پایان نامه امپراتوری روم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه امپراتوری روم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه امپراتوری روم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

امپراتوری روم:(۳۹۵م-۲۷ق.م)   ۱
حکومت اوگوستوس:(۱۴م-۲۷ ق.م)   ۳
هنر و ادبیات در عصر آگوست:   ۱۰
سلسله ژولیوس و کلودیوس( ۶۸- ۱۴م)   ۱۴
– تیبریوس: ( ۳۷-۱۴ م)   ۱۵
– کالیگولا: ( ۴۱-۳۷ م)   ۱۶
– کلودیوس:( ۵۴-۵۱-م)   ۱۷
– نرون( ۵۴-۶۸م)   ۱۹
سلسله فیلاویوس: ( ۹۶-۶۹٫م)   ۲۳
– وسپاسیانوس: ( ۷۹-۶۹٫م)   ۲۳
– تیتوس: ( ۸۱-۷۹٫م)   ۲۵
– دومیتیانوس:( ۹۶-۸۱٫م)   ۲۶
حکومت آنتونین‌ها:( ۱۸۰- ۹۶٫م)   ۲۸
– نروا:‌( ۹۸-۹۶ .م)   ۲۸
– تراژان: ( ۱۱۷-۹۸٫م)   ۲۹
– هادرین: ( ۱۳۸-۱۱۷٫م)   ۳۱
– آنتونین: ( ۱۶۱-۱۳۸٫م)   ۳۲
– مارک ارل: ( ۱۸۰-۱۶۱٫م)   ۳۲
– کمد 🙁 ۱۹۲- ۱۸۰٫م)   ۳۳
اجتماع رومی:   ۳۵
بردگی:   ۳۷
هنر و معماری در دوران امپراتوری روم:   ۳۹
– حمامها:   ۳۹
-سیرک:   ۴۰
-آمفی‌تئاتر :   ۴۱
-طاق نصرت:   ۴۲
-معبد پانتئون:   ۴۳
-مجسمه‌های رومی:   ۴۴
-فرسکها:   ۴۵
-باسیلیکای اولپیا:   ۴۵
-پمپئی:   ۴۶
-تیمگاد:   ۴۷
-خانه‌های رومی:   ۴۷
انحطاط و سقوط امپراتوری روم:   ۵۰
نتیجه‌گیری   ۵۸
فهرست منابع:   ۶۳

فهرست منابع:

 ۱- پرون. استیوارد، اساطیر روم، ترجمه جلال فرخی، انتشارات اساطیر،تهران ۱۳۸۱

۲- پری. ماروین، تاریخ جهان: تحول اندیشه، تمدن و فرهنگ جهان، ترجمه عبدالرحمن صدریه، انتشارات دنیا، تهران۱۳۷۷

۳- دیاکوف. و تاریخ جهان باستان، ترجمه صادق انصاری، علی‌ا… همدانی،محمد باقر مؤمنی،جلدسوم، نشر اندیشه، تهران ۱۳۵۳

۴- رابینسون.چارلز اگلزاندر، تاریخ باستان، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،تهران ۱۳۷۰

۵- رائل.هنری تامسن، رم در عصر آگوست، ترجمه ابوطالب صارمی، انتشارات بنگاه، ترجمه و نشر  کتاب، تهران، ۱۳۴۹

۶- گشایش. فرهاد، تاریخ هنر ایران و جهان، انتشارات عفاف، تهران، ۱۳۸۴

۷- گیبون. ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمه ابوالقاسم طاهری، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،تهران، ۱۳۷۰

۸- لاوی. عبدا…، تاریخ هنر، مختصری از معماری – مجسمه‌سازی و نقاشی در غرب، انتشارات تهران، تهران ۱۳۵۴

۹- لایف.تایم، پمپئی شهری که ناپدید شد، ترجمه کامران جولایی، انتشارات جویا، تهران ۱۳۷۸

۱۰- ماله. آلبرت، تاریخ رم، ترجمه میرزاغلامحسین زیرک‌زاده، انتشارات علمی تهران ۱۳۶۲

۱۱- ناردو.  دان، جمهوری روم،  ترجمه سهیل سمی، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۸۳

۱۲- وزیری. علی‌نقی، تاریخ عمومی هنر، انتشارات هیرمند، تهران ۱۳۶۹

 

امپراتوری روم:(۳۹۵م-۲۷ق.م)

مرگ سزار جمهوری را نجات نداد. آنتوان معاون سزار و اکتاویان(پسر خواندة سزار) با هم متحد شده و جمهوری طلبان را در جنگ فیلیپ مقهور ساختند.

