پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تولید برق از طریق جزر و مد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده     ۶
مقدمه    ۷
فصل اول: انرژیها قابل حصول از دریا    ۹
۱-۱- معرفی انرژیهای قابل حصول از دریاها         ۱۰
۱-۲- انرژی جزر و مد دریا   ۱۰
۱-۳- انرژی امواج دریا             ۱۱
۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج     ۱۵
۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی     ۲۰
۱-۳-۳- نتیجه گیری     ۲۱
۱-۴- انرژی حرارتی دریا      ۲۲
۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریا       ۲۳
۱-۴-۲- اثرات زیست محیطی     ۲۶
۱-۴-۳- نتیجه گیری     ۲۶
۱-۵- انرژی اختلاف غلظت نمک     ۲۷
۱-۵-۱- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک      ۲۸
۱-۵-۲- نتیجه گیری     ۲۹
فصل دوم: جزر و مد    ۳۰
۲-۱- منشأ و تاریخچه جزر و مد     ۳۱
۲-۲- مکانیسم تشکیل جزر و مد     ۳۲
۲-۳- ترکیب اثر ماه و خورشید بر روی جزر و مد         ۳۳
۲-۴- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید   ۳۵
۲-۵- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد     ۳۸
۲-۶- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد    ۳۸
۲-۷- سایر پارامترهای مؤثر در جزر و مد     ۳۹
۲-۸- کاربردهای جزر و مد    ۳۹
۲-۹- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد          ۴۱
فصل سوم: شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی             ۴۳
۳-۱- شرایط مکان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی   ۴۴
۳-۲- کشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا           ۴۶
۳-۳- عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد      ۴۸
۳-۴- نکات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی   ۴۸
۳-۴-۱- نحوه عملکرد نیروگاه جزر و مدی     ۴۹
۳-۴-۲- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی             ۵۰
۳-۴-۳- ساختن دایک    ۵۱
۳-۴-۴- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی     ۵۲
۳-۴-۵- انواع توربین های بکارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی   ۵۳
۳-۴-۶- طراحی محور توربین     ۵۴
فصل چهارم: نیروگاه جزر و مدی      ۵۵
۴-۱- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مدی             ۵۶
۴-۲- سیستم یک حوضچه ای    ۵۷
۴-۳- سیستم دو حوضچه ای    ۶۲
۴-۴- سیستم ترکیبی شامل دو حوضچه         ۶۳
۴-۵- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای             ۶۶
۴-۵-۱- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای ۶۷
۴-۶- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده         ۶۹
۴-۶-۱- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس فرانسه   ۷۰
۴-۶-۲- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس کانادا     ۷۱
۴-۷- مدل سازی ریاضی انرژی جزر و مد دریا و پانسیل کشور               ۷۳
۴-۸- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق      ۸۷
۴-۹- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی        ۸۹
۴-۱۰- نتیجه گیری     ۹۳
فصل پنجم: ترجمه مقاله (انرژی تجدید پذیر)          ۹۴
– پیوست         ۱۲۷
– منابع و مأخذ         ۱۵۹

منابع و مآخذ

۱- در جستجوی منابع انرژی آب ایران، تألیف مهندس هومان فرزاد

۲- مطالعات شناسایی و ارزیابی پتانسیل انرژی جزر و مد و امواج دریا جلد اول و دوم – وزارت نیرو، معاونت انرژی – دفتر انرژیهای نو

۳- منابع انرژی تجدیدپذیر نوین تألیف شورای جهانی انرژی، ترجمه دفتر انرژیهای نو ایران

۴- دومین کنفرانس سراسری روستا و انرژی ۶ و ۷ خرداد ۱۳۷۷

عنوان مقاله: امکان بهره برداری از انرژی دریای خزر دکتر سیدعلی نبوی نیاکی

۵- شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق – تهران

عنوان مقاله: استفاده بهینه از انرژیهای نهفته در دریاهای ایران مهندس فرشید ذبیحیان

۶- مجموعه مقالات کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور ۶ و ۷ خرداد ۱۳۸۲

عنوان مقاله: پتانسیل استفاده از انرژی جزر و مدی در خوردورق (خور موسی) سازمان آب و برق خوزستان

۱-۳-۱- مبدل های انرژی امواج

فکر استخراج انرژی از امواج دریا در طی قرن اخیر، گاه و بیگاه نظر بعضی ها را بخود جلب کرده است. ولی کوشش جدی برای بنیانگذاری یک تکنولوژی موثر، از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی شروع شده از آن زمان تابحال تحقیقاتی در ۱۳ کشور جهان انجام شد و دستگاهها و ماشین آلات زیادی ساخته شده اند.

