پایان نامه برخی از استانداردهای ASAE در زمینه ماشین های کشاورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه برخی از استانداردهای ASAE در زمینه ماشین های کشاورزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه برخی از استانداردهای ASAE در زمینه ماشین های کشاورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

بخش اول: استانداردهای علامت و نشانه SMV  برای وسائل نقلیه و ادوات کشاورزی کندرو
۱-   منظور و هدف   ۲
۲-   منابع اصلی   ۳
۳-   تعاریف   ۵
۴-   شرح   ۶
۵-   مواد و لوازم مورد نیاز آزمایش   ۷
۶-   موقعیت و مکان علامت SMV   ۱۲

بخش دوم: استانداردهای اندازه گیری عرض برش و تعیین جرم هرس بشقابی
۱-   مقصود و هدف   ۱۵
۲-   عرض برش   ۱۵
۳-   تعیین جرم   ۱۷

بخش سوم: استاندارد نخ بیلر اتوماتیک
۱-   مقاصد و اهداف   ۱۹
۲-   تعریف   ۱۹
۳-   نیازمندیهای عمومی   ۲۰
۴-   طبقه بندی   ۲۱
۵-   بسته بندی   ۲۱
۶-   آزمایش و بررسی   ۲۳

بخش چهارم: استانداردهای علائم و نشانه های ایمنی
۱-   مقاصد و اهداف    ۲۹
۲-   منابع اصلی   ۲۹
۳-   تعاریف    ۳۰
۴-   اندازه و شکل کلی نشانه ایمنی   ۳۳
۵-   رنگهای و علائم ایمنی   ۳۴
۶-   اندازه و شکل حروف   ۳۷
۷-   مکان و جای علائم ایمنی   ۳۸
۸-   عمر انتظاری و نگهداری   ۳۸
پیوست A: راهنمای خلق و ایجاد تصاویر   ۳۹
پیوست B: نمونه هایی از تصاویر   ۴۰

بخش پنجم: طبقه بندی و تعاریف ادوات کشاورزی
۱-   اهداف و مقاصد   ۵۰
۲-   تعاریف و طبقه بندی   ۵۱

ترجمه کلیه زیر نویسها مربوط به پیوست B    ۵۴
منابع مورد استفاده    ۶۱

۱- منظور و هدف

۱-۱-   هدف از این استاندارد، بنا بنهادن خصوصیاتی است که معرف یک علامت      مشخص برای استفاده از ماشینهایی که با سرعت کم، هنگام تردد یا سفر در بزرگراهها باشد.

۲-۱این استاندارد خصوصیات ابعادی علامت و نشانی را بنا نهاده است که مرتبط با مراحل آزمایش و شامل همه نیازها می باشد.

۳-۱این علامت شناسائی فقط در ماشینهای کم سرعت( SMV )کاربرد دارد.

۴-۱این علامت، لوازم هشدار از قبیل لامپهای عقب ماشین آینه ها، فلاشرها، را کامل می کند. اما جایگزین این ابزار نمی باشد. همچنین این علامت برای شناساندن وسایل بی حرکت و ساکن استفاده نمی شود.

۵-۱ابعاد و الگوی رنگ این علامت، مشخص است و اجازه علامت گذاری و تغییر دراین الگوها به جز در مواردی که در قسمت ۲-۴ بازگو خواهد شد‏، نداده شده است.

۶-۱در زمانیکه وسیله مورد نظر با سرعتی بالاتر از ۴۰کیلومتر بر ساعت یا ۲۵ مایل بر ساعت در حال حرکت باشد روی این نشانه را باید پوشاند و یا آن را برداشت.

۲-          منابع اصلی:

 تمامی استاندردها، موضوع مطالعه برای اصلاح مجدد می باشند و قسمتهای توافق نامه بر اساس استانداردها تقویت شده است تا امکان در خواست اکثر ویرایشهای اخیررا بررسی کند.سازمانهای استاندارد از لیست استاندادهای معتبر رایج حمایت می کند.

ANSI/ASAE S277.2 منتشر شده در اکتبر ۹۲ حفره قلابهای قابل نصب برای لامپ هشدار دهنده و نشانه شناسایی  SMV

ASTM D 1014-83  منتشر شده سال ۱۹۸۸ ، روش آزمایشات خارجی هدایت برای رنگ روی استیل

ASTM D 2797-90 روش آزمایش برای مقاومت روکشهای اساسی در مقابل تاثیر تغییر فرم سریع

ASTM D4549-85 ذکر خصوصیات برای ریخته گری و مواد اکستروژنps

ASTM D4673-87 ذکر خصوصیات برای اکستروژن و قالب سازی ABS

ASTM D4956  تعیین استاندارد برای ورقه های شب نما برای  کنترل ترافیک

ASTME284 اصطلاحات مرتبط با عوامل ظاهری

ASTMe308 روش آزمایش برای محاسبه رنگ اشیا با استفاده از سیستم CIE

ASTM E991 تمرین برای اندازه گیری رنگ نمونه قلوئورسنت

ASTM E1247 روش آزمایش استاندارد برای تشخیص فلوئورسنت در نمونه های رنگی بوسیله اسپکتروفتومتری

ASTM E1349 روش آزمایش برای فاکتور انعکاس و رنگ بوسیله اسپکتروفتومتری با استفاده از اسپکتروفتومتری

FMVSS108 استانداردهای نشانه گذاری روشنائی لوازم نقلیه

PSTC-1

SAE J575 منتشر شده در جون ۹۲ روشهای آزمایش و وسایل لازم برای اجزا و ضمائم وسایل روشنایی برای استفاده در وسائل نقلیه که عرض سرتاسر آنها از ۲۰۳۲ میلیمتر کمتر باشد

SAE J594 منتشر شده در می ۸۹ بازتابندههای رفلکس

۳-تعاریف:

۱-۳- بزرگراه: عرض بین خطوط مرزی هر جاده عمومی هنگامیکه برای استفاده عموم به منظور مسافرت وابسته به وسیله نقلیه باز می باشد.

