پایان نامه رنگ و رزین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه رنگ و رزین مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه رنگ و رزین نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار             . ۱
مقدمه      .  ۲
فصل اول : رنگ چیست ؟
– رنگ          ۴
– رزین           ۴
– رزین آلکید       ..  ۵
– رزینهای اپوکسی             . ۸
– رزینهای پلی اورتان       ..  ۹
– رزینهای سیلیکونی            ۹
– لاستیک کلر دار             . ۱۰
– رزینهای وینیل             .  ۱۰
– رزینهای آکریلیک       ..  ۱۱
– رزین قیر اپوکسی       .  ۱۱
– سیلیکاتهای معدنی    .  ۱۲
– رنگدانه          . ۱۳
– دی اکسید تیتانیوم    .  ۱۳
-اکسید روی                .  ۱۴
-سرب قرمز                .  ۱۵
– فسفات روی        ۱۵
-کروماتهای روی       …  ۱۶
– اکسیدهای زرد و قرمز آهن            .  ۱۷
– آبی کبالت         . ۱۷
– اکسید کرم                .  ۱۷
– دودهای کربن     ۱۸
– رنگدانه آلومینیوم    .  ۲۰
– رنگدانه های شب نما   .  ۲۰
– حلال و رقیق کنندها       ۲۱
– وایت اسپریت          .  ۲۴
– ترپانتینها         .  ۲۵
– متیل اتیل کتون         ۲۵
– تری کلرواتیلن       .  ۲۶
– پروکلرواتیلن            ۲۶
– مواد اضافه شونده             .  ۲۶
– ضد پوسته      . ۲۶
– خشک کننده     ۲۷
– ضد قارچ       ۲۷
فصل دوم  : اصول علم و تکنولوژی رنگ
– رنگ چیست ؟       .  ۳۰
–  اثرات فیزیکی    …   ۳۰
–  منابع نوری          .  ۳۱
–  انتقال نور               ۳۴
–   جذب نور   .  ۳۵
–   انتشار نور     ۳۶
–   مشخصات طیفی اشیا         ۳۷
–   سنجش نور و رنگ           ۳۸
–   خلاصه      ۳۹
– سیستمهای رنگ – منظم   ۴۰
–   ترتیبهای نا منظم          . ۴۰
–   ترتیبهای منظم               ۴۱
–   سیستم مانسل        ۴۲
–   سیستم آزوال      ۴۲
–   سیستم سی .ای. ئی       .  ۴۳
–   اندازه گیری ، تعریف صریح و حدرو اداری رنگ         ..  ۴۴
–   قوانین اساسی برای اندازه گیری رنگ      …  ۴۵
– نمونه ها برای آنالیز            .  ۴۷
–   کالریمتری دیسک      ۴۹
–   مقایسه رنگ در مایعات       .  ۵۰
–   اندازه گیری رنگ توسط وسایل کاملاً دستگاهی        ۵۲
–   کلاسه بندی متد ها            .  ۵۳
–   سه نور رنگی     ۵۴
-نور تک –رنگ               ۵۴
–   کالریمتری     ۵۵
–   مشاهده نمونه    ..  ۵۵
– مقیاسهای محوری       ۵۶
–   متاماریزم دستگاه               ۵۸
–   استاندارد کردن و استفاده از کالریمتر برای اندازه گیری اختلاف رنگ ۵۹
–  انواع دستگاهای تجاری    …  ۶۰
–  اسپکترو فتومتری        ۶۱
–  خلاصه       .  ۶۲
– مواد رنگزا        ۶۴
–  مقایسه موارد رنگرزی با مواد رنگی         ..  ۶۵
–  حلالیت       .  ۶۶
–  ماهیت شیمیایی    …  ۶۷
–  حضور چسب ها         ۶۹
–  خلاصه       …  ۷۰
–  رنگ حاصله توسط جذب    … ۷۰
–   رنگ موادرنگی         ۷۱
–  مواداولیه      ۷۳
–  نیتراسیون       ۷۵
