پاورپوینت مکانیزه نمودن کارخانجات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت مکانیزه نمودن کارخانجات مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت مکانیزه نمودن کارخانجات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
دیباچه
۱ـ اتوماسیون داده :
۲ـ کنترلهای شبکه :
۳ـ اتوماسیون عملیات :
۴ـ انعطاف‌پذیری  :
۵ـ جابجایی مکانیزه مواد :
دریافت
بازرسی
انتخاب
ساخت و تولید
مونتاژ
فروش
تعریف سیستم های انبار و تخلیه مکانیزه (AS/RS)
نیازمندی سیستم انبار و تخلیه مکانیزه:
۲ـ ساختار انبار :
۳ـ وسایل تغذیه ورودی و خروجی :
۴ـ ماشین انبار / تخلیه (SIR) :
5- سیستم کنترل کامپیوتر :
نمونه ای از نتایج کاربرد سیستم انبار و تخلیه مکانیزه در تایوان:
بحث ونتیجه گیری:
منابع و مراجع:

منابع و مراجع:

۱٫Amy Hsin-I Lee and Chiu-Chi Wei* & Chen-Mei Fuong Wang “The application of AS/RS and AGV in Taiwan” Int. J. Manufacturing Technology and Management, Vol. 5, Nos. 1/2, 2003

Howard Zollinger, P.E.&Zollinger Associates, Inc.” AS/RS application, benefits and justification in comparision to other storage methetods”peplenishment system for distribution center, Copyright® ۲۰۰۱

Bill Edwards systems salesmanager munck automation technology, INC.161 enterprise drive Newport news, Virginia 23603 “Small parts AS/RS trends in the technology and its application” ۸۷۲۰ Red Oak Boulevard Suite 201Charlotte, North Carolina 28217-3992

Hackman, S. and Rosenblatt, M. (1990) “Allocating items to an automated storage and retrieval system”, IIE Transactions, Vol. 22, No. 1, pp.7–۱۴٫

Bozer, Y.A. and J.A. White, “Travel-Time Models for Automated Storage/Retrieval Systems” IIE Transactions, Vol. 16, No. 4, 1984, 329-338. 6. Elsayed, E.A. and O.I. Unal, “Order Batching Algorithms and Travel Time Estimation for Automated Storage/Retrieval Systems” International Journal of Production Research, Vol. 27, No. 7, 1989, 1097-1114.

Han, M.H., L.F. McGinnis, J.S. Shieh, and J.A. White, “On Sequencing Retrievals In An Automated Storage/Retrieval SystemIIE Transactions, March 1987, 56-66.

چکیده

جابجاکننده ها و سیستم های انبار و تخلیه  نظیر کامیونهای صنعتی ، چرخهای دستی، لیفت تراک ها و مسیر های فعالیت آنها بیش از ۴۰% فضای کارخانه رااشغال می نماید. علاوه بر اینها، نیاز به ابزارها و ماشین‌های گران‌قیمت، نگهداری دقیق در محیطهای کاری و جلوگیری از صدمه‌پذیری نیز بعنوان معضل روشهای سنتی، نظر هر مهندسی را به خود جلب خواهد نمود. روشی که در این مقاله ارائه خواهد شد تمامی مسائل فوق را حل نموده و مزایایی را جایگزین آنها خواهد نمود. در این مقاله ابتدا پارامترهای ضروری مکانیزه نمودن کارخانجات و سپس از این میان جابجایی بعنوان مهمترین معیار اتوماسیون صنایع انتخاب خواهد شد. بعد روش AS/RS بعنوان آخرین یافته علمی در زمینه انبار ، تخلیه و جابجایی موادتعریف خواهد شد سپس نیازمندی سیستم های انبار و تخلیه مکانیزه یا AS/RSبیان خواهد شد و نهایتا آخرین کاربرد روش فوق و مزایای آن ارائه خواهد گردید.

واژه های کلیدی:انبار و تخلیه ، مکانیزه ،جابجایی، AS/RS

 

دیباچه

کارخانه مکانیزه، انتقال کنترل‌شونده و پیوسته مواد و فرایند ها را عملی می‌کند. در واقع سیستم انتقال مواد، مناطق تومات شده که مانند جزیر ه هایی در نقاط مختلف کارخانه متمرکز شده اند را بهم پیوند داده و تولید حداکثر را با صرف منابع حداقل به ارمغان می آورد ، بطور کلی نتایج اتوماسیون یک کارخانه در موارد زیر خلاصه می‌شود :

