پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
۱ـ کلیات   ۴
۱ـ۱ـ استخرهای شنا   ۴
۲ـ۱ـ اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا   ۷
۲ـ کیفیت آب استخرهای شنا   ۱۲
۲ـ۱ـ مشخصه‌های شیمیائی   ۱۲
۲ـ۳ـ مشخصه‌های فیزیکی   ۱۵
۳ـ۲ـ مشخصه‌های میکروبی   ۱۸
۳ـ کنترل کیفیت و سالم سازی آب استخرهای شنا   ۲۱
۱ـ۳ـ کیفیت آب خام مصرفی   ۲۲
۲ـ۳ـ نوع استخر از نظر جریان وکیفیت آب   ۲۲
۳ـ۳ـ گندزدائی و سالم سازی آب از نظر میکروبی   ۲۳
۴ـ۳ـ کنترل جلبک    ۲۹
۵ـ۳ـ کنترل PH خورندگی و رسوب گذاری   ۳۱
۶ـ۳ـ کنترل شفافیت آب استخر   ۳۶
۷ـ۳ـ کنترل آهن و منگنز   ۳۷
۸ـ۳ـ درجه حرارت آب استخر   ۳۷
۹ـ۳ـ سیستم باز چرخش آب و تصفیه آب   ۳۸
۱۰ـ۳ـ پر کردن اولیه استخر شنا   ۴۸
۴ـ نظارت بهداشتی بر آب استخرهای شنا   ۵۰
۱ـ۴- منبع آب خام   ۵۰
۲ـ۴ـ سیستم پالایش، تصفیه و بازچرخش آب   ۵۱
۳ـ۴ـ کنترل آب استخر توسط بهره‌بردار   ۵۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات   ۵۲
ضمیمه ‌‌I: چه موقع باید استخر را تعطیل کرد.   ۵۲
ضمیمه II : تمیز نمودن و گندزدائی استخرهای آلوده شده به مواد مدفوعی اسهالی و استفراغی   ۶۰
ضمیمه III: مشکلات و نواقص مربوط به کیفیت آب و راه‌های اصلاح آنها   ۶۲
ضمیمه IV: فرم ثبت عملیات روزانه بر روی آب استخر   ۶۶
منابع:   ۶۷

منابع:

Salvato J.A, Nemerow N.L, Agardy F.J, “Environmental Engineering”. Fifth edition. John Viley & Son, Inc, USA, 2003.

World Health Organization ‘Guidlines for safe recreational- water environments, Volume 2 : Swimming pools, spas and similar recreational – water environments. WHO. 2000.

Salvato J.A. “Environmenal and Sanitary Engineering”, forth edition, John Viley & Son, Inc, USA 1998.

Department of Health and Community Services, Disease Control and Epidemiology Division, Public Pools, Water quality and record keeping standards, USA, 2002.

Bryce Lang A.STC “The Fundamentals of private pool operation and chemical treatment”. ۲۰۰۴٫

Lovibond and Tintometer Companies “The Lovibond handbook of swimming pool and SPA water Treatment” ۱st edition Germany. 2002.

APHA, AWWA, WEF “Standard Methods for the examination of water & wastewater” USA, 1998.

Van Dusen K, Fraser G. “Swimming pool program study, Department of social and health Services, Olympia, WA, October 1977.

Bitton, G. “Wastewater Microbiology” John wilcy & Sons. In, pub. (1999).

مقدمه:

استفاده‌های زیباشناختی و تفریحی آب، بعنوان یکی از مصارف آب در هر اجتماع می باشد. استفاده از محیط‌های آبی طبیعی و یا مصنوعی بعنوان شنا‌گاهها از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می‌شود.

در کشور عزیز ما ایران روز به روز به این اماکن مخصوص از طرف بخش خصوصی افزوده می شود.

توجه به مسائل و جوانب بهداشتی استخرهای شنا برای تأمین سلامت و رفاه افراد شناگر بسیار مهم است. از موارد بهداشتی مهم در این زمینه توجه به کیفیت آب مصرفی می‌باشد. بطوریکه منبع آب مصرفی باید دارای ویژگی‌های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی مناسب بوده و در طول استفاده از آب این ویژه‌گی‌ها در حد مطلوب حفظ گردد.

در استخرهای شنا بدن انسان مستقیماً با اب در تماس خواهد بود. همچنین غوطه‌ور شدن در آب ممکن است باعث ورود آب به دهان، بینی، گوش و چشم گردد. لذا در صورت آلودگی شیمیایی و میکروبی انتقال بیماریها را به همراه خواهد داشت.

کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا جهت حفظ سلامت افراد شناگر و جلوگیری از انتقال بیماریها دارای اهمیت است. همچنین حفظ جنبه‌های ظاهری و زیباشناختی و خوشایند بودن آب برای مصرف کننده مهم است.

در کشور عزیز ما امر نظارت بر مسائل بهداشتی استخرهای نشا از جمله نظارت بر بهداشت آب آنها بر عهده متخصصین بهداشت محیط در مراکز بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

متخصصین بهداشتی با استفاده از دستورالعمل ها و استانداردهای موجود در این زمینه باید نظارت مستمری بر استخرهای شنا داشته باشند.

این راهنما که با همکاری و پشتیبانی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی،‌ مرکز سلامت محیط و کار تهیه شده است،  در بردارندة اطلاعاتی در زمینه روش های مناسب کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا میباشد. اطلاعات ارائه شده در این راهنما از دو جنبه دارا یاهمیت است. اولاً مجموعه‌ای نسبتاً جامع برای استفاده کارشناسان بهداشت محیط در سطح کشور است و علاوه بر ان می‌تواند بعنوان راهنمائی برای استفاده صاحبان و بهره‌برداران از استخرهای شنا تلقی گردد.

رعایت نکات ارائه شده در این مجموعه در رابطه با کیفیت آب، علاوه بر برآورده شدن هدف اصلی یعنی حفظ سلامت افراد اجتماع، می تواند به عملکرد مطلوب این اماکن، جلب افراد بیشتر و همچنین حفظ تأسیسات و تجهیزات استخر، کمک نماید. بطوریکه کیفیت مناسب آب می‌تواند، ‌باعث دوام و عمربیشتر تأسیسات و تجهیزات گردد.  امید است این مجموعه تا حد امکان بتواند نیازهای موجود و این رابطه را پاسخگو باشد.

 

1ـ کلیات

۱ـ۱ـ استخرهای شنا

استخر شنا به حجم مشخصی از آب اطلاق می‌شود که معمولاً در یک فضا با ابعاد و اندازة مشخص محصور شده است. آب استخرها معمولاً از منابع آب آشامیدن هستند که با اضافه کردن مواد گندزدا تصفیه شده‌اند. استخرهای شنا ممکن است از چشمه‌های آب گرم و یا آبهای شور هم ایجاد گردند. استخرهای شنا را معمولاً به استخرهای مصنوعی و استخرهای نیمه مصنوعی طبقه بندی می‌نمایند.

استخرهای مصنوعی اغلب از مصالحی مانند بتون،‌ فولاد، آلومینوم و فایبر گلاس و دارای پوششی از ونیل می‌باشند. استخرها به صورت استخرهای با آب گردشی با فیلتراسیون و گندزدایی یا بندرت (اگر اجاره داده شود) فقط با گندزدایی به صورت استخرهای پر و خالی ‌شونده یا استخرهای با جریان مداوم طراحی و بهره‌بردای می‌گردند. استخرهای شنا با آب شور باید الزامات و استانداردهای مشابه استخرهای آب شیرین را رعایت نمایند.

استخرهای شنا را به صورت زیر طبقه بندی می نمایند.


ـ استخرهای پر و خالی شونده ‌‌(fill and draw pool)

این استخرهای با آب تازه پر شده،‌ برای دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد، سپس آب تخلیه شده، استخر تمیز می گردد و مجدداً آب گیری می شود. استفاده از این استخرهای بخاطر مصرف زیاد آب،‌ مشکلات در حفظ نظافت و آلودگی آب توصیه نمی‌شود ودر بعضی از کشورها استفاده از آنها ممنوع شده است.

ـ استخرهای با گردش آب (Recirculating swimming pool)

در این استخرها آب توسط پمپ، از سیستم تصیفه عبور نموده و بعد از گندزدائی مجدداً به استخر برگشت داده می‌شود. آب از دست رفته توسط تبخیر، ریخت و پاش و پاشیده شدن آب به اطراف، و آب شستشوی معکوس صافی‌ها با آب تازه جایگزین می‌گردد. این استخرها اگر بطور مناسب بهره‌برداری شوند از نظر بهداشتی بهترین نوع استخرها هستند که حداکثر تعداد افراد می‌توانند در یک دوره زمانی در آن شنا کنند. اتلاف آب در این استخرها حداقل است و مصارف سوخت برای گرم نمودن آب نیز پائین است.

