پایان نامه تاریخچه بهنمیر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تاریخچه بهنمیر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تاریخچه بهنمیر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

«چکیده»   ۱
«مقدمه»   ۲
فصل اول:جغرافیای بهنمیر   ۸
۱: موقعیت جغرافیایی:   ۸
۲- وجه تسمیه بهنمیر   ۹
۳- رودها،گیاهان،جانوران به طور اختصار   ۱۰
الف:دریای خزر   ۱۰
ب- مهمترین رود در خطه بهنمیر   ۱۱
ج- جانوران ناحیه بهنمیر   ۱۱
د- رستنی ها و گیاهان این منطقه   ۱۲
۴- موقعیت اقتصادی و شغلی   ۱۲
نباتات غذایی   ۱۴
الف- زراعت نیشکر:   ۱۴
ب- برنج:   ۱۵
ب- وضعیت اقتصادی خانوار بهائی و موقعیت شغلی آن در سالهای اولیّه   ۱۶
۵- اعتقادات ، مذاهب ، رسوم و آداب   ۱۶
الف- مذهب اهالی بهنمیر:   ۱۶
ب- آداب و رسوم و گویش و لهجه اهالی بهنمیر:   ۱۷
ج- صنایع دستی ناحیة بهنمیر:   ۱۸
د- بنای قدیمی در اطراف بابلسر(در کالة عربخیل)   ۱۹
۶‍- اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی در زمان ظهور   ۱۹
وضعیت خانوارهای بهائی از نظر سنی ( جوان یا پیر ) به زمان قبل و تاحال   ۲۰
فصل دوم: تاریخچة نفوذ امر مبارک بهنمیر   ۲۱
الف- پیدایش اولیه امر در آن خطه   ۲۱
ب- شرح حال اصحاب بهنمیر در قلعة شیخ طبرسی   ۲۲
۱- شرح حال جناب رسول بهنمیری داراب دینی   ۲۲
هوالابهی   ۳۳
د- چگونگی توسعة امر در سالهای اولیة در بهنمیر   ۳۷
الف)جناب علی اکبر فروتن:   ۳۸
از قلم جناب فروتن:   ۳۹
ب) میس کهلر:   ۳۹
ج)ایادی عزیز امرالله جناب اولینگا و همسر گرامیشان:   ۴۰
و)ایادی عزیز امرالله جناب ذکراله خادم:   ۴۱
د) ایادی عزیز امرالله جناب جلال خاضع:   ۴۲
ز) جناب علی آذری:   ۴۳
ر) جناب عباس محمودی:   ۴۴
م)جناب هوشمند فتح اعظم :   ۴۴
ج) دیگر مبلغینی که باعث توسعه و انتشار امر گردیدند:   ۴۵
ز)نفوس مهمه که مصدر خدمات و علًت تحکیم در آن شهر بودند:   ۴۷
فصل سوم : مصائب و مشقات احباء در جهت تحقق امر مبارک در آن خطه   ۵۰
مهاجرینی که از آن خطه بوده اند:   ۵۰
ضوضای معاندین بر علیه احباء   ۵۶
نمونه هایی از ضوضای معاندین برعلیه احباء   ۵۷
شهدا و شرح مختصری از احوال آنان   ۵۸
فصل چهارم:وضعیت امر مبارک و تشکیلات از گذشته تا کنون   ۵۹
بخش اول: مدرسه بهائی   ۵۹
تاسیس مدرسه:   ۵۹
معلمین مدرسه بهائی   ۶۱
مراسم و آداب   ۶۴
مدارک موجود درباره مدرسة بهائی بهنمیر   ۶۴
عاقبت مدرسه   ۶۵
کلاسهای درس اخلاق بهنمیر   ۶۵
حظیره القدس   ۶۶
اوقاف و عاقبت حظیره القدس   ۶۸
مهمانسرا بهنمیر   ۶۸
گلستان جاوید   ۶۹
وضع دفن نمودن یکی از احباءدر گلستان جاوید:   ۶۹
حمام بهنمیر   ۷۰
اولین محفل روحانی   ۷۱
اولین لجنات   ۷۲
تبرع اماءالرحمن سال ۱۳۳۳   ۷۲
«مؤخره»   ۷۳
ضمائم   ۷۷
یادداشت ها   ۷۷
کتابنامه   ۸۱

