پایان نامه بررسی فلور طبیعی در اندامهای مختلف انسان و حیوانات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی فلور طبیعی در اندامهای مختلف انسان و حیوانات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی فلور طبیعی در اندامهای مختلف انسان و حیوانات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده              ..۱
مقدمه              ..۲
فصل اول:
بررسی عوامل فلور طبیعی و عوامل فرصت طلب در برخی از اندامهای خارجی و داخلی        ۴
کلیاتی در مورد فلور طبیعی        ۴
بررسی فلور طبیعی در اندامهای مختلف      .۵
پوست                ۵
حفره حلق و بینی            ..۶
معده                ۷
روده کوچک              .۷
روده بزرگ              .۷
دستگاه ادراری تناسلی          ..۸
بررسی باکتریهای فرصت طلب فلور طبیعی      ۸
بررسی عوامل فلور طبیعی و عوامل فرصت طلب    ۱۰
فلورهای میکروبی انسانی        ..۱۳
ارتباط بین انسان و فلورهای طبیعی      ..۱۷
ویژگی بافتی            ..۱۸
ساختمان فلورهای طبیعی          ۲۲
فلورهای طبیعی پوست          ۲۳
فلورهای طبیعی ملتحمه          .۲۴
فلورهای طبیعی مجرای تنفسی        ۲۵
فلورهای طبیعی مجرای ادراری و تناسلی    ..۲۵
فلورهای طبیعی حفره دهانی        ۲۶
فلورهای طبیعی مجرای معدی و روده ای      ۲۸
تأثیرات مفید و مثبت فلورهای بهنجار و طبیعی  ..۳۱
تأثیرات مضر فلورهای طبیعی        ۳۳
پوسیدگی دندانی، التهاب لثه و بیماری های دندانی..۳۴
مهمترین جنبه های فلورهای طبیعی      .۳۷
نقش فلورهای طبیعی          .۳۹
نقش مثبت فلورهای طبیعی        ..۳۹
نقش مضر فلورهای طبیعی          ۴۱
گستردگی فلورهای طبیعی          .۴۱
فلورهای طبیعی پوست           ..۴۱
فلورهای طبیعی موجود در حفره دهانی      ۴۴
فصل دوم:
مواد و روش کار            .۵۳
مواد و وسایل لازم          ..۵۳
مرحله جدا سازی            .۵۳
معرفی محیط های کشت          ..۵۴
مرحله تعیین هوویت          ..۵۵
نتایج بدست آمده اولیه          ۵۵
نتایج              .۵۷
بحث                .۵۸
چکیده انگلیسی            ..۶۰
منابع و مآخذ            ۶۱

منابع:

۱٫  Carter,G.R.,Wise.D.J., (2003). Essential veterinary bacteriology & mycology.6th ed. Iowa state press.

2. Jawetz,E., Melnick,J.L., Adelberg,E.A. (1990). Review of medical microbiology. 18th ed.Appleton& Lange.

3.  Prescott,L.M., Harley, J.P., Klein,D.A., (1999). Microbiology. 4th ed.WBC.McGraw-Hill

4. Ngatia,T.A., Kimberling,C.V., Johnson,L.W., Whiteman,C.E., Lauermann,L.H. (1985), Nasal bacterial flora of clinically normal gots, Volume 95, pages 465-467.

5.Quinn,P.J., Markey,B.K., Carter,M.E., Donnelly,W.J.,       Leonard,F.C.(2002). Veterinary microbiology & microbial disease. Blackwell publishing.

6. Shulman, T.S., Phair, J.P., Sommers, H.M., (1995) The biological & clinical basis of infectious disease. 4th  ed. W.C Saunders company .

7. Tlaskalová-Hogenová,H.,et al. (2004) Commensal bacteria (normal

microflora), mucosal immunity and chronic inflammatory and autoimmune diseases. Immunology Letters Volume 93, Issues 2-3,  Pages 97-108 )

8. Todar’s Online Textbook of Bacteriology. Hans Zinsser.  The bacteriale flora of  humans. (2007).

چکیده :

دراین پروژه به بررسی مختصری از نقش مثبت و منفی  فلور طبیعی در اندامهای مختلف بیرونی و درونی  حیوانات و انسانها و عملکرد این ارگانیسمها در اندامهای مختلف پرداخته خواهد شد.

