پایان نامه رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۹
مقدمه ۱۱
ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۳
اهداف پژوهش ۱۵
بیان مسئله ۱۵
فرضیه ها ۱۶
تعریف واژه ها ۱۷
تعریف سبکهای عشق ۱۷
تعریف رضایت زناشویی ۱۸
تعریف ازدواج ۱۸
تعریف عشق ۱۸
تعریف شهوت ۱۹
تعریف عملیاتی ۱۹
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش ۲۰
الف : بررسی ادبیات پژوهش ۲۰
تعریف عشق ۲۲
مراحل عشق ۲۴
اولین مرحله ( شیفتگی ) ۲۴
ورود به ارتباط جنسی ۲۶
نقش مسایل زیستی و هورمونی ۲۶
پژوهش اثبات کننده ۲۷
مرحله ی دوم ( پس از اتمام شیفتگی ، عشق حقیقی شروع می شود ) ۲۹
کاهش میل جنسی و پژوهش مربوط به آن ۳۱
مرحله سوم ۳۳
مرحله چهارم ( گسترش تعهد ) ۳۵
تعریف رضایت زناشویی ۳۶
عوامل مؤثر بر زناشویی ۳۶
۱ـ رشد عاطفی و فکری ۳۷
۲ ـ توافق علایق و طرز فکر ۳۹
۳ ـ شباهت در عقاید مذهبی ۴۱
۴ ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی ۴۲
۵ ـ طرز فکر درباره ی امور جنسی ۴۳
عوامل اخلاقی و روانی ۴۵
۷ ـ رابطه با خانواده زن و شوهر ۴۹
۸ ـ دوستی در زندگی زناشویی ۴۹
ترس ناآگاهانه از دوستی ۵۲
۱ ـ خودخواهی ۵۲
۲ ـ نقش کلیشه ای رابطة جنسی ۵۳
باورهای موهوم ۵۴
توهم شمارة یک ۵۵
توهم شماره دو ۵۶
توهم شماره سه ۵۷
توهم شماره چهار ۵۸
توهم شماره پنج ۵۹
توهم شماره شش ۶۰
توهم شماره هفت ۶۱
توهم شماره هشت ۶۱
توهم شماره نه ۶۲
توهم شمارة ده ۶۳
توهم شماره یازده ۶۴
توهم شماره دوازده ۶۶
توهم شماره سیزده ۶۷
توهم شماره چهارده ۶۹
باورهای موهوم دربارة زوجهای عاشق ۷۰
تغییر باورها ۷۲
معیارهای انتخاب درست همسر ۷۳
چگونه دختر و پسر ، زن و مرد جذب یکدیگر می شوند ۷۶
۱ ) جذابیت فردی ۷۶
الف ـ مجاورت ۷۷
ب ـ آشنایی ۷۸
ج ـ شباهت ۷۹
۲ ) جذابیت جسمانی و زیبایی بدنی ۸۱
واکنش ها و پاسخهای جنسی انسان ۸۳
مرحله ی ۱ ـ میل جنسی ۸۴
مرحله ی ۲ ـ برانگیختگی ۸۴
مرحله ی ۳ ـ ارگاسم ۸۴
مرحله ۴- فرونشینی ۸۴
فواید کلی ازدواج ۸۵
عشق از دیدگاه آبراهام مزلو ۸۸
رشد شخصیت : سلسله مراتب نیازها ۹۳
ویژگیهای نیازها ۹۵
نیازهای تعلق پذیری و عشق ۹۷
عشق از دیدگاه اریک فروم ۹۹
عشق و انواع آن ۱۰۱
عشق برادرانه ۱۰۲
عشق مادرانه ۱۰۳
عشق جنسی ۱۰۴
عشق به خود ۱۰۵
عشق به خدا ۱۰۶
