پاورپوینت وجدان کاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت وجدان کاری مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت وجدان کاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تعریف وجدان کاری ،
رابطه وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،
رابطه بین وجدان ، بهره وری و توسعه پایدار ،
وجدان کاری و مفاهیم مشابه ،
راه کارهای عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرائی ،
اخلاق کار در غرب
اخلاق کار در ایران
منابع

منابع

مقالات

– نقش وجدان کاری در رسیدن به اهداف سازمانی نوشته محمد محبی

– تاًثیر وجدان کاری بر بهره وری و توسعه پایدار نوشته دکتر حسینعلی بهرام زاده و صغری خدمتگذار باغبان

– نگرشی بر مفهوم وجدان کاری و برخی عوامل موثر بر آن نوشته دکتر صادق بختیاری

– عوامل موًثر در تقویت وجدان کاری نوشته اعظم السادات حسینی

– کار و وجدان کاری

– عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمانها

وجدان کاری :

مفاهیم متفاوتی در ابعاد روان شناختی وجدان مطرح شده است . برخی وجدان را به معنای آگاهی از اندیشه پنهانی انسانی دانسته اند . گروهی وجدان را دریافت ، درک ، توجه به درجاتی ازکنترل اندیشه یا مشاهده و تشخیص مربوط به خود فرد را مطرح کرده اند . دسته ای وجدان را مشابه از درون آگاه شدن و عامل ابراز قوه قضاوت کردن بیان نموده اند و برخی وجدان را به معنای مالکیت تمامی قوای ذهنی می دانند . استعدادی که به تشخیص نیک و بد می پردازد و برای امور ارزش قائل است و نیک و بد را از هم متمایز می سازد و برای ما نوعی الزام ایجاد می کند . یعنی تکلیف را به ما نشان می دهد وجدان نام دارد .

وجدان بایستگی ها را از نبایستگی ها و شایستگی ها را از ناشایستگی ها تفکیک می کند وجدان قاضی امین است وجدان راهنمایی مطمئن و نظاره گری امین است و در نظاره خود هیچ بازیگری ندارد . وجدان خلوتگاهی است که در آنجا انسان با خود به گفتگو می پردازد و در حقیقت وجدان قطب نمای بشر است . در صورتی که انرژی های مربوط به وجدان به سوی کار متمرکز و معطوف شود وجدان کاری نام می گیرد . وجدان کاری هر یک از افراد با توجه به مولفه ها و عوامل گوناگون بالا شکل می گیرد و با توجه به پدیده جمع افزایی ( سینرژی) رنگ خاصی پیدا می کند و به اشکال شخصیتی منحصر به فرد تحول می یابد . از نظر تعریف ، وجدان کاری عبارت است از حس اخلاقی که کار خوب و تمام را از کار ناپسند وناقص تمیز داده به انجام آن گرایش داشته و از انجام این پرهیز می کند .

 

به عبارت بهتر وجدان کاری ، یک مربی درونی است که نقش خود را از لحظه شروع کار تا پایان آن با انجام وظایف زیر ایفا می کند :

۱) آگاهانه کار خوب را تشخیص داده ، آن را معرفی می کند .

۲) قصد انجام آن کار را پاکیزه می سازد .

۳) فرد را به انجام آن بر می انگیزد .

۴) برای انجام درست آن با خود پیمان می بندد .

۵) بر کار نظارت داشته ، با مراقبت آن را کنترل می کند .

۶) با بازرسی کار انجام شده ، نقش حسابرسی خبره را ایفا می کند .

۷) در این صحنه قدرتمندانه به قضاوت و داوری نشسته ، قاطعانه حکم نهایی را صادر می کند .

۸) در صورت مشاهده اشتباه خود را ملامت و در صورت تخلف شدید خود را تنبیه کرده و در صورت درستی کار به خودش پاداش می دهد .

