچ وقلاب باید حداقل ۵۰ میلیمتر در چوب وارد شوند . از وارد کردن پیچها با ضربه چکش ، باید خودداری گردد .

رعایت نکات زیر در مورد این آویزها الزامی است :

الف: مقاومت ۲۸ روزه بتن باید حداقل برابر ۳۰ مگاپاسکال و ضخامت آن دست کم یکصد میلیمتر باشد.

ب: بارهای وارد بر سقف بتن آرمه نباید از بار مجازی که سقف بر اساس آن محاسبه و اجرا شده است تجاوز نماید ،

پ : قطر میله هایی که به کار می روند بایدحداقل ۳٫۴ میلیمتر باشد واویزها حداقل ۲۵ میلیمتر در بتن فرو رفته باشند

ت: تمام اتصالات باید مورد بازرسی واقع شوند تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود.

ث: حداقل تعداد آویزها برای هر نوع سقف کاذب مطابق نقشه های اجرایی و توضیحات بعدی این فصل خواهد آمد.

ج: در تیرهای باربر بتنی ، اتصالات باید در سطوح جانبی و حداقل در فاصله ۱۲ سانتیمتر از ضلع زیرین تیر، کار گذاشته شوند

چ: در مورد استفاده از چکشهای فشنگی (تپانچه) برای اتصال آویزها ، باید از دستورات کارخانه سازنده چکشها تبعیت نمود و بخصوص این نکته را در نظر داشت که تحت هیچ شرایطی ، نباید از فشنگهای مخصوص یک نوع چکش برای چکشهای دیگر استفاده شود

ح: فشنگها نباید در داخل سوراخهای موجود شلیک شوند

خ: هنگام استفاده از چکشهای فشنگی برای نصب آویز، حداقل فاصله تا لبه قطعات بتنی به نوع تپانچه و دستورات دستگاه نظارت بستگی دارد

د: به هنگام شلیک، ابزار را باید عمود بر سطح کار نگاه داشت

ذ: چون فشنگ تپانچه ها توسط رنگ آنها از یکدیگر متمایز می شوند، باید افرادی که این ابزارآلات را مورد استفاده قرار می دهند، به بیماری کوررنگی مبتلا نباشند

ر: به افراد کمتر از ۱۸ سال، نباید اجازه استفاده از این ابزارها داده شود

ز: در موقع کار برای اجتناب از حوادث ناشی از کمانه کردن یا شکستن و یا برگشت میخها، به جز فرد مسئول و کمک او ، نباید افراد دیگری در محدوده شلیک حضور داشته باشند . این افراد باید به وسایل ایمنی مجهز باشند

پروفیلهای اصلی و فرعی افقی

بسته به اینکه پروفیلهای اصلی و فرعی از چه مصالحی باشند، دو حالت متمایز مشخص می گردد.

الف: چنانچه جنس پروفیلهای اصلی و فرعی افقی از فولاد یا فولاد گالوانیزه باشد باید:

سطح مقطع این پروفیلها توسط دستگاه نظارت تعیین گردد ، ولی حدا قل مقاومت این         ۱_مقاطع برای پروفیلهای اصلی و فرعی به ترتیب نباید از مقاومت آرماتور به قطر ۱۰ و ۶ میلیمترکمتر باشد

۲۰×۲۰× -۲ ۲_ در محل برخورد سقف کاذب به دیوار ، توصیه می گردد که حداقل از یک نبشی استفاده شود

ب: چنانچه جنس پروفیلهای اصلی و فرعی از آلومینیوم، چوب یا سایر مصالح باشد:

در صورتی که در مورد پروفیلهای اصلی و فرعی به جای فولاد از چهارتراش چوبی استفادهمی شود، چوب مورد نظر باید از نوع چوب نراد خارجی (روسی یا مشابه ) باشد. ابعاد قطعات چوبی یاد شده برای قطعات اصلی وفرعی حد اقل وبه ترتیب باید برابر۴*۴  یا ۴*۶ سانتی متر خواهد بود

در خصوص استفاده از آلومینیوم و یا سایر مصالح نیز ابعاد پروفیلها بستگی به محاسبات انجام شده دارد ، ولی به هر حال مقاومت پروفیلهای اصلی و فرعی از هر لحاظ ، نباید به ترتیب ازمقاومت میلگردهای فولادی نمره ۱۰ و ۶ کمتر باشد

علاوه بر نکات فوق سقفهای کاذب باید در مقابل نیروهای جانبی مقاوم بوده و چنانچه تأسیسات حرارتی نظیر کانال و لوله در زیر سقف اصلی قرار می گیرند (حد فاصل سقف اصلی و سقف کاذب )، ایجاد درز انبساط در اطراف سقف به منظور تأمین جا برای تغییر مکانهای حرارتی ، ضروری است . چنانچه برای سقف کاذب دریچه بازدید در نظر گرفته شده باشد ، باید این دریچه با دقت کافی و در محل مناسب ایجاد گردد

الف: رابیتس

 

50,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سقف کاذب
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.