عشق از دیدگاه استرن برگ ۱۰۷
انواع قصه ها ۱۰۸
الف ـ قصه های نا متقارن ۱۰۸
۱ ) قصه معلم وشاگرد ۱۰۸
۲)قصه ی ایثار ‍ ۱۰۹
۳ ) قصة حکومت ۱۱۰
۴) قصه ی پلیسی ۱۱۲
۵) قصه زشت نگاری (پور نوگرافی ) ۱۱۴
۶) قصه ی وحشت ۱۱۴
ب ـ قصه های شیئی ۱۱۶
۱)قصة علمی ـ تخیلی ۱۱۶
۲) قصة بازی ۱۱۷
پ ـ قصه های مشارکت ۱۱۸
۱ ) قصة سفر ۱۱۹
۲ ) قصة بافندگی و دوزندگی ۱۱۹
۲ ) قصة مجموعه ۱۲۱
۳ ) قصة هنر ۱۲۱
۴ ) قصة خانه و خانواده ۱۲۱
۵ ) قصة بهبودی ۱۲۲
۶) قصة دین ۱۲۳
۷) قصة باغ ۱۲۳
۸) قصة تجارت ۱۲۴
۹ ) قصة اعتیاد ۱۲۴
ت ـ قصه های روایی ۱۲۵
۱ ) قصه خیال ۱۲۵
۲ ) قصة تاریخ ۱۲۶
۳ ) قصة علم ۱۲۸
۴ ) قصة آشپزی ۱۲۹
ت ـ قصه های گونه ( ژانر ) ۱۲۹
۱ ) قصه جنگ ۱۳۰
۲ ) قصة تئاتر ۱۳۱
۳ ) قصة طنز ۱۳۱
۴ ) قصة معما ۱۳۲
نظریه افلاطون ۱۳۲
نظریه ی ویکتور فرانکل ۱۳۴
نظریة سالیوان ۱۳۵
نظریة فروید ۱۳۵
نظریة کارن هورنای ۱۳۷
نظریة کاپلان وسادوک ۱۳۸
عشق افلاطونی ۱۴۰
نظریه های ازدواج و رضایت زناشویی ۱۴۱
نظریه ی اریکسون در مورد ازدواج ۱۴۱
نظریة تحلیل رفتار متقابل ۱۴۴
والد ۱۴۴
کودک ۱۴۵
بالغ ۱۴۶
بازی ها ۱۴۷
امتیاز ها ۱۴۸
بازیهای ازدواج ۱۴۹
الف ) « قهر » ۱۵۰
ب) « دادگاه » ۱۵۲
ج) « زن سرد مزاج » ۱۵۴
د ) « مظلوم » ۱۵۶
ه ) « اگر به خاطر تو نبود … » ۱۵۸
و) « ببین من چقدر سعی کرده ام » ۱۵۹
ز) « عزیزم » ۱۶۰
نظریه های رضایت زناشویی الیس ۱۶۲
نظریه مبادله ی اجتماعی نای ۱۶۳
نظر اسلام در مورد ازدواج ۱۶۳
پیشینه پژوهش ۱۶۷
الف ) پژوهشهای داخلی انجام شده در باب رضایت زناشویی ۱۶۷
پژوهشهای خارجی انجام شده در باب عشق و ازدواج ۱۶۸
جامعه آماری ۱۷۲
نمونه و روش نمونه گیری ۱۷۲
روش گردآوری داده ها ۱۷۲
ابزار اندازه گیری و نحوه اجرا ۱۷۳
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 173
پرسشنامه سبکهای عشق ۱۷۸
روش آماری ۱۷۹
مقدمه ۱۸۲
اطلاعاتی در خصوص آزمودنی ها ۱۸۲
یافته های مبتنی بر آزمون متغیر ها ۱۸۴
الف ) سبکها ی عشق ۱۸۵
ب ) رضایت زناشویی ۱۸۵
تحلیل فرضیه ها ۱۸۵
فرضیه ها ۱۸۵
الف ) تحلیل فرضیه ی ۱ ۱۸۶
ب ) تحلیل فرضیه ۲ ۱۹۷
ج ) تحلیل فرضیه ۳ ۲۰۷
مقدمه و نتیجه گیری ۲۱۸
محدودیت ها ۲۱۹
پیشنهادات برخواسته از تحقیق ۲۲۰
پیشنهادات محقق ۲۲۰
منابع و مآخذ ۲۲۱

