پایان نامه اندازه گیری کننده ی سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سریال ( RLCمتر)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه اندازه گیری کننده ی سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سریال (  RLCمتر)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه اندازه گیری کننده ی سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سریال (  RLCمتر)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه  ۱
فصل اول   ۲
پیکره بندی و اصول اولیه ی پروژه  ۲
۱-۱ مقدمه ای بر کل مدار  ۳
۲-۱ پیکره بندی تجهیزات پروژه  ۴
۱-۲-۱ سلف  ۴
۲-۲-۱ بررسی فیزیکی  ۴
۳-۲-۱ ساختمان سلف  ۵
۴-۲-۱ خازن و انواع آن  ۵
۵-۲-۱خازن های بدون قطب  ۶
۶-۲-۱ خازن های قطب دار  ۸
۷-۲-۱ مقاومت الکتریکی  ۱۱
۸-۲-۱ تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی  ۱۱
۹-۲-۱ انواع مقاومت ها   ۱۱
۱۰-۲-۱ آی سی LM311  ۱۲
۱۱-۲-۱ ارتباط سریال USART  ۱۳
۱۲-۲-۱ مشخص کردن نحوه عملکرد و پروتکل انتقال سریال  ۱۵
۱۳-۲-۱LCD  ۱۹
۱۴-۲-۱ Resolution یا تفکیک پذیری  ۲۰
۱۵-۲-۱ Response timeیا زمان پاسخگویی  ۲۰
۱۶-۲-۱  Viewing angle  ۲۰
۱۷-۲-۱Brightnessیا روشنایی   ۲۰
۱۸-۲-۱Contrast ratio   ۲۱
۱۹-۲-۱LCDهای LEDچیست؟  ۲۲
۲۰-۲-۱میکروکنترلر ATMEGA32  ۲۳
۲۱-۲-۱نحوه کار میکروکنترلر   ۲۶
۲۲-۲-۱ساختمان داخلی میکروکنترلر   ۲۶
۲۳-۲-۱ تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر   ۲۷
معرفی انواع میکروکنترلر   ۲۷
۲۴-۲-۱ عیب میکروکنترلر   ۲۷
میکروکنترلر PLC   ۲۸
میکروکنترلرAVR   ۲۸
بهره های کلیدی AVR   ۲۸
۲۵-۲-۱راههای مختلف برای عمل برنامه ریزی   ۳۰
۲۶-۲-۱ طراحی برای زبان های BASIC وC   ۳۱
۲۷-۲-۱ تغذیه سوئیچینگ   ۳۳
فصل دوم  ۴۰
۱-۲ شرح کار پروژه  ۴۱
۱-۱-۲ چگونگی استفاده از دستگاه   ۴۱
۲-۱-۲ توضیحات قطعات داخلی  ۴۲
۲-۲ نقشه شماتیک مدار   ۴۴
۳-۲ نقشه PCB مدار   ۴۵
۴-۲ برنامه نویسی   ۴۶
ضمیمه ۱-۱   ۶۸
ضمیمه ۲-۱   ۷۱
منابع و مآخذ   ۷۴

چکیده :

برای پیشرفت هر علمی نیاز به ابزار آلات و وسایل اندازه گیری در همان حوزه می باشد. در زمینه الکترونیک نیز نیاز به چنین وسایلی احساس می شود.هر چه قدروسایل اندازه گیری دقیق تر و سریع تر شود ، می توان به واسطه ی این وسایل، دستگاه ها و سیستم هایی سریع تر و دقیق تر ساخت. در این پروژه نمونه ای از این وسایل دیده می شود و امید است نتایج آن مثمر ثمر واقع شود.

مقدمه

با توجه به پیشرفت روز افزون علم الکترونیک و دقت در ساخت وسایل الکترونیکی حساس، به دستگاه هایی نیاز خواهیم داشت که در همان گام نخست، دقت کار و دقت در طراحی را برای ما روشن سازد. این مدار می تواند سلف ، خازن و مقاومت را اندازه گیری نموده و مقادیر اندازه گیری شده را برروی صفحه نمایشگر نمایش دهد و  همچنین از طریق ارتباط سریال مقادیر اندازه گیری شده را به سیستم های دیگر از جمله کامپیوتر منتقل کند.

کاربرد اصلی این مدار برای افزایش و بهبود کیفی و کمی مدارات و همچنین قطعات به کاربرده شده در مدارات می باشد. عمده ترین استفاده ی این مدار میتواند در تعمیرات، جهت تشخیص خطای مقادیر المانها که بر اثر حرارت ، استفاده ی مداوم و… ایجاد می شود، مورد توجه قرار گیرد.

۱ـ۱ مقدمه ای بر کل مدار

: ATMEGA 32هسته اصلی این دستگاه میکروکنترلر AVR می باشدکه بخش اصلی پردازش اطلاعات در این قسمت صورت می گیرد و همچنین وظیفه اندازه گیری مقادیر و تبدیل اطلاعات را به عهده دارد. میکروکنترلر استفاده شده ATMEGA32می باشد و با زبان BASCOM برنامه نویسی شده است.

SEARIAL PORT :انتقال اطلاعات به صورت سریال برای دستگاه های جانبی از جمله کامپیوتر.

