پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصول و نحوه تنظیم و تهیه صورتهای مالی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده پایان نامه   ۱
مقدمه    ۲
فصل ۱: کلیات و مفاهیم و اصطلاحات حسابداری بهای تمام شده   ۳
بخش ۱   مفاهیم و اصطلاحات حسابداری   ۴
۱-۱   حسابداری یک سیستم اطلاعاتی   ۴
۱-۲   استفاده کنندگان سیستم حسابداری   ۴
۱-۳   حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی )   ۴
۱-۴   کاربرد بهای تمام شده   ۴
۱-۵   وظایف بهای تمام شده   ۴
۱-۶   اهداف اساسی بهای تمام شده   ۵
۱-۷   گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها   ۵
۱-۸   هزینه، خرج، زیان   ۱۲
۱-۹   ماهیت هزینه های عملیاتی   ۱۲
بخش ۲   هزینه یابی و ارزشیابی و قیمت گذاری مواد   ۱۲
۱-۱۰   طبقه بندی اولیه هزینه ها   ۱۲
۱-۱۱   روشهای ارزشیابی مواد   ۱۳
۱-۱۲   روشهای قیمت گذاری مواد   ۱۴
۱-۱۳   هزینه یابی مواد و دایره هزینه یابی   ۱۵
۱-۱۴   روشهای هزینه یابی   ۱۵
–   سیستم هزینه یابی براساس روشهای گردآوری اطلاعات بهای تمام شده   ۱۵
–   سیستم هزینه یابی براساس مقادیر تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول   ۱۸
–   سیستم هزینه یابی براساس نحوه تخصیص هزینه های سربار   ۱۸
–   سیستم هزینه یابی براساس رفتار یا گرایش هزینه   ۱۹
۱-۱۵   کنترل هزینه   ۲۰
۱-۱۶   منظور از تولید و کالا در جریان ساخت   ۲۰
بخش ۳    اجزا اصلی بهای تمام شده   ۲۰
۱-۱۷   مواد اولیه   ۲۱
۱-۱۸   دستمزد   ۲۱
۱-۱۹   سربار    ۲۲
۱-۲۰   نقطه سربه سر   ۲۶
۲۰-۲             تجزیه و تحلیل نقطه سربه  ۲۹
فصل ۲ : آشنایی با شرکت رویال شهد دریان   ۳۳
بخش ۱- اطلاعات عمومی در مورد عسل    ۳۴
۲-۱  مقدمه   ۳۴
۲-۲   بنیان و طبیعت عسل   ۳۶
۲-۳   مراحل ساختن عسل   ۳۶
۲-۴   انواع عسل   ۳۷
۲-۵   ویژگیهای عسل   ۳۹
۲-۶   عقاید و باورها در مورد عسل   ۴۲
۲-۷   تولید عسل   ۴۲
۲-۸   نگهداری عسل   ۴۳
۲-۹   راههای جلوگیری از تخمیر عسل   ۴۳
۲-۱۰  تقلبات در عسل   ۴۳
۲-۱۱  تاریخچه عسل   ۴۳
۲-۱۲  تاریخچه زنبورداری در ایران   ۴۴
بخش ۲- معرفی و فرآیند تولیدی شرکت رویال شهد دریان   ۴۵
۲-۱۳   معرفی، تاریخچه و جغرافیای عسل آریبال   ۴۶
۲-۱۴   معرفی دستگاه آلات و نحوه خرید و تولید   ۴۶
۲-۱۵   نحوه بازاریابی، فروش و ارسال محصولات به مشتریان   ۴۷
فصل ۳: نحوه محاسبه بهای تمام شده عسل در شرکت رویال شهد دریان   ۵۰
بخش ۱-  لیست محصولات تولیدی شرکت   ۵۱
بخش ۲-  بهای تمام شده هر بسته   ۵۱
بخش ۳-  بهای تمام شده یک کارتن   ۶۰
بخش ۴-  رویه های حسابداری شرکت   ۶۱
فصل ۴:  تجزیه و تحلیل صورتها و نسبتهای مالی شرکت رویال شهد دریان   ۶۲
بخش ۱- تجزیه و تحلیل ترازنامه   ۶۳
۴-۱   طبقه بندی اقلام ترازنامه   ۶۳
۴-۲   شکل و نحوه ارائه ترازنامه   ۶۳
۴-۳   اقلام تشکیل دهنده دارایی جاری   ۶۳
۴-۴   اقلام تشکیل دهنده دارایی ثابت   ۶۴
۴-۵   اقلام تشکیل دهنده دارایی نامشهود   ۶۵
۴-۶   اقلام تشکیل دهنده بدهی جاری   ۶۵
۴-۷   اقلام تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام   ۶۶
۴-۸   محاسبات   ۶۶
۴-۹   ترازنامه شرکت رویال شهد دریان   ۷۰
بخش ۲: تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان   ۷۱
۴-۱۰   طبقه بندی اقلام صورتحساب سود و زیان   ۷۱
۴-۱۱   شکل و نحوه ارائه صورتحساب سود و زیان   ۷۱
۴-۱۲   اقلام تشکیل دهنده صورتحساب سود و زیان   ۷۱
۴-۱۳   صورتحساب سود و زیان شرکت رویال شهد دریان   ۷۳
بخش ۳:  تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان انباشته   ۷۴
۴-۱۴   اقلام تشکیل دهنده صورتحساب سود و زیان انباشته   ۷۴
۴-۱۵   صورتحساب سود و زیان انباشته شرکت رویال شهد دریان   ۷۴
بخش ۴: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی   ۷۴
۴-۱۶   نسبتهای نقدینگی   ۷۵
۴-۱۷   نسبتهای اهرم مالی   ۷۶
۴-۱۸   نسبتهای فعالیت   ۷۶
۴-۱۹   نسبتهای سودآوری   ۷۸
۴-۲۰   نمونه صورتهای مالی براساس استاندارد (سازمان حسابرسی)  ۷۹
۴-۲۱   اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی   ۱۰۵
۴-۲۲   دلیل انتخاب موضوع    ۱۰۶
منابع فارسی    ۱۰۷
منابع انگلیسی      ۱۰۷

