پایان نامه بهداشت کشاورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بهداشت کشاورزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بهداشت کشاورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
تعریف بهداشت کشاورزی   ۳
هدف   ۳
مهمترین عوامل زیان آور کشاورزی   ۳
گوجه فرنگی   ۵
معرفی   ۵
منشا گوجه فرنگی   ۵
تولید نشاء در مزرعه   ۶
تولید نشا در کانتینر   ۱۱
بذر   ۱۱
محیطهای کشت   ۱۲
کانتینرها   ۱۳
کاشت بذر   ۱۳
کشت و مدیریت   ۱۴
مقاوم سازی   ۱۶
عملیات پس از تولید   ۱۷
عملیات زراعی   ۱۸
آماده کردن مزرعه و بستر کاشت   ۱۸
آبیاری و زهکشی   ۲۰
کاشت   ۲۳
خاک و رطوبت   ۲۴
دما   ۲۶
تغذیه محصول   ۲۶
افزونش   ۲۷
فاصله کاشت   ۳۰
گلدهی و به میوه نشینی   ۳۱
رسیدن میوه   ۳۳
مدیریت علفهای هرز و گیاهان انگلی   ۳۴
برداشت ، عملیات پس از برداشت ، انبارداری و بازاریابی   ۳۵
برداشت   ۳۶
رسیدن میوه   ۳۹
درجه بندی و بسته بندی   ۳۹
انبارداری   ۴۰
بازار یابی   ۴۰
آفات و بیماریهای مهم گوجه فرنگی   ۴۱
الف : بیماریهای مهم گوجه فرنگی   ۴۱
۱- لکه موجی گوجه فرنگی   ۴۱
شرایط مناسب برای توسعه   ۴۲
روشهای کنترل   ۴۳
۲- لکه برگی گوجه فرنگی   ۴۳
شرایط مناسب برای توسعه   ۴۴
روشهای کنترل   ۴۴
۳- ورتیسیلیوم گوجه فرنگی   ۴۵
شرایط مناسب برای توسعه   ۴۶
روشهای کنترل   ۴۶
۵- لکه سیاه برگ گوجه فرنگی   ۴۷
روشهای کنترل   ۴۷
۶- پوسیدگی گوجه فرنگی   ۴۸
شرایط مناسب برای توسعه   ۴۸
روشهای کنترل   ۴۹
۷- ویروس موزائیک توتون ( TMV )   ۴۹
روشهای کنترل   ۵۰
۸- ویروس پیچیدگی زرد برگ ( TYLCV )   ۵۰
روشهای کنترل   ۵۲
۹- شانکر باکتریایی گوجه فرنگی   ۵۲
شرایط مناسب برای توسعه   ۵۴
روشهای کنترل   ۵۴
۱۰- لکه باکتریایی گوجه فرنگی   ۵۵
شرایط مناسب برای توسعه   ۵۶
روشهای کنترل   ۵۶
۱۱- لکه گرد گوجه فرنگی   ۵۶
شرایط مناسب برای توسعه   ۵۷
روشهای کنترل   ۵۸
ب) آفات گوجه فرنگی   ۵۸
۱- مگس سفید گلخانه ( Trialeurodes vaporariorum )   ۵۸
۲- کنه حنایی گوجه فرنگی ( Aculops Lycopersici)   ۵۸
کک های گیاهی ( Flea beetles )   ۵۹
تریپس ها ( Thrips )   ۶۰
۵- شته ها ( Aphids )   ۶۱
۶- کرم های برنده ( cut worms )   ۶۱
۷- کرمهای وجبی کلم پیچ ( Trichoplusiani )   ۶۲
کرمهای وجبی یونجه   ( Autographa California )   ۶۲
۸- کرم های مفتولی   ۶۳
۹- برگخوارها ( Liriomyza sativae L.trifoli )   ۶۴
۱۰- کرم میوه گوجه فرنگی   ۶۴
۱۱- نماتدها   ۶۵
کشت در شن   ۶۷
سیستم کشت کف گلخانه   ۶۸
سیستم کشت در کیسه   ۶۸
سیستم باز و بسته   ۶۹
محتوای ب‍ُر برگها   ۷۳
مولیبدن ( Mo )   ۷۳
ناهنجاریهای فیزیولوژیک   ۷۴
ترکیدگی میوه ( Fruit cracking )   ۷۴
لکه های ( خال های ) طلایی ( Gold specks )   ۷۷
آبکی شدن میوه ( Watery fruit )   ۷۸
پوسیدگی گلگاه ( BER )   ۷۸
۵) پفی یا تو خالی شدن میوه   ۸۰
عناصر غذایی و علایم کمبود آنها در گیاهان گوجه فرنگی   ۸۲
نیتروژن (N )   ۸۲
محتوای نیترژن برگها   ۸۳
فسفر ( P )   ۸۴
محتوای فسفر برگها   ۸۶
گوگرد ( S )   ۸۶
پتاسیم ( K )   ۸۷
علایم کمبود   ۸۷
پاسخ های رشد   ۸۸
پتاسیم و کیفیت میوه   ۸۹
محتوای پتاسیم برگها   ۸۹
کلسیم (Ca)   ۹۰
علائم کمبود کلسیم   ۹۱
پاسخ به آهک دهی   ۹۲
پوسیدگی گلگاه   ۹۲
محتوای کلسیم برگها   ۹۴
منیزیم (Mg)   ۹۴
علائم کمبود   ۹۵
محتوای منگنز برگها   ۹۶
مس (Cu)   ۹۷
علایم کمبود و پاسخهای رشد   ۹۸
محتوی مس برگها   ۹۹
روی ) Zn )   ۹۹
علایم کمبود   ۹۹
محتوای روی برگها   ۱۰۰
مسمومیت ناشی از روی   ۱۰۰
بر (B)   ۱۰۱
علایم کمبود و پاسخهای رشد   ۱۰۲
پاسخ به منیزیم   ۱۰۲
محتوای منیزیم برگها   ۱۰۳
آهن (Fe)   ۱۰۳
علایم کمبود   ۱۰۳
منگنز (Mn)   ۱۰۴
علایم کمبود   ۱۰۵
شرایط جوی محیط کار   ۱۰۵
گرما   ۱۰۵
عوارض ناشی از گرما عبارتند از :   ۱۰۶
راههای پیشگیری   ۱۰۷
اشعه های مضر   ۱۰۸
نور مرئی (روشنایی)   ۱۰۸
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار   ۱۰۹
راههای ورود مواد شیمیایی   ۱۰۹
مدت تماس   ۱۱۰
علائم در مسومیت حاد   ۱۱۱
توصیه های بهداشتی درمانی در هنگام بروز مسمومیت حاد   ۱۱۱
علائم مسمومیت مزمن   ۱۱۲
پیشگیری از بروز عوارض در تماسهای طولانی مدت   ۱۱۲
مواد شیمیایی   ۱۱۳
انواع عوامل زیان آور شیمیایی   ۱۱۴
مسمومیت ناشی ازسموم در کشاورزی   ۱۱۵
عوارض فیزیولوژیکی ناشی از تماس با سموم دفع آفات   ۱۱۶
بیماری های غیر سرطانی ناشی از آفت کش ها   ۱۱۷
گرد و غبارها   ۱۱۸
حوادث ناشی از وسایل مورد استفاده در کشاورزی   ۱۲۰
منابع :   ۱۲۴