کتابنامه

۱-  ملک خسروی نوری، محمد علی. تاریخ شهدای امر و قلعة شیخ طبرسی،جلد ۱ نشر ملًی مطبوعات امری ۱۳۰ بدیع

۲-  ملک خسروی نوری،محمدعلی. تاریخ شهدای امر و قلعة شیخ طبرسی،جلد ۲ نشر ملًی مطبوعات امری ۱۳۰ بدیع

۳-  مازندرانی. عزیزالله.مصابیح هدایت جلد ۳ نشر دوم. رضوان ۱۲۱ بدیع

۴-  شایان، عباس.جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران، چاپ دوم طهران ۱۳۳۶ ه .ش

۵-  طاهری،ابولقاسم.جفرافیای تاریخی گیلان و مازندران،آذربایجان از نظر جهانگردان، ابولقاسم طاهری.طهران ۱۳۴۷ شمسی

۶-  رابینو،ه.ل.ترجمة مازندرانی. غلامعلی وحید،مازندران و استرآباد

۷-  ستوده،دکتر منوچهر.از آستارا تا استرآباد جلد۴

۸-  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران جلد ۲۸ سال ۱۳۷۰  

«چکیده»

مجموعة حاضر تحقیقی است تحت عنوان تاریخچة بهنمیر. بر اساس اطلاعات بدست آمده از نفوس مطمئنه و متقدمین آن خطه پیشرفت و روند تاریخی امر مبارک از زمان حضرت اعلی و با رشادتهای آقا رسول و عده ای از بستگان و اصحاب در قلعه شیخ طبرسی و بازگشتن بقیه السیف به بهنمیر و مراجعت مبلغین و نفوس مشهور در آن دیار سبب نفوذ وگستردگی و استقرار امر مبارک در آنجا گردید.

در این رساله جهت نمودار ساختن هرچه بهتر اهمیت تأثیر نقش مبلغین و مهاجرینی که بر طبق فرامین تبلیغی به جهت تداوم بیشتر امر مبارک مساعدت نمودند.و شواهد نمونه های بسیاری از فعالیت ها و خدمات کثیرة آن نفوس مخلصه و تحمل مصائب و مشکلات اهل بهاء در بهنمیر در برابر ضوضای معاندین آورده شده است.

این تحقیق به صورت میدانی واندکی به روش کتابخانه ای از کتابهای امری و غیر امری استخراج گردیده است،تاکنون تحقیقاتی در زمینة تاریخچة بهنمیر از ابتدای امر تاکنون به صورت این مجموعه انجام نشده است.

در این تحقیق سعی شده کلیًه مطالب و شواهد از نظرات چندین متقدًم که سالهای متمادی و طولانی در آنجا زندگی می نمایند تدوین گردد.به امید اینکه محققان و نویسندگان در آتیه با تحقیقات وسیعتر و کاملتری در این زمینه تأثیر خدمات و فعالیتهای بیشمار یاران آن سامان را که به جان و دل کوشیدند تا شاهد پیشرفت امر مبارک در آن خطه باشند را بیش از پیش  ظاهر و عیًان سازند.


«مقدمه»

