پاورپوینت سلول های سرطانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت سلول های سرطانی مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت سلول های سرطانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

سلول های سرطانی
شباهتهای سلول سرطانی با سلول بنیادی طبیعی:
۲ ویژگی معین سلولهای بنیادی:
مروری بر سیستم هماتوپویتیک:
مدلهای شروع و پیشرفت لوکمیا:
CSC در سرطان سینه
CSC و تومورهای مغزی
کشف CSCهای بالقوه تخمدان
Refrences

Refrences

 

7-From gene mutations to tumours – stem cells in gastrointestinal

carcinogenesis

J. Leedham*, S. Schier*, A. T. Thliveris†, R. B. Halberg†,

A. Newton‡ and N. A. Wright* revision accepted2September2005

8-Brittan M, Braun KM, Reynolds LE, Conti FJ, Reynolds AR, Poulsom R, Alison MR, Wright NA, Hodivala-Dilke KM(2005) Bone marrow cells engraft within the epidermis and proliferate in vivo with no evidence of cell fusion.J. Pathol. 205, 1.

9-American Cancer Society Statistics (2004) Cancer facts and figures 2004. www.cancer.org. (Last accessed: 12 July 2005).

10-Al-Hajj, M., Wicha, M.S., Benito-Hernandez,A., Morrison, S.J., and Clarke, M.F. (2003).Molofsky, A.V., Pardal, R., Iwashita, T., Park,Tong, W.G., Ross, J., Haug, J., Johnson, T., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, 3983–۳۹۸۸٫

۱۱-Calvi, L.M., Adams, G.B., Weibrecht, K.W.,Weber, J.M., Olson, D.P., Knight, M.C., Martin,R.P., Schipani, E., Divieti, P., Bringhurst, F.R.,et al. (2003). Nature 425, 841–۸۴۶٫

۱۲- Chen, D., and McKearin, D. (2003). Curr. Biol.13, 1786–۱۷۹۱٫

۱۳-Kiger, A.A., White-Cooper, H., and Fuller, M.T.

(2000). Nature 407, 750–۷۵۴٫

۱۴-Singh, S.K., Hawkins, C., Clarke, I.D., Squire,J.A., Bayani, J., Hide, T., Henkelman, R.M.,Cusimano, M.D., and Dirks, P.B. (2004). Nature432, 396–۴۰۱٫

۱۵-Lessard, J., and Sauvageau, G. (2003). Nature

423, 255–۲۶۰٫

۱۶-Leung, C., Lingbeek, M., Shakhova, O., Liu, J.Tanger, E., Saremaslani, P., Van Lohuizen, M.,and Marino, S. (2004). Nature 428,

17-Yamashita, Y.M., Fuller, M.T., and Jones, D.L.

(2005). J. Cell Sci. 118, 665–۶۷۲٫

۱۸ Decotto, E., and Spradling, A.C. (2005). Dev.

Cell 9, 501–۵۱۰٫

۱۹-Jordan CT, Guzman ML, Noble M. Cancer stem cells. N Engl

J Med 2006;355:1253-61.

20-Olaf Wolkenhauer]Control, exploitation and tolerance of

intracellular noise, Christopher V. Rao*, Denise M. Wolf‡ & Adam

Arkin Nature November 2002

21-Olaf Wolkenhauer] DiMSim: A Discrete-Event Simulator of

Metabolic Networks Xiao-Qin Xia and Michael J. Wise*, J. Chem.

Inf. Comput. Sci. 2003, 43, 1011-1019

22-di Bernardo, et al., Chemogenomic profilingon a genome-wide scale using reverse engineered gene networks,Nature Biotech vol 3, no 3, 377-383, 2005

23-Derivation of Causal Protein Signaling Networks from Multiparameter Single-cell Data. with Karen Sachs, Omar Perez,Doug Lauffenburger, and Garry Nolan. Science , 308:523-529,April 2005

24-Papin, Hunter, Palsson, Subramaniam, Nature Reviews Molecular

Cell Biology 2005.

25-From signature to models: understandingcancer using microarrays, . Segal,N. Friedman, N. Kaminski, A.Regev, and D. Koller Nature Genetics, 2005 June, 37(6 Suppl):

S38-45

26-The Role of Modeling in Systems Biology, Douglas B. Kell and

Joshua D. Knowles from System Modeling in Cellular Biology, From

Concepts to Nuts and Bolts

MIT Press 2006.

27-The Root of Tumor Growth: Stem Cell Research Thrives

Journal of the National Cancer Institute, Vol. 96, No. 7, April 7, 2004

28-Early Breast Cancer: FromScReening to Multidisciplinary

ManagementSecond edition. Edited by Guidubaldo Querci della Rovere,Ruth Warren, and John R. Benson. 492 pp., illustrated. Abingdon, England, Informa Healthcare/Taylor & Francis,2006. $249.95. ISBN 1-84184-384-9.

