پایان نامه بررسی رابطه بین استرس ، سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی رابطه بین استرس ، سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان دانشگاه های شهر کرمانشاه   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی رابطه بین استرس ، سخترویی و سردرد های میگرنی در دانشجویان دانشگاه های شهر کرمانشاه   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۷
مقدمه    ۱۱
الف: عوامل ژنتیکی    ۱۳
بیان مسئله    ۱۵
۱٫ پیشینه نظری    ۱۷
۲-۱-۱٫ استرس    ۱۷
۲-۲٫سیر تحول دیدگاه ها و نظریات    ۱۸
۲-۳٫ انواع دیگر فشار روانی    ۲۰
۲-۴٫ عوامل محیطی استرس    ۲۰
۲-۵٫ استرس به عنوان کنشی متقابل     ۲۱
۲-۶ . مقابله با استرس    ۲۲
۲-۷٫ فیزیولوژی استرس    ۲۲
۲-۸٫ انواع مقابله    ۲۳
۲-۸-۱٫ الف – مقابله های مساله مدارانه     ۲۳
۲-۸-۲٫ ب- مقابله های هیجان مدارانه    ۲۳
۲-۸-۳٫مقابله های ناسازگار    ۲۴
۲-۹٫ روش های مقابله با استرس و سخت رویی    ۲۴
۲-۱۰ مدیریت ( اداره استرس )    ۲۵
۲-۱۱٫ استرس و بیماری    ۲۷
۲ – ۱۲ . تاثیر واسطه ای استرس    ۲۸
۲ – ۱۳ . سخت رویی  روان شناختی     ۲۸
۲ _ ۱۴ . نقش سخت رویی بر سلامتی    ۳۱
۲ _ ۱۵٫ سخت رویی و تیپ های شخصیت    ۳۳
۲ _۱۶ . سخت رویی و جنسیت     ۳۴
۲ _ ۱۷ .اضطراب    ۳۵
۲ _ ۱۸٫ استرس     ۳۶
۲-۱۹٫ اختلالات روانی فیزیولوژیایی( روان فیزیولوژیایی)    ۳۷
۲ – ۲۰ . دیدگاه های مختلف درباره اختلالات روانی فیزیولوژیایی     ۳۸
۲ – ۲۱ . علت شناسی میگرن    ۴۱
۲ – ۲۱ – ۱ . الف : عوامل ژنتیکی    ۴۱
۲-۲۱-۲ . ب : اختلالات عروقی مغز     ۴۲
۲-۲۱-۳ . ج: اختلالات زیست – شیمیایی    ۴۲
۲-۲۱-۴ . د: اختلالات مربوط به سوخت و ساز بدن     ۴۳
۲ – ۲۱- ۵ . خواب    ۴۳
۲ – ۲۱ – ۶ . و – آلرژی ها ( حساسیت ) :    ۴۴
۲ – ۲۱ – ۷ . ز –  عامل روانشناختی    ۴۴
۲ – ۲۲٫ طبقه بندی میگرن    ۴۵
۲ – ۲۳ .مراحل حمله میگرنی     ۴۵
۲ – ۲۳ – ۱٫ ۵ مرحله ( فاز ) میگرن    ۴۶
۱ ) مرحله پرودرم PRODROME))    ۴۶
معیار های تشخیص میگرن بدون aura ( I.H.S)    ۴۸
معیار های تشخیص میگرن aura  ( I.H.S )    ۴۸
۲ – ۲۴٫ سه ترفند کارآمد ضد میگرن    ۴۹
۲-۲۵٫میگرن در زنان    ۴۹
۲ – ۲۶٫ ویژگی زنان میگرنی    ۵۰
۲-۲۷٫پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور    ۵۰
۲ – ۲۸٫ پژوهشهای انجام شده در داخل کشور    ۵۴
۲-۳۹ ) مروری بر تحقیقات داخلی :    ۵۸
-۱٫ طرح کلی    ۶۶
۴-۱٫ ویژگی های جمعیت شناختی    ۷۱
۴-۲٫ اطلاعات توصیفی    ۷۲
۴-۳٫ یافته ها بر حسب فرضیه ها    ۷۳
۴-۴٫ فرضیه های پژوهش    ۷۳
۴-۴-۱٫ فرضیه اول پژوهش    ۷۳
۴-۴-۲٫ فرضیه دوم پژوهش    ۷۴
۴-۴-۳٫ فرضیه سوم پژوهش    ۷۴
۴-۴-۴٫ فرضیه چهارم پژوهش    ۷۵
۵-۱٫خلاصه یافته ها و نتیجه گیری    ۷۷
۵-۲٫ فرضیه ها ی پژوهش و نتایج آن    ۷۷
۵-۲-۱ بین استرس و سخت رویی در افراد رابطه معنادار وجود دارد    ۷۷
۵-۲-۲  بین سخت رویی و میگرن در افراد رابطه معنادار وجود دارد    ۷۷
۵-۲-۳   بین استرس و میگرن در افراد رابطه معنادار وجود دارد.    ۷۸
۵-۲-۴  بین استرس، سخت رویی و سردردهای میگرنی در افراد رابطه معنا دار وجود دارد    ۷۸
۵-۳٫پیشنهادات    ۷۸
۵-۳-۱٫ پیشنهادات مبتنی بر پژوهش    ۷۸
۵-۳-۲٫پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده    ۷۹
منابع فارسی    ۸۰
منابع لاتین    ۸۲