داستان ایمان اولین مؤمنین در روستای بهنمیر به عهد اعلی باز می گردد.در سنة ۱۲۶۱ هجری قمری ،هنگامی که حضرت اعلی در مکه اظهار قائمیت نمودند ، دو نفر از اهل بهنمیر به نام حاجی طالبا و حاجی ذکی ندای الهی را شنیدند و آنرا در بهنمیر بازگو نمودند. آقا رسول بهنمیری که یکی از افراد صاحب منصب در آن خطه بود،یکی از دوستانش را به نام آقا محمد حسین کلاهدوز به مشهد فرستاد و ایشان به امر مبارک مؤمن گردیدو سپس در طی نامه ای واقعیت امر را برای آقا رسول بازگو کرد.آقا رسول پس از ملاقات جناب باب الباب در بارفروش(بابل) به بهنمیر بازگشت و در وقایع شیخ طبرسی به همراه دوستان خویش شجاعت های بسیاری از خود نشان دادند ولی عاقبت بر اثر کید و فریب یکی از افراد به نام ابوطالب و وعده های دروغین شاهزاده از قلعه به همراه پنجاه نفر مازندرانی خارج گردید،که متأسفانه به دستور شاهزاده سر از آقا رسول جدا نموده و به آمل فرستادند.عده ای دیگر از اصحاب نیز هدف تیر بلاء دشمنان خویش واقع شدند.

پس از اختتام کار قلعه به امر سعید العلماء سواران کُرد و ترک به بهنمیر ریختند و منازل احباء را به باد غارت دادند و بسیاری از منازل اصحاب قلعه را طعمة حریق نمودند . پس از این وقایع که اهالی آن دیار تحت تأثیر عوامل خاص محیطی از جمله اذیَت و آزار  ساکنین آن محل واقع شده بودند نور امید و حرارت و ضیاء شمس حقیقی پرتو خویش را بار دیگر به آن محل تاباند و باحضور مبلغینی از جمله: میر ابوطالب ، سید محمد رضا، شور و شعف خاصی به آن سرزمین عطا نمود که بار دیگر یاران آن سامان وفاداری خودرا نسبت به امر الهی ثابت نمودند و با چه سختیهایی گرد هم می آمدند و ندای الهی را استماع می نمودند.مبلغین و نفوس مهمًة دیگری نیز از جمله میس کهلر و یاران دیگر به بهنمیر سفر می نمودند که با هدایات و راهنمائی هایشان ، سبب پیشرفت امر الهی می شدند.

در زمان حیات حضرت ولی امرالله و اجرای فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء مهاجرانی برای تبلیغ امرالله به نقاط مختلف کشور نقل مکان نمودندکه تعدادی از آن افراد هم اکنون نیز در بعضی از نقاط مهاجر نشین ساکن می باشند.

به این ترتیب در تعریف موضوع تحقیق نظر به نقش و اهمیًت پیشبرد امر مبارک از دوران عهد اعلی و نیز خدمات شایان توجه افراد نسبت به پیشرفت امر مبارک نگارنده در صدد برآمد تا تاریخی در تنفیذ و توسعة امرالله در این منطقه را بنگارد.

هدف کلًی این تحقیق تهیًه مجموعه ای از نقش و جایگاه امر مبارک و روند کلی پیشرفت امر الهی و تکامل تدریجی امرالله است. نگارنده برای تحقیق این رساله با مسائل و مشکلاتی روبرو بوده است.کهولت سنً بعضی از متقدمین و بخاطر نداشتن همة مطالب از زمانهای گذشته و موجود نبودن هیچگونه تحقیقی از قبل ، کار را دشوارتر می نمود. در هر حال مطالب این مجموعه در واقع بیان اولیَن تحقیقاتی است که در این زمینه ولو ناقص صورت گرفته است.حاصل این تحقیق ایجاد فرصتی است برای کسانی که علاقه به پیشرفت روحانی امر مبارک در بهنمیر را دارند،تا با بررسی دقیق تر و تحری حقیقت مطالبی که لازم به بررسی بیشتر دارد را بیابند.

در رسالة حاضر به علًت میدانی بودن و جمع آوری مطالب از نفوس مهمه و گردآوری مطالب موجود تاریخ امر مبارک را در زمانی که بهنمیر یک روستای بسیار کوچک و با امکانات ناچیز ولی از نظر روحانیات بسیار غنی بود خیلی زود پله های ترقی را می پیمود بیان گردیده است.بنابراین فرض تحقیق برای آن درنظر گرفته نشده است. با ملاحظة بعضی از کتب جغرافیایی و منابع موجود و نیز بیان نمودن مطالبی که در ذهن و دل افراد متقدمی که حال در قید حیات هستند در این رساله اطلاعاتی جمع آوری شد که هرگز در قبل با وجود تعدادبی شماری از متقدمینی که می توانستند گره ای از مسائل متعدد را باز نمایند،هیچ گونه تحقیقی به عمل نیامده است.