واژه Gnotobiotic ( Gnoto به معنای شناخت و Biota به معنای فلور و فون طبیعی ) اشاره ای است به مطالعه فلور طبیعی در انسان و حیوانات.

همه موجودات زنده اعم از انسان و حیوان آن چه که فلور طبیعی نامیده می‌شود را دارند. که شامل باکتری‌ها، قارچها و ویروس‌هایی است که در درون یا سطح گونه‌های مختلف حیوانات و انسانها وجود دارند که بسته به شرایط ومیزبان‌های مختلف ازاندامی به اندام دیگر و از میزبانی به میزبان دیگر متفاوتند.

درحیوانات و انسانهای سالم بافت های داخلی بدن مانند خون، مغز، ماهیچه ها و غیره، به طور طبیعی عاری از میکروارگانیسم ها هستند ولی بافتهای سطحی مانند پوست و غشاهای مخاطی دائماً در تماس با ارگانیسمها و عوامل محیطی بوده.

البته باید توجه به این نکته داشت که جنین انسان و حیوانات در رحم فاقد فلور طبیعی است و در نخستین ساعات بعد از تولد یعنی در هفته اول یا دوم زندگی فلور طبیعی از محیط کسب می شود .

فلورهای طبیعی نقش مهمی در سلامتی انسان و حیوانات دارند. میتوانند به عنوان یک مکانیسم دفاعی حفاظتی در بدن میزبان عمل کنند که از فواید این میکروارگانیسمها می باشد.اما در افرادی با ایمنی متوسط و ضعیف باعث بیماری می شود.

برای شناخت بهتر این ارگانیسم ها می توان از محیط و حیوانات مختلف برای مطالعه بر روی میکروارگانیزمها استفاده کرد. برای مثال برای شناخت نقش میکرو ارگانیزمهای ساکن در بدن با میزبان از حیواناتی استفاده می گردد که اصطلاحا آنرا عاری ا ز جرم می نامند. این حیوانات عاری از جرم مدلهای مناسبی برای تحقیق بر روی تقابل اثر میکروارگانیزمها با میزبانند. با مقایسه این حیوانات با حیوانات دارای فلور طبیعی تا اندازه ای می توان به نقش میکروارگانیزمهای مختلف ساکن در بدن حیوانات و انسان پی برد.


مقدمه:

 نخستین بار آقای لویی پاستور به این امر اشاره کرد که حیوانات نمی توانند در نبود میکروارگانیزمها زنده بمانند. تلاشهایی بین سالهای ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۸ برای ایجاد جوجه های عاری از جرم انجام شد که با موفقیت کمی همراه بود چراکه پرندگان در عرض یک ماه می مردند. لذا اعتقاد بر این بود که باکتریهای موجود در روده برای زندگی و تغذیه پرنده بسیار ضروری اند. به سال ۱۹۱۲ نرسید که طیور عاری از جرم با استفاده از جیره های غذایی خاص تولید گردید با تولید چنین حیواناتی و نیز ابداع روشهای خاص مطالعات پیرامون تداخل میکروارگانیزمها با میزبانهای خویش افزایش یافت. مقایسه حیوانات دارای فلور با حیوانات عاری از فلور راه را برای درک نوع این تداخل ها هموار کرد. با به وجود آمدن کلونی های عاری از جرم در جمعیت های موشها، همسترها، خرگوشها، خوکچه های هندی و یا میمون نماها که با استفاده از عمل سزارین امکان پذیر شده بود راه را برای مطالعه هموارتر نمود چنین عملها ی سزارینی در محیطهای کاملا استریل و عاری از جرم انجام می گیرد. نوزادان متولد شده سپس به دستگاههای عاری از جرمی انتقال پیدا کرده و در انجا نگهداری می شوند و از هوا، غذا و آب استریل تغذیه می گردند. تکثیر در چنین حیواناتی با استفاده از جفت گیری طبیعی در میان کلونی های عاری از جرم انجام می گیرد. چنین اقدامی در طیور بسیار آسانتر از سایر پستانداران است بدین ترتیب که تخم مرغهای نطفه دار ابتدا با جرم کشهای خاصی استریل شده و سپس در انکوباکترهای مخصوص قرار می گیرند. زمانیکه تخم گشایی انجام می گیرد جوجه حاصله می تواند عاری از جرم تلقی شود. برای اطمینان از این امر آب، غذا و فضولات حاصله از حیوان مرتباً مورد آزمایشهای باکتری شناسی قرار می گیرند.

