پایان نامه حقوق کودک آزاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه حقوق کودک آزاری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 81  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه حقوق کودک آزاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول کودک آزاری   1
گفتار اول : سلامت کودکان    2
بهداشت جنسي در كودكي   3
راهبرد اسلام براي كنترل غريزه جنسي    9
گفتار دوم اهميت موضوع     10
گفتار سوم : اهداف  تحقيق     12
تعاريف عملياتي    12
گفتار چهارم : تاريخچه كودك آزاري در جهان    14
گفتار پنجم تحقيقات انجام شده در جهان    16
گفتار ششم : تاريخچه كودك آزاري در ايران    17
تحقيقات انجام گرفته در مورد كودك آزاري در ايران    18
تعاريف كودك    19
گفتار هفتم : انواع كودك آزاري   21
آزار عاطفي Emot.onal Abuse    23
آزار بي توجهي : neglect abuse    23
آزار آموزشي : (Educat.onal Abuse)    23
علل كودك آزاري    24
1- علل مربوط به آزار شونده    24
2- علل مربوط به خانواده    25
عوامل محيطي  كودك آزاري    26
روشهاي اعمال خشونت و آزار عليه كودكان در خانواده   27
تاثير و پيامدهاي كودك آزاري بر كودك    28
تاثير آزار  بر روابط اجتماعي كودك    29
تاثير آزار بر عواطف كودك     29
گفتار هشتم:پيشگيري از كودك آزاري    31
برنامه هاي پيشگيري مبتني بر جامعه    32
برنامه هاي پيشگيري مبتني بر سياستگذاري و قوانين    33
گفتار نهم : بررسي اجمالي حقوق و قوانين مربوط به كودك آزاري   33
موارد تلقي جرم در صيانت از كودكان در قوانين جمهوري اسلامي ايران    36
فصل دوم بزهکاری اطفال   38
گفتار اول: تعريف بزهكاري     40
گفتار دوم :علل و عوامل بزهكاري    40
عوامل بزه زاي داخلي    41
عوامل بزه زاي خارجي    41
بزهكاري نوجوانان    42
گفتار سوم : پيشگيري و درمان بزهكاري    43
گفتار چهارم : ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان   45
عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان   46
فصل سوم آسیب شناسی در بزهکاری اطفال   49
گفتار اول   آسیب شناسی در بزهکاری اطفال     50
۱) آسیب های وارده بر اطفال ناشی از کجاست   51
گفتار دوم:  انواع جرائم ارتکابی توسط اطفال بزهکار   53
۳) راهکارهای قابل ارائه در باب بزهکاری اطفال     55
گفتار سوم: بزهكاري اطفال در کشورهای  اروپایی   58
گفتار چهارم: تقريبا تمامي اصلاحات تصويب شده يا در حال تهيه، …   60
گفتار پنجم : قانون انگليس و لايحه قانوني اسپانيا تنها ……    61
گفتار ششم:  مقررات آلمان   63
گفتار هفتم:  مقررات انگلستان و ولز   64
گفتار هشتم : مقررات بلژيك   71
گفتار نهم : مقررات اسپانيا   71
منابع    76

منابع استفاد دراین تحقیق :

 ١ – دکتر نجفی ابرند آبادی مبانی جرم شناسی

٢ – دکتر هوشنگ شمابیاتی بزهکاری اطفال

٣ – دکتر تاج زمان دانش مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟

٤ – قانون مجازات اسلامیایران مصوب ١٣٧٥

٥ – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨

6- نشريه ماهانه آموزشي و تربيتي پيوند – سال 1384 شماره هاي 307-311

7- آقابيگ لويي عباس و ديگران ، (1380): كودك آزاري، انتشارات كتاب آوند دانش ،‌تهران چاپ اول

8-پورناجي، بنفشه (1378)مرگ خاموش نگاهي به پديده كودك آزاري، انتشارات همشهري، تهران، 9-  9-برودهرست. وايان دي (1380) : كودك آزاري و غفلت از كودكان، ترجمه شهرام محمدخاني ،‌انتشارات وراي دانش ،‌تهران – چاپ اول

10- بخشي پور و  رودسري  عباس (1379) كودك آزاري و پيشگيري از آن ، فصلنامه پيام مشاور ضميمه تربيت سال دوم شماره 5 پائيز

11-دانشگاه علوم پزشكي و توانبخشي گروه پژوهشي رفاه اجتماعي (1382) رفاه اجتماعي9. تهران،پائيز 82

12-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گره پژوهشي رفاه اجتماعي (1382) رفاه اجتماعي 7، تهران، بهار 82

13- تريولاماريو (1374): آمار كاربردي، ترجمه محمد صادق  تهرانيان و ابوالقاسم بزرگ نيا ، انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد – چاپ اول

14- لوديك فون برتالنفي (1374):  مباني تكامل و كاربرد نظريه عمومي سيستمها، ترجمه كيومرث پرياني ، نشر تندر، تهران – چاپ دوم

15- اعلاميه حقوق كودك( 1370)، پيام يونسكو شماره 2575 ، سال 23 تهران

گفتار اول : سلامت کودکان

سلامت كودكان يك موضوع  استراتژيك در کودکان مي باشد و حضور كودك در خانواده رابطه آموزش و سلامتي و رشد تحصيلي را با  تشكيلات اجتماعي نشان مي دهد. اساس خانواده مانند ساير تشكيلات اجتماعي بر قدرت استوار است گاهي قدرت به طور نامساوي بين والدين و كودكان تقسيم مي شود و فرد غالب صاحب اختيار فرزندانش مي باشد و به خود حق مي دهد تا براي تربيت كودك خود به هر شيوه اي كه صلاح ميداند عمل نمايد .