منابع :

بهنامیان ، مهدی – مسیحا ، سیروس / گوجه فرنگی / تبریز : انتشارات ستوده / چاپ اول / ۱۳۸۱

بیماریهای گوجه فرنگی / جونز … {و دیگران} ؛ ترجمه اباذر رجبی – تهران : مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۸۱

تولید سبزی / جرج دبلیو . ور {و} ج . پ . مک – کلوم : ترجمه مصطفی مبلی ، بهمن پیراسته – اصفهان : دانشگاه صنعتی اصفهان ، ۱۳۷۳

بهداشت حرفه ای در بخش کشاورزی / رضوی اصل . سید محمد حسن ، عزتیان ، رضا / انتشارات : اندیشه ماندگار / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .

مقدمه

با توجه به افزایش بی رویه جمعیت و پیش بینی های انجام شده در خصوص رسیدن جمعیت دنیا به مرز ۱۵ میلیارد نفر در ۲۰۲۰ ضروری است نسبت به تامین غذا و انرژی برای آنها فکر شود و از آنجائیکه درصد زیادی از این غذا و انرژی از محصولات کشاورزی و دامی و فراورده های آنها تامین می گردد لازم است اولاً خود کشاورزان از سلامتی کامل برخوردار بوده و از طرفی دیگر محصولات غذایی سالم و بهداشتی به جامعه عرضه گردد . بخش کشاورزی نسبت به گذشته تغییرات وسیعی داشته و این تغییرات بهداشت و ایمنی کشاورزان را از دست خوش تغییر کرده .

