پایان نامه مدیریت آموزشگاه های آزاد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مدیریت آموزشگاه های آزاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مدیریت آموزشگاه های آزاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه
فصل اول : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن
مفهوم مدیریت
تعریف سیستم
هدف سیستم
انواع سیستم
مفهوم سازمان
انواع سازمان
انواع سبک های مدیریت
فصل دوم : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن
مفهوم مدیریتی آموزشی
آموزش مدیران
آموزش و انواع استاندارد آموزشی
انواع آموزش
فصل سوم : توانایی اجرای مقررات و آئیین نامه های موسسات کارآموزی
شناسایی ویژگی ها قوانین و مقررات تأسیس فرآیند اخذ مجوز و اصول اجرای مقررات و آئین نامه های تأسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای .
شرایط مدیر آموزشگاه
فصل چهارم : توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها
برنامه ریزی
برنامه ریزی جامع یا استراتژیک
خصوصیات برنامه ریزی جامع
ضرورت و اهمیت برنامه ریزی جامع در سازمان
برنامه ریزی نیروی انسانی
تأمین نیروی انسانی
برنامه ریزی آموزشی و تحلیل محتوای دوره ی آموزشی
تعریف آموزش پودمانی و هدف اصلی آن
اصول یا ویژگی های اساسی آموزش پودمانی
الگوهای برنامه ریزی آموزشی
معنا و مفهوم الگوهای عقلانی
فصل پنجم : توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی
مفهوم ارزشیابی آموزشی
مراحل ارزشیابی
اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی
ارزشیابی از آموزشگاه
تعریف عملیاتی واژه های ارزشیابی و امتحانات در قلمرو کاری اداره کل سنجش و ارزشیابی
فصل ششم : توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه
اصول تهیه گزارشهای مورد نیاز اموزشگاه
پایه های اساسی مقررات و مکاتبات اداری
ارکان یا عناصر ارتباط
انواع نامه های اداری و مراحل تهیه نامه های اداری
هدف امور دفتری در سازمان
روش های اداره امور دفتری در سازمان ها
آشنایی با عوامل اداری- مالی آموزشگاه
فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی
مفهوم ارتباط و عوامل موثر بر ارتباطات
انواع ارتباطات
ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت
ارتباطات در سازمان
روش‌های بهبود ارتباطات
موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش
فصل هشتم : توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه
مفاهیم اساسی در حسابداری
هزینهیابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن
ابزار و مفاهیم پایه حسابداری
مراحل حسابداری
انواع حسابداری
مفروضات حسابداری
اصول حسابداری
هدف اصلی حسابداری
معادله اساسی حسابداری
گزارشهای حسابداری
اهمیت حسابداری
فصل نهم : توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار
بهداشت و ایمنى
اقدامات ایمنی در منزل، محل کار و مدارس
منظور از ایمن و غیرایمن چیست؟
ایمنی در افزایش بهرهوری
حفاظت و ایمنی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمکهای اولیه
نقش بهداشت روانی محیط کار در بهره وری فردی و سازمانی
راههای مقابله با استرس و فشار روانی
(آییننامهوسایلحفاظتانفرادی)
منابع

 

منابع و مأخذ :

۱-دکتر میرکمالی، سید محمد- کتاب رهبری و مدیریت آموزشی – نشر سیطرون – آذر ۱۳۸۲٫ صفحات : ۱۵- ۱۶-۲۱-۲۲-۲۵-۳۲-۴۹-۷۹-۷۵-۹۷-۹۹-۱۴۲-۱۷۰-۱۷۳-۱۹۷-۱۹۸-۲۰۵-۲۱۷-۲۱۸٫

۲- دکتر الوانی، سیدمهدی – کتاب مدیریت عمومی – نشر نی.