منابع فارسی

  اکبر زاده، نسرین(۱۳۸۳).هوش هیجانی:دیدگاه سالووی و دیگران. تهران: فیض الاسلام.

  امانلو، شمسی(۱۳۸۳).نقش استرس در بیماری های عروق کرونری.کار و کارگر.شماره ۱۵٫

   بنت، آندرولی،(۱۳۷۷). مبانی طب سیسیل. ترجمه بهرام قاضی جهانی. تهران: سماط.

   بیاضی، محمد حسین(۱۳۷۶).”بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی، سخت رویی، استرس و بیماری کرونری قلب در افراد نبتلا به بیماری کرونری قلب و افراد عادی“.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی.دانشگاه تربیت مدرس.

   ترابپور طرقی، مسعود(۱۳۷۵).”بررسی تاثیر طب فشاری بر وضعیت درد بیماران بعد از عمل جراحی شکم در بیمارستان های آموزشی آبادان”.پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری. دانشگاه تربیت مدرس.

   تره باری، حافظ(۱۳۷۵).“بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد مدیران در دبیرستان های استان اردبیل”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی.

   جمشید نژاد، علیرضا(۱۳۷۰).” بررسی و مقایسه استرس شغلی و رضایت شغلی در مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

   جمهری، فرهاد(۱۳۸۱).”بررسی رابطه بین سخت رویی و گرایش به افسردگی و اظطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه های تهران”. رساله دکتری روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران.

  چین آوه، محبوبه.روستایی، الهام. قاسمی نوشاد(۱۳۸۳).”رابطه حمایت اجتماعی و شاد کامی و تاثیر آن بر سلامت دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی ارسنجان و فسا”.مجموعه مقالات دومین سمینار سراسزی بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه تربیت مدرس.

   حائری روحانی، سید علی(۱۳۸۰). فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز. تهران: سمت.

   دباغ،حمید(۱۳۷۳).“بررسی تاثیر فشار های روانی بر کارایی مدیرانه وزرات جهاد سازندگی”. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

   دلاور،علی(۱۳۷۷).روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

   رسول زاده طبا طبایی، کاظم(۱۳۷۴). بررسی ویژگی های شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارو و درمانگری با روش آموزش تنش زدایی تدریجی، همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران. دانشگاه تربیت مدرس.

  رندان آر. راس، آلتمایر، الیزابت ام(۱۳۷۷).استرس شغلی. ترجمه؛ غلام رضا خواجه پور.انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

   رومینا، نسیم(۱۳۷۴). الگوی زیستی، روانی، اجتماعی استرس. نشریه سلامت برتر. شماره ۱٫

   ریو، جان مارشال(۱۳۷۶). انگیزش و هیجان. ترجمه؛یحیی سید محمدی. نشر ویرایش.

   سبحانی، رویا(۱۳۸۳).”بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سخت رویی با پیشرفت تحصیلی”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

   شعاری، لیدا(۱۳۷۳).” بررسی و رتبه بندی عوامل تنش زدای شغلی در کتابداران شاغل در دانشگاه های علو پزشکی شهر تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پژشکی ایران.

   شیفیع آبادی، عبد ا…(۱۳۸۰). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

   صدری زاده،رویا(۱۳۸۰). “بررسی تاثیر به کار گیری طب فشاری توسط بیماران بر میزان سر درد در مبتلایان به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت مدرس.

 فتحی هفتشجانی، شاهین(۱۳۷۶). “رابطه بین حمله های میگرن و اختلالات روانی”. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه علامه طبا طبایی.

 قربانی،نیما(۱۳۷۳).” بررسی ارتباطسخت رویی با الگوی رفتاری تیپ A و رفتار مستعد بیماری های کرونری- تیپ۲″. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تربیت مدرس.

  کرتیس،آنتونی جی(۱۳۸۲). روانشناسی سلامت. ترجمه؛علی فتحی آشتیانی و هادی عظیمی. تهران: انتشارات بعثت.