 

منابع و مآخذ :

۱- احدی ، حسن و جمهری ، فرهاد . ( ۱۳۸۰ ) .روان شناسی رشد . تهران . انتشارات پردیس .
۲- افروز ، غلامعلی ( ۱۳۷۸ ) . روان شناسی خانواده همسران برتر . تهران . انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان .
۳- ابراهیمی ، بجنوردی ، داوود ( ۱۳۷۴ ) بهداشت روانی خانواده . تبریز . انتشارات آشینا .
۴- استرنبرگ ، جی رابرت( ۱۳۸۲ ) قصه ی عشق.( ترجمه علی اصغر بهرامی ). تهران . نشر جوانه رشد .
۵- اسلامی نسب بجنوردی ( ۱۳۷۶ ) مشاوره ی ازدواج . تهران . موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان .
۶- برن ، اریک ( ۱۳۸۳ ) بازی ها . ( ترجمه اسماعیل صفیح ) . تهران . فرهنگ معاصر .
۷- بک ، آرون تی ( ۱۳۸۴ ) عشق هرگز کافی نیست . ( ترجمه مهدی قراچه داغی ) . تهران . نشر آسیم .
۸- بوسکالیا ، لئو ( ۱۳۷۷ ) زندگی با عشق زیباست . ( ترجمه تواندخت تمدن ملکی ) . تهران . انتشارات یاسمن .
۹- بوسکالیا ، لئو ( ۱۳۷۷ ) زندگی ، عشق و دیگر هیچ ( ترجمه مهدی قراچه داغی و زهره فتوحی ) . تهران . انتشارات اوحدی .
۱۰- پاشا شریفی ، حسن و نجفی زند ، جعفر ( ۱۳۸۰ ) . روشهای آماری در علوم رفتاری . تهران . انتشارات سخن .
۱۱- پک ، اسکات ( ۱۳۷۶ ) . عشق راه کم گذر . ( ترجمه مهدی مجردزاده کرمانی ) . تهران . موسسه فرهنگی راه بین .
۱۲- پورافکاری ، نصرت الله ( ۱۳۷۳ ) فرهنگ جامع روانشناسی ـ روان پزشکی جلد اول و دوم . تهران . فرهنگ معاصر .
۱۳- حسینی بیرجندی ، سید مهدی ( ۱۳۷۷ ) مشاوره ی ازدواج و خانواده . تهران . انتشارات آوای نور .
۱۴- دلاور ، علی . ( ۱۳۸۱ ) روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی . تهران . نشر ویرایش .
۱۵- دی انجلیس ، بابارا ( ۱۳۷۹ ) آیا تو آن گمشده ام هستی . ( ترجمه هادی ابراهیمی ) . تهران . انتشارات فراوان .
۱۶- سالاری ، طاهره ( ۸۴ ـ ۱۳۸۳ ) بررسی رابطه میان باورهای غیرمنطقی و رضایتمندی زناشویی . پایان نامه کارشناسی روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز .
۱۷- شاملو ، سعید ( ۱۳۷۸ ) بهداشت روانی . تهران . انتشارات رشد .
۱۸- شولتز ، دوان و شولتز ، سیدنی الن ( ۱۳۸۳ ) نظریه های شخصیت . ( ترجمه یحیی سید محمدی ) . تهران نشر ویرایش .
۱۹- صانعی ، صفدر ( ۱۳۷۷ ) . بهداشت ازدواج از نظر اسلام . تهران . انتشارات کنکاش .
۲۰- فرحناک ، زهرا ( ۸۴ ـ۱۳۸۳ ) بررسی رابطه ی بین الگوی ارتباطی همسران و رضایت زناشویی . پایان نامه کارشناسی روان شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز .
۲۱- فروم ، اریک ( ۱۳۷۶ ) هنر عشق ورزیدن . ( ترجمه پوری سلطانی ) . تهران . انتشارات مروارید .
۲۲- فصل نامه ی علمی ـ پژوهشی مطالعات روان شناختی . دوره ی ۱ . شماره ی ۲ ، ۳ . دانشگاه الزهرا .
۲۳- کریمی ، یوسف ( ۱۳۸۲ ) روان شناس شخصیت . تهران ، نشر ویرایش .
۲۴- کلینکر ، کریس ال ( ۱۳۸۳ )مهارتهای زندگی .( مترجم شهرام محمد خانی ) تهران . انتشارات اسپند هنر .
۲۵- کوآن ، کائل و کیندر ، ملوین ( ۱۳۸۱ ) زن . مرد ، زندگی . ( ترجمه ی احمد ناهیدی ) . تهران . انتشارات زریاب .
۲۶- کوپر ، رابرت ( ۱۳۷۷) ‌مدیریت عشق و عاطفه . ( ترجمه علیرضا عزیزی ) . تهران . موسسه فرهنگی آموزشی توفیق.
۲۷- کونور ، ژوزف او، مک درموت ،یان ( ۱۳۷۷ ) ارتباط موثر و موفقیت قطعی با ان . ال . پی . ( ترجمه سید رضا جمالیان ) تهران . انتشارات جیحون .
۲۸- گری ، جان ( ۱۳۸۰ ) روشهای پیشرفته روابط زناشویی . ( ترجمه فرشته صالحی ) . تهران . انتشارات آبتین .
۲۹- لاو ، پت . ( ۱۳۸۴ ) عشق واقعی . (ترجمه الهام آرام نیا ، سید شمس الدین حسینی ) . تهران . انتشارات اقاقی .
۳۰- مجله روان شناسی جامعه ( ۱۳۸۴ ) . شماره ی ۲۸ . سال سوم .( ۵ آبان تا ۲۰ آذر )
۳۱- مزلو ، ابراهام ( ۱۳۷۶ )‌روان شناسی عشق ورزیدن . ( ترجمه ی شیوا رویگران ) . تهران . انتشارات وحید .
۳۲- مهدی پور کلیشه ی ، فاطمه ( ۸۴ ـ ۱۳۸۳ ) بررسی رابطه مذهب درون و بیرونی با بهداش روانی در دانشجویان دختران دانشگاه تهران مرکز سال تحصیلی ( ۸۴ ـ۱۳۸۳ ) .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .
۳۳- هریس ، تامس آ ( ۱۳۶۵ ) وضعیت آخر . ( ترجمه ی اسماعیل فصیح ) . تهران . نشر ویرایش .
۳۴- هومن ، حیدر علی ( ۱۳۷۵ ) آمار توصیفی در علوم رفتاری . تهران . نشر پارسا .