 بر اثر ارتباط و تعامل زياد اعضاي خانواده با يكديگر ، احتمال بروز ناسازگاري ها ، تحريكات و هيجانات ، پرخاشگري و خشونت بالا مي رود . بنابراين ميزان تنشي و رنجي كه افراد درون  خانواده تجربه مي كنند بيش از تنشي است كه در موارد مشابه خارج از خانواده تجربه مي شود و تامل بر اين اثرگذاري يكي از وظايف  آموزش و پرورش است .

 خلوت و خصوصي بودن خانواده  نيز احتمال خشونت را افزايش مي دهد اصل خصوصي بودن  خانواده سه عارضه منفي دارد . اول اينكه به دليل محدود و محصور بودن خانواده، اجتماع براي حفاظت  كودكان در مقابل آزار توان كافي ندارد دوم اينكه افراد در درون خانواده خود را فارغ از كنترل  جامعه مي دانند و اين اثر، افزايش بر  آزار كودكان دارد سوم اينكه اصل خصوصي  بودن خانواده  مانع كمك خواهي قربانيان آزار از  خارج از خانواده مي شود .

 در حال حاضر مشكل  جدي تفكر حاكم بر جامعه اين است كه كمتر به مسايل عاطفي و رواني آزار بر كودكان توجه مي شود و شناخت  تاثير بد رفتاري نسبت به   دانش آموزان  يك ضرورت است و عدم توجه به اين امر مهم منشا  بروز بسياري از انحرافات كودكان نظير  اعتياد بزهكاري و تبهكاري  در سنين بالا مي باشد .  برنامه ريزي  براي حمايت  و پشتيباني اين كودكان از مواردي است كه اهميت زيادي دارد كه تاكنون  توجه كافي  به آنها به عمل نيامده است .

بهداشت جنسي در كودكي

پيامبراكرم (ص) مي فرمايند: غريزه جنسي هميشه به همراه انسان است و از تولد تا  مرگ وجود دارد، حتي در نوزادي كه بر فطرت است .

غريزه جنسي جزئي ازفطرت انساني است كه بايستي بدون رفتن به بيراهه در قالبي مطمئن و ايمن، مرتفع شود تا مبناي آرامش گردد و راه انسان را در رسيدن به انسانيت خويش هموار سازد.

طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني در رابطه با بهداشت جنسي :

بهداشت جنسي عبارت : از يكپارچگي و هماهنگي ميان ذهن ، احساس و جسم مي باشد كه جنبه هاي اجتماعي و عقلاني انسان را در مسير ارتقاء شخصيت او سوق داده و منجر به ايجاد ارتباط و عشق مي شود.

 

ضرورت آموزش بهداشت جنسي در كودكان

•  بيش از 80 هزار مورد در سال Ch.ld Sexual Abuse (آمريكا) روي مي دهد.

•  يك ميليون دختر نوجوان حامله مي شوند.

•  3 ميليون نوجوان به بيماريهاي مقاربتي مبتلا مي شوند.

•  يك دختر از چهار دختر ، يك پسر از 6 پسر قرباني نوعي Sexual Abuse مي شوند.

•  ميانگين سن Sexعal Abuse 9 سالگي است .

•  انواع Abuse از لمس كردنهاي نادرست ، نوازش كردن ، تماشا گري جنسي (پورنوگرافي) ، اجبار شديد   .n tercoursex  مي باشد در آمريكا در سال 2003 از هر 5 نوجوان يك نفر قبل از پانزدهمين سال زندگيش .ntercourse داشته است.

اين مسئله ضرورت آموزش بهداشت جنسي توجه به بهداشت و آموزش Sex را در سنين پايين تر روشن مي سازد، اگر كودكي نتواند به راحتي در مورد Sexual.ty سالم و عملكرد طبيعي بدن صحبت كند چگونه و چطور مي تواند در مورد Sexual Abuse حرف بزند؟

بنا بر اين كودكان و نوجوانان نيازدارند كه در مورد بهداشت جنسي در مورد Sex، توليد مثل، كنترل تولدو بيماريهاي Sexual اطلاعات داشته باشند، اين اطلاعات به انسان قدرت ميدهد .

-امتناع از صحبت راجع به Sex به اين معني نيست كه كودكان در امان هستند بلكه فقط با صحبت كردن متناسب با كودك در مورد Sex در سن كودكي و نوجواني، قادر خواهيم بود كه آنها را از Abuse شدن حفظ كنيم.