بعد از آن آنتوان و اکتاویان، فاتحین مملکت، روم را بین خود تقسیم کردند. مغرب نصیب اکتاویان شد که بخوبی از عهدة ادارة آن برآمد، مشرق به آنتوان رسید که به خوبی نتوانست از عهدة ادارة آن برآید.

بالاخره میان آنتوان و اکتاویان برای نفوذ و غلبة مطلق کشمکش درگرفت، اکتاویان در جنگ آکتیوم۱بر آنتوان غالب گشت و صاحب اختیار منحصر به فرد مملکت روم شد. فتح وی به عصر جنگهای داخلی و به دورة جمهوریت خاتمه داد.(ماله، ۱۳۶۲، ص ۱۹۸)

اکتاویان به اشکال مختلف، در عین اینکه به دلیل نفرت و بی‌اعتمادی مردم روم نسبت به عناوینی چون دیکتاتور یا پادشاه، از این عناوین حذر می‌کرد، قدرت مطلق یک دیکتاتور را داشت. در عوض، او می‌خواست تصویر خیرخواهانة ناجی و محافظ مردم را داشته‌باشد. در سال ۲۷ ق.م، او به عنوان افتخاری امپراتور سزار اوگستوس، به معنای «حاکم و ظفرمند بزرگ» مفتخر شد. اما اکتاویان هرگز خود از عنوان امپراتور استفاده نکرد و اصطلاح شهروند درجة اول را ترجیح می‌داد. نام او هرچه بود در عمل اولین نفر از فهرست بلندبالای امپراتوران روم بود. با آغاز حکومت او، روم و ایالات آن امپراتوری روم نام گرفت.(ناردو، ۱۳۸۳،ص۱۳۰)

در امپراتوری روم، دولتی پدید که تا ابد در یادها خواهدماند و امروزه نیز ملتهای جهان آن را احساس می‌کنند. از دجله و فرات گرفته تا مرزهای اسکاتلند قلمرو دولت واحدی بود که زیر حاکمیت مقتدر و کارآمد شد مردمانی متعلق به نژادهای گوناگون و با اعتقادات و سنتهای مختلف به سر می‌بردند. برتون‌ها، لگها، اسپانیاییها، آلمانیها، آفریقاییها، مصریها، یونانیها، سوریان و عربها فقط چندتایی از آن نژادهای مختلف بودند.

سلطنت آگوست نشانة آغاز عهد عظمت روم است. برای ۲۰۰سال امپراتوری گستردة روم از پاکس‌رومانا۲(صلح روم) برخوردار ماند. در این دوران روم به منطقة مدیترانة صلح، قانون و حکومتی خوب را عرضه داشت. دنیای باستان هرگز قبل از آن برای چنین مدت طولانی از صلح و نظم برخوردار نمانده‌بود. روش دقیق و کارآمد مدیریت رومی‌ها تا بدان حد تکامل یافت که توانستند در ادارة امپراتوری عظیم خود، استعداد خود را در زمینة تشکیلات نمایان سازند.(پری، ۱۳۷۷، ص۱۲۱)


حکومت اوگوستوس:(۱۴م-۲۷ ق.م)

اکتاویان در ۲۳ سپتامبر سال ۶۳ ق.م در روم متولد شد. پدر وی گایوس اکتاویوس و مادرش آتیا خواهر ژولیوس سزار بود. ژولیوس سزار برطبق وصیت‌نامه‌اش بیشتر املاک خود را به اکتاویان بخشید و او را به پسر خواندگی خویش برگزیده بود. پس از آنکه اکتاویان وصیت‌نامة سزار را خواند، تصمیم گرفت که دیگر اکتاویان پسر اکتاویوس نباشد. بلکه سزار پسر سزار باشد. اکتاویان با اختیار فوری نام سزار برای خود منبع عظیمی از قدرت فراهم ساخت. او از خویشتن شخصی ساخته‌بود که تمام کسانی که یاد سزار را عزیز می‌داشتند و از قتل ناجوانمردانة‌ وی متأثر بودند، بتوانند به دورش گرد آیند.