از بعضی جنبه ها به دلیل پیشرفت تکنولوژی حفاظت فردی و آگاهی از خطرات ، ایمنی و بهداشت کارکنان کشاورزی ارتقاء یافته ( در این راستا NOISH مرکز ایمنی و بهداشت کشاورزی را تاسیس کرده است ) و همچنین به دلیل به کارگیری موادی مانند انواع آفت کشها ایمنی و بهداشت کشاورزان به مخاطره افتاده است در دنیای امروزی تقریباً نیمی از نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند (حدود ۳/۱ میلیارد نفر) . با ابن وجود بخش کشاورزی به دلیل تمرکز نیروهای بهداشت حرفه ای بر روی صنایع مورد غفلت واقع شده است ، بیشتر قربانیان بخش کشاورزی ، کشاورزان کشورهای در حال توسعه می باشند طبق برآورد ILO سالانه ۱۷۰۰۰۰ نفر از کشاورزان به دلیل انجام کار کشته می شدند (حوادث در اثر ماشین آلات کشاورزی و مسمومیت ها است ) این بدان معناست که ریسک مرگ در کشاورزی دو برابر سایر مشاغل است . بعلاوه به دلیل عدم گزارش مرگ و میرها ، آسیب ها و بیماریهای ناشی از کشاورزی وضعیت ایمنی و بهداشت کشاورزان از آنچه مقامات رسمی بیان می کنند بدتر است .

در بیشتر کشورها تنها عده کمی از کشاورزان توسط قوانین ملی و بیمه پوشش داده می شوند و بیشتر کشاورزان از هرگونه حفاظت اجتماعی محروم می باشند همچنین هیچگونه استاندارد بین المللی که به طور کامل ایمنی و بهداشت کشاورزان را مورد توجه قرار دهد وجود ندارد . برای دست یافتن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی باید به وضعیت بهداشتی و رفاهی کشاورزان توجه کافی شود و همزمان با رشد کشاورزی ، حفاظت کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار افزایش یابد و در سطوح ملی و بین المللی بهداشت حرفه ای کشاورزان مورد توجه قرار گیرد .

به منظور حفظ کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار اولین قدم شناخت مخاطرات و بیماریها و عوارضی است که ممکن است سلامتی کشاورزان را تهدید کند .

 

تعریف بهداشت کشاورزی

بهداشت کشاورزی عملی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و انجام مراقبت های بهداشتی ، درمانی حافظ سلامت کشاورزان کشور می باشد.

هدف

عبارت است از نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی کشاورزان و افراد وابسته به آنها و رسانیدن آنها به حداکثر ممکن می باشد. که برای رسیدن به آن اقدامات زیر قابل انجام است.امید است با آموزش این گروه و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی توسط کشاورزان گامی موثر در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تولید بیشتر بر داریم.

مهمترین عوامل زیان آور کشاورزی

عوامل زیان آور فیزیکی

الف. صدا

ب. ارتعاش

ج. ماشین آلات کشاورزی

د. اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز

ه. گرما

و. سرما

ی. رطوبت

ن. الکتریسیته و …….

۲٫عوامل زیان آور کشاورزی

الف. انواع سموم مورد استفاده (بصورت اسپری و گرد و غبار)

ب. آفت کشها

ج. گرد گلها و گیاهان (گرد و غبار)

د. مواد سوختنی ( بصورت گاز و یا بخار )

۳٫عوامل زیان آور مکانیکی و ارگونومیکی

الف. استفاده از ابزار آلات نامناسب

ب. وضعیت نامناسب بدن در حین کار

ج. بلند نمودن و حمل بار به روش نادرست

۴٫عوامل زیان آور بیولو‍ژیکی

الف. از طریق تماس با حیوانات مختلف

ب. تماس با ضایعات و آلاینده های بیو لوژیکی

ج. تماس با انگل ، باکتری و ویروس های موجود در آب ، خاک و هوا

۵ . عوامل زیان آور روانی

الف. استرسها و فشارهای روانی ناشی از حرفه کشاورزی       ب. خستگی

گوجه فرنگی

معرفی

گوجه فرنگی زراعی یکی از محصولاتی است که به تازگی به لیست محصولات غذایی مهم جهان اضافه شده و در طی قرن گذشته با تولید سالانه حدود  ۵۰ میلیون تن  ، یکی از محبوب ترین سبزی ها محسوب می گردد.

وجود حالت تازه خوری و قابلیت فراوری این محصول ، نقش به سزایی در پذیرش سریع و همگانی آن به عنوان یک محصول غذایی مهم داشته است.

گوجه فرنگی گیاهی است چند ساله که اکثرا در تمام جهان به صورت یک ساله کشت می گردد. این گیاه حساس به سرمای اول پاییز بوده و می توان آن را با موفقیت از خط استوا تا مدارات بالا ، کشت کرد. امروزه ارقام مختلفی برای محیطها ، روش های تولید و استفاده غذایی متفاوت تولید شده است. انطباق بسیار خوب این محصول به موارد استفاده و محیطهای متنوع ، از تنوع ژنتیکی بسیار زیاد موجود در جنس و سهولت نسبی استفاده از این تنوع در برنامه های اصلاحی مربوط می شود.

