پایان نامه بررسی نقش شایعه در جامعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی نقش شایعه در جامعه   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی نقش شایعه در جامعه   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه     ۱
فصل اول : کلیات تحقیق : (طرح تحقیق)
۱-۱-تعریف موضوع    ۵
۲-۱-اهمیت موضوع     ۶
۳-۱-سوالات تحقیق    ۷
۴-۱-اهداف تحقیق    ۸
۵-۱-روش تحقیق    ۸
۶-۱-پیشینة ‌تحقیق    ۹
۷-۱-محدودیت تحقیق    ۹
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۱-۲-تعاریف مختلف شایعه     ۱۱
۲-۲-سیر تاریخی شایعه    ۱۵
۳-۲-قانون اصلی شایعه     ۱۷
۴-۲-انواع شایعات     ۱۹
۵-۲-علل و انگیزه های شایعه پراکنی     ۲۷
۶-۲-شایعه و افسانه     ۳۵
۷-۲-مشتریان شایعه     ۳۸
۸-۲-فرق شایعه و غیبت و دروغ    ۴۲
۹-۲-شایعه و جنگ    ۴۶
۱۰-۲-کاربرد شایعه در جنگ    ۵۴
۱۱-۲-کنترل شایعه در جنگ و بحرانهای سیاسی     ۵۵
۱۲-۲-تعریف افکار عمومی     ۵۷
۱۳-۲-افکار عمومی در دوران قدیم     ۶۰
۱۴-۲-افکار عمومی در دوران جدید     ۶۰
۱۵-۲-اهمیت افکار عمومی و نقش آن در شکل گیری شایعه    ۶۲
۱۶-۲-تاریخچة‌ تبلیغات     ۶۴
۱۷-۲-تعاریف تبلیغات    ۶۶
۱۸-۲-روانشناسی تبلیغات    ۶۸
۱۹-۲-فنون تبلیغات     ۷۰
۲۰-۲-مدلهای تبلیغ    ۷۰
۲۱-۲-تبلیغات و نقش آن در شایعه     ۷۲
۲۲-۲-خبر چیست     ۸۰
۲۳-۲-خصوصیات یک خبر خوب    ۸۲
۲۴-۲-انواع خبر     ۸۵
۲۵-۲-فرق خبر و شایعه    ۸۶
۲۶-۲-عناصر خبری     ۸۹
فصل سوم : بررسی شایعه از دیدگاه متفکرین و قرآن
۱-۳-فرایند شکل گیری شایعه    ۹۲
۲-۳-اهمیت و نقش روزنامه و روزنامه نگاری در شایعه    ۱۰۲
۳-۳-سانسورهای خبری و شایعه    ۱۰۴
۴-۳-شایعه از دیدگاه قرآن اسلام و بزرگان دین     ۱۰۹
۵-۳-شایعه از دیدگاه جامعه شناسان     ۱۲۳
۶-۳-راههای مقابله و کنترل شایعات     ۱۲۹
۷-۳-راههای خنثی کردن شایعات     ۱۳۳
۸-۳-تحلیل یک شایعه    ۱۳۷
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۴-نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۴۴
منابع و مآخذ    ۱۵۲

 

منابع و مآخذ:

الف) کتب :

-آل پورت ،‌گوردن و لئو پستمن ؛ روانشناسی شایعه ؛ ترجمه ساعد دبستانی ؛ تهران : مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سروش ،‌۱۳۷۲ .

-ادیبی سده ، مهدی ؛ جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی ؛ چاپ اول ، تهران: انتشارات سمت ،‌۱۳۷۹ .

-اسدی، علی ؛ افکار عمومی و ارتباطات ؛ چاپ اول ؛ تهران : سروش ، ۱۳۷۱ .

-افروز ، غلامعلی ؛ روانشناسی شایعه و روشهای مقابله ؛ چاپ اول ،‌تهران :دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۵ .

