پاورپوینت طراحی ساختمان ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت طراحی ساختمان ها مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت طراحی ساختمان ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲- مطالعات ژئوتکنیکی
۲-۱- فاصله از گسل
۲-۲- شناخت ناپایداری های ژئوتکنیکی
۲-۳- شناخت ناپایداری دامنه ها و زمین های شیب دار
۳- ملاحظات سازه ای
۳-۱- اتصال عناصر باربر
۳-۲- رعایت درز انقطاع بین سازه ها
۳-۳- لحاظ کردن اثر ساختمان ها بر خاک فونداسیون ساختمان مجاور
۳-۴- قابلیت تحمل نیرو ها در دو امتداد عمود برهم
۳-۵- عدم استفاده از عناصر افقی برای انتقال بار بین عناصر باربر
۳-۶- استفاده از ستون قویتر نسبت به تیر
۳-۸-ایجاد انسجام بین اجزا باربر و کنترل سیستم های ساختمانی
۳-۹- جلوگیری از تشکیل طبقه نرم
۳-۱۰- عدم استفاده از طره های بزرگ
۴- ملاحظات معماری
۴-۱- استفاده از پلان ساده و متقارن
۴-۲- کاهش وزن ساختمان و توزیع مناسب آن
۴-۳- اتصال عناصر غیر سازه ای به عناصر سازه ای
۴-۴- ایجاد اتصال عناصر نما با ساختمان
۵- استفاده از تکنیک های نوین
۵-۱- میراگرها
۵-۲- جداسازهای پایه ای
۷- رعایت بعضی از نکات مهم دیگر در موقع اجرای ساختمان
۸-نتیجه گیری
۹- مراجع

۹- مراجع

[۱] عشقی، ساسان، زارع، مهدی،” گزارش مقدماتی شناسایی زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم”، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۲٫

[۲] کمیته دائمی بازنگری آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، “آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله”، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ویرایش ۳، ۱۳۸۴٫

[۳]  نعیم، فرزاد و اوشک سرایی، رضا. “طرح سازه‌ها در برابر زلزله”. انتشارات دانشگاه گیلان .۱۳۷۴٫

[۴] Jeng, V. And, Tzeng. W. L. “Assessment of Seismic Pounding Hazard for Taipei City”. egineering Structures , Vol  ۲۲ , PP 479- 471. 2000.

[5] عبادی امین، ” بررسی اثر ساختمان های مجاور به یکدیگر با توجه به فاصله بین ان ها” ، پایان نامه کارشناسی ارشد،

[۶] M.A. Shahin, H.R.Maier & M.B. Jakesa “Settlement prediction of shallow foundation on granular soil using B-spline neurofuzzy models” Computers and Geotechnics PP. 637-647.

]7[ عسگری بیزکی، فرهاد ” بررسی تاثیر متقابل پی ساختمان های با طبقات غیر یکسان مجاور هم” پایان نامه کارشناسی ارشد‍، دانشگاه مازندران (۱۳۸۵).

[۸] جلالی، حمید،” ارزیابی لرزه ای سازه های نامتقارن بر مبنای طراحی بر اساس عملکرد”، پایان نامه کارشناسی ارشد‍، دانشگاه مازندران (۱۳۸۳).

[۹] فرج اللهی راد، امیر، اسمعیلی مرندی،مجید، فتوحی، احسان، ” جداسازی پایهای و تاثیر آن در طراحی معماری و سازه”، ماهنامه ساختمان و کامپیوتر،  صفحه ۶۴-۵۷، ۱۳۸۶ .

[۱۰]ناطق الهی، فریبرز، ” میراگرهای انرژی در مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها”، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۸٫

