پایان نامه اعتبارات اسنادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه اعتبارات اسنادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه اعتبارات اسنادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه یک    ۱
مقدمه دو    ۳
اعتبارات اسنادی    ۵
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل    ۸
ادامه اسناد    ۱۰
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد    ۱۱
اعتبارنامه تجاری    ۱۲
اعتبار اسناد تضمینی    ۱۲
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی    ۱۳
انواع اعتبار اسناد تجاری    ۱۴
اعتبارات برگشت‌ناپذیر    ۱۶
اعتبار اسنادی فرعی    ۱۹
اعتبار اسناد برای داخل    ۱۹
اعتبار قابل انتقال    ۲۰
اعتبار اسنادی متقابل    ۲۱
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری    ۲۲
خصوصیات اسناد تجاری    ۲۴
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی    ۲۶
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی    ۲۸
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی    ۳۰
ریسک‌های اعتبار اسنادی    ۳۴
تنظیم سند و گشایش اعتبار    ۳۵
ابلاغ به بانک کارگزار    ۳۷
واریز اسناد تسویه حساب    ۴۵
مغایرت‌های محصولی اسناد    ۴۸
مأخذ    ۵۷

ماخذ

ابراهیم زاده – دکتر علی رضا – خرید خارجی از انتشارات نشر میترا  -چاپ اول خرداد ۱۳۷۳٫

اشراف زاده حمیدرضا – صارم سری مسعود – با همکاری کمیته اصطلاحات و تعاریف – انتشارات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول آبان ۱۳۷۰٫

الماسی دکتر نجار تعارض قوانین چاپ دوم – ۱۳۷۰٫

ابوالحسن – ترجمه دریابار – محمود – مقاله مجله صنعت حمل و نقل.

صالح ذوقی محمد – علیقلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسانادی ما کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی چاپ اول – ۱۳۷۳٫

سماواتی قسمت الله – حقوق معاملات بین اللملی انتشارات ققنوس – چاپ اول – ۱۳۷۷

دکتر ستوده تهرانی – ص – حقوق تجارت جلد سوم – سال ۱۳۸۴٫

دکتر منصور راستین – حقوق بازرگانی چاپ سوم – ص ۱۳۸۳ – سال ۵۲٫

ماده ۱۰ دو ۱۱ مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره ۴۰۰٫

 دکتر کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها

مزینی مسعود مهاجراتی تهرانی – محمدحسن – عملیات بانک بین اللملی از انتشارات بانکداری ایران.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – چاپ دوم – بهار ۱۳۷۶٫

مقدمه۱

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه ۲

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

 اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد  . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشندة اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده ۱۹۸۳ از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوند و به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید، دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید . پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی می‌بندد و در نتیجه این قرارداد، بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده، مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیلة خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد.

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. ۱- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است ۲- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.

به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است

الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی افتتاح کند.

ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابلاغ می نماید.

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حواله را به محض تحویل اسناد حمل کالا، قبول معامله یا پرداخت نماید یا ممکن است بدون اینکه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند به بانک ابلاغ کند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد.

بانک ابلاغ کننده صرفاً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعلام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان بانک مجاز جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه بر ابلاغ تأیید کننده نیز باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نماید.

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

بند اول تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی توسط متقاضی صدور

الف – ابتدا خریدار و فروشنده در خصوص خرید و فروش کالایی توافق نموده و قراردادی در این زمینه منعقد می نمایند ضمناً در این قرارداد قید می کنند که پرداخت وجه به وسیله اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد به موجب بند ب از ماده ۱۱ مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در کلیه اعتبارات باید بانک جهت پرداخت یا قبول نویسی دخالت داشته باشد متقاضی اعتبار به بانک مورد نظر مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار می‌نماید که باید مشتمل بر موارد زیر باشد

۱- نام و آدرس کامل ذی نفع ۲- مبلغ اعتبار ۳- نوع اعتبار ۴- چگونگی استفاده از اعتبار ۵- شرح مختصر کالا ۶- سررسید اعتبار و تاریخ حمل ۷- هزینه محل ۸- شرح اسناد مورد لزوم ۹- محل حمل و ارسال و مقصد ۱۰- نوع بار نامه و اینکه آیا حمل به وسیله دیگری مجاز است یا نه ۱۱- آیا محل به دفعات مجاز است یا نه ۱۲- مبدا حمل و مقصد حمل ۱۳- اسناد حمل و گواهینامه های مورد نیز در برگ گشایش اعتبار و تاریخ و محل و انقصا اعتبار ۱۵- اینکه آیا اسناد اعتباری قابل انتقال است یا خیر. ۱۶- چگونگی ابلاغ اعتبار.

چنانچه در اعتبار قبول نویسی برات مقرر شده باشد بانک باز کننده اعتبار بایستی بروات کشیده شده توسط ذی نفع را قبول نماید و اگر اعتبار تصریح دارد که بروات به عهده متقاضی یا هر برات گیر مشخص دیگر می باشد باید مسئولیت قبول نویسی و پرداخت آن را در سررسید به عهده گیرد.

 ادامه اسناد

در ایران هنگام گشایش اعتبار معمولاً خریدار نسخه پروفرم‌هایی را که فروشنده کالا ارسال نموده و به تأیید وزارت بازرگانی رسید، همراه با فرم تقاضای گشایش اعتبار به بانک ارائه می دهد.

هنگام گشایش اعتبار خریدار فرم تعهد نامه بانک را امضا و به بانک تحویل می دهد و به موجب آن بانک می تواند از کلیه حسابهای مشتری وجه مرود لزوم را تأمین نماید همچنین می تواند کالای مورد اعتبار اسنادی را در صورتی که خریدار پس از وصول اسناد از پرداخت قیمت آن خودداری نماید متصرف شود.

معمولاً برای گشایش اعتبار بانکها درصد خاصی از مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده پس پرداخت نقداً از مشتری دریافت می کنند و علاوه بر این مبلغ کارمزد و دیگر هزینه ها نیز معین / حساب جاری متقاضی صدور و سپس شماره اعتبار لازم داده می شود.

در مرحله دوم فروشنده اسناد مربوطه را که حاکی از حمل کالا می‌باشد به بانک معامله کننده اعتبار می فرستد اسناد حمل بر اساس نوع کالا متفاوت است و باید در آن نکات زیر قید گردد.

۱- ذکر نام حمل کننده ۲- شرح کالا ۳- علایم یا شماره های تجارتی ۴- نام کشتی ۵- نام فرستنده نام گیرنده تاریخ صدور سند…

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.