۱ـ کاهش زمان سیکل۲

۲ـ کاهش جزئیات کارها ۳

۳ـ کارخانه فیزیکی کوچکتر

۴ـ استفاده بهینه از سرمایه و کارگر

واحدهای تولیدی بزرگ پروسه‌ها را با انواع نرخهای عملیاتی و قابلیت اطمینان ترکیب می کند. در هر مسئله تولیدی بایستی مواد در ایستگاههای مختلف ذخیره شود لذا در این مرحله اهمیت سیستم های انبار و جابجایی مشخص می‌گردد.  در یک کارخانه مکانیزه شش فرایند عمده جهت سهولت ساخت و تولید که در آنها انتقال و جابجایی مواد، یک واحد ضروری بنظر می رسد و باعملیات دیگری مرتبط است وجود دارد و عبارتند از:دریافت ،بازرسی، انتخاب ۴،تولید ۵، مونتاژ  و  فروش۶

پنج عملیات برای یک کارخانه مکانیزه در ارتباط با سیستم جابجایی و انبار وجود دارد.

 

1ـ اتوماسیون داده :

روشهای سنتی جمع‌کردن دستی، ثبت، چک و کنترل، اصلاح و به روزکردن هزینه‌بر، کند و غیردقیق می باشد و در اثر این کار کنترل جزئیات به روز ۷همه مواد در انبار و گذر ۸ با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

در کارخانه مکانیزه ، ورود و حس تجهیزات یا داده‌ها از روی پایانه صفحه کلید اسکنرها، کلیدهای محدودکننده، وند ۹مغناطیسی و . . . سریع و دقیق خواهد بود.

۲ـ کنترلهای شبکه :

امروزه کنترل خودکار تجهیزات جا افتاده می باشد ولی در کارخانجات مکانیزه، تجهیزات بایستی در تداخل و ارتباط مستقیم با داده‌های دیگر از تمامی عملیات مانند انبار و سیستم های انتقال، مدیریت و … یک شبکه کنترل را تشکیل دهد.

۳ـ اتوماسیون عملیات :

اتوماسیون عملیات شامل استفاده از ماشینهای مکانیزه جهت جوشکاری ، ریخته‌گری ، رنگرزی، ماشینکاری، مونتاژ و سیستم حمل و نقل و …. می باشد و در مورد  سیستم های مکانیزه جابجایی و انبار ، به دو مقوله تأمین خودکار ابزار و تأمین خودکار قطعه و انبار آن در بین عملیات توجه کافی بایستی مبذول شودکه مورد بحث این تحقیق خواهد بود.

 

4ـ انعطاف‌پذیری  :

تقریباً ۷۵% از تمامی ساخت‌ها در آمریکا در حال حاضر بصورت تولید انفرادی ۱۰یادسته ای ۱۱می باشد و عنصر انعطاف‌پذیری در کارخانه مکانیزه خیلی  ضروری و اساسی به نظر می رسد بطوریکه ،توانایی تغییر سریع در فرایندهای کارخانه یک کار مقدماتی برای نصب سیستم‌های کنترل تجهیزات مکانیزه می‌باشد. انعطاف‌پذیری همچنین توانایی جدایش ماشین‌ها موقعی که نیاز به تعمیر و سرویس دارد بدون قطع کلی سیستم و جابجایی موثر مواد را بین ایستگاههای کاری مقدور خواهد ساخت.

۵ـ جابجایی مکانیزه مواد :

عنصر کلیدی در کارخانه مکانیزه، اتوماسیون جابجایی فیزیکی و کنترل مواد است. براساس نظر خیلی از متخصصین ، جابجایی مشخصه ضروری کارخانه مکانیزه است بدین دلیل که : تداخل عمومی با تمامی عملیات و فرایندها دارد. راهنمایی‌های ذیل جهت به کارگیری پروژه کارخانجات مکانیزه در ارتباط با جابجایی مکانیزه مواد پیشنهاد می گردد.

۱ـ قبل از تغییرات هر عنصر سیستم انتقال مواد، طرح جامع لازم و ضروری است .

۲ـ سیستم مفهوم پیوسته ای از عناصر وابسته که شامل مسائل تنظیمی، اقتصادی و کیفی است، می‌باشد.

۳ـ کنترل تولید، مبنایی برای هر سیستم است .

۴ـ سیستم های جابجایی و انبار مکانیزه، کنترل مثبت برای حرکت و انبار فراهم می‌کند و بایستی کنترل تولید را بدست گیرد.

۵ـ دقت۱۲ و داده۱۳  بموقع برای کنترل تولید سودمند و ضروری است . بعبارتی گزارش زنده برای کنترل جزئیات مثبت لازم  و ضروری است .