–  ها لوژ ناسیون       .. ۷۵
–  سولفوناسیون       .  ۷۶
–  واکنش فریدل کرافتز       .  ۷۷
–  اکسیداسیون       …  ۷۸
–  احیاکردن       ۷۸
–  هیدرولیز             . ۷۸
–  ذوب قلیایی           ۷۹
–  آمیناسیون          .  ۷۹
–  کاربوکسیلاسیون               ۷۹
–  N آلکیلاسیون وN- آسیلاسیون       ۸۰
–  نمونه های صنعتی ازواکنشهای فوق الذکر         .  ۸۰
– مواد رنگزای آزو       ۸۱
–  مواد رنگزای آنتراکینون            .  ۸۴
–  مواد رنگزای ایندیگوئیدی     ۸۵
–  مواد رنگزای تری فنیل متان        ۸۶
–  مواد رنگزای فتالوسیانیس       …  ۸۶
–  مواد رنگی معدنی       …  ۸۷
–  خواص ثباتی    …  ۸۸
–  ثبات در برابر عملیات      ۸۸
–  ثبات موادرنگی        ۹۰
–  ثبات دربرابرنور و جو(دوام)     .  ۹۱
–  کاربردموادرنگرزی وموادرنگ       ۹۱
–  پوشش سطحی        ۹۲
– رنگ کردن عهده یاتوده   ۹۲
فصل سوم : رنگینه ها و واسطه های آنها
– مقدمه              ۹۴
– رنگ      ۹۵
– طیف های جذبی    ۹۷
– جذب تابش بوسیله مولکولها         ۹۸
– طبقه بندی رنگینه ها    … ۱۰۲
– کاربرد رنگینه ها           ۱۰۲
– رنگرزی           ۱۰۲
– طبقه بندی رنگینه ها بر اساس کاربرد آنها         . ۱۰۵
– ساخت مواد واسطه ، رنگینه ها و رنگدانه ها      … ۱۱۱
– مواد ساختمانی و انواع واحد های صنعتی             ۱۱۱
– رنگدانه ها و خواص آنها        … ۱۲۰
فصل چهارم : تکنیک های رنگرزی
– مواد تعاونی (کمکی ) در رنگرزی       …  ۱۲۶
– سختی گیر آب       …  ۱۲۶
– مواد تر کننده    ۱۲۷
– مواد ضد جابه جایی    . ۱۲۸
– مواد یکنواخت کننده       ۱۲۸
– کاریر    ۱۲۹
– مواد نگهدارنده تعلیق   ۱۲۹
– رنگرزی الیاف پلی آمید            ۱۲۹
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های دیسپرس      … ۱۳۰
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های اسیدی           ۱۳۰
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های کمپلکس فلزی ۱:۲ بدون گروه سولفو نیک ۱۳۱
– رنگرزی پلی آمید با رنگینه های کرمی کمپلکس فلزی ۱:۲ با یک گروه سولفونیک ۱۳۱
– رنگرزی الیاف پلی استر          . ۱۳۲
– آشنایی       .. ۱۳۲
– رنگرزی به کمک کاریر    ۱۳۳
– رنگرزی در دمای بالا ( اچ – تی)           ۱۳۳
– رنگرزی مداوم با رنگینه های دیسپرس             ۱۳۴
– رفتار رنگینه های دیسپرس در رنگرزی             ۱۳۸
– رنگرزی الیاف پلی آمید اکریلونیتریل  ( اکریلیک)          . ۱۴۱
-آشنایی       … ۱۴۱
– رنگرزی الیاف مخلوط   . ۱۴۳
– آشنایی       . ۱۴۴
– رنگرزی مخلوط پلی استر – سلولز    … ۱۴۵
– تکنیکهای چند رنگی و تکنیک های ویژه رنگرزی      ۱۴۸
– تکنیکهای چند رنگی     ۱۴۸
– رنگرزی دیفرانسیل      ۱۴۸
– رنگرزی متقاطع        ۱۴۹
– رنگرزی دو رنگی (ملانژ)     .. ۱۴۹
– رو رنگری (تاپینگ )             .۱۵۰
– رنگرزی باتیک       … ۱۵۰
– رنگرزی گره ای    … ۱۵۱
– رنگرزی بخشی       . ۱۵۱
فصل پنجم : حلالهای مصرفی در صنایع رنگسازی