-باقریان نژاد اصفهانی زهرا ؛ روزنامه و روزنامه نگاری در ایران ، چاپ اول ؛ تهران : انتشارات مولانا ،‌۱۳۷۱ .

-بهشتی ، محمد ، فرهنگ صبا فارسی ، تهران ، انتشارات صبا ، زمستان ۱۳۶۹ .

-بیرو آلن ؛ فرهنگ علوم اجتماعی ؛ ترجمه باقر ساروخانی ؛ چاپ دوم ؛ تهران : انتشارات کیهان ؛ ۱۳۷۰ .

-حائری هادی (کوروش ) ؛ افکار و آثار ایرج میرزا ؛ چاپ چهارم ؛ تهران ؛ انتشارات جاویدان ، ۱۳۶۸ .

-خاتمی سمنانی احمد ؛‌شایعه از دیدگاه قرآن و حدیث ؛ قم : انتشارات شفق، ‌۱۳۶۰ .

-دهخدا علی اکبر ؛ لغت نامه ؛ ج۳۰، تهران ؛ ۱۳۴۱ .

-دهلوی امیرخسرو ؛ دیوان : سعید نفیسی ، چاپ دوم ؛ تهران ؛‌انتشارات جاویدان ، ۱۳۶۱٫

-ستوده هدایت الله ؛ در آمدی بر روان شناسی اجتماعی ؛چاپ چهارم ،  تهران : انتشارات آوای نور ،.۱۳۷۸

-سعدی مصلح الدین ؛ بوستان ؛ تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی ؛ چ۳، تهران : انتشارات خوارزمی .

-سعدی ، مصلح الدین ، گلستان ، تصحیح حسین نوری ؛ چ اول ، تهران ؛ انتشارات قدیانی ، ۱۳۶۷ .

-سکری رفیق ، افکار عمومی تبلیغ و آوازه گری ؛ ترجمه حسین کرمی ؛ چ۱، تهران : انتشارات همراه ؛ ۱۳۷۰ .

-سمینار بررسی مطبوعات ایران؛ مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مطبوعات ایران ؛ چ۱، (تهران ): مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ؛ ۱۳۷۱ .

-شکر خواه یونس ؛ “ خبر ” ؛ تهران : مرکز گسترش آموزش رسانه ها ،‌۱۳۷۴ .

-لوی ژان ، شرایبر سروان ؛ نیروی پیام ؛ ترجمه سروش حبیبی ؛ چ۲، تهران، ‌سروش ،‌۱۳۷۱ .

-مان نرمان . ل. اصول روانشناسی ؛ ترجمه محمود ساعتچی ؛ چ ۱۲ ؛ تهران ؛ انتشارات امیر کبیر ؛ ۱۳۷۰ .

-مجموعه مقالات تبلیغات و جنگ روانی  ، ترجمه حسین حسینی ؛ تهران ؛ دانشگاه امام صادق پژوهشکده علوم دفاعی ،‌۱۳۷۲ .

-معین محمد ،‌فرهنگ فارسی

-مغنیه محمد جواد ؛ مفاهیم انسانی از دیدگاه امام صادق ، ترجمة محمد رسول دریایی، تهران : انتشارات اسلامی ، ۱۳۳۶ .

-نهج البلاغه ،‌ترجمه مصطفی زمانی ، تهران ، انتشارات رضوی ، ۱۳۷۹ .

مقدمه

ارتباط یکی از وسیع ترین مفاهیم را در دنیای امروزی دارد . از این رو همه ما خواهان ارتباطی مؤثر ، سالم و نیرومند هستیم . ارتباط یکی از مهمترین ابعاد زندگانی ما را تشکیل می دهد و در حقیقت ، موفقیت در ارتباطات یعنی موفقیت و کامیابی در ابعاد اجتماعی زندگی و امروزه آن را به عنوان فنی می دانند که قابل آموزش است .[۱]

