پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

انواع مخازن نفتی

ارزش دولومیت

خصوصیات سنگ

انواع تخلخل

فصل دوم

اکشتاف ژئوفیزیکی

روش الکتریکی

مغناطیس سنجی

لرزه نگاری

برداشت

انواع  نویز

انواع لرزه نگاری

فصل سوم

چاه پیمایی

خدمات تکمیل چاه

اثرات حفاری

نمودار های چاه پیمایی

منابع

منابع :

دبرین , د (۱۳۶۵) «مقدمه‌ای برکاوش ژئوفیزیکی» (ترجمه محمدثبوتی و دیگران), دانشگاه‌تهران
شهام , افشین (۱۳۸۳) «جزوه ژئوشیمی» ,‌انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب
صداقت , محمود (۱۳۶۴) «اکتشافات ژئوفیزیکی» , رشد آموزش زمین شناسی
صداقت , محمود (۱۳۶۶) « مغناطیسی دیرین » , رشد آموزش زمین شناسی
گرون تخصصی زمین شناسی و معدن (۱۳۶۵) « واژه نامه زمین شناسی و معدن» , مرکز نشر دانشگاهی تهران
معظمی گودرزی , خسرو (۱۳۵۱) « لرزه شناسی» , وزارت علوم و آموزش عالی
معماریان,حسین (۱۳۶۵) « عملیات صحرایی زمین شناسی» ,‌رشد آموزش زمین شناسی
معماریان , حسین و صدات , محمود (۱۳۶۹) « عملیات صحرائی زمین شناسی» رشد آموزش زمین شناسی
مهدیزاده تهرانی , سیمین (۱۳۶۵)« آشنایی با دانش دورسنجی»رشدآموزش زمین‌شناسی
واثقی , بهروز (۱۳۸۴) « جزوه چاه پیمایی » انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران جنوب

 

چکیده :

روش ژئوفیزیکی یک روش بسیار عالی و مناسب چه از نظر زمان و چه از نظر هزینه برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی , نفتی , گاز و شناسایی لایه‌های زیر زمینی و تهیه نقشه‌های زمین
شناسی می‌باشد.

از ژئوفیزیک از سالهای بسیار قبل در اکتشاف و شناسایی مواد معدنی است استفاده می‌شده است با پیشرفت علم دستگاه‌ها و ابزار جدیدی در زمینه ژئوفیزیک ساخته شد که باعث شد که این روش به شناختهای مختلفی تقسیم شود. که ما به بررسی برخی از این شاخه‌ها که از آنها در اکتشاف نفت و گاز و تعیین ساختارهای زمین شناسی نفت و همچنین تعیین خصوصیات مخزن و محل مخزن می‌پردازیم.

این شاخه‌ها عبارتند از : ۱) گرانی ۲) مغناطیسی ۳) لرزه نگاری که به دو صورت دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. ۴) چاه پیمایی و ۰۰۰

از جمله مهمترین این روش‌ها , روش چاه‌پیمایی و لرزه نگاری است.

از لرزه نگاری در شناسایی و اکتشاف مخازن نفتی و گازی استفاده می‌گردد که در ایران در مناطق دشت آزادگان , مارن و کوپال , آغاجاری از روش لرزه نگاری ۳ بعدی استفاده  شده است که در منطقه آغاجاری بزرگترین پروژه لرزه نگاری ۳ بعدی خاورمیانه انجام می‌شود.

در چاه پیمایی با نمودارگیری از جدار چاه‌های نفت پارامترهای متعدد مخزن نفت از قبیل میزان اشباع آب , اشباع هیدروکربن , میزان تخلخل و نفوذ پذیری و نوع سنگ شناسی و سایر اطلاعات ذیقیمت اکتشاف نفت بر روی نمودارها مشاهده و قرائت می گردد.

مقدمه :

اطلاعات کسب شده توسط شناسایی‌های سطحی , هرچند دقیق و کامل باشند , نمی‌توانند همه نیازها را برآورده نمایند. اطلاعات دقیقتر از وضعیت زمین را می‌توان با بررسی‌های زیر سطحی به دست آورد. هدف‌های بررسی های اکتشافی زیر زمینی را به نحو زیر می‌توان خلاصه کرد :

الف ) تأیید یا تکمیل نقشه‌های زمین شناسی مهندسی که توزیع مصالح زمین شناسی را در سطح و عمق کم نشان می‌دهد.