–  حلالهای تر پینی              ۱۵۴
–  حلالهای هیدرو کربنی     . ۱۵۴
–  حلالهای اکسیژنی          . ۱۵۶
–  حلالهای استونی              ۱۵۷
–  حلالهای کتیونی              ۱۵۸
–  الکلها          ۱۵۹
–  اتر – الکلها       .. ۱۶۱
–  فیورنها             . ۱۶۱
–  نیتروپارافینها    … ۱۶۲
–  خشک کن ها در رنگ    . ۱۶۴
– فلزات مصرفی در خشک کنها    … ۱۶۴
– خشک کن کلسیم             . ۱۶۵
– خشک کن زیرکونیوم    … ۱۶۶
– خشک کن منگنز       ۱۶۴
– خشک کن باریم       ۱۶۷
– خشک کن آهن و سریم      ۱۶۷
– خشک کن روی      . ۱۶۸
– بروز اشکالات احتمالی و رفع آنان در صنایع رن     ۱۶۹
– ته نشینی یا رسوب گذاری رنگ      ۱۶۹
– پوسته زدن یا رویه بندی رنگ داخل قوطی      .. ۱۶۹
– سرخ فام پذیری   . ۱۷۰
– کثیف بودن یا دون داشتن یک فیلم       .. ۱۷۱
– دیر خشک شدن فیلم    . ۱۷۲
– حالت  سوراخ سنجاقی شکل در یک فیلم         … ۱۷۳
-کثیف یا لکه دار بودن فیلم          . ۱۷۴
– آثار لکه های بارانی مانند بر روی فیلم     . ۱۷۴
– چین و چروک برداشتن یک فیلم             ۱۷۵
– تغییرفام یک فیلم  دردراز مدت             ۱۷۶
– شکنندگی یا تردی یک فیلم       .. ۱۷۶
– بد  سمباده خوردن یک آستری         … ۱۷۷
– راهنمای انتخاب و ساخت یک رنگ مناسب برای سطوح پیشنهادی… ۱۷۷
– انتخاب رنگ جهت یخچال و فریزر          ۱۷۷
– انتخاب رنگ برای ماشین های لباس شویی      … ۱۷۸
– انتخاب رنگ جهت سطوح استیلی مغروق درآب             ۱۷۸
– ساخت رنگها ی ضد خزه             ۱۷۹
– ساخت رنگ مقاوم درمقابل سایش       .. ۱۷۹
– انتخاب رنگهای مقاوم درمقابل رشد باکتری وقارچ      . ۱۸۰
– انتخاب رنگ مقاوم درمقابل خاک          ۱۸۰
فصل ششم : معایب رنگ و اشکالات مربوط به آنها   . ۱۸۲
–    معایب ناشی از رنگ    ..۱۸۳
–    گچی شدن        ۱۸۴
–    ترکهای ریز    … ۱۸۶
–    شکاف       ۱۸۸
–    ترکهای درشت سطحی      ۱۸۹
–    ترکهای درشت عمقی     ۱۹۱
–    چین و چروک      ۱۹۲
–    معایب ناشی از میکروارگانیسم    . ۱۹۳
–    تغییر رنگ       . ۱۹۴
–    حالت برنزی     ۱۹۵
–    معایب ناشی از کاربرد رنگ       . ۱۹۶
–    تاول زدن       .. ۱۹۷
–    پوسته شدن    . ۲۰۲
–    گسیختگی بین پوششی     ۲۰۴
–    ته نشینی رنگ     ۲۰۷
–    معایب مربوط به تینر    .. ۲۰۸
–    زنگ زدائی نقطه ای       . ۲۰۹
–    ته سنجاقی شدن رنگ        ۲۱۰
–    ناپیوستگی رنگ    . ۲۱۱
–    پیدایش حفره       . ۲۱۲
–    بلیدینگ     ۲۱۳
–    بلاشینگ     ۲۱۵
–    طبله کردن رنگ    . ۲۱۶
–    پوست پرتقالی شدن رنگ     ۲۱۷
–    شره یا سینه دادن رنگ       . ۲۱۸
–    معایب ناشی از طراحی سطح و نیروهای نارنجی          ۲۲۰
–    لبه ها       . ۲۲۱
–    زاویه های عمیق    .. ۲۲۲
–    سطوح ناهموار        ۲۲۳
–    جوشکاری و نقطه جوش فلز             ۲۲۳
–    معایب ناشی از مواد شیمیایی         … ۲۲۴
–    سایش        ۲۲۵
–    پیوست    .. ۲۲۸
–    واژه نامه       ۲۳۱
–    مراجع    … ۲۴۱