هرچند وجدان کاری یک عامل درونی و خود کنترلی و به عنوان ناظری دائمی در تمامی مراحل فعالیت فرد در جامعه محسوب می گردد و مستقیماً بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد ولی بدون انضباط اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید . انضباط اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید . انضباط اجتماعی به مشابه بستری است که این امکان را فراهم می سازد تا قابلیت ها و استعدادهای افراد در جامعه پرورش و رشد یابند تا اثر بخشی بیشتری در این زمینه بدست آید . بنابراین می توان گفت وجدان کاری و انضباط اجتماعی اثرات متقابل بر یکدیگر دارند .

 

وجدان کاری و انضباط اجتماعی :

وجدان کاری به عنوان اصول و قوانین اخلاقی درون زایی است که رفتار با کار صحیح را تقویت کرده وشناخت درست وظیفه و احساس صحیح مسئولیت نسبت به انجام تکالیف و انجام دقیق وظیفه را به انسان می دهد . وجدان کار یک عامل درونی و خود کنترلی و به عنوان ناظری دائمی در تمامی مراحل فعالیت فرد در جامعه محسوب می شود که مستقیماً بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد .

انضباط اجتماعی مجموعه الگوی رفتاری فرد در جامعه است . به عبارت دیگر انضباط اجتماعی یعنی احترام به ارزشهای اجتماعی و احترام به حقوق دیگران و مسئولیت پذیری در روابط اجتماعی .

انضباط اجتماعی یک عامل بیرونی و به مثابه بستری است که این امکان را فراهم در جامعه پروش و رشد یابند تا اثربخشی بیشتری در این زمینه بدست آید . وجدان کاری و انضباط اجتماعی دو عامل مهم با اثرات متقابل بر یکدیگر محسوب می شوند .

اولی با اعمال کنترل از درون و دومی با اعمال کنترل از بیرون بر هر یک از افراد جامعه ، زیربنای مستحکمی را به وجود می آورند تا نتیجه کار نیروی انسانی دارای کمیت و کیفیت برتر شود . وجدان کاری را نمی توان جدای از نظم و انضباط اجتماعی در نظر گرفت . زیرا انجام صحیح وظیفه و بهسازی مداوم آن خود موجب ایجاد نظم و انضباط اجتماعی می گردد و از سوی دیگر رعایت وجدان کاری مستلزم وجود محیطی منظم و منضبط خواهد بود .

 

وجدان کاری حاصل احساس و تعهد درونی فرد در قبال وظایفی است که پذیرفته است . در سازمانها وجدان کاری یکی از عوامل موثر بر کارایی و افزایش بهره وری سازمانی است .

حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی در افراد موجب می شود تا ضمن تقویت علاقمندی و احساس مسئولیت بیشتر در رده های پایین ، اقدامات عملی مطلوبتری در سطوح بالای سازمان جهت ایجاد ساختاری مناسب و رفع موانع و کمبودهای موجود به عمل آید و در نهایت باعث می شوند تا دستیابی به اهداف جامعه در نهایت سهولت و سلامت و درستی مسیر شده و کیفیت کار نیز به بالاترین حد خود برسد .

به طور کلی می توان گفت ، وجدان کاری و انظباط اجتماعی در جامعه دارای نه تنها موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم می آورد ، بلکه زمینه های هر گونه فساد و آسیب هایی که نظام اداری را تهدید می کند از بین خواهد برد و نیز با رشد و تقویت وجدان کاری است که زمینه های جلب همکاری و همفکری در میان افراد مجموعه فراهم می گردد.

 

وجدان کاری و توسعه پایدار :

برای موفقیت توسعه پایدار لازم است مردمی که توسعه برای آنهاست در این فراگیرد دخالت داده شوند لازمه مشارکت مردم وجود دو اصل وجدان کاری و انضباط اجتماعی در تک تک جامعه می باشد . زیرا زمانی که فرد دارای وجدان کاری باشد در هر کار اول نفع جامعه را در نظر گرفته و پس از آن نفع خود را مد نظر قرار می دهد . اگر مردم از کم کاری و کار نکردن احساس گناه و عذاب کنند و اگر باور داشته باشند که منفعت و رفاه آنان در منفعت و رفاه جمع است آنگاه تحقق توسعه پایدار در کشور امکان پذیر خواهد بود .