همزمان با رشد و گسترش جوامع انسانی ، ایجاد شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی بهتر نیز در بین آنها مد نظر بوده است . در شرایط کنونی که فن آوریها ، محیط خبر رسانی و اطلاع رسانی را در خود محصور کرده است و تبادل اندیشه و دریافت و ارائة اطلاعات اساسی ترین عامل ارتباط بین فرد و حیات اجتماعی است ، اگر نقیصه ای در ارسال خبر و اطلاع رسانی وجود داشته باشد ، اعتماد افکار عمومی سلب شده و نوعی شک و تردید و اضطراب و ابهام بر جامعه حکم فرما می شود .[۲]و یک پدیدة اجتماعی و نامطلوب بنام شایعه شکل می گیرد که همزاد و همراه با جامعة انسانی است .

شایعه در دورن نسج جامعه بافته شده و نشان داده شده که بسیاری از اعتقادات مردم در گذشتة تاریخ ناشی از واکنش مردم نسبت به شنیده ها بوده و همچنین بسیاری از این اعتقادات آنان ناشی از افسانه ها و اساطیر باستانی است . افراد از این حربه ( شایعه ) که بیشتر متوجه مسائل منفی است تا مثبت برای رسیدن به مقاصد مختلف از جمله دشمنی و کدورت ، جو سازی و جریان تخریب دیگران و .. استفاده می کنند .[۳]

شایعه در جوامعی که با فقر اطلاع رسانی صحیح و دقیق مواجهند و افراد آن جامعه به ساده اندیشی و زود باوری خو گرفته اند رایج تر است . البته ناگفته نماند که در جوامعی که صاحب شبکه های اطلاع رسانی گسترده و پیشرفته نیز می باشند به صورتهای دیگر و شاید در جهت اهداف همان شبکه ها مورد بهره برداری قرار گیرد . شایعه با توجه به ماهیت و قدرت تأثیر گذاری می تواند اضطراب اجتماعی را افزایش دهد و میزان بهره وری و تولید را کاهش دهد و چرخة اقتصادی را فلج کنند و اعتبار اجتماعی افراد و سازمانها و دولتها را خدشه دار نماید .[۴]

در این تحقیق بر آن شدیم تا به یک شناخت کلی از این میکرب خطرناک که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون مطرح و در حال گسترش است پرداخته و مشکلاتی که در این رابطه مطرح می شود را از نظر بگذرانیم و ببینیم ریشة این مشکلات در کجاست و چرا باید یک شایعه سریع ترین پدیده ساخت بیشتر باشد .

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق ( طرح تحقیق ) عنوان شده که از مباحثی مانند تعریف موضوع ، سؤالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، پیشنیة تحقیق و محدودیتهای تحقیق صحبت خواهد شد . موضوع فصل دوم ، ادبیات تحقیق می باشد که از مباحثی مانند تعریف شایعه و افکار عمومی ، انواع و اقسام آن ، علل و انگیزه های آن شایعه و افسانه مشتریان شایعه ، فرق شایعه و غیبت ، شایعات در زمان جنگ ، شایعه و تبلیغات و شایعه و افکار عمومی ، شایعه و خبر و  … صحبت به میان خواهد آمد در فصل سوم نیز در مورد فرایند شکل گیری شایعه ، سانسور های خبری و شایعه و همچنین از مباحثی مانند دیدگاه جامعه شناسان ، راهنمای مقابله با شایعه و دیدگاه اسلام و قرآن و بزرگان دینی و … در این خصوص صحبت به میــان خــواهد آمـــد .در فصل چهارم نیز به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته می شود .

امیدوارم در این تلاش بتوانم حق مطلب را ادا کرده و آنطور که باید و شاید به روشن شدن موضوع کمکی کرده باشم و دانشجویان آینده با ادامه این مطالب آنرا کامل نمایند.


[۱] – روزنامة آفرینش ، ۸ /۱۱ / ۱۳۷۹

[۲] – روز نامه ایران ، ۲۴ /۶ /۱۳۷۹ .

[۳] – روزنامه سلام ، ۲۸ /۴ /۱۳۷۶ .

