پاورپوینت مسجد جامع اردستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت مسجد جامع اردستان مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت مسجد جامع اردستان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده :
مقدمه :
۱- رویکرد تاریخی:
۲- رویکرد فضاگرایانه:
۱-۲- فضای حیاط:
۲-۲- فضای گنبدخانه:
۳- جامع اردستان
۱-۳- مطالعه جامع اردستان با رویکرد تاریخی و باستانشناسی:
۲-۳- مطالعه جامع اردستان با رویکرد فضاگرایانه:
نتیجه گیری:
منابع و مأخذ:

منابع و مأخذ:

آیت الله زاده شیرازی، باقر ـ مسجد جامع اردستان ـ مجله اثر شماره یک ـ انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.

اصطخری، ابواسحق ابراهیم ـ مسالک و ممالک ـ به اهتمام ایرج افشارـ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ـ چاپ سوم ۱۳۶۸٫

سیرو، ماکسیم‌ـ تطور مساجد روستائی در اصفهان‌ـ ترجمه کرامت‌الله افسر‌ـ مجله اثر شماره یکـ انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.

مقدسی، ابوعبدالله محمدبن احمد ـ احسن التقاسم فی معرفه الاقالیم ـ ترجمه دکتر علینقی منزوی‌ـ شرکت مولفان و مترجمان ایران ـ چاپ اول ۱۳۶۱ـ دوجلدی.

میرمیران، سیدهادی ـ سیری از ماده به روح ـ فصلنامه معماری و شهرسازی شماره ۴۳و۴۲ـ خرداد ۱۳۷۷٫

میرمیران، سیدهادی-مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار )- فصلنامه معمار – شماره ۸ –

بهار ۱۳۷۹٫

معماریان،غلامحسین – سیری در مبانی نظری معماری – نشر سروش دانش- ۱۳۸۴

نصر، سیدحسین ـ هنر و معنویت اسلامی ـ ترجمه رحیم قاسمیان ـ نشردفتر مطالعات دینیهنر‌ـ چاپ اول‌ ۱۳۷۵٫

چکیده :

مقاله، ابتدا اشاره ای کوتاه به سیر تحول فضا در معماری ایران خواهد داشت – از دوران باستان تا مسجد جامع اردستان- سپس با معرفی مختصر رویکرد تاریخی و رویکرد فضاگرایانه ، مسجد جامع اردستان با رویکرد تاریخی- از دیدگاه باقر آیت‌الله‌زاده ‌شیرازی- و رویکرد فضاگرایانه- از دیدگاه هادی میرمیران-تجزیه و تحلیل خواهد شد.

در نتیجه گیری با ذکر مهمترین ویژگی های فضایی مسجد جامع اردستان، بحث به پایان خواهد رسید.

 

مقدمه :

معماری ایران در دوره‌ی پیش از اسلام، دارای دو ساختار فضایی بسیار بااهمیت بوده است. ساختار تالار ستوندار با حیاط مقابل آن و ساختار چهار ایوانی، که در هر دو ساختار، مهمترین مسئله،‌ فضای خالی است و فضا است که در مرکز توجه قرار دارد. ساختار تالار ستوندار با حیاط مقابل آن در کاخ کوروش در شوش ، کاخ‌های صدستون و آپادانا در تخت‌جمشید و ساختار چهارایوانی در کاخ های ” نسا، آشور، نیشابور، طیسفون و سروستان “ ( سیرو، ۵۵ ) قابل مشاهده است.

ماکسیم سیرو، پژوهشگر ارزنده‌ی معماری ایران، در این مورد گفته است:

” هنگامی که مسلمانان بداخل ایران نفوذ کردند، هیچ نوع فرمول معماری که زائیده‌ی نبوغ آنها یا منطبق با مذهب آنان باشد در این سرزمین بکار نبردند. برحسب این پدیده، اماکن عمومی بسیاری- که ویژه اجرای مراسم آئین ملی بود- مستقیماً توسط نومسلمانان ایران مجدداً مورد استفاده یا تقلید قرار گرفت.“ ( سیرو، ۵۳ )

بنابراین، ساختار فضایی مسجد در ابتدای دوره اسلامی(شبستان)  تحت تاثیر ساختار فضایی تالارهای ستوندار بوده است. ساختار فضا در جامع فهرج و تاریخانه دامغان براین اساس استوار است. با این زمینه به جامع اردستان می‌رسیم. در اینجاست که ساختار طرح چهار ایوانی به تدریج برساختار شبستانی الحاق می شود و الگوی فضایی این مسجد شکل می‌گیرد.