دستگاهها را براساس نوع حرکت می توان دسته بندی کرد. این حرکت‌ها به دسته‌های زیر تقسیم می شوند:

۱- بالا و پایین رفتن

۲- بالا و پائین رفتن و غلتیدن

۳- غلتیدن، نوسان کردن ستون آب

۴- پس زنی

در ادامه به اختصار روش کار سه نوع از مبدل های امواج ارائه شده است:

۱- طرح ستون نوسانگر آب (OWC)

2- طرح ماشین شناور موج- نیرو

۳- طرح ژنراتور نوع دلفین

۱- طرح ستون نوسانگر آب[۱] (OWC)

بعنوان یکی از رضایت بخش ترین روشهای استحصال انرژی اقیانوسی، گزینه‌ای است که در سالهای اخیر فعالیت های دامنه داری در جهت اجرا و بهینه سازی آن صورت پذیرفته است. در این روش، از تولید جریان هوای فشرده توسط حرکت رفت و بازگشتی سطح موثر موج، بعنوان عامل محرک یک توربین هوای متصل به ژنراتور استفاده می شود.

هندسه عمومی در طرحهای مختلف واحدهای نیروگاهی با ستون نوسانگر آب عبارت است از محفظه ای با دو انتهای باز که بصورت قائم در معرض امواج قرار می گیرد. سطح آزاد آب، حجم داخل استوانه را به دو ناحیه تقسیم می کند، بگونه ای که هردو ناحیه در یک انتهای خود، دارای بازشدگی با ابعاد مشخص می باشند. وضعیت نصب سازه به شکلی است که جهت بازشدگی تحتانی به سمت امواج قرار داشته و در نتیجه، در هنگام کار نیروگاه سطح آب داخل محفظه متأثر از تلاطم خارجی امواج، بصورت واداشته به نوسان در می آید. در اثر حرکت رفت و بازگشتی سطح آب داخل محفظه، حجم ناحیه فوقانی متناوباً تغییر نموده و متأثر از آن، فشار نسبی هوای محصور در این قسمت – متناسب با  تابع تغییرات حجم مزبور- بصورت ضربانی حول مقدار فشار سطح آزاد نوسان می‌نماید. مجرای تعبیه شده در منتهی‌الیه ناحیه فوقانی، جریان تحت فشار هوای داخل محفظه را به سمت یک توربین هوا هدایت می سازد. حاصل این فرآیند، انتقال انرژی جنبشی جریان هوای مزبور به محور یک ژنراتور الکتریکی و در نتیجه تولید برق خواهد بود.

در رابطه با طرحهای نیروگاهی اجرایی نیز در کشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان، نروژ، پرتقال و ایرلند واحدهای آزمایشی و نمونه مختلفی با ساز و کار ستون نوسانگر آب به مرحله اجرا در آمده است.

در حال حاضر هند تنها کشوری است که برق حاصل از نیروگاه موجی خود را به شبکه برق سراسری متصل نموده و طرحهای کاربردی دیگری را در دست اجرا دارد.

۲- طرح ماشین شناور موج- نیرو

 یک شناور ۴ گوش که توسط ۴ میله مهار شده است به سمت بالا و پائین می تواند حرکت کند. این مجموعه به ۴ تانک معلق در زیر آب متصل شده است و براساس قانون نیروی شناوری در سطح آب به صورت پایداری قرار می گیرد. لذا این مجموعه نسبت به سطح آب ساکن خواهد ماند و فقط شناور براساس حرکت موج به سمت بالا و پائین حرکت می کند. این شناور به یک پیستون متصل است که براثر حرکت، هوا را از لوله بالایی گرفته و آن را در کمپرسور فشرده می سازد و آنگاه این هوای فشرده توسط لوله هایی به تانک های خالی پایه هدایت می شود. بنابراین
۴ تانک پایه در واقع دو منظوره هستند، شناورکردن مجموعه و مخزن هوای فشرده.

