پایان نامه سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: تولید اشعه ۲
۱-۱- تولید اشعة X 3
2-1- تخلیه الکتریکی در گازهای رقیق ۵
۳-۱- اشعه کاتدیک ۵
۴-۱- مولدهای اشعة X 6
5-1- بتاترون Betatron 8
6-1- دستگاههای مولد اشعة X 9
7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور ۱۰
۸-۱- تولید اشعة X نافذ ۱۲
۹-۱- شتاب دهندة خطی ۱۳
۱۰-۱- خواص اشعة X 15
11-1- اشعه نرم ۱۵
۱۲-۱- پدیده های مربوط به انتشار اشعة X در ماده ۱۶
فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه ۱۹
۱-۲- نماد کلی یک دستگاه اشعة X 20
2-2- شرح عمومی دستگاه اشعة X 21
3-2- X- RAY 24
فصل سوم: سخت افزار ۲۸
۱-۳- معرفی کلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه ۲۹
۱-۱-۳- سیستم سوئیچهای اصلی ۲۹
۲-۱-۳- سیستم برق Power 30
3-1-3- سیستم چشم الکترونیکی ۳۱
۴-۱-۳- سیستم کنترل ۳۲
۵-۱-۳- سیستم تسمه نقاله ۳۴
۶-۱-۳- سیستم تولید اشعة X 36
7-1-3- سیستم تولید تصویر ۳۶
۲-۳- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system 37
1-2-3- مدار Fan unit , Power- on 39
3-3- سیستم تغذیه Power system 40
1-3-3- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC 40
2-3-3- کلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY 41
4-3- سیستم چشم الکترونیکی Lightbarrir system 43
5-3- سیستم کنترل Control system 48
1-5-3- کی برد (Keyboard) 50
2-5-3- سوئیچ سرویس service switch 51
3-5-3- سوئیچ پایی Foot mat Switch 51
4-5-3- سوئیچ دستی Hi- Top 51
5-5-3-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer 51
6-5-3- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده ۱ ثانیه Luggage counter 52
6-3- سیستم تسمه نقاله Conveyor system 52
1-6-3- سیستم تسمه نقاله با موتور تکفاز ۵۲
۲-۶-۳- Conveyor system equipped with streimetz circuit 55
3-6-3- MOTION PICK UP 58
7-3- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X 59
1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY 60
2-7-3- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION 61
3-7-3-آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION 61
4-7-3- آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION 61
5-7-3- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on 63
8-3- سیستم تولید تصویر Image generating System 63
1-8-3- خط الکترونیکی line electronics 64
2-8-3- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-) 67
9-3- پردازش سیگنال خط line signal processing 67
1-9-3- در وضعیت offset (جبران)، ۶۸
۱۰-۳- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs 69
11-3- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3 70
فصل چهارم: نرم افزار ۷۳
مقدمه: نرم افزار، صفحه کلید (کی برد) Keyboard 74
1-4- روشن کردن سیستم ۷۷
۲-۴- پروسة بازرسی ۷۸
۱-۲-۴- وقفه و تداوم بازرسی ۸۰
۲-۲-۴- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها ۸۲
۳-۴- برنامه ریزی سیستم ۸۳
۱-۳-۴- منوی اصلی MAIN MENU 84
2-3-4- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU 86
3-3-4- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP 88
4-3-4- بزرگنمایی ZOOM 89
5-3-4- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING 90
6-3-4- جاروب یا مرور معکوس REVERSE SCANNING 90
4-4- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION 91
1-4-4- تصویر سیاه و سفید B/ W image 92
2-4-4- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد ۹۲
۳-۴-۴- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT 93
4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) برای تصاویر رنگی Hi- MAT) 97
5-4-4- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT 98
6-4-4- کنتراست اضافی HIGH 98
7-4-4-تابع CAT 98
8-4-4- تابع NEG (منفی) ۹۹
۹-۴-۴- تصویر رنگی HI- CAT 99
10-4-4- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT 100
11-4-4- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT 101
1-11-4-4- تابع تمرکز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION) 101
2-11-4-4- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM 102
فهرست منابع و مأخذ ۱۰۳

فهرست منابع و مآخذ

۱- مجموع جزوات و کتابهای کارخانه HIMAN (آلمان)
۲- پرتوشناسی و انرژی هسته ای تالیف دکتر فریدون منوچهریان
۳- بروشورهای ارائه شده به سازمان هواپیمایی کشور

 

مقدمه

حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر کشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. که در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است که معمولاً در سطح یک کشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملکت متمرکز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مکانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متکی باشد بر این اعتقاد فلسفة محصولات کمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده که بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امکان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد کرده است در این گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسی قرار گرفته است که در مبادی فرودگاهی و گمرکات و ادارات پست استفاده گردیده است.