 

ـ استخرهای با جریان مدام آب (flow – through pool)

استخرهایی هستند که بطور مرتب جریانی از آب تازه قابل قبول، بدون تصفیه به آنها وارد می شود که این امر،‌باعث می گردد به همان میزان آب بصورت سرریز از استخر خارج گردد.

گرچه در این استخرها، آلودگی باکتریایی کاهش می‌یابد، ولی بطور کامل از استخر خارج نمی‌شود.

میزان آلودگی باقیمانده در این استخرها  به تعداد دفعاتی که در ۲۴ ساعت آب استخر تعویض می‌شود، بستگی دارد. جدول ۱ اثر ورود آب تمیز در کاهش آلودگی استخر را بدون عمل گندزدایی نشان می‌دهد.

جدول ۱ ـ تأثیر جریان آب رقیق سازی در حذف آلودگی از استخرهای شنا با جریان مداوم

تعداد دفعات در ۲۴ ساعت که آب استخر با آب تمیز جایگزین می‌شود

(۱)

مدت زمان جایگزینی (ساعت)

T

(2)

آب مورد نیاز تازه به ازای هر شناگر (لیتر)

Q

(3)

درصد آلودگی باقیمانده در استخر

(۴)

تعداد روزهای که آلودگی به حد مقدار نشان داده شده در ستون ۴ می رسد

(۵)

۱ ۲۴ ۱۴۰۰۰ ۵۸ ۹
۲ ۱۲ ۳۵۰۰ ۱۶ ۴
۳ ۸ ۱۵۰۰ ۵ ۳
۴ ۶ ۸۵۰ ۲ ۲

 

برای مثال استخری به ابعاد ۶ * ۲۰ متر که گنجایش معادل ۲۱۰ مترمکعب آب دارد، اگربا آب حجم ۶۳۰ مترمکعب در روز تغذیه و ‌بطوریکه در ۸ ساعت آب آن جایگزین گردد، بر طبق قانون رقیق شدن (Q = 23/5 T2) هر فرد حدود ۱۵۰۰ لیتر آب احتیاج خواهد داشت. بنابراین با این حجم آب در هر روز ۴۲۰ نفر و درهر ساعت ۱۷ نفر می‌توانند از این استخر استفاده نمایند. استخرهای با جریان مداوم نیاز به حجم بالایی از آب کنترل شده تمیز دارند. هم چنین کنترل شدیدی بر تعداد شناکنندگان باید اعمال گردد. که این امر معمولاً امکان پذیر نمی‌باشد. بعنوان یک معیار  راهنما به ازای هر شناگر در روز میزان آب رقیق سازی برابر ۱۵۰۰ لیتر می‌باشد.

۱ـ۲ـ اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا

ـ خطرات میکروبی

استخر شنا محل بسیار مناسبی برای انتقال بیماریهای پوستی و عفونی می‌باشد. اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا در رابطه با کیفیت میکروبی و شیمیایی آب می‌باشد. بعلت اینکه در یک مدت زمان محدود تعداد زیادی از افراد همزمان از استخر استفاده می‌کنند، بنابراین استخرهای شنا همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می‌باشند. چنانچه اگر آب تأمینی برای استخر کاملاً‌سالم هم باشد،‌ ورود حتی مقادیر جزئی باکتریهایی پاتوژن توسط شناگران احتمال خطر عفونت را  بهمراه دارد. آب شناگاهها اگر چه به مصرف شرب نمی‌رسند اما در صورت تماس با بدن انسان یا بلع اتفاقی موجب انتقال بیماری به انسان می‌شود. بخصوص در مواردی که آب دارای باقیمانده مواد گندزدای فعال (مانند کلر) به مقدار کافی نباشد. این خطر بیشتر می‌شود.

از بین بیماریهای منتقله می‌توان به بیماریهای زیر اشاره نمود.

تب تیفوئید، دیسانتری، تراخم، لیپتوسپیروزیس،‌انتقال کرم های حلقوی و دیگر عفونت‌های پوستی، شیستوزومیاریس، خارش شناگران،‌بیماریهای دستگاه تنفسی مثل عفونت سینوس‌ها عفونت گوش و گلو.

باکتریهای شاخص آلودگی مدفوعی عمدتاً کلیفوم‌های مقاوم به حرارت یا E . coli می‌باشد ولی سایر میکروارگانیسم ها شامل سودموناس آئروژینوزا،‌کلستریدیوم، استرپتوکوکهای مدفوعی و مایکوباکتریوم مورنیوم (عامل عفونت‌های پوستی) می باشند.

