پایان نامه سنگ های ساختمانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه سنگ های ساختمانی مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۰۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه سنگ های ساختمانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

 

سنگهای ساختمانی.. ۱

مقدمه. ۱

تقسیم بندی سنگها: ۳

-سنگهای رسوبی: ۳

۱٫ سنگهای آذرین: ۴

۲٫ انواع بافت ها: ۶

۴٫ سنگهای دگرگونی.. ۱۰

۹٫ ویژگی‌ بعضی از سنگ‌های خاص مورد استفاده در صنعت ساختمان.. ۱۹

سنگ ساختمانی.. ۲۸

سنگهای ساختمان سازی.. ۳۰

تقسیم بندی سنگهای ساختمانی.. ۳۱

دیواره‌های سنگی.. ۳۱

انواع سنگهای ساختمانی.. ۳۳

تقسیم بندی سنگهای ساختمانی.. ۳۵

نگهداری کارهای سنگی.. ۳۸

سنگ مصنوعی.. ۴۰

الگوهای ممکن سنگ فرش پیاده رو با استفاده از سنگ….. ۴۱

سنگ برش…. ۴۱

ابعاد آجر رایج.. ۴۳

دید کلی.. ۴۴

سنگ های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات… ۴۷

سنگ مرمر. ۶۵

مطالعه سنگهای تزئینی با نگاهی به مرمرها ۶۸

نکاتی در مورد مرمرها: ۷۵

سنگهای معدنی ساختمان.. ۷۷

مرمریت… ۷۷

گرانیت… ۹۳

سنگهای رسوبی.. ۱۰۰

منابع: ۱۰۲

منابع:

۱-حامی ۱، «مصالح ساختمان»، چاپ دوازدهم، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫

۲-عزتیان، ف؛ «اطلس سنگ‌های آذرین»، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۱۳۸۰٫

۳-عزتیان، ف؛ «کانی‌شناسی سیلیکات‌ها»، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۱۳۷۶٫

۴-کباری، س؛ «مصالح شناسی»، انتشارات دانش و فن، ۱۳۷۹٫

۵-وفاییان، م؛ «خواص مهندسی سنگ‌ها، تئوری و کاربردهای اجرایی»، نشر ارکان اصفهان، ۱۳۷۶٫

۶-بنیس، ل؛ ترجمه علیپور ص، «زمین‌شناسی سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی»، انتشارات دانشگاهی ارومیه، ۱۳۶۹٫

۷-بنیان ۱؛ فرهادیان، ب؛ «آشنایی با روش‌های اکتشافات سنگ‌های تزئینی و ساختمانی»، سازمان زمین‌شناسی و

کتشافات معدنی کشور، ۱۳۷۱٫

۸-رابرتس ۱؛ ترجمه دانش، م؛ «ژئوتکنیک»، مرکز انتشارات صنعت فولاد، ۱۳۷۰٫

۹-درویش‌زاده، ع؛ «پترولوژی تجربی و کاربردهای آن»، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷٫

۱۰- درویش‌زاده، ع؛ «ماگما و سنگ‌های ماگمایی»، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

۱۰-موسی حروی، ر؛ «رسوب‌شناسی»، دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۷٫

۱۲٫ Lemaitre R.W. (Editor), “Classification of igneous rocks, Rccommentadions of the Internal Union of Geological Sciences”, Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks, 1989.
13. shelly D. “Igncous and metamorphic rocks under the microscope”, Chapman and Hall, 1993.
14. Williams H., Turner F. J., Gilbert Ch., “An introduction of study of rocks in thin sections”, Freeman Company, 1982.

سنگهای ساختمانی

مقدمه

شناختن جنس و خاصیت سنگ را سنگ شناسی گویند. سنگها یکی از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی می‌باشند که تقریباً برای غالب رشته‌‌های  علوم مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی گاهی نیاز به مطالعه وسیع و طولانی در شناخت سنگ و سایر مشخصات آن می‌باشد. پس قبل از اینکه به سنگ‌‌های  ساختمانی پرداخته شود بهتر است مطالبی درباره سنگ و علم سنگ شناسی گفته شود.