هوای فشرده در این تانکها به نوبت برای راه اندازی یکی از توربین های هوا به کار می روند که این توربین یک ژنراتور را به حرکت درآورده و انرژی الکتریکی توسط کابلهای زیردریائی به ساحل انتقال داده می شود.

برای بهره برداری مناسب بایستی تعداد زیادی از این واحدها را عمود بر موج قرار داد چون در غیر اینصورت دامنه موج در جهت حرکت موج کاهش یافته و واحدهای قبلی موج را تخلیه می کنند تقریباً برای یک رشته یک مایلی (۱۶۱۰متر) از این واحدها، می توان ۱۰۰ مگاوات یا بیشتر توان تولید کرد.

۳- طرح ژنراتور نوع دلفین

طرح اولیه این موتور در مرکز تحقیقات TSU در ژاپن طراحی شد مولفه اصلی این سیستم که در شکل ۱-۴ نشان داده شده است شامل یک دلفین شناور، یک بازوی ارتباطی و دو ژنراتور الکتریکی است. یکی حرکت نوسانی افقی و دیگری حرکت نوسانی عمودی که در شکل آمده است.

 ۱-۴- طرح ژنراتور نوع دلفین

 این حرکت ها توسط مبدل مکانیکی بصورت حرکت دورانی درآمده و موجب دوران بازوی ارتباطی و در نتیجه چرخش ژنراتور می گردد.

نمونه آزمایشی این طرح در سال ۱۹۸۰ در حوضچه آزمایش شده است. برای یک موج ۹۰ وات مقدار ۲۰ وات صرف تلفات مکانیکی و الکتریکی گردیده است و در نتیجه خروجی خاصل ۷۰ وات تحویل داده است در این طرح یک شناور به ابعاد
۵/۰×۱×۳ متر، استفاده شده است که توان خروجی، یک رابطه بصورت زیر دارد:

P/L=1.74a2τ

P/L : توان در واحد طول، kw/m

a: دامنه موج ، m

τ: پریود موج، s

بنابراین برای موج به طول ۲ متر و پریود ۶ ثانیه توان خروجی برابر است با:
kw/m 10. در نتیجه اگر رشته ای از این واحدها در طول ۱ کیلومتر قرار بگیرد قادر به تولید ۱۰ مگاوات خواهد شد.

۱-۳-۲- اثرات زیست محیطی

قدرت حاصل از امواج اساساً غیرآلاینده است و به هر میزان که جایگزین سوخت‌های هیدروکربنی شود منافع زیست محیطی حاصل شده است.

در مورد تجهیزات منفرد انرژی موجی از نوع شناور، صدمات زیست محیطی قابل توجهی پیش بینی نمی شود. خطری که احتمال وقوع آن وجود دارد و جلوگیری از آن ضروری است، تداخل با ترافیک دریایی است که با انتخاب صحیح محلهای استقرار و بکارگرفتن وسایل و علائم ناوبری قابل پیش گیری است.

توسعه زیاد سیستمهای موجی در یک قسمت از ساحل می تواند بحدی از امواج انرژی بگیرد که برجابجایی رسوبات و بارهای بستر دریا تأثیربگذارد. با توجه به ویژگی های محل ممکن است اختلاط، تشکیل لایه ها و گل آلودگی آبها نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. چنین تغییراتی از نقطه نظر زیست محیطی ممکن است خوب یا بد تلقی شوند، که این امر نیز به مشخصات مکان بستگی دارد. از نظر زیبایی نیز ممکن است اثرات منفی ایجاد شود که بویژه در نواحی پرجمعیت و تفریحی دارای اهمیت خواهد بود.

۱-۳-۳- نتیجه گیری

انرژی موجی از چندین نظر، جوان و تکامل نیافته به حساب می آید. با هیچ درجه ای از قطعیت نمی توان گفت که دستگاههایی که تابحال بکارگرفته شده اند از نظر فنی پیشرفته ترین بوده اند، یا اینکه دستگاههای بهتری در آینده جایگزین آنها خواهد شد. هنوز تجربه کافی برای پیش بینی طول عمر سیستمهای فعلی در شرایط واقعی کارکرد وجود ندارد. هنوز تجربه کافی در دست نیست که بتوان نیازهای بهره برداری و نگهداری را پیشگویی نمود و یا اینکه با طراحی مناسب، آنها را حداقل کرد.