 

چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی می پردازد . هدف از این پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضایتمندی زناشویی است که شناخت هر یک به بهبود زندگی های زوجین و نهایتاً کاهش نرخ طلاق منجر می شود ، بود . برای رسیدن به این هدفها ، ۴۱ زن متأهل خانه دار ( ۴۵ ـ ۳۰ ) ساله ساکن شهر تهران به عنوان نمونه ی تصادفی برگزیده شدند . همه ی آزمودنیها به دو  پرسشنامه ی سبکهای عشق ( استرنبرگ ) و رضایت زناشویی ( ENRICH ) پاسخ دادند .

پس از بررسی های آماری بر روی سه فرضیه پژوهش ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون ، نتایج نشان داد . که بین عنصر صمیمیت سبکهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی معنا داری ، در سطح ۹۶ /۰ = r که نمایانگر همبستگی خیلی بالا و کامل است ، وجود داشت . و این در حالی بود که بین عناصر شهوت سبکهای عشق در رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنا دار در سطح ۳۹ /۰ ـ = r  بدست آمد  . و همچنین بین عنصر تعهد سبکهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنادار در سطح ۷۴ /۰ ـ = r بدست آمد .

مقدمه

در گذشته ، هر گونه ارتباط بین عشق و ازدواج امری بدون معنا و غیرمعمول بود . پدر و مادر ، دختری را برمبنای مبانی و ملاکهای کاملاً عینی و مشهود چون ثروت و دارایی و تمول و نظایر آن انتخاب می نمودند . هر طبقه اجتماعی ملاکهای فرعی خاص خود را نیز در نظر می گرفتند ، مثلاً نجبا و اشراف زادگان ؛ اصالت و اشراف زادگی ، کشاورزان ؛ تنومندی و نیروی کار در مزرعه را مهم تلقی می نمودند. دخترهای جوان ، درباره ی مردی که قرار بود شوهر آنها گردد ، تقریباً هیچ اطلاعی نداشتند . در جوامع سنتی و متعصب ، عروس و داماد تا لحظه ی زفاف ، کمترین شناخت لازم را نیز یکدیگر نداشتند و گاه تا آن هنگام حتی یکدیگر را ندیده بودند . زنان در اثر تعلیم و تربیت خاص آن زمان ، بیشتر از طریق بدنیا آوردن بچه های زیاد و انجام وظایف خانه داری و کدبانویی ، امید به خوشبختی داشتند . عشق در روح و روان آنها ، تنها رویا و گاه فقط یک شوخی بود . به علاوه ، لذت جنسی و ارگاسم برای زن نجیب و محترم ، امری شرم آور و گستاخ نآبانه بود . در قرون وسطی ، انجام تکالیف ساده زناشویی را معادل عشق متین و موقری دانستند که تا جنگ جهانی ارزیابی هایی مورد قبول اکثر نخبگان و دانشمندان نیز بود ، به گونه ای که جنین اظهار می شد که زن خود فرد نمی بایست محبوب عشق فرد دیگری باشد . ( اوحدی ، ۱۳۸۲ ) .