ب) تعیین نحوه توزیع مصالح زمین شناسی در زیر زمین و آگاهی از شرایط آب زیر زمینی

ج) گرفتن نمونه‌هایی از مصالح زمین شناسی برای شناسایی آنها و انجام آزمون های آزمایشگاهی.

د) اندازه گیری ویژگی های مهندسی مصالح به طور برجا.

دستیابی به هدف‌های فوق به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و با استفاده از روش‌های زیر امکان‌پذیر است.

الف ) روش‌های ژئوفیزیکی که اطلاعات غیر مستقیم به دست می دهد.

ب) روش های شناسایی زیر زمینی که حاصل آن کسب اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم است.

ج) حفاری‌های آزمایشی و مغزه‌گیری که داده‌های مستقیم به دست می دهد.

د) نمودارگیری ژئوفیزیکی از گمانه‌ها که بطور غیر مستقیم اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

پس از آنکه ضرورت انجام اکتشافات زیر زمینی مورد تأیید قرار گرفت , باید در مورد نوع روش یا روش‌های اکتشاف زیر زمینی تصمیم‌گیری شود. روش های اکتشافی بر مبنای هدف مطالعات , مرحله بررسی‌ها , وسعت منطقه مورد مطالعه , نوع پروژه , شرایط زمین شناسی , شرایط سطح زمین و قابلیت دسترسی آن و بالاخره محدودیت‌های بودجه و زمان انتخاب می‌شود.

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهمترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه گیری شده و با تفسیر نتایج حاصله , شرایط زیر زمینی استنتاج می‌شود. خواصی از سنگ‌ها که در اکتشاف ژئوفیزیکی , سنجیده می‌شوند. معمولاً عبارتند از : کشسانی (الاستیسیته) , هدایت الکتریکی , هدایت حرارتی , چگالی , خاصیت مغناطیسی و رادیو اکتیوتیه .

باید توجه داشت که خواص اندازه گیری شده معمولاً به طور مستقیم با هدف مورد نظر مرتبط نیستند : از این رو همواره باید بر نوعی ارتباط بین خواص اندازه گیری شده و آنچه که به دنبالش هستیم متکی باشیم.

در اکتشافات ژئوفیزیکی معمولاً به دنبال یک ناهنجاری یا به زبانی انحراف از مشخصات یکنواخت زمین شناسی هستیم. تغییر ناگهانی در جنس مواد , برخورد به یک گسل یا یک منطقه خرد شده یا لایه های آبدار می‌توانند ناهنجاری هایی نسبت به شرایط طبیعی به حساب آیند. باید توجه داشت که هرچه ناهنجاری‌ مورد بررسی نسبت به دستگاه‌های اندازه گیری دورتر قرار گرفته باشد , تأثیر آن ضعیفتر می‌شود. در چنین مواردی برای اندازه‌گیری محتاج دستگاه‌های دقیقتری هستیم. علاوه بر آن در داده‌های ژئوفیزیکی معمولاً آثاری که مورد نظر نیستند و پارازیت نامیده می‌شوند. تداخل می‌کند که باید به نحوی حذف شوند تا ناهنجاری‌ مورد نظر بهتر مشخص شود. متوسط گیری از مقادیر خوانده شده معمولی ترین روش برای کاهش اثر پارازیت‌هاست. به طور کلی تعبیر و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی همواره با ابهام همراه است , زیرا اغلب برای داده های ژئوفیزیکی در یک بررسی اکتشافی تا حدی می‌توان این کمبود را مرتفع کرد. خلاصه اینکه روش های غیر مستقیم ژئوفیزیکی هیچگاه نمی‌تواند جانشین روش های بررسی مستقیم , مثل گمانه زنی شود. این روش‌ها در زمانی کوتاه و مخازجی نسبتاً کم , ناحیه وسیعی را مورد بررسی قرار داده و ضمن محدود کردن محل‌های مناسب برای حفاری , هزینه عملیات اکتشافی را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهند.

انواع مخازن نفتی :

۱)     مخازن تخریبی یا ماسه سنگی : مثل مخازن لیبی

۲)     مخازن تبخیری یا کرنباته : مثل ایران

نکات قابل توجه :

۱) بیشترین مخازن نفتی دنیا در حوزه‌های پس از تریاس مشاهده می‌شود. که در پالئوزوئیک کمترین مقدار در کامبرین بوده است.

۲) طاقدیس‌ها عمده‌ترین نفت‌گیرهای کره زمین هستند و ریف‌ها , گسل ها آخر از همه هستند.