منابع فارسی:

آبنوس سورن، (۱۳۸۸) ، حسابداری صنعتی ۲، انتشارات ترمه، چاپ بیست و یکم.
آبنوس سورن، (۱۳۸۹) ، حسابداری صنعتی ۱، انتشارات ترمه، چاپ یازدهم.
اسکندری محمد، (۱۳۸۶) ، حسابداری صنعتی ۱، انتشارات حفیظ، چاپ دهم.
اسکندری محمد، (۱۳۸۶) ، حسابداری صنعتی ۲، انتشارات حفیظ، چاپ نهم.
اسکندری محمد، (۱۳۸۷) ، حسابداری صنعتی ۳، انتشارات حفیظ، چاپ هفتم.
بزرگ اصل موسی، پارسائیان علی، حسابداری صنعتی، انتشارات ترمه، چاپ چهارم.
تقوی دکتر مهدی، (۱۳۸۶)، مدیریت مالی ۱، انتشارات پیام نور، چاپ هشتم.
روز بهانی شهرام، (۱۳۸۲)، حسابداری صنعتی، انتشارات موسسه فراز اندیش سبز، چاپ سوم.
، سرخانی محمد ، (۱۳۸۴)، حسابداری صنعتی ۱، انتشارات آیدین، چاپ سوم.
، قاسم زاده علی، عثمانی محمد قسیم ، حسابداری صنعتی،  انتشارات ترمه، چاپ هفتم.
مقدم عبدالکریم، مشکی مهدی، (۱۳۸۶)، حسابداری میانه ۱، انتشارات پیام نور، چاپ پنجم،
نبوی دکتر عزیز، اصول حسابداری۲ ، کتابخانه فروردین، چاپ سی و پنجم.
نوروش ایرج، کرمی غلامرضا، مهرآذین علیرضا، حسابداری بهای تمام شده، انتشارات کتاب نو، چاپ دوم.

۱-۸     هزینه، خرج، زیان:

اصطلاحات هزینه، خرج و زیان از جمله اصطلاحاتی هستند که اغلب بجای یکدیگر بکار می روند و لازم است تمایز بین آنها مشخص و مفهوم هریک دقیقا مشخص شود.

هزینه ( بهای تمام شده ) عبارتست از آن قسمت از ارزش کالا یا اموال و خدماتی که هرچند در داخل موسسه به مصرف رسیده معهذا هنوز برای تحصیل مورد استفاده قرار نگرفته و می توان آن را به شکلی در داخل موسسه پیدا کرد.

اصطلاح مخارج یک مفهوم عام و خاص دارد. در معنای عام لغت مخارج شامل هرگونه هزینه،خرج و زیان می شود ولی در معنای خاص جمع خرج است و به خرجهایی اطلاق می شود که در راه تحصیل درآمد یک دوره به مصرف رسیده و از بنگاه خارج شده است، بنابراین در محاسبه بهای ساخت کالا وارد نمی شود.

زیان شامل هرگونه کاهش سرمایه موسسه غیر از برداشت است که در ازای آن عوضی عاید موسسه نشده است.

۱-۹     ماهیت هزینه های عملیاتی:

هزینه های محاسباتی از معاملاتیکه در جریان در جریان عادی عملیات موسسه انجام شده و عموما مبنای حقوقی یا قراردادی دارند ناشی می شود را هزینه می نامند. ارزش پولی گذشتی است که برای منظور خاص بعمل آمده یا خواهد آمد.

هزینه اولیه یا بهای خرید داراییها یا خدمات دریافت شده بوسیله پول نقد یا ارزش پولی یا خدمات دیگری که در عوض داده شده یا تعهدی که بعهده گرفته شده است نشان داده می شود. علاوه بر بهای خرید یک قلم دارایی، بعضی هزینه های دیگر نیز ممکن است انجام شود تا شرایط استفاده از خدمات دارایی مزبور فراهم گردد.         اصول متعارف حسابداری ایجاب می کند که این هزینه ها نیز مستقیما به حساب هزینه دارایی مزبور منظور گردد. هرموسسه هزینه هایی بمنظور درآمد تقبل می نماید سود موسسه نیز براساس مقابله یا مقایسه درآمدها و هزینه های آن نباشد و یکی از وظایف عمده حسابداری صنعتی تخصیص هزینه ها به محصولات تولید شده و در مقابل هم قرار دادن بهای تمام شده این محصولات با درآمد حاصل از فروش این محصولات می باشد.

بخش ۲ –   هزینه یابی، قیمت گذاری و ارزشیابی مواد:

 ۱-۱۰   طبقه بندی اولیه هزینه ها:

کلیه مخارج پرداخت شده یا تعهد شده ای را که در حساب سود و زیان تاثیر دارند را میتوان به یکی از سه طریق زیر طبقه بندی و در حسابها ثبت نمود:

الف) مخارج را میتوان به حساب خرج دوره ای که در آن ایجاد می شود، برد. مخارج غیر تولیدی با عنوانهای بازاریابی، توزیع و فروش و اداری شناخته می شوند.

ب) مخارج را میتوان بحساب هزینه های سرمایه ای برد و بعدا آنها را مستهلک نمود. آن قسمت از این مخارج که مربوط به ساخت کالا نمی باشد را به حساب مخارج دوره و آن قسمت را که مربوط به ساخت کالا باشد بحساب بهای تمام شده کالای مربوطه منظور می کنیم.

ج) مخارج را میتوان به حساب بهای تمام شده کالا منظور نمود که به نوبه خود موقعی که به فروش می رسد به شکل بهای تمام شده کالای فروش رفته بحساب خرج خواهد رفت.

هزینه ها در حسابداری صنعتی از دیدگاههای متفاوتی طبقه بندی شده اند. هزینه ها به سه طبقه تقسیم می شوند و هر طبقه خود به گروههایی تقسیم خواهد شد.