امروزه ، از نظر علمی و عملی ثابت شده است که وجود دوره ی نامزدی قبل از ازدواج ، در ثبات و تفاهم پس از آن ، بسیار و لازم و ضروری می باشد . آشنایی و عشق قبل از ازدواج ، اگر با دلایل عقلانی و قضاوت ها و بینش های منطقی همراه گردد ، احتمال به اوج رسیدن تفاهم و عشق پس از ازدواج و نهایتاً رضایت را افزایش خواهد داد . تعصبات کور و محدودیت های غیرمنطقی در مورد روابط دختر و پسرها قبل از نامزدی و ازدواج جز بالا بردن ریسک و احتمال شکست عاطفی زوجین و بروز اختلالات روانی همراه و متعاقب ، ثمر دیگری نخواهد داشت ، زیرا شناخت های بنیان های شخصیتی و خصوصیات روانی انسان ها ، آسان نبوده و غالباً به تدریج صورت می پذیرد . و نیز به دلیل تفاوت اصلی ساختار روانی مردان و زنان ، روابط منطقی و عاطفی بین آنها ـ به شرطی که هرج و مرج و بی بندوباری جنسی نینجامد ـ باعث تجربه ی بهتر و کامل تر مردان و زنان در کسب شناخت و بینش به اصول روان شناسی و نیازهای روحی ـ روانی یکدیگر و بدین ترتیب ، نیل به تفاهم و هماهنگی بیشتر در ازدواج آن ها با جنس مقابل خواهد شد . ( همان منبع )

در نظام و فرهنگ الهی ، هدف اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر ، پیمودن طریق رشد ، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است . تردیدی نیست که از تنهایی به درآمدن ، همسر و همراه شدن ، خانواده ی مستقل تشکیل دادن ، ارضای کششهای نفسانی و فرزندآوری از نتایج قهری ازواج و بالطبع از مهم ترین عوامل مؤثر در آرامش فکر و جان و احساس رضایتمندی درونی است . در واقع والاترین هدف ازدواج ، به عنوان یک نیاز ، برخوردارشدن از آرامش روان و آسودگی خاطری است که خود لازمه ی اعتلای وجود ، شکفتن همه ی قابلیت ها ، همگانی و همراهی در مسیر رشد و کمال است و سایر اندیشه های دیگر فروعی بر این اصل می باشد . ( افروز ، ۱۳۷۸ )

از آنجایی که عشق یکی از مهم ترین عامل آرامش زوجین است . این آرزوی مشترک بین همه ی زن و شوهرها است که با یکدیگر دوست و برای سراسر عمر یارو یاور هم باشند . بررسی زندگی های زناشویی بادوام و توأم باکامیابی نشان می دهد که تنها مولفه ای که به زوجها کمک می کند روزهای سخت و دشوار را پشت سر بگذارند و از لذت خوب برخوردار شوند دوستی و مودت و عشق بین آنهاست .

( کوآن و کیندر ، ۱۳۸۱ )

ضرورت و اهمیت پژوهش :

انسان ، اصالتاً موجودی است اجتماعی و نخستین بستر فعلیت یافتن این ویژگی برترین مخلوق الهی به طور قطع کانون مقدس خانواده است . خانواده ؛ اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است . در فرهنگ اسلامی ، خانواده به مثابه ی دژی استوار و نهادی مقدس ، بیشترین مسئولیت را در رشد و تحول ، تربیت و تعالی و سعادت وجود انسان برعهده دارد . خانواده کانونی است که در آن ارزشهای اخلاقی ، باورهای دینی و معیارهای اجتماعی از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد و زمینه ی رشد عاطفی و تربیت اخلاقی و اجتماعی اعضای خانواده فراهم می گردد . خانواده در انتقال فرهنگ و پاسداری از ارزشهای فرهنگی جامعه نیز اساسی ترین نقش را عهده دار است . خانواده با پیمان ازدواج و پیوند همسری زن و مردی هوشمند و آگاه و برخوردار از بلوغ فکری و قابلیتهای اجتماعی پایه گذاری می شود و این زوج ستون اصل حیاتی ترین نهاد اجتماعی ، یعنی ًً خانواده ًً را تشکیل می دهند . بنابراین سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پوپایی نظام خانواده وابسته است و بنابراین سلامت و تعادل نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر و والدین و فرزند بستگی دارد . ( افروز ، ۱۳۷۸ )