سنگ عبارت از یک جسم طبیعی است که از یک کانی یا مجموعه ای از چند کانی تشکیل شده باشد. کانی عبارت از ماده طبیعی آلی یا معدنی است که ترکیب شیمیایی آن بین حدود اختیاری معینی تغییر می¬کند. معمولاً کانی‌‌ها  و سنگ‌‌ها  مواد جامدی هستند. تجمع کانی‌‌ها  در سنگ اتفاقی نیست که تابع شرایط و محیط تشکیل سنگ و مواد اولیه موجود است. ماگما ماده طبیعی سیال و داغی است که ماده سازنده سنگ‌‌ها  به شمار می‌آید و در سیارات، اقمار طبیعی یا دیگر اجرام سماوی با خصوصیات کلی مشابه تولید می‌شود. هنگامی که ماگما بیرون ریخته می‌شود علاوه بر تولید گدازه یا نهشته‌‌های  خرد شده، مقدار زیادی مواد فرّار نیز آزاد می‌گردد که در اتمسفر یا هیدروسفر زمین یا در فضای کوچک و بدون هوای سیارات محبوس می‌شود. مشخصات سنگ‌‌ها  را رویدادهای گذشته بر زمین، ترکیب شیمیایی و کانیایی آن تعیین می‌کندکه نهادینه ترین بازتاب این سرگذشت به کانی ارتباط پیدا می‌کند و در چگونگی پیوند کانی‌‌ها  با یکدیگر یعنی بافت، چهره می¬نماید. کانی به مفهوم سازش و کنار آمده ماده با شرایط طبیعی روی داده بر آن، بازگوکننده سرگذشت زمین و پیدایش و تغییرات سنگ هاست؛ پس سنگ شناسی از دیدگاهی به مفهوم تلاش در راه شناخت و بازگویی این سرگذشت است، بهگفته دیگر بازگویی بخشی از سرگذشت زمین است.

کانی ها

امروزه به طور تقریبی حدود ۳۰۰۰ نوع کانی شناخته شده است که از آن میان تعداد محدودی، به طور فراوان در طبیعت وجود دارند. بدون شک هنوز هم تعداد بیشتری کانی در جهان هستی وجود دارند که با آنها آشنایی نداریم. بررسی و مطالعه علم کانی شناسی، اکنون از مرز یک علم پایه وابسته به علوم زمین فراتر رفته و کاربرد آن درجهان صنعتی روز به روز گسترده می¬شود. بهره گیری از کانیهای متنوع طبیعی گستردهتر از آن است که در این مختصر به بیان آید. یکی از روشهای مهم کانیشناسی مطالعه خواص نوری آنها در میکروسکوپ پلاریزان است که با سنجش پارامترهای گوناگون نوری اجازه دستهبندی و شناخت هرچه بهتر دنیای کانیها را فراهم میسازد. فراوانترین کانیها در گروه سیلیکاتها قرار دارند. از نقطه نظر کریستال شیمی، ساختمان سیلیکاتها از اجتماع بنیانهای ۴- [SiO4] تشکیل گردیده است و شکل فضایی این بنیان عبارت از یک چهار وجهی است که در رئوس آن یک اتم اکسیژن و در مرکز آن یک اتم سیلسیم قرار دارد. این چهار وجهی است که در رئوس آن یک اتم اکسیژن و در مرکز آن یک اتم سیسلسیم قرار دارد. این چهار وجهی یا تترائدر دارای چهار ظرفیت آزاد میباشد، زیرا چهار اتم دوظرفیتی اکسیژن تنها یک اتم چهار ظرفیتی سیلسیم را احاطه نموده اند و در نتیجه چهار ظرفیت آزاد باقی میماند که توسط کاتیونهایی مانند منیزیم، آهن، کلسیم و غیره جانشین می‌شود. جدول ۳-۱، رده بندی سیلیکات‌‌ها  را بر اساس صور گوناگون پیوند چهار وجهیهای ۴- [SiO4] به یکدیگر نشان میدهد.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سنگ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.