در حال حاضر آمار و ارقام در مورد وضعیت بازاریابی فقط جنبه آزمایشی و پیشنهادی دارد، ولی چنین به نظر می رسد که تحت سناریوی نسبتاً مساعد، انرژی امواج بتواند تا سال ۲۰۲۰ هر ساله بالغ بر ۱۲ تراوات[۲] ساعت تولید کند. ارقام متناظر برای بدترین سناریو در حدود ۱ تراوات ساعت در سال و برای مساعدترین سناریو (اما غیرمحتمل) تقریباً ۱۰۰ تراوات ساعت می باشد.

این مقادیر به ترتیب معادل ۵/۲، ۲/۰ و ۳/۲۲ Mtoe[3]

1-4- انرژی حرارتی[۴]دریا

ویژگی های منبع

انرژی حرارتی دریایی یا اقیانوسی، بصورت اختلاف دما بین آبهای گرم سطح دریا و آب های سرد اعماق آن وجود دارد. در اغلب نواحی حاره و نیمه حاره، اختلاف دمای موجود بین آب های سطح دریا و آبهای عمق ۱۰۰۰ متری به ۲۰ درجه سانتیگراد می‌رسد که این اختلاف دما به عنوان حداقل اختلاف دمای مورد نیاز برای تبدیل عملی انرژی بشمار می رود.

بنابراین منبع انرژی حرارتی دریاها وسعتی در حدود ۶۰ میلیون متر مربع و ظرفیت تولید دائمی و بی وقفه ای به میزان چندین تراوات را دارد.

البته مقدار انرژی قابل برداشت بسیار کمتر است، زیرا بسیاری از مناطق مناسب، خیلی دورافتاده اند و بعلاوه پروسه استخراج انرژی به لحاظ قوانین ترمودینامیکی به راندمانهای بسیار پائین محدود می شود. حتماً پس از به حساب آوردن تمام این فاکتورها، بازهم مقدار انرژی قابل برداشت بسیار عظیم است. بعلاوه دریاهایی که بیشترین اختلاف دما در آنها وجود دارد. در مناطق کشورهای درحال توسعه قرار دارند و یک منبع طبیعی و بومی برای آنها به شمار می روند.

۱-۴-۱- تکنولوژی حرارتی دریاها

نیروگاههای تبدیل انرژی حرارتی یا OTEC[5] می توانند در سه نوع سیکل بسته، باز و یا ترکیبی کار کنند. در سیکل بسته از آب گرم سطحی برای تبخیر یک مایع واسطه نظیر آمونیاک، فرئون یا پروپان استفاده می شود. (سیکل بسته در ادامه به اختصار توضیح داده خواهد شد).

در سیکل باز، آب سطحی خود سیال عامل است. این آب در فشاری کمتر از فشار بخار خود تبخیر شده، سپس از توربین گذشته سرد و تقطیر می شود. در این روش خلاء لازم برای حرکت دادن بخار و گردش توربین و ژنراتور توسط عمل میعان فراهم می شود.

سیکل کاری- چه بسته چه باز- مشابه سیکل مربوط به نیروگاههای حرارتی متعارف می باشد، با این تفاوت که دمای کار در این سیکل ها پائین تر است و هزینه سوخت و جود ندارد. گرمای آب سطحی به جای گرمای احتراق به کار برده می‌شود.

نیروگاههای سیکل بسته و باز را هم روی کشتی و هم در ساحل می توان نصب کرد. نوع سوار بر کشتی نیازمند کابل کشی زیردریایی و یا تولید یک محصول قابل حمل و نقل است، در حالیکه نوع ساحلی به لوله کشی طولانی برای آب سرد نیازدارد که ممکن است به ناچار از شیب های تند بستر دریا عبور کند.

برخلاف انرژی امواج و جزر و مد، انرژی حرارتی دریاها منبعی با توان ثابت بشمار می رود. نیروگاههای OTEC به جز در مواقع لازم برای تعمیر و نگهداری می توانند بطور نامحدود و دائمی کار کنند، و از این رو برای تولید بار پایه[۶]بسیار مناسب هستند. همچنین امکان تولید محصولات جنبی مزیت مهم دیگر این نیروگاههاست. سیکل باز بطور طبیعی آب شیرین تولید می کند، بخار تقطیر شده تقریباً عاری از نمک است و به آسانی می توان آن را از آب سرد خنک کننده جدا نمود. در هردو سیکل باز و بسته آب خنک کننده که از اعماق دریا کشیده شده است، سرشار از مواد غذایی بوده و می توان از آن برای کشت آبی استفاده کرد.