بنابراین اهمیَت این تحقیق بدین جهت است که مطالب جمع آوری شده از سخنان نفوس نفیسه ای است که حال در قید حیاتند ولی ممکن است نتوانند سالهای آتیه به دلیل کهولت سن و یا وداع از دیار فانی چنین اثری را از یاران باوفای جمال اقدسش گرد آورند. بنابراین چنین مجموعه ای با این سبک و سیاق که به طور مجزا بررسی و تدوین شده است تا حال ارائه نگردیده بود.اگر چه مجموعة حاضر تلاشی است بی وقفه،که در آن سعی شده از تمام منابع و نفوس مقدسه ای استفاده گردد که می توانند در این امر مهم به جهت تنظیم و تدوین به بیان مطالب مهم و اساسی بپردازند. لیکن امید است که این مطالب پایه ای برای تحقیقات کامل تر وغنی تر فراهم آورده شده باشد.

روش تحقیق در این رساله میدانی واندکی کتابخانه ای از نوع تاریخی می باشد.در تهیة این رساله علاوه بر مجموعه کتابهای جغرافیایی وکتب تاریخ طویل و ظهورالحق جلد ۳و۴ امری ،تاریخ قلعة شیخ طبرسی ۱ و ۲، مطالب اخبار امری و آهنگ بدیع های قدیم مورد استفاده واقع گردیده که به صورت جزئی در مطالب این رساله آورده شده است.بیشترین مطالب تهیًه شده از صحبت های نفوس مطمئنه و نازنینی است که در آن دیار از بدو تولد زندگی نموده وباآداب و رسوم و موقعیًت های اجتماعی،اقتصادی و … و نیز مسائل امری که نقش بسیار اساسی دارند و از مطالب مهًم این رساله است آشنا بوده اند.

با این وجود بسیاری از موارد مشابه که در بیان بعضی مطالب با هم مقایسه می شد، در صورت امکان همان مطب از چندین نفس سئوال می گردید وپس از اطمینان از صحًت و سقم آن ، صحیح ترین مطلب که نظر دویاسه نفر را به همراه داشت،انتخاب و نگاشته شده است.مثلاً درباره سال تأسیس اولین مدرسه بهائی نظرات مشابهی عنوان گردید که با توجه به قدمت سنی بعضی از نفوس به نظر می آمد که ۱۲۹۵ ه.ش سال تأسیس مدرسة بهائی می باشد.

امًا از جهت ارزیابی منابع تحقیق لازم به ذکر است که در این تحقیق به دلیل میدانی بودن از منابع امری اندکی استفاده گردیده است که فقط به مهمترین آنها از ازدیاد شمول مطالب مربوط به زمینة تحقیق اشاره می گردد:

۱- کتاب تاریخ شهدای امر(وقایع قلعة شیخ طبرسی جلد۱)،اثر محمدعلی ملک خسروی نوری که بنا به تشویق استاد مکرًم و فاضل ارجمند جناب اشراق خاوری تهیًه وتنظیم تاریخ شهدای امر مبارک مبادرت ورزید.ایشان این اثر گهربار را در سالهای ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۵ ه.ق که وقایع قلعة شیخ طبرسی خاتمه یافته بود را تدوین نمود.جناب ملک خسروی در این اثر از حالات برگزیدگان سبیل عشق سخن گفت،که این منادیان امر الهی از زن و فرزند و مال و ثروت و هستی خویش گذشته،و سبب ارتفاع امر مبارک گردیدند. سر حلقة این جانبازان سبیل الهی جناب قدوس و جناب باب الباب بودند که درس فداکاری و عشق و وفاداری و جانبازی را به  عشاقان امربهاء آموختند. در این رساله نمونه هایی از این رشادت ها و جانبازی های اصحاب بهنمیری عنوان گردیده است که از مطالب  همین کتاب استفاده شده است.