[۴] – افروز غلامعلی ، روانشناسی شایعه و روشهای مقابله ، ص ۱ .

۱-۱-تعریف موضوع

مطالعات اجتماعی بر روی انسان نشان می دهد که شایعه از دید تحلیلی رفتاری انفرادی نیست که بتوان پدیده ای مجزا مورد مطالعه قرار داد بلکه باید به صورت یک پدیدة اجتماعی بررسی کرد . برخورد تحلیلی با این موضوع نشان گر این مسئله است که این پدیده در نظام روابط متقابل شکل می گیرد .

بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی شایعات نشان می دهد که این پدیده از گذشته های دور با انسان رابطه ای تنگاتنگ داشته است . بطور کلی از دیدگاه اجتماعی ، شایعـــه یک پدیدة روحی اجتماعی است که گاهی اوقات انسانها را تحت سلطة خود می گیرد و بسته به اهمیت و شدت آنها دوام زیادی دارند که در طول تاریخ و در شکلهای مختلفی ظاهر می شوند . بنابه اهمیت این موضوع که به گفته های جامعه شناسان «ریشه در واقعیات ملموس جامعه دارد »و می تواند رابطة تنگاتنگی با زندگی بشر داشته باشد و جوامع آنها را تا سر حد سقوط بکشاند . در صدد بر آمدیم که این موضوع اجتماعی ـ روانی را که شاید کمتر ازدیگر مسائل اجتماعی به آن پرداخته می شود ، شناخته و مورد بررسی قرار می دهیم تا با آگاهی های لازمی که بدست می آوریم بتوانیم در موارد لزوم باآن مبارزه کنیم و دیگران را نیز ارشاد کنیم .

۲-۱-اهمیت موضوع

شایعه مانند هر مبحث دیگر مرتبط به انسان ، پدیده ای اجتماعی است که زمانی فقط وسیله ای برای حرفی است و زمان دیگر موجب گسیخته شدن مهار طوفانهای خشونت بار می شود . گاهی بصورت یک سلاح از مهمترین ابزارهای تخریب و ترور شخصیت های سیاسی و اجتماعی در جوامع است و شاید گاهی بصورت یک افسانه در آید .

شایعه در همة فرهنگها وجود دارد ، چه به صورت تیراژ کمی باشد و چه از تیــراژ وسیع برخوردار باشد ، چه در دوره ای کوتاه مطرح شود و چه در دوره ای طولانی . اهمیت شایعه را شاید بتوان گفت به چند دلیل است :

۱-وقتــی که بطور وسیع مطرح می شود تمام جنبه و ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد .

۲-در زمان شیوع تأثیری سریع و عمیق و وسیع از خود بر جا می گذارد .

در مورد دلیل اول می توان گفت که « تصور جامعه بدون شایعه محال است » چون انسانها همواره نیازمند توضیح و تفسیر در برابر جهان پیرامون خود هستند و هر چه از اخبار درست ، کمتر اطلاع یابند ، خود بیشتر به توضیح و تفسیر می پردازند و به این ترتیب تمام جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی زندگی انسانها را در برگرفته و چه بسا خسارات سنگین و جبران ناپذیری از خود بر جا می گذارد و تأثیری مادام العمر خواهد داشت و نیز می توان گفت چون شایعات با اهداف بسیار مختلف بروز می کنند و همواره با نقابی ظاهر می گردند که گویی آگاهی های با ارزشی را ارائه می دهند ، مردم معمولاً نمی توانند آن را از حقیقت تشخیص دهند . بنابر این بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی تأثیر می گذراند .