۳-  دکتر پرهیزکار، کمال- کتاب مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی – نشر دیدار . بهار ۱۳۷۳٫

صفحات : ۳۲- ۳۳-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۱۰۳٫

۴- صافی، احمد- کتاب سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش- نشر ارس باران ۱۳۸۱٫

صفحات : ۳-۴-۶-۱۰-۲۷-۲۹-۳۲-۴۳-۵۰-۹۷-۱۰۵-۱۱۰٫

۵- میرسپاس، ناصر- مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار- انتشارات میر چاپ ۱۸ – ۱۳۷۹٫

صفحات : ۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۶۲-۲۷۰٫

۶- علاقه بند، علی- مقدمات مدیریت آموزشی – نشر روان ۱۳۸۱٫

۷- خوش دامن، رضا – ابراهیمی جمارانی، مسعود- آموزش اصول سرپرستی – نشر تورنگ چاپ ۱۱ – ۱۳۸۵٫

صفحات : ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۱٫

۸- سیفی، علی اکبر- کتاب روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزش نشر دوران بهار ۱۳۸۲٫

۹- بیان، حسام الدین – شیوه های نو در آموزش و پرورش دولتی ۱۳۷۹٫

۱۰- سایت اینترنتی aftab.ir نویسنده : حمید حسین لو.

۱۱- آیین نامه نحوه تشکیل و اداره ی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مصوب تاریخ ۲۸/۱/۷۹ هیئت محترم دولت.

۱۲- مقاله پودمانی، برنامه ریزی درسی با رویکرد پودمانی – موسسه عالی علمی کاربردی جهاد سازندگی – انتشارات جهاد و تحقیقات تهران پاییز ۷۰٫

۱۳- مقدم، عبدالکریم – شفیع زاده، علی – کتاب اصول حسابداری ۱ – انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول – شهریور ۱۳۸۵٫

۱۴- امینی، سیدکاظم – آیین نگارش مکاتبات اداری – ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ چهاردهم ۱۳۸۱٫

۱۵- شاکری نیا، ایرج – امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی- مجله تدبیر شماره ۷۲ خرداد ۱۳۷۶ – صفحه ۳۲٫

۱۶- مهندس کاظمی، بابک- کتاب ایمنی و بهداشت کار – نشر پشوتن ۱۳۸۱٫

۱۷- رندال ارس- الیزابت ام آلتمایر- استرس شغلی – ترجمه : غلامرضا خواجه پور – تهران سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۷۰٫

مقدمه :

دانش مدیریت که در دهه های اخیر براساس نظریه های جدید و بر مبنای تحولات سریع علم و تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده است ، منابع انسانی را به عنوان مهمترین وسیله توسعه و رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر جامعه معرفی می نماید . به یقین زمانی می توان از دانش  ، تجربه و توانمندی های منابع غنی و استراتژیک انسانی به طوری صحیح و کامل بهره برداری نمود که مدیرانی با کفایت ، آگاه  و خلاق ، هدایت و رهبری امور را به عهده داشته باشند . در هر سازمانی مسئولیت تأمین نگه داری، بهسازی و بکارگیری مطلوب منابع انسانی به عنوان مؤثرترین رکن در بهره وری و کارایی ، با مدیران و در راستای اهداف و سیاست های سازمانی می باشد .

و از آن جا که کلیه تصمیمات متخذه در چارچوب قوانین ، دستور العمل ها و در قالب برنامه های کاری به وسیله نیروهای انسانی اجرا می گردد. لذا مؤثرترین اقدام انتخاب کارامد ترین افراد می باشد .

مفهوم مدیریت :

مدیریت فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . در واقع مدیریت طول رسیدن به اهداف سازمان می باشد . مدیریت معنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . مدیریت هر سازمان مستلزم داشتن فردی متفکر ، کاردان و لایق به نام مدیر یا رهبر می باشد . در دنیای جدید مدیریت و مخصوصاً در مدیریت آموزشی بیشتر از اصطلاح رهبری استفاده می شود و گرنه مدیریت در اصل یعنی اداره کردن و گرداندن یک سازمان و رهبری یعنی مدیریت و راه بردن و نشان دادن راه به انسان هاست تکیه مدیریت بیشتر به سازمان و تکیه رهبری بر انسان هاست . رهبری یعنی قدرت جذب افراد و تأثیر نفوذ در آن ها چنان که افراد به طوری داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معین بپذیرند . بهترین نوع مدیریت ، مدیریتی است که همراه با رهبری باشد .

