پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده….۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱    مقدمه…….۳
۲-۱    تبیین موضوع تحقیق…..۴
۳-۱    اهمیت و ضرورت تحقیق.۶
۴-۱ اهداف تحقیق…۷
۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق..۷
۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق..۸
۵-۱ سوالات تحقیق..۸
۱-۵-۱سوالات اصلی…….۸
۲-۵-۱سوالات فرعی…….۸
۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق….۸
۷-۱ متغیر های تحقیق……۸
۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها۹
خلاصه فصل….۱۲
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه…..۱۴
۱-۲    تصمیم گیری در سازمانها…۱۴
۲-۲    مدیریت در قرن ۲۱….۱۶
۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات…۱۹
۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.۲۰
۵-۲ چرخه حیات سیستم…. ۲۲
۶-۲ اطلاعات…… .. ۲۲
۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .۲۴
۸-۲ سیستم های اطلاعاتی…۲۴
۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی..۲۵
۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی…….۲۶
۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی.. ۲۵
۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی.۲۷
۱۳-۲ طرح ریزی سازمان….۲۸
۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها…..۲۹
۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور.. ۳۳
۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی……۳۶
۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت۳۷
۱۸- ۲سیستم اطلاعات مدیریت۳۷
۱۹-۲ سیستم های اطلاعاتی سازمانی….۳۷
۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی۳۸
۲۱-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم….۳۸
۲۲-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری……۳۸
۲۳-۲ سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…..۳۹
۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات۴۰
۲۵-۲ هوش مصنوعی……۴۰
۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ۴۳
۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی…….۴۴
۲۸-۲ سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد..۴۵
۲۹-۲ سیستم های پشتیبانی عملیاتی…..۴۵
۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت…..۴۶
۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ۴۷
۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان. ۴۷
۳۳-۲ طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی.. ۴۸
۳۴-۲اتوماسیون  اداری…….۴۹
۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری….. …۴۹
۳۶-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری…۵۰
۳۷-۲ بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری..۵۱
۳۸-۲ مجموعه نرم افزار های اتوماسیون.۵۲
۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین….۵۲
۴۰-۲ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ….۵۴
۴۱-۲ نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری …….۵۵
۴۲-۲ سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ….۵۶
۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ..۵۹
۴۴-۲ خود کار سازی…۶۰
۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده….۶۱
۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون.۶۱
۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران.۶۳
۴۸-۲ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی۶۴
۴۹-۲ اتوماسیون فعالیتهای عمومی..۶۴
۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی…..۶۵
۵۱-۲ نقد و بررسی تحقیقات انجام شده.۶۵
خلاصه فصل ..۷۱
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
۱-۳ مقدمه…۷۳
۲-۳ روش تحقیق..۷۳
۳-۳ جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …….۷۴
۴-۳ نمونه و نمونه گیری…۷۵
۵-۳ برآورد حجم نمونه۷۵
۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……۷۵
۱-۶-۳ مصاحبه……۷۵
۲-۶-۳  پرسشنامه…..۷۵
۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه۷۷
۸-۳ خلاصه فصل.۷۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
۱-۴ مقدمه۸۱
۲-۴  داده..۸۱
۳-۴  اطلاعات…۸۱
۴-۴ سیستم های پردازش…۸۳
۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها۸۳
۶-۴ جامعه آماری تحقیق…۸۴
تجزیه و تحلیل اطلاعات……۹۴-۸۴
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
مقدمه.۹۶
۲-۵ نتایج تحقیق۹۷
۳-۵ پیشنهادات..۹۷
محدودیت  ها…… ……۹۸
فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی:

   ۱- ابراهیمی ، اردشیر ” بررسی عوامل موثر بر رشد دوره های کوتاه  مدت آموزشی مجتمع عالی آموزشی  و پژوهشی آذربایجان ” ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، ( کرج ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، ۱۳۸۴ )

۲-        امینی ، سیاوش ” مسائل سنجش در تحقیقات اجتماعی  و بحثی درباره مقیاس گاتمن ” ( تهران ، نامه پژوهشکده ، سری یک ، شماره یک ، ۹۶-۸۵، بهار ۱۳۷۵ )

