پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

ضرورت و اهمیت این تحقیق را میتوان در چند نکته خلاصه کرد:
تعریف امر به معروف و نهی از منکر
تعریف لغوی
تعریف اصطلاحی
تعریف امر به معروف و نهی از منکر
پس زمینه ی ذهنی و اندیشگی مذهبی  سعدی
جنبه های فردی و گروهی امر و نهی از دیدگاه سعدی
جنبه های فردی و گروهی امر و نهی از دیدگاه سعدی
جنبه های فردی امر و نهی
توجه به نگاه فردگرایانه رفتار
عناصر اصلی رفتار میان فردی
عوامل اصلی رفتار میان فردی
غیبتهای مجاز از نگاه سعدی
جنبهی گروهی امر و نهی
راهکاری فردی امر به معروف و نهی از منکر از نگاه سعدی
نتیجه گیری
منابع

منابع 

ابن منظور,جمال الدین.(۱۴۱۳).لسان العرب,نسقه مکتب التراث,بیروت,داراحیا التراث العربی.

جوکار،‌‌نجف.(۱۳۸۴).«درآمدی برمخاطب شناسی مدایح سعدی»،فرهنگ فارس،زمستان-بهار،ش۲۰/۲۱٫

حسن لی, کاووس.(۱۳۸۰). سعدی آتش زبان,شیراز,انشارات هفت اورنگ.

……………………… .(۱۳۷۸). سلسله ی موی دوست,شیراز,انتشارات هفت اورنگ.

دشتی,علی.(۱۳۶۴). در قلمرو سعدی, تهران,انتشارات اساطیر.

رستگارفسایی، منصور.(۱۳۵۲). مقالاتی دربارهی زندگی و شعر سعدی، تهران،امیرکبیر.

سجادی,سیدجعفر.(۱۳۶۶).فرهنگ  معارف اسلامی, ج۱,تهران,شرکت مولفان و مترجمان ایران.

سعدی, مصلح الّدین.(۱۳۸۱).بوستانسعدی, به‌تصحیح ‌غلامحسین ‌یوسفی,تهران, خوارزمی.

…………………………(۱۳۸۴). کلیّات سعدی,از نسخه‌ی محمّد‌ علی فروغی, تهران, نشر محمّد.

……………………….. ( ۱۳۸۴). گلستان سعدی, به تصحیح غلامحسین‌یوسفی، تهران, خوارزمی.

صفا ,  ذبیح ا.(۱۳۶۸). تاریخ ادبیات ایران, ج ۱/۳,تهران, انتشارات فردوس.

فروم ، اریک.(۱۳۸۲). داشتن یا بودن, ترجمه ی اکبر تبریزی,تهران,فیروزه.

………………..(.۱۳۸۲).دل آدمی وگرایشش به خیروشر،ترجمه‌ی گیتی خوشدل،تهران،نشر پیکان..

……………….. .(۱۳۸۲). فراسوی زنجیرهای پندار, ترجمه ی بهزاد برکت,تهران,انتشارات مروارید.

……………….. .(۱۳۸۱). گریز از آزادی, ترجمه ی عزت ا… فولادوند,تهران,مروارید.

قمی, عباس.(۱۳۸۵).  فرهنگ واژگان قران کریم , ترجمه غلامحسین انصاری,  تهران, سپهر.

ولایی,عیسی.(۱۳۸۷). اصول فقه, قم,انتشارات دارالفکر.

همایون کاتوزیان.(۱۳۸۵).سعدی شاعر عشق و زندگی, تهران,نشر مرکز.

ضرورت و اهمیت این تحقیق را میتوان در چند نکته خلاصه کرد:

– تعمیق در باره‌ی راه‌کار « امر به معروف و نهی از منکر» در متون کلاسیک فارسی.

– آشنایی با شیوه ی ارشادی امر و نهی در اندیشه‌ی سعدی.

–  ارائه‌ی الگویی درست و موثر از « امر به معروف و نهی از منکر» برای جامعه‌ی معاصر

 

« امر به معروف و نهی از منکر» که از بنیانی ترین راه کارهای اصولی ادیان است، طرحی وحیانی در جهت ایجاد جامعه‌ای سالم است.

جنبه‌ی فردی امر به معروف و نهی از منکر  بدون ساختار و کارکرد

جنبه‌ی گروهی امر به معروف و نهی از منکر ساختارمند و دارای مکانیزم.