 این کتب نیز از درجة اعتبار بسیار بالائی برخوردار است،زیرا که مؤلف در این کتاب تماماً از منابع بسیار ارزشمند و معتبری یعنی از آثار کسانی که خود در واقعة قلعه بوده و بوسایلی نجات یافته و یا تواریخی که نقل قول از بقایای سیف قلعه نمودنده اند، استفاده و سپس از سایر تواریخ ( اعم از قلم دوست یا دشمن)را مأخذ و مدرک قرار می دهند.

۲- کتاب تاریخ شهدای امر(وقایع قلعة شیخ طبرسی جلد۲)که مؤلف آن نیز جناب محمد علی ملک خسروی می باشد. در این اثر شرح وقایع قلعة شیخ طبرسی به طور مختصر تا آنجائی که مقدور بوده تهیه و تدوین گردیده اس. بنابراین با توجه به معتبر بودن این منابع،شرح احوال اصحاب بهنمیر دقیقاّ عین مطالب همین کتاب آورده شده است .

امًا در خصوص محدودیت تحقیق، عدم دسترسی به منابع بررسی شده از قدیم که در واقع جزء تحقیق چند برگه ای اطلاعات دیگری به عنوان منبع مورد استفاده موجود نمی باشد.و با توجه به خدمات بی دریغ احبای بهنمیر و نیز انجام دستورات و نقشة الهی به جهت مهاجرت به مکانهای دوردست.هیچ نفسی اقدام به تدوین و گردآوری اطلاعات در بهنمیر ننموده است در حالی که به جهت میدانی بودن مطالب و از دست دادن نفوس متقدم باید از قبل بررسی هایی در این زمینه ها صورت می گرفت که متأسفانه چنین تحقیقی صورت نگرفته است و مطلبی چه در قبل چه در حال موجود نیست.بنابراین در تهیه مطالب موجود در این رساله،فقط از مطالب میدانی از عهد اعلی استفاده شده است. در حالی که این قسمتها مواردبیشتر و کاملتری از خدمات بی دریغ آن عزیزان وفادار را می طلبد که متأسفانه هیچ نوشته و یا اثری از قبل وجود ندارد.

مهمترین واژه های تحقیق در این رساله،یکی قلعة شیخ طبرسی است که یکی از وقایع بسیار مهم در بهنمیر و آن خطًه می باشد.اصحاب بهنمیر در قلعة شیخ طبرسی همان نفوس نفیسه ای بودند که با اقدامات وجانبازی های خویش توانستند،علمداران آتیة امر الهی باشند و تأثیرات عظیمه ای را بوجودآورند ودیگری مبلغین هستند ،همان نفوس مومن و مخلصی که پس از خاتمة واقعة قلعة شیخ طبرسی آنی راحت نجستند و به هر کوی و برزن سفر کردند،تا ندای الهی را به گوش هر بیگانه و آشنا برسانند و با تلاوت آثار مبارکه برای نفوس مقدسه در بهنمیر روح جدیددر کالبدشان ایجاد می نمودند وسبب تسخیر قلوب می گردیدند

امًا درآخر کلام و بیان سابقة تحقیق ، همانطور که در قبل هم ذکر گردید جز چند برگه از نوشته های جناب مهرابخانی در خصوص واقعة قلعه شیخ طبرسی و تا حدودی بعد از آن و بسیار کوتاه دربارة مدارس و حظیره القدس بهنمیر به طور اختصار،مطلب خاص دیگری در دسترس نبوده است.البته لازم به ذکر است که در پاورقی کتاب تاریخ شهدای امر جلد ۱ و ۲ تألیف جناب ملک خسروی،عنوانی به نام تاریخ بهنمیر آمده است. ولی سعی وکوشش به جهت پیدا کردن این منبع نتیجه ای نبخشید وافراد از چنین منبعی بی اطلاع بودند.