۳- ایران نژاد مهدی ” روش های تحقیق در علوم اجتماعی ” چاپ دوم ( تهران ، نشر مدیران ۱۳۸۲ )

۴- اتسلندر ، پتر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ” ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ پنجم ، ( مشهد ،  معاونت فرهنگی استان قدس رضوی ، ۱۳۷۱ )

۵- بک هارد ، ریچرد ، وندی پریتچارد ” میدریت تحولات و نو آوری ” ترجمه مهدی ایران نژاد  پایریزی ، ( تهران ، نشر مدیران ، ۱۳۸۷ )

۶-        بهان ، کیت ، هولمز ، دیانا ، ” آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ” ترجمه مجید آذرخش ، جعفر مهرداد ، ( تهران ، سمت ، ۱۳۷۷ )

۷-                بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی ” سیستم های اطلاعاتی مدیریت ” ( تهران ، شرکت پردیس ۱۳۸۷ )

۸-                 پارکینسون و رستوم جی ” مهارتهای مدیریت ” ترجمه ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر ازده، ۱۳۷۶ .

۹-         پاتنام ، رابرت و دیگران ” سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، دموکراسی و توسعه ” به کوشش کیان تاجبخش ، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان ، ( تهران ، نشر شیرازه ، ۱۳۸۴).

۱۰-      جراحی ، محمد حسین ” دولت الکترونیکی ،  فرصت ها ، چالش ها و روند آینده ” ( تهران سایت اینترنتی همکاران سیستم ، ۱۳۸۳ )

۱۱-            حری ، عباس ” آیین نگارش علمی ” دبیر خانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور ( تهران ، چاپ سوم ۱۳۸۱ )

۱۲-             خاکی ، غلامرضا ” روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی ” ( تهران ، انتشرات بازتاب ۱۳۸۲ )

۱۳-     دفت ، ریچاردال ” تئوری . و طراحی سازمان ” ترجمه علی پارسائیان و سید محمد  اعرابی ، ( تهران ، چاپ پژوهش فرهنگی ، ۱۳۷۷ )

۱۴-  دولان ، شیمون ال و محمد صائبی ، ( تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۱ .

۱۵-      دیوید ، فرد آر ” مدیریت استراتژیک” چاپ سوم ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، ( تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، ۱۳۸۱ )

۱۶-      رابینز ، استیفن پی ، رفتار سازمانی ” مفاهیم ، نظریه ها ، کاربرد ها ” مترجمان ، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی جلد اول ( تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۷۷ )

۱۷-       رضائیان ، علی ، ” اصول مدیریت ” ( تهران ، انتشارات سمت ، بهار ۱۳۷۶ )

۱۸-    رفیع پور ، فرامرز ” کندوکاوها و پنداشته ها ، مقدمه ای بر روشهای  شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ” چاپ چهاردهم ( تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۱ )

۱۹-              رولی ، جینفر ” مبانی سیستمهای اطلاعاتی ” ترجمه زهرا سیف کاشانی ، نجیبه افنانی ، ( تهران ، سمت ۱۳۸۰ )

۲۰-      زاهدی ، شمس السادات  ” تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری صنعتی و بازرگانی ” ( تهران ، انتشارات مروارید ، ۱۳۸۲ )

۲۱-      زاهدی شمس السادات ، ” فن آوری اطلاعات و کنترل در عصر اینفوکراسی ” مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهش  نظارت و بازرسی ، دانشکده مدیریت دنشگاه تهران ( تهران ، سازمان بازرسی کل کشور ، ۱۳۸۴ )

۲۲-            زرگر ، محمود ، “ا صول و مفاهیم فن آوری اطلاعات ” ( تهران ، نشر بهینه ، ۱۳۸۴ )

۲۳-            سارو خانی ، باقر ” روشهای تحقیق در علوم اجتماعی “( تهران ، نشر دیدار ، ۱۳۸۵ )

۲۴-       سرمد ، مرتضی و دیگران ” روشهای تحقیق در علوم رفتاری ” ( تهران ، نشر آگاه ، ۱۳۸۰ )

۲۵-      شرمر هورن ، جان ر و همکاران ” مدیریت رفتار سازمانی ” چاپ سوم ، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و دیگران ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، ۱۳۸۰ )