استفاده از انرژی حرارتی اقیانوس ها اولین بار توسط دارسونوال فیزیکدان فرانسوی در سال ۱۸۸۱ مطرح شد و در دهه ۱۹۳۰ یکی از شاگردان وی بنام کلود یک نیروگاه آزمایشی در کوبا تأسیس کرد.

تکنولوژی سیکل بسته برای OTEC

در این طرح آب گرم سطحی توسط پمپ به بویلر هدایت می شود یک مایع واسطه که دارای دمای جوش پائینی است، براثر گرمای آب دریا تبدیل به بخار می شود. که بخار سپس به توربین هدایت می شود که موجب چرخش توربین و ایجاد انرژی الکتریکی می گردد. بخار خروجی توربین که انرژی حرارتی خود را از دست داده به صورت مخلوط بخار و مایع در کندانسور که توسط آبهای سرد عمقی تغذیه می‌شود کاملاً به مایع تبدیل شده و دوباره برای استفاده به بویلر ارسال می شود.

اولین واحد بهره برداری از انرژی حرارتی دریاها که بصورت سیکل بسته طراحی شده، در تابستان ۱۹۷۹ با هزینه ساخت سه میلیون دلار در سواحل هاوایی طراحی شده است.

این واحد شامل مبدل حرارتی از نوع صفحه از جنس تایتانیوم است که برای راه‌اندازی یک واحد الکتریکی ۵۰ کیلوواتی طراحی شده است.

آب سرد عمق دریا، توسط یک لوله به طول ۶۶۰ متر و قطر ۶/۰ متر منتقل می شود. اما خروجی خالص این نیروگاه ۱۲ تا ۱۵ کیلووات است. کشورهای دیگری که هم اکنون روی این طرح کار می کنند عبارتند از:

ژاپن، فرانسه، سوئد و آلمان

۱-۴-۲- اثرات زیست محیطی

مطالعات انجام شده در مورد صدمات زیست محیطی نیروگاههای OTEC، برخی نگرانی های بالقوه را روشن نموده است که عمده ترین آنها به لزوم برداشت و تخلیه آب در حجم های بزرگ مربوط می شود. پیش بینی می شود که موجودات زنده شامل تخمها، لاروها و گونه های مختلف ماهی همراه آب مکیده و در نتیجه تلف خواهند شد. این مسئله را علاوه بر مشکل زیست محیطی می توان یک مشکل کاری نیز به شمار آورد. که احتمالاً با انتخاب مناسب محل مکش قابل کنترل خواهد بود.

آزادشدن دی اکسید کربن از آبهای گرم سطحی به اتمسفر، بویژه در سیستم های از نوع سیکل باز ممکن است پیش بیاید، ولی در بدترین حالت، مقدار آن فقط  مقدار متناظر مربوط به نفت و مربوط به ذغال سنگ است.

۱-۴-۳- نتیجه گیری

انرژی حرارتی دریایی بطور بالقوه در مناطق حاره و نیمه حاره موجود است. تکنولوژی آن تکامل نیافته است و به نظر می رسد که در زمینه کارآیی اقتصادی هنوز جای پیشرفت بسیار دارد. تحقق یافتن این پیشرفتها به حمایت مستمر از تحقیق و توسعه نیاز دارد.

این نیروگاهها قادر به جایگزینی تولید دیزلی در مناطق دورافتاده می باشند و نیز می‌توانند ارزانترین روش را برای تهیه آب شیرین فراهم کنند.

پیش بینی های توسعه نشان می دهند که تولید سالانه انرژی OTEC تا سال ۲۰۲۰ تحت سناریوی کمتر مساعد به مقدار ۳۵ تراوات ساعت و تحت سناریوی مساعدتر به مقدار ۱۶۸ تراوات ساعت بالغ خواهد شد. این رقم های کلی که شامل صرفه جوئی انرژی بخاطر تولید محصولات جانبی (آب شیرین و آب سرد) نیز می شوند به ترتیب معادل ۸/۷ و ۴/۳۷ Mtoe می باشد.