عوارض بي شمار ناشي از Sexual Abuse مي تواند:

1- احساس گناه ، شرمندگي و سرزنش

2- شوك روحي و ضربه عاطفي

3- نفرت از رفتارهاي جنسي طبيعي

4- اختلال در خواب و كابوسهاي شبانه

5- دپرسيون وگوشه گيري از دوستان و فاميل

6- آسيب ها و صدمات جنسي

7- خود داري ازمدرسه رفتن

8- پرخاشگري

9- خشونت گرايي وآزار رساندن به ديگران ( ساديسم)

10- خود فرد Abuser شود.

11- تن به ارتباط جنسي بي قيد و بند دهند . ( خود فروشي)

بچه ها بسياري از مطالب را در مورد Sex از محيط كسب مي كنند، ازسايت ها با اطلاعات نادرست، از دوستان، ازمدرسه بنابراين آموزش بهداشت جنسي تصحيح اطلاعات نادرست آنها است . ديدن و شنيدن چيزهايي كه ممكن است معناي آن را درك نكند .فرصت خوبي است كه با آموزش مناسب به دانش درك شده و درست تبديل گردد.

Sex Educat.on چيست؟

•فر آيندي از بدست آوردن اطلاعات و شكل گيري آگاهي ، نگرش و رفتار در خصوص جنس، هويت جنسي ، نحوه ارتباط و رفتار شايسته و اعتماد به نفس در رابطه با جنس مخالف مي باشد، كه منجر به مصونيت در برابرسوء استفاده جنسي، حاملگي هاي ناخواسته و بيماريهاي مقاربتي و H.V,A.DS و … مي گردد.

اهداف Sex Educat.on

1- توانمند سازي در رفتار و اعتماد به نفس

2-ارتقا كيفيت ارتباط با ديگران

3- كاهش خطرات ناشي از ارتباط جنسي خواسته و يا ناخواسته از جمله حاملگي، ابتلاء، عفونتهاي مقاربتي و …

بنابراين قبل از آنكه كودك در معرض اطلاعات درست و نادرست بدون چهار چوب خاصي قرار گيرد، آموزش بايد شروع گردد. بعضي مواقع زمان دقيق شكل گيري افكار و عقيده و تفسير آن قابل تشخيص نيست. بنابراين ارتباط با بچه ها براي آنكه آنها بتوانند در موقع ايجاد سئوال از پدر و مادر بپرسند بسيار اهميت دارد.

پدر و مادرها در اين موضوع بايست پيش قدم باشند و بسته به ميزان وقدرت فهم و درك كودكان و سئوالهايي كه براي آنها ايجاد ميشود صحبت هاي كوتاه و مستمر را داشته باشند.

بسياري از والدين ميترسند كه مبادا صحبت كردن در مورد Sex و فعاليت جنسي را  در كودكان بيدار يا افزايش دهد، به بچه ها بايد تنها جواب همان سئوال را داد و بهترين زمان آموزش مسائل جنسي به كودك زماني است كه خود او سئوال را مي پرسد در سنين نوپائي كودك تفاوت بين اندامهاي خودشان را درك مي كنند و ممكن است با اندام تناسلي خود بازي كند و ابراز علاقه به دستگاه تناسلي بچه هاي ديگر نمايد . اسامي خاص نقاط مختلف بدن خود را مي آموزد و آموختن اسامي صحيح اعضاي تناسلي به جاي اسامي خود ساخته در اين مرحله  از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مرحله به او ياد دهيد مواظب همه بدن خود باشد از جمله اندام جنسي اي خود و اين عضوي است كه فقط مال او است و در انظار عمومي نبايد ديده شود. مثل دستشوئي رفتن، حمام رفتن ، در اين دوره در مي يابند كه لمس برخي از اعضا با لذت همراه است از مشكلات شابع اين دوره خود ارضائي Masturbat.on ميباشد، حركاتي مانند خوابيدن روي شكم، ماليدن خود به زمين يا عروسك و ساير اشيا بسيار معمول است . خود ارضائي در كودكان گوشه گير و عصبي زياد تر ديده ميشود .

 نكات مهم در آموزش والدين كودكان نوپا:

– به والدين بايست اطمينان داده شود كه توجه به اندام جنسي و اينكه كودك در مورد جنسيت خود كنجكاو مي باشد رفتاري طبيعي است.

-از رفتارهاي ترساننده و برخوردهاي خشن در مورد كودكان اجتناب شود.

-به كودك تفهيم شود كه اين رفتار را از نظر مذهبي ، فرهنگي و جامعه مورد پسند نيست و تكرار نشود.

-در محيطي آرام و بدون ترس با كودك صحبت شود.

-كودك را به فعاليتهاي ديگر مشغول كرده و حواس او متوجه رفتارهاي مفيد گردد.