 

1- رویکرد تاریخی:

« اگر بناهایی از صدر تاریخ معماری ایران را با توجه به تسلسل تاریخی آنها بر روی یک خط قرار دهیم. تعداد زیادی بنا با عملکردهای مختلف را دربرمی‌گیرد. هر فردی چه به عنوان یک محقق معمار، مورخ تاریخ هنر و دانشجو می‌تواند به نوعی با این‌ بناها ارتباط برقرار نماید. این ارتباط مسلماً برای درک و فهم آنها صورت می‌گیرد. برای این منظور افزون بر خود بنا به اطلاعات مختلفی نیاز است که به وسیله مدارک مختلف مانند کتیبه‌ها، نوشته‌های تاریخی و دیگر اسناد قابل مطالعه است. هر چه از زمان خود به گذشته‌های دورتر می‌رویم ممکن است اطلاعات کمتری دربارة بنا بدست آوریم.

هر مخاطب تاریخ هنر بنابر اهدافی که در ذهن دارد با بنا ارتباط برقرار می‌کند، یک مورخ تاریخ هنر به روش خود، یک باستانشناس به گونه‌ای دیگر و یک معمار به نوعی دیگر. بنابراین محور جستجو، برای هر کدام از افراد یا شده متفاوت است. مورخ هنر در پی شناخت و ارزیابی هنر از هر زمان و مکان است.

باستانشناس با کشف آثار- که هر نوع شیئی را دربرمی‌گیرد- گوشه‌ای از تاریخ پنهان را رمزگشایی می‌کند. معمار با ابزار خود به دنبال فهم بنا است. فهم فضا، فرم، ساختار، معنا و … از اهداف معمار تلقی می شود. معماری دارای معانی گسترده ای است و بنابر نگرش مورخ معمار یا مورخ هنر، گوشه‌ هایی از آن دیده می‌شود. عده ای به معنای موجود در بنا توجه دارند، تعدادی به کالبد، برخی هم آثار را یک شیئی هنری می‌دانند که هنرمند به وسیله آنها می‌خواهد احساس و روحیاتش را بیان می کند و در این شیئی از خط، کتیبه، نقاشی و سایر هنرها بهره می‌گیرند. هلن گاردنر، هدف از تاریخ هنر را شناخت و ارزیابی هنر در هر زمان و مکان به وسیلة هر کسی می‌داند. بر این مبنا تاریخ معماری شناخت و ارزیابی اثر معماری به وسیله هر کسی در هر زمان و مکان خواهد بود.

دغدغه اصلی مورخین تاریخ معماری و باستانشناسان، تعیین تاریخ بنا است و این از مشکل‌ترین بخشهای کار آنهاست. روشن شدن تاریخ بنا به معنی شناخت زمان بناست. هر اثر در یک زمان معین ساخته می‌شود. . این زمان معین به ما از شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سخن می‌گوید. شناخت تاریخ یک اثر در یک زمان معین به معنی پیوند دادن آن با گذشته اثر است. این پیوند یک زنجیر تاریخی از گذشته اثر، زمان ساخت اثر و پس از آن را بدست می‌دهد. مسلماً تاریخ بنا به معمار کمک خواهد کرد تا اینکه معمار سیر تحول اثر را در کنار آنچه پیش و پس از بنا ساخته شده را بفهمد، اما به هر حال دغدغة اصلی معمار تاریخگذاری بنا نیست.» (معماریان،۱۳۸۴ : ۳۵)

۲- رویکرد فضاگرایانه:

فضا یکی از مسائل مهم در تحلیل و فهم معماری معاصر است. در این رویکرد آثار معماری را از زاویه‌ی فضا ارزیابی می‌نمایند و به کیفیت فضا در معماری توجه می‌شود.