منشا گوجه فرنگی

تعداد زیادی از خویشاوندان زراعی و وحشی گوجه فرنگی در سلسله جبال آنددرپرو   ،  اکوادور و بولیوی ( مرکز تنوع گوجه فرنگی ) یافت می شود. این خویشاوندان اولیه گوجه فرنگی خوراکی ، محیطهای متنوعی را در طول و عرض جغرافیایی اشغال می کنند و خزانه ژنی پایان ناپذیری را برای اصلاح گونه ها فراهم می کنند.

بر طبق نظر جنگینز ، مکزیک مرکز تنوع و اهلی سازی گوجه فرنگی محسوب می گردد و چنین به نظر می رسد که انواع  زراعی آمریکای جنوبی از کزیک معرفی شده باشند. بنابراین سواحل شرقی آمریکای جنوبی و مکزیک ، مراکز اولیه پیدایش گوجه فرنگی محسوب می شوند. احتمالا جدّ ارقام زراعی گوجه فرنگی است که در مکزیک به طور گسترده ای کشت می شود.

 

 تولید نشاء در مزرعه

جنوب شرقی ایالات متحده منبع اصلی نشاء گوجه فرنگی برای شمال شرقی ایالات متحد و جنوب کاناداست . اکثر نشاء ها در مزرعه ، در خاکهای جلگه ساحلی تولید می شوند . بذر گوجه فرنگی از اواسط فوریه تا اواخر آوریل کشت می شود و گیاهان ، بر حسب رقم ، تاریخ کاشت ، شرایط محیطی ، و عملیات مدیریتی ، در مدت ۶۵ روز برای حمل و نقل آماده می شوند .

نشاء ها معمولاً بعد از گیاه پوششی زمستانی چاودار ، که هرس زده شده و با گاوآهن برگردان دار به زیر خاک برده شده است کاشته میشوند . برای کاهش خسارت ناشی از شن های باد رانده ، ردیف های چاودار به عنوان بادشکن باقی می ماند در کذشته اکثر نشاء ها در زمین جدید کاشته می شد ، اما اکنون چندین سال در یک زمین به صورت ردیفی کاشته می شود تا بتوان از مزیت سیستم های فعلی آبیاری بارانی ثابت یا عقربه ای (سنتر پیوت) پایورت بهره برد . زمین با ایجاد پشته به وسیله یک کولتیواتور دوّار و پشته ساز آماده می شود ، طوری که عرض پشته ها m 2-5 ر ۱ باشد .

علف کشهای توصیه شده پیش از کاشت برای کنترل گیاهان هرز با خاک مخلوط می شوند . برای کنترل مرگ گیاهچه ای میتوان قارچ کشها را با خاک مخلوط کرد .

بذرهای پوشش داده شده گوجه فرنگی با یک بذر کار دقیق کاشته می شوند بطوری که با فاصله تقریبی cm 1 از یکدیگر در ردیفهای جفت زیگزاکی ، با چهار یا پنج ردیف جفت در هر پشته، قرار گیرند .عمق کاشت بذر فقط چند میلی متر است . مزارع را میتوان بر حسب شرایط سه یا چهار بار در روز آبیاری کرد تا قشر خاک مرطوب شود و سبز شدن یکنواخت گیاهچه ها تضمین شود . کودهای شیمیایی به شیوه توصیه شده با خاک مخلوط می شوند .

بوته ها زمانی برداشت می شوندکه اندازه آنها به حد قابل عرضه به بازار برسد ، اما برای رسیدن به حداکثر محصول و کاهش هزینه های کارگر ، چندین بار در طی فصل رشد بوته ها را می چینند تا بوته رشد یک نواخت داشته باشد. به این ترتیب به جای چند بار برداشت می توان گوجه فرنگی را در یک زمان برداشت کرد. چیدن سر بوته ها به منظور افزایش یکنواختی اندازه نشاء ، محصول میوه را نیز در مزارع تولید بالا می برد ، یکنواختی بیشتر اجازه می دهد که حداکثر محصول از مزارعی که ماشین برداشت فقط یک بار در آنها حرکت می کند به دست آید. این کار سبب تولید گیاهان مقاومتر ودارای ساقه های کلفتر و قویتر می شود و در نتیجه در مقابل شوک وارد شده به نشاء بهتر از گیاهان سرچینی نشده می توانند دوام بیاورند. عللاوه بر این ، اگر در مناطق شمالی ، به علت نامساعد بودن آب و هوا تاخیری رخ دهد ، می توان با سرچینی نشاها را مدت طولانیتری نگهداری کرد. سرچینی همچنین سبب عدم شکوفه دهی گیاهان زود گل خواهد شد و شاخه دهی جانبی را که باز هم سبب بهبود یکنواختی گیاه و افزایش محصول می شود ، تحریک خواهد کرد. بوته های سرچینی شده با جعبه بسته بندی تناسب کافی دارند ، از این رو شکستن ساقه به حداقل      می رسد. عیب عمده سرچینی ، انتشار پاتوژن های گیاهی است. این مسئله بخصوص در مورد تعدادی از پاتوژن های باکتریایی جدی است. به طور کلی سرچینی هنگامی آغاز می شود که گیاهان به ارتفاع cm20-19 رسیده باشند.در صورت امکان ، باید حداقل ۴-۳روز بین سرچینی ها و سرچینی و برداشت فاصله باشد. در طی هر بار چیدن متوالی ، ارتفاع تیغه های برش زیاد می شود.

