پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات  تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات  تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده الف
فهرست ب و ج
فصل اول
مقدمه ۱
بیان مساله ۴
اهمیت و ضرورت ۶
اهداف پژوهشی ۸
سوالات پژوهشی
فرضیه های پژوهشی ۹
تعریف مفاهیم ۱۰
تعاریف عملیاتی مفاهیم ۱۰
فصل دوم
مقدمه ۱۲
رابطه خدمات دانشگاهی و توسعه ملی ۱۳
تاثیر دانشگاه در توسعه اقتصادی ۱۴
تاثیر دانشگاه در توسعه اجتماعی / سیاسی ۱۵
تاثیر دانشگاه در توسعه فرهنگی ۱۵
رسالت ، وظایف و خدمات دانشگاه ۱۶
اینترنت ۱۹
تاریخچه اینترنت ۲۲
ابزارها و خدمات اینترنت ۲۵
رفتار اطلاع یابی ۳۱
خاستگاه مفهوم اطلاع یابی ۳۳
جست و جوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن ۳۴
انتخاب یک بانک اطلاعاتی برای انجام جست و جو ۳۵
فرمول جست و جو ۳۶
ترکیب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد های موجود ۳۷
انجام جست و جو ۴۰
مدل های رفتار اطلاع یابی ۴۱
مدل رفتار اطلاع یابی الیس ۴۳
مدل رفتار اطلاع یابی کالتو ۴۹
مدل رفتار اطلاع یابی بلکین ۵۱
مدل رفتار اطلاع یابی مار چینونین ۵۲
مدل رفتار اطلاع یابی ویلسون ۵۴
مهارت باز یابی اطلاعات ۶۲
رفتار اطلاع یابی مورد نیاز در فرآیند پژوهش ۶۴
فصل سوم
مقدمه ۸۷
روش پژوهش ۸۸
جامعه پژوهشی و روش نمونه گیری ۸۸
ابزار پژوهش ۸۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰
فصل چهارم
مقدمه ۹۲
تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳

فصل پنجم
مقدمه ۱۱۸
بحث و نتیجه گیری ۱۱۹
پیشنهادها ۱۲۹
پیشنهادات برای پژوهش آتی ۱۲۹
محدودیت ها ۱۳۰
خلاصه ۱۳۰
منابع فارسی ۱۳۴
منابع انگلیسی ۱۳۸

منابع فارسی

ـــ ابراهیمی ، مهدی (۱۳۸۰) . “اینترنت “. تهران نشر کتابدار

ـــ ارجمند ، تاج الملوک (۱۳۷۴) . “گزیدۀ مقالات ایفلا” . تهران کتابخانه ملی جمهوری ایلامی ایران

ـــ ادهمی ، اعظم (۱۳۸۰) . “نگاهی بر مدل های رفتار