29-Essentials of Stem Cell Biology

Edited by Robert Lanza, John Gearhart, Brigid Hogan,

and others. 548 pp., illustrated. San Diego, Calif., Elsevier

Academic Press, 2006

30-Control of Development of Normal andCancer Stem Cells

Leo SachsJoseph Lotem Life Science Open Day | 2006 | Weizmann Institute of Science

31-Sachs, L. (1995) The adventures of a biologist: Prenatal

diagnosis, hematopoiesis, leukemia, carcinogenesis and tumor

suppression. Foundations in Cancer Research. Adv. Cancer

Res., 66, 1-40.

32-Sachs, L. (1996) The control of hematopoiesis and leukemia:

From basic biology to the clinic. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 93,

4742-4749.

33-Lotem, J., and Sachs, L. (2002a) Epigenetics wins over genetics:

Induction of differentiation in tumor cells. Sem. Cancer Biol.,

12, 339-346.

34-Lotem, J., Netanely, D., Domany, E., and Sachs, L. (2005) Human

cancers overexpress genes that are specific to a variety of

normal human tissues. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 102, 18556-

18561.

سلول های سرطانی

 

مشکل اساسی در پژوهش‌های مربوط به سرطان، تعیین نوع سلولی است که قادر به ایجاد و حفظ رشد تومور می‌باشد.

پژوهشگران با مطالعه سلول‌های بنیادی، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در مورد سرطان بدست آوردند.

در تومور، تنها درصد کمی از سلولهای سرطانی، توان بوجود آوردن بافت سرطانی جدید را دارند. نه همه سلولهای سرطانی و همین باعث هتروژنیتی تومور می‌شود.

این زیرمجموعه کوچک سلولهای در تومور، سلولهای بنیادی سرطانی   ( CSC) ها نامیده می‌شوند.

CSC=Cancer Stem Cell

Stem cell

 

شباهت‌های سلول سرطانی با سلول بنیادی طبیعی:

 

1- توانایی تقسیم سلولی از نوع self-renewal یا تجدید خودی

۲- مقاومت در برابر آپوپتوز و مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی

۳- برخی از مسیرهای سیگنالینگ مولکولی مربوط به تکامل طبیعی سلولهای بنیادی، از جمله Wnt، Shh ، Notch ، در پیشرفت سرطان نیز فعال هستند.

۴- دارا بودن انتقال‌دهنده‌های کاست ATP-Binding که باعث راندن داروها از سلول می‌شود و علت بی‌اثری شیمی درمانی روی بعضی سرطان‌ها نیز همین است.

سلولهای بنیادی آسان‌تر از سلولهای دیگر به سوی بدخیمی کشیده می‌شوند.

در سلولهای بنیادی طبیعی، تنظیم‌های ژنتیکی سفت و سختی وجود دارد که توانایی آنها را برای رشد نامحدود، کنترل می‌کند ولی سلولهای سرطانی چنین کنترلی ندارند.

قرارگرفتن سلولهای بنیادی در یک وضعیت دائمی برای تقسیم سلولی و فعال‌سازی مسیرهای سیگنالینگ و ناتوانی آنها برای برگشت به حالت خاموشی باعث سرطان می‌شود.

 

2 ویژگی معین سلولهای بنیادی:

 

توانایی self-renewal

توانایی تمایز

        سلولهای بنیادی در افراد بالغ در بافتهای تمایزیافته وجود دارند و می‌توانند تبدیل به همه انواع سلولهای مورد نیاز آن بافت شوند.

        طی نمو، سلولهای بنیادی با یک تقسیم غیرمتقارن، تبدیل می‌شود به یک سلول تمایزیافته‌تر که اجداد سایر سلولها است و یک سلول بنیادی دیگر.

        سپس این جد تمایزیافته یا progenitor تبدیل به ۲ سلول تخصصی می‌شود.

        طول عمر سلولهای progenitor ، چندروز یا چندهفته است در حالیکه سلولهای بنیادی طویل‌العمر می‌باشند.

 

مروری بر سیستم هماتوپویتیک:

 

        سلولهای خون‌ساز در سلسله مراتبی منظم شده‌اند که از جمعیت کوچکی از سلولهای بنیادی پرقوه و طویل‌العمر که قادر به تجدید خود هستند شروع می‌شود(HSC)

Hematopoietic Stem Cell

        سپس HSC ها، اجداد تمایزیافته و محدود به رده‌ای با قابلیت Self-renewal کمتر تولید می‌کنند که تبدیل به مقادیر زیادی گلبول‌های خونی بالغ و غیرقابل تکثیر با عمر کوتاه می‌شوند.