نشاها را باید زمانی برداشت کرد که برگها خشک باشند و خاک زیاد مرطوب نباشد. قبل از برداشت ، برای شل کردن ریشه ها پشته ها را باید با یک میله فولادی از زیر نرم کرد. نشاها با دست از زمین کنده می شوند و خاک اطراف ریشه ها معمولا با محکم تکان دادن نشاها یا با زدن ریشه ها به پا جدا می شود. این نشاها با ریشه های برهنه در جعبه های چوبی آزاد و گشاد بسته بندی می شوند. دسته کردن نشاها و پیچیدن ریشه ها در خزه مرطوب منسوخ شده است زیرا نشاهایی که آزاد و گشاد بسته بندی شده اند به آسانی جدا می شوند و خوب زنده می مانند. در اغلب موارد ، جعبه های بسته بندی شده ، توزین و تعداد نشاها شمارش می شود. به این ترتیب برای در اختیار داشتن شمارش دقیق در حمل ونقل می توان تعداد نشاهای یک جعبه را از روی وزن جعبه تخمین زد. به طور کلی در هر جعبه ، ۱۰۰۰ نشا بسته بندی می شود. جعبه ها به قسمت بسته بندی می روند و در آنجا به تریلی کامیونهایی که عوامل محیطی در آنها قابل کنترل است منتقل و به بازارهای شمالی حمل می شوند.

به طور کلی ، روشهای مورد استفاده برای کنترل آفات در بستر نشاها مانند روشهایی است که در کشت عادی گوجه فرنگی به کار می روند. برای کنترل آفات از باکتری کش ها ، قارچ کش ها ، حشره کش ها و نماتدکش های توصیه شده استاندارد استفاده می شود. در صورت امکان ، تناوب زراعی توصیه می شود ، اما اغلب عملی نیست۰

جورجیا دارای یک برنامه گواهی گیاه ، تحت نظارت وزارت کشاورزی جورجیا است که از یک شیوه منحصر به فرد کنترل آفات در تولید نشا استفاده می کند. تمام نشاهای تولید شده در این برنامه باید از بذری کاشته شوند که عاری بودن آن از پاتوژن های گیاهی ، مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی شده باشد. علاوه بر این ، نمی توان نشاها را در مزرعه بعد از محصولی که میزبان نماتد کیست سویا بوده است تولید کرد.

به هر توده بذری به محض کاشته شدن ، یک کارت که مشخص کننده موقعیت آن در مزرعه است اختصاص می یابد.به محض سبز شدن بذر ، هر بستر گیاهی به طور منظم توسط  یک بازرس ایالتی تا زمان برداشت محصول مورد آزمایش قرار می گیرد. به طور کلی ، بازرسها کیفیت نهایی و خصوصیات باغبانی گیاه ( از جمله هویت رقم ) را آزمایش می کنند و دنبال همه گونه علائم بیماری  می گردند.اگر علائم بیماری مشاهده شود ولی نتوان آن را در مزرعه تشخیص داد ، نمونه ها را به آزمایشگاه می آورند و در آنجا تشخیص توسط کارکنان آموزش دیده انجام می شود. اگر گمان می رود که گیاهان به یم بیماری مبتلا یا آلوده به نماتدها هستند ، از برنامه گواهی سازی حذف می شوند.

تولید نشا در کانتینر

نشاهایی که در کانتینر تولید می شوند جایگزینی هستند برای نشاهای تولید شده در مزرعه یا کشت مستقیم بذر برای استقرار گیاه. این نشاها اغلب پر هزینه تر از نشاهای تولید شده در مزرعه یا کاشت مستقیم بذر هستند. نشاهایی که در کانتینر تولید می شوند جایگزینی هستند برای نشاهای تولید شده در مزرعه یا کشت مستقیم بذر هستند به رغم بالا بودن هزینه های اولیه کشاورزانی که گوجه فرنگی های مرغوبی تولید می کنند که تازه به بازار عرضه می شود تمایل دارند از نشاهای کانتینری استفاده کنند ، زیرا میزان بقای آنها در مزرعه بیشتر ، و زمان تولیدشان کوتاهتر از گوجه فرنگی هایی است که از کاشت بذر در مزرعه به دست می آیند. به طور کلی کاشت مستقیم بذر عمدتا برای تولید گوجه فرنگی های مخصوص فراوری در کالیفرنیا ، نشاهای تولید شده در مزرعه برای گوجه فرنگی های مخصوص فراوری در ایالت های شرقی و میانه غربی آمریکا ، و نشاهای کانتینری برای گوجه فرنگی هایی که تازه به بازار عرضه می شود مورد استفاده قرار می گیرند.