هر قدر روابط بین همسران بهتر، سالمتر و پر جاذبه تر باشد ، زندگی شیرین تر و باصفاتر می گردد و فرزندان با نشاط و موفقی تربیت می شوند . بدین ترتیب خانواده های لجام گسیخته و متزلزل جامعة متزلزل را پدید می آورند که در آن نشانی از خانواده های سالم یافت نشود ، میزان طلاق  روز به روز بالا برود و ازدواجهای مطلوب و برنامه ریزی شد کمتر صورت می گیرد ، به زودی متلاشی خواهد شد و به طور کلی اساس کجرویهای اجتماعی را باید در آن جست و جو کرد . ( همان منبع )

بنابراین اینگونه می نماید که هر چه زن و شوهر دارای روابط صمیمانه باشند ، سه عنصر عشق یعنی تعهد ، صمیمت و شهوت در آنها فعالتر خواهد بود . عشق کامل ، عشقی است که رابطه ای ایده آل شامل شهوت ، تعهد و صمیمت باشد . نهایتاً این عشق کامل باعث بالا رفتن میزان رضایتمندی زناشویی می شود در واقع با توجه،  به مسائل مطروح ، اهمیت و ضرورت این پژوهش به این برمی گردد که اگر جزء کوچک جامعه و یکی از مهمترین ارکان جامعه سعادت و آرامش حاکم باشد ، جامعه بزرگ نیز سعادتمند خواهد گشت . خانواده ایی که در آن احساس رضایت از زندگی حاکم است در فرآیند فرزند پروری موفق تر و نهایتاً افرادی تحویل جامعه خواهند داد که به سود خود و جامعه گام بردارند. این احساس رضایت نیز برای خود زن و شوهر آرامش عاطفی و روانی را به همراه خواهد داشت که سلامت تک تک افراد بسیار مهم تلقی می شود .

اهداف پژوهش :

اهداف این پژوهش بررسی ارتباط بین عناصر سبکهای عشق و رضایت زناشویی می باشد که به شرح زیر است :

۱ ) بررسی ارتباط عنصر عشق سبکهای عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار ۴۵ ـ ۳۰ ساله ی شهر تهران .

۲ ) بررسی ارتباط عنصر شهوت سبکهای عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار ۴۵ ـ ۳۰ ساله ی شهر تهران .

۳ ) بررسی ارتباط عنصر صمیمیت سبکهای عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار ۴۵ ـ ۳۰ ساله ی شهر تهران .

بیان مسئله :

عشق و محبت عامل پیوند دهنده ی زن و شوهر و موجب حفظ ثبات آنها می شود . از آن گذشته ، عشق و محبت از کیفیتی برخوردار است که می تواند بسیاری از تنشهای میان زوجها را محو کرده ، برخود محوریها سرپوش بگذارد . البته عشق تنها برای تداوم مناسب زناشویی و احساس رضایتمندی کافی نیست . حفظ پیوند ازدواج مستلزم وجود عوامل دیگری نیز هست که اگر وجود نداشته باشند ، زن و شوهر باید آن را در زندگی زناشویی خود بوجود آورند . عوامل پاسدار روابط زناشویی عبارتند از تعهد ، وفاداری ، صمیمیت ، روابط جنسی ، اعتماد ، تقرب و صمیمیت ، ایمنی پیوندهای عشق و محبت را حراست می کنند . عشق به خودی خود مشکلات را حل نمی کند . اما ، انگیزه ی قدرتمندی برای غلبه بر آنها فراهم می سازد . ( کوآن و کیندر ، ۱۳۸۱ )

آمار سرسام آور طلاق نشان دهنده ی این نیست که مردم امروزی هیچ علاقه ای به ازدواج ندارند ، بلکه این آمار نشان می دهد که توقع بیشتری نسبت به گذشته از زندگی مشترک دارند . زنها و مردها به یک اندازه از زندگی ناراضی هستند زیرا توقعات آنها از ازدواج نسبت به قبل افزایش یافته است ، ما به زندگی سرشار از عشق و علاقه نیاز داریم ما به محبتی دائمی از یک فرد کاملاً استثنایی و منحصر به فرد نیاز داریم . ( همان منبع )

بنابراین ، نیاز به مطالعات علمی در باب عشق و رضایت زناشویی بسیار مهم می نماید . لذا محقق سئوال تصمیم بر آن گرفته تا به بررسی سئوال اصلی پژوهش یعنی آیا بین رضایتمندی زناشویی و سبکهای عشق در زنان متأهل خانه دار ۳۰ تا ۴۰ ساله شهر تهران رابطه وجود دارد بپردازد .