دریافت

سختی های کار در دریافت سنتی معلوم و مشخص هستند و به نظر می‌رسد کنترل زنده جهت محدوده دریافت سنتی غیرممکن است و در یک محدوده دریافت مکانیزه مواد دقیقاً در لحظه دریافت و کنترل، مدیریت می‌گردد. سیستم کنترل اطلاعات مستقیماً قادر به انبار مواد ، بازرسی ، انتخاب ، ساخت ، مونتاژ و توزیع می‌باشد و حتی ممکن است کامپیوتر لیست مواد ضروری را بصورت بلیط در اختیار کاربران قرار دهد. از طریق انبارهای مکانیزه تقریباً فضای اشغال شده یک سوم فضای انبارهای سنتی است.

بازرسی

مدیریت سیستم اطلاعات می‌تواند نیاز و اندازه نمونه‌هایی را که برای بازرسی مقدور است را تعیین کند، پس لازم نیست کلیه قطعاتی که به محدوده دریافت می‌روند در هر حال انتظار بمانند و می‌تواند قطعه از محدوده دریافت به کنترل کیفیت و پس از آن جهت ذخیره به انبار رود. با یکپارچه‌کردن سیستم های جابجایی و انبار مکانیزه، با فرایندهای بازرسی استفاده از زمان به وسیله جریان موثر مواد حداکثر می‌شود و نیاز به انبار بزرگ جهت دپارتمان بازرسی بدلیل حذف جابجایی مشابه و حرکت تجهیزات مکانیزه و انبار مواد منتفی خواهد شد.

انتخاب

عمل انتخاب، کاری عمیق و سنگین در انواع کارخانجات از جمله در بخش های بازرسی ، تولید، مونتاژ . . . می باشد.عمل انتخاب سنتی معمولاً نیاز به تعداد زیادی از کارگران دارد و ضمناً خطای کاری هم زیاد است . بعلاوه نظارت ، ثبت مرتب نتایج، کند و رفت و برگشت به محیط انتخاب زمان غیرتولیدی ایجادمی‌کند. همچنین شرایط جزئی رفاهی مثل گرما و نور بایستی در حد رضایتمندی کارگران باشد نه در جهت تولید زیاد .

سیستم کامپیوتری می‌تواند انتخاب را مستقیماً از روی یک ۱۶CRT یا پرینت بلیط یا انتخاب مواد و ارسال جهت محیط طراحی عملی کند به هر حال تعداد روش‌های انتخاب محدود است.

ساخت و تولید

در جمله کوتاه ، سیستم های جابجایی و انبار مکانیزه، بهره وری فر ایند ساخت و تولید را به وسیله انتقال سریع و دقیق مواد از انبار به محیط کار مستقیماً تامین می‌کند. گرچه نیازمند حرکت عمودی و افقی پیچیده‌ای جهت یک چیدمان بزرگ است .

مونتاژ

بستن یک خط مونتاژ درست طراحی نشده ، در ارتباط با عرضه کم مواد یا قطعات غیرانتخابی خیلی هزینه‌بر است . در مونتاژهای سرعت بالا عمل انتقال مواد برای کارگران سخت و شدید است سیستم های جابجایی و انبار مکانیزه،  می‌تواند افزایش بازده موجود را از روی انتقال کنترل شده مواد برعکس صدمه دیدن مواد در روشهای دستی و سنتی فراهم نموده و افزایش دهد. خط مونتاژ هم علاوه بر خط تولید از طریق سیستم های جابجایی و انبار مکانیزه، با فرآوری کنترل زنده، همگرا و بهینه خواهد شد و همچنین دراین سیستم از صدمات یا گم‌شدن که ممکن است درمحدوده مونتاژ اتفاق افتد محافظت خواهد شد.

فروش

در این مرحله از فرایندهای ساخت و تولید صدمه خیلی گران قیمت‌تر از هر زمان دیگر است. متاسفانه احساس میشود که صدمات بیش از هر قسمت موقع انتقال از مرحله ساخت ، مونتاژ ، بسته‌بندی در انبار فروش انجام گیرد . در انبارهای خوب و استاندارد بیش از یک سوم فضای انبار جهت حرکت ماشین و کامیونهای صنعتی و کارگران اشغال می‌شود. در یک سیستم جابجایی و انبار مکانیزه،  مواد و قطعات تمام شده از خط مونتاژ یا ساخت و تولید سپس بسته‌بندی و پالت‌کردن برای فروش و محیط انبار که برای کامپیوتر تعریف شده حرکت می‌کند براساس لیست جزئیات فروش، به انبار و یا فروش فرستاده خواهد شد.

تعریف سیستم های انبار و تخلیه مکانیزه (AS/RS)

 

25,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مکانیزه نمودن کارخانجات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.