چکیده

متاسفانه در کشورمان بعد از وقوع زلزله ای حتی معمولی، شاهد خسارات زیاد مالی و جانی در مناطق مختلف می شویم و فوراً وضعیت اضطرار و بحران به وجود می آید. برای جلوگیری از این خسارت زمین لرزه ای ،آیین نامه های مختلفی در سطح کشور ودنیا تدوین گردیده اند و ایده‌ها و تکنیک های جدیدی جهت بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها و مستحدثات ارائه شده اند. در آیین نامه های طرح لرزه ای ساختمان ها ، اصول، نکات، توصیه ها و بایدها و نباید هایی درج شده اند که متاسفأنه هم آیین نامه ها به طور جدی برخورد ندارند و هم سازمان ها و نهادهای مرتبط در اجرای آن چندان مسئولیت و مدیریتی  ندارند و هم طراحان نیز به آن کم رنگ توجه می کنند ، در حالی که با برجسته سازی و پررنگ کردن آنها در طرح و اجرا بناها ، مستحدثات و ساختمان ها می توان تا حد زیادی از خرابی ها و خسارات مالی و جانی در موقع اضطرار مانند زلزله کاست.اجرای این اصول نیازمند تقویت مدیریت سیستماتیک اداری است که می توان جایگزین مدیریت بحران نمود. مثلا اگر در هنگام ساخت ساختمان های بم، حداقل های آیین نامه زلزله رعایت می شد، خرابی ها ناشی از زلزله بم ۵ دیماه سال ۸۲ بسیار کاهش می یافت که متولی اجرای آیین نامه ها و قوانین، نهادها و سازمانهای مرتبط هستند. با رعایت ملاحظات ژئوتکنیکی و شناخت گسل ها و احداث ساختمان ها در فاصله های دوری از گسل ها، با شناخت زمین از نظر داشتن استعداد پتانسیل روانگرایی ، با شناخت اثرات ساختمان ها به یکدیگر به هنگام ضربه ناشی اززلزله ، با شناخت اثرات ساختمانها در زیر خاک و مسئله افزایش تنش و فراتر رفتن از ظرفیت باربری خاک ، با رعایت ملاحظات معماری چون رعایت تقارن ها ، حذف پیش‌آمدگی ها و تورفتگی ها، توجه به معماری هایی که از نظر سازه ای مناسب اند و رعایت ملاحظات پیکر‌بندی سازه‌ای و آرایش صحیح و اصولی سیستم های باربر و انتقال نیرو و رعایت شکل‌پذیری و انرژی پذیری عناصر ساختمان ها ، انطباق مرکز سختی با مرکز جرم، حذف اعضا غیرسازه ای، اتصال مناسب اعضا جداکننده ، رعایت یکپارچگی  و پیوستگی عناصر سازه ای، رعایت فاکتورهای منظمی در پلان و ارتفاع ساختمان ها ،‌اجتناب از طبقات نرم و ضعیف و غیره که به راحتی میتوان آن را رعایت نمود مطمئناً با تقویت مدیریت سیستماتیک نهادها عملی بوده و در هنگام بروز زلزله وهر خطر دیگر ، آسیب‌های جانی و مالی به جامعه به حداقل خود میرسد ودرسطح دنیا رکورد کسب نموده و می توان کاری کرد که نیاز به مدیریت بحران نباشد.

 

کلید واژه ها: مدیریت بحران ، مدیریت سیستماتیک،مستحدثات ،زلزله ،رعایت ملاحظات طراحی،اصول کلیدی


۱-مقدمه

زلزله پیامدی است که ناآگاهی و عدم آمادگی در برابر آن موجب خسارات زیادی خواهد شد.کشور ایران در شمار مناطق با خطر نسبتاً بالای زلزله قراردارد و وقوع زلزله های شدید هر از چندگاه در یکی از مناطق کشورمان خسارات و ضایعات قابل ملاحظه و گاه غیرقابل جبرانی را به وجود می آورد و تاکنون در اثر این زمین لرزه ها علاوه بر زیان های اقتصادی، تخریب و صدمه دیدن سدها، پل ها و .. هموطنان بسیاری را کشته و زخمی و یا بی خانمان کرده است. اما کاربرد برخی تمهیدات حاصل از تجربیات زلزله های گذشته و همچنین دستورالعمل های آیین نامه های طراحی ساختمان ها در برابر زلزله می تواند در جهت کاهش خسارات فوق کمک شایانی داشته باشد.

پس از زلزله های متعدد همواره شاهد تخریب ساختمان های متعددی بوده ایم ولی در کنار این ساختمان ها، ساختمان های دیگری هم وجود دارد که در اثر وقوع زلزله تخریب نشده اند. وجود این سازه ها حاکی از آن است که با طراحی و اجرای مناسب ساختمان ها می توان از این خسارات جلوگیری نمود. البته ساختمان هایی هم وجود دارند که بعضی از دستورالعمل ها را رعایت کرده اند ولی عدم توجه به بعضی از نکات کلیدی و مهم باعث ایجاد خسارت و یا تخریب آن ها شده است.

بعضی از نکات بسیار مهم به صورت گذرا در آیین نامه ها اشاره شده است که در عمل کمتر به آن پرداخته می شود.  اجرای این اصول نیازمند تقویت مدیریت سیستماتیک اداری است که می توان جایگزین مدیریت بحران نمود که در این مقاله به بررسی این نکات پرداخته می‌شود.

 

۲- مطالعات ژئوتکنیکی

هرچه سازه مورد نظر استحکام کافی داشته باشد، باید بر روی بستر قوی و مناسب قرار گیرد تا بتواند نیروهای ساختمان را به زمین انتقال دهد. به همین دلیل در نظر گرفتن مسائل ژئوتکنیکی یک از مهم ترین مسائل است که در ساختمان های فعلی کمتر به آن پرداخته می شود.