 محمد خانی، پروانه(۱۳۷۱).” بررسی راهبرد های مقابله با استرس و علائم آن در مبتلایان به اختلالات وسواس اجباری”.پایان نامه کارشناسی ارشد رشوانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران

  میرزایی علمداری، ابراهیم(۱۳۸۱). “شیوه کنار آمدن با استرس و تیپ های شخصیت AوB در معلمین زن استان مازندران“. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

  میرزایی،بهشته(۱۳۷۹).” بررسی ویژگی های شخصیتی، فشار روانی و شیوه های مقابله با آن در بیماران مبتلا به MS. رساله دکتری روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  میلانی فر، بهروز(۱۳۷۳). بهداشت روانی. تهران. نشر قومس.

 نجاریان، بهمن(۱۳۷۶). ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ایی برای سنجش علائم سر درد میگرنی در دانشجویان.مجله علوم تنربیتی ، روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.دوره سوم سال چهارم شماره های ۳و ۴٫

  هاشمی، تورج(۱۳۷۸). بررسی شیوع میگرن در دانشجویان پزشکی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. شماره های ۳۰و۳۱٫

منابع لاتین

Atela, M(1986). Crissing Boundaries: Effectiveness and Health among Western Managers Living in China.

Dawson A.&juggers(1999).The Uhmigraine Patients Survey:Quality of Life and Treatment

Florian, V. Milkulanicer, M.&Taubman(1995).Does Hardiness Cntribute to Mental Health During a Stressful Real Life Situation? Journal of Personal and Social Psychology.N 68.687-657.

Hickey J.G(1997). Neurological and Neurosurgical Nursing. N25.519

Judkins S.K(2001).Stress, Hardiness and Coping Strategies among Mid-Level Managers . university of North Texas.

Kahn,R.L & B Yosiere P(1992).Stress in Organization in M.D Dunntte &L.M. Hough(Eds). Handbook of Industrial and Organization .Psychology.Palato: Counulting Psychology Press Vol 3,PP571-650.

Kobasa.S.C(1979).Sressfull life Events.Personality, and health. Journal of Personality and Social Psychology.N3.PP135

Kobasa.S.C(1983).Personality and social Resources in Stress  Resistance.

Kobasa.S.C(1984).How much Stress Can You Survive American Health? . Journal of Personality and Social Psychology.N5.PP52.   

    Lazarus, R.S & Folkman,S(1984).Stress Appraisal and Coping. New York: Springer.

Maddi,S.R(1997).Personal Views Survey II:A Measure of Dispositional hardiness: A Book of Mental Health.Psychological Joural .N23.PP360-368

   Maddi,S>R(2001)The story of Hardiness: Twenty Years of Theorizing, Research and Practice. Consulting  Psychology Journal. In Press.

Tollisin,C.D&Kunkel R.S(1993).Headache: Diagmosis and Treatment. American Journal Of Health  Studies,N14.16-20.

 

چکیده

در زمینه نقش عوامل خطر روانی و اجتماعی در ظهور بیماری میگرن، تعدادی از مطالعات از وجودارتباط مثبت بین سخت رویی، استرس س و بیماری میگرنی ( روانی فیزیولوژی) حمایت کرده اند.

در پژوهش حاضر، ارتباط ط بین استرس ، ویژگی شخصیتی سخت رویی و بیماری میگرن مورد بررسی قرار گرفته است.البه در این زمینه نقش وضعیت تاهل و جنسیت افراد (دانشجویان)نیز بررسی شده است. برای این منظور،۱۶۷ نفر از دانشجویان در ۵ دانشگاه  ( رازی،آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، پیام نور،علمی و کاربردی و مرکز تربیت معلم ) به طور تصادفی انتخاب شدند.۶۷ نفر بیمار مبتلا به میگرن   ( ۳۷ زن ۳۰ مرد)   (۱۵زن متاهل و ۲۲ نفر مجرد و نیز ۱۲ مرد متاهل  و ۱۸ نفر مجرد) که به صورت نمونه در دسترس، و۱۰۰ نفر  افراد سالم”غیر میگرنی” شامل ( ۵۰ زن و ۵۰ مرد)،(۱۶ زن متاهل ،۳۴ نفر زن مجرد و نیز ۲۳ مرد متاهل و ۲۷ نفر مجرد )که به صورت طبقه ای نسبی(به صورت تصادفی) انتخاب شدند، و به پرسشنامه بررسی نگرش های فردی(سخت رویی)، پرسشنامه استرس (هلمز و راهه)و مقیاس اندازه گیری شدت درد پاسخ داده اند. بررسی نتایج نشان داد که بین استرس و سخت رویی، سخت رویی و میگرن،استرس و میگرن، سخت رویی و جنسیت، وضعیت تاهل و سخت رویی، مقایسه میزان افراد مبتلا و سالم، میزان سخت رویی در افراد سالم و بیمار،میزان تعهد، کنترل و چالش با جنسیت، میزان تعهد، کنترل چالش با وضعیت تاهل در افراد و مقایسه افراد سالم و بیمار در مؤلفه های کنترل،چالش و تعهد در افراد رابطه معنی داری به چشم می خورد. در حالیکه بالعکس بین سخت رویی،استرس، و سر دردهای میگرنی،استرس در زنان و مردان،استرس و جنسیت،میزان ابتلا به سر درد میگرنی در زنان و مردان،میزان ابتلا به سردرد میگرنی و جنسیت،میزان ابتلا به سر درد میگرنی و وضعیت تاهل، میزان استرس و وضعیت تاهل در افراد رابطه معنی داری به دست نیامد.