متفکرانی از جمله زیگفرید گیدئون۳و برونو زوی۴ تاریخ معماری را از دیدگاه فضاگرایانه بررسی کرده‌اند. در اینجا دیدگاه هادی میر میران را نسبت به فضا در معماری ایران بررسی می کنیم.

هادی میر میران معتقد است: ” برجسته‌ترین خصوصیت معماری ایران که آن را از معماری دیگر سرزمین‌های جهان مشخص می‌کند، شفافیت این معماری است. اصل شفافیت از اصول مهم هستی است و معنای آن حرکت همیشگی و تکاملی هستی از کیفیت مادی به کیفیت روحی است. از آنجا که اصل شفافیت یکی از اصول هستی است، طبیعی خواهد بود که در روند کلی معماری جهان نیز این اصل حاکم باشد و معماری جهان در طول تاریخ به سمت شفافیت و به بیان معمارانه کم‌کردن ماده و افزایش فضا حرکت کرده باشد و چنین نیز هست. لکن این روند در معماری ایران به صورت بارزتری خود را نشان می‌دهد و جهان‌بینی اسلامی که پس از حضور اسلام در ایران بر این سرزمین حاکم می شود و به اصل تکامل هستی از یک حالت مادی به حالت روحی معتقد است, به این روند یعنی حرکت معماری درجهت شفاف‌تر شدن سرعت می‌بخشد.“ (میرمیران،۱۳۷۷: ۹۵)

با این دیدگاه، می‌توان ادعا کرد که معماری ایران دارای دو شاخص فضایی مهم است:

فضای حیاط و فضای گنبد خانه.

۱-۲- فضای حیاط:

« در مسجد و مدرسه‌های قدیمی مانند مسجد جامع اصفهان فضای حیاط را دیواره‌ای معمولاً دو طبقه محصور می‌کند و در چهار نقطه‌ی اصلی آن، یعنی در دو محور طولی و عرضی حیاط، چهار ایوان استقرار می‌یابد.

در واقع گشادگی‌های فضایی حیاط به این چهار ایوان منحصر می‌شوند. در برخی از آثار دوره صفوی در حیاط مرکزی نوآوری می‌شود و گشایش فضایی حیاط‌ها بیشتر است. از نمونه‌های برجسته در این زمینه مدرسه چهار باغ و مدرسه صدر اصفهان است، که در آنها چهار حیاط کوچک در چهار گوشه‌ی حیاط در ارتباط با فضای حیاط اصلی پدید می‌آیند. در نمونه‌ی دیگر، مسجد حکیم، با خالی کردن پشت دیواره‌های شرقی و غربی مسجد در طبقه بالا گشایش جدیدی در فضای حیاط به وجود آمده است. در مسجد امام اصفهان هم دو حیاط بزرگ در اطراف شبستان اصلی استقرار می‌یابند و از طریق چند گشادگی به حیاط اصلی متصل می‌شوند. لیکن کار اساسی در این زمینه یعنی گشایش فضایی حیاط- در دوره قاجار صورت می‌گیرد و راه حل‌های متعددی برای آن ارائه می‌شود. بعنوان نمونه می‌توان از مسجد سید اصفهان نام برد که با ایجاد چهار حیاط کوچک در طبقه‌ی بالا در ضلع‌های شرقی و غربی، گشایش و سیلان فضایی حیاط به صورت جدی افزایش می‌یابد. در مدرسه سپهسالار یک گام در این جهت برداشته می‌شود، بدین صورت که علاوه بر ایجاد چهار حیاط کوچک در اضلاع شرقی و غربی مسجد این حیاط‌های کوچک در اضلاع شمالی و جنوبی مسجد نیز پدیدار می‌شوند، سبکی فضای حیاط باز هم بیشتر می‌شود و ایوانها و مجموعه شبستان مسجد در حیاط حضور آزادانه‌تر پیدا می‌کنند.

 

2-2- فضای گنبدخانه:

 

20,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مسجد جامع اردستان
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.