تعریف امر به معروف و نهی از منکر

تعریف لغوی

        در لسان العرب آمده است:«والمعروف صذّ المنکر… ما یستحسن من الافعال». (ابن منظور,ج۹, ۱۴۱۳) و« والمنکر … و هو ضد المعروف و کل ما قبحه الشرع و حرّمه و کرهه هو منکر…»

تعریف اصطلاحی

    واژه‌ی«امر» در اصطلاح آن است که مهتری کهتری را گوید: افعل! و او مرید آن باشد که بکند.

در کتاب اصول الفقه «طلب با دو شرط دلالت بر وجوب می کند۱- از شخص عالی صادر شده باشد.۲- عاری باشد از قرینه ای که دلالت استحباب یا                           جواز کند» (ولایی,۱۳۸۷:۶۵). معانی امر در قران و سنت بعث و تحریک(اقیمواالصلاه)،تهدید(اعملوماشئتم)، استحباب، اباحه، تعجیز و تسخیرو… آمده است (ولایی,ص۶-۶۶).

تعریف امر به معروف و نهی از منکر

امر بر دو قسم است: ۱-مولوی۲- ارشادی. در واقع، در هر واجبی دو امر وجود دارد: « یکی اولی و مولوی و حقیقی که بر آن ثواب و عقاب مترتب است مثل امر«صلّ»«صم». دیگری امری ثانوی که ارشاد به امر اولی است. پس  مکلّف اگر نماز بخواند هر دو امر را فرمانبرداری کرده است»(همان,ص۶۷).

واژه‌ی «نهی» در اصطلاح « هر کلامی را که دلالت بر درخواست ترک کند، اطلاق می شود». اقسام نواهی در قران بدین صورت است: « صیغه ی نهی(ولاتقربوا مال الیتیم)،امری که دلالت بر ترک کند(ذروا ظاهرالاثم و باطنه)، ماده‌ی نهی(ینهی عن الفحشا)، ماده ی تحریم(قل انماالفواحش)، نفی حلیت(لایحل لکم ان ترثوا النسا)، نفی فعل(فلاعدوان الا علی ا لظالمین)، مقارنه و وعید و…(همان,ص۷۰-۶۹)

پس زمینه ی ذهنی و اندیشگی مذهبی  سعدی

«الشیخ  الامام المحقّق افصح المتکلّمین ابو محمّد مشرف الدین (شرف الدین) مصلح بن عبدالله بن مشرّف السعدی الشیرازی»(صفا,ج۱/۱۳۶۸:۵۸۴,۳) در خانواده ای مذهبی ومومن به احکام دین چشم به جهان گشود.( ۶۰۶-۶۹۰) و بنا به قول خود او.         « همه قبیله من عالمان دین بودند»

از دوران کودکی سعدی اطلاعات دقیقی در دست نیست. جز این که از فحوای آثارش بتوان از پس زمینه‌ی اندیشه‌ها و جهان‌بینی مذهبی شاعر ردّی به دست آورد. کودکی او خاطره‌ی همراهی با مردی مودّی آداب شرعی است: « یاد دارم که در ایام طفلی متعّبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر، علیه الرحمه، نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: یکی از اینان سر برنمی‌دارد که دوگانه‌ای بگزارد…(سعدی,۱۳۸۴:۸۹). در حکایتی دیگر در بوستان، سعدی به توجه پدرش در مقدمات علم اندوزی اشاره می‌کند و می‌گوید:

ز عهد پدر  یاد  دارم همی               که باران رحمت بر او هر دمی

که در طفلیم لوح و دفتر خرید           ز  بهرم یکی خاتم  زر خرید…

(سعدی,۱۳۸۱:۱۸۹)

 

این پس زمینه‌ی اندیشه‌ی مذهبی سعدی در موارد بسیاری چه در حوزه عمل به احکام دین و چه در دایره ی اعتقادات قلبی در آثارش دیده می‌شود. در حکایتی که در حالت طفولیت خود، درباره‌ی آداب وضو، سخن می گوید، نوع بیانش به گونه ای است که کاملا سرسپرده‌ی احکام عملی دین به نظر می‌رسد: این تقید به اعتقادات دینی و حدود شرع –  بیش تر با صبغه‌ی فلسفی-  در حکایت دیگر شاعر در سفر به هندوستان به وضوح ملاحظه می‌شود.