۱-۱ مقدمه

 برای سالهای متمادی، ارتباط بین تن و روان یکی از موضوعات بحث انگیز بین فلاسفه، پزشکان و روانشناسان بوده است. بطوریکه تا اویل قرن حاضر، بیشتر محققان بر این عقیده بوده اند که تن و روان دو مقوله کاملا مستقل و جدا از هم می باشند که بر اساس آن شناخت تن مربوط به حوزه پزشکی و شناخت روان مربوط به حوزه دین و فلسفه است. اعتقاد به دوگانگی تن و روان باعث شد تا پزشکان در سبب شناسی بیماریهای جسمی تنها به بررسی علل زیستی و فیزیولوژیکی بسنده کرده و امکان هر گونه تاثیر روانی و اجتمایی را در بروز و ظهور این بیماری نادیده بگیرند( گاتچل [۱]و همکاران، ۱۹۹۸) از ابتدای قرن حاضر به همراه با گسترش  حوزه های علوم پزشکی، پزشکان با دسته جدیدی از بیماریهای جسمی برخورد کردند که علی رغم داشتن علائم و نشانه های جسمی، علل زیستی و فیزیولوژیکی واضحی را در بروز آنها قابل شناسایی نبود. این مسئله محققان را بر آن داشت تا نقش سایر عوامل، بویژه عوامل روانی و اجتمایی را در بروز این بیماریها مورد توجه قرار دهند. از این زمان به بعد با نزدیک شدن در حوزه روانشناسی و پزشکی به هم گامهایی در جهت تاسیس یک رویکرد یکپارچه نگر و گشتالتی نسبت به دو بعد روانی و جسمی انسان برداشته شد. از این رو محققان زیادی تلاش کردند نقش عوامل روانشناختی را در بروز بیماریهای جسمانی آشکار سازند.

این تلاشها عمدتا به بررسی اثرات استرس بر روی سلامتی و واکنشهای جسمی افراد در مواجهه با شرایط استرس زا معطوف  شده اند.

در حال حاضر یکی از شایع ترین واکنشهای جسمی نسبت به استرس وجود بیماری میگرن است که اساسا دارای ماهیت روانی فیزیولوژیایی[۲] بوده و نقش عوامل روانشناختی بویژه استرس و ویژگیهای شخصیتی منفی مانند خشم، خصومت، پرخاشگری در ظهور آن روشن شده است.

عامل استرس یا فشار روانی در ایجاد مشکلات جسمی و روانی نیز بسیار مؤثر است. بدیهی است که عامل فشار روانی در زندگی انسان معاصر اجتناب ناپذیر است، و حتی طبق گفته یک محقق سرشناس، فقدان کامل فشار روانی به مقوله مرگ انسان است. در سالهای اخیر بررسی های مفصلی درباره تاثیر فشار روانی بر ساختار روانی و جسمانی افراد انجام گرفته است. اثرات ناشی از فشار روانی عبارتند از: سردرد، دل درد، دردهای ماهیچه ای و خستگی های مفرط از لحاظ روانی نیز فشار روانی به اضطراب، تنش، خشم حساسیت و افسردگی منجر می شود( پاپا لیا[۳]، دپان[۴]، ای و همکاران، ۱۹۹۲)  (احدی و جمهری ۱۳۸۴).

  استرس خود به خود موجب ناتوانی جسمی یا بیماری           نمی شود،استرس باعث سردرد، افسردگی، اسکیزوفرنی اختلال های خواب و صدمات ورزشی یا هر نوع تظاهر سلامتی روانی یا جسمانی می شود.

  شواهد بسیار کمی وجود دارند که بیماری زایی استرس را نشان می دهند، ولی شواهد بسیاری مبتنی بر این که استرس می تواند بیماری های قبلی خود را وخیم تر ساخته و تشدید کند وجود دارند(جاستیس، ۱۹۸۵ به نقل از ملک زاده نقصانی،۱۳۷۹).

  تحقیقات نشان داده است افرادی که تحت شرایط استرس زا سالم باقی می مانند از نظر شیوه زندگی، حمایت های اجتماعی دریافت شده و نیز تیپ شخصیتی تفاوت های بارزی با افراد بیمار دارند.  تفاوت های فردی و شخصیت باعث می شوند، دو فرد در یک موقعیت یکسان را با دو شیوه کاملاً متفاوت مورد ارزیابی قرار دهند در نتیجه شرایط به وجود آمده ممکن است برای یکی استرس زا، اما برای دیگری مبارزه جویانه تلقی شود.