در دوران پيش از مدرسه

در اين دوره بچه ها علاقه مند به كشف بسياري از مسائل بوده و پرسشهايي مانند بچه ها از كجا مي آيند، از سئوالهاي معمول اين دوره مي باشد ولي اين سئوال مانند پرسش در مورد منبع باران و رنگ آبي آسمان است ارائه جواب مبهم و يا اينكه تو كوچكتر از آن هستي كه اين چيزها را بفهمي بچه ها را ناچار مي كند كه اين سئوالها را پيش خودشان نگهدارد و از تولد ، تصورات عجيب و غريب براي خود بسازند در مورد جنسيت خود كنجكاو بوده و بازيهايشان تا حدودي نقش و رنگ جنسيت را بخود مي گيرد.

در سن 4-3 سالگي سئوالهاي جنسي كودكان آغاز مي گردد. آنها نيازمند اطلاعات صحيح بوده و سئوالهاي خود را تا رسيدن به جواب قطعي به بهانه هاي مختلف تكرار مي كنند.

براي كودكان 4-5 ساله زندگي پرندگان و تولد جوجه هاي آنها را شرح دهيد كه براي يك كودك 5 ساله يك جواب ساده به اين شكل كافي است ، نوزاد از رشد يك تخم كوچك در دل مادر بوجود مي آيدو پدر كمك مي كند كه يك تخم كوچك از بدن او به تخم كوچك بدن مادر متصل شود و نوزاد در شكم مادر بزگ ميشود.

پس در اين دوره به سئوالات كودكان كوتاه اما صحيح پاسخ داد.

صداقت در بيان مطالب گفته شده به كودك داشت و تنها به همان سئوال او پاسخ داد. و بهترين زمان آموزش مسائل جنسي در اين دوره زماني است كه خود او سئوالي را مطرح مي كند.

در سالهاي دبستان

در اين سالها علاقه به sex خيلي مشهود نيست و در دوران 6-9 سالگي اندامها جنسي كودك بدون تغيير مي ماند. اما با گذشت زنان و نزديك شدن زمان بلوغ علاقه بچه ها به كشف تفاوتهاي جنسي افزايش مي يابد. نقش و هويت جنسي بچه ها با برخوردهاي مختلف والدين و جامعه شكل واضح تري مي گيرد. اطلاعاتي كه در اين دوره داده  مي شود كوتاه و مفيد باشد .وبستگي به رشد فيزيكي ، رواني، عقلاني و ميزان درك و فهم آنها دارد.

 اطلاعات اين دوره شامل محورهاي زير مي تواند باشد:

پس: كودكان بياموزند كه بدنشان متعلق به خودشان است و مسئول حفظ زندگي و نگهداري حريم خودشان مي باشد.

نبايد وادار به بوسيدن خويشاوندان و دوستان خانوادگي شوند.

روشهاي مقابله با تجاوز و آزارهاي جنسي را فرا بگيرند و هوشياري لازم را بدست آورند.

اطلاعات متناسب با رشد فيزيكي ، رواني و عضلاني و ميزان درك فهم آنها باشد.

به كودك مهارتهاي آموزشي مثل ايجاد ارتباط ، گفتگو كردن، اعتماد به نفس ، توان نه گفتن و تشخيص خوب و بد را آموزش داده شود.

اجزاي بدن و نامهاي صحيح آن را بداند.

مسئوليت هر كس براي حفظ سلامت اجزاي بدن خود و ديگران به عنوان امانت و نعمت كه خداوند عطا كرده را درك نمايد.

-احترام به بدن خود .

-احساس تعلق شخصي اندام بدن هر فرد به خودش را ياد بگيرد و ديگران اجازه استفاده از آن را ندارند.

-ياد بگيرد كه اندامهاي بدن براي بازي كرد و سرگرمي كردن خود نيست و مراقبت ازبدن خود را ياد بگيرد.

-به او اطمينان دهيد شما از شنيدن اتفاقات احيانا” بدي كه براي او افتاده عصباني نمي شويد.

-ديدگاه و ارزشهاي مذهبي و فرهنگي خانواده را در مورد اندام جنسي ارتباط با جنس مخالف را در يك چهارچوب قابل فهم براي كودك بگويند.

 آموزش بهداشت جنسي به عهده چه كسي مي باشد؟

والدين بهترين و شايسته ترين منبع آموزش بهداشت جنسي مي باشند .

پدران و مادران كساني هستند كه هميشه در دسترس بوده و دوستدار و حمايتگر واقعي مي باشند، بچه ها قبل از ورود به مدرسه و محيط بيرون بيشترين زمان را با پدر و مادر مي گذرانند. شناخت دقيق از ميزان آمادگي ، درك و فهم كودكان با پدر و مادر است و كودكان براي شخصيت سازي خود از پدر و مادر الگو مي گيرند.

 مدارس مي توانند درمحورهاي زير برنامه ريزي آموزشي داشته و موثر باشند.

–       كاهش خطر رفتارهاي خاص

–       پايه تئوري براي بيان رفتارهاي مختلف جنسي

–       بيان پيامهاي روشن و مستمر رفتاري هاي صحيح جنسي را تقويت و خطر را كاهش دهد.