فصل اول:جغرافیای بهنمیر

۱: موقعیت جغرافیایی:

درگوشه ای از سرزمین ایران و در این مکان پهناور و زیبا در منطقه ای از شمال ایران جائی که سر سبزی و خوش آب و هوایی آن جذاب قلوب است ، دهستان بهنمیر قرار داردکه در همین گستره تاریخ بود که ره آوردهای بسیاربا ارزش و ماندگار به جامعه انسانی پیشکش نموده اند .از همین رهگذر بوده است که یافته ها و تجزیه های وافری متوجه جهانیان و جامعه ایران نموده است .

بهنمیر دهی از دهستان بانصر ، بخش بابلسر ، شهرستان بابل ، استان مازندران می باشد . با طج ( طول جغرافیایی ) ۵۲۴۶ ، عج( عرض جغرافیایی )۳۶۴۰ ، ارتفاع متوسط ۹۰ متر . در زمانهای قدیم هرشهری را به چند بلوک یا دهستان تقسیم می کردند،که کل آن را بانصرکلا می گفتند،که این بانصرکلا خود یک بلوک است.که مرکز آن بهنمیر می باشد.این بلوک در تقسیم های کشوری  به بخش تسمیه شده است.

پس بهنمیر قریه ای است که از شمال در ۱۵ کیلومتری دریای خزر و از شرق ۴۰ کیلومتری  ساری و ۲۸ کیلومتری قائمشهر و از غرب ۱۲ کیلومتری بابلسر و از جنوب در ۱۶ کیلومتری بابل  قرار دارد،که از چند سال قبل تبدیل به بخش و اخیراً هم تبدیل به شهر شده است.

 این منطقه مثل سایر نقاط مازندران دارای آب و هوای شمالی و مرطوب می باشد.

 ۲- وجه تسمیه بهنمیر

روایت های بسیاری دربارة اینکه در ابتدا بهنمیر چه نامی داشته است و اصلاً چرا به آن بهنمیر می گویند وجود دارد. گویند:

 الف- روایت شده که اهل بهنمیر بسیار تنبل بوده اند و به آن  بِهْ نَمیر می گفتند و مثلی هم برای آن می آورند،دارنی بَخِر،نِدارنی بَمیر یعنی داری بخور،نداری بمیـر. و علت آنرا این می دانند که چون بهنمیر یکی از دهاتی بود که به آن خورده مالکی می گفتند،یعنی تنها دهی بود که ارباب نداشت و همه اهالی ساکن در آن محل،برای خودشان ارباب بودند،یعنی شش دانگ ملک بین اهالی تقسیم می شد. اما یکی بیشتر،یکی کمتـر. به همین علت،هیچکس رعیت نبود و یا برای کسی  اربابی نمی کرد.بلکه خود به نوعی مالک و آقا بوده اند و هر مقداری که داشتند مصرف می نمودند.(۲)

ب- و نیز روایت شده که به آن بُنه میر نیز می گویند به معنای جایگاه ارباب و به نظر می رسد به علّت کثرت تلفظ در مرور زمان به بهنمیر تغییر یافته است.

ج- در تاریخ حسن ابن اسفندیار آملی که در سال ۶۲۳ قمری تألیف شده نام این دهستان را برنمیر راستاق نوشته است.

د- در سفرنامة ملگونف روسی: بهمن میر عنوان شده.(۳)

ه- آنچه از یک دستخط که توسط یک روستائی این دهستان ارائه شده،این ناحیه را در گذشته،بندر امیـر گفته اند.که کالا در اینجا بارگیری و باراندازی می شد.

و- به نظر می رسد که قبلاً باران میر بوده است و حالا چرا بهنمیرشداحتمالاً به دلیل کثرت تلفظ،توسط نسل های مختلف تغییر پیدا کرده و به بهنمیر تبدیل شده است.

۳- رودها،گیاهان،جانوران به طور اختصار

الف:دریای خزر

با توجه به اهمیت خاص این دریاچه و قرار داشتن در ۱۵ کیلومتری بهنمیر،توضیح کوتاهی در زیر آورده شده است:

دریای مازندارن یا بحر خزر دریای مستقلی است ،محصور از آبادی های زیاد که به هیچ یک از دریاها ارتباط و اتصالی ندارد و از این جهت باید دریاچه نامیده شود. ولی بواسطه بزرگی و اهمیتش دریا خوانده شده.