شخصیت یک عامل مهم در ارتباط بین استرس و سلامتی است به گونه ای که نحوه ی ارزیابی افراد از موقعیت های استرس زای زندگی و نیز مکانیزم های مقابله ای که این افراد به کار می برند بستگی بسیار زیادی به ویژگی های شخصیت این افراد دارد.

بعضی از ویژگی های شخصیتی مانند سخت رویی[۵] عزت نفس و خوش بینی مقابله موثر با استرس را تسهیل کرده و مانع بروز بیماری می شوند. تحقیقات در این زمینه حاکی از ارتباط مثبت ویژگی شخصیتی سخت رویی با سلامتی روانی و جسمی است(بیاض ۱۳۷۶، به نقل از ملک زاده نقصانی، ۱۳۷۹).

این ویژگی شخصیتی از سه مولفه به هم وابسته کنترل[۶]  تعهد، و مبارزه جویی (چالش) تشکیل شده است که     می تواند به عنوان سپری در مقابل اثرات استرس مقاومت کرده و از اثرات مخرب آن بر سلامتی افراد جلوگیری کند(بیاضی، ۱۳۷۶)افرادی که از سخت رویی بالایی برخوردار هستند، به سادگی در برابر اعمال و رفتار خود احساس تعهد کرده و عقیده دارند که رویداد های زندگی قابل کنترل و پیش بینی است. بالاخره در تغییر در زندگی و نیاز به انطباق با آن را نوعی شانس و مبارزه جویی برای رشد بیشتر در زندگی در نظر می گیرند تا تهدیدی برای امنیت خود(فلورین[۷] و  همکاران، ۱۹۹۵).

  حملات سردرد میگرنی[۸] در بعضی از افراد به طور متناوب رخ  می نمایند. این نوع سر درد که معمولاً یک طرف سر را فرا     می گیرند، ضربانی و بسیار شدیده بوده اغلب با تهوع همرا است. حمله و درد ممکن است جلو سر و گاهی اوقات تمام سر را در بر  می گیرد و چند ساعت یا چند روز طول می کشد. علت آن به روشنی شناخته شده نیست، هر چند عامل اصلی آن هیجان و به دنبال آن انقباض و انبساط شریان های سر، ذکر شده است. در بعضی از موارد انبساط شریان های سر به خوبی نمایان است. قبل از شروع حمله به دلیل انقباض عروق خونی نشانه هایی که وقوع حمله ها را خبر می دهند ظاهر می شوند.

  این نشانه ها عبارتند از: نقاط سیاه در میدان بینایی احساس مور مور کردن در پوست، اشکال در صحبت کردن، سوت کشیدن گوش، کرختی و ضعف اعضاء، حساسیت فوق العاده نسبت به نور، حس سوزش در اعضاء، تهوع و تغییر در خلق و خو. حالتی از تیرگی شعور[۹] همراه با احساس عدم واقعیت مانند حالتی که قبل از حمله صرع وجود دارد نیز ملاحظه می شود. ممکن است این حالات با احساس سرخوشی دنبال شوند. در بسیاری از موارد سردردهای میگرنی سابقه خانوادگی دارند ولی این موضوع که وراثت در ایجاد آن نقش داشته باشد، هنوز روشن نیست.

  ممکن است ظهور و حملات میگرن با تغییرات زندگی از قبیل قرار گرفتن در موقعیت های استرس زا، رسیدن به سن بلوغ، رفتن به مدرسه و دانشکده و شروع یک شغل در ارتباط باشد            ( آزاد،۱۳۷۹).

  هر بیمار مبتلا به میگرن، علت یا علل مخصوص به خود دارد. به عبارت دیگر هر فردی که زمینه ابتلا به میگرن داشته باشد به تمام چیزهایی که ممکن است موجب بحران گردند، حساس می شود اما در عین حال یک ردیف عوامل وجود دارند که در اکثر موارد دیده میشوند.

این علل عبارتند از:

 الف: عوامل ژنتیکی:

   نتایج تحقیقات متعددی نشان می دهند که میگرن دارای یک زمینه ارثی است، همچنین زمینه ناپایداری عروقی، که منجر به اتساع شریانی میشود می تواند ارثی باشد. حتی در فاصله بین حملات میگرنی رگها حساسیت زیادی دارند.