۱-۵- انرژی اختلاف غلظت نمک[۷]

بین آب شیرین و آب دریا اختلاف فشار اسمزی بزرگی (معادل ۲۴۰ متر ارتفاع) وجود دارد. در تئوری اگر بتوان از این فشار استفاده نمود، هر متر مکعب آب که از رودخانه به دریا سرازیر می شود. می تواند ۶۵/۰ کیلووات ساعت برق تولید کند. جریانی به میزان یک متر مکعب در ثانیه می تواند تبدیل به خروجی توان، به میزان ۲۳۴۰ کیلووات گردد.

بطور مفهومی می توان گفت که ارتفاع تئوریک با جریان یافتن آب شیرین از طریق یک غشاء نیمه تراوا به داخل یک مخزن آب شور ایجاد می شود. با فرض اینکه میزان شوری در طول فرآیند کاهش نیابد، فشار کافی برای بالابردن سطح آب مخزن تا ارتفاع ۲۴۰ متری وجود خواهد داشت. سپس می توان آب را از طریق یک توربین تخلیه نمود و انرژی آن را بازیابی کرد. در تئوری و به فرض اینکه تمام رودخانه‌های جهان را بتوان با دستگاههایی با راندمان کامل مهار نموده، توانی به اندازه
۶/۲ تراوات بدست خواهد آمد.

۱-۵-۱- تکنولوژی اختلاف غلظت نمک

در دهه ۱۹۷۰ تحقیقاتی برای یافتن راههای عملی استخراج انرژی گرادیان نمک صورت گرفت. عملاً مشکلاتی را در سر راه خود داشت. آب شیرین در عمل آب نمک را رقیق می کند و برای حفظ گرادیان غلظت نمک، باید آب شور بیشتری به مخزن وارد کرد. اگر فرآیند پیوسته باشد، تراز سطح آب مخزن به ۲۴۰ متر بالاتر از سطح دریا خواهد رسید و در این حالت قدرت بسیار زیادی برای پمپ کردن آب شور در مقابل چنین ارتفاعی لازم است.

متأسفانه بهترین روش های عملی که در نتیجه تحقیقات مشخص شده‌اند بسیار گران هستند. فرآیند الکترودیالیز معکوس، با انرژی مشابه یک باتری نمکی، برای استخراج انرژی از آب شور پیشنهاد شده است. در یک مقاله منتشر شده به سال ۱۹۸۷، هزینه سرمایه گذاری معادل ۵۰۰۰۰دلار آمریکا به ازاء هر کیلووات گزارش شده است.

هزینه پیش بینی شده در روش استفاده از اسمز معکوس برای بالابردن سطح آب و در نتیجه تغذیه توربین ۱۰ تا ۱۴ سنت آمریکا برای هر kwh است.

روش سومی که از نظر فنی امکانپذیر به نظر رسیده است،‌بر اختلاف فشار بخار آب و آب نمک استوار است. آب می بایست بخار شده و در آب شور تقطیرشود و جریان بخار برای گرداندن یک توربین بکار می رود. در این فرآیند شرایط توربین نظیر نیروگاههای OTEC سیکل باز است،‌ و در نتیجه ماشین آلاتی با قیمت تقریباً مساوی مورد نیاز خواهد بود.

اما این سیستم چون آب شیرین را مصرف می کند، نسبت به OTEC سیکل باز که آب شیرین تولید می کند بطور اصولی در موقعیت پائین تری قرار دارد.

۱-۵-۲- نتیجه گیری

با توجه به سرمایه گذاری زیادی که لازم است برروی پروژه های تولید برق از طریق اختلاف غلظت نمک آب دریاها صرف شود، همچنین راندمان پائین این نیروگاهها و همچنین مطالعات و تحقیقات دانشمندان در دهه ۱۹۷۰ باعث دلسردی و توجه کمتر به این موضوع می شود. و در سالهای اخیر مبحث گرادیان نمک هیچ گونه تلاش تحقیقاتی را به خود جذب نکرده است.

در نتیجه شکل های دیگر انرژی های دریایی،‌اهداف سودمندتری برای تلاش های توسعه در آینده به نظر می رسد.

 فصل دوم:

جـزر و مــد


[۱]- Oscillating Water Coulumn Method

[2]- Tera Watt =1012 watt

[3]- mtoe = mega tone of oil equevalent

[4]- Thermal Energy

[5]- Ocean Thermal Energy Conwersion

[6]- Base Load

[7]- Salt Gradient Energy =  انرژی گرادیان نمک

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی
 • مواد رادیو اکتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راکتورها و تولید برق
 • مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.