پاورپوینت کیفیت انرژی الکتریکی و یا کیفیت قدرت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت کیفیت انرژی الکتریکی و یا کیفیت قدرت مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت کیفیت انرژی الکتریکی و یا کیفیت قدرت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده :
مقدمه :
کمیت ها و یا اتفاقات قابل اندازه گیری:
منابع اصلی کاهش کیفیت قدرت:
الف –  تجهیزات و وسایل الکترونیک قدرت
ب  –  تجهیزات مرتبط با فن آوری اطلاعات و دفتری
ج  –  تجهیزات قوس الکتریکی
د  –  قطع و وصل بارهای الکتریکی
راه اندازی موتورهای بزرگ:
اندازه گیری کیفیت انرژی الکتریکی:
تعیین محل نصب سیستم داده برداری:
در چه مواقع و یا زمانهائی داده برداری کنیم؟
تعیین نوع تجهیزات داده برداری مورد نیاز:
تعیین کمیتهای مورد نظر برای اندازه گیری و ثبت:
روش آنالیز اطلاعات ثبت شده:
کمیت های قابل اندازه گیری در رابطه با کیفیت قدرت عبارتند از:
روشهای بهبود مسائل و مشکلات مرتبط با کیفیت قدرت (راه حل ها ):
اصلاح سیستم زمین:
استفاده از منبع تغذیه وقفه ناپذیر:
مولدهای محلی :
کلیدهای تبدیل ( Transfer Switches ):
کلیدهای قطع استاتیک ( Static Breakers ):
فیلترهای فعال و اصلاح کننده های ضریب قدرت :
جبران ساز استاتیک Static Compensator
کنترلرهای یکپارچه عبور قدرت  Unified Power flow Controllers
فیلترهای غیر فعال ( Passive Filters ):
سیستمهای ذخیره انرژی ( Energy Storage Systems ):
منابع ذخیره انرژی الکتریکی عبارتند از:
تجهیزات شبکه ، طراحی شبکه :
راه حل های دیگر عبارتند از :
نتیجه گیری:

چکیده :

کیفیت انرژی الکتریکی و یا ( کیفیت قدرت ) موضوعی است که بطور روز افزون ، برای مصرف کننده گان برق در تمام سطوح و کاربرد اهمیت پیدا میکند.  تجهیزات حساس و بارهای غیر خطی ، اکنون بطور وسیعی در محیط های صنعتی ،  اقتصادی و خانگی مورد استفاده قرار میگیرند.  نتیجتاٌ، اتفاقات موثر بر روی منبع الکتریسیته که قبلاٌ برای شرکتهای برق منطقه ای و مصرف کنندگان برق قابل قبول بودند ،  اکنون غالباٌ از نقطه نظر مصرف کننده یک مسئله یا مشکل عمده تلقی میشوند.

در این سمینار موضوع کیفیت قدرت معرفی شده و اهمیت آن مورد بررسی قرار میگیرد .  همچنین ، تعاریف مشترک ، قابل قبول و مورد استفاده در مبحث کیفیت انرژی الکتریکی (قدرت) ، مطرح شده ، در خصوص بعضی از مسائل  مشکل آفرین برای مصرف کننده ها بحث خواهد شد.  علاوه بر آن ، وضعیت موجود از نقطه نظر های صنعت برق ، تجهیزات موجود برای اندازه گیری کیفیت قدرت و تحقیقات انجام شده در این خصوص ، مورد بررسی قرار میگیرند.

 

مقدمه :

عبارت ” کیفیت قدرت ” و یا Power Quality در سالهای اخیر،  مورد استفاده خیلی از مصرف کننده گان صنعتی و اقتصادی برق قرار میگیرد ،  در گذشته، تجهیزات برقی غالباٌ ساده و نتیجتا پایدار بوده و نسبت به تغییرات کوچک منبع تغذیه حساس نبودند.  اما در حال حاضر تجهیزاتی مورد استفاده میباشند که نیاز به منبع تغذیه ای با کیفیت بالاتر دارند ، نتیجتاٌ مصرف کننده ها ،  نیاز به انرژی الکتریکی ،  با کیفیت خوب دارند.

 

هرچند مسئولیت شرکتهای برق منطقه ای در این خصوص کاملاٌ روشن است ،  اما مصرف کننده گان انرژی الکتریکی نیز میبایستی نسبت به حفاظت بارهای حساس در مقابل اغتشاش برق اقدام نموده و وسایل حفاظتی بر روی آنها نصب نمایند.