نویسندگان یونانی و رومی از این دریا،بسیار یاد کرده اند ولی از وضع جغرافیایی آن آگاهی درستی نداشتند و از میان ایشان تنها هرودت و ارسطو می دانستند که این دریا به دریای دیگری پیوستگی ندارد.

در نوشته های باختری این دریا از نام سرزمین هیرکانیا،دریای هیرکانیا، و از نام قوم ایرانی، کاسپی ها که به گفته استرابن و دیگران در کرانه های جنوب باختری این دریا می زیسته اند، دریای کاسپی خوانده شده است.در دوره اسلامی مورخان و جغرافی نگاران ایران و بیگانه،بویژه عرب،دریای مازندران را به این نام خوانده اند:دریای خزر، بحر الخزر.(۴)

ب- مهمترین رود در خطه بهنمیر

رودخانه تالار یکی از مهمترین رودخانه های این ناحیه می باشد. آب دهکده های این ناحیه از شاخه های تالار و بابل رود است.برخی معتقدند از سوادکوه سرچشمه می گیرد و از قائم شهر و بعد کیاکلا ،بهنمیر و کاله می گذرد و سپس به دریا می ریزد و نیز در جائی دیگر،آورده شده که از جنوب آبادی می گذرد،از کوه های عباس آباد و رسه سرچشمه گرفته و به دریای خزر می ریزد و همچنین جناب ملک خسروی در کتاب تاریخ شهدای قلعه طبرسی آورده است:

هنگامی که اصحاب با جناب باب الباب به شیرگاه رسیدند و منزل گرفتندآن روز هوا صاف و آفتابی بود و چون شیرگاه که  قرب رودخانه تالار و سرچشمه و منبع آن رود از کوه های سواد کوه و کوه های فیروزکوه و چند رود دیگر است که از چهاردانگه و دودانگه در آن نقطه باهم ملحق می شود.بعد از همین مطلب اشاره به این موضوع است که این رودخانه عظیم بود و هیچ کدام از اصحاب،گُدار آب را نمی دانستند تا راهی را برای گذر انتخاب کردند.(۵)دو شعبه آن از داخل همین ناحیه می گذرند. یک شعبه آنرا به عنوان راه خانه استفاده می کردند و یک شعبه دیگر آن تخته پلِه لو نام داشت،یعنی تخته ای که این طرف رود را به آن طرف وصل می کرد و همچنین آورده شده است:

بر رودخانه تالار پل چوبی به طول ۳۳ گام ساخته بودند.و چون این رودخانه طغیان می کرد،بنابراین خانه ها را روی بلندی می ساختند. البته با توجه به پیشرفت های شایان در این منطقه و استفاده از زمین های حاصلخیر در حال حاضر،فقط شعبه اصلی آن باقی است.(۶)

ج- جانوران ناحیه بهنمیر

در زمانهای قدیم،به علت انبوهی از جنگل تعداد بیشماری از حیوانات وحشی در این ناحیه دیده می شد.حیواناتی از قبیل ببر،پلنگ،شغال،یوزپلنگ،گرگ و … . ولی در حال حاضر،چیزی به جز شغال به چشم نمی خورد . البته حیواناتی مثل جوجه تیغی (تَشی) و خرگوش هم موجود می باشد.

و البته در کتاب سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نیز به جانورانی از قبیل شغال ،گرگ ، روباه ، خرگوش و ماهی نیز اشاره شده.اما از حیوانات اهلی در زمانهای قدیم،اکثریت اهالی این منطقه در منازلشان،بز،گاو و گوسفند و اسب و طیور نگهداری می کردند و از این حیوانات براساس نیازهایشان استفاده می شود. در حال حاضر تعداد گاو،گوسفند بسیار کم و انگشت شمار است و اسب نیز موجود نیست.ولی در اغلب منازل انواع پرندگان و طیور مثل مرغ ، اردک ، خروس  ، غاز ،بوقلمون و .. موجود می باشد.