        اولین مرحلة تعهد به رده، شامل یک دوراهی است که مسیرهای لنفوئیدی را میلوئیدی را جدا می‌کند.

Myeloid progenitor   جد ماکروفاژ / گرانولوسیت

Lymphoid progenitor   جد لنفوسیتها

        در افراد بالغ %۸۵ لوکمیاها میلوئیدی و %۱۵ لنفوئیدی است.

        در کودکان %۸۰ لنفوئیدی و %۲۰ میلوئیدی است.

        CSCها اولین بار در سال ۱۹۹۷ توسط John Dick از AML جدا شدند و سپس در سرطان سینه و تومورهای مغزی یافت شدند.

        لوکمیاهای میلوئیدی حاد و مزمن (CML , AML) ، بهترین مدل‌ها در مطالعه بیولوژی سلولهای بنیادی سرطانی بودند (با استفاده از سیستم‌ هماتوپویتیک موش)

        کشف یک ناهنجاری کروموزمی ثابت در هر سلول هماتوپویتیک در حال تقسیم در یک بیمار CML پیشنهاد کرد که لوکمیا از توسعه کلونال یک سلول منفرد که دچار چنین تغییر ژنتیکی شده است بوجود می‌آید.

(منشا تومور:LSC )

Leukemia stem cell

        CML شامل تولید بیش از حد گرانولوسیتهای تمایزیافته ولی بدون عملکرد است که در نهایت به انباشته شدن بلاستهای لوکمیایی می‌انجامد.

        ویژگی قابل تشخیص CMLها: کروموزوم فیلادلفیا

        در بیماران CML ، پروتئین غیرطبیعی تولید می‌شود که باعث تولید تنظیم نشده سلولهای میلوئیدی (هم SCها هم Progenitorها) می‌شود.

        AML با تجمع بلاستهای تمایزنیافته که از نظر عملکردی نابالغند همراه است.

        جمعیت سلولهای بلاستی، علی‌رغم شباهت‌های مورفولوژیکی، از نظر بیولوژیکی هتروژن می‌باشند.

        تجزیه‌ و تحلیل AML ، کلید راه‌گشا برای تفسیر اصول بیولوژیکی هتروژنیتی تومورها بوده است.

        بررسی‌های کینتیکی با استفاده از تیمیدین نشان‌دار شده با تریتیوم نشان داد که اکثر سلولهای AML از نظر تکثیر غیرفعالند و فقط تعداد کمی از بلاستهای لوکمیایی با قدرت تکثیر بالا (AML-CFU) قادر به تشکیل کولونی‌ها هستند.

همانند هماتوپویززطبیعی، کلون لوکمیایی در AML، بصورت سلسله مراتبی منظم شده است که در آن تعداد کمی از اجداد تکثیرکننده بطور مداوم جمیعت بلاستهای لوکمیایی را فراهم می‌کند.

        دانشمندان معتقدند عود سرطان به خاطر زنده ماندن تعدادی CSC در میان جمعیت سلولهای سرطانی طی شیمی درمانی است، این درمان‌ها مانند کندن علف‌های هرز از ساقه می‌باشند.

        پس اگر سلولهای بنیادی سرطانی در تومور مشخص شوند و بطور انتخابی با داروها مورد نظر هدف قرار داده شوند، سرطان به‌طور دائمی ریشه‌کن خواهد شد.

        امروزه دانشمندان در تلاشند خصوصیاتی که CSCها را از سایر سلولهای توموری متمایز می‌کنند کشف کنند. علی‌رغم پیشرفتهای اخیر در زمینه CCSها، هنوز تشخیص سلولهای بنیادی طبیعی و سرطانی به راحتی امکان‌پذیر نیست و می‌بایستی مارکرهای سطحی و تفاوت بین مسیرهای سیگنالینگ آنها بخوبی روشن شود.

        در لوکمیا و سرطان سینه، CSCها مارکرها ی سطحی شبیه SCهای طبیعی دارند  که از این مطلب ۲ نکته استنباط می‌شود:

سلولهای سرطانی برخلاف آنچه تصور می‌شد از تغییرات لجام‌گسیخته سلولهای طبیعی حاصل نشده‌اند بلکه تغییرات ممکن است بسیار ظریفتر باشد.

سرطان غالباً دراثر عدم تنظیم یک سلول تمایزنیافته بوجود می‌آید تا اینکه یک سلول تمایزیافته بخواهد رفتارهای جدیدی پیدا کند.

        CSCها همانند سلولهای بنیادی سالم نه فقط قابلیت Self-renewal دارند بلکه می‌توانند انواع گوناگون سلولها را نیز بوجود آورند.