شرایط و روش های تولید نشاهای مرغوب گوجه فرنگی در کانتینر در بخش های بعدی به طور خلاصه توضیح داده خواهد شد.

بذر

برای بهترشدن استفاده موثر از نشاهای کانتینری ، بذر گوجه فرنگی باید دارای قدرت و سرعت جوانه زنی زیاد باشد . ظهور ریشه باید طی ۳ روز در ۲۵ درجه سانتیگراد انجام شود و جوانه زنی باید در طی ۷ روز کامل شود . علاوه بر این بذر باید عاری از بیماری واز خلوص بالا برخوردار باشد .

تولید کنندگان بذر معمولا از یک ماده شیمیایی پوشش دهنده یا ضد عفونی کننده بذر مانند تیرام ، کاپتان ، یا کلسیم هیپوکلریت ( یا ترکیبی از آنها ) استفاده می کنند .

ترکیبات مختلف پوشش دهنده بذر ، اغلب خاک نرم دارای جدار سیلیسی دیاتومه یا ور میکولیت آسیاب شده یا سایر ترکیبات اختصاصی اند که به صورت یک پوشش متراکم به نسبت ۱ :۴ روی بذر را می پوشانند . پوشش دادن بذر برای تک کردن آن در فرایند کاشت مستقیم بذر ، ضروری است .

محیطهای کشت

برای تولید نشا در کانتینر ، همیشه از انواع مخلوطهای رشد استفاده میشود . متداولترین مخلوطها ، دارای نسبتهای متفاوتی از پیت کانادایی مرغوب و ورمیکولیت باغبانی شماره ۲ یا پرلیت باغبانی شماره ۲ هستند .نسبت پیت ، بر حسب فصل سال و سلیقه کشاورز ممکن است از %۵۰ تا %۸۵ متفاوت باشد. مخلوط اولیه با افزودن آهک ، سوپر فسفات ، کلسیم نیترات ، ضتاسیم نیترات ، عناصر غذایی کم مصرف ، و یک عامل مرطوب کننده برای تولید مخلوط نهایی رشد ، اصلاح می شود. در تمام مدت تهیه این مخلوط ، عملیات بهداشتی شدیدی ، از جمله استفاده از کانتینرهای یک بار مصرف انجام می شود.

کانتینرها

برای تولید نشا از کانتینرهای بزرگ پلی استیرنی سخت یا نرم شده به اندازه های مختلف استفاده می شود. هر یک از خانه های درون این کانتینر به شکل مخروط یا هرم وارونه است و منفذی در زیر دارد که اجازه تهویه هوا را به ریشه ها می دهد.

اندازه خانه برای نشاهای گوجه فرنگی از ۶ر ۱ تا  cm5 قطر و  cm8ر۳ تا  cm6ر۷  عمق متفاوت است. احتمالا متداولترین خانه مورد استفاده دارای  cm8 ر۲ تا cm2ر۷

عمق است. کانتینرهایی که مورد استفاده قرار گرفته اند قبل از استفاده مجدد ، به دقت با بخار ، ضد عفونی می شوند یا تحت تیمار کلر قرار می گیرند.

کاشت بذر

بذرکار استوانه ای دوّار پنوماتیک متداولترین دستگاه مورد استفاده بذرکاری است. برای کاشت بذر حداقل از سه روش ممکن می توان استفاده کرد: کاشت مستقیم بذر تا رسیدن به یک جامعه گیاهی نهایی ، که به بذر دارای کیفیت بالا و دقت در تمام مراحل بذر کاری نیاز دارد.کاشت مستقیم بذر به میزان بیشتر از معمول ، و سپس  تُنُک کردن برایث رسیدن به یک بوته در هر خانه و کاشت بذر در داخل سینیهای ۳ر۱ سانتی متری و سپس انتقال نشاها به داخل سینیهای پرورش در ۱ یا ۳ هفته بعد.