 

2-1- فاصله از گسل

یکی از نکات مهم در این زمینه، فاصله گرفتن از گسل ها است. این کار نیازمند شناخت مناطق و همچنین شناخت گسل های موجود در آن منطقه است. بعضی از شهر ها در نقاط نزدیک گسل ها اجرا شده اند که می توان به شهرهای تهران، بهشهر، بم و .. اشاره کرد امروزه یکی از دغدغه های مسئولین و جامعه مهندسین، پیدا کردن راه حلی برای این مسئله هستند. در حالی که در کمتر شهری مردم و جامعه مهندسین با گسل های شهر و منطقه خود آشنایی دارند. شکل(۱) فاصله شهر بم را نسبت به گسل نشان می دهد.

عامل موثر در مسیر توسعه شهرها، مسئله اقتصادی است و مسائل ژئوتکنیکی تاثیر چندانی ندارد و متاًسفانه بایدگفته شود که در آینده ای نه چندان دور باید به دنبال راه حل هایی برای فرار از بحرانی همانند بعضی از شهر کنونی باشیم در حالی که می توان با پیشگیری از آن، علاج واقعه قبل از وقوع کرد.

در مناطقی که با وجود گسل ها، مجبور به ساخت ساختمان هستیم باید تمهیدات ویژه ای را در نظر بگیریم. یکی از این تمهیدات جهت حذف و یا بی اثر کردن اثر زلزله بر ساختمان، استفاده از جداساز های پایه ای (Base Isolation) است. این کار باعث جداسازی سازه از منبع لرزه می‌شود که امروزه از این روش در تکنیک های نوین پیشرفته مهندسی برای بهسازی(Retrofitting) سازه ها استفاده می شود.

 

2-2- شناخت ناپایداری های ژئوتکنیکی

بعد از وقوع بعضی از زلزله ها شاهد تخریب ساختمان هایی بوده‌ایم که سازه آن دارای مقاومت کافی بوده است ولی وجود ناپایداری‌های ژئوتکنیکی مانند روانگرایی در خاک های ماسه ای سست، نشست زیاد و یا پدیده‌های مشابه باعث تخریب آن شده است که نمونه‌هایی از آن در زلزله رودبار-منجیل مشاهده شده است که در شکل (۲) نمونه ای از آن نشان داده شده است.

در ساختمان های مسکونی معمولا مالکان به خاطر هزینه های زیاد مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، این کار را انجام نمی دهند و فقط به مشاهدات عینی در محل و همچنین به مطالعات ساختمان‌هایی که ممکن است فاصله زیادی از آن داشته باشند اکتفا می کنند. به همین خاطر در بعضی از موارد شاهدیم که ناگهان خاک زیر یک ساختمان  نشست زیادی می کند و خسارات زیادی به بار می آورد. البته با توجه به هزینه بالای اجرای آزمایشات، می توان این وظیفه را به ارگان های دولتی شضهردازی ها و یا مسکن و شهرسازی واگذار نمود تا با مطالعات کلی هر منطقه، اطلاعات موردنیاز را در اختیار مهندسین و مشاورین قرار دهند.

 

2-3- شناخت ناپایداری دامنه ها و زمین های شیب دار

درمورد ساختمان هایی که در دامنه ها و یا زمین های شیبدار ساخته می شوند باید در مورد خاکبرداری ها و حتی خاکریزی ها دقت کافی به خرج داد تا زمین لغزش به وجود نیاید. نمونه ای از زمین لغزش باعث تخریب فونداسیون‌های یک سازه در حال ساخت شد که بعد از وقوع این حادثه با هزینه هایی که شاید به اندازه ۳۰ درصد خسارت اولیه نیز نبوده، با تمهیداتی از لغزش زمین جلوگیری شده است. در مورد تعریض جاده های اصلی که به عنوان شریان های اصلی اند باید به پایداری شیب در منطقه کوهپایه ای توجه کرد تا در موقع زلزله مانند زلزله سال ۱۳۶۲ هراز شاهد ریزش کوه به ارتفاع ۱۱ متر روی جاده نباشیم.

۳- ملاحظات سازه ای

هر یک از اعضا سازه باید در برابر نیرو های وارده مقاوم باشند و بتوانند این نیروها را به اعضا دیگر انتقال دهند. در ادامه نکاتی از آیین نامه در مورد اعضا سازه ای و ترکیبات آن ها و مواردی از خسارات آن ها آمده است.