حیوانات عاری از جرم از لحاظ آناتومی و فیزیولوژی طبیعی نبوده و دارای اختصاصات خاصی اند برای مثال آنها بافت های لنفاوی بسیار کمی را دارند. دیواره روده آنها نازک بوده و سکوم بزرگی را دارند. تیتر آنتی بادی در سرم آنها پایین است و در تغذیه نیاز بسیار زیادی به ویتامین های K  و B دارند.

 

کلیاتی در مورد فلور طبیعی:

 همه موجودات زنده آن چه که فلور طبیعی نامیده می‌شود را دارند.اطلاعات ناچیزی پیرامون فلور طبیعی و رابطه آن با میزبان وجود دارد. اما به نظر می‌رسد رابطه پویایی بین این دو وجود داشته باشد.

به طور کلی رابطه نزدیک و مشترک بین دو موجود غیر مشابه را سمبیوزیس(Symbiosis) و هر یک از دو موجود را Symbiont می‌نامند. این رابطه می‌تواند:

به نفع هر دو موجود تمام شود (mutualism).

به نفع یکی باشد بدون این که به دیگری آسیب برسد (Comensalisn).

به یکی مفید و به دیگری مضر باشد(parasitism)  مضر به یکی باشد بدون این که دیگری آسیبی ببیند(amensalism)و  یا به هر دو مضر باشد (synnecrotic).

رابطه‌ای را که فلور طبیعی با موجود دارد را می‌توان به صورت Comensalisn , mutualism قلمداد کرد. (۳)

اما رابطه‌ای را که اجرام پاتوژن با موجود میزبان خود دارند از نوع رابطه parasitism می‌باشد که بدان بیماری‌زای یا pathogenicity نیز می‌گویند. بیماریزایی توانایی یک باکتری در ایجاد آسیب‌شناختی یا اصطلاحاً بیماری را گویند . (۲)

تعدادی از ارگانیزم‌های Commensal می‌توانند بالقوه بیماریزا واقع گردند. این باکتری‌ها منتظر فرصتی‌اند که بتوانند در آن پاتوژن واقع شوند چنین ارگانیزم‌هایی را فرصت طلب یا Opporunitism گویند. برای مثال پاستورلا به عنوان فلور طبیعی دستگاه تنفسی فوقانی از این دسته باکتری‌‌ها محسوب می‌شوند. (۳)

تعدادی از باکتری‌های بیماریزا نیز وجود دارند که جزو فلور طبیعی نبوده و مدت زمانی را در بدن میزبان حضور می‌یابند و با بیماری‌های خاموش و پنهان در ارتباطند. بروسلاها و مایکوباکتریومها مثال‌های بارز این نوع ارگانیزم‌ها محسوب می‌شوند.

با این مقدمه اگر قرار باشد تعریفی اجمالی از فلور طبیعی را ارائه نماییم می‌بایست بیان داریم که فلور طبیعی شامل انواعی از باکتری‌ها و دیگر ارگانیزم‌ها ست  که در درون یا سطح گونه‌های مختلف حیوانی وجود دارند که بسته به شرایط و میزبان‌های مختلف از اندامی به اندام دیگر و از میزبانی به میزبان دیگر متفاوتند.

بیماری‌های جدید اغلب حاصل تداخل بین میزبان با باکتری‌های فلور طبیعی است. (۲)

 

ارزش مطالعه  فلور طبیعی شامل موارد زیر است :

 آشنایی با انواع مختلف ارگانیزم‌هایی که در سطوح و محل‌های مختلف بدن زندگی می‌کنند و ممکن است به صورت فرصت طلب بیماری‌زا محسوب ‌شوند.

آشنایی با باکتری‌هایی که به طور طبیعی در برخی از اندام‌ها وجود دارند و جداسازی آنها از اندام‌ها دلیل به بیماری نیست.

