پایان نامه انبارداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه انبارداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه انبارداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه        .۵
فصل اول
اصول انبارداری
کلیات        ۸
تعریف انبار و مخازن           ۹
وظایف انباردار         ۹
انواع موجودی های انبار     ..۱۰
سازمان انبار            .۱۱
نقش انبار در اقتصاد کشور     ۱۴
نقش انبار در صنعت           .۱۵
سیستم انبارداری و مزایای آن            …۱۸
خط مشی های انبارداری     ..۲۰
فصل دوم- مراحل اجرایی خرید
قسمت اول: خریدهای داخلی            ..۲۳
سفارش خرید کالا به فروشنده         …۲۵
دفتر راهنمایی سفارش ها          …۲۷
قسمت دوم: خریدهای خارجی         .۳۰
قیمت براساس (C^F)     ۳۱
فصل سوم- منابع ورود کالا به انبار
از طریق خریدهای داخلی          .۳۳
ورود کالاهای خریداری شده به انبار        … ۳۶
تحویل کالا به انبار        …۳۶
درخواست کالا و مواد از انبار         ..۳۸
تحویل و خروج کالا از انبار            ۳۹
رسید انبار مستقیم           ۳۹
دریافت ابزار آلات از انبار            ..۴۰
فصل چهارم – کدگذاری کالا و لوازم
قسمت اول: کلیات کدگذاری         ۴۳
روش الفبایی      .۴۳
روش شماره گذاری ساده          .۴۴
روش الفبا و شماره (حروف و عدد)           ..۴۴
روش نیمونیک      ..۴۵
کدگذاری براساس طبقه بندی کالا      ۴۵
طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی          ..۴۷
روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی     ..۴۹
قسمت دوم: چیدن جنسی انبار         ..۵۱
سیستم کاردکس           .۵۳
کارت روی قفسه (Bin Card)           …۵۶
گزارش موجودی انبار     ..۵۷
فصل پنجم- کنترل موجودی های انبار
قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس          ۶۰
وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها       ۶۳
میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی     …۶۳
متوسط موجودی           ..۶۴
تعیین بهای موجودی های انبار         .۶۶
روش بهای تمام شده واقعی            .. ۶۷
روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است        ۷۱
قسمت دوم: هزینه های انبارداری      ..۷۲
هزینه سفارش      .. ۷۳
قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات     …۷۴
فصل ششم – قانون محاسبات عمومی
اموال دولتی         ..۷۸
اظهار نظر و پیشنهاد        …۸۷
نتیجه گیری         …۸۸
منابع     .۸۹

فهرست منابع و مأخذ   

۱- کتاب اصول کارپردازی و انبارداری ………………………………………………….. منوچهر امیر شاهی

۲- آیین نامه اموال دولتی …………………………………………………….. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳- انبار شرکت تعاونی راد

مقدمه:

در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل می دهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناسو وسایل مذکور می گردد.

اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتیو خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از رکورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف کالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبار داری و کنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نکات مذکور تهیه تدارکات کالا و ارائه خدمات موردنیاز با کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.

استفاده از برنامه هایعلمی و کاربرد آن در تهیه و تدارک کالا و مخصوصاً انبارداری و نتایج زیر را در بر دارد:

–      مواد و کالا با حداقل قیمت تهیه و تدارک می شود.

–      از رکود سرمایه و کالا جلوگیری می شود.

–      ازتوقف و کندی کار جلوگیری می شود.

–      بررسی و کنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امکان پذیر می باشد.

–      عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود.

–      میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد.

–      حفظ و حراست و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی امکان پذیر می باشد.

–      اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود.

–      با توجه به نکات مذکور، تهیه و تدارک کالا و ارائه خدمات مورد نیاز با کیفیت مناسب و رعیت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.

فصل اول :

اصول انبارداری :

کلیات

در امور تدارکات کارپردازی، سیستم انبار داری، دارای اهمیت خاصی است و همکاری این دو واحد خدوماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.

سیستم صحیح انبار داری متضمن مزایای زیر است:

–      دریافت، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالا، مواد و وسایل موردنظر به سهولت و سرغت انجام می شود.

–      با اعمال کنترل دقیق از بالا رفتن خارج از حد موجودهای که ممکن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود.

–      با استفاده صحیح از سیستم انبار داری، میزان موجودی کالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد کالا که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد محاسبه می گردد.

–      کنترل میزان موجود در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد.

–      صدور قیض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد.

–   چون میزان موجودی ها معمولاً به قیمت تمام شده در انبار ها نگهداری می شود، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و تعیین سایر ضایعات و خسارت وارد شده محاسبه می شود.

تعریف انبار و مخزن  

به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که براساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد، انبار گفته می شود.

انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد:

۱- انبار های پوشیده: این مکان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد.

۲- انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها، کالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می کند.

۳- انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد و معمولاً برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف انبار دار:

انبار دار کسی است که عهده دار وظایف زیر می باشد:

–      تحویل اجناس و کالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارک خرید

–      صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا صدور حواله انبار هنگام تحویل کالا

–      صدور فرمهای رجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه

–      صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم

–      ثبت مشخصات و تعداداجناس وارد و صادر شده در دفاتر و کارتهای انبار

–      همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل، حداکثر و نقطه سفارش

–      حفظ و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی

–      بایگانی و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی

–      بایگانی اسناد و مدارک انبار

–      ارائه گزارش های لازم به مقامات ذیربط

انواع موجودی های انبار

اجناس و کالاهای موجود در انبار اعم از مؤسسات تولیدی یا غیر تولیدی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

۱- مواد خام یا اولیه

   این مواد برای تولیدکالا استفاده می شود.

۲- مواد و لوازم مصرفی

مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق می شود که به طور غیر مستقیم در تولید کالا دخالت دارد و در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرا داده می شود. ایم موارد بر اثر مصرف از بین می رود مانند کاغذ و یا وسایل بسته بندی در سازمان های تولیدی.

۳- مواد و لوازم در جریان ساخت

به موادی که مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به وصرت کامل ساخته نشده است، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند.

۴- کالای تمام شده

به کالاهایی گفته می شود که از نظر ساخت به مرحله تکمیلی رسیده قابل عرضه به بازار باشد.

۵- اجناس خریداری شده جهت فروش

این سری از اجناس شامل اجناسی هستند که بدون هیچ گونه تغییری در آنها به بازرا جهت فروش عرضه می گردد و به طور موقت در انبار نگهداری می شود مانند انبار فروشگاه و مؤسسات بازرگانی.

سازمان انبار

به طوری که گفته شد یکی از وظایف انبار طبقه بندی، کدگذاری و تنظیم اجناس و کالاها می باشد. از ترکیب چند انبار یک «مخزن» یا «دپو» بوجود می آید. تعداد هریک از مخازن بستگی به نوع و کمیت و همچنین حدود فعالیت آنها دارد.

انبار قطعات و مواد اولیه در واحدهای تولیدی معمولاً زیرنظر مدیر فنی کارخانه قرار دارد و در بعضی از کارخانه ها، انبار مستقیماً زیر نظر مدیر کارخانه انجام وظیفه می نماید.

 در سازمان های بزرگ صنعتی، واحد انبار دارای مدیریت مستطیلی است که مستقیماً زیر نظر مدیرعامل قرار دارد و تحت نظر مدیر انبار، انبارهای مختلفی مانند انبار مواد قطعات و ابزار آلات که هریک از آنها دارای مسئول می باشد وجود دارد.

در سازمان های دولتی و غیر دولتی، معمولاً واحد انبار تحت نظر تدارکات و کارپردازی که خود این واحدها نیز یکی از واحدهای تابعه امور اداری محسوب می شود انجام وظیفه می نماید.

نقش انبار در اقتصاد کشور

درصد قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی هر کشور به صورت مواد اولیه محصول نیم ساخته و کالاهای ساخته شده در انبار نگهداری می شود. البته نقش انبارها در اقتصاد کشورهای مختلف متفاوت است.

در کشورهای پیشرفته انبارها حلقه هایی از زنجیره تولید توزیع و مصرف می باشند و بدین وسیله تولید انبوه کارخانه و صنایع بدست مصرف کنندگان داخلی رسیده یا به مراکز صادراتی منتقل میشود در برخی از کشورها نظیر ایران که واردات کالاها و مواد مختلف درصد زیادی ارز نیازهای کشور را تشکیل می دهد انبارها به طور عمده نقش واسطه را در انتقال کالا از کشور به مناطق مختلف و سپس توزیع مهمی بر عهده دارند.

نقش انبار در تجارت

انبار یکی از پایه های اصلی تجارت محسوب می شود زیرا سرمایه شرتهایتجاری را موجودی انبار تشکیل می دهد عصر کالا برای مصرف کننده از دو جهت دارای ارزش است:

۱- قابلیت کاربرد

۲- قابلیت دسترسی

 قابلیت کاربرد به طراحی و ساخت محصول بستگی دارد قابلیت دسترسی فیزیکی موجود بودن کالا در محلی که به آن نیاز داریم بستگی دارد مصرف کننده قابلیت کاربرد و سهولت دسترسی را با هم می خواهد نه یکی بدون دیگری که کالا را فاقد ارزش می کند و پیوستگی این دو عامل با یکدیگر ارزش کیفی کالا را بالا می برد و نقش عمده ی خود را نشان می دهد.