۱-طبقه بندی طبیعی هزینه ها       ۲- طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با محصول

۳- طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با حجم و تعداد تولید

۱-۱۱ ارزشیابی مواد :

یکی از مسائل مهم در ارتباط با حسابداری موجودیهای مواد و کالا، اندازه گیری ارزش آنها جهت انعکاس در صورتهای مالی است یعنی تعیین ارزش موجودیهای مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته شده و افشای آنها در ترازنامه و تعیین ارزش مواد خام مصرف شده و بهای تمام شده کالای فروش رفته جهت افشا در صورت سود و زیان. بنابراین برای انعکاس ارزش هریک از اقلام در صورتهای مالی اول باید مقادیر کالای مصرف شده و یا فروخته شده و باقیمانده را به دست آوردو بعد از بهای تمام شده این اقلام را محاسبه کرد.

جهت دستیابی به اطلاعات مربوط به کمیت و ارزش مواد و کالاهای موسسه در مقاطع مختلف زمانی در سیستم ثبت و نگهداری موجودیها وجود دارد که عبارتند از:

 الف) سیستم ثبت ادواری موجودیها:

در این سیستم برای موجودی مواد و کالا حساب فعالی نگهداری نمی شود یعنی اقلام خرید و فروش در حساب موجودیها ثبت نشده و تنها در حسابهای مربوطه منعکس می شود بعبارت دیگر ورود کالا به انبار و خروج آن، از نظر ریالی در دفاتر موسسه کنترل نمی گردد و در صورت نیاز به اطلاعات ریالی موجودیها باید انبار گردانی بعمل آید و با استفاده از یکی از روشهای متداول قیمت گذاری گردد.

این سیستم معمولا در موسساتی بکار گرفته میشود که یا تعداد اقلام انبار اندک است بطوری که در هر مقطع زمانی با اندک کوششی میتوان از طریق موجودی برداری عینی و قیمت گذاری آن به اطلاعات ریالی مواد و کالا دست یافت و یا تعداد اقلام انبار و دفعات ورود و خروج مواد و کالا در این انبار ها به حدی زیاد است که بدون استفاده از روشها و سیستمهای مدرن مکانیزه امکان نگهداری و ثبت حسابهای موجودی مواد و کالا بصورت دایمی وجود ندارد. سیستم ثبت ادواری موجودیها در اغلب واحدهای تجاری بکار می رود و بندرت در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

عیب این سیستم این است که چون مدارک ثبت دایمی وجود ندارد تا بتوان از مقایسه مقادیر واقعی موجودیها با مقادیر دفتری به وجود اختلافات پی برد. بنابراین کمبود و ضایعات انبار معلوم نمی شود و فرض می شود که اختلاف بین موجودی اول دوره و مواد خریداری شده طی دوره از یک طرف و موجودی پایان دوره از طرف دیگر توسط انباردار صادر شده و به مصرف تولید رسیده است.

سیستم ثبت دائمی موجودیها:

 در این سیستم کلیه مبادلات مربوط به خرید و فروش در حساب موجودیها ثبت می شود بنابراین تعیین مقادیر کمی و ریالی هر قلم از کالا در هر مقطع زمانی بدون نیاز به متوقف کردن فعالیت موسسه و شمارش عینی موجودیها امکان پذیر خواهد بود و مانده حساب موجودیها در هر لحظه نشاندهنده موجودیهای کالا در انبار است. هنگام استفاده از سیستم ثبت دائمی موجودیها معمولا برای اطمینان از فقدان هر گونه اشتباه احتمالی یا کسب اطلاعاتی در مورد ضایعات و یا اتلاف مواد در اثر نگهداری آن در انبار، انبارگردانی انجام می شود.

حسن استفاده از این سیستم این است که داوما بهای تمام شده موجودی در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات و تصمیم گیرندگان است.

عیب اصلی استفاده از این سیستم افزایش حجم اطلاعات دفترداری در صورت تعدد دفعات خرید و فروش کالاهاست.

برای اجرای این روش برقراری یک سیستم اطلاعاتی بین انبار و حسابداری موسسه ضروری است که این سیستم اطلاعاتی از طریق به جریان افتادن تعدادی فرم مانند رسید انبار و حواله انبار و ثبت کلیه اطلاعات ورود و خروج کالا در دو سری کارت بنام کارت انبار و کارت حسابداری انبار و نگهداری حساب کالا در دفاتر موسسه برقرار می گردد.

۱-۱۲  روشهای قیمت گذاری مواد:

بعلت نوسانات قیمت ممکن است نرخ مواد و زمان تغییر کند و در نتیجه موجودی مواد در هر موقع مشتمل بر آحاد مشابهی باشد که به نرخهای مختلف خریداری شده اند.

در موسساتیکه مواد فقط به مقادیر کم به مصرف تولید می رسند میتوان به هر محموله از مواد خریداری شده کارت یا مشخصه دیگری الصاق کرد و آنرا به قیمت سیاهه مربوطه قیمت گذاری نمود. در روش قیمت گذاری به نرخهای متمایز هر وقت موادی برای مصرف در تولید مربوطه گرفته شده بود برای منظور هزینه یابی بکار می رود ولی این روش برای منظور تعیین سود و زیان موسسه خالس از ایراد نیست مخصوصا از این جهت که با انتخاب مواد مشابه با نرخهای مختلف میتوان میزان سود موسسه را به دلخواه کم و زیاد نمود. به همین دلیل روش قیمت گذاری به نرخهای مخصوص هر محموله ممکن است در موسساتی که موادی اختصاصا برای سفارشهای مشخص مشتریان خریداری می شود مناسب است و در سایر موارد که مواد به مقادیر عمده در تولید مصرف می شوند تشخیص اینکه یک قلم بخصوص از مواد به چه قیمت خریداری شده است به آسانی میسر نیست و بدین جهت در این قبیل مواد باید روش معینی برای قیمت گذاری حواله های انبار جهت بدهکار کردن کالای در جریان ساخت و بستانکار کردن حساب کنترل مواد اتخاذ کرد.

روشهای عمده قیمت گذاری مواد صادره جهت تولید به شرح زیر است البته در هزینه یابی مرحله ای فقط از روش اولین صادره از اولین وارده و میانگین موزون استفاده می شود.

۱٫ اولین صادره از اولین وارده:

در این روش فرض بر این است که در یک دوره زمانی معین و در یک دایره از مجموعه مراحل تولید، واحدهایی که زودتر از بقیه وارد خط تولید شده اند زودتر از بقیه نیز تکمیل می شوند.