سربازان سزار اکنون سزاری جدید یافته‌بودند که اخلاص خود را می‌توانستند به وی منتقل سازند. اکتاویان که اینک مقام الوهیت یافته‌بود در سن ۳۶ سالگی در سال ۲۷ ق.م صاحب بی‌چون و چرای روم گشت. رسیدن به قدرت مطلق بطور عمده برای وی با زور اسلحه تأمین شده‌بود ولی تکلیف آینده بکار بردن آن قدرت به نحو خردمندانه در خدمت صلح بود.(رائل، ۱۳۴۹، صص۳۰،۳۱و ۸۱)

از آنجایی که اکتاویان با احتیاط‌تر از سزار بود، دیکتاتور بودند یا شاه شدن را بر خود نپسندید، هیچ حکومت و منصب تازه برای او ایجاد نگردید، ظاهراً‌ تشکیلات و طراز ادارة‌ جمهوریت تغییر نکرد، لکن باطناً سلطنت تنها در دست یک نفر، یعنی شخص امپراتور بود.

همانطور که ذکر شد، اکتاویان عنوان مخصوص خدایان یعنی اگوست۱ را حائز شد، بدین ترتیب که در ابتدا از طرف سنا به وی توصیه شد تا نام رمولوس، بانی شهر روم براساس افسانه‌ها، را بپذیرد ولی وی امتناع ورزید و نام آگوست یا آگوستوس را برای خود اختیار کرد، البته در عین حال تصمیم گرفته‌شد که ماه سکستی‌لیس۲به افتخار امپراتور، آگوست نامیده‌شد. نام ماه پیش از آن کوینتی‌لیس۳ نیز قبلاً به افتخار ژولیوس سزار به ژولیوس تغییر نام یافته‌بود. در واقع نام دو ماه انگلیسی یعنی ژوئیه و آگوست یادگاری از همان زمان است.(همان، ص ۹۱)

آگوست اختیارات وسیعی را در دست خویش تمرکز داد و در داخل مملکت امنیت و آرامش را در همه جا حکم فرما کرد. دنیای رومی که از صدمات یک قرن جنگهای داخلی خسته و فرسوده شده‌بود بالاخره روی راحت و آسودگی را دید. در زمان سلطنت آگوست قلمرو روم افزایش پیدا کرد و لژیونهای رومی تحت فرمان سرداران لایق مثل آگریپا، تیبرو دروسوس به فتوحات جدید نائل شدند. رومیان از جبال آلپ و رود رن گذشته تا رود آلپ و دانوب رسیدند.(ماله، ۱۳۶۲،ص۲۰۶)

مجلس سنا مشاغل متعدد را که مطابق قانون می‌بایست به چندین صاحب منصب مختلف و برای مدت یکسال داده‌می‌شد مادام‌العمر به او تفویض کرد. بنابراین آگوست رتبة ایمپریوم و اقتدار تریبون‌ها و کنسول‌ها و پیشوای روحانی را مالک شد.

همانطور که ذکر شد در دورة جمهوریت ارتش دائمی در روم وجود نداشت و به هنگام جنگ قشون را جمع می‌کردند اما از زمان حکومت آگوست به بعد قشون دائمی مجهز ایجاد شد که این قشون به صورت دائمی در سرحدات کشور اردو می‌زد. رئیس و فرماندة کل ارتش شخص امپراتور بود اما از آنجایی که آگوست بنیة قوی نداشت و جنگ را هم دوست نداشت صفات یک سرباز در او یافت نمی‌شد اما وی در سیاست خارجی جدیت و فعالیت بسیار نشان می‌داد.(همان، ص۲۱۴)

قبل از آگوست رومیان هیچوقت موفق نشده‌بودند قسمتی از آلپ را که مانند قوسی صحرای پو را احاطه می‌کند، متصرف گردند. اما آگوست در سال ۸ ق.م تسخیر اراضی مزبور را خاتمه داد و به یادگار این پیروزی مجسمه‌ای در ایالت پروانس در شهر توربی۱نزدیکی مناکو۲برپا داشت. اما امپراتور به این هم اکتفا نکرد و به فکر تصرف دامنه‌های شمالی آلپ تا رود دانوب افتاد، که برای این کار باید اراضی سوئیس شرقی، باویر۳، اتریش، هنگری، یوگسلاوی، بلغارستان و رومانی را می‌گرفت. این فتح بزرگ و وسیع در نتیجة جنگهای شدیدی بدست آمد و در سال ۱۰ ق.م پنج ایالت جدید تأسیس گشت: رتی۴، نریک۵، پاننی۶، دالماس۷ و مزی۸.(همان، ص ۲۱۵)