ب) اختلالات عروقی مغز

ج) اختلالات زیست شیمیایی

د) اختلالات مربوط به سوخت و ساز بدن

ه) خواب

و) آلرژی ها (حساسیت)

ز) عوامل روانشناختی (رسول زاده طباطبایی،۱۳۷۴)

   افراد مبتلا به میگرن از نظر شخصیتی افرادی کمال طلب و دارای سائقه های قوی، از قبیل اینکه: (من حتما باید این کار را انجام بدهم، یا من می کوشم این کار رابه پایان برسانم). به همین دلیل اغلب بعد از آن که فرد در انجام دادن وظایفی با شکست و عدم موفقیت مواجه شده است ظاهر می گردد. بعضی از افراد مستعد میگرن ظاهراً آرام و آسوده به نظر     می رسند، در حالی که ممکن است خشم و اضطراب پنهان به دلیل ناتوانی در انجام دادن کاری در حد کمال مطلوب در زیر ظاهر آرام آنان وجود داشته باشد.(آزاد، ۱۳۷۹).

  سر دردهای میگرنی اغلب به داروهایی که موجب انقباض عروق می شوند؛ پاسخ مثبت داده. درمان های رفتاری مانند: آرامش عضلانی، حساسیت زدایی منظم و آموزش ابراز وجود ممکن است در بعضی از موارد موثر واقع شوند. معلوم شده است که در عده ای از افراد مبتلا به میگرن، تکنکیک(فن) بیوفیدبک می تواند تاثیر داشته باشد(آزاد، ۱۳۷۹).

  تاثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی در بروز یا گسترش بیماری های جسمانی یکی از موضوعاتی است که اخیراً توجه زیادی را به خود مبذول داشته است.

  تحقیقات زیادی از نقش استرس در ظهور بیماری میگرنی حمایت کرده اند. در شرایط پر استرس افراد زیادی به این بیماری مبتلا می گردند، اما اشخاصی نیز وجود دارند که در این شرایط همچنان مقاوم می باشند.

۱-۲٫ بیان مسئله:

  انسان از آغاز زندگی اجتماعی همواره در تلاش بوده است تا طبیعت را تحت سلطه خود درآورد. نگاهی به تاریخ تمدن بشری و مقایسه دوران مختلف زندگی اجتماعی او حاکی از آن است که در این تلاش بی وقفه هر روز به موقعیت های تازه ای دست یافته است و صفحه ای بر صفحات درخشان پیشرفت و ترقی بشری افزوده است(احمدی،۱۳۷۴).

   یکی از مسائلی که با گسترش جوامع و افزایش تغییرات و تحولات، زندگی افراد و بهزیستی آنان در معرض خطر قرار داده فشار روانی یا استرس می باشد که در زندگی امروزی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. با توجه به زندگی ماشینی و در نظر گرفتن بحران های پشت سر هم و تحولات سیاسی، اجتماعی- اقتصادی بحران کار و بی ثباتی در تمام ارکان جامعه، آنچه که بر همه این موارد اثر می گذارد، تغییرات و فشار های ناشی از ان است(لوتانز[۱۰]،۱۳۷۲)

    از طرفی دیگر سخت رویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی      می تواند ارزیابی فرد از استرس را  تحت تاثیر قرار داده و استفاده از مکانیزم های مقابله ای موثر توسط فرد در مقابله با استرس را موجب شود. این ویژگی شخصیتی از سه مولفه کنترل تعهد، و چالش طلبی تشکیل شده است و تحقیقات مختلف نشان داده اند که سخت رویی می تواند به عنوان یک سپری در مقابل اثرات استرس مقاومت کرده و از اثرات مخرب آن بر روی سلامتی جلوگیری کند. لذا در این تحقیق رابطه سخت رویی و استرس با سر درد های میگرنی مورد مطالعه قرار می گیرد. بنابراین، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین سخت رویی و استرس با سر درد های میگرنی رابطه وجود دارد

۱-۳٫ اهمیت پژوهش:

 رابطه استرس و شخصیت و تاثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی بر بروز یا گسترش بیماری های جسمی اخیراً توجه زیادی زا به خود جلب کرده است. برای ساهای متمادی، ارتباط بین تن و روان[۱۱] یکی از موضوعات بحث انگیز بین فلاسفه، پزشکان و روانشناسان بوده است.  به طوری که تا اوایل قرن حاضر بیشتر محققان بر این عقیده بودند که تن و روان دو مقوله کاملاً مستقل و جدا از هم هستند که بر اساس آن شناخت تن مربوط به حوزه پزشکی، و شناخت روان مربوط به حوزه دین و فلسفه است. اعتقاد به دو گانگی تن و روان باعث شد تا پزشکان از سبب شناسی بیماری های جسمی تنها به بررسی علل زیستی و فیزیولوژیکی  بسنده کرده و امکان هر گونه تاثیر عوامل روانی و اجتماعی را در بروز این بیماری نادیده بگیرند(گاتچل و همکاران،۱۹۸۹).از ابتدای قرن حاضر،همراه با گسترش حوزه علوم پزشکی،پزشکان با دسته جدیدی از بیماری های جسمی برخورد کرده که علیرغم داشتن علائم و نشانه های جسمی علل زیستی و فیزیولوزیکی واضحی در بروز آنها قابل شناسایی نبود.این مسئله محققان را برآن داشت تا نقش سایر عوامل،به ویژه عوامل روانی و اجتماعی را در بروز این بیماری ها مورد توجه قرار دهند. از این زمان بیه بعد با نزدیک شدن دو حوزه روانشناسی و پزشکی به هم، گامهایی در جهت تاسیس یک رویکرد یکپارچه نگر و گشتالتی نسبت به دو بعد روانی و جسمانی انسان برداشته شد.از این رو محققان تلاش زیادی کردند نقش عوامل روانشناختی در بروز بیماری های جسمانی را آشکار سازند. این تلاش ها عمدتاً به بررسی اثرات استرس بر روی سلامتی و واکنش های جسمی افراد در مواجهه با شرایط استرس زا معطوف شده اند. در حال حاضر یکی از شایعترین واکنش های جسمی نسبت به استرس و جود بیماری میگرن است که اساساً دارای ماهیت روانی-فیزیولوژیایی بوده و نقش عوامل روانشناختی به ویژه استرس و ویژگی های شخصیتی منفی مانند خصومت،خشم،پرخاشگری  در بروز آن روشن شده است. دانشجویان که قشر جوان و آینده سازان این مملکت هستند بالطبع با مسائلی مانند ورود به محیط جدید، شرایط هم اتاقی ها، شرایط مالی، آمد و رفت، ثبت نام و غیره مواجه هستند که برای آنها استرس زا می باشد. و ناچاراً به مشکلات جسمانی و روانی اختلال در عملکرد، مشکلات هیجانی و عاطفی، اختلال در کارکرد شناختی و واکنش سازگاری می گردد(روبنستاین،۱۹۹۸،ترجمه جزایری،۱۳۷۹) بدین طریق می توان گفت استرس بخشی از زندگی بشر است و در این میان آنچه از دست انسان بر می آید این است که خود را برای  رویارویی با این استرس ها آماده کنند(کوردون،۱۹۹۸،ترجمه طالقانی به نقل از صفاپور،۱۳۸۱)

در عصر حاضر، بیماری میگرن یکی از علل مهم ناتوانی در کشور های جهان می باشد. این میزان ناتوانی از نظر        اجتماعی- اقتصادی و غیره در بسیاری از کشور های صنعتی و پیشرفته غربی شایع تر است. تحقیقات گسترده ای برای شناخت ماهیت بیماری میگرن، علل و عوامل زمینه ساز و راه های پیشگیری و درمان آن انجام گرفته است. از آنجا که در کشور ما نقش و جایگاه عوامل شناختی در پیش بینی و ظهور بیماری میگرن جندان آشکار نمی باشد در زمینه پیشگیری و درمان این بیماران از شیوه های درمانی روانشناختی کمتری استفاده می گردد و بیشتر بیماران با دارو های مختلفی، از جمله آرام بخش ها سعی در تسکین درد های مربوط به سردرد های میگرنی خود   داشته اند و نیز با توجه به این که شیوع  این سر دردها  در بین دانشجویان سبب تغییرات قابل توجهی بر شرایط زندگی افراد مبتلا از جمله افت عملکرد اجتماعی و شغلی و تحصیلی آنان می گردد، لذا ارتباط بین سخت رویی و استرس با این متغیر (سر درد میگرنی) و نیز رابطه متغیر های دیگری همچون جنسیت و وضعیت تاهل با میگرن، درمان و پیشگیری آن منجر به ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است که به تعیین میزان سخت رویی و مولفه های آن در دانشجویان و نیز شناخت عوامل استرس زا در آنان و این که شیوع میگرن در این قشر به چه میزان بوده بپردازیم و تعیین این که آیا سخت رویی(یا مولفه های آن) سدی در برابر استرس و در نتیجه تسکین درد های مرتبط به اختلا لات روانی – فیزیولوژیایی خواهند بود پرداخته می شود. تا با شناخت اثرات مثبت این عوامل و سخت رویی در این قشر و نیز کاهش استرس در ارتقائ هر چه بیشتر بهداشت روانی آنها بکوشیم.

 ۱-۴٫ اهداف پژوهش:

   اهداف اصلی تحقیق حاضر عبارتند از:

   تعیین رابطه بین میزان سخت رویی و سردرد های میگرنی در بین دانشجویان.

   تعیین رابطه میزان استرس و سردرد های میگرنی در بین دانشجویان.

   اهداف فرعی تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

   تعیین رابطه مولفه تعهد سخت رویی با سردرد های میگرنی در بین دانشجویان.

   تعیین رابطه مولفه کنترل سخت رویی با سردرد های میگرنی در بین دانشجویان.

   تعین رابطه مولفه چالش سخت رویی با سردرد های میگرنی در بین دانشجویان.