۲-۳- علامت شناسایی : یک مثلث متساوی الاضلاع نارنجی – قرمز دارای تشعشع با یک حاشیه قرمز شب تاب که راس مثلث همیشه باید در بالا قرارگیرد .

۳-۳- SMVماشینهای کند رو : یک وسیله نقلیه موتوری شامل وسایلی برای کشیدن که برای سرعتهای کمتر از km/h 40 (m.l/h 25) طراحی شده اند

۴-۳- علامت قابل حمل : یک علامت که همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده که در پشت وسیله کند رو متصل می شود

۵-۳- علامت نصب شده روی وسیله نقلیه علامتی که بدون خطر به وسیله کندرو متصل شده است (شکل ۱).

۴شرح

۱-۴- علامت مذکور شکل ۱ متشکل از یک مثلث متساوی الاضلاع دارای تشعشع ، با حاشیه های شب رنگ می باشد که راس مثلث باید در بالا باشد مثلث نارنجی – قرمز فلوئورسنت ، برای روشنایی روز می باشد حاشیه های شب نما، در تاریکی شب، مانند یک مثلث قرمز توخالی ظاهر می شوند. علامت SMV ، ممکن است به حالت قابل حرکت دادن بوده و یا اینکه در پشت وسیله نصب شده باشد.

 ۲-۴- سازنده های علائم SMV  ، نام و آدرس کارخانه را در جلوی علامت قرار می دهند و تضمین می کنند که علامت SMV  مطابق بااستاندارد S276.5  می باشد. این اطلاعات به وضوح در جلوی علامت ثبت شده اند که در قسمت پایین گوشه سمت راست یا کمی پایین تر از مرکزعلامت، می باشند. همچنین این اطلاعات ممکن است درپشت کاور یا پوشش علامت ثبت شده باشند. هنگامیکه اطلاعات در جلوی علامت SMV باشد، شامل علامت تجاری و علائم دیگر  نمی باشد و کل مساحت مورد استفاده برای اینچنین اطلاعاتی در جلوی علامت بیشتر از      cm2  ۵/۶ یا in2  ۲ نمی باشد.

 نکته: راس مثلث باید به سمت بالا باشد.

 ۵- مواد و لوازم مورد نیاز آزمایش و اجرا

۱-۵-        مواد شب نما

۱-۱-۵- قابلیت دیده شدن: علامت SMV در شب در فواصل ۳۰ تا ۱۸۳متری (۱۰۰تا ۶۰۰ فوت) مانند یک مثلث قرمز توخالی دیده می شود.

۲-۱-۵- ابعاد وسایل مورد نیاز : اندازه مواد شب نما . در شکل ۱ نشان داده شده است.

۳-۱-۵-ورقه های شب نما ، از مواد و لایه های صاف ، نازک و شفاف با عناصر شب نما تشکیل شده است.

۴-۱-۵- مواد مورد نیاز : ورقه های شب نما از استاندارد ASTM D 4956  نوع ورقه های V  شکل تبعیت می کنند . البته به جز مواد فتومتریک و در ارتباط با مواد فتومتریک از حداقل استانداردها که در (جدول ۱) مشخص و معین گردیده اند، برخوردارند.

ورقه ها از نظر مشخصه رنگ،از (جدول ۲) و بازتابنده های رفلکس از FMVSS 108 DOT-C تبعیت می کند.

۵-۱-۵- مقاومت و دوام خارجی و بیرونی : الگو و نمونه های درون کاور که مطابق با استاندارد باشند در معرض آفتاب فلوریدای جنوبی ، حداقل ۲۴ ماه، با زاویه ۴۵ درجه نسبت به خط افق قرار گرفته اند(مطابق استاندارد ASTM D1014 )

بعد از آزمایش دوام خارجی ، ماده مورد استفاده از خود ترک، شکاف، برآمدگی، از دست دادن چسبندگی یا تغییرات ابعادی نشان نخواهد داد.

۶-۱-۵- مقاومت در مقابل زنگ زدگی : مواد مورد استفاده از خود خوردگی و یا کم نور شدن نشان نخواهد داد ( مطابق استاندارد  ASTM D4956)

7-1-5- خاصیت چسبندگی: کاور و پوشش علامت SMV  از استاندارد ASTM D 4956  تبعیت می کند.

جدول۱

نیازها

زاویه ورودی

زاویه مشاهده

۶۰

۴-

۲/۰

۶۰

۳۰

۲/۰

۱۵

۴۵

۲/۰

۱۵

۴-

۵/۰

۱۵

۳۰

۵/۰

۴

۴۵

۵/۰

جدول ۲- حدود تشخیص و تعیین رنگ ( در نور)

۴

۳

۲

۱

COLOR

Y

352/0

X

558/0

Y

364/0

X

636/0

Y

292/0

X

708/0

Y

297/0

X

613/0

RED

MAX

11

MIN

5/2

COLOR

RED

2-5- مواد فلوئورسنت

 

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.