آشنایی با فلور طبیعی به منظور شناخت ارگانیزم‌هایی که در مراحلی خاص تعداد آنها بسیار بالاتر از آنی است که باید در اندام حضور داشته باشند (مثلاً مصرف آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف).

سرانجام میکروارگانیزم‌هایی که نقشی را در تحریک سیستم ایمنی میزبان بازی می‌کنند تا از رشد ارگانیزم‌های پاتوژن در یک اندام جلوگیری کنند. (۲)

 

بررسی فلور طبیعی در اندامهای مختلف:

 اینک با توجه به موارد بالا به بررسی یک به یک هر اندام می پردازیم.

پوست:

 پوست از لحاظ ساختار تنوع منحصر به فردی دارد. عمل آن از قسمتی به قسمت دیگر متغیر است. برای مثال اختلاف در عملکرد پوست در پلک با پوست سطح بدن نوع و جمعیت میکروب‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از باکتری‌های سطحی پوست در سطح روی اپی تلیوم سنگفرشی یافت شده و در سطح کراتینوسیت‌های مرده قرار می‌گیرند. در خصوص برخی از ویروس‌های پوستی وضعیت فرق می‌کند و سلول‌های آلوده زنده نزدیک به لایه ‌زایا در محل آلودگی پوست می‌باشند. (۸و۶)

برای کنترل جمعیت میکروبی سطح بدن پوست چندین مکانیزم پیشگیری دارد. ترشح عرق دارای  لیزوزیم است که در از بین بردن باکتری‌های گرم مثبت مثل استافیلوکوک‌ها موثر است. لیپیدهای پیچیده غدد سباسه بواسطه آنزیم‌های اختصاصی باکتری‌های گرم مثبت تجزیه شده و به اسیدهای قوی غیر اشباع تبدیل می‌گردند. این اسیدها نقش مهم ضد باکتری در باکتری‌های گرم منفی را دارند. (۸و۶)

در حیوانات بسته به عادت و محیط حجم بالا و متنوعی از میکروارگانیزم‌ها را در پوست و مو دارند استاف‌ها عموماً و میکروکوک‌ها، دیفتروئیدها، استرپتوکوک‌های همولیتیک و غیر همولیتیک، پروپیوباکتری‌هاو کلستریدیوم‌ها از موارد باکتریایی مهم و کاندیویاها، موکورها و آبزیدیاها و مالزیاها از موارد قارچی‌اند . تعیین فلور ثابت و گذاری میکروارگانیزم‌ها کار بسیار مشکلی است. (۸و۶)

عوامل دفاعی پوست و تعدیل کننده فلور:

 ۱- خشکی پوست است که اجازه رشد از برخی میکروارگانیزم‌ها را گرفته در حالی که جمعیت در قسمت‌هایی که مرطوبترند بیشتر است.

۲-PH است که پوست‌ اندکی اسیدی است و این اسیدیته پوست از غدد عرق و برخی از باکتری‌‌های قارچهاست.

۳- نمک بالای عرق که سطح پوست را هیپراسموتیک می کند و اسمز برای میکروارگانیزم‌ها یک استرس است.

۴-حضور مواد معینی در سطح پوست که ضد باکتری‌اند مثل لیزوزیم غدد عرق که روی Gr+ موثر است و اتصال  اتیل اسید مورامیک اسید و N استیل گلوکز آمین را می‌شکنند.

۵- تولید مواد لیپیدی معین از طرف پوست و تبدیل آنان از طرف  پوست مثل پروپیونیوباکتریوم به اسیدهای چرب غیر اشباع  که موجب تولید بوی بدن میشوند (چون این دسته اسیدهای چرب خوار را نیز شامل می‌شوند).