تولید اشعه

۱-۱- تولید اشعه X

در سال ۱۹۸۵ هنگامیکه ویلهلم کنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه کاتودیک بود پدیدة تازه ای توجه او را به خود جلب کرد وقتی که جریان از لوله کروکس می گذشت قطعه پلاتینو سیانور باریم که در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پیدا کرد و با پوشاندن جدار لوله باز این پدیده مشاهده می گشت.

چون هیچگونه نور مرئی و اشعه کاتودیک به قطعه مزبور نمی رسید رونتگن نتیجه گرفت که پیدایش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئی که تا آنموقع شناخته نشده بود و به این جهت آن را اشعه (X-RAY) نامید. رونتگن ضمن آزمایشهای مکرر تعدادی از خواص این اشعه را کشف و نتیجة مطالعات خود را به انجمن پزشکی وورستبورگ به شرح زیر گزارش داد:

۱-   اشعه X نامرئی است و به خط مستقیم سیر می کند و در میدان الکتریکی یا مغناطیسی منحرف نمی گردد.

۲-   در بعضی اجسام خاصیت فلوئورانس ایجاد می نمایند و صفحه عکاسی را نیز متاثر می سازد.

۳-  از اغلب اجسامی که برای نور مرئی حاجب است عبور می کند و ضمن عبور از هوا یا گاز ها تولید جفت یون می نماید.

بلافاصله پس از کشف اشعه  X بوسیله رونتگن امکان از آن را در پزشکی مطرح گردید و در همان سال مقالات متعددی راجع به موارد استعمال آن در پزشکی انتشار یافت.

مطالعات دربارة خواص اشعه  X بوسیله سایر محققین دنبال شد و ماهیت ارتعاشی آن با تشکیل طیف و سایر خواص نوری به اثبات رسید. بعدها با استفاده از نظریه کوانتای پلانک و تئوری انیشتین، چگونگی تولید و انتشار اشعه  X و تشگیل طیف اتصالی و مختص آن تعبیر و تفسیر گردد.

هنوز یکسال از کشف اشعه   X نگذشته بود که گزارشهایی دربارة تاثیر آن بر پوست بدن و سرخی شبیه سوختگی با اشعه آفتاب انتشار یافت و نیز معلوم گردید که این اشعه با مقدار کافی سبب ریزش موها می شود و به همین دلیل از آن برای درمان کچلی استفاده کردند. بعدها دو دانشمند فرانسوی بنامهای برگوئیه و تری بوند و                            (BERGONIE & TRIBONDEA)قوانین حساسیت بافتها را نسبت به این اشعه مطالعه و منتشر نمودند وتدریجاً سایر خواص و اثرات بیولیژیگی و پزشکی آن بوسیله دانشمندان کشف و مورد تحقیق قرار گرفت بطوریکه امروزه کمتر نکتة مهمی در این خصوص وجود دارد.

مهمترین مورد استعمال اشعه  X در پزشکی تشخیص تعداد زیادی از بیماریها و درمان بعضی از امراض است بطوریکه پرتوشناسی یکی از ارکان مهم تشخیص را تشکیل می دهد و بخش رادیولوژی جزء لاینفک هر مؤسسه درمانی می باشد.

البته اشعه X مورد مورد استعمال غیرپزشکی نیز دارد و در بعضی از صنایع بخصوص صنایع فلزی از آن استفاده می کنند. با گسترش روزمره دانش بشری کاربرد صنعتی پرتوها در آینده افق وسیعی را بخود اختصاص خواهد داد امروزه در بازرسی از وسایل وچمدانهای مسافرین واتومبیل وپالتها در فرودگاه ها و کانتینرها در بنادر از دستگاههای اشعه X که به سیستمهای تلویزیونی و نور ماوراء بنفش و دیگر تجهیزات مربوطه مجهز است استفاده می شود که هر کدام از دستگاهها بحث گسترده ای نیاز دارند.

در این مقدمه ابتدا به نحوه تولید اشعه  X و سپس دستگاههای تولید اشعه و سایر خواص و طرز استفاده از آن می پردازیم:

۲-۱- تخلیه الکتریکی در گازهای رقیق

هر گاه بین دو الکترود یک حباب شیشه ای که درون آن به ماشین تخلیه هوا مربوط است اختلاف پتانسیل کافی بر قرار سازند و به تدریج فشار هوا را پایین آورند تخلیه الکتریکی با مناظر نورانی خاصی در آن انجام می گیرد. در فشار ده میلیمتر جیوه، نور ضعیفی برنگ بنفش تقریباً تمام لوله را پر می کند وقتی که فشار به حدود از کاتود به آند به ترتیب فضای تاریک کروکس، نور منفی، فضای تاریک فاراده و بالاخره ستون نور مثبت قرار دارد.