د- رستنی ها و گیاهان این منطقه

از گیاهان و رستی هائی که می توان به سهولت خاص در این منطقه نام برد،درختان بلوط و قرار و گیاه کاسنی که کاربرد داروئی دارند و پوشش گیاهی برای چرای دام نیز می باشد.(۷)و البته در اینجا،می توان از گیاهانی صحبت کرد که مورد نیاز اکثریت خانواده و افراد است و بیشتر افراد چنین گیاهانی را در منزل ها هم پرورش می دادند . مثل انواع سبزیجات و سیفیجات مثل گوجه،خیار،کدو ، بادمجان و … .

          لازم بذکر است که منازل این روستا بسیار وسیع و دارای حیاط های بسیار بزرگ می باشد. که خالی از سنگفرش است. و کاملاً پوشیده از چمن می باشد که در آن گیاهان تزئینی مثل بنفشه و آفتابگردان و گل رز و غیره نیز به چشم می خورد. در حال حاضر هم اکثریت منازل به این شکل می باشند.

۴- موقعیت اقتصادی و شغلی

از نظر اقتصادی منطقه ای بسیار حاصلخیر و پربرکت است. شغل اصلی مردم،حتی در سالهای اولیه،کشاورزی،زراعت و باغداری می باشد. که این مشاغل در کنار هم سبب رونق بیشتر اقتصاد در این ناحیه شده است.عمده محصولات آن گندم،سویا ،برنج و مرکبات و به مقدار کمتر،لوبیا و باقالا می باشد.در سالهای اخیر کاشت توت فرنگی یکی از شغل های پردرآمد بسیاری از کشاورزان است .از دیگر مشاغل اصلی که قابل ذکر می باشد:کاشت و برداشت نیشکر است.(که نحوه به عمل رسیدن آن در قسمت بعدی توضیح داده می شود.)

همچنین در این منطقه روزهای پنجشنبه بازار سنتی برگزار می شود که فروشندگان از شهر های مختلف در آنجا جمع می شوند و کالا های خود را عرضه می کنند.و مردم و دست فروشان هم اجناس و کالای خود را به بازار می آورند که این کمکی برای پیشرفت اقتصادی خانواده می باشد. ولی در زمانهای قدیم پنبه و جو و نوقان هم راههای دیگر کسب درآمد در این ناحیه بود ولی بدلیل پنبه کاری ،که باعث ار بین رفتن درختان توت شده بود ،پرورش نوقان از بین رفت و بعد از چند سال نیز پنبه کاری در بهنمیر به علت کمبود محصول در اثر آفات نباتی یا کرم غوزه منسوخ شد.

درخصوص شغل باغداری و باغات مرکبات،آنچه شایان ذکر است اینست که اغلب خانه ها و باغات مازندران مشجر از مرکبات است. این درختان در نقاطی که زمستانشان زیاد سرد و سخت نباشد مانند شهرستان های مازندارن و گرگان خوب بدست می آید . در شهر های مازندارن،از جمله بهنمیر،تمام خانه ها و باغات دارای درختان مرکبات می باشد. از این لحاظ اهالی ساکن این منطقه از این نعمت بهره مندند.و فضای شهرها در فصل بهار بواسطه گل مرکبات بسیار معطر و روح پرور است. انواع درختان مرکبات از قبیل پرتغال ، نارنگی ، لیموترش ، لیمو عمانی ،سلطانی ، بالنگ ، نارنج و … است.

آنچه در انتهای مطالب می توان با توجه به کتاب سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، بیان کرد اینکه:

کار و پیشه در این منطقه کشاورزی ، دامداری ، باغداری ، کارگری ،ماهیگیری است. کشت آنان آبی،آب کشاورزی وآشامیدنی از رودخانه،چاه نیمه ژرف و لوله کشی است.فراورده های آن گندم ، جو ، تره بار ، برنج ، لوبیا روغنی ، نیشکر ، ذرت ، سیب و مرکبات است.

نباتات غذایی

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.