در مورد مسئلة دوم نیز باید گفته شود که یکی از کارکردهای شایعه خاصیت اغفال کنندگی آن است که بخشی گسترده  و معینی از مردم می تواند تحت تأثیر خود قرار دهد . البته تلقین پذیر بودن افراد در این زمینه بی تأثیر نیست . ( تلقین پذیر بودن یعنی پذیرش و باور کردن قضیه ای درحالی که سند و مدرکی که منطقی باشد وجود نداشته باشد .)[۱]

زمانی که زمینه برای پذیرش شایعه در  جامعه مستعد باشد ، مثلاً زمانی که هیجانات بیشتر باشد تأثیرگذاری و پذیرش شایعات نیز وسیع تر است . پس اگر گفته شود که شایعه از اجتماعی ترین پدیده های اجتماعی است و مانند نور که سریع ترین پدیده جهان فیزیکی است ، آن نیز سریع ترین پدیده ساخت دست بشر است . چیزی به گزاف نگفته ایم

۳-۱-سؤالات تحقیق

سؤالاتی که در این پژوهش مد نظر اینجانب بوده عبارتنداز :

۱-شایعه چیست ؟

۲-زمینة رشد شایعه چگونه فراهم می گردد؟

۳-علل و انگیزه های شایعه و شایعه پردازان چیست ؟

۴-چگونه می توان شایعه را از واقعیت تشخیص داد ؟

۵-آثار اجتماعیی که شایعه بر جا می گذارد چه می باشد ؟

۶-وسایل ارتباط جمعی در انتشار شایعات چه نقشی دارند ؟

۷-ویژگیهای افراد شایعه پذیر ، شایعه گو و شایعه جو چیست ؟

۸-راههای مقابله با شایعه به چه صورت است ؟

۴-۱-اهداف تحقیق

اهداف کلی :

بررسی و تحلیل جامعه شناسانه شایعه بصورت کلی به عنوان یک پدیده اجتماعی ـ روانی . یا به عبارت دیگر بررسی تأثیر شایعه بر جامعه و بالعکس .

اهداف جزئی :

۱-شناخت اهداف شایعه و شایعه پردازان در جامعه .

۲-شناخت زمینه های رشد شایعه و ارائة راهکارهای جلوگیری از آن .

۳-ارائة اهداف و انگیزه های شایعه سازان از رواج شایعه .

۴-روشن نمودن تفاوتهای شایعه و خبر رسمی .

۵-شناخت آثار اجتماعی شایعه .

۶-شناخت تأثیر مطبوعات و رسانه های خبری در انتشار شایعه .

۷-آشنایی با روحیات افرادی که انتشار شایعه بیشترین نقش را دارند .

۸-دستیابی به یک آگاهی و بینش صحیح برای مقابله با شایعات .

۵-۱-روش تحقیق

روش تحقیق بکار رفته در این پایان نامه ، روش توصیفی ـ تحلیلی است .و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است بدین ترتیب که از کتب  و روزنامه ها و مجلات استفاده شده است ، مطالب ابتدا بصورت فیش برداری استخراج شده و سپس با توجه به فهرست مطالب دسته بندی و مرتب شده است .

۶-۱-پیشینة تحقیق

تا کنون تلاشی یکدست و منسجمی برای ارائة دقیق زوایای گوناگون پدیدة مهم شایعه انجام نگرفته است . که شاید بتوان گفت آن بخاطر متنوع بودن موضوعات و گسترده بودن این موضوع در جوامع مختلف دانست . التبه در زمنیه های روان شناسی مطالعاتی مختصر صورت گرفته . اما در زمنیة اجتماعی هیچگونه مطالعة جدی وجود ندارد . ضمناً پایان نامه ای در این زمینه در کتابخانه ها دیده نشد . منابع و مآخذ فارسی و لاتین که در پایان نامه آمده ،مورد استفاده قرار گرفته اند .

۷-۱-محدودیت تحقیق

پیچیدگی موضوع ، گستردگی زمینه ها و نیاز به تخصص های مختلف مانع از آن است که بتوان به منابع متعدد دسترسی داشت . و بنده در این زمینه با محدودیتهای زیادی روبرو بوده ام .همچنین مطالب و محتوای اکثر منابع استفاده شده شبیه هم بودند .


[۱] – آل پورت گردن ، روان شناسی شاایعه ، ص ۱۹۳ .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شایعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.