مایکوباکتریوم مورنیوم باعث ایجاد عفونت های مختلف چشم، گوش، پوست و عامل گرانولوما در افرادی که از استخرهای شنای عمومی استفاده می‌نمایند می‌گردد. این ارگانیسم در کلر باقیمانده ۵/۱ میلی گرم در لیتر مقاوم است. سایر عفونت‌های باکتریایی و ویروسی از جمله تب، ورم ملتحمه چشم در شناگران مشخص شده است.

بیماریهای ناشی از ویروس‌ها شامل آدنوویروس‌ها، ویروس هپاتیت A، نورواک و اکو ویروس می‌باشد. ولی فراوانی همه‌گیریهای گزارش شده توسط آدنوویروس‌ها بیشتر می‌‌باشد. علائم ناشی از آدنوویرو‌س‌ها شامل عفونت گلو،‌پلک‌ها و ناراحتی ملتحمه و حلق . در صورتیکه علائم عفونت های ناشی از سایر ویروس ‌ها، تهوع، ‌استفراغ،‌ سردرد، ‌اسهال و تب می‌باشد.

شیگلا و اشرشیاکلی ۱۵۷، دو باکتری مرتبط به هم می‌باشند که اخیراً همه‌گیری ناشی از آن در استخرهای شنا گزارش شده است. علائم عفونت با اشرشیاکلی ۱۵۷، شامل اسهال خونی و سندرم اورمیک همولیتیک (HUS)،‌ استفراغ و تب در بیشتر موارد است. ویژگی HUS کم خونی همولیتیک و نقص کلیوی حاد است و فراوانی آن بیشتر در اطفال و نوجوانان و سالخوردگان می‌باشد. علائم عفونت از شیگلا شامل اسهال، تب و استفراغ می‌باشد.

لیپتوسپیرا و لژیونلا پنوموفیلا نیز می‌توانند از طریق آب شناگاهها منتقل شوند.

بیماری گوارشی حاد (Acute Gastrointestinal Ilness) یا AGI از طریق آب شناگاهها انتقال می‌یابد. خارش پای شناگران که شیستوزومای غیر انسانی عامل آن است نیز منتقل می‌شود. عفونت پای ورزشکاران (Athlet’s foot) که عامل آن گونه‌ای قارچ تریکوفیتون (عفونت درلابلای انگشتان پا ایجاد می‌شود) می‌باشد از طریق شنا در آب آلوده منتقل می‌شود.

خطر بیماریهای مرتبط با پروتوزئرها در استخرهای شنا عمدتاً به دو انگل ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم مربوط می‌شود. این دو ارگانیسم دارای کیست بوده و مقاومت بالایی نسبت به شرایط نامساعد محیط و گندزداها دارند. هر دو آنها در مقادیر کم هم عفونت زا بوده و به میزان زیاد توسط افراد آلوده دفع می‌شوند. علائم عفونت با ژیاردیا شامل اسهال، قولنج، کاهش اشتها، خستگی و تهوع و علائم عفونت با کریپتوسپوریدیوم اسهال، استفراغ،‌ تب و دردهای شکمی است. ژیاردیالامبلیا بوسیله بلعیدن و فرو بردن احتمالی آب آلوده استخرهای شنا منتقل می‌شود.

نگلریا فاولری از پروتوزوئرهائی می‌باشد که از آبهای آلوده و استخرهای شنا جدا شده و می‌تواند عامل بیماری مننگو آنسفالیت آمیبی گردد که اولین بار در سال ۱۹۶۵ در استرالیا گزارش گردید. اغلب بعد از ۴ تا ۵ روز که این آمیب به بدن وارد می‌شود می‌تواند باعث مرگ گردد. این پروتوزوئر از طریق غشاهای موکوسی به بینی وارد میشود و به سیستم اعصاب مرکزی می‌رسد. این بیماری بیشتر در اثر شنا کردن و شیرجه رفتن در استخرهای آب گرم در آمریکا گزاش شده است آکانتاموبا، آمیب دیگری است که سبب عفونت حاد یا مزمن ولی با شدت کمتر از نگلریا می‌گردد.

ـ خطرات شیمیایی

کیفیت شیمیایی آب استخرهای شنا،‌ مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب استخر، مواد حاصل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداها با مواد آلی و معدنی موجود در آب خام و مواد آزاد شده از شناگرها مانند باقیمانده مواد پاک کننده، مواد آرایشی، ترشحات بدن شناگران (عرق، ادرار و …) از جمله مواردی است که خطرات ناشی از مواد شیمیایی را بدنبال دارد.


۲ـ کیفیت آب استخرهای شنا

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سیکل پرورش ماهی قزل آلا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.