–       تهيه و آموزش اطلاعات صحيح در مورد اطلاعات ناشي ازفعاليتهاي جنسي، وسايل جلوگيري از حاملگي، روشهاي خود داري و يا به تعويق انداختن روابط جنسي

–       ايجاد مهارت همكاري با گروه خود و ساير اجتماعات جوانان ، فراهم سازي فرصت ها براي تمرين مشاركت و گفتگو و آموزش مهارتهاي دفاعي و اعتماد به نفس

پيام نهايي آموزش بهداشت جنسي 10 -0 ساله ها :

– بهترين مكان جهت يادگيري مسائل مربوط به جنس خانه است و از زبان كساني كه آنها را دوست دارند و از آنها مراقبت مي كنند.

– بهترين وضعيت اين است  كه اطلاعات در يك شكل و محتواي درست و مناسب طي چند سال و به طور مستمر در شرايط و فرصت هاي مناسب در اختيار كودك گذاشته شود.

اصولي كه در اسلام براي تربيت صحيح غريزه جنسي در كودكان و نوجوانان به آن تكيه مي شود عبارت است از :

1- بيداري به موقع: اسلام با بيداري نابهنگام غريزه جنسي مخالف است.

2- هدايت غريزه: انرژي غريزه جنسي بايد به موقع و در جهت خير و صلاح فرد و اجتماع مورد استفاده قرار گيرد و از سركوبي و اتلاف آن در دوران قبل از بلوغ جلوگيري مي شود.

3- رعايت عامل معنوي : اسلام با آگاهي از نيروي غريزه جنسي و در مرحله بالاتر آن نيروي عشق، بعنوان محركي براي به راه انداختن فرد ، تن دادن به دشواريها و مشكلات و عامل پذيرش خطر براي وصول به مقاصدي ارزنده تر، يعني خليفه الهي كه هدف آفرينش است.

4- رعايت اصل كنترل: اسلام مي خواهد رابطه اي بين انسانيت و جنسيت باشد، تسليم گوسفند وار و سر اطاعت فرود آوردن در برابر آن مطرح نباشد كه روح را آلوده، تنها هدف آن ارضاء باشد.

 

راهبرد اسلام براي كنترل غريزه جنسي

 اسلام براي كنترل غريزه جنسي سه راهبرد را پيشنهاد مي كند.

 الف. كنترل آگاهانه و عقلاني سركشي ها و عصيانهاي جنسي و اعمال بي بندوبار آن .

ب. جلوگيري ازوضعي كه در آن الودگيهاي جسماني و رواني ، امراض مقاربتي و عصبي ايجاد گردد.

ج. حفظ عفت و تقوا و پاكدامني ها در چهارچوب ضوابط شروع و اخلاق شرعي .

در پايان آنكه اسلام با تكيه برلزوم پرورش و رشد تمام استعدادها و امانت هاي الهي در انسان ، مخالف سركوب كردن غرايز انسانها مي باشد. با اعتقاد به اينكه خداوند هيچ عضو و استعدادي را بيهوده نيافريده است و بايد كه نيازهاي آنها برآورده گردد تا سبب رشد و تكامل و تعالي انسانها باشد ، به لزوم پرورش و رشد غرايز و از جمله غريزه جنسي تاكيد مي نمايد. اختلاف آن با ديدگاه غرب در زمينه چگونگي و راه صحيح پرورش و تربيت طبيعي آن است كه منجر، آشفتگي ، بي نظمي واختلال در مسير ورشد و تكامل خود و اجتماع نگردد.

محافظت كودكان در برابر اين مشكلات گام بزرگي  در پيشگيري از افت  تحصيلي و حفظ سلامت رواني  كودكان است و اين هدف عمده چالش بزرگ سلامتي و تربيت در قرن بيست و يكم خواهد بود.

گفتار دوم اهميت موضوع  

كودك آزاري و غفلت از كودكان از جمله شايع ترين و پيچيده ترين مسايل رواني اجتماعي جامعه است  . گزارشهاي تكان دهنده اي كه اخيرا در باره موارد كودك آزاري و غفلت از كودكان در رسانه هاي  گروهي ايران منعكس شده است سازمانهاي متولي بهداشت روان و آموزش و پرورش را به تحرك جدي واداشته است آنچه  كه مسلم است كودك آزاري نتيجه عوامل متعدد روانشناختي و جامعه شناختي است و از اينرو پيشگيري از آن مستلزم تلاشهاي همه جانبه و جامعه نگر است و گروه تحقيق به عنوان عضوي از جامعه تربيتي كشور خود را به عنوان جزيي از  مجموعه مداخله گر دانسته و حمايت از اين گروه دانش آموزان را يك ارزش  الهي و انساني مي داند و با توجه به فعاليت خود در هسته هاي مشاوره  از اين جايگاه  ممتاز براي اقدام گروهي  براي مقابله با كودك آزاري استفاده مينمايد .