راه حل های متعددی همچنین برای حل مسائل مربوط به کیفیت انرژی الکتریکی موجودند ،  که بعضی برای اپراتورهای شبکه توزیع و تعدادی برای مصرف کننده ها طراحی شده اند.  علاوه بر این ، تجهیزات پیچیده اندازه گیری کیفیت برق بسادگی در اختیار مصرف کننده های نهائی قرار دارند ،که اطلاعات مربوط به سطح کیفیت انرژی الکتریکی  را که دریافت و یا مصرف میکنند در اختیارشان قرار میدهد.

کمیت ها و یا اتفاقات قابل اندازه گیری:

-افت ولتاژ: (Voltage Dip and/or Voltage Sag)
کاهش در مقدارRMS   ولتاژ در یک محدوده از  ۰٫۱ – ۰٫۹ PU  برای مدتی طولانی تر از یک نیم سیکل و کمتر از یک دقیقه.    غالباٌ این مسئله  بدلیل خطاهای ناشی از افزایش تقاضای مصرف و اتفاقاتی گذرا  نظیر  راه اندازی  یک موتور بزرگ اتفاق می افتد.

افت ولتاژ

گذشته از زمان کوتاه آن ، این اتفاق میتواند ، مشکلات عمده ای را برای رنج وسیعی از تجهیزات ایجاد نماید.
افت ولتاژ یک پدیده ی سه فاز میباشد که بر روی ولتاژهای هر سه فاز و حتی گاهی اوقات ولتاژ نول نسبت به زمین تاثیر میگذارد.
منشاء تمام افت ولتاژها افزایش کوتاه مدت جریان میباشد،  و مهمترین عوامل ایجاد کننده ی این چنین حالتی ،  راه اندازی موتورها ، برق دار نمودن ترانسفورماتورها و خرابی هائی همچون خطای زمین و و خطای اتصال کوتاه میباشند.

مثالهائی برای افت ولتاژ با دلایل متفاوت در شکلهای زیر نمایش داده شده اند.

در شکلهای زیر مقادیر موثر ولتاژهای سه فاز بصورت تابعی از زمان ترسیم شده اند.

مقدار موثر ولتاژهای سه فاز در هر سیکل محاسبه شده و در زمان هر نمونه برداری تصحیح شده اند.

افت ولتاژ در اثر راه اندازی موتور: یک افت ولتاژ کم اما ناگهانی وبازگشت بحالت نرمال، کند.
چون موتور الکتریکی یک بار سه فاز متعادل است ، افت ولتاژهای هر سه فاز مشابه هستند

برقدار نمودن یک ترانسفورماتور بزرگ: افت ولتاژ ناگهانی و باز گشت به حالت نرمال کند،  افت ولتاژهای سه فاز بدلیل جریان های هجومی مختلف،  متفاوت هستند.

افت ولتاژ بدلیل خطای تکفاز،  افت ولتاژ در دو فاز سریع بوده ، بعد از چند سیکل سریعاٌ بحالت عادی بر میگردند

افت ولتاژ بدلیل خطای تکفاز:  در شکل سمت چپ  بار بصورت ستاره، و در شکل سمت راست بار بصورت مثلث متصل شده است.

افت ولتاژ بدلیل خطای فاز به فاز:  در شکل سمت چپ بار بصورت ستاره متصل شده ،  و در شکل سمت راست بار بصورت مثلث متصل شده

افزایش ولتاژ 🙁 Voltage Swell ) یک افزایش در مقدار RMS ولتاژ در محدوده از  ۱٫۱-۱٫۸ PU برای مدتی طولانی تر از یک نیم سیکل و کمتر از یک دقیقه.  غالباٌ این مسئله بدلیل خطاهای سیستم ، قطع و وصل بار و یا خازن روی میدهد.

حالت گذرا: (Transient )   تغییرات ناخواسته و لحظه ای ولتاژ تغذیه یا جریان بار را شامل می شود.  حالت گذرا معمولاٌ بدو دسته : پالسی و نوسانی ، طبقه بندی میشود

حالت ترانزینت در اثرخراب بودن  فتوسل روشنائی یک خیابان

هارمونیک 🙁 Harmonics ) اغتشاشهای پریودیک و سینوسی ولتاژ منبع و یا جریان بار در اثر بارهای غیر خطی.  هارمونیک ها با مضرب صحیحی از فرکانس اصلی و یا فوندامنتال منبع تغذیه اندازه گیری میشوند. با استفاده از آنالیز سری فوریه، مولفه های هارمونیکی شکل موج مغشوش را میتوان بصورت ، مرتبه هارمونیکی ، دامنه و فاز هر کدام تشریح کرد.