فرضیه ها :

۱ ـ بین عنصر صمیمیت سبکهای عشق و رضایت زناشویی زنان متأهل خانه دار ۴۵ ـ ۳۰ ساله ی شهر تهران رابطه وجود دارد .

۲ ـ بین عنصر شهوت سبکهای عشق و رضایت زناشویی زنان متأهل خانه دار ۴۵ ـ ۳۰ ساله ی شهر تهران رابطه وجود دارد .

۳ ـ بین عنصر تعهد سبکهای عشق و رضایت زناشویی زنان متأهل خانه دار ۴۵ ـ ۳۰ ساله ی شهر تهران رابطه وجود دارد .

تعریف سبکهای عشق :

روابط صمیمانه سه عنصر فعال دارد : تعهد ۱ ، صمیمیت ۲ و شهوت ۳  . وجود یا عدم وجود هر یک از این عناصر است که ماهیت روابط صمیمانه را معین می کند . حال به توصیف سبکهای مختلف عشق می پردازیم :

علاقمندی  که مستلزم صمیمیت است اما تعهد یا شهوت در آن وجود ندارد .

دلباختگی ۱ عاشق شدن در اولین نگاه است . در دلباختگی شهوت وجود دارد ولی این رابطه آنقدر عمیق نمی شود که درآن تعهد و صمیمیت ایجاد شود .

عشق تهی۲ بدون صمیمیت و شهوت است . عشق تهی در روابط کسل کننده ایی وجود دارد که زوجین بی حوصله یا صرفاً به علت نداشتن  اعتقاد به طلاق در کنار هم می مانند .

عشق خیالی ۳ که ترکیبی است از میل جنسی و صمیمیت ، رابطه ایی عمیق بدون تعهد است .

عشق ابلهانه۴  ، عشق هالیودی است . زن و مرد دیوانه وار عاشق همدیگر می شوند ، بدون شناخت واقعی از یکدیگر ازداوج می کنند .

عشق رفاقتی ۵  ، صمیمیت و محبت توام با تعهد بدون شهوت است . این عشق رابطه ای دوستانه و طولانی مدت است . عشق رفاقتی ، عشق افلاطونی یا زناشویی صمیمانه بدون میل جنسی است .

عشق کامل ۶ رابطه ایی ایده آل شامل شهوت ، تعهد و صمیمیت است . ( کلینکر،  ۱۳۸۳ )

تعریف رضایت زناشویی :

احساسات عینی از خوشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر هنگامیکه همه جنبه های ازدواج آنها را در نظر می گیرند . ( هاکنیز ، ۱۹۸۶ ، به نقل از اولسون ۱۹۸۹ )

تعریف ازدواج :

در قانون ، ازواج یک قرارداد تلقی می شود :«  اتحاد داوطلبانه یک مرد و زن برای تمام عمر» . ( پورافکاری ، ۱۳۷۳ )

تعریف عشق :

تعریف عشق به صورت دقیق بسیار مشکل است . رادو[۱]عشق را واکنش هیجانی مستمر نسبت به یک منبع لذت معلوم تعریف کرده است .

( پورافکاری ، ۱۳۷۳ )

تعریف شهوت [۲] :

در نظریه فرویدی به مجموعه غرایز نگاهدارنده زندگی گفته می شود . ولی در پژوهش حاضر ، به احساسی که به طور اختصاص از آلت تناسلی بر می خیزد یا به طور کلی برانگیختگی جنسی گفته می شود . ( پورافکاری ، ۱۳۷۳ )

تعریف عملیاتی

تعریف سبکهای عشق : سبکهای عشق عبارتست از نمره ایی که فرد در آزمون عشق استرنبرگ[۳] کسب می کند .

تعریف رضایت زناشویی : عبارتست از نمره ی بدست آمده ی فرد در آزمون رضایت زناشویی (ENRICH ) که نشانگر رضایت نسبی زناشویی نسبی و متوسط به بالای فرد می باشد .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه رضایت مندی زناشویی
 • پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
 • تحقیق ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان
 • پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.