برای اطمینان از گردش مرتب فرایند تولید در مدت عملیات نشاکاری برای تحویل محصول در یک تاریخ مشخص ، لازم است جدولهای زمانی دقیقی تنظیم شود. هر کشاورز باید جدول زمانی قابل استفادهای را متناسب با شرایط تولید تنظیم کند. برای مثال ، یک جدول زمانی کاشت برای فلوریدا به ۴ هفته در زمستان برای کاشت مستقیم بذر ،  ۵ر۴ هفته در تابستان و ۵ر۷ هفته در زمستان برای کاشت مستقیم بذر با تنک کردن ، و ۵ هفته در تابستان و ۸ هفته در زمستان برای کاشت بذر در داخل سینیهای سرپوش دار و سپس انتقال نشاها به داخل کانتینرها نیاز دارد.

کشت و مدیریت

برای تولید نشاهای مرعوب ، رعایت بهداشت در داخل و اطراف گلخانه ها ضروری است. هر چیزی که بتواند با سینیهای پرورش تماس یابد ، در فاصله بین دو محصول تحت تیمار با محلولهای کلر، بروم یا فرمالین قرار می گیرد. گیاهان هرز داخل یا اطراف گلخانه ها ، به شیوه مکانیکی یا شیمیایی تحت کنترل در می آیند. سیگار کشیدن در گلخانه ها عموما ممنوع است و افراد معمولا موظف اند قبل از ورود ، دستهای خود را با ایزوپروپیل الکل شستشو دهند.

حجم و تعداد دفعات آبیاری به فصل تولید و اندازه خانه نشا بستگی دارد. اولین آبیاری بعد از کاشت و پوشاندن بذر شامل آبپاشی با یک نازل مخروطی میان تهی برای ایجاد پوشش و سپس یک آبیاری سرتاسری با نازل های بادبزنی پهن در مجرای آبیاری است. سینیها تا زمانی که بعد از سه روز قرار گرفتن در اتاقک    جوانه زنی بذر به گلخانه برده شوند ، دوباره آبیاری نمی شوند. در طی مراحل اولیه رشد گیاهچه باید از تنش آب جلوگیری شود.در طی مرحله رشد ، تعداد دفعات آبیاری از دو یا سه مرتبه به پنج یا شش مرتبه در روز افزایش می یابد.

در مرحله آخر ، آبیاری سرتاسری به یک مرتبه در روز کاهش می یابد و در صورت نیاز با  مه پاشی تکمیل می شود.

دما در اتاقک جوانه زنی ، به مدت ۳ روز در ۵ درجه سانتی گراد ر۲۵ نگه داشته    می شود. پس از آن سینیها در گلخانه ، که در تابستان نسبتا سایه دار است قرار داده می شوند. طرح گلخانه ، دیوارهای جانبی باز دستگاههای تهویه ، سایه اندازی و    پنکه هایی برای خنک کردن گلخانه مورد استفاده قرار می گیرند . در هوای خنکتر ، دمای شبانه بعد از کاشت بذر یا انتقال نشا ، به مدت یک هفته در ۱۵ درجه سانتیگراد و پس از آن در ۱۳ درجه سانتی گراد نگه داشته می شود. در طول دو هفته آخر اجازه داده می شود دمای شبانه ، در صورتی که شرایط محیطی مساعد باشد به کمتر از ۲ درجه سانتیگراد کاهش یابد.

کودی که به منخلوط رشد افزوده می شود برای رساندن گیاهان به مرحله گسترش لپه کافی است. سپس از بالا کود مایع با مخلوطی از Ca(NO3) و KNO3  همراه با

ppm 50 نیتروژن ، طبق یک جدول زمانی سه روزه پاشیده می شود.‌

بعدها غلظت نیتروژن تاppm 200 و تعداد دفعات کاربرد تا یک روز در میان افزایش می یابد. کوددهی در آخرین مرحله کاهش می یابد. بهداشت زراعی برای مدیریت موفقیت آمیز آفات در تولید نشا در درجه اول اهمیت دارد.و در تمام مراحل عملیات رعایت می شود.

ترکیبات شیمیایی محافظت کننده گیاه به طور مرتب برای پیشگیری از بیماری های گیاهی ، از جمله لکه باکتریایی ، لکه موجی و بادزدگی ،و لکه سپری به کار برده      می شوند.

از حشره کش ها در صورت نیاز برای کنترل میسنوز برگ و کرمهای برگ خوار استفاده می شود. انتخاب ترکیبات شیمیایی محافظت کننده گیاه برای استفاده در گلخانه مورد بحث است ( زیرا بسیاری از این ترکیبات اختصاصا برای استفاده در گلخانه توصیه نمی شوند ) و پیچیده است ( چرا که برچسب ها به صراحت مشخص نمی کنند که آیا از این مواد می توان در گلخانه استفاده کرد یا نه ).