در بخش اندیشه‌ی کلامی نیز این پس زمینه‌ی اندیشگی در غالب حکایات سعدی به چشم می‌خورد. به رغم دیدگاه برخی از صاحب نظران شاعر در هیات شخصیت های حکایات غالبا دیدگاه  فلسفی و کلامی خود را به خواننده تحمیل می‌کند

جنبههای فردی و گروهی امر و نهی از دیدگاه سعدی

جهان اندیشه‌ی سعدی – با نظر به این که مبتنی بر جهان بینی دینی است و صبغه‌ی مذهبی آن هم آشکار است- جهانی با وسعت نبوغ خود شاعرست. امر و نهی دینی در نگاه او از تساهل و تعامل گسترده‌ای برخوردار است. سعدی هرچند انسان عصر قرون وسطایی است و در یکی از تیره‌ترین و متعصبانه‌ترین دوره‌ی تاریخ بشر می زیسته است، اما وسعت مشرب او گستره‌ی‌ بی‌نهایت زمان‌ها را  در بر می‌گیرد؛ تمامی نتگناها و دیوارهای ساختگی مذاهب و طریقه ها را در می‌نوردد و نه تنها از او شخصیتی جهانی می‌سازد بلکه جهان اندیشه‌ی او را نیز تا حیطه‌های فرا-زمانی، فرا-مکانی می‌گستراند.

جنبههای فردی و گروهی امر و نهی از دیدگاه سعدی

آموزه‌های دینی سعدی به هیچ وجه، او را در دایره‌های تعصّب اندیشی و محدویّت نگری گرفتار نمی‌کند. ذهن شاعر به گونه‌ای است که قصد دارد «… از شرّ پندارهایی که او را به زتجیر کشیده و عقیم کرده رها شود,…آزادی و استقلال تنها زمانی خواهد آمد که زنجیرهای پندارگسسته شود (فروم,فراسوی زنجیرهای پندار,۱۳۸۲:۲۱۶). در واقع، ذهن و زبان شاعر مبتنی بر اصلاح امور فردی و اجتماعی همه‌ی انسان‌هاست. اندیشه‌ی مصلحانه و انسان دوستانه‌ی او تا به حدّی است که تصرّف تمام ملک زمین را در عوض قطره‌ی خونی که بر زمین بریزد  بی‌ارزش می‌داند (سعدی,۱۳۸۱:۵۲). حیطه‌ی اوامر و نواهی که سعدی آن را ترسیم می‌کند بیشتر جنبه‌ی ارشادی است؛ صبغه‌ی دلسوزانه‌ی آن بسیار برجسته و گویا است.

 

این حسِّ هم‌دردی و نوع‌دوستی بالاترین حدّ کلام انسان دوستانه‌ای است که سعدی به آن تأکید می‌ورزد:

بنی آدم اعضـای یـک‌دیـگـرنـد                  کـه در آفرینش زیک گـوهـرند

چو عضـوی بـه درد آورد روزگار                    دگــر عضوهـا را نمـانـد قــرار

تـوکـز محـنت دیگران بی غمی                   نشـایـد کـه نـامت نهند آدمی

(همان,۶۶)

این که سعدی شخصی متشرع و مُودّیِ به آداب دینی است، به نظر می‌رسد نتوان در آن شک کرد؛ اما این دینداری بسیار ساده و پیش پاافتاده نیست- این که برخی مانند علی دشتی به این بخش از رفتار سعدی تاخته‌اند(دشتی,۱۳۶۴)، باید توجه داشت که نصایح سعدی برای همه‌ی انسان‌هاست و سبک گفتاری این چنینی نباید بسیار فلسفی و پیچیده باشد- کلام سهل و ممتنع شاعر از مشرب والای او حکایت می‌کند و واقع‌گرایی‌اش – به ویژه در گلستان- این سادگی و صمیمیت را بسیار پر رنگ‌تر نشان می‌دهد.

       سعدی که همواره نگاه ژرف انسانی‌اش با آموزه‌های دینی درهم تنیده است، در قالب حکایات و یا سخنان پراکنده با مضمون حکمت عملی- به ویژه، در بوستان وگلستان و قصاید، در تبیین این شقّ اندیشگی‌ که گستره‌ی ازلی و ابدی دارد، می‌کوشد.

جنبه های فردی امر و نهی

 

20,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر
 • مقاله نقش امر به معروف و نهی از منکر در تامین امنیت اجتماعی
 • مقاله سیری در آثار سعدی
 • پایان نامه سعدی و فردوسی
 • مقاله زندگی نامه سعدی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.