این روش معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اقلام بهای تمام شده از دوره ای به دوره بعد نوسان زیادی داشته باشند و یا اینکه مواد مصرفی فاسد شدنی باشند بنابراین به منظور هزینه یابی درست و دقیق محصولات، لازم است بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده از محل موجودی کار در جریان ساخت اول دوره بطور جداگانه از واحدهای تکمیل شده دوره جاری تعیین شود زیرا نرخهای اقلام بهای تمام شده در دوره های مختلف یکسان نیستند. در این روش بهای تمام شده موجودی کار در جریان ساخت آخر دوره از هزینه های جاری تشکیل شده است..

۲٫روش میانگین:

همان روش میانگین موزون است . در این روش بهای تمام شده هر واحد براساس متوسط تمامی هزینه های مرحله، دایره یا دپارتمان بدست می آید بدون توجه به اینکه این هزینه ها چه زمانی تحقق یافته اند.

استفاده از این روش زمانی منجر به نتایج مطلوبی خواهد شد که نرخ عناصر هزینه های تولیدی این دوره نسبت ته دوره قبل تفاوت محسوسی نواشته باشد. درصورت استفاده از این روش و محاسبه کالای ساخته شده از محل موجودی اول دوره بطور جداگانه نتایج بدست آمده از محاسبه کالای ساخته شده بطور یکجا و جداگانه برابر خواهد بود.

۳٫روش اولین صادره از آخرین وارده:

در این روش نرخ آخرین مواد وارده به انبار برای قیمت گذاری اولین صادره از انبار به کار می رود البته باید توجه داشت با وجود اینکه گردش  فیزیکی این روش در بسیاری موارد عملا غیرممکن است ولی گردش هزینه به این روش غیرممکن نیست و می توان در حسابداری از این روش استفاده کرد ولی در هزینه یابی مرحله ای از این روش

استفاده نمی کنند.

 

۴٫ روش نرخ متوسط آخر ماه :

در این روش مواد صادره از انبار در طی هر ماه به نرخ معدل ماه قبل ( جمع بهای خرید هریک از اقلام مواد تقسیم بر تعداد آحاد آن ) قیمت گذاری می شوند چون نرخهای معدل ماه قبل در ماه جاری دردست می باشد می توان این روش را هم در طیقه دائمی و هم در طریقه ثبت دوره ای موجودیها بکاربرد . در طریقه ثبت دوره ای ممکن است نرخ متوسطی که برای ارزیابی موجودیها بکارمی رود نرخ متوسط درآخر ماه جاری باشد.

۵ . روش موجودی پایه :

دراین روش که کمتر مورد استعمال می شود فرض می شود که مؤسسه ای برای ادامه کار خودش ناچار است پیوسته یک حداقل موجودی یا موجودی پایه نگاهداری کند این موجودی پایه پیوسته به نرخهایی که در ابتدای کارمؤسسه خریداری شده ارزیابی شود وهر مقدار موجودی که علاوه بر موجودی پایه در پایان دوره جزء موجودی مؤسسه باشد به یکی از روشهای ذکر شده ارزیابی خواهدشد و چون این روش موردقبول مقامات مالیاتی واقع نشده کمتر مورد استفاده قرار می گیرد .

 

۱-۱۳  هزینه یابی و دایره هزینه یابی :

  منظور از هزینه یابی عبارتست از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای درجریان ساخت . منظور از دایره هزینه یابی عبارتست از دایره ایست که دامنه مسئولیت نگهداری اسناد ومدارک مثبته مرتبط باحسابداری عملیات تولیدی و غیرتولیدی را به عهده داشته و درضمن وظیفه تجزیه و تحلیل کلیه هزینه های تولیدی ، توزیع و فروش جهت ارائه و استفاده مدیریت را به عهده دارد . فعالیتهای دایره هزینه یابی در ارتباط با گذشته ، حال و آینده واحد اقتصادی است .

۱ ۱۴  روشهای هزینه یابی:

  هدف حسابداری بهای تمام شده که مورد استفاده مؤسسات تولیدی می باشد تعیین قیمت تمام شده تولیدات است بنابراین برای این منظور از روشهای هزینه یابی استفاده می شود .

روشهای هزینه یابی در واقع روشها ونظامهایی می باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه های مواد ، دستمزد و سربار کمک و یاری می کند . روشهای هزینه یابی عبارتند از :

۱ . سیستم هزینه یابی از نظر روشهای گردآوری اطلاعات بهای تمام شده که به سه قسمت زیر تقسیم می شود که در بخش مربوطه بطور کامل توضیح داده شد .

الف) هزینه یابی سفارش کار :

 این نوع هزینه یابی در مؤسساتی به کار می رود که هزینه های آنها به جهت سفارشهای خاصی ایجاد می شود . در این روش هزینه یابی هر سفارش در واقع یک مرکز هزینه تلقی می شود یعنی هزینه های مواد ، دستمزدو سربار کارخانه که به جهت هر سفارش ایجاد می شود به سفارش ایجاد کنند . این هزینه ها تخصیص می یابد . معمولا در مؤسساتی که به روش سفارش کار عمل می کنند سفارشهای مختلف را با شماره هایی تخصیص می کنند یعنی به هرسفارش یک شماره می دهند . این سیستم در مؤسسات و شرکتهایی مورد استفاده قرار می گیرد که هر محصول یا هرگروه محصول مشابه بطور اساسی با هم تفاوت داشته و برطبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت تولید شود . یک سفارش ممکن است برای یک واحد محصول باشد .

در این سیستم هزینه های تولید هر سفارش در کارت هزینه سفارش مربوط به خود ثبت می شود یعنی برای هرسفارش یک کارت هزینه سفارش ایجاد می شود و شماره سفارش نیز بر روی کارت سفارش نوشته می شود . و براساس این کارت سفارش قیمت تمام شده هر سفارش تعیین می گردد . میانگین قیمت تمام شده یک واحد سفارش با تقسیم تعداد سفارش برقیمت تمام شده هر سفارش به دست می آید .

نمونه بارز این مؤسسات شرکتهای پیمانکاری ، کشتی سازی ، هواپیما سازی و . . . می باشند .