سزار رودخانة رن را سرحد مملکت روم قرار داده‌بود و آگوست می‌خواست دولت امپراتوری را تا رود آلپ گسترش داده و آلمان شمال‌غربی امروزه را تصرف کند. وی این مأموریت را به داماد خود دروسوس داد. اما دروسوس به همراه سپاه روم در سال ۹ ق.م شکست سختی خورد بدین ترتیب آگوست از تسخیر ژرمنی منصرف شد و مجدداُ رود رن را سرحد قرار داد. از این تاریخ به بعد سرحدات امپراتوری روم عبارت بود از رن و دانوب در اروپا، فرات علیا و مشرق سوریه در آسیا و صحرای کبیر در آفریقا.(همانجا)

آگوست به منظور ادارة امپراتوری آن را به دو گروه ایالت تقسیم کرد: ایالاتی که تحت صلح بودند را تحت نظارت سنا قرار داد و ایالات سناتوری نامید. ایالاتی را که اصولاً دردسر آفرین بودند، مستقیم زیر نظر خود گرفت و ایالات امپراتوری نام نهاد.(رابینسون، ۱۳۷۰، ص۶۳۹)

آگوست به عنوان فرمانروای رومیها در سنن و عقاید دینی مردم ایالات دخالت نمی‌کرد. اهالی ایالات که در قشون روم خدمت می‌کردند، شهروند روم می‌شدند. این امتیاز برای آنان و خانوادة‌شان مزایای زیادی را موجب می‌شد، و باعث می‌گشت که اهالی ایالات باور کنند، آگوست به رفاه آنان توجه دارد. با مبارزه با فساد اداری، پایان دادن به جنگهای خانمانسوز، و پذیرفتن تعداد بیشتری شهروند، آگوست وضع مالی در ایالات بهبود بخشید.(پری، ۱۳۷۷، ص ۱۲۰)

اوگستوس در عین حال مترصد بود تا آن کیفیتهایی را که علت بزرگی رومی‌ها بود بازسازی کند. وفاداری به دولت، وابستگی خانوادگی محکم، کارکردن سخت، انظباط، زندگی ساده، قوانینی از تصویب گذشت که مردم را ترغیب می‌کرد تا ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. بعضی مردم فقیر روم در کار ساختمان بناهای عمده کار یافتند. لکن آگوست هرگز نکوشید تا مشکل بیکاری و فقر را در روم از میان بردارد، و فقرای شهری همچنان غلة ارزان یا مجانی دریافت می‌داشتند که دولت تأمین می‌کرد.(همان، ص۱۲۱)

همانگونه که ذکر شد در شهر روم از دورة جمهوری آتش‌سوزیهای نابهنگام زیادی رخ می‌داد. آگوست نمی‌توانست این وضع را تحمل کند زیرا زیباساختن شهری که  قسمتهای آ“ن پیوسته کنده می‌شد و براثر آتش‌سوزی زشت میگردید چندان به زحمتش نمی‌ارزید. آگوست پس از تجدید سازمان شهر در سال ۷ ق.م به چهارده منطقه(regiones ) و در حدود ۲۶۵ بخش (vici) روش جدیدی به معرض آزمایش گذارد. وی از بردگانی که قبلاَ بطور اتفاقی درخاموش‌کردن آتش شهر خدمت کرده‌بودند بعنوان گروههای آتشنشان، زیر فرمان رؤسای بخش، استفاده کرد.( رائل، ۱۳۴۹،ص ۱۷۲)

شهر روم وقتی به بالاترین درجة کامیابی در ادبیات و هنرها رسید که امپراتور آگوست آن قدرتهای واقعی و اختیارات معنوی را دارا شد و وی را مبدل به متنفذترین مردم جهان روم ساخت. دوران حکومت آگوست آنقدر برای مردم روم باستان حائز اهمیت است که از آن تحت عنوان عصر آگوستی یاد می‌شد. از نظر تاریخ سیاسی میتوان معتقد بود که این عصر در سال ۳۱ق.م آغاز شده یعنی در زمانی که پیروزی در نبرد آکتیوم،اکتاویان را فرمانروای روم ساخت یا در سال ۲۷ق.م وقتی که اکتاویان امپراتور روم شد و لقب آگوست را دریافت کرد. پایان این عصر طبیعتاً با سال مرگ شخصی  که نام خود را به آن داد یعنی سال ۱۴ م تطبیق می‌کند.( همان، صص ۲۲ و ۲۳)