مراجع :

۱) OPTIEKS: orA    treatise of Reflections, Refractions ,In flections and colours of light , sir Issac Newton(1730)

2) A color Notation A.H. Munsell , (1936-1963)

3) An Introduction to colour , R.M. Evans (1948)

4) H . GAER TNER , Modern chemistry of organic pigments , j.oil and colour chemists Association , , 46, 13 , 1963.

5) T.VICKFRSTAFF .The physical chemistry of Dyeing , oliver and 30yd,1045 .

6) conver tible coating , 2nd edition ; by chapmau and  Hall London 1962 .

7)  B.A.S.F Manual

Dy eing and finishing of polyester Fibres .

پیشگفتار

رنگ تحریک می کند ودر طی قرون و اعصار به زندگی بشر جذابیت می بخشد با کمک رنگ هنر مندان قادر بوده اند که توانایی ها و احساساتی راکه انسان دارا است باز گو کند همگان نیز از زیبایی منتج از رنگ چه در طبیعت و چه در آثار هنری لذت می برند.با این حال می توان گفت که در اوائل قرن هیجدهم بود که علم فیزیک رنگ توسط نیوتن پایه گذاری شد وبه علاوه در اواسط قرن نوزدهم اولین ماده رنگزای سنتز شده توسط پرکین به بازار عرضه گردید در قرن بیستم نیز تئوری های روانی و فرایند های روانی –واقعی بینایی رنگ توسط محققین مختلف بنیان گذاری گردیدند وبدین ترتیب علوم مربوط به رنگ رو به تکامل رفت. با تلفیق این علم و تحولاتی که در زمینه تکنولوژی به وجودآمده است.با توجه به مسائل اقتصادی و نیازهایی که باعث به وجود امدن سیستم های اتوماتیک و تولیدات عمده گردیده است امروزه علوم تکنولوژی رنگ بخش عمده ای از صنایع کشور های صنعتی را تشکیل می دهد. به طوری که میزان تولید ومصرف مواد رنگزا در صنایع مدرن امروزی رشد قابل توجهی دارد وبه علاوه رسانه های گروهی نیز به خاطر واقع بینانه تر جلوه دادن حقایق رنگ را مورد استفاده قرار می دهند.

مقدمات پیدایش علم رنگ:

منشاء ومقدمات پیدایش علم رنگ در انفجار و شیوع بصیرت  حیرت انگیزه آدمی که ۲۴قرن پیش در یونان به وقوع پیوست نهفته است.این علم در اواسط جنگهای پر فراز ونشیب پلوپونزی ها بین آتن واسپارتا از ۴۰۴تا۴۳۱سال قبل از میلاد مسیح که منتج به پیروزی اسپارتا شد متولد شده و در آسودگی دوران قبل از پرداخت غرامت این جنگ خانمان سوز که بالاخره تحمیل شود به اوج خود رسید.

فلسغه یونان باستان چنان وسیع بود که شامل در نظر گرفتن رنگ نیز می شد وعلاوه بر آن به اندازه ای عمیق بود که پیش بینی وپیشگویی مهمترین نتایج مدرن امروزه را نیز در بر داشت با استناد به مشاهدات دقیق و همچنین مجهز بودن به یک سری مقررات سخت فکری وبه علاوه بوسیله اعتبار قایل شدن برای آزمایشات ارسطو فیلسوف یونانی ۳۲۲تا۳۸۴سال قبل از میلاد مسیح دریافت که نور لازمه رنگ می باشد و دلیل اینکه اجسام عادی رنگی به نظر می رسند فقط به خاطر اینست که نور را جذب می کند.یونانیها لغت مناسبی برای جذب نداشتند از این رو ارسطو کلمه الودگی را مورد استفاده قرار داد.ارسطو فکر می کرد که اشیاء واقعی سیاهی را به نور سفیدی که بر روی انها می افتد تحمل می کنند و اینکه زمانی رنگهای مختلف پدید می ایند که اشیاءگوناگون انواع مختلف سیاهی را به نور سفید تحمل می کنند. ایدهء مدرن جذب انتخابی که بر حسب جذب طول موجهای قسمت های مختلف نور سفید می باشد را می توان فقط به عنوان توسعه و تکامل جدیدی از ایده سیاهی ارسطو به شمار آورد دو هزار سال گذشت بدون اینکه اصلاحات یا تغییری در ایده ارسطو پدید اید و یا مطلب و موضوعی به آن افزوده شود. لیکن کمتر از سه قرن پیش علم مدرن رنگ توسط اسحق نیوتن ریاضی دان انگلیسی ۱۶۴۲تا۱۷۲۷بعد از میلاد مسیح بنیان گذاری شد نیوتن اجزای نور سفید را به رشته ای از رنگها تجزیه کرده و آنرا طیف نامید او واضح ترین و جالب ترین مقدمه را درباره علم رنگ در کتاب ((اپتیکس))در سال۱۶۶۶آورده است.