اعضاء گروه تحقيق با توجه به اينكه در حرفه مشاوره ، مربي امور تربيتي  و مسئول هسته مشاوره مسئول فعاليت  هستند وظيفه خود مي داند در قبال  مراقبت از دانش آموزان احساس مسئوليت شديد نموده و نگران سلامت امنيت و خوشبختي دانش آموزان باشند . چرا كه اينها تنها منبع حمايت و توجه  قابل دسترس براي بسياري از كودكان معصوم ميباشند و بنيانهاي اخلاقي بر خاسته از حرفه گروه  محققان دلايل محكمي را براي اجراي اين تحقيق به وجود مي آورد . تا در پيشگيري  اصلاح كودك  آزاري در گير شوند .

توجه به اهداف انجمن اوليا و مربيان  نشان مي دهد كه پيشگيري از اين نوع مسايل بخش مهمي از خط مشي اختصاصي مدارس و موسسات  تربيتي كشور مي باشد .

هدف اصلي معلمان در مدارس بهبود يادگيري دانش آموزان و رفع موانع و مشكلات يادگيري در آنان است هر سال نزديك 15 درصد از بودجه كشور صرف اين هدف مهم مي شود و اين عامل از تعهد ما نسبت به رفع موانع يادگيري همه دانش آموزان خبر مي دهد و با وجود اين اثرات پايدار  كودك آزاري و غفلت از كودكان به اندازه ساير  انواع مشكلات ادراكي در يادگيري كودكان مانع ايجاد مي كند .

تعهدات برخاسته از قانون  اساسي جمهوري اسلامي ايران و توجه به اهداف پرورشي  نظام تعليم و تربيت  جمهوري اسلامي ايران  و توجه به اهداف پرورشي ( حسن كلبي ، 1379 ، ص 45)   نظام تعليم و تربيت  جمهوري اسلامي نقش بي همتاي مدارس را در برخورد  با كودك آزاري نشان مي دهد .

جمهوري اسلامي ايران يكي از امضا كنندگان پيمان نامه حقوق كودك است و ماده هاي 42-39-38-34-28-19-2 پيمان نامه مذكور تمام كشورها  را ملزم نموده است اقدامات مقتضي را براي تضمين حمايت از كودكان در مقابل شكلهاي مختلف تبعيض  و بهره كشي و آزار جسمي  و عاطفي به عمل آورند .

ماده 2 نوزدهمين پيمان نامه  كودك تاكيد مي كند  كه برنامه هاي اجتماعي از  جمله آموزش و پرورش با روشهاي پيشگيري ، شناسايي و گزارش دهي و ارجاع به موقع  با موارد سوء رفتار با كودكان برخورد جدي بنمايند.( اعلاميه حقوق كودك ، پيام يونسكو، 1370)

با اين حال اين تحقيق در راستاي جامع پيشگيرانه و آگاهي بخش انجام مي گيرد و مي تواند به عنوان الگويي براي زمينه يابي كودك آزاري مطرح شود و متغيرهاي موثر در آن  را شناسايي نمايد و باعث ارتقا آگاهي  مربيان و مشاوران و عوامل موثر در تصميم گيري هاي آموزش و پرورش بشود.


گفتار سوم : اهداف  تحقيق :

1-توصيف ميزان شيوع كودك آزاري

2- كمك به فراهم نمودن اطلاعاتي كه براي هدايت تصميم گيري هاي مورد نياز  در تعليم و تربيت

3- كمك به افراد براي دستيابي به يك زندگي معني دار  و بارور و پيشگيري از جلوگيري از عوارض نامطلوب  رواني كودك آزاري

تعاريف عملياتي :

كودك آزاري:[1]

كودكي  كه مورد بد رفتاري واقع شده و فراموش گرديده است و رفاه (Wel fare) و سلامتي رواني و جسمي او در اثر رفتار يا بي توجهي والدين يا ساير افرادي كه مسئول مراقبت از او هستند آسيب ديده يا در معرض تهديد قرار گرفته است ( شهرام محمدخاني ، 1380 ، ص 17 )  در اين تحقيق خشونت از بد رفتاري جدا است و مواردي از قبيل سوختن ، از دست دادن هوشياري و شكستگيها در حوزه مطالعه مدارس قرار نميگيرند .

 آزار جسمي : ‌

عملي غير تصادفي است نظير خراشيدگي درد كوفتگي هيجاني كه آثار آن تا 48 ساعت ادامه دارد ولي الزاماً نيازمند توجه درماني  نمي باشد ( كاپلان سادوك)

آزار عاطفي : [2]

هر گونه رفتار نامناسبي كه بر عملكرد رفتاري شناختي عاطفي  و  جسمي كودك تاثير منفي داشته باشد  همانند آزارهاي كلامي و غير كلامي ، سرزنش  يا تحقير يا ناسزا گفتن  ، مسخره كردن دست انداختن ، مقررات و كنترل شديد و نامعقول ، ترساندن مكرر كودك ازتنبيه سخت بدني انتظارات  و برخوردهاي نامناسب با سن كودك به خدمت گرفتن كودك در جهت ارضاء نيازهاي عاطفي خود و پاسخ هاي رفتاري  غير قابل پيش بيني والدين  كه باعث بي ثباتي و  دگرگوني شناختي كودك شود. ( آقابيگ لويي 1380، ص 15)

