پاورپوینت پپتید های زیست فعال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت پپتید های زیست فعال مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت پپتید های زیست فعال نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تولید پپتیدهای زیست فعال به روش هیدرولیز آنزیمی
تولید پپتیدهای زیست فعال به روش تخمیر میکروبی
جداسازی یا تغلیظ پپتیدهای زیست فعال
پپتیدهای زیست فعال موجود در فرآورده های لبنی
کاربرد های تجاری پپتید های زیست فعال
بتا لاکتوگلوبولین
فعالیت ممانعت کنندگی از ACE
اثرات ضد میکروبی
اثرات کاهش دهندگی کلسترول
اثرات آرام بخشی
آلفا لاکتالبومین
فعالیت ضد میکروبی
نتیجه گیری
اثر روی سیستم ایمنی:
اثر روی سیستم عصبی:
اثر روی سیستم قلب و عروق خونی:
اثر روی سیستم تغذیه ای و سلامتی دندانها:
پپتیدهای فسفوریلات مشتق شده از کازئین(CPP) :
REFRENCES

REFRENCES

1-KORHONEN,H.,MILK-DERIVED BIOACTIVEPEPTIDES:FROM SCIENCE TO APPLICATION,GOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS(2009),DOI:10.1016J.JFF.2009.01.007

2- BLANCA HERNANDEZ,L.,AND QUIROS,A,.AND ANDRECIO.I ,.INDENTIFICATION OF BIOACTIVE PEPTIDES AFTER DIGESTION OF HUMAN MILK AND INFANT FORMULA WITH PEPSIN AND  PANCERATIN.INTER NATIONAL DAIRY JOURNAL 17 (2007) 42-49

3-Tsai.j,chen.tai-jung,sun pan.b,chung mei-yuh .antihypertensive effect of bioactive peptides produced by protease-facilitated lactic acid fermentation of milk.food chemestiry 106 (2008).552-558

4-OTTE,J.AND SHALABY,S.ZAKORA,M.AND NIELSEN,M FRACTIONATION AND IDENTIFICATION OF ACE-INHIBITORY PEPTIDES FROM LACTALBOMIN AND CASEIN PRODUCED BY THERMOLYSIN –CATLYSED HYDROLYSIS.INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 17(2007)1460-1472

ِ۵- D.A Clare and H.E.swaisgoodt bioactive peptides :a prospectus invited review  (۲۰۰۰)

۶-karina.R., and caciano.,N and florencia.C and adriano.B casein peptids with inhibitory activity on lipid oxidation in beef homogenates And mecanically debond poultry meat food and thechnology 42(2009)862-867

7- Seppo, leena.jauhiainen,tina. Pousssa,tuija.korpela,riitta.(2003).American journal of clinical nutrition . volume 77.No2, pp326-330

اجزاء خاص پروتئینی هستند که اثرات مثبتی بر شرایط یا عملکردهای بدن مصرف کننده داشته و نهایتاً خواص سلامت بخشی را اعمال می نمایند .
خوردن چنین پپتیدهایی بر عملکرد دستگاه گوارش ، سیستم ایمنی ، دستگاه عصبی و قلب اثرات مثبتی را بجای می گذارند
این اثرات سلامت بخش به نوع و ترتیب قرار گیری اسیدهای آمینه پپتیدهای مختلف بستگی دارد . بطوریکه برخی از این پپتیدها خواص ضد میکروبی ، آنتی اکسیدانی ، ضد فشار خون ، ممانعت از ایجاد لخته در عروق خونی و یا فعالیت متعادل سازی سیستم ایمنی را دارند و البته برخی از آنها نیز خواص چند گانه ای را از خود نشان داده اند.

اندازه و طول این پپتیدها زیست فعال از ۲ تا ۲۰ اسید آمینه می باشد

پروتیئن های شیر در ابتدابه شکل غیر فعال در زنجیره مولکولی پروتئین مادر وجود دارند . ولی ممکن است به ۳ روش از مولکول اولیه آزاد شده و نقش زیست فعالی یا فیزیولوژیکی و عملکردی خاص خود را اعمال می نمایند . این سه روش عبا رتند از:

۱-  هیدرولیزآنزیمی توسط آنزیم های گوارشی

۲-   تخمیر شیر با استارتر های پروتئولیتیک

۳-  پروتئولیز با آنزیم های مشتق شده از m.oها یا گیاهان

امروزه پروتئین های شیر مهمترین منبع غنی از این پپتیدها بشمار می روند . بطوریکه تا کنون تعداد بسیار زیادی از این پپتیدهای زیست فعال دراثر هیدرولیز پروتئین های شیر و فرآورده های تخمیری شیری شناسایی شده اند.

یا حتیامروزه در برخی کشورها فرآورده های لبنی ای تولید می شوند که به آنها برخی از این پپتیدها ریست فعال بعنوان مکمل اضافه می شود که خواص سلامت بخشی و عملکردی چند گانه و فیزیولوژیک دارند.