تعریف سیستم :

اصطلاح « سیستم » به « مجموعه ای از اجزاء وابسته » اطلاق می شود . به عبارت دیگر، سیستم به معنای یک « کل » بکار می رود که از ترکیب اجزاء متعددی تشکیل یافته است . بدین ترتیب اصطلاح « سیستم » مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که شامل مصادیق مختلفی در زیست شناسی و امور فیزیکی و اجتماعی و نظائر آنها می شود . به عنوان مثال در زیست شناسی بدن موجود زنده یک سیستم تلقی می شود که از اجزاء یا سیستم های فرعی متعددی ( مانند دستگاه اعصاب ، گردش خون ، دستگاه گوارش و غیره ) تشکیل یافته است . در نتیجه فعل و انفعال و تأثیر متقابل اجزاء وابسته پدیده کل ( سیستم ) ظاهر می شود .

حد و مرز سیستم را از محیط آن مشخص و متمایز می سازد . کنش و واکنش های اجزای سیستم و روابط متقابل آن با محیط حاکی از آن که سیستم به هدف یا مقصودی ناظر است .

 هدف سیستم :

هدف یک سیستم عبارت است از وظیفه یا وظایفی که آن سیستم در ارتباط با سیستم های مجاور یا سیستم بزرگ تری که جزئی از آن است ، ایفا می کند .

انواع سیستم :

سیستم معمولاً به دو نوع تقسیم می شود :

– سیستم باز ( open system )

– سیستم بسته ( close system )

سیستم باز :

با محیط خود ماده ، انرژی یا اطلاعات مبادله می کند یعنی دارای کنش و واکنش متقابل است . مدارس و آموزشگاه ها سیستم بازاند .

 سیستم بسته :

حد و مرز نسبتاً نفوذ ناپذیری و کنش های متقابل کمی با محیط خود دارد به عبارت دیگر عناصر بسیار محدودی را از محیط می توان جذب کند . مثل ساعت . یکی از مشخصات سیستم بسته ، گرایش ذاتی در جهت تعادل ایستا ( static equilibrium ) توقف است . در سیستم بسته بازده دستگاه تناسبی با منابع مصروفه ندارد و اتلاف منابع، بی نظمی و اختلاف و اقدامات بدون هدف برای حفظ وضع موجود رواج پیدا می کند.

بر خلاف سیستم بسته ، در سیستم باز گرایشی در جهت تعادل پویا ( dynamic equilibrium  ) و رشد و تکامل از طریق ارتباط دائم با محیط خارج ملاحظه می شود .

در این حالت ، سیستم با دریافت منابع مادی و انسانی و تغییر و تبدیل آنها وسعی در ازدیاد و بهبود بازده بیش از آنچه نیرو می گیرد ( بصورت نیروی انسانی ، مواد و اطلاعات) نیرو تولید می کند ( بشکل کالا و خدمات ) و بدین ترتیب خود را در مقابل سکون و نابودی حفظ می کند . در سیستم باز دستگاه نه تنها بایستی خود را با عوامل محیط خارج سازگار سازد بلکه دائماً خود را با عوامل متغیر داخل نیز منطبق می سازد .

مفهوم سازمان :

سازمان عبارت است از همکاری مشترک افراد برای انجام مقصد مشترکی که در پیش دارند . دقت در تعریف فوق از سازمان نشان می دهد که رابطه منظم و منطقی بین افراد، وجود هدفهای مشترک و هم جهت ، وظایف گوناگون از جمله عواملی هستند که بدون وجود انها ، ایجاد سازمان ممکن نیست . سازمان زائیده فعالیت گروهی است و قالبی است که فعالیت مدیریت در ان جریان دارد .

 انواع سازمان :

سازمان رسمی :  

جلیل بهارستانی : سازمان رسمی سازمانی است که ازشکل و ترکیب خاصی برخوردار بوده ، از یک سلسله همبستگیها و روابط بین مشاغل و مقامات سازمانی براساس سلسله مراتب سازمانی به وجود آمده است .