 Paint

1-   رنگ = از تاثیر متقابل نور مرئی و ماده رنگ نمایان می گردد به زبان ساده تر وقتی که نور به جسمی می تابد انعکاس آن در چشم دریافت میگردد . به این ترتیب ما جسم را رنگی می بینیم .

بعد ازاین تعریف مختصر از رنگ حال به کاربردآن در صنعت می پردازیم:

۱-   حفاظت در مقابل خوردگی

۲-   نشانگر (مثلا نمای رنگ اگر سبز باشد نشان دهنده این است که آب از آن لوله عبور می کند

۳-   بهداشت محیط

۴-   زیبایی

حال به موارد تشکیل یک رنگ می پردازیم:

۱-   اصلی ترین جزء رنگ را رزین رنگ تشکیل می دهد.

۲-   رنگدانه که فام رنگ را نشان می دهد.

۳-   حلال و رقیق کننده

۴-   افزودنیها مانند (سخت کننده ، نرم کننده ، ضذ قارچ ، ضد خزه ، و غیره )

۱-   رزین : پایه اصلی رنگ را تشکیل میدهد و به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میشود. حال به چند مورد از رزین هائیکه در صنعت کاربرد فراوان دارد می پردازیم:

 

رزین الکید Alkyd Resin

این رزین ها از ترکیب یک اسید با یک کلسترول و یک روغن بدست می آید و بسته به میزان درصد روغن به چهار دسته زیر تقسیم می شود :

الف رزین های الکید کوتاه روغن short oil alkyd resin

الکیدهای کوتاه روغن با ۴۵-۳۰ درصد اسید چرب بیش از ۳۵ درصد انیدریدفتالیک حاصل میگردند وبه دو نوع خشک شونده خشک نشونده تقسیم میشوند. روانی و سیالیت این رزینها در نتیجه خشک شدن سریع خوب نیست و به این دلیل خاصیت برس خوری آنها ضعیف است. بیشتر در مصارف صنعتی و یا رنگ پاشی بکار می روند. این رزینها گرانروی بالائی دارند و به حلالهای قوی مانند زایلین نیازمندند.

خواص عمومی آنها عبارتند از :

–        انحلال پذیری کمتر در آلیفاتیکها و انحلال پذیری بیشتر در آروماتیکها

–        سختی زیاد

–        گرانروی بالا

–        انعطاف پذیری کمتر

–        خشک شدن سریع

–        ضربه خوردن ضعیف

حال در مورد انواع الکیدهای کوتاه روغن شرح مختصری داده میشود:

الف ۱) الکیدهای کوتاه روغن غیر هوا خشک (کوره ای )

این الکیدها دارای روغن نارگیل هیدروژنه ، روغن کرچک ، پلارگونیک یا اسیدهای چرب اشباع شده مشابه هستند و همراه با آمینو رزینها (اوره یا ملامین ) در لعابهای کوره ای بکار می روند. برای پوشش (اتومبیل و لوازم خانگی از قبیل یخچال فریزر و غیره ) استفاده میشوند و در مقابل صابون ، آب ، محلول های اسیدی و قلیائی ضعیف مقاوم میباشند.

الف ۲) الکیدهای کوتاه روغن هوا خشک :

این الکیدها دارای روغن تال ، سویا ، پنبه دانه ، کرچک آب زدائی شده و بزرگ یا اسیدهای چرب مربوطه هستند . در مجاورت هوا نسبتا خوب خشک می شوند . چسبندگی و قابلیت انعطاف نسبتا خوب و همچنین دوام و برق خوبی ایجاد میکنند.