ولتاژ با اغتشاش هارمونیکی

شکل موجهای ولتاژ و جریان مغشوشی که، دارای با مضارب غیر صحیحی ازفرکانس شکل موج فوندامنتال هستند، بین هارمونیک ( enter – harmonics ) نامیده میشوند.

فلیکر یا چشمک ( Flicker )   : عبارتی است که برای اثرات عینی تغییرات کم ولتاژ بر روی تجهیزات روشنائی ( خصوصاٌ لامپهای تنگستن و فیلامان دار ) استفاده میشود. محدوده فرکانسی اغتشاشات موثر بر روی وسایل روشنائی، و قابل تشخیص بوسیله چشم بشر از ۱ – ۳۰ HZ است.

عدم تعادل ولتاژ( Voltage Imbalance )  : بصورت تفاوت در دامنه و یا فاز یک و یا چند فاز، از منبع سه فاز، با توجه به دامنه فازهای دیگر و زاویه فاز معمول ۱۲۰ درجه تعریف میشود.

تغییر فرکانس 🙁 Frequency Deviation ) کم و یا زیاد شدن فرکانس از یک مقدار تعیین شده، معمولاٌ ۰٫۱%

تغییر ولتاژ 🙁 Voltage Variation ) کم و یا زیاد شدن ولتاژ از یک مقدار تعیین شده ،  معمولاٌ ۰٫۱%

قطع ترانزینت  🙁 Transient Interuption )  به کاهش در ولتاژ منبع و یا جریان بار، بمقداری کمتر از   ۰٫۱ PU  و برای مدت زمانی کمتر از یک دقیقه اطلاق میشود. قطع معمولاٌ بدلیل خطای سیستم ،خرابی تجهیزات سیستم و یا سیستم کنترل و همچنین کار کرد نامناسب سیستم حفاظتی روی میدهد. قطع ترانزِینت معمولا یک اتفاق قابل اندازه گیری است.

قطع برق 🙁 Outage )  به قطع کامل برق برای مدتی طولانی تر از یک دقیقه اطلاق میشود.

 

منابع اصلی کاهش کیفیت قدرت:

الف –  تجهیزات و وسایل الکترونیک قدرت

تجهیزات و وسایل الکترونیک قدرت بارهای غیر خطی بوده و اغتشاش هارمونیکی تولید مینمایند، از سوی دیگر این گونه بارها چنانچه محافظت نشوند به کاهش ولتاژ حساس هستند. بیشترین صدمه های اقتصادی مربوط به مسائل کیفیت قدرت، در رابطه با استفاده از دستگاههای کنترل دور موتورها و یا اینورترها است. این دستگاهها بشدت نسبت به اغتشاشهای مربوط به افت ولتاژ voltage Dip حساس بوده وباعث مسائل خاصی در فرآیندهای صنعتی میشود ، از جمله از دست رفتن همزمانی سیستمهای مکانیکی.

ولتاژ سینوسی اعمال شده به یک بار خطی جریانی سینوسی ایجاد میکند
و
ولتاژ سینوسی اعمال شده به یک بارغیرخطی جریانی غیر سینوسی ایجاد میکند.

ب  –  تجهیزات مرتبط با فن آوری اطلاعات و دفتری

منبع تغذیه تجهیزات مرتبط با فن آوری اطلاعات و دفتری غالباٌ ،  شامل یک منبع تغذیه سوئیچی SMPS است که خود باعث افزایش قابل ملاحظه سطح هارمونیک های سوم ، پنجم

و هفتم و نتیجتاٌ اغتشاش ولتاژ میشود.  نظر به اینکه هارمونیک سوم دارای سیکوئنس صفر فازی است، بنابراین باعث بار گذاری روی سیم نول میشود. که خود بدلیل استفاده روز افزون از اینگونه تجهیزات باعث گرم شدن بیش از حد ترانس و بارگذاری بیش از حد سیم زمین میشود.

هارمونیک سوم: اثر آنها بر بار گذاری روی سیم نول

 

اخیراٌ از منبع تغذیه سوئیچی  SMPS همچنین برای کار بردهای روشنائی بوسیله لامپهای فلورسنت ( کم مصرف ) استفاده میشود.  در ساختماهای جدید حدود  ۵۰% از بار مصرفی مربوط به روشنائی بوسیله اینگونه لامپهای فلورسنت است، نتیجتاٌ استفاده از کابل هائی با سیم زمین با قطری متناسب با مقدار هارمونیک سوم در این ساختمانها امری عادی است.

شکل جریان یک منبع تغذیه سوئیچی

شکل ولتاژ تغذیه با قله صاف شده در اثر جریانهای مربوط به مصرف چندین منبع تغذیه سوئیچی

 

ج  –  تجهیزات قوس الکتریکی

 

65,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.