پایان نامه مبارزه با مواد مخدر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مبارزه با مواد مخدر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مبارزه با مواد مخدر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اعتیاد   ۱
اعتیادچیست ؟   ۱
آنچه درمواد اعتیاد و مواد مخدرباید بدانیم:   ۲
مراحل اعتیاد :   ۴
مواد مخدر :   ۴
مواد مخدر   ۵
مواد سستی  زا:   ۵
مواد توهم زا :   ۵
مواد  توان ازا:   ۶
مواد سستی زا :   ۶
خشخاش   ۶
تریاک   ۷
الکالویید:   ۷
شیره تریاک   ۹
مرفین   ۹
هروئین   ۹
متادون   ۱۲
کدئین   ۱۲
پاپاورین   ۱۳
پتیدین   ۱۳
مواد توهم زا   ۱۳
شاهدانه   ۱۳
حشیش   ۱۴
آثار مصرف:   ۱۵
عوارض مصرف طولانی:   ۱۵
بنگ   ۱۶
ماری جوانا   ۱۶
گراس   ۱۷
چرس   ۱۷
مسکالین   ۱۷
ال.اس.دی   ۱۸
دی .ام.تی   ۱۸
مواد توان افزا   ۱۹
کوکا   ۱۹
کوکائین   ۱۹
کراک   ۲۰
خات  یا قات   ۲۰
کراتم   ۲۱
ناس   ۲۱
آمفتامین   ۲۱
اعتیاد و خانواده   ۲۱
توصیه پیشگیرانه به والدین   ۲۲
توصیه  پیشگیرانه ( دوستانه) به جوانان ونوجوانان   ۲۶
عوامل  موثر  در گرایش  به مواد مخدر   ۲۸
عوامل فردبی   ۲۸
عوامل خانوادگی :   ۲۹
عوامل اجتماعی :   ۲۹
علائم  استعمال  مواد مخدر   ۳۰
آثار و  عوارض  اعتیاد   ۳۲
قانون  مبارزه با مواد مخدر   ۳۵
منابع   ۵۷

منابع

۱٫ مجموعه  قوانینی ومقررات مربوط به مواد مخدر:منصور ابذری فومش

۲٫ ستاد  مبارزه با موادمخدرریاست جمهوری-اطلاع رسانی

۳٫ ستاد مبارزه بامواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی–اطلاع رسانی

 اعتیادچیست ؟

 اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی  وروانی دارد  وتا زمانی که به علل  گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و  فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

 اعتیادبه موادمخدریکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی  وبهداشتی است که  عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود  اجتماعی  در زمینه های مختلف می گرددهمچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز  سقوط بسیاری از ارزشهای  و هنجارهای فرهنگی اختلای شده  وبدین ترتیب  سلامت   جامعه را بطور جدی به مخاطظره  می اندزد .

 پدیده دوم  قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری  واقتصادی  در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری  کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش  نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای  توسعه  نیافته است .

 تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی براین باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی ،پدیده  مواد مخدرمهمترین عامل به تباهی  کشیدن  و انحطاط اخلاقی جوامع  به شمار می رود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر درجامعه امروزی به حدی  است  که حتی قشرمتفکر وتحصیل کرده رانیز به سمت خود کشانده است.مبارزه با اعتیاد نیز  قطعاً بیش از آنکه  ماموریتی در راستای  وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی  است استراتژیک  درمقابله  با ابزار  نظام  سلطه  جهانی در  انحطاط  اخلاقی  جوامع با اهداف  خاص  سیاسی .

 اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل  ریشه کن نخواهد شد ،امابا تدبیر ، اندیشه وتلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل  دراورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح  آگاهی  اقشارمختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد رابر درمان معتادین ومقدم بداریم . به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که  اگرهم درآن  فرد معتادی وجود دارد ، درصد نجات خویشتن  با شد .

 آنچه درمواد اعتیاد و مواد مخدرباید بدانیم:

 اعتیادبه مواد مخدریکی ازعوامل  اصلی شیوع  بیماری های ایدزو هپاتیت می با شد .

مواد مخدرآنچنان آرام  و بی صدابر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد  که هیچ  معتادی آغاز اعتیادخود را به یاد نمی اورد .

 اعتیاد سبب تباهی میلیون ها مغزفعال می شودکه سرمایه هایآینده جامعه بشری بشمار می روند.

اگر درصدکمی ازکودکانی که والدین آنهامعتادهستندبه سوی  بزهکاری سوق  داده شوند ،بعدازگذشت چندین سال  تعدادبزهکاری دراین مملکت  به هزارا ن نفرخواهد رسید.اعتیاد بیش ازیک میلیاردنفراز اعضاء خانواده معتادان رادرجهان بطور مستقیم  بامشکلات  ناشی از این آسیب مواجه نموده است .

  مخواد مخدر منشاء وقوع  بسیاری از جرائم  اجتماعی نظیرقتل، تجاوز و سرقت و… می باشد  .

 موادمخدر سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می کند این رقم چند صد برابر کل بودجه کشور ما وبسیاری دیگر ازکشورهای بزرگ  دنیاست .

 سالانه مقادیرقابل توجهی از ثروت ملی کشوربه جیب سوادگران موادمخدرمی رود .

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدربرای رسیدن به مقاصدشوم خود به مدرن ترین  تجهیزات  تسلیحاتی  وارتباطی مجهز هستند .

 ۷۵% از زندانیان کشوررا بطورمستقیم  وغیرمستقیم مجرمین مواد مخدرتشکیل  می دهند .

  کشور ما در همسایگی بزرگترین تولیدکننده انواع موادمخدرجهان(افغانستان  وپاکستان)موسوم به « هلال طلائی » ودر مسیرترانزیت موادمخدرقرارگرفته است و دراین  راه خود نیز قربانی آن  می گردد .

  تولید  مواد مخدردرسال ۲۰۰۷درافغانستان :۸۲۰۰ تن تریاک .۵۰۰ تن هروئین – افزایش کشت مواد مخدر ۳۷%.

 کشور ما درمقابله  با ورود و شیوع  این موادخا نمانسوز،بمنظور کنترل  و حفا ظت   مرزهای  شرقی اقدام به احداث بیش از هزار کیلومتر جاده ، ده ها پاسگاه مری ، برجک  و دیده بانی  و حفر چندین کیلومتر کانال  و… نموده است  و هزاران  نفراز فرزندان این مرز بوم نیزبه فجیع ترین وضع  به شهادت رسیده اند .

 مراحل اعتیاد :

۱٫ مرحله آشنایی:

 این مرحله با تشویق دیگران (مخصوصاً دوستان ناباب)یا ازروی غروروکنجکاوی خود فردشروع می شود  .

۲٫ مرحله  شک و تردید :

دراین مرحله فرد بامبارزه با امیال خود می پردازد .

۳٫مرحله  عتیاد واقعی :

 در صورت  ادامه مصرف درمرحله شک وتردیدواقعی می رسد در این مرحله پدیده « تحمل »باعث می شودکه فردبه مرور زمان برمیزان مصرف خودبیفزایدتابه نئشگی قبلی برسد.

 مواد مخدر :

۱٫موادسستی زا

۲٫ مواد توهم زا

مواد توان زا

 مواد مخدر

 انواع فراورده های  گیاهان خشخاش، شاهدانه، کوکاو ترکیبات شیمیایی مشابه که مصرف آنها موجب اعتیاد می گردد .

 مواد سستی  زا:

 موادی هستند که مصرف آن  بر روی سلسله اعصاب مصرف  کننده اثر گذاشته  و درد نتیجه   فعالیت  فکری  و بدنی  اورا  سست  نماید . این  واد  به دو دسته  تقسیم  می شوند :

ü                 طبیعی ، مانند :استحصالات  گیاه  خشخاش، تریاک ،شیره تریاک ، مرفین

ü        مصنوعی ،مانند: هروئین ،متادون،نرمتادون، پاپاورین، پتیدین انواع   و اقسام  قرص های مسکن و آرام بخش

 مواد توهم زا :

  با مصرف این موادفرد دچاراوهام حسی وبصری می شود.این مواد راهالوسینوژن می گویند  که شامل :

ü   طبیعی ، مانند: اتحصالات  گیاه شاهدانه ،حشیش، بنگ ،ماری جوانا، گراس، چ رس ، مسکالین، جوسیاه آفت زده ، برخی ازقارچهای حاوی مواد توهم زا،دانه های  نوعی نیلوفر وحشی .

ü       مصنوعی ، مانند: ال .اس. دی (L.S.D) ، دی متیل   تریپتامین (D.M.T) ، دی اتیل ترتپتامین)  D.E.T)

 مواد  توان ازا:

 مصرف آن بر روی سلسله اعصاب تاثیرگذاشته  ودرنتیجه فعالیت فکری وبدنی  مصرف کننده بیشتروباعث هیجان می شود.این موادبه دودسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

ü      طبیعی، مانند:برگ کوکا،کوکائین ،کراک،برگ وساقه برخی درختان مثل خات و کراتم وناس

ü       مصنوعی ،مانند: آمفتامین ،متیل آمفتامین، ترکیبات آمفتامین  ها

 مواد سستی زا :

خشخاش

بوته ای است یکساله که درمناطق معتدل می روید.رشدسالانه این گیاه به ارتفاعی معادل ۱۱۰-۷۰ سانتیمترمی رسد .در اواسط بهار،بعدازاین که گلهای رنگارنگ آن کم کم  شروع  به ریختن می کند، ازمیان گلها کپسول ظاهرمی شودکه به آن گرزخشخاش می گویند.این گرزها در اواخربهار واوائل تابستان دارای پوست سبزی است  که به زردی  ی گراید.البته  قبل از این که میوه گیاه خشک و زرد شودبه روش  خاص  مبادرت  به تیغ زدن آن می نمایند. این کاربه وسیله افرادی که تجربه خاصی درتیغ زدن دارند،انجام می شود.آنان در ساعات اولیه شب با تیغهای  مخصوص و با ایجاد چندین شیارافقی  ویاعمودی ویامورب برروی گرزهای  مبادرت به تیغ زدن می نمایند.صبح روز بعد ،شیره سفیدرنگی ازمحل شکافهای گرز  به بیرون  ترشحمی کندو درمجاورت هوابه صمغ  قهوه ای رنگ تبدیل گردیده در پیاله مخصوص جمع اوری  وبرای تریاک مالی آماده و به صورت  لول روانه بازار قاچاق می شود.

تریاک

 تاریخچه

 قدیمی ترین  و مشهور ترین  ماده مخدر  است  که از گیاه  خشخاش  به دست می اید  . این گیاه  حدود۲۵۰۰ سال قبل در منطقه مدیترانه کشت می شده است .سابقه  این گیاه  را  تا ۵۰۰۰ سال قبل هم ذکر می کنند. ازآثاری  که از سومریهاباقی مانده است ،چنین بر می آیدآنها این ماده را استعمالی کرده اند  وباآن گیاه شادی بخش می گفتند و در نوشته های  هومر ازتریاک  نام برده  شده است .

 شکل ظاهری :

 تریاک شیره منعقد ده تخمدان کال بوته خشخاش است که ازنظرعلمی به پاپاورمعروف است .تریاک آماده مصرف ، ماده ای است خمیری به رنگ قهوه ای که برحسب نوع منطقه کشت خشخاش و آب وهوای منطقه پرورش ازقهوه ای روشن تا تیره وجود دارد  نام های دیگر آن افیون ، اپیوم و تریاق می باشد .

 الکالویید:

 تریاک  دارای  تر کیبات  ب سیاری  است  که تا کنون ۲۵ نوع موثر  آن  شنا خته شده  است . مهمترین   آلکالوییدهای تریاک  عبارتند از   مرفین ، نارکوتین، پاپاورین ، تبائین ، کدئین و نارسئین .

 نحوه مصرف :

ü      تدخین  به وسیله وافور و ای با وسیلی  مانند  ان  مثل قلیان ، قلقلی ، سیخ و سنگ

ü       استفاده  به صورت قرص

ü       حل کردن  در اب  یا چای و نوشیدن آن

 عوارض :

ü      مغز :  وابستگی ( اعتیاد ) بی خوابی هنگام  شب  ، خواب آلودگی  در طی روز

ü       تغییرات  شخصیتی

۱٫ کاهش  علائق  و انگیزه ها

۲٫ کاهش  احساس  مسئولیت

 1. کاهش  توجه  به تحصیل ، شغل و خانواده

۴٫ افسردگی  وبی قراری ، پر خاشگری ، اغماء به دنبال  مصرف  زیاد

ü      گوارش:

تهوع  واستفراغ ،کاهش اسیدمعده واختلال درهضم غذا،کاهش فعالیت روده هاویبوست  مزمن ،بی اشتهایی وکاهش وزن ،سوء تغذیه ،خشکی دهان ،اختلال درکبد

ü      پوست: خارش ، تیره شدن رنگ پوست ،تیرگی  لبها ،کهیر

ü      بیضه وتخمدان: کاهش توان ومیل جنسی ،بهم خوردن دوره ی قاعدگی در زنان

ü    تضعیف دفاع بدن علیه  بیماریها :بی حسی وعدم  تعادل بدنی،عفونت ریه،یست تنفسی به دنبال مصرف زیاد،انقباض مردمک چشم

شیره تریاک

پس از تیغ زدن گرز خشخاش ،ماده ای شیری رنگ ازآن خارج می شودکه به آن شیره  تریاک می گویند .این شیره درمجاورت هوا تیره شده به رنگ قهو ه ای تبدیل می گردد.

مرفین

مرفین  از کلمه مورفئوس خدای رویایی یو نان باستان مشتق شده استو یکی از اجزای  اصلی  واساسی تریاک است که به طورمتوسط از هر ۱۰ کیلو گرم تریاک یک کیلوگرم  مرفین تهیه می شود.رنگ آن به صورت  کرم روشن وگاهی اوقات به رنگ آرد نخودچی و مزه آن تلخ است ، ذرات آن در زیرذره بین شبیه کریستال ها ی سوزنی است .

  از نظر دارویی، ضد درد بوده ،با اثرات رخوت زیی که بر روی  مغز دارد ،باعث  کنترل  دردهای شدید می شودوبه همین خاطرمصرف مجازآن فقط در بیمارستانهاست.

هروئین

هروئین ازکلمه هیروس یاهیروبه معنی مرد قهرمان گرفته شده  است.البته این کلمه به معنی زن قهرمان ،زن برجسته، زنی که خدمات بزرگی به عالم بشریت کرده وزن ایده آل نیز اطلاق می شود.هروئین یکی از ترکیبات مرفین می باشدکه باعمل استیلاسیون بدست  می آید. این ماده به رنگ سفیدمیل به کرم دارای طعمی تلخ وبی بو است که پس ازمدتی  نگهداری بوی ترشی و سرکه می دهد.

نحوه پیدایش

هروئین، قوی ترین ومخرب ترین ماده مخدر دنیا به شمارمی آید که در سال ۱۸۷۴ توسط یک دانشمند انگلیسی ساخته شد وتحقیقات بیشتر رادرباره این ماده دانشمندان آلمان  در سال ۱۸۹۰ تکمیل نموده وآن رابه عنوان  دارومعرفی نمودند.درایران اولین لابراتورهروئین سازی درسال ۱۳۳۴توسط فردی به نام دکترمصطفوی  ایجادگردید .وی نحوه ساخت واستخراج  هروئین ازتریاک رابه عده ای آموخت  که باعث به وجودآمدن لابراتور های  بیتری  در سطح کشورگردید .

نحوه استعمال

هروئین از طریق  کشیدن  از راه مجاری تنفسی ،تزریق داخل رگها  وتزریق زیر جلدی  استعمال می شود.مصرف هروئین از طریق مجاری تنفسی(دهان)با زرورق دیگربه این صورت است که لبه زرورق  سیگار  یا هر نوع  زرورق دیگررابه طرفی که از جنس  کاغذ  است تا می کنندو با آن یک لوله  می  سازند،سپس  هروئین  را که معمولاً حدود ۵ سانتی  است  روی سطح  زرورق دیگری می ریزندو یک تکه مقوای بریده و نازک  رابه صورت چوب کبریت  درآورده پس از آتش زدن زرورق  گرفته  سپس دود حاصله را از دهان استنشاق می کنند.

 در استعمال  تزریقی ،ابتدامعتادان ازرگهایی که جلوی ساعددستهانمایان است  استفاده  کرده، پس از آن که مدت طولانی از تزریق نقاط مختلف دستها  گذشت و دیگر  این نقاط  جوابگو  نبود ، به ترتیب نوبت  به پشت دست ،ساق پا، گردن و در نهایت به بیضه هامی ر سد. تزریق در بیضه ها آخرین مرحله  این گونه معتادان است .

 عوارض :

ü      مغز :  وابستگی،افسردگی

ü      تغییرات شخصی:

۱٫کاهش علائق و انگیزه ها

۲٫ کاهش احساس مسئولیت

۳٫ کاهش  توجه به تحصیل ، شغل و خانواده

ü   بی خوابی هنگام شب ،خواب آلودگی در طی روز ، پرخاشگری ،آبسه چرکی مغز ، عفونت مغز،بیماریهای مختلف ناشی ازمرگ بخشی از سلولهای مغزی ونخاع  به دنبال مصرف زیاد

ü       گوارش:  تهوع و استفراغ ،کاهش اسیدمعده واختلال درهضم غذابی اشتهایی و کاهش وزن

ü      کلیه : ناتوانی در تخلیه ادرار، نارسایی، عفونت کلیه

ü       پوست : خارش ، تیره  شدن رنگ  پوست ،تیرگی لبها ،کهیر، عفونت  پوست

ü      ریه :انسدادناگهانی رگهای تغذیه کننده ریه ،عفونت ریه،ایست تنفسی به دنبال  مصرف زیاد

ü      قلب:نارسایی قلب ،بهم خوردن نظم قلب، عفونت کلیه داخلی ودریچه های قلب

ü      عروق وخون:سخت شدن دیواره عروق ،التهاب عروق ،عفونت عروق

ü      کبد:  اشکال در کار کبد ،عفونت والتهاب کبد ،بیماری مزمن کبدی

ü      بیضه و تخمدان: کاهش میل جنسی ،کاهش توان جنسی

متادون

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.