ب ) رزینهای الکیدمتوسط روغن Medium oil aslyd

الکید متوسط روغن ۵۵-۴۶ روغن و ۳۵- ۳۰ درصد انیدرید فتالیک وسیع ترین خانواده الکید است و بوسیله قلم ، رنگپاش و غلطک برای پوشش بکار میرود . این رزین بخاطر خواص گسترده ای که دارد هم در رنگهای ساختمانی قابل مصرف است.اگر به رزین کو تاه روغن نزدیک باشدحلالش آروماتیکی است وکاربرد صنعتی دارد و اگر به بلند روغن نزدیک باشد حلالش آلیفاتیکی (وایت اسپریت)است وبرای مصارف ساختمانی بکارمیرود . اگر روغنش در حد متوسط باشد هم در رنگهای کوره ای و هم در هوای خشک کاربرد دارد . این نوع الکید در رنگهای کوره ای با رزین ملامین زمان پخت طولانی تری دارد ضمنا از نظررنگ وحفظ آن ضعیفتر از رنگهای کوتاه روغن است.الکیدمتوسط روغن درلعاب های ساختمانی رنگهای ماشین آلات و ابزارکشاورزی،پوششهای کشتی،وسائل خانگی واسباب بازی وغیره بکار میرود.باافزایش طول زنجیره روغن الکیدهای متوسط روغن تغییرات ذیل را مشاهده میکنیم :

–        سرعت خشک شدن کاهش پیدا می کند .

–        گرانروی کاهش پیدا میکند.

–        سختی پائین می آید.

–        انعطاف پذیری بیشتر میشود.

–        بعلت کاهش سرعت خشک شدن قابلیت برس خوری بهتر میشود.

–        مقاومت فیلم بهبود می یابد.

ج) رزینهای الکید بلند روغن Long oil alkyd resins

دارای ۷۰ -۵۶ درصد روغن اصلاح کننده و ۳۰-۲۰ درصدانیدرید فتالیک است . این الکیدها در حلالهای الیفاتیک (میبرال اسپریت) قابل حل هستند و با بسیاری از روغن های رزین دار سازگار هستند.از انجائیکه سرعت خشک شدنشان کمتر از رزینهای الکید کوتاه روغن است.

خاصیت قلم خوری بسیار خوبی دارند.و در رنگهای ساختمانی داخلی و خارجی و پوششهای دریائی بکار می روند سختی ، محکمی و مقاومت سایشی آنها نسبت به الکید متوسط روغن کمتر است .

 د) رزینهای الکید خیلی بلند روغن Very ling oil alkyd resins

این رزینها بیش از ۷۰% روغن و کمتر از ۲۰% اسید چند ظرفیتی دارند و در میبرال اسپریت حل میشوندوبا بسیاری ازروغن هاوروغن های رزین دار سازگاری دارند.الکیدهای خیلی بلند به کندی خشک میشوندبنابراین خاصیت قلم خوری بسیارعالی دارند.ازاین نوع الکید بیشتر درمرکب چاپ رنگهای نمای خارجی و دریائی استفاده میکنند.

رزینهای اپوکسی Epoxy resins

رزینهای اپوکسی از واکنش تراکمی دی فنیل پروپان واپی کلروهیدرین در حضور یک قلیا بدست می آید .

رنگهای اپوکسی دو جزئی بوده وهر گاه دو جزء باهم مخلوط شوند دردمای معمولی قرار بگیرندسخت میگردند.معمولاسخت کننده ها ازآمینها و یا پلی امیدها میباشندکه مقدارآمین مصرفی ۶% وزن اپوکسی میباشند . رنگی که با رزین اپوکسی ساخته شود معمولا در شرایط سخت بسیار مقاوم میباشند .

رزینهای پلی اورتان Polyurethane resins

این رنگ نیز دوجزئی بوده و مانند اپوکسی در شرایط سخت بسیار مقاوم میباشندرزینهای پلی اورتان پلیمرهائی هستندکه ازواکنش ایزوسیاناتهای بای الها بوجود می آیند.

Nho-R-OH+ No= C=N-R N-R = C=O→ Nh=[O-R-O-C-N-R-]-NCO

این رنگ در عین قابلیت انعطاف پذیری و سختی ، چسبندگی خوبی دارد . از آنها برای سطوح سخت که داشتند قابلیت کشائی هم مطرح است ، استفاده میشود . فیلم آنها نسبت به شرایط سخت ، حرارت ، رطوبت و خیلی از حلالها مقاوم میباشند و از معایب آنها تمایل به زرد شدن است .