مطالعات متعددی همبستگی مثبت قابل توجهی را بین فرهنگ وجدان کاری و بهره وری نشان داده است  . منابع نیروی انسانی را باید یک سرمایه ملی تلقی کرد که قابل مقایسه با منابع دیگر نیست . بهره وری قبل از آنکه مفهومی صرفاً فنی محسوب گردد، مقوله ای فرهنگی – اجتماعی است که در مشارکت فرد با جامعه و محیط پیرامون او قابل بررسی و ارزیابی است  . مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را یک باور می داند .

پیشرفت و توسعه هر کشوری منوط به کارآیی و بهره وری سازمان های آن کشور است و کارایی و بهره وری هر سازمان بستگی به اعضاء و اجزاء متشکل دهنده آن سازمان دارد . در این میان اعضاء که همان نیروی انسانی سازمان می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . توسعه پایدار در گرو ایمان به کار ، مسئولیت پذیری و انضباط افراد هر جامعه است .

 

مشارکت مردم یعنی دخالت داشتن آنها در تمامی زمینه های توسعه که مستلزم وجود علاقه و اعتماد مردم به نظام می باشد .

برآیند هر یک از افراد جامعه که با توجه به درصد وجدان کاری آنها است موجب توسعه آن جامعه می شود . در صوتر وجود وجدان کار ، انسان از منافع خود گذشته و منفعت جامعه را در نظر می گیرد .

 

بهره وری :

واژه بهره وری در طول عمر خود معانی متفاوتی داشته و هنوز با ابهام خاصی روبروست . بطورکلی بهره وری ارتباط بین خروجی کالا و خدمات با ورودیهایی نظیر زمین ، نیروی کار و سرمایه است که برای تولید آن کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد . بهره وری در بیشتر موارد بامفاهیم تولید ، کارآیی و اثربخشی به اشتباه بکار برده می شود . بهره وری به مفهوم تولید نیست و افزایش تولید لزوماً به افزایش بهره وری منجر نمی شود . تولید ، میزان بازده ناشی از عملیات و فعالیت های فیزیکی ساختن کالا و ارائه خدمات است . در حالی که بهره وری به استفاده همراه با کارآیی منابع برای تولید کالا و خدمات مربوط می شود . کارآیی به انجام درستکارها دلالت می کند و با کاهش هزینه ها همراه است . در واقع کارایی نسبت بازده مورد انتظار یا نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کار یکه باید انجام شود ، می باشد .

اثربخشی نیز به انجام کارهای درست دلالت دارد و عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است . اثربخشی میزان دست یابی به اهداف و نتایج مورد نظر را نشان می دهد . در واقع اثر بخشی با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده و کارآیی با بهره برداری صحیح از منابع مرتبط است . از طرفی بهره وری به مفهوم صرف کارایی یا اثر بخشی نسبت بهره وری به معنی حاصل جمع کارایی و اثربخشی است (اثربخشی + کارایی = بهره وری )

بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد . با این نگرش بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایف خود را هر روز از پیش به انجام رساند . در دیگاه سنتی بهره وری به مفهوم کار ارزانتر و سریعتر است . اما در دیدگاه جدید بهره وری بدین معنی است که کار در مرحله اول باید عالی انجام شود . که در این صورت نتیجه اش هزینه کمتر ، تولید بیشتر ، بالارفتن احساس غرور کارکنان و وفاداری مشتریان است .

بهره وری بر خلاف تصور بسیاری ،صرفاً یک معیار اقتصادی و مالی نیست . بهره وری در عمق معنای خویش نگرشی برای عقلایی کردن فعالیت هاست . بهره وری الزاماً به معنای کار بیشتر نبوده بلکه جلوگیری از کارهای بیهوده است . بهره وری با کم مصرف کردن مترادف نیست و به مفهوم بجا و درست مصرف کردن است . بهره وری استفاده صحیح از عمر برای زندگی بهتر و متعالی تر است . بهره وری به معنای جلوگیری از کارهای مورد علاقه نیست .

بهره وری بهره برداری مناسب از مواهب طبیعی است . بهره وری صرفاً تولید بیشتر نیست بلکه هماهنگ کردن کیفیت و هزینه در رقابت است .

 

عوامل موثر بر بهره وری :

 

30,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.