نقش انبار در صنعت

فعالیت و تلاش صنایع و کارخانه ها تهیه مواد اولیه و ساخت و تولید محصول می باشد در هر کارخانه انبارهای مختلفی از قبیل مواد اولیه انبار مواد نیم ساخته انبار محصول ابزار آلات انبار قطعات یدکی دستگاهها انبار قالب انبار ملزومات انبار ضایعات و… وجود دارد.

هدف از استقرار یک سیستم انبار داری:

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها در سازمان های دولتی و چه در بخش خصوصی تأمین و نگهداری کالاهای موردنیاز سازمان است بطوریکه اگر مواد و لوازم به موقع تهیه و در دسترس مصرف کننده داده نشود در گردش کار و فعالیتهای آن مؤسسه وقفه ایجاد می شود تا زمانیکه یک سیستم انبارداری صحیح در یک ساختمان مستقر نگردد اختلاف فاحشی بین موجودیهای فیزیکی داخل انبار با بانک موجودیهای واقعی  در پایان سال که طی انبار گردانی این اختلاف خود را نشان می دهد وجود خواهد داشت.

از طرفی هدف مهمتر دسترسی داشتن به موجودی انواع کالا در هر زمان می باشد که با استفاده از رایانه می توان این موجود را برای هر نوع از اقلام موجود در انبارها در تاریخ معین اعلام نمود به عبارت دیگر آگاهی کامل به آنچه در انبارهای یک شرکت سازمان مجموعه فروشیهای غیردولتی تعاونیها کارخانجات اداره ی کل سودآوری از طریق تولید حتی مغازه ای ساده و… موجود است و دانستن اینکه چه میزان کالا و مواد وارد انبار آن دستگاه شده و چه میزان خارج و موجودی انبار کالاهای مختلف و مواد در هر زمان در این واحدها چقدر می باشد یعنی هدف استقرار یک سیستم انبارداری با علم به اینکه کلیه ی مراحل به نحوه ی مطلوب صورت می گیرد در دسترسی داشت به اطلاعات سه گانه ورود خروج مانده ی انواع کالا و مواد از انبار می باشد مدیران سازمانها در پی آن هستند که با حداقل امکانات حداکثر استفاه و مطلوبیت را از آن خود سازند موجودیها یکی از پرهزینه ترین دارای بسیاری از مؤسسات اقتصادی می باشد و تحقیقات نشان داده است که حدود ۴۰% سرمایه گذاری شرکتها را موجودیهای انبار به خود اختصاص داده است. لذا مدیران اجرایی همگی  بر این باورند که نگهداری و کنترل موجودی به نحو مطلوب یک ضرورت است مؤسسات از طریق کاهش سطح موجودیها هزینه های خود را کاهش داده و از طرف دیگر با حفظ موجودی بهینه تأمین نیاز مشتریان و رضایت آنها را فراهم می نماید. بنابراین مؤسسات باید نیازی و موجودی تعادل ایجاد نمایند و به نحوی که این امر حداقل هزینه انجام می گیرد. این خبر از طریق برقراری یک سیستم مطلوب خرید و مدیریت انبارداری میسر نیست.

یکی از مشکلات مؤسسات اقتصادی عدم وجود مدیران و کارشناسان در این زمینه می باشد. تعدادی از مؤسسات تولیدی که نتوانسته اند سیستم مطلوب انبارداری را برقرار نمایند به موقعیتهای چشمگیری در عرصه رقابت دست یافته اند. امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده از فرآورده های دیگران را امکان پذیر میسازد. انبار می تواند در عرضه به موقع محصول، جریان عادی تولید، ثبات قیمت، تعمیر و نگهداری ابزار و تجهیزات نقش مهمی را ایفا نماید. به طوری که نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است. ارزش ریالی موجودی های انبار در منابع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی و تجاری مؤثرند مثل روش تولید، دوره تولید، میزان بکارگیری ماشین آلات. نوع محصول ساخته شده، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی و بالاخره         سیستم های تدارکاتی و سفارشات واحدهای تولیدی.

انبار به دلایل متفاوتی برای مؤسسات و مراکز تجاری- صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است که اهم آنها عبارتند از:

۱- ارزش بالای سرمایه در گردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می شود (بعضی اوقات ۶۰% سرمایه در گردش را شامل می شود).

۲- ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخشی از انبار با بخش های تولید، تعمیر و نگهداری سایر بخش ها جهت تأمین احتیاجات و نیازهای آنها.

۳- ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه ریزی به نحوی که ضربه های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد را خنثی کند، به عبارت دیگر حکم ضربه گیر را در سازمان داشته باشد.

سیستم انبارداری و مزایای آن

 

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه اصول انبارداری
 • پایان نامه انبارداری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.