۳) در مخازن نفتی از لحاظ آماری مخازن کرنباته دارای تعداد بیشتری بوده و پراکنش بیشتری دارند.

۴) در تمام نقاطی که از لحاظ تکتونیکی آرامش داشتند , نفت بهتر تولید شده است. (هرجا Sr زیاد باشد آرامش بیشتر است).

اهمیت دولومیت (Dolomite) در صنعت نفت :

اهمیت صنعتی دولومیت به خاطر Mg آن است که از آن استفاده می‌شود. همچنین دولومیت وقتی در لایه‌ها تشکیل می‌شود به دلیل حجم بالایی که در آن بوجود می‌آید می‌توان مخزن کرنباته خوبی برای نفت بوجود آورد.

مخازن نفتی دنیا اکثراً دلومیتی هستند. مخازن چاه‌های نفتی بورگان کویت و کرکوک کاملاً دولومیتی است.

عمل دولومیتیزاسیون :

این عمل به وسیله آبهای جاری و در نتیجه Water rock introduction ( واکنش متقابل آب و سنگ ) صورت می‌گیرد. که این امر آرام آرام انجام می شود و جابجایی Mg و Ca  صورت می‌گیرد

در این محیط آبی سنگی جانشینی انجام گرفته و طیف زیر انجام می‌پذیرد.

انواع دولومیت :

۱) دولومیت اولیه : primary Dolomit

دولومیتی است که از همان ابتدای بوجود آمدن کره زمین دولومیت تشکیل شده است و بعد دولومیت ته نشین شده و رسوب داده است دولومیت های اولیه معروف در جهان :

الف) شبه جزیه قطر                         Qatar

ب) فلوریدا                                    Florida

پ) باهاما                                      Bahama

نکته اینکه این دولومیت‌ها ریز بلور هستند.

۲) دولومیت ثانویه :       Secoundry  Dolomite

پس از تشکیل سنگ آهک , آب غنی از Mg با حرکات رفت و برگشت خود به آهک برخورد کرده و آرام آرام Ca را بیرون کرده و Mg جای آن گذاشته و در طول زمان دولومیت تشکیل شده است.

این دولومیت به علت مخازن نفتی اهمیت دارد.

دولومیت ثانویه بلورهای لوزی شکل (رمبوئدر) با فضای خالی و مواد قهوه ای (آلی) در بین آن هست و این دولومیت‌ها درشت بلور هستند.

سیستم‌های دولومیت‌زایی :

مکانیزم دولومیت‌زایی :                       Dolomitiza   mechanisme

1) جریان مجدد :                                 Re flux

بدلیل آنکه آب دریایی آن موقع Mg در آن بالا بوده و حرارت هم حدود ۲۴-۲۶ درجه بوده یعنی دما در حد دمای معمول دلومیتیزاسیون بوده و شرایط آماده بوده و این آب دریا مدام به این سنگ‌های آهکی برخورد کرده و روی این سنگ‌ها را دولومیتی کرده و پای این سنگ‌ها دولومیتی شده و زیر این دولومیت‌ها نفت داریم. و همچنین دولومیتیزاسیون باعث افزایش حجم می‌شود که باعث تجمع هیدروکربنها در آن می‌شود.

سیستم Reflux در جاهای زیادی اثر کرده و اینها جزء دولومیت‌های ثانویه هستند یعنی ابتدا آهک بوده و به مرور زمان تبدیل به دولومیت‌ شده‌اند.

به طور مثال در لایه —– Base یا کف سازند  بصورت دولومیتی شده است. نکته اینکه در عمل دولومیتیزاسیون در اثر دولومیت زایی افزایش حجمی برابر با ۴۰ درصد خواهیم داشت.

سازند الیکا دولومیتهای ریز سیلیسی شده یعنی داخل این آهکها سیلیس هم بوده و نگذاشته کاملاً دولومیتیزاسیون انجام شود.

 ۲) مکانیزم دورگ :      Dorag

این مکانیزم توسط بدیع الزمانی ارائه گردید که بدین صورت است که داخل دریاها یک عدسی داریم که به آن عدسی آب می‌گوییم که در آن جوی با آب دریایی به هم برخورد می‌نمایند. و داخل این لنز یعنی محل برخورد و اختلاط آب شور با آب شیرین دولومیت تشکیل می شود. و چون آب شیرین و آب شور وجود  داشته است. اسم آنرا دورگ نامیده اند.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب
 • پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران
 • مقاله نفت در خاورمیانه
 • مقاله آلوده کننده های نفت
 • مقاله مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.