Measurement inductance: با استفاده از آی سی LM311 یک اسیلا تور  LC موازی ساخته شده که خازن آن ثابت و دارای یک سلف ثابت و سلف متغیر می باشد که با تغییر سلف متغیر فرکانس خروجی تغییر کرده و با استفاده از فرمول  می توان مقدار سلف مجهول را بدست آورد.

Measurement capacitor: برای اندازه گیری خازن از یک مدار RC سری با مقاومت های مختلف که رنج خازن اندازه گیری را تعیین می کند و با استفاده از رابطه  و ثابت بودن مقاومت می توان مقدار خازن مجهول را بدست آورد.

Measurement resistanc: این قسمت با استفاده از تعدادی مقاومت ثابت و تقسیم مقاومتی بین مقاومت مجهول و مقاومت های ثابت می توان مقدار مقاومت مجهول را بدست آورد.

LCD: صفحه نمایشگر می باشد که اطلاعات را روی خود نمایش می دهد.

KEY: توسط کیبورد می توان تغییرات را روی دستگاه اعمال نمود.

SWITCH: توسط رله ها می توان کمیت های اندازه گیری را تغیر داد.

Power supply: ولتاژتغذیه مدار تامین ولتاژ ۵ ولت برای قطعات.

 ۱ـ۲ پیکره بندی تجهیزات پروژه

۱-۲-۱سلف

سلف یک عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند. توانایی سلف برای ذخیره انرژی ضریب خود القایی گفته می شود و واحد آن نیز هانری می باشد.

نمونه هایی از سلف

۲-۲-۱ بررسی فیزیکی

خود القایی ( با واحد هانری ) در اثر شکل گیری میدان مغناطیسی حول یک حامل هادی جریان به وجود می آید و همواره با تغییرات جریان در هادی مقابله می کند. جریان الکتریکی در هادی ، یک شار مغناطیسی متناسب با جریان می سازد. بروز یک تغییر در این جریان موجب تغییر در شار مغناطیسی می شود که طبق قانون فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی ( EMF ) در جهت عکس تولید کرده و این نیرو در مخالفت با این تغییر به وجود آمده، عمل می کند. ضریب خود القایی مقیاسی است برای اندازه گیری مقدار EMF تولید شده در ازای یک واحد تغییر در جریان.

۳-۲-۱ ساختمان سلف

یک سلف معمولاً از یک سیم پیچ ساخته شده از یک ماده هادی – معمولاً سیم مسی – که بر روی هسته ای از هوا یا ماده ای فرومغناطیسی پیچیده شده، ساخته می شود. مواد تشکیل دهنده هسته با ضریب نفوذپذیری بیشتر از هوا، میدان مغناطیسی را افزایش داده و آن را کاملاً در سلف محبوس می کند و به این وسیله باعث افزایش خود القایی می شود.. در فرکانس های بالاتر از صوت، فریت های نرم به طور گسترده ای به عنوان هسته مورد استفاده قرار می گیرند زیرا بر خلاف آلیاژ های معمولی که در فرکانس های بالا انرژی زیادی را تلف می کنند، تلفات زیادی ندارد و این به دلیل منحنی هیسترزیس باریک آن ها می باشد و اینکه مقاومت اهمی این نوع هسته ها از برقراری جریان گردابی جلوگیری می کند. سلف ها در شکل های مختلفی موجود می باشند. بیشتر آن ها به شکل یک سیم عایق شده ( سیم لاکی ) که بر روی یک بوبین از جنس فریت پیچیده شده است و دو سر سیم ها در بیرون آن آزاد هستند، ساخته می شوند و حال آنکه در بعضی دیگر، سیم پیچ به طور کامل در فریت قرار می گیرد که این گونه سلف ها را حفاظت شده ( shielded ) می نامند. دسته ای از سلف ها دارای هسته متغیر می باشند که این امکان، قابلیت تغییر دادن ضریب خودالقایی سلف را فراهم می سازد.

۴-۲-۱ خازن و انواع آن

خازن عبارت است ازاجتماع دو یا چند صفحه که در بین آنها یک ماده عایق بنام دی الکتریک قرار گرفته به نحوی که بتواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره نماید.

خازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC می شوند.
ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانایی نگهداری انرژی الکتریکی است . ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است . ۱ فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می باشد . بنابراین استفاده ازواحدهای کوچکتر نیز در خازنها مرسوم است . میکروفاراد µF ، نانوفاراد nF و پیکوفاراد pF واحدهای کوچکتر فاراد هستند .

µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F
n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF
p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF

مهمترین نوع خازنهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد:

۱-خازنهای واریابل وتریمر ها
۲-خازنهای سرامیکی
۳-خازنهای میکا
۴-خازنهای پلی استر
۵-خازنهای کاغذی
۶-خازنهای مومی وروغنی
۷-خازنهای الکترولیت
۸-خازنهای تانتالیوم
۹-خازنهای مایلر

دو نوع اصلی آنها ، با پلاریته ( قطب دار ) و بدون پلاریته ( بدون قطب ) می باشد.

۵-۲-۱خازنهای بدون قطب

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی تنظیم ولتاژ (رگولاسیون خطوط انتقال نیرو)
 • مقاله مهندسی برق قدرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.