 

مقاوم سازی

آماده کردن نشاها برای کاشت در مزرعه با پایین آوردن غلظت نیتروژن در کود تا ppm 50 به مدت ۲ هفته در زمستان و به مدت ۱ هفته قبل از تاریخ تحویل در تابستان انجام می گیرد. کاربرد آب به طور پیوسته به یک بار آّیاری سرتاسری در روز کاهش می یابد و از این رو گیاهان دچار تنش جزئی آب می شوند. در زمستان ، کاهش تدریجی دما به فرایند مقاوم سازی کمک می کند.

عملیات پس از تولید

برای درآوردن نشاها از خاک ، یک آبیاری سرتاسری در بعد از ظهر روز قبل از حمل و نقل انجام می گیرد. در مورد نشاهایی که در سینیهای قابل برگشت در محل فروخته می شوند ، آبیاری سرتاسری تا صبح روز حمل و نقل به تاخیر می افتد .در هر دو مورد ، قبل از حمل ونقل از یک ماده ضد تعرق تجارتی استفاده می شود .نشاهایی که برای مکانهای دور در نظر گرفته شده اند ، از خاک بیرون کشیده می شوند ودر کارتن های دارای تهویه مطلوب ، چین دار ، و مهروموم شده قرار می گیرند . در تابستان ، نشاها را پیشاپیش قبل از حمل ونقل تا ۱۰ درجه سانتیگراد خنک می کنند . حمل ونقل با کامیون باید در همان دما ونه مخلوط با میوه های تولید کننده اتیلن انجام گیرد .

هدف نهایی در تولید نشاها در کانتینر به دست آوردن گیاهان عاری از بیماری و حشرات است تا بتوانند در شرایط مطلوب اندکی پس از کاشت نشا در مزرعه ، رشد را از سر گیرند .

عملیات زراعی

عملیات زراعی در تولید گوجه فرنگی نیز مانند هر گیاه زراعی دیگر برای تامین بهینه نیازمندیهای رشدی گیاه به منظور رسیدن به سطح مطلوب تولید ، گسترش یافته است. این عملیات زراعی باید با نگهداشتن کیفیت میوه سازگاری داشته باشد. از این رو ، در عملیات زراعی هدف این است که از تولید کننده در کنترل هر چه بیشتر اثرهای بیرونی برای محافظت از گیاه در مقابل شرایط نامساعد حمایت شود این عملیات برای تمام شرایط رشد عمومیت ندارد معمولا مختص نواحی کشت گوجه فرنگی و شامل روشهای آماده کردن مزرعه وبستر کاشت ، آبیاری و زهکشی ، کوددهی ، کاشت مستقیم بذر یا استفاده از نشا ، استفاده از قیم یا داربست ، و استفاده از ردیف پوشانها یا تونلهای پلاستیکی است.

آماده کردن مزرعه و بستر کاشت

تولید تجارتی گوجه فرنگی در مناطقی انجام می شود که شرایط مناسب اقلیمی ، خاکی و بازاری وجود دارد . در روشهای ،آماده کردن مزرعه که کاملا به محل بستگی دارد ، باید به نیاز زهکشی ، روش آبیاری ، نیازهای تغذیه ای گیاه ، و کنترل PH اهمیت داده شود . مواد آهک دار برای تعدیل PH تا نزدیک ۵ ر۶ مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نیاز گیاه به کلسیم و منیزیم را تامین کنند.

برای جلوگیری از برخی بیماری مانند پژمردگی فوزاریومی و کپک خاکستری ( که براثر پایین بودن PH خاک شدت می یابند ) و پژمردگی ورتیسیلیومی ( که بر اثر بالا بودن PH خاک تشدید می شود ) ، کنترل PH حائز اهمیت است.

اگرچه گوجه فرنگی را می توان به شیوهای مختلف کشت کرد ، مزارع تولید معمولا با ایجاد پشته هایی که ممکن است با مالچ پلاستیک پوشانده شوند یا نشوند ، آماده می شوند. پشته های بلند ، منطقه ریشه ای مشخص تری را امکان پذیر می کنند و کنترل زهکشی را در طی دوره های بارش سنگین بهبود می بخشند.

فاصله این پشته ها را می توان بر حسب نیاز مندیهای آبیاری ، زهکشی و برداشت تنظیم کرد. این پشته ها ممکن است شکلهای کاملا متفاوتی داشته باشند. از مالچ پلاستیک برای منظورهای مختلف استفاده می شود به ضد عفونی خاک با سموم تدخینی برای کنترل بیماری و نماتد کمک می کند ، گیاهان هرز را کنترل می کند ، تبخیر از سطح مزرعه را کاهش می دهد ، شسته از قیم ، یک حصار محافظی ایجاد می کند که مانع از تماس مستقیم میوه و خاک ، و در نتیجه مانع پوسیدگی میوه ها می شود.

 

آبیاری و زهکشی

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.