پاورپوینت نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

هدف از تحقیق و انتخاب موضوع:
مقدمه:
بحث اصلی
بررسی نقش مذهب در پیشبرد در هنر جهان و بخصوص در هنر ایران
نتیجه گیری و سخن آخر
منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

شناخت و تحسین هنر، نوشته سیمین دانشور، ۱۳۷۵

هنر اسلامی، دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامی، ۱۳۸۳

سنت و فرهنگ(مجموعه مقالات)،گزیده مقالات مجله فرهنگ و زندگی(۱۳۵۶-۱۳۴۸)

هدف از تحقیق و انتخاب موضوع:

رابطه ی بین هنر و مذهب، از آنجا که هر دو از یک سرچشمه آب می خورند همیشه یکی مسائل مهم تاریخ فرهنگ بوده است. بررسی تاریخ اولیه ی هنر ایران به حل این مشکل اساسی کمک خواهد کرد، خاصه آنکه با این بررسی، روابط مورد بحث، برکنار از قشر تداعی های مأنوس و مزاحم، آشکار خواهد شد.

 

مقدمه:

مذهب را نیروی الهام دهنده ی هنر می شناسد و هنر را خادم هنروری مذهب و مورخان همیشه به ارتباط آن دو توجه داشتند. اما در دوره ی انحطاط مذهب، این ارتباط به راحتی نادیده گرفته میشود و یا حتی انکار می شود.

در اینکه کلیه ی ادیان دارای جنبه های روحی و ایده آلی هستند و داستان ماده و جسم را فرو گذارده اند تا حدیث روح را از سر بگیرند جای شکی نیست. مذهب برای تبلیغ و انتشار خود هیچگاه حربه ای ظریف تر و وسیله ای مؤثرتر از هنر نیافته و برای تجسم جنبه ی ایده آلی و روحی خود گریزی جز توسل به هنر نداشته. اما اگر کلیه ی ادیان در ابتدای ظهور خود از هنرها اعراض کرده اند از جهت بی نیازی مذهب از هنر نبوده بلکه اعتراضی است به آیین قدیمی که دین جدید ناسخ آن بوده و چون هرمذهبی مذهب پیشین را نسخ کرده ناگزیر وسیله ی تجسم ایده آل قدیم، یعنی هنر قدیم را نیز انکار کرده است. اما چندی بر نیامده است که هر دین و آیین نوین، از قهر خود کاسته و با هنرها از در آشتی درآمده است، نهایت آنکه طبق اعتقاد و سلیقه ی خود، تأثرات و تصوراتی را در هنر موجب گردیده. دعوای هنر و مذهب در ابتدا همواره دعوایی ظاهری و خالی از عمق بوده، مخصوصاً وقتی توجه به مقام والای این پدیده ی محرک بکنیم که غالباً معجز پیامبران را به خود گرفته است.

 

بحث اصلی

آنگاه که بشر جز سر و جادو وسیله ای برای رام کردن نیروهای طبیعی نمی شناخت، از رقص و موسیقی مدد می گرفت و اعجاب و ارعاب می نگرند و با ساز و دهل به مبارزه با ارواح پلید بر می خیزند. بشر بت پرست بت می ساخت و آنچه را که در دل می پرستید به صورت تجسم می داد.

هنر آزاد و درخشان عصر هجر در اروپا و شمال آفریقا، نشان می دهد که انگیزه ی زیبایی دوستی تا چه حد جزء ذات بشر بوده است. متأسفانه این هنر زود پژمرده و دنباله ای نیافت و ناگزیر تنها شواهد ناچیزی در زمینه ی ارتباط روانی و فرهنگی این انگیزه را در ابتدایی ترین صورت خود، به دست می دهد. می توان حدث زد که محرک نقاشان غار، ایمان به جادو بوده است و این امید کورانه که نظیر به نظیر منجر می شود و تصویر زن باردار یا موفقیت در شکار موجب فراوانی اولاد یا صید می شده است. از این گذشته به جرأت می توان گفت دستی که چنین شکلهایی را به وجود می آورده با ذهنی ارتباط داشته که تا حدی از نیروهای حاکم- نیروهایی که بر نعمت و روزی بر زاد و ولد نظارت دارد- آگاه بوده است. اما، برای این نکات دلیل قانع کننده ای در دست نیست.

چند هزار سال بعد فیلسوفان یونانی – که دین ایشان را به ریشه های اندیشه ی شرقی نباید از یاد برد- رابطه ی نزدیک میان زیبایی و حقیقت را تصریح کردند.