        در مورد مسیرهای سیگنالینگ که در سرطان مختل می‌شوند، اطلاعات خوبی وجود دارد ولی این هم راهکار مناسبی برای تشخیص CSCها و درمان نیست، زیرا در مورد LSCها، که شناخته‌شده‌ترین سلولهای بنیادی سرطانی هستند پاسخگو نیست.

        در LSCها سیگنالهای hyper proliferation و تیروزین کیناز مانند سایر سلولهای توموری فعال نمی‌باشند در نتیجه داروهایی که این آبشار سیگنالینگ را متوقف می‌کنند، بار توموری را کاهش می‌دهند ولی قادر به حذف LSCها نیستند. (همانند شیمی‌‌درمانی)

 وقتی ریشه بیماری، سلولهای بنیادی باشند، درمان مشکل‌تر است زیرا SCها انواع ژن‌های مقاومت به داروها را بیان می‌کنند از جمله MDR و   BCRPو داروها را به خارج پمپ می‌کنند همچنین از آنجایی‌که به علت تقسیم آهسته، به کرّات ترمیم DNA را انجام می‌دهند، مقاوم به تابش پرتو و عوامل تخریب‌کنندة DNA می‌باشند.

        LSCها در اثر ایجاد موتاسیون در HSCها بوجود می‌آیند.

        دانشمندان نشان دادند که می‌توانند LSCها را از سلولهای اجدادی غیر Self-renewing هم تولید کنند. این Progenitorها سلولهای با عمر کوتاهی هستند که می‌توانند به چندین نوع از سلولهای خونی تبدیل شوند ولی از سلولهای بنیادی که می‌توانند به همة انواع سلولها تبدیل شوند متعهدتر می‌باشند.

Self-renewing یک ویژگی کلیدی هم در سلول بنیادی طبیعی هم سلول بنیادی لوکمیایی می‌باشد. برای ترانسفورم شدن سلولهای بنیادی که در آنها تشکیلات Self-renewing از قبل فعال است تغییرات موتاژنیک کمتری لازم است(a) نسبت به اجداد متعهدی که قابلیت Self-renewing می‌بایستی مجدداً در آنها فعال شود(b) اگر یک committed progenitor با طول عمر محدود، تغییر ژنتیکی حاصل کند که نقشی در افزایش Self-renewing نداشته باشد(c)، آن سلول احتمالاً خواهد مرد یا اینکه قبل از وقوع موتاسیونهای لازم جهت لوکمی‌زایی، مراحل نهایی تمایز را سپری خواهد کرد.

        تعادل بین Self-renewing و تمایز باید به شدت رعایت شود از یک طرف برای حفظ خزانة SCها و از طرف دیگر تولید منبع مورد نیاز سلولهای تمایزیافته.

        طراحی هوشمندانه مراحل خون‌سازی باعث می‌شود تولید سلولهای خونی بدون مصرف توان همانندسازی SCها ادامه یابد زیرا تقسیم سلولی به میزان بیشتر در اجداد متعهد(committed progenitors) و با فراوانی کمتر در سلولهای بنیادی صورت می‌گیرد.

        ماهیت سلسله مراتبی این سیستم، بطور معناداری خطر لوسمی را کاهش می‌‌دهد زیرا موتاسیونها در رابطه با تکثیر سلولی می‌باشند و بعید است در اجداد تکثیرشونده‌ای رخ دهند که به علت عمر محدودشان، احتمالاً قبل از انجام موتاسیونهای مورد نیاز برای پیشرفت سرطان، مراحل نهایی تمایر را طی می‌کنند

        برای توضیح هتروژنیتی عملکردی مشاهده شده در AML و سایر انواع سرطانها، ۲ مدل برای تکثیر سلولهای بنیادی تومور پیشنهاد شده

مدل تصادفی (Stochastic) : هر سلول تومور شانسی کم ولی مساوی برای تشکیل تومور جدید دارد. سلولهای تومور تقریباً مشابهند و تغییرات ژنتیکی در همه سلولها می‌تواند رخ دهد و تابع قوانین احتمالات است.

مدل سلولهای بنیادی: سلولهای توموری هتروژن هستند. اکثر سلولها پتانسیل کمی برای تکثیر دارند و فقط زیرمجموعه کوچکی از سلولهای سرطانی، قابلیت ایجاد تومور دارند.

ـ  با وجود اینکه هر دو مدل پیشنهاد می‌کنند فقط تعداد محدودی از سلولهای تومور، آغازگر رشد کلون نئوپلاستیک هستند ولی اصول بیولوژیکی آنها بسیار متفاوت است و درمانهای متفاوت دارند.

ـ  مدل دوم با تشخیص CSCها در تومورهای مغز و سینه تأیید شده است و قادر به توسعة درمانهای هدفمند و مؤثر می‌باشد.

 

35,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلولهای بنیادی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.