در پوست در اطراف غدد عرق و سباسه می‌توان  یافت که ترشحات این غدد وسیله‌ای برای بقاست. (۷و۶)

حفره حلق بینی:

 در اینجا اکثریت باکتری‌ها استاف آرئوس و اپیدرمیس است اما در قسمت زیر حلقی بویژه در لوزه‌ها و چین‌ها خلفی برخی از اجرام بالقوه پاتوژن یافت می‌شوند که استرپتوکوک‌های بیماریزا یا نیسریاها، هموفیلوس و کورینه‌ها را شامل می‌شوند (اریزوپیلوتریکی در لوزه خوک). (۸و۵)

در حیوانات میکروکوک، استاف‌ها،‌استرپتوکوک‌ها  همولیتک، باکتروئیدسها، لاکتوباسیل‌ها، فوزوفورم‌ها، اکتینوسیت‌ها، کوکی‌های ، کلی فرم‌ها و پروتئوس ، اسپیروتست‌ها، مایکوپلاسماها، پاستورلاها و هموفیلوس، دیفتروئیدها و مخمرهایی چون کاندیاها در این ناحیه  قرار دارند.

در انسان بین فلور طبیعی و استرپتوکوک‌ها همولیتیک که معمولاً می‌توانند بیماریزا واقع شوند تعادلیست که فلور طبیعی بعنوان آنتاگونیست‌ برای این دسته از استرپتوکوک‌ها عمل می‌کند. (۸و۵)

فاکتورهای همانند خوردن آنتی بیوتیک و بسترهای طولانی مدت بیمارستانی می‌تواند این  تعادل را به هم زند.

معـــده:

هر چند محیط استریلی در تک معدی‌ها است اما به همراه غذا باکتری‌های موجود در غذا و فلور طبیعی دستگاه گوارش فوقانی با آن وارد می‌شوند اما بسیاری از آنان کشته بوده  و زنده نیستند در هر میلی‌لیتر معده ۱۰ باکتری قادر به رویت‌اند که عمدتاً سارسینا، استاف، استرپتوکوک، لاکتوباسیل و مخمرها را شامل هستنند. (۶و۵)

در pH معده ارگانیزم‌ها می‌میرند مگر این که غذا سریع از روده عبور نماید و یا در اثر پس زدن محتویات دوازدهه تغییری در pH معده بروز کند.

روده کوچک :

تعداد کمی باکتری در روده کوچک وجود دارد ولی رفته رفته به طرف روده بزرگ در انسان و حیوانات به میزان آن افزوده می‌شود در دوازدهه در اثر اسید معده ترشحات پانکراس و صفرا تعداد میکروارگانیزم‌ها کم است. کوکسی  و باکتری‌های میله‌ای  از استرپتوکوکوس فکایس ، لاکتوباسیل‌ها ،‌ دیفتروئیدها و مخمرها گاهی در ژژنوم یافت می‌شود در ایلیوم وضعیت به فلور طبیعی روده بزرگ نزدیکتر می‌شود و pH قلیایی می‌شود. باکتری‌های بی‌هوازی و آنتروباکتریاسه‌ها در این محل تعدادشان کم کم رو به فزونی می‌گذارد. (۶)

روده بزرگ:

  تعداد میکروارگانیزم‌های مدفوع را ۱۰۱۲ در گرم تخمین زده‌اند. باکتری‌های بی‌هوازی، گرم منفی باسیل‌های تولید کننده اسپور و غیر تولید کننده اسپور در روده حضور دارند % ۳/۰ باکتری‌های روده آنتروباکتریآسه‌اند و ۱/۰ % از آن Eschericha coli نسبت باکتری‌های بی‌هوازی به بی‌هوازی اختیاری ۳۰۰ است. ۴۰۰۰ گونه مختلف باکتریایی از روده جدا شده است. (۶و۲)

جیره غذایی در تعیین میزان فلور طبیعی روده بسیار موثر است به طوری که جیره غذایی نوزادان انسان و حیوان خود می‌تواند فلور طبیعی متفاوتی با بالغینن داشته باشد. (۶و۲)

در حیوانات Eschericha coli ، کلبسیلا ، آنتروباکتر، سودوموناس، پروتئوس، آنتروکوک، استافیلوکوک، کلستریدیوم پرفریجنس و سپتیکوم و سایر کلستریدیوم‌ها، بسیاری از گونه‌های بی‌هوازی گرم منفی، اسپیرولت‌ها و لاکتوباسیل‌ها را تشکیل می‌دهند. گرم منفی های غیر اسپوردار ۹۰% باکتری‌های روده را تشکیل می‌دهند. مخمرها و تک یاخته‌ها نیز به میزان کمتری در روده بزرگ حضور دارند. (۶و۲)