رزینهای سیلیکونی Silicon resins

این رنگ دارای ساختمان معدنی است که اتمها سیلسیم واکسیژن به صورتهای مختلف درآن جای دارند.گروههای آلی نیزدر این ساختمان به اتمهای سیلسیم متصل هستند.درواقع رزینهای سیلیکونی ترکیبات اتری ارگانوسیلیکونی از نوع

هستند که گروهR در آنها گروههای الکیلی یاآرنلی میتواندباشد.این ترکیبات بسته به ساختمان R و وزن مولکولی موارد مصرف مختلف دارند. در حقیقت به نوع رزین سیلیکونی وجود دارد.لاستیکها،سالات و رزینها که ازاین میان فقط رزینها در صنعت رنگ ازاهمیت زیادی برخوردار است باید توجه داشت که این پلیمرهای سیلیسیوم – اکسیژن با نام عمومی سیلو کان شناخته میشوند ولی معمولا به آنها سیلیکون گفته میشود .

لاستیک کلردار Chlirinated Rubber

از کلریناسیون طبیعی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد بدست می آیدو تقریباشامل ۶۷% کلر میباشد.برای تهیه آن ابتدالاستیک طبیعی ازروی غلطکهای لاستیکی عبورداده میشودتاجرم ملکولی آن کاهش یابدوسپس آنرا در تتراکلریدکربن حل میکنند.آنگاه گازکلرازمحلول لاستیک که درون ظرفی باجداره شیشه ای ومجهز به سرد کننده است عبور داده میشود.تتراکلرید کربن توسط سیستم تقطیر برگشتی درون ظرف جمع میشود.اماکلراضافی و محلول به درون تانکهای ذخیره بادیواره مقاوم دربرابراسیدهدایت میشود.سپس محلول به تانکهای محتوی آب داغ،برای عمل رسوب دهی پمپ میگردد.رسوب پس ازشستشو خشک. بصورت پودرسفیدی باچگالی پوند/گالن ۶۵/۱۳ به بازارعرضه میشود .

رزینهای وینیل Vinyl resins

این رزینهاازپلیمرایزاسیون یاکوپلیمریزاسیون منومرهایی باساختمان CH2=CH-R تهیه میشوند.ازمیان این رزینهاپلی وینیل کلراید(پی وی سی ) پلی وینیل استال(پی وا) بیشترین اهمیت رادرصنعت رنگ دارند.اگرچه رزینهای دیگروینیل نیزبصورت کوپلیمر دررنگپایه های رنگ استفاده میشوند.

رزینهای اکریلیک Acrilic resins

رزینهای اکریلیک ازپلیمریزاسیون منومرهای اسیداکریلیک واسید متاکریلیک یامشتقات آنهابدست می آید.

اسیداکریلیک                    CH2=CH-COOH

اسیدمتاکریلیک                        CH2=C-COOH

                                                    CH3

رزین قیراپوکسی Coal tar epoxy resins

اگرچه نمیتوان این رادردسته بندی پلیمرها قراردادولی قیرکه در رنگهای قیری بکار میرود . ماده طبیعی است که ازطبیعت یاازتقطیر نفت خام بدست می آید.درجه این ماده یعنی رنگ وخواص آن بستگی به تهیه وشرایط تقطیر خواهدداشت . قیر طبیعی نقطه نرم شوندگی آن افزایش می یابد . این ماده در حلالهای ئیدروکربنی حل شده وبوسیله تبخیرحلال پوششی روی سطح ایجاد می نماید. این پوشش ها دردمای معمولی و در برابرآب ، مواد شیمیایی اسیدهای ضعیف باغلظت متوسط و قلیاها مقاومت خوبی دارند . اختلاط قیر با محیطی که حاوی روغن خشک است باعث تقویت مقامت فیلم رنگ در مقابل آب وسایر شرایط جوی میشود بانضمام این که سرعت خشک شدن را نیز ت قویت می نماید . از مخلوط رزین اپوکسی با قطران زغال سنگ رزینی بنام قطران زغال سنگ بدست می آیدکه باعث تقویت خواص نفوذ ناپذیری رزین اپوکسی در مقابل آب ومقاومت آن در برابرمواد شیمیایی میگردد.

سیلکاتهای معدنی Inorganic silicates resins

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رنگ در هنرهای تجسمی
 • مقاله رنگ و ارتباط آن با معنویت در هنر
 • مقاله عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
 • مقاله رنگ ها
 • مقاله بررسی رنگها و اهمیت آنها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.