۱-۵٫ فرضیه های پژوهش:

     بین استرس و سخت رویی در افراد رابطه معناداری وجود دارد

    بین سخت رویی و میگرن در افراد رابطه معناداری وجود دارد

    بین میزان استرس و سردرد های میگرنی در افراد رابطه معنادار وجود دارد

   بین میزان استرس و سردرد های میگرنی رابطه وجود دارد.

   میزان سخت رویی دانشجویان سالم و دانشجویان مبتلا به سردرد های میگرنی متفاوت است.

   میزان استرس دانشجویان سالم و دانشجویان مبتلا به سردرد های میگرنی متفاوت است.

۱-۶٫ متغیرهای پژوهش:

  متغیر مستقل اول: سخت رویی

  متغیر مستقل دوم:استرس

  متغیر وابسته:سردرد های میگرنی

۱-۷٫ تعاریف اصطلاحات و مفاهیم پژوهش:

در تعریف متغیرها به تعاریف نظری و عملیاتی از آن ها می پردازیم. در روش علمی، تعریف عملیاتی مفاهیم به کار رفته الزامی است. این بدان معنی است که جزئیات عملی هر تعریف از متغیرهای به کار رفته در تحقیق باید روشن باشد، به نحوی که کار هر محقق برای محققان دیگر کاملا قابل فهم و در صورت لزوم به وسیله آنها قابل تکرار باشد (کریمی،۱۳۸۳).

۱-۷-۱٫سخت رویی

الف) تعریف نظری

   سخت رویی یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقا سلامت تلقی                 می شود(کوباسا،۱۹۷۹) سخت رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که خود را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد. در واقع این ویژگی توانایی پردازش محرک های درونی و بیرونی است.

مفهوم سخت رویی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد، بلکه وجود این سازه فرد را در شرایط سخت پیش می برد و او را یاری می کند که وقایع تهدید آمیز را با موفقیت بیشتر پشت سر گذارد. سخت رویی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است(کوباسا،۱۹۸۴، به نقل از جمهری).

  آزمودنی هایی دارای سخت رویی بالا تلقی می گردند که سه مولفه رفتاری تعهد، چالش طلبی و کنترل در آنها بالا باشد (سبحانی،۱۳).

  تعهد:این افراد میزان بالایی از تعهد را نشان مدهند. تعهد یعنی التزام عمیق به هر چیزی که انجام می دهند و گرایش ها شدید تر  به اینکه این فعالیتها را معنا دار بدانند.

  چالش طلبی: این افراد به تغییرات و حوادث به عنوان یک چالش یا مبارزه می نگرند و بیشتر معتقدند که فرصتی است برای رشد و پیشرفت تا اینکه آن را تهدیدی برای خود تلقی نمایند.

  کنترل: این افراد معتقدند که بر کل زندگی، و وقایع پیرامون خود کنترل دارند.این افراد احساس عمیقی از کنترل درونی در رویارویی با شرایط و مقتضیات گوناگون زندگی دارند و در زندگی خود را صاحب نفوذ و کارگردان می دانند تا درمانده و وامانده (مدی،کوباسا،کارینگتن،۱۹۸۱،به نقل از ملک زاده و تقصانی).

ب:تعریف عملیاتی:

  در پژوهش حاضر منظور از سخت رویی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه سخت رویی(یا زمینه دیدگاه های شخصی)کسب می کنند.

۱-۷-۲٫استرس:

الف) تعریف نظری:

  هر فردی برداشت و مفهومی از کلمه استرس دارد ولی به طور کلی می توان استرس را پاسخ کامل بدن شامل پاسخ عقلانی هیجانی و فیزیو لوژیک به تحریکی که توسط سطح خود آگاه یا ناخوداگاه ما به عنوان یک عامل آزارنده یا تهدید کننده درک و دریافت می شود، عنوان کرده این پاسخ به عنوان یک مکانیسم حفاظتی عمل می کند که باعث وفق دادن و سازگاری فرد، یا تعدیل عامل تهدید کننده می شود و بسته به نوع قدرت، مدت تحریکات درجات مختلفی داشته و با مشخصات هر فردی تغییر                   می کند(کاسمیر،۱۹۹۴).

  استرس شامل الگوی پیچیده ای از احساسات منفی و واکنشهای فیز یو لوژیکی است که وقتی رخ مید هد افراد در رسین به اهداف اصلی خود تهدید می شوند و به مشکل بر خورد می کنند (کاشانی،۱۳۷۹).

ب) تعریف عملیاتی:


۱٫ Gatchel. R. J

2.Psychosomatic diseases

[3].Papilla

[4].Depan

[5].Hardiness

[6].Control

[7].Florin

[8].Migraine Headache

[10].Lotanz

1.Mind-Body dualism

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • استرس در محیط کار و زندگی
 • استرس شغلی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه سیاهه استرس هری
 • پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس(CISS)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.