در دوران خدایان پرستی، یونانیان باستان معابد خود را با مجسمه های خدایان تزئین کردند، اساس خدایان سازی، تجسم اعتقاد و ایده آل مذهبی یونانیان بود. پیروان بودا مجسمه های یک مرد برتر، یک فوق انسان را ساختند و کوشش کردند که در لبخند مرموز او آزادی از دلتنگی های آب و گل و آزادگی از درد و بیم و هراس زندگی و خوش آمد و اشتیاق نسبت به مرگ نفس را تعبیه کنند. بی پوششی و برهنگی، در مجسمه های یونانی، نشان میل به زندگی و جوانی و سلامتی و روح قهرمانی و ورزشکاری بود اما کمی کوشش یا نیمه لختی از مجسمه هایی که از بودا ساختند و پرداختند، نشان رستن از بندهای ماده و قیود مادی همه ی این هیاکل، مظهر روحانیتی بود همه ی ایده آلی بود که در سنگ تجلی یافته بود. همه نشانی بود از رابطه ی ناگسستنی هنر و مذهب و نیاز دومی به اولی.

آنگاه نوبت به مسیحیت رسید تا معماری و نقاشی و مجسمه سازی و افسانه و شعر و نمایش را به سطوح آورد. در اینجا در ابتدا اعتراض بود و انکار. آباء دین مسیح شعر را دود و باد شمردند و مجسمه سازی را هنر شیطان زیرا مجسمه سازی هنری بود که خدایان یونانی را جاوید کرده بود اما صورت ایده آلی که از عیسی مسیح، در قرن چهارم میلادی، ساختند بی شباهت به آپولو نبود زیرا رستاخیز عیسی تمثیلی بهتر از برآمدن آفتاب نیافت و آپولو خدای نور و روشنایی بود آنگا کلیساها ساخته شد و تمام وقایع و حوادث مذکور در انجیل و قهرمانان و قدسیان دیانت مسیح مانند فیلم صامتی به وسیله ی فرسک و نقاشی بر دیوارها و سقف های کلیساها منعکس گردید. و کتب مقدس عهد عتیق و عهد جدید از بزرگترین منابع آثار هنرمندان گردید. میکل آنژ نابغه ی بزرگ هنر مجسمه سازی و نقاشی به انجیل روی آورد. شاید از نظر ایمان و یا شاید که قهرمانان انجیل همه برتر از انسان عادی بودند. و او اعتقاد به یک تشریح (آناتامی) فوق انسان داشت. اعتقاد به داوودی داشت که در جثه ی کودکی با قلماسنگی غولی را از پای در بیاورد.

هنر ایران از همان ابتدا رشته ی پیوسته ای بود که مفهوم آن روشن و روشن تر شده و بالاخره بدون آنکه این رشته گسیخته شود با تاریخ مکتوب پیوسته است. البته هرچه بیان مفاهیم صراحت بیشتر یافته افکار نیز در عین حال پیچیده و مشخص تر شده است به این جهت نقوش و نشانه های آسمانی سفال های ماقبل تاریخی شوش و حوزه ی تخت جمشید نمی تواند با نقش اهورا مزدای زمان هخامنشیان یا ساسانیان که مفهومی اخلاقی دارد و آفریده ی ذهنی تکاملی یافته است برابری کند. ولی شواهد فراوانی است که ثابت می کند مجموع این نقش ها و تزئینات ار یک نظام مذهبی به وجود آورده است و خود این شواهد تا حدی می تواند ارتباط میان آیین واقعی و حضور سحر و جادو را در ذهن ساکنان فلات ایران – در هزاره ی چهارم قبل از میلاد- نشان دهد. از همین جا آشکار می شود که وقتی انسان تازه زندگی ابتدایی شهری را شروع می کرده مذهب و هنر به نحوه ی تفکیک ناپذیری در ذهن او به هم آمیخته بوده است. هنر، برای توسل به نیروهای مرموز بوده ولی هر نیایش در نقشی که از حد ضروری برای تسلا و تسکین فراتر می رفته، تجسم می یافته است. یک خدنگ یا چلیپای ساده و یا طرح اجمالی یک گل و بته می توانست برای توسل به آسمان، ماه یا خورشید کافی باشد گویی سفالگران- که در تخت جمشید قسمت قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می داده اند، زیرا سفال گری بیشتر به تولید وسایل خانه می پرداخته- مجبور بوده اند دعای خود را تا آنجا که استعدادشان با صور زنده و بدیع و موزون ترسیم کنند.

ساکنان خانه های گلی روستای تخت جمشید و تمام منسوبین فرهنگی ایشان در منطقه ی فلات و دشت سفلای آن مدت ها قبل از آن این هر دو را چون صورت های لاینفک ک احساس ارائه داده بودند امیدواری اینان به رحمت آسمانی ناشی از اعتقاد ایشان به حقیقت ازلی است، حقیقتی که نه در زمان و مکان ما بلکه در ورای جهان ماست و نیز اعتقاد به اینکه یک وجود غایی است که اراده و مشیتش از هر امری در زندگی روزمره حقیقی تر است. در جستجوی چنین حرکتی انسان ناگزیر است تا آنجا که امکانات ذهنی و منابع فنی اش اجازه می دهد شکل های زیبایی برای توسل و نیایش طرح کند.

 

بررسی نقش مذهب در پیشبرد در هنر جهان و بخصوص در هنر ایران

 

15,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شیعه واقعی کیست؟
 • مقاله نقش مذهب در پیشبرد هنر ایران
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.