۲۶-            صرافی زاده ، اصغر و علی علی پناهی ” سیستمهای اطلاعات مدیریت ” ( تهران ، موسسه انتشاراتی میر ، ۱۳۸۱ )

۲۷-            صرافی زده ، اصغر ” فناوری طلاعات در سازمان ، IT مفاهیم و کاربرد ها ” ( تهران ، انتشارات امیر ، ۱۳۸۳ )

۲۸-             طالقانی محمد ” مهندسی و مدیریت اطلاعات ” ( رشت ، نشر کتیبه گیل ، ۱۳۸۲ )

۲۹-            کاتر ، جان ” رهبر تحول ” ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و مینو سلسله ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت )

۳۰-       کستلز ، مانوئل ” عصر اطلاعات ” ترجمه احد علیقلیان ، افشین خاکباز و حسن چاوشیان ، ( تهران ، دفتر پژوهش و بررسیهای خبری ، ۱۳۸۶ )

۳۱-            کالینز ، جیمز چارلز و جری پوراس ” ساختن برای ماندن ” ترجمه فضل اله امینی ، ( تهران ، فرا ، ۱۳۸۰ )

۳۲-             کاوی ، استفان ” هفت عادت مردان کامیاب ” ترجمه یحیی شمس ( تهران ، نشر علمی ، ۱۳۷۷ ).

۳۳-      گاروین ، دیوید ، مایکل روبرتو ، مقاله ” ناشنیده های تصمیم گیری” ترجمه پرستو معین الدینی ، ماهنامه گزیده مدیریت ، شماره ۱۳ ، ( تهران ، فرا ، نشر مدیریت فردا ، دی ۱۳۸۰ )

۳۴-      گریک ، رابرت ” ارهنمای دریافت گواهینامه ۹۰۰۰ ISO به روش آسان ” ترجمه امیر حسین شریعت زاده ، ( مشهد ، گل آفتاب ، ۱۳۷۶ )

۳۵-            ماحوزی ، مهدی ” گزارش نویسی و آئین نگارش ” ( تهران ، نشر اساطیر ، ۱۳۸۰ )

۳۶-      مک لوید ، ریموند ” سیستم های اطلاعات مدیریت ” ترجمه مهدی جمشیدیان ، اکبر مهدی پور عطا آبادی ، دانشگاه اصفهان ( اصفهان ، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ، ۱۳۸۷ )

۳۷-            مومنی ، هوشنگ ” سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS ( تهران ، اتحاد ، ۱۳۷۲ )

۳۸-     مولر ، جی اچ و کی اف ، شوسلر و اچ ال کاستنر ، ” استدلال آماری در جامعه شناسی” ترجمه هوشنگ  نایبی ( تهران ، نشر نی ، ۱۳۸۷ )

۳۹-       مورهد ، گریفین ” رفتار های سازمانی ” ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده ( تهران انتشرات مرورید ، ۱۳۸۰ )

۴۰-             میلر دلبرت ” راهنمای سنجش در تحقیقات اجتماعی ” ترجمه هوشنگ نایبی ( تهران ، نشر نی ، ۱۳۸۵ )

۴۱-       وتن ، دیوید ای و کیم اس کمرون ” مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ ” ترجمه محمد علی بابایی زکلیکی ( کرج ، ناشر موسسه تحقیقات  و آموزش مدیریت ، ۱۳۸۱ )

۴۲-      هرسی ، پال و کنت بلانچرد ” مدیریت رفتار سازمانی ، کاربرد منابع انسانی ” چاپ چهاردهم ترجمه علی علاقه بند ( تهران ، امیر کبیر ، ۱۳۸۱ )

مقدمه :

 موسس فقه جعفری ، حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند : اگر امروزتان مانند دیروز است مغبون هستید و اگر بد تر از دیروز باشد ملعون هستید .

 خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهای شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از  هم قطار شدن با ادمهای میان  مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر است زیرا این آدمها به قدری دست به عصا  راه می روند که نه شکست را می شناسد و نه پیروزی را ( ئتودور روزولت )

( کالینز و پوراس ، ص ۱۳۱ : ۱۳۸۰ )

 شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است  که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد . ما اخذ اطلاعات هزینه بر است . در یک مقیاس » حداقلی » دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است ( پاتنام و دیگران  ، ص ۶۱ : ۱۳۸۴ )

ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمانها که ابزار دوران فرا صنعتی  دیجیتالی را به خوبی در سازمانهای خود بکار گرفته اند از سرمایه های هوش خود حداکثر بهره را     می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند ( گیتس ، ص ۱ : ۱۳۸۲ )

۱-۲ تصمیم گیری در سازمانها

 اگر چه ارتباطات کار امد و موثر در هر سازمانی حیاتی هستند ، اما کلید موفقیت ، عمل است و عمل باید با تصمیم گیری هدایت شود  تصمیم گیری عبارت است از فرایند انتخاب یک عمل در ارتباط با یک مساله یا فرصت . تصمیم گیری منظم  پنج مرحله اساسی دارد که با شناخت مساله یا فرصت آغاز می شود . این مراحل پنج گانه به طور خلاصه عبارتند از :

۱-                تشخیص و تبیین مساله یا فرصت .

۲-                 معلوم کردن و تجزیه

۳-                 انتخاب اقدام یا راه حل مطلوب

۴-                 اجری راه حل انتخاب شده .

۵-                 ارزیابی نتایج و پی گیری تا حد لازم .

 تصمیم گیری در سازمانها در شرایط گوناگون و وضعیتهای مختلفی صورت می گیرد که فرایند آن را چالش انگیز       می کند .

۱-۱-۲ شرایط تصمیم مدیران

 تصمیمات مشکل گشایی در سازمانها نوعاً تحت سه شرایط مختلف اتخاذ می شوند :

 اطمینان ، ریسک و عدم اطمینان .

۲-۱-۲ تئوری های تصمیم گیری

 نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند : تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری

۳-۱-۲ تئوری کلاسیک تصمیم گیری

تئوری کلاسیک تصمیم گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند  که در دنیای کاملاً مطمئن عمل می کند . مدیر  با مساله کاملاً تعریف شده و روشن مواجه است ، همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هر یک را می داند و سپس راه حلی انتخاب می کند که بهترین نتیجه بهینه ی در حل مساله به دست می دهد واضح است که یان یک راه ایده آل برای تصمیم گیری است . تئوری کلاسیک برنامه ریزی شده کاربرد دارد .

۴-۱-۲ تئوری رفتاری تصمیم گیری

 تئوری رفتاری تصمیم گیری می گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک می کند ، دست به اقدم   می زند . علاوه  بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری به جای اینکه  با دنیای کاملاً مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می رسد که در شرایط عدم اطمینان عمل می کند . مدیران در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم  می گیرند . آنها فقط قسمتی از اگاهی لازم برای راه حلها و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند که به نظر می رسد راه حل رضایت بخشی است . هربرت سایمون۱  این مدل را سبک قناعت ورزی۲  می نامد . تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری رضایتبخش « سبک رفتاری » وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات است و محدودیتهای شناختی ، تواناییهای ما را در تعریف مسائل ، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش بینی داشته باشد ، تضعیف می کند . این محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می کنند .

 ۵-۱-۲ بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته

عنصر کلیدی در تصمیمات برنامه ریزی نشده موفقیت آمیز در شرایط نا مطمئن، بصیرت است . بصیرت ، توانایی شناختن یا تشخیص دادن سریع امکانات در یک موقعیت مشخص است . بصیرت ، عنصر خود انگیختگی بی سابقه را به تصمیم گیری مدیریت اضافه می کند و در نتیجه ظرفیت بالقوه ی را برای خلاقیت و نو آوری بیشتر ، ارائه می دهد . بویژه در شرایط ریسکی و عدم اطمینان مدیران موفق ، احتمالاً تا حدود زیادی از بصیرت در تصمیم گیری استفاده می کنند . این یک راه بر خورد با  موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، وقعیتها محدودند و زمان ، عامل اصلی تصمیم گیری است .