ب) هزینه یابی مرحله ای :

هزینه یابی مرحله ای سیفی است و برای اندازه گیری و گزارش قیمت بهای تمام شده محصولات مشابهی که تولید آنها در یک سوی عملیات تولیدی یکنواختی بصورت انبوه وپیوسته صورت می گیرد . در هزینه یابی مرحله ای ، تأکید اصلی برروی دایره یا مرکز هزینه می باشد در هر دایره یا مرکز هزینه عملیات تولیدی مختلفی صورت می گیرد مانند دایره تراشکاری یا مونتاژ

معمولا یک واحد محصول از دویا چند دایره یا مرکز هزینه عبور می کند تا به انبار کالای ساخته شده برسد . در هزینه یابی مرحله ای هزینه های تولید ( مواد مستقیم ، دستمزمستقیم و سربار کارخانه ) هردایره به حساب موجودی کار در جریان ساخت همان دایره منظور می شود . نمونه صنایعی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند عبارتست از :

صنایع کاغذ ، فولاد و شیمیایی ، نساجی و . . .

حالت اول : هزینه یابی مرحله ای بدون موجودی کار در جریان ساخت اول و آخر دوره :

یعنی عملیات ساخت تمامی آحاد محصول در این دوره شروع و در پایان دوره همه واحدها تکمیل می شوند دراین حالت نحوه محاسبه متوسط هزینه هرواحد ( بهای تمام شده هر واحد ) که در هزینه یابی مرحله ای یک عمل کلیدی به شمار می رود نشان داده می شود .

حالت دوم : هزینه یابی مرحله ای بدون موجودی کار درجریان ساخت اول دوره ولی با موجودی کاردرجریان

ساخت پایان دوره :

دراین حالت عملیات ساخت تمامی آحاد محصول دراین دوره شروع می شود ولی در پایان دوره فقط بعضی از واحدهایی که تولیدشان شروع شده است تکمیل می گردد.

حالت سوم : هزینه یابی مرحله ای باهردو موجودی کار درجریان ساخت اول و آخر دوره :

  برروی بهای تمام شده موجودی کار در جریان ساخت آخر FIFO میانگین موزون و   در این حالت اثر استفاده ازروشهای   دوره نشان داده می شود .

هزینه های انتقالی در هزینه یابی مرحله ای :

در بسیاری از شرکتها و مؤسسات فرآیند تولید ممکن است در بیش از یک دایره یا دپارتمان انجام شود بطوریکه یک محصول از چند مرحله عبور می کند تا تکمیل شود . تعداد مراحل عمل وتوالی عملیات تولیدی و رابطه مراحل مختلف با یکدیگر بستگی به مشخصات فنی محصول و طرح ریزی تولید دارد . گردش فیزیکی تولید محصولات ممکن است به یکی از سه حالت زیر باشد که روش هزینه یابی بر اساس آن انتخاب شود این سه حالت عبارتند از :

۱- گردش تولید به صورت متوالی : در این حالت گردش محصول بطور متوالی بوده ، از دوایر مختلف عبور می کند و محصول تکمیل شده هر مرحله بعنوان ماده اولیه مرحله بعدی تلقی می شود مثل کارخانجات ذوب فلزات ، داروسازی و …

درمورد کالاهایی که در چند مرحله متوالی ساخته می شوند هزینه هر مرحله به مرحله بعدی منتقل می گردد و هزینه ها همچنان از مرحله ای به مرحله دیگر روی هم انباشته شده و جمع بهای تمام شده محصول پس از عبور از کلیه مراحل معلوم می شود .

   ۲– گردش تولید بصورت موازی : در این حالت دو یا چند محصول از دو یا چند مرحله مجزا عبور می کنند .

۳ – گردش تولید بصورت انتخابی : در این حالت گردش فیزیکی محصول با توجه به انواع مختلف محصولات از بعضی دوایر مشترک و برخی از دوایرمستقل عبور می نماید . گردش فیزیکی صنعت تصفیه نفت خام معمولا بصورت انتخابی است

 

ج) هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی :

در بسیاری از صنایع در یک فرآیند تولیدی محصولات تولیدی متعددی تولید می شود . زمانیکه از یک فرآیند تولیدی بیشتر از یک نوع محصول بدست آید محصولات را اصلی یا فرعی می نامند عمدتا طبقه بندی محصولات بعنوان مشترک یا فرعی بستگی به کل ارزش آنها دارد. روشهای هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی سیستم هزینه یابی جداگانه ای را تشکیل نمی دهد . بلکه معمولا قسمتی از سیستم هزینه یابی مرحله ای می باشند نمونه صنایعی که دارای محصولات مشترک و فرعی می باشند عبارتند از : صنایع نفت ، پتروشیمی و . . .

هزینه یابی محصولات مشترک :

محصولات مشترک : محصولات مشترک دارای ارزش فروش قابل توجهی می باشند که بطور همزمان از مواد خام مشترکی و در یک فرآیند تولیدی مشترک ، تولید می شوند . مشخصات محصولات مشترک به شرح زیر است :

۱- محصولات مشترک دارای یک رابطه فیزیکی می باشندکه لازمه آن همزمان بودن عملیات تولیدی مشترک است.

تولید یکی از محصولات مشترک بطور همزمان باعث تولید سایر محصولات مشترک می گردد .

زمانیکه تولید یکی از محصولات مشترک افزایش یابد تولید سایرمحصولات مشترک نیز بتناسب افزایش می یابد

۲ – تولید محصولات مشترک همیشه دارای یک نظر تفکیک می باشد که در این نقطه محصولات مشترک ظاهر می شوند .

۲            – ارزش فروش هیچیک از محصولات مشترک نسبت به یکدیگر تفاوت قابل توجهی ندارد .

 هزینه های مشترک و هزینه های قابل تفکیک:

 کلیه هزینه های تولیدی انجام یافته برای تولید همزمان چند محصول در یک فرآیند تولیدی تا نقطه تفکیک را هزینه های مشترک می نامیم و مشتمل برمواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربارکارخانه می باشند و هزینه های بعدازنقطه تفکیک را هزینه های قابل تفکیک می نامند چون قابل شناسایی به هرکدام از محصولات می باشند و به دوقسمت تولیدی و توزیع وفروش تفکیک می شوند .