هر گاه فشار باز هم کمتر می شود و به یک دهم میلیمتر جیوه برسد ستون مثبت کوتاهتر شده جای آن را نور منفی فرا می گیرد. در فشارمیلیمتر ستون مثبت بطور کلی از بین رفته و درون حباب تقریباً تاریک می شود و در این صورت تخلیه الکتریکی با جریان الکترونها انجام می گیرد. الکترونها دارای سرعت زیاد می باشند و از برخورد آنها با لوله و یا حباب پدیدة فلوئور سانس ظاهر می شود این جریان الکترونی را اشعه کاتدیک و حباب آن را لوله کروکس می نامند.

۳-۱- اشعه کاتدیک

چگونگی تولید اشعه کاتدیک در لوله کروکس به این ترتیب است که تعدادی از یونهای آزاد موجود در داخل حباب در اثر میدان الکتریکی به حرکت در می آیند و در مسیر خود ایجاد یونهای جدیدی می کنند. می دانیم که در اطراف کاتد به علت سقوط آنی پتانسیل میدان الکتریکی شدیدی وجود دارد بنا بر این یونهای مثبت سرعت زیادی پیدا می کنند و با شدت بر سطح کاتد اصابت می نماید (هجوم کاتدی) برخورد شدید این یونها باعث کنده شدن الکترونها از سطح کاتد و پرتاب شدن آنها با سرعت زیاد به طرف مقابل می گردد و به این ترتیب اشعه کاتدی به وجود می آید. الکترونها عمود از سطح کاتد خارج می شوند و بطور مستقیم سیر می نمایند بطوریکه اگر کاتد مقعر باشد اشعه در یک نقطه متمرکز می شود.

سرعت الکترونها با بالا رفتن اختلاف پتانسیل بین الکترودها بیشتر می شود بطوریکه با چند صد کیلو ولت سرعت اشعه کاتدیک به سرعت نور نزدیک می گردد مثلاً سرعت الکترونها در لوله ای که با  ولت کار می کند معادل ۱۸۹۰۰ کیلومتر در ثانیه است ولی با ولتاژ ۲۵۰۰۰۰ ولت این سرعت به حدود ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه می رسد اشعه کاتدیک دارای خواص متعدد و موارد استعمال مختلفی است که مهمترین آن تولید اشعه  Xمی باشد.

بطوریکه گفته شد اشعه کاتدیک از الکترونهای سریع به وجود آمده اند و لذا دارای انرژی حرکتی زیادی می باشند. برخورد این اشعه به مانع سخت و توقف آنها باعث انتقال مقدار زیادی به ماده می گردد که قسمت عمده آن به صورت حرارت تلف شده (مورد ۵/۹۹ درصد) و مقدار کمی از آن به صورت انرژی تشعشعی در می آید که اشعه X     را تشکیل می دهد.

۴-۱- مولدهای اشعه  X

یک لامپ (tube) مولد اشعه X باید شامل‌‌‌‌‌‌‌‌ یک منبع الکترون و یک میدان الکتریکی قوی برای سرعت دادن به الکترونها و یک سطح فلزی بنام آنمتی کاتد باشد. الکترونها در میدان الکتریکی سرعت می گیرند و به سطح آنتی کاتد (آند) که از یک فلز سنگین انتخاب می شود (مانند فلز Wolfram) و در مسیر الکترونها قرار دارد اصابت می کنند تا اشعه X  به وجود آید.

بطور کلی دستگاه اشعهX از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱-   لامپ اشعهX (tube X-RAY)

2-   مولد ولتاژ بالا

۳-   اتصالات و جعبه کنترل

۴-   دستگاه خنک کننده

لامپ اشعه عمدتاً از یک حباب شیشه ای با خلاء بالا که در داخل آن کاتد با فیلامان و آند در آن تعبیه شده است که با عبور جریان پس از رسیدن به دمای بالا الکترون از خود ساطع می نماید. کمیت تابعی از دمای فیالامان بوده و به سادگی با تنظیم شدت جریان عبوری از فیلامان قابل کنترل است این شدت جریان که با میلی آمپر (M.A) اندازه گرفته می شود نشان دهنده شدت جریان اشعه X است. فیلامان به قطب منفی مدار                      high voltage متصل است.

آند یک قطعه فلز با قابلیت هدایت بالا (عمدتاً از مس) تشکیل یافته که صفحه هدف در آن به شکل و زاویه مناسب تعبیه شده است.این صفحه معمولاً از فلز دیرگداز(تنگستن) انتخاب می‌شود. این صفحه نسبت به امتداد پرتوهای الکتروی تابشی از کاتد، با زاویه حدود  تا  درجه قرار گرفته و به قطب مثبت مدار ولتاژ بالا (High Voltage) متصل است. فقط درصد کمی حدود ۱% از انرژی الکترونهای تابیده به این صفحه تولید اشعه X می‌نماید و بقیه انرژی آنها به حرارت تبدیل می گردد که از طریق دستگاه خنک‌کننده جذب می گردد.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.