 مدیران با وجود محدودیتهایی که دارند سعی می کنند به صورت قدم به قدم و به طور منظم برنامه ریزی کنند . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به ویژگیهای شغلی که میتنز برگ و دیگران مورد بحث قرار داده اند واقفند و مهارتهای بصیرت خودشان را به اقتضای آنها به کار می برند مدیران  کار امد قادرند نگرشهای تحلیلی و بصیرتی را برای خلق راه حلهای تزه و جدید ترکیب کنند .

۶-۱-۲ یابندگی قضاوتی

 قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تمام جنبه های تصمیم گیری حائز اهمیت است یابندگی یا ساده کردن استراتژی ها یا قواعد سر انگشتی  که در تصمیم گیری به کار می روند . می توانند کار مدیران را ساده تر سازند تا با شرایط عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات بتوانند تصمیم گیری کنند . اما اینها ممکن است به اشتباهات سیستماتیک منجر شوند که بر کیفیت تصمیمات  اثر می گذارند . تحقیقات نشان می دهد که مدیران و سایرین در معرض اشتباهات سیستماتیک و جهت گیری هایی قرار درند که در کیفیت  تصمیم های اتخاذ شده می توانند موثر باشند .

 هر تصمیم گیرنده ی باید از مسائل یابندگی قضاوتی ، شامل در دسترس بودن ، مشابهت و تکیه بر سابقه تعدیل آگاه باشد

۷-۱-۲ قاطعیت در تصمیم گیری

 با توجه به مدیریت فرایند تصمیم گیری ، می توان گفت که مدیر کار امد کسی است که قادر به گزینش  دقیق مسائل و مشکلاتی باشد که پذیرای تصمیم گیری مدیرتی هستند . قاطعیت در تصمیم گیری دو جنبه مهم دارد : نحست انتخاب مسائل و فرصتهایی که سزاوار رسیدگی و توجه مدیریتی باشند و دوم اتخاذ یک استراتزی برای بر خورد با مسائل .

۸-۱-۲ استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری

یکی از اشتباهات مدیران جدید این است که می پندارند خودشان باید برای حل مساله تصمیم گیری کنند . مدیران  عملاً تصمیم گیری را به یکی یا همه شیوه های ذیل انجام می دهند :

۹-۱-۲ تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی

 مدیران کار آمد می دانند که چه زمانی و چگونه از هر یک از  این شیوه استفاده کنند . البته هدف اصلی همواره ، اتخاذ یک تصمیم عالی است یعنی تصمیمی که با کیفیت بالا و در زمانی مناسب صورت گیرد .  و برای کسانی که به حمایتشان در اجرای تصمیم نیاز است قابل پذیرش و درک باشد . ( شرمرهورن و دیگران ، ص ۲۷۷-۲۶۶-۱۳۸۰ )

۲-۲ مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است :

 الف – استراتژی رقابت ب- کاهش هزینه ها ، که خود یک سیاست رقابت صادراتی می باشد برای لحاظ کردن این دو استراتژی به کار بردن  سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات ضروری می نماید .

  مدیران امروز ، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند . اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده و قابل فهم و تمیز و نگهداری و بازیابی گردد . از طرف دیگر سیستم های مدیریت و ابزار های کنترل در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات را می توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد :

۱- کنترل سنتی ۲- کنترل کاریزماتیک    ۳- کنترل بروکرتیک ۴- کنترل اینفور ماتیک

 در ساختار های سنتی فئودالی ، کنترل از طریق سنت ، ادراک و عمال می شد . مقامات کنترلی به طور سنتی  موروثی به نسلهای بعد منتقل می گردید و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی  را چون سنت بود می پذیرفت و بدان گردن می نهاد . در وضعیت کاریزماتیک ، کنترل از طریق رابطه بین رهبر یپروان اعمال می گردید .در این حالت ، رهبران کاریزما ، شیوه عمل را انتخاب می کردند  و پیروان نیز از آنها تبعیت می کردند زیرآنها را قبول داشتند . در بروکراسی ، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می شد . ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیر شخصی داشت و تبعیت از آن الزامی  بود . در اینفوکرسی ، کنترل از طریق نرم افزار ها اعمال می شود . مجموعه دانشها و آگاهیهای تخصصی ، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترو نیکی بدست اورد . از سیستم های خبره ، استفاده کند و به تمامی دنشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود ( زاهدی ، ص ۱۲۳ : ۱۳۸۰ )

 عملاً کار مدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روز آمد و اطلاعات مفید به مدیر شرکت یا موسسه برای برنامه ریزی  های آینده و تصمیم گیری می باشد این مدیر برای گرد آوری داده ها و پردازش آنها نیازمند سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای و حتی سیستم های خبره می باشد  پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی  و سیستمی داشته و از امکانات سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده ، داشتن سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی   می باشد . ( کرافت و بویس ، ص ۱۴۴ ، ۱۳۸ : ۱۹۹۱ )

۱-۲-۲ آغاز بکار گیری فناوری های اداری

 در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه ۶۰ میلادی  به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته   می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز تولید می کنند .

 در اوائل دهه ۱۹۶۰ و پس از اختراع انوع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روشهای جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی  مدیریت . پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دی . اس . اس به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های حاصله در تجهیزات

رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق  به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال ۱۹۸۰ سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .

 اما در واقع اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM  محصول جدید خود ، یعنی نور مغناطیسی / ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST )  را معرفی کرد شروع شد .، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد . و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۹۰-۸۵ در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ در صد افزایش داشت ، پس بایستی  سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .

 موسساتی که به سیستمهای اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند .چیز هایی دیگری فرا گرفتند   مشخص شد مانع عمده مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه در مورد کامپیوتر  اطلاعی نداشتند . آنان از کار های خود آگاه بودند و      می دانستند که چگونه مسائل را حل کنند . لکن به اندازه کافی در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تامل نکرده بود . در نتیجه برای مدیران بیان اینکه  دقیقاً ازسیستمهای اطلاعات مدیریت چه می خواهند دشوار بود . این وضعیت برای متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود . زیرا که دانسته های آنان از مدیریت کم بود . آنان نمی دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند . در طی زمان مدیران درباره کامپیوتر و در مورد فرایند های مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جایگاه سیستم طلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از  کامپیوتر  مستحکم شد .

۲-۲-۲ سیر تکامل فناوری اداری

 سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری ، فناوری رایانه و فناوری ازتباطات است . در دوره اول           کار فرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آوردند که جدا از مسئله کارخانه ی و در معنای عام محیط تولید ، کلیه امور اداری ، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد ، از مهمتنرین شاخصهای این دوره انجام مطالعاتی در مورد جایابی و فضا سازی برای محیطهای اداری بود . ( دهه ۲۰ به بعد ) در حقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیتهای اداری از فعالیتهای تولیدی بود و در نهایت  واحد های ستادی از لحاظ مکانی از واحد های اجرایی جدا گردیدند . تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان ، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ، حقوق و دستمزد و مالی بود ، فراهم گردد .

۳-۲-۲ دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه

 در این دوره با ورود رایانه های کوچک که ازسرعت و دقت بالایی بهره مند بودند ، مدیران تصمیم گرفتند که با استفاده از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ی کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف

اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را بری انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد .

 ۴-۲-۲ دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات

 با گسترش روز افزون و همه جانبه علوم و فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از این سیستم ها در یکدیگر در حقیقت امروزه سیستم های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند . نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعاتی تجاری از اهمیت بسزایی بر خوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم ، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطلاعات  به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازار های پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعاتی به معنای از دور خارج شدن سازمان است . به دست آوردن ارتباطات  درست و با کیفیت  و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است . تعریف اتوماسیون اداری : بسیاری عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به نام اتوماسیون اداری وجود ندارد ، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل در امور مرتبط  با فعالیتهای اداری را اتوماسیون اداری می نامند .

 اما از دهه ۱۹۶۰ که جنبه های بیستری از کاربرد ها و فعالیتهای اداری و بازرگانی گسترش یافت . وجود یک سیستم یکپارچه  اداری ، مناسب که حجم عظیم اطلاعات ، مکاتبات ،  مراسلات  را در بر گیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم های اداری ، سیستم های اطلاعاتی اداری ، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است . ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم های دری به نام اتوماسیون  اداری نامیده می شود .

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات


۱ Herbert  simon

2 Satisficing

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سیستم‌های اتوماسیون اداری
 • تحقیق بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.