 

3-1- اتصال عناصر باربر

در بعضی از موارد، اعضا سازه ای نیروها را تحمل می کنند ولی اتصال آن به عضو دیگر به خوبی انجام نمی گیرد و ساختمان دچار تخریب خواهد شد. جداشدن ورق اتصال بادبند به ستون، جداشدن ورق تقویت کننده بال در اتصال تیر به ستون، جداشدن نبشی جان، خسارت در اتصال خورجینی و پای ستون ها و … نمونه هایی از این نوع خسارات است که در شکل(۳) نمونه ای از آن نشان داده شده است.

 

3-2- رعایت درز انقطاع بین سازه ها

در هنگام زلزله، ارتعاش غیر همفاز ساختمانهای مجاور که فاصله‌ کافی از یکدیگر ندارند، باعث برخورد بین آنها می‌شود که به این پدیده، ضربه گفته می‌شود]۳[. بدلیل اینکه ساختمانهای مجاور هم معمولاً دارای مشخصات دینامیکی مختلف هستند برخورد بین آنها بوجود می‌آید. در حالت کلی، ارتعاش غیر همفاز باعث برخورد بین دو ساختمان مجاور هم می‌شود. آسیبهای لرزه‌ای ناشی از پدیده ضربه در سازه‌های مجاور هم و در پاره‌ای از موارد در بین قسمتهای مختلف از یک سازه نیز دیده شده است.

اصولاً پدیده ضربه در سازه‌های مجاور هم در چهار وضعیت پدیدار می‌گردد]۴[: ۱- هنگامی که سازه‌های مجاور هم دارای فواصل کافی از یکدیگر نمی‌باشند.۲- هنگامیکه سازه‌ها از یکدیگر دورند ولی به واسطه حضور یک یا چند پل ارتباطی به هم متصل گشته‌اند.۳- هنگامی که سازه‌های مجاور هم، دارای خصوصیات دینامیکی متفاوتی می‌باشند. این خصوصیات متفاوت دینامیکی به طور عمده در تفاوت بین جرم، سختی، ارتفاع و یا مقاومت سازه‌های مجاور هم است.۴- هنگامی که مرکز تأثیر نیروهای جانبی (مرکز جرم) سازه‌های مجاور هم در یک امتداد نباشد.

آسیبهای عمده‌ای که در نتیجه پدیده ضربه بر سازه‌ها اعمال می‌گردد را می‌توان به قرار زیر تقسیم‌بندی نمود]۵[:۱- آسیبهای شدید سازه‌ای: مانند جدا شدن سقف از تیرها، کمانش ستونها در اثر نیروی مستقیم ضربه به ستون یا در تراز سقف که ستون به آن متصل است.۲- شکست و ریزش سازه که موجب تقلیل امنیت جانی ساکنان می‌گردد.۳- آسیب به تأسیسات ساختمانی از جمله سیستمهای مکانیکی، برق، گاز، آسانسور و سیستمهای اطفای حریق.۴-آسیبهای معماری و غیر سازه‌ای و یا آسیبهای سازه‌ای مختصر نظیر خرد شدن دیوارهای جانبی، ترک در دیوار، خردشدگی موضعی بتن تیرها و ستونها و …

در آیین نامه در مورد رعایت درز انبساط مطالبی درج شده است که فقط به ارتفاع سازه پرداخته شده و دیگر پارامتر ها در آن لحاظ نشده است. در حالی که پارامترهای مختلفی در آن دخالت دارند که عبارتند از: اختلاف ارتفاع بین دو ساختمان، سختی هرکدام از ساختمان ها ( بسته به مصالح مصرفی)، جرم سازه ها و … . مهمترین تفاوتهای عمده بین خرابی‌های ناشی از نیروی ضربه در مقایسه با انواع دیگر از آسیبهای لرزه‌ای عبارتند از:

۱- مقادیر نیروهای ناشی از ضربه می‌توانند در مواردی از مقادیر نیروهای لرزه‌ای که توسط آیین‌نامه‌ها برای سازه پیش‌بینی شده است بیشتر باشد.

۲- حضور نیروهای ضربه‌ای می‌تواند باعث واژگونی آنی در سازه‌ها شده و فرصت لازم را برای ساکنان جهت تخلیه سازه ندهد[۵].

با توجه به نواقصی که در آیین نامه ها وجود دارد ولی در اجرا برای مقابله با این خطر  فقط به قرار دادن یونولیت در بین دو ساختمان بسنده شده است که می تواند عواقب خطرناکی در انتظار باشد. نمونه هایی از تخریب ساختمان ها در اثر ضربه ساختمان هابه یکدیگر در شکل های(۴) و (۵) آمده است.

 

3-3- لحاظ کردن اثر ساختمان ها بر خاک فونداسیون ساختمان مجاور

 

30,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.