دستگاه ادراری تناسلی:

 دستگاه ادراری فوقانی تقریباً عاری از میکروارگانیزم است. در قسمت تحتانی نیز تعداد کمی باکتری حضور دارد. در دستگاه تناسلی بالغین بخاطر سطح بالای اندام و نیز ترشحات مخاطی تغییرات میکروبی باسیکل تولید مثل اتفاق می‌افتد. عمده باکتری‌های فلور طبیعی این قسمت لاکتوباسیل‌ها مقاومت در برابر اسیداند که گلیکوز یدهای اپی‌تلیوم را به اسید تبدیل می‌نمایند. (۸و۶و۲)

در حیوانات : دیفتروئیدها ، میکروکوک‌ها ، کلی‌فرم‌ها و پروتئوس ، آنتروکوک ، مخمر و گرم منفی بی‌هوازی حضور دارند . انواع مشابهی از میکروارگانیزم‌ها می‌تواند قضیب نرها نیز ایجاد مشکل نمایند. تعداد و انواع باکتری‌ها بسته به گونه حیوان، سیکل تولید مثل وسن متفاوتند.

سرویکس و واژن قدامی مادیان نیز میزان کمی باکتری دارد . (۸و۶و۲)

بررسی باکتریهای فرصت طلب فلور طبیعی:

 ازآنجایی که باکتریهای فرصت طلب موجب ایجاد مشکلات بسیار حادی در انسان و حیوانات می نماید لذا بررسی برخی از این باکتریها حائز اهمیت فراوانی است. با پیدایش بیماری های سرکوبگر سیستم ایمنی اکنون طیف جدیدی از بیماری های حاصل از باکتری های فرصت طلب مطرح شده اند که قبلا جزو فلور طبیعی غیر بیماری زا بودند. از جمله این بیماری های نسل جدید بیماری ایدز است که عفونت های فرصت طلب به عنوان عوامل ثانویه در پی سرکوب سیستم ایمنی به وسیله ویروس ایدز موجب ایجاد بیماری در افراد مبتلا می شوند. از جمله عوامل فرصت طلب می توان به موارد زیر اشاره کرد. (۵)

الف: عفونت های کاندیدیایی : که ضایعات دهانی و همچنین ضایعات واژنی را موجب می شود هر چند که درکودکان و کهنسالان سالم نیز موجب ایجاد آفت دهانی می شود ولی در بیماران ایدزی به تدریج موجب گسترش عفونت می شود تا جایی که می تواند موجب عفونت های ریوی و مرگ شود. (۵)

ب: عفونت های پنوموسیستیس کارینی : که این عامل عفونی به عنوان عامل مرگ ۱۵ تا ۲۰ درصد از بیماران ایدزی مطرح می باشد. در حیوانات نیز به عنوان عفونت ثانویه در اسب های مبتلا به آنمی عفونی حضور دارد.(۵)

پ: عفونت های میکرو باکتریومی: هر چند که عامل سل به عنوان یکی از عوامل کشنده برای بیماران ایدز مطرح است اما سایر مایکوباکتریومها همانند مایکوباکتریوم اویوم عامل سل پرندگان به عنوان عامل عفونت ثانویه مطرح می باشد. (۵)

در حیوانات نیز برخی از باکتری ها متعاقب استرس می توانند موجب ایجاد بیماری گردند. برای مثال تب حمل ونقل، سندرم کنل کاف و سندرم سندائی از مواردی هستند که متعاقب دخالت عوامل استرس زا و ویروسها می توانند با استفاده از فلور طبیعی فرصت طلب بیماری های خطرناکی را موجب شوند. علاوه بر موارد فوق موارد ایاتور جنیک نیز می توانند موجب ایجاد بیماری شوند. از جمله این موارد می توان به مصرف کورکورانه آنتی بیوتیک که موجب ایجاد اسهال های سالمونلایی می شود اشاره کرد. تغییر ناگهانی جیره غذایی موجب تکثیر بیش از اندازه برخی از کلستریدیوم ها شده و این امر باعث ایجاد آنترو توکسمی حاد در جمعیت گوسفندان می شود. (۵)

بررسی عوامل فلور طبیعی و عوامل فرصت طلب:

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.