عصر مزبور هم از لحاظ فرهنگی و هم از جهت سیاسی عصر آگوست است.فقط یکی  دیگر از ادوار باستانی را می‌تون با عصر پریکلس مقایسه کرد و آن عصر آگوست در روم است. این دوعصر گرچه در بسیاری از جهات با هم اختلاف داشتند ولی هردو به معنی قدیم کلمه کلاسیک بود. در یک محیط فرهنگی و تاریخی که بزرگترین قابلیتهای انسانی را تقویت می‌کرد، مردان صاحب نبوغ هریک  به روش خود آثاری  چنان بلندپایه بوجود آوردند که هرگز برتر از آنها یافت نشده‌است و همواره سرمشقهایی برای روح بشر در بهترین صورت خلاق آن برای نسلهای آینده بوده است.( همان، صص ۲۸،۲۹)

اوگستوس( آگوست) در نوزدهم اوت ۱۴ م د رحالیکه هفتادوشش سال سن داست در نوکا( واقع در کامپانیا) در گذشت. وی شرح اقدامات خود را که به« اعمال اوگستوس» معروف شده‌است روی سنگی نگاشت و بعدها آن را در خارج از آرامگاهش در کامپوس ماریتوس و در سرتاسر امپراتوری برپا داشتند‍، زیرا بعقیده اکثریت مردم او یکی از بزرگترین خیرخواهان نوع بشر بشمار می‌آمد. نسخه‌‌ای از این مدرک در آسیای صغیر در آنقوره( آنکارا) بدست امده است. این مدرک که به یادگار آنقدر مرسوم شده‌است به منزله سندی بزرگ برای درک احوال مردی است که جهان را از عصری به عصر دیگر رسانید.( رابینسون، ۱۳۷۰، صص ۶۴۲،۶۴۳).


هنر و ادبیات در عصر آگوست:

با آ‌غاز امپراطوری روم اوگستوس که تصمیم گرفته بود حکومتی خلل‌ناپذیر برپا کند فرماندهی ارتش و اداره امور مالی امپراطوری را خود شخصاَ عهده‌دار شد و ساختمان جدید و  باشکوه شهر روم را آغاز کرده تا چهره‌ای پرشکوه به واقعیت امپراتوری ببخشد. درواقع آگوست شهر آجری روم را به شهری مرمرین تبدیل کرد. روم پایتخت امپراتوی آگوست مهمترین شیء مورد توجه و محبت او بود. در آنجا بود که وی درخشنانترین بناهای یادگاری را برپا کرده و بزرگترین نفوذ را در امور فرهنگی بکاربرد.( رائل، ۱۳۴۹، ص ۲۵).

آگوست در روم معبد پانتئون را برای خدای آگوست که او را حامی خود و خانواده‌اش  می‌دانست ساخت(ماله، ۱۳۶۲، ص ۲۱۷) گنبد عظیم پانتئون به قصر ۴۳ متر و ارتقاع ۴۳ متر ( از کف) فضای کروی شکلی را تداعی می‌کند. در مرکز گنبد نورگیر یا چشمة نوری به قطر ۹ متر تعبیه شده که به صورت باز و فاقد شیشه است و تنها منبع نور برای روشنایی فضای داخلی محسوب می‌شود. دیواره گنبد در جوانب قطور و در قسمت چشمه نور نازکتر می‌شود. کف معبد با اندکی برآمدگی ساخته شده است و زهکشی‌های کم‌عمقی در زیر چشمه نور تعبیه شده تا عمل جمع‌آوری آب به سهولت انجام گیرد.( گشایش ۱۸۴،در روم، ص ۵۷) گفته شده‌است آگوست ۸۲ معبد را در روم تعمیر کرده است.( رابینسون، ۱۳۷۰، ۱ ۶۵۰)