محصولات فرعی :

محصولات فرعی همزمان با محصولات مشترک تولید شده و در مقایسه با محصولات مشترک ( اصلی ) دارای ارزش فروش کمتری می باشند . معمولا محصولات مشترک به مقدار خیلی بیشتری از محصولات فرعی تولید می شوند . بطور مثال نفت سیاه و قیر محصولات فرعی در تولید بنزین می باشند .

در اغلب موارد و به تمایز بین محصولات فرعی و ضایعات مواد اولیه به سادگی امکان پذیر نمی باشد. تفاوت اصلی بین محصول فرعی و ضایعات مواد اولیه بالا بودن ارزش فروش محصولات فرعی نسبت به ضایعات می باشد بعلاوه ضایعات مستقیماً بعداز به وجودآمدن قابل فروش هستند درحالیکه غالبا برروی محصولات فرعی بعداز نقطه تفکیک باید عملیات تولیدی بیشتری صورت گیردتاقابل فروش شوند .

 ۲ : از نظر مقادیر تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول :

الف) واقعی :

 در این روش تمامی اقلام هزینه های ساخت شامل مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار ساخت واقعی هستند یعنی اقلامی می باشند که بطور واقعی تحقق یافته و مبتنی برآورد و تخمین نیستند .

ب : نرمال :

 با توجه به مشکلاتی که هنگام استفاده از روش هزینه یابی واقعی بوجود می آید ، در بسیاری از موارد استفاده از هزینه یابی نرمال ، اطلاعاتی به مراتب بهتر ومفیدتری را در مورد هزینه های تولید ارائه می کند دراین روش ، هزینه های مواد مستقیم و دستمزد مستقیم واقعی هستند که از طریق برگهای درخواست مواد وکارت اوقات کار محاسبه و تعیین شده اند ولی هزینه های سربار ساخت براساس نرخهای برآوردی به سفارشات و محصولات سرشکن می شود .

ج : استاندارد :

هزینه های استاندارد هزینه هایی هستند که از پیش به دقت تعیین می گردند و هزینه های مورد انتظار مدیریت برای تولید یک واحد محصول انجام خدمات می باشند و بیشتر از شرکتهای تولیدی مورداستفاده قرار می گیرد اصولا هزینه یابی استاندارد قبل از شروع سال مالی تعیین می گردد بعبارت دیگر ، در هزینه یابی استاندار قیمت تمام شده استاندارد محصول یا انجام قبل از شروع سال مالی تعیین می گردد .

 ۳  سیستمهای هزینه یابی از نظر نحوه تخصیص هزینه های سربار به  محصولات :

 الف ) روش سنتی

در روش سنتی برای هر دایره یا کل کارخانه یک یا تعداد معدودی مخزن هزینه غیرمستقیم وجود دارد و معمولا این مخازن همگن ومتجانس نیستند و مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم می تواند عمل هزینه باشد و امکان دارد عامل هزینه نباشد اغلب مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم جنبه مالی دارد مانند هزینه دستمزد مستقیم یا هزینه مواد مستقیم.

اغلب در روش سنتی از تعداد معدودی مخازن هزینه غیرمستقیم استفاده می شود بنابراین تخصیص هزینه به میزان زیادی حالت میانگین به خود می گیرد و هزینه مالی به دست آمده ممکن است باعث شود مدیران در تصمیم گیری هایی که در مورد قیمتگذاری یا در مورد تأکید بیشتر به محصولات آغاز می کنند دچار خطا شوند .

ب) روش ABC :

همان هزینه یابی برمبنای فعالیت است تعداد زیادی مخزن هزینه غیرمستقیم که همگن و متجانس هستند برای فعالیتهای مختلف وجود دارد . برای طراحی هر یک از حوزه های فعالیت ، کارکنان عملیاتی نقش اصلی ، ایفا می کنند با احتمال بسیار زیادی مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم همان عامل هزینه است . اغلب بر مبنای مبنای تخصیص هزینه های غیرمستقیم متغیرهای غیرمالی است مانند تعداد قطعه هایی که تولید می شود یا مدت زمانی که صرف کنترل محصولات تولید شده می گردد .

مسأله اساسی تر این است که مدیران ازطریق نظارت بر فعالیتها و نه بر محصولات درصدد اعمال کنترل برهزینه ها برمی آیند ایجاد مخازن هزینه بر مبنای فعالیت اطلاعاتی را فراهم می کند که به مدیران درجهت پیش بینی و کنترل بهتر هزینه ها در سراسر زنجیره ارزش کمک می کند .

 ۴ سیستمهای هزینه یابی از نظر گرایش ( رفتار ) هزینه :

الف ) هزینه یابی جذبی:

در هزینه یابی جذبی کلیه هزینه های تولید که شمال مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار ثابت و متغیر کارخانه می باشد.

در قیمت تمام شده محصولات تولید شده و قیمت تمام شده موجودیها ( موجودی کالای درجریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده ) منظور می گردد. در این روش هزینه یابی ، هزینه یابی اداری وتوزیع و فروش بعنوان هزینه دوره در نظر گرفته می شود و از درآمد هردوره کسر می گردد . در هزینه یابی جذبی ، سود عملیات متأثر از تعداد تولید وتعدادفروش می باشد . دراین روش هزینه یابی ابتدا ، سربار ثابت کارخانه بر اساس تعدا تولید جذب محصولات تولید شده می گردد و پس از فروش آنها ، در قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور می گردد . طبق اصول مورد قبول حسابداری برای گزارشگری مالی خارجی باید از این روش استفاده کرد .

 ب ) در هزینه یابی متغیر ( مستقیم ):

در این روش فقط هزینه های متغیر تولید که شامل مواد مستقیم ، کارمستقیم و سربار متغیر کارخانه است . در قیمت تمام شده محصولات تولیدشده و قیمت تمام شده موجودیها ( موجودی کالای درجریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده ) منظور می گردد . در این روش هزینه یابی ، هزینه سربار ثابت کارخانه بعنوان هزینه دوره تلقی می گردد و از درآمد هردوره کسر می گردد .