سازمان غیر رسمی :

چستربارنارد : سازمانی است که به هر گونه فعالیت مشخص منتهی بدون هدف اگاهانه دست بزند ( دارای سلسله مراتب نیست و آگاهانه نیست ) .

کیت دیویس : سازمان غیر رسمی یک شبکه روابط شخصی و اجتماعی است که در قالب سلسله مراتب سازمانی وجود ندارد ، بلکه خود به خود در شرایط روابط افراد با یکدیگر شکل می گیرد .

هوی میسکل : سازمان غیر رسمی سیستمی از روابط شخصی افراد است که به خودی خود در داخل همه سازمانهای رسمی یا عمل و عکس العمل اعضا شکل می گیرد .

نتیجه :

سیستم های رسمی و غیر رسمی با هم هستند . سازمان غیر رسمی در داخل سازمان رسمی به وجود آمده و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد . برخلاف سازمان رسمی که به طور آگاهانه و به دقت برنامه ریزی می شود . سازمان غیر رسمی دارای نظم و ساختار طبیعی است که در محل کار تکامل پیدا می کند .

سازمان غیررسمی معمولاً همزمان و یا پس از تشکیل سازمان رسمی به وجود می آید . در واقع ، در درون و بطن سازمانهای رسمی ، گروههای احساسی بر مبنای نگرشها و ارزشیابی مشترک فرهنگی و علایق مشترک از طریق برقراری روابط دوستانه و صمیمی و شخصی به وجود می آید . غفلت از سیستم غیر رسمی ، نادیده گرفتن جنبه های غیر معقول رفتار سازمانی است . در حقیقت ، غفلت از هر کدام از انها کوته بینی و به ضرر سازمان است .

سبک های مدیریتی :

سبک مدیریتی یعنی رفتارهای نسبتاً پایداری که توسط مدیران و مربیان آموزشگاه در اداره امور و برقراری ارتباط با دیگران بکار گرفته می شود و می توان ان را به عنوان الگویی متفاوت از شخص تا شخص دیگر تشخیص داد .

انواع سبک های مدیریت :

۱- سبک حمایتی رهبری :

مدیر نیازهای زیردستان ( معلمان ، همکاران ، فراگیران ) را در نظر می گیرد و به رفاه و تأمین اجتماعی آنان توجه می کند . سبک حمایتی ، جوی دوستانه در محیط کار به وجود می آورد .

۲- سبک دستوری رهبری :

مدیر انتظارات خود را از زیردستان کاملاً روشن می کند و به آنها دستورالعمل های لازم را می دهد . از زیردستان می خواهد که براساس قوانین و مقررات و رویه های اداری کار به انجام برسانند .

۳- سبک مشارکتی رهبری :

در این سبک مدیر یا همکاران با زیردستانش به مشاورت می پردازد و در عمل از نقطه نظرها و پیشنهادات آنها بهره می گیرد .

۴- سبک موقعیت مداری رهبری :

مدیریت به کمک همکاران اهداف چالش برانگیزی را به منظور ارتقاء سطح عملکرد و بالابردن کیفیت آن انتخاب می کند .

 مفهوم مدیریتی آموزشی :

مدیریت آموزشی یعنی مهارت در استفاده از روابط انسانی :

یکی از وظایف مدیریت و رهبری آموزشی به وجود آوردن محیطی سالم و مطلوب در آموزشگاه است . در بعضی آموزشگاه ها ، محیط کار شادی بخش است و درپاره ای دیگر محیط اموزشگاه چنان کسل کننده و نامطبوع است که معلم و دانش اموز از اموزشگاه تنفر دارند و تا جایی که ممکن است از آن می پرهیزد .

v   مدیریت آموزشی یعنی مهارت در انتخاب بهترین افراد ( امور استخدامی)

انتخاب نامطلوب کارمند آموزشی برنامه آموزشگاه را برای سالیان دراز به دست رکود خواهد سپرد . یکی از مهارتهای اساسی در امور کارگزینی آموزشگاه اطلاع و اگاهی از متن مصاحبه است . باید توجه داشت که مصاحبه ، عبارت است از وسیله ای برای تحلیل و بررسی مسائل و طرح راه چاره است نه فرصتی که مدیر آموزشگاه نظر و عقاید خود را به معلم تحمیل نماید .

 مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی :

مهارت در استفاده کردن از روش های ارزشیابی ، مدیر آموزشگاه را قادر خواهد ساخت که به معلمان ( مربیان ) در گرفتن تصمیم های لازم به یاری رساند . همه انواع مدیریت ها در جای خود مهم و پر ارزش هستند ، اما هیچ یک از آن ها به اندازه مدیریت آموزشی حائز اهمیت نیست . چرا که ترقی هر جامعه ای در گرو چگونگی فعالیت های اموزشی افراد می باشد .

v   مدیریت آموزشی یعنی مهارت در رهبری

کیمبل وایلز (wiles ) مدیریت و رهبری آموزشی را مترادف با تسهیل کنندگی می داند و می گوید : رهبری اموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار اموزشی است . و هر عملی بتواند معلم را یک قدم پیش تر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود .

آموزش مدیران :

نظر به ماهیت پویا ، زنده بودن مدیریت باید مدیران این بخش بتوانند خود را با تغییرات و پیشرفت هماهنگ و همگام سازند . توسعه « روشهای آموزش مدیران » گاهی در افزایش آگاهی و بهره دهی سازمانهای آموزشی است .

محتوای آموزش مدیران باید بر مبنای نیاز آنها و اهداف سازمان تنظیم گردد . موضوع هایی را که باید در آموزش مدیران گنجانده شود شامل این عناوین است : نظام سیاسی – علم اقتصاد – عوامل فرهنگی ، عاطفی موثر بر رفتار اتحادیه های صنفی – شیوه ها و روشهای کار گزینی – تصمیم گیری – روشهای ارتباطی – حل تضادها و کشمکشها – تغییر و نحوه به وجود آوردن آن – تنظیم قراردادهای کاری – حکمت – قاطعیت – پویایی گروه – ارزشیابی عملکرد – روش تدوین اهداف و مقاصد – روش تنظیم گزارشها – روش مصاحبه – تجزیه و تحلیل امار . « هدف های اموزشی » برای مدیران شامل : هدف های اجتماعی – سازمانی – کارکنان می باشد .

 آموزش و انواع استاندارد آموزشی :

کتب و جزوات و متون زیادی درباره روش ها و الگوها و شیوه و فنون تدریس نوشته شده است که هر کدام تحت عنوانی به بررسی و بحث در مورد روش های تدریس پرداخته اند . این منابع کمکی در راستای اعتلای کیفیت آموزشی با طرح موضوعات ، مدرسین را در ارائه آموزشی و اجرای تدریس یاری کرده اند . قبل از هر آموزش ریاست مجموعه آموزشی با همکاری مسئولین آموزشی برنامه جامعی را باید فراهم آورند . برنامه ریزی آموزشی به معنای فرآیند اتخاذ مجموعه از تصمیمات برای انجام اقدامات مربوط به امور آموزشی در آینده می باشد . برنامه ریزی آموزشی به مفهوم جدید برای اولین بار در کشور شوروی در سال ۱۹۲۳ مورد استفاده قرار گرفت . هدف برنامه ریزی آموزشی فراهم ساختن فرصتهای یادگیری هر چه بیشتر برای گروه های واجب التعلیم و علاقه مند به یادگیری از یک سو و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور بوده است .

انواع آموزش :

آموزش مستمر ضمنی :

این گونه آموز شها در طول عمر به گونه سازمان نیافته در محیط خانواده ، محل کار و اجتماع برای شخص تجربه شده و جزء فرهنگ شخص قرار می گیرد و با آن رشد پیدا می کند .

آموزش رسمی یا مدرسه ای :

یا کلاسیک آموزشی از ابتدایی تا تحصیلات عالی دانشگاهی

آموزش غیر رسمی :

 

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدل برنامه ریزی آموزشی تایلر
 • مقاله مدیریت آموزشگاه
 • مقاله ارزشیابی مهارت شغلی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.