آگوست در روم دو تئاتر به صورت نیم دایره و چند طبقه با ایوانی بزرگ شامل ۳۰۰ ستون که معابد ژوئن و ژوپیتر را احاطه می‌کرد بنا نمود. علاوه بر این بالای تپة پالاتن نزدیک منزل خود کتابخانه و معبدی با اسم آپولون ساخت.( ماله ۱۳۶۲، ص ۲۱۷)

پیکرتراشی رومی بسیار تحت تأثیر فرهنگ هلنی است. و از دوره حکومت آگوستوس بتدریج فرهنگ رومی تجلی می‌یابد. پیکره‌های این دوران به شیوه‌ای رئالیستی و طبیعت‌گرایانه کار شده‌اند که خود مشخصه هنر رومی می‌شود و بعدها هنر دیگر سرزمینها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقش برجسته‌های مذبح( قربانگاه) صلح اگوستوس نمونهای گویا و برجسته‌ از این نوع گرایش است. تزئینات دورنی و بیرونی این مذبح یادمانی به دو قسمت تقسیم شده و در پائین با نقوش ظریف و زیبای گیاهی و طرح‌های مارپیچی و پیچک وار کنده‌کاری شده‌است. در قسمت بالای بنا، ردیفهایی از پیکره‌های مختلف مردان و زنان و مردان و کودکان در قاب‌بندیهای جداگانه‌ای نقش شده‌اند. یکی از این قاب‌بندیها که به تلوس« مام زمین» اختصاص یاقته است پیکره تلوس را در وسط و نمادهای مجسم از طبیعت در پیرامونش قرارداد و در پی زمینه آن یک منظرة زیبایی از طبیعت وجود دارد. در این نقش برجسته به خوبی می‌توان تمایل وگرایش صلح‌طلبانة و آرامش‌خواهانة روم دور او گسترش را به چشم دید.( گشایش، ۱۳۸۴، صص ۵۹-۵۷) لازم به ذکر است که آگوست قربانگاه صلح روم را در سال ۱۳ق.م ساخت.( وزیری، ۱۳۷۹، ۲۳۲)

مجسمه‌ای از آکوست باقیمانده است که یکی از شاهکارهای حجاری قدیم است. این مجسمه آگوست را در حالیکه زرهی برتن کرده و عصای سلطنت را در دست چپ دارد، نشان می‌دهد زره مزبور به نقوشی چند مزین است. در نقش وسط یک نفر پارتی دیده می‌شود و او بیرقی که از لشکر کراسوس گرفته شده‌بود را به یک صاحب منصب رومی مسترد می‌دارد. در چپ و راست زره دو نقر نشسته‌اند که ممالک مفتوحه را مجسم می‌دارند

 در عصر آگوست ادبیات به منتها درجة ترقی رسید . تمام بزرگان به معنویات و مسائل فکری و عقلانی علاقمند شده بودند کتابخانه‌ها و انجمنهای ادبی بسیاری در این دوره دایر شد و مردم د رانجا با صدای بلند تألیفات تازه را می خواندند. خود آگوست نیز به شعرگفتن علاقه داشت. دوست او مسن۹ نمونه اشخاص باذوقی است که ادبیات و منابع را تشویق و ترویج کرده است. علاوه بر  این آگوست توانست به مهارت از نویسندگانی که حمایت می‌کرد استفاده نماید و افکاری را دوست می‌داشت توسط آنها در میان مردم منتشر کند.( ماله، ۱۳۶۲، صص ۲۰۹،۲۱۷)

بزرگترین اشخاص ادبیات لاتینی در عصر آگوست تیت‌لو ، ویرژیل و هراس می‌باشند تیت‌لو مورخ رومی است و از آنجائیکه وطن‌پرستی به تمام معنا بود می‌خواست برای افتخار روم یک اثر عالی نمایان سازد و به یادگار بگذارد لذا تاریخ روم را از بدو امر تا زمان آگوست به رشته تحریر درآورد.

ویرژیل و هراس شعرای عصر آگوست هستند. در عصری که در تاریخ به قرن آگوست معروف است عده شعرا بر نثرنویسان غلبه داشتند.( همان، صص ۲۱۸ ، ۲۱۹)


سلسله ژولیوس و کلودیوس( ۶۸- ۱۴م)۱ Actium

2 Paksrohmahnuh

1 Auguste

2 Sextillis

3 Quintilis

1 Turbie

2 Monaco

3 Baviere

4 Rhetie

5 Norique

6 Pannonie

7 Dalaratie

8 Mesie

9 -Mecene

60,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.