جدای از تشکیل پپتیدهای زیست فعال در طی فرآیند رسیدن ، دسته ای از آنها نیز پس از خوردن پنیر و اثر آنزیم های گوارشی بروی آن در طی عبور از دستگاه گوارش مشکل می گیرند بطوریکه در یک تحقیق در شرایط آزمایشگاهی مشخص گردید که با اثر آنزیم پپسین بر پنیر امنتال مقدار پپتیدهای زیست فعال مهم و شاخص افزایش قابل ملاحظه ای یافته است . در پی چنین نتایجی می توان اظهار داشت که که هضم فیزیولوژیک احتمالاً تشکیل پپتیدهای زیست فعال را از پروتئین ها یا الیگوپپتیدهای موجود در فرآورده های لبنی افزایش داده و نیز اینکه دسته ای از پپتیدهای زیست فعال در طی فرآیند هضم حفظ می گردند .
در ماست های پروبیوتیکی که در آنها از سویه میکروبی لاکتوباسیلوس کازئی استفاده گردیده بود نیز انواع مهمی از پپتیدهای زیست فعال شناسایی شده اند .
امروزه در ژاپن فرآورده تخمیری لبنی بنام های calips ، Evalus تولید می گردد که به ترتیب در تخمیر آنها از استارتر کالچرهایی حاوی لاکتوباسیلوس هلوتیکوس ، ساکاروماسیس سدوزیه و باسیلوس هلوتیکوس سویه LBK-16H استفاده گردیده است . این دو فرآورده لبنی حاوی مقادیر زیادی پپتیدهایی زیست فعال می باشند که جدیداً برای مشخص نمودن خواص فیزیولوژیک و عملکردی این پپتیدهای زیست فعال ( در شرایط آزمایشگاهی ) از این فرآورده ها به مدل های حیوانی مورد بررسی خورانده می شود که نتایج حاصله بسیاری از نتایج و اثرات سلامت بخش عنوان شده در بخش های قبلی را تأیید نموده اند

نوعی شیر ترش

محصولcalpis .,co., )ژاپن)

حاوی پپتید های زیست فعال

(Val-Pro-Pro)و(Ile-Pro-Pro)

مشتق شده از کاپا کازئین و بتا کازئین

کاهش فشار خون

نوشیدنی تخمیری شیری غنی از کلسیم

محصول کمپانی valio oy .,(فنلاند)

حاوی پپتید های زیست فعال

(Val-Pro-Pro)   و(Ile-Pro-Pro)

مشتق شده از بتا کازئین و کاپا کازئین

کاهش دهنده فشار خون

وی پروتئن هیدرولز شده

محصول کمپانی davisco(USA)

اجزاء پروتئینی بتالاکتوگلوبولین

کاهش فشار خون

نوعی پنیر سخت تخمیری کم چربی

محصول کمپانی agrifood research(فنلاند)

حاوی پپتید های زیست فعال آلفا  اس

کازئینf(91-100),(1-7),(1-9)

بدون اثر سلامت بخشی

اجزاء پروتئینی هیدرولیز شده

کمپانی DMS Food spicialtilties

از پپتید های مشتق شده کازئینی

بهبود عضله – بدنسازی

نوعی آدامس

کمپانی cabury adams(USA)

کازئین کلسیم فسفات

ضد سرطان

اجزاء هیدرولیزی

کمپانی ARLA FOOD INGEDEINT

کازئینو فسفو پپتید

کمک به جذب مواد معدنی

تولید پپتیدهای زیست فعال به روش هیدرولیز آنزیمی

متداولترین روش تولید پپتیدهای زیست فعال هیدرولیز آنزیمی مولکول کامل پروتئینی است . بسیاری از پپتیدهای زیست فعال شناخته شده با استفاده از آنزیم های گوارشی همچون پپسین و تریپسین تولید می شوند .

البته از دیگر آنزیم های هضم کننده و گاهی از ترکیبی از چند پروتئیناز مختلف ( مثل آلکالاز ، کیموتریپسین ، پانکراتین و ترمولیزین و نیز آنزیم هایی از منابع باکتریایی یا قارچی ) نیز برای تولید پپتیدهای زیست فعال استفاده می گردد .
اخیراً از تکنیک DNA نو ترکیب نیز برای تولید پپتیدهای زیست فعال استفاده شده است به این ترتیب که ژن تولید کازئین αs1 را وارد سیستم وراثتی E.coli نموده و سپس با اثر دادن آنزیم تریپسین به پروتئین تولید شده توسط میکروارگانیسم مذکور ، پپتید زیست فعال تولید می نمایند .

تولید پپتیدهای زیست فعال به روش تخمیر میکروبی

بسیاری از استارترکالچرهای مورد استفاده در صنعت شیر قابلیت پروتئولتیکی بالایی دارند . پپتیدهای زیست فعال با فعالیت باکتری های استارتری یا غیر استاری مورد استفاده در تولید فرآورده های تخمیری شیری تولید می گردند

. باکتری های خانواده لاکتیک مثل لاکتوکوکوس لاکتیس ، لاکتوباسیلوس هلویتیکوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس سیستم پروئینازی پیچیده و کاملی دارند این سیستم پروتئولتیکی شامل پروئینازهای باند شده به دیواره سلولی و پپتیدازهای داخل سلولی می باشد .

در طی برخی مطالعات و تحقیقات مشخص گردیده که لاکتوباسیلوس هلویتیکوس که بطور وسیعی در استارترهای لبنی مورد استفاده برای تولید فرآورده هایی همچون پنیر امنتال بکار می رود قادر به تولید پپتیدهای زیست فعال بسیار مهمی می باشد . ولی همان پپتیدهای زیست فعال مذکور در فرآورده هایی مثل ماست ، شیر ترش یا آب پنیر تخمیر شده شناسایی نشده

است .

اما جالب است که با هیدرولیز این فرآورده ها با پپسین و تریپسین ( درشرایط آزمایشگاهی ) پپتیدهای زیست فعال مورد نظر تولید و در فرآورده های مذکور شناسایی شدند .

این موضوع روشن می کند که خوردن فرآورده های تخمیری همچون ماست ، آزاد شدن پپتیدهای زیست فعال مهم را در دستگاه گوارش ( ناشی از هضم گوارشی ) تسهیل می نماید .

جداسازی یا تغلیظ پپتیدهای زیست فعال

 

45,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.