طرفداران این روش هزینه یابی معتقدند که هزینه سربار ثابت کارخانه نباید بعنوان قسمتی از قیمت تمام شده محصولات تولید شده منظور گردد . برای اینکه هزینه سربار ثابت کارخانه درهرحال وجود دارد حتی اگرتولیدی هم وجود نداشته باشد.

در هزینه یابی متغیر همانند هزینه یابی جذبی ، هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش بعنوان هزینه دوره درنظرگرفته می شود نظربه اینکه در هزینه یابی متغیر سربار ثابت کارخانه جذب محصولات تولید شده نمی گردد ، سود عملیاتی فقط متأثر از  تعداد فروش ها می باشد و تعداد تولید برروی سود عملیاتی تأثیر ندارد طبق اصول مورد قبول حسابداری هزینه یابی متغیر را نمی توان برای گزارشگری خارجی استفاده کرد ولی از این روش هزینه یابی می توان فقط جهت گزارشگری داخلی به مدیریت استفاده کرد.

در هزینه یابی متغیر اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری ارائه می گردد .

برای تهیه صورت سود وزیان در هزینه یابی متغیر ( مستقیم ) از حاشیه فروش استفاده می گردد . تفاوت درآمد فروش و قیمت تمام شده متغیر کالای فروش رفته را حاشیه فروش تولید می نامند . پس از کسر هزینه های متغیر اداری وتوزیع و فروش از حاشیه فروش تولید حاشیه فروش بدست می آید .

سود عملیاتی از حاصل تفاوت حاشیه فروش و جمع هزینه های ثابت ( هزینه های سربار ثابت کارخانه و هزینه های ثابت اداری و توزیع و فروش بدست می آید .)

 ۱-۱۵   کنترل هزینه :

لزوم کنترل هزینه : کنترل هزینه یکی از متفرعات مهم حسابداری صنعتی است . مدیریت صنعتی به مفهوم جدید نه تنها برای آینده برنامه ریزی می کند بلکه لازم است پیوسته نتایج عملیات جاری را نیز مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تاهرجا میسر باشد جنبه هایی از فعالیت مؤسسه را که از کنترل خارج شده اند تحت کنترل قرار دهد .

مشخصات کنترل مؤثرهزینه : مشخصات عمده یک دستگاه کنترل مؤثر هزینه عبارتند از :

۱٫ تفکیک مراکز مسئولیت : یک نماینده یک فعالیت نسبتا همگن در بنگاه است که حدود اختیارات آن کاملا مشخص و تعریف شده باشد تداخل عملیات و تداخل مسئولیتها اساس کنترل هزینه را متزلزل می سازد .

۲٫ تفویض اختیارات : یکی از عللی که ممکن است کوششهایی را که در راه کنترل هزینه بعمل می آید بی اثر و خنثی کنند این است که افرادی که مسئول انجام وظیفه ای می باشند اختیارات کافی برای انجام مسئولیتهای خود نداشته باشند

۳٫ استانداردهای هزینه : کنترل هزینه مبتنی بروجود معیارها و موازین معقولی جهت اندازه گیری و سنجش فعالیت است استانداردهای هزینه باید تحت شرایط عادی و درجه کفایت معقول کار قابل حصول باشند بهتر است شخص یا اشخاصیکه فعالیتشان مورد سنجش قرار می گیرد .

۴ . مربوط بودن هزینه های قابل کنترل : از یک طرف همه هزینه ها قابل کنترل نیستند و از طرف دیگر هزینه های قابل کنترل هریک در سطحهای مختلف دستگاه رئیسه قابل کنترل می باشند . بنابراین فقط هزینه هایی را که مستقیما توسط هر شخص قابل کنترل هستند می توان در ارزیابی فعالیت او دخیل دانست .

۵ . گزارش هزینه : کنترل مؤثر هزینه احتیاج به گزارشهای به موقع و گویا دارد این گزارش ها باید حاوی مقایسه ای بین استانداردها و نتایج واقعی باشند .

تقلیل هزینه : کنترل هزینه وقتی به حداکثر مطلوبیت و کفایت خود می رسد که طرح لازم الاجرا و منطقی برای حذف انحرافات نامساعد از استانداردهای هزینه وجود داشته باشد .

 ۱-۱۶   منظور از تولید و کالا در جریان ساخت :

تولید:

 هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود اصطلاحا گویند تولید صورت گرفته است .

   کالا درجریان ساخت :

کالاهایی که در جریان مراحل تولید قرار گرفته اند ولیکن کامل نشده اند و بخشی از فرآیند تولید را طی نموده اند ولی ساخت آنها تمام نشده است را کالای درجریان ساخت گویند .

 ۱- ۱۷   مواد اولیه :

یکی از مهمترین داراییهای خارجی مؤسسات اعم از خدماتی ، تجاری و تولیدی را موجودیهای مواد وکالا تشکیل می دهند و به همین دلیل ارزیابی و گزارش صحیح از این داراییها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این موضوع در مؤسسات تجاری و

تولیدی اهمیتی دوچندان دارد چرا که دراین مؤسسات فروش کالا و محصول منبع اصلی کسب درآمد می باشند و نهایتا می بایست بهای تمام شده محصولات به دقت تعیین گردیده و در مقابل درآمد حاصل از فروش  آنها قرار گیرد تا سود و زیان مؤسسه مشخص گردد . بنابراین موجودیهای مواد و کالا و روشهای حسابداری آنها بدلیل اثرگذاری مهم آن برهر دو گزارش سود و زیان و ترازنامه باید مورد توجه قرار گیرد . موجودیهای مواد وکالا به اقلامی اطلاق می شوند که در مؤسسه نگهداری شده اند تا به فروش رسیده و یا به جهت ساخت و فروش محصولات مورد استفاده و مصرف قرار گیرند .

یکی از مسئولیتهای مدیران واحدهای تولیدی ، برنامه ریزی ، اعمال کنترل صحیح نسبت به تهیه و نگهداری موجودی مواد می باشد . این مهم نیاز به ایجاد سیستم دقیق حسابداری برای جمع آوری اطلاعات و مدارک مربوط به مواد اولیه و ارائه آن به مدیریت دارد . مدیریت مؤثر مواد باعث می شود که تولید محصول با حداکثر کارآیی انجام بگیرد ونیازهای مشتریان از نقطه نظر کیفیت کالا ، تحویل به موقع و . . . به بهترین وجه تأمین شده و موجودیها مواد باید ضمن توجه به جنبه های تئوری مواد و ارزشیابی موجودیها جنبه های علمی مربوط به محاسبه بهای تمام شده و ثبت آنها در دفاتر نیز درنظر گرفته شود.