 آزار بي توجهي :‌

عبارتست از عدم  مراقبت  و علاقمندي به كودك شامل محروميت از نيازهاي اساسي همانند غذا ، پوشاك و محروميت  از اقداماتي كه جهت رشد طبيعي   و نمو كودك نياز است و به صورت عدم مراقبت كافي  جسمي بهداشتي و عدم تامين نيازهاي روحي هيجاني و آموزش كودك و ترك و به حال  خود و رها كردن كودك فقدان محبت كافي و ثبت كردن و عدم رسيدگي به وضع تحصيلي و كودك را در معرض خطراتي  چون سرما و گرما قرار دادن مي باشد و در نهايت غافل ماندن والدين از توجه و رسيدگي  به نيازهاي هيجاني و عاطفي كودك و رشد جسمي  كودك را شامل مي شود .

شيوع :

در شرايط كنوني به تمام اشخاصي گفته مي شود كه اثرات كودك آزاري روي آنها ملاحظه مي شود و بر اساس  خود گزارش دهي پرسشنامه و زمينه يابي اين تحقيق جمع و بالاترين  ميزان و حداقل ميزان آن تعيين مي گردد .

اختلال رفتاري :

در اين تحقيق به رفتارهايي گفته مي شود كه بر اساس هنجارهاي جامعه پذيرفته نيست و خارج از هنجار تلقي مي شود و رفتارهايي نظير  انزوا ، گوشه گيري ،‌اضطراب  و افسردگي مسايل  اجتماعي رفتار بزهكارانه را مد نظر قرار مي دهد .

خانواده :

طبق  تعريف قانون مدني جمهوري اسلامي ايران  ،  عبارتست از زن و شوهر و فرزندان  تحت سرپرستي آنها كه با هم زندگي مي كنند و  تحت مديريت شوهر و پدر ميباشند .( قانون مدني جمهوري اسلامي ايران )

گفتار چهارم : تاريخچه كودك آزاري در جهان

كودك آزاري واقعيت تازه ظهوري نيست با مرور در صفحات تاريخ هرچه به عقب بر مي گرديم اين پديده را پر رنگ تر مي يابيم و تلخي  وقايع دردآور و حزن انگيز آزاركودكان بيشتر حس مي شود .

در گذشته عقيده غالب بعضي از اقوام و جوامع اين بوده است كه كودكاني كه  بيشتر گريه مي كنند يا نوزاداني  كه شكل سرشان غير عادي است  نبايد زنده بمانند .

در يونان باستان به علت عدم  تحمل كودكان ناقص الخلقه و همچنين براي كنترل جمعيت اقدام به كشتن كودك مي نمودند تا از ادامه تولدهاي ناقص الخلقه پيش گيري كنند و اين عقيده تا حدي در آن دوران عموميت يافته بود كه انديشمنداني چون افلاطون و ارسطو نيز آنرا عاقلانه تلقي مي كردند . قانون  مشهور دوازده فرمان كشتن كودكان بدست والدين را تائيد مي كرد و در شهر اسپارتا اطفال ناقص الخلقه  را با صلاحديد مديران شهر از كوه تا  گوس پائين مي انداختند . ( پورناجي ، 1380 ، ص 26)

شي پنداري  انسانهاي ضعيف قسمتي از تفكرات  زيانبار تاريخي را به خود اختصاص ميدهد. طبق اين تفكر افراد  ديگر و كودكان به عنوان قسمتي از دارايي والدين به حساب  مي آمدند و  فرد قوي فرد ضعيف را در خانواده تحت تملك و تسلط خود مي گرفت . بر اساس اين تفكر بود كه  اعراب  جاهلي قبل از  ظهور دين مقدس اسلام دختران خود را زنده به گور مي كردند .

بر اساس نتايج تحقيقات پزشكي بر مانده فسيل اسكلت هاي كودكان در شهرهاي ايتاليا  مشخص شد كه كودكان روم باستان تحت فشار كارهاي فيزيكي بوده اند  همچنين در دوره هايي از تاريخ كودكان به مانند يك كالا معامله  گرديده اند . مطالعات مربوط به تاريخ چين نشان مي دهد والدين چيني دختران خود را مي فروختند  تا از اين راه در آمدي كسب نمايند و حتي مطالعه  تاريخ نه چندان دور ايران نيز نشان مي دهد  كودكان به انحاء گوناگون مورد بهره كشي قرار گرفته اند براي نمونه در گذشته پدر حق داشت  فرزند خردسالش  را به ازاي دريافت اندكي پول به كلفتي يا نوكري بسپارد .

