پایان نامه اصول انبارداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه اصول انبارداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه اصول انبارداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

تعریف و اصطلاحات:   ۱
۱_ تعریف اموال   ۱
۲_ اموال غیر منقول   ۱
۳_ اموال منقول   ۱
۴_  ذیحساب و وظایف آن   ۲
۵_  جمعدار اموال و وظایف آن   ۲
۶_  بودجه و اعتبار   ۳
۷_ پیش پرداخت و علی الحساب   ۴
۸_ تنخواه گردان پرداخت   ۴
۹_ کارپرداز و وظایف آن   ۴
۱۰-انواع خریدها:   ۵
۱/۱۰_ خریدهای برنامه ریزی شده   ۵
فرم اعلام نیازمندیها   ۶
۱/۱۰_ خریدهای موردی یا اضطراری   ۷
۴/۱۰_ خرید به صورت غیر متمرکز   ۸
۱۱-انواع خریدها از نظر قیمت:   ۸
۱/۱۱_ خریدهای جزئی   ۸
۲/۱۱_  خریدهای متوسط   ۸
۳/۱۱_  خریدهای عمده   ۹
۱۲-  اصول تدارکات   ۹
۱۳-تعریف سیستم و روش سیستماتیک   ۹
۱/۱۳_ نقش واحد تدارکات به عنوان جزئی از یک سسیتم   ۱۰
۲/۱۳_ اصول مدیریت تدارکات(صحت پنجگانه)   ۱۱
۱-عوامل مؤثرصحت ودقت درکیفیت:   ۱۱
اهداف خرید :   ۱۲
۱۴_ مراحل اجرایی خرید:   ۱۳
قسمت اول:  ( خریدهای داخلی)   ۱۴
۱/۱۴_ درخواست خرید   ۱۴
۲/۱۴_ سفارش کالا به فروشنده   ۱۵
فرم شماره۳(فرم سفارش کالا)   ۱۷
۳/۱۴_ بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده   ۱۸
۱۵_ دفترراهنمای سفارش ها:   ۲۰
قسمت دوم : (خریدهای خارجی)   ۲۱
۱۸_ کلیات   ۲۱
۱۹_عوامل موثر در بالابردن میزان فروش:   ۲۲
۲۰_وظایف مدیر بازاریابی و فروش:   ۲۳
اصول انبارداری:   ۲۴
۲۲_ تعریف انبار:   ۲۵
۲۳_ وظایف انباردار:   ۲۶
۲۴-انواع موجودی های انبار:   ۲۶
۱/۲۴-مواد خام یا مواد اولیه:   ۲۷
۲۵_ سازمان انبار   ۲۸
(منابع ورود کالا به انبار)   ۲۸
۲۶_ کلیات:   ۲۸
برگشت کالا به انبار   ۳۲
۲۸_ کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته میشود   ۳۳
۲۹_ ورود و تحویل کالاهای خریداری شده به انبار   ۳۴
۳۰_ تحویل کالا به انبار   ۳۴
۳۱_ درخواست کالا و مواد از انبار   ۳۶
۳۲_ تحویل و خروج کالا از انبار   ۳۷
۳۳_  رسید انبار مستقیم   ۳۸
۳۴_  دریافت ابزار آلات از انبار   ۳۹
۳۵_ فرم خروج کالا از مؤسسه   ۴۰
۳۶_ چیدن در جنس درانبار   ۴۷
۳۷_  کاردکس انبار   ۵۰
کاردکس انبار   ۵۱
۳۸- کارت روی قفس(BIN CARD)   ۵۲
۳۹- گزارش موجود ی انبار   ۵۳
۴۰- اصول ایمنی وحفاظت انبار   ۵۳
گزارش موجودی انبار   ۵۵
کنترل موجودی انبار   ۵۶
۴۱- موجودی برداری عینی انبار   ۵۷
۴۲- موجودی برداری عینی مستمر   ۵۷
۴۳- موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی)   ۵۷
۴۴- تشکیل کمیته انبار گردانی   ۵۸
۱/۴۴- تنظیم برنامه انجام کار و زمان انبارگردانی   ۵۹
۴۵- نکاتی که قبل ازعملیات انبارگردانی باید مورد توجه قرار گیرد:   ۶۱
۴۶- تهیه گزارش نتایج عملیات انبارگردانی   ۶۲
۴۷- انجام تعدیلات:   ۶۲
۴۸- بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار   ۶۵
۴۹- کنترل موجودی ها   ۶۵
۵۰- نقطه سفارش و میزان سفارش:   ۶۷
۵۱- میزان حداقل موجودی و ذخیره ی احتیاطی:   ۶۸
۵۲- میزان حداکثر موجودی   ۶۹
۵۳- متوسط موجودی   ۷۰
۵۴- شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار   ۷۰
۵۵- تعیین بهای موجودیهای انبار   ۷۱
۵۷- هزینه سفارش:   ۷۶
۵۸- هزینه ی نگهداری کالا در انبار:   ۷۷
حسابداری انبار و تدارکات   ۷۷
۵۹- عملیات حسابداری خرید:   ۷۷
فهرست منابع  و مأخذ :   ۷۹

فهرست منابع  و مأخذ :

 

اصول کارپردازی و انبارداری نوشته منوچهرامیرشاهی

 

بازاریابی جزوه درسی آقای احمد روستا

 

طراحی سیستم اطلاعاتی درواحدهای صنعتی دانشگاه صنعتی شریف

 

اصول فنون و مذاکره ،ترجمه دکتر مسعودحیدری

تعریف و اصطلاحات:

۱_ تعریف اموال

چیزی که قابل  تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده  یا به  نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ،  به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)

۲_ اموال غیر منقول

اموالی که غیر قابل  حمل و انتقال  باشد، به نحوی  که حمل  و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.

۳_ اموال منقول

اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.

به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:

 الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده  جزیی یا کلی از بین می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و…

 ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد.

 اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانندمصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند.مانند لوازم یدکی.

 طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه عملیات مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود.

 طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود.

۴_  ذیحساب و وظایف آن

ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال  نظارت و  تأمین  هماهنگی لازم  در اجرای مقررات مالی  و محاسباتی در وزارتخانه یا مؤسسه و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت محسوب میشود.

 اهم وظایف ذیحساب در ارتباط با اموال به شرح زیر است:

 – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری  و تنظیم حسابها طبق  قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

 – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

 – نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

۵_  جمعدار اموال و وظایف آن

به  موجب  ماده  ۳۴  قانون  محاسبات عمومی  مصوب  شهریور  ماه  ۱۳۶۶

 اصطلاح «جمعدار» به امین اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین اموال مأموری است  که از بین  مستخدمین واجد صلاحیت و امانت دار با حکم وزارتخانه یا مؤسسه مربوط به این سمت منصوب می گردد و مسئولیت حراست و تحویل و تنظیم حسابهای اموالی و اوراقی که در حکم وجه نقد است وکالاهایتحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.

 اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است:

 * اختصاص شماره برچسب به اموال غیر مصرفی

 * تنظیم و نگاهداری حساب اموال صورتحساب اموال رسیده و فرستاده

 * ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط

 * صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن مسئول واحد مربوط

۶_  بودجه و اعتبار

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه انبارداری
 • پایان نامه انبارداری
 • مقاله طراحی یک سیستم انبارداری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.