در ترازنامه مؤسسات تولیدی و صنعتی یکی از اقلام عمده موجودی مواد بوده و در ضمن مواد مصرف شده نیز سهم اساسی از بهای تمام شده محصولات را تشکیل خواهد داد .

مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شوند :

۱ . مواد مستقیم : آن بخش از مواد اولیه مصرفی که از کالای ساخته شده جدایی ناپذیر است ومستقیما در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم تولید گویند مثل آرد در تهیه نان

۲ . مواد غیر مستقیم : آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشداما بعلت ناچیز بودن مصرف آن نمی توان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شوند مثل میخ در ساخت میز.

۱ ۱۸   حقوق دستمزد :

هزینه حقوق دستمزد یکی از اجزاء اصلی بهای تمام شده تولید می باشد . افزایش تولید همراه با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط موجب افزایش روند استفاده از دستگاههای ماشینی و پیشرفته جهت تولید بیشتر با ساعات کار کمتر شده است.هرچندمؤسسات جدید در اثر خود کارکردن فعالیتهای تولیدی ، نقش کارگر تاحدودی تغییر و تقلیل یافته است ولی هنوز هزینه دستمزد قسمت قابل توجهی را از هزینه های تولید و توزیع و فروش مؤسسات هر مؤسسه تولیدی را تشکیل می دهد . بنابراین انگیزه ، کنترل و نحوه حسابداری مناسب این هزینه ، یکی از مسائل بسیار مهم و مؤثر در مدیریت واحدهای تجاری محسوب می شود .

مشارکت و همکاری کارکنان و اعتماد آنان به اهداف و خط مشی های واحد تجاری می تواند تا حد زیادی افزایش کارآیی و کاهش هزینه های عملیاتی را به دنبال داشته باشد .

در کل حقوق و حق الزحمه ای که درجریان تولید برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را بعنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند و به دوبخش زیر تقسیم می شود :

۱ . دستمزد مستقیم : دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می شود .

۲-دستمزد غیرمستقیم : دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیما در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته باشد مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه

۱ ۱۹   سربار 

کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتند و لیکن نمی توان آنها را بطور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد بعنوان سربار کارخانه و یا سایر هزینه های غیرمستقیم شناسایی می شوند و بعبارت دیگر هزینه های مستقیمی که تسهیم آنها به محصولی معین ، مرحله ای از تولید یا سفارشی خاص مقرون به صرفه نباشد .

سربار یکی از عوامل سه گانه بهای تمام شده محصول می باشد که باید مانند دیگر عوامل هزینه شناسایی و کنترل گردد . شناسایی و کنترل هزینه ها به دو صورت ممکن است :

۱ . شناسایی قبل از تحقیق هزینه : این عمل معمولا پیش از شروع هر دوره مالی انجام می شود که اصطلاحا آن را برآورد

( پیش بینی ) هزینه های سربار گویند .

۲ . شناسایی بعد از تحقیق هزینه : معمولا بعداز تحقیق هزینه و یا در پایان دوره مالی انجام می شود که به شناسایی هزینه های واقعی سربار معروف است .

نمونه بارز این هزینه های عبارتند از مواد غیر مستقیم تولید ، دستمزد غیرمستقیم ، هزینه تعمیرات و استهلاک ماشین آلات

 سربار پیش بینی شده :

در ابتدای هر دوره مالی هزینه های سربار براساس تجربیات سالهای گذشته و با در نظرگرفتن تغییرات احتمالی در نرخ عوامل هزینه و افزایش یا کاهش حجم تولیدبرآورد می شود . سپس با استفاده از یک روش معین نرخ جذب سربار محاسبه می شود و تا پایان دوره مالی ملاک محاسبه سربار تمام محصولات قرار خواهد گرفت .

تنها روش ممکن برای تعیین هزینه های سربار قابل تخصیص به تولید در کوتاهترین زمان ممکن و در اسرع وقت برای استفاده مدیریت و برآوردکردن عدم کارآیی و مشخص نمودن تغییرات غیرمنطقی و یا متعادل ساختن قیمت تمام شده یک واحد محصول از یک ماه به ماه بعد و با استفاده از نرخ جذب سربار میسر می باشد .

البته باید به این نکته توجه داشت که چون تولید واقعی در ابتدای دوره مشخص نیست لذا نمی توان بهای تمام شده محصولات را بر اساس سربار واقعی و در ابتدای دوره تعیین کرد .

 سربار واقعی :

هزینه هایی هستند که در طول دوره مالی بصورت واقعی و عینی به مصرف رسیده اند و بهای آنها نقدا پرداخت شده و یا تعهد گردیده است . همچنین کلیه هزینه هایی که باید از طریق انجام اصلاحات در پایان دوره مالی بعنوان هزینه های سربار شناسایی و در حسابهای مربوط به ثبت برسند از نظر مدیران استفاده از هزینه های واقعی برای تصمیم گیری به تنهایی کاربرد چندانی ندارد زیرا این هزینه ها عملا به وقوع پیوسته و ملاک مناسبی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی تولید در آینده نخواهد بود . همچنین ممکن است در مقایسه با آنچه که می بایست واقع شود در انحرافات مثبت یا منفی باشد بطوریکه حتی پیش بینی وقوع آنها در ابتدای دوره مالی مشکل بنظر می رسد . بسیاری از هزینه های واقعی سربار معمولا در پایان دوره مالی مشخص می شود یعنی زمانی که تولید انجام شده و هزینه ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم به مصرف رسیده اند و هزینه های پیش بینی شده سربار عملا براساس نرخهای از پیش تعیین شده به حساب محصولات در جریان ساخت منظور گردیده است بنابراین در پایان دوره مالی ، اختلافات بین هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده سربار باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

 طبقه بندی هزینه های سربار :

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.