  كودك آزاري در تاريخ در بعضي موارد با انگيزه  دين و گاهي انگيزه ضد دين مشاهده شده است .  در بسياري جوامع پيشكش  كردن كودكان براي جلب رضايت خدايان  امري رايج بوده است و عكس همين انگيزه دستور فرعون بود كه براي پيشگيري از ظهور دين توحيدي حضرت موسي (ع) همه نوزادان پسر بني اسرائيل را كه از مادر متولد مي شدند بكشند . (قرآن مجيد آيه      )

 كودك آزاري در مواردي انگيزه  جنسي داشته از آنجا كه از آغاز تاريخ تاكنون در مواردي  كودكان صرفاً بدين منظور  خريد و فروش شده اند . بچه بازي و لواط و زناي با محارم خردسال در بعضي فرهنگها امري رايج بوده است به نحوي كه تا اواخر قرن 18 و19 روسپي گري كودكان در خيابانهاي شهرهاي اروپايي امري رايج تلقي مي گرديد كودك آزاري گاهي نيز با انگيزه هاي سياسي انجام گرديده است پادشاهان و بانيان  سلطنت  در از بين بردن نوزادانيكه ممكن بود مخالف تاج و تخت شوند پيش قدم بودند .

 ظهور انقلاب صنعتي  مسيرهاي جديدي را براي آزار كودكان فراهم ساخت  و نياز به كارگر  ارزان  زمينه را براي كار اين دسته در محيط هاي خفقان آور سرد و كثيف و كار بيش از 8 ساعت فراهم ساخت كه بروز انواع بيماري شغلي  سوء تغذيه از عوارض آن بود كه در مواردي نيز منجر به قتل مي شد . ( همان ، ص 27)

 در بعضي موارد كودك آزاري در مورد كودكاني ديده شده است كه حاصل باروري ناخواسته والدين مي باشد و در نتيجه عده كثيري از اين كودكان در خيابانها رها شده  و سر از موسسات امدادي در مي آورند و در بعضي  مواقع مدتي نگهداري مي شدند  و سپس  به دست مراقباني سپرده مي شدند تا آنها را بكشند يا آنقدر گرسنگي بدهند كه به اصطلاح ( وجين )  شوند  و اين آمار از سال 1990 به بعد رو به  افزايش است  و به استناد مجله پزشكي نيوانگلند  نيمي از اين قتلها در 4 ماه نخست  زندگي كودك رخ مي دهد .

گفتار پنجم تحقيقات انجام شده در جهان

تلسون و همكارانش در سال 1995 پژوهشي با عنوان آزار  جسماني در  دانش آموزان دبيرستان و شيوع و رابطه با  سلامت عمومي انجام دادند . آنها در اين تحقيق نتيجه گرفتند  كه آزار جسماني به عنوان مساله مهمي در ميان دانش آموزان مطرح است  و  با چند رفتار ديگر رابطه معني دار دارد .

در مطالعه ديگري كه توسط كينان در سال 1998 به منظور تجزيه و تحليل  فرهنگي خشونت خانوادگي در مسلمانان كم درآمد و خانواده هاي مسيحي آمريكايي مقيم لبنان  انجام داد  و نتيجه گرفت ديدگاه فرهنگي زنان و كودكان را در  گروه بيشتر در معرض خطر قرار مي دهد . كنيان  در اين تحقيق منابع استرس خانواده ، استراتژي مديريت و تفاوتهاي فرهنگي مسلمانان و مسيحي هاي  كم در آمد را مورد  مطالعه قرار داد .

ميلزو همكارانش در سال 1990 در تحقيقي كه در  زمينه كودك آزاري انجام داد به اين نتايج دست يافت كه نمرات  آزار و خصوصيات جمعيت شناختي آنها  ارتباط  معني داري دارند از جمله اين خصوصيات سن جنس ميزان تحصيلات  بود ولي اين تحقيق وجود رابطه با متغيرهاي تاهل ،  نژاد و سطح تحصيلات را معني دار گزارش  ننمود . بر اساس اين تحقيق رابطه معنا داري با نمرات آزار  دهي كودك و همچنين  نمره آزار و بيكاري پدر و ساعت كار  مادران مشاهده شد و نمره آزار  با پديده تك والديني و وضعيت بد اقتصادي همبستگي نشان داد .

مطالعه ديگري  كه توسط كميته ملي پيشگيري از كودك آزاري در سال 1992 انجام شد ارتباط معناداري بين  متغير جمعيت شناختي و نمرات آزار مشاهده شد و تحقيق ديگري كه بكر لاوزن 1995 روي 301 دانشجوي دوره  ليسانس انجام داد رابطه مورد بد رفتاري قرار گرفتن در دوره  كودكي را با افسردگي و از هم پاشيدگي و پيامدهاي منفي در بزرگسالي را مورد مطالعه قرار داد .

و نتيجه گرفت بين عوامل فوق رابطه علمي برقرار است :

همانطور كه از خلال پژوهشها مي توان مشاهده كرد رابطه معناداري  بين سابقه انواع آزار جسماني  – عاطفي بي توجهي و آسيب هاي روانشناختي وجود دارد .

گفتار ششم : تاريخچه كودك آزاري در ايران


[1] – child abuse

[2] – seuualcild abuse

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری
 • تحقیق تاثیر رسانه های جمعی بر ارتکاب جرایم اطفال وکودکان
 • مقاله رويکرد نوين حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال
 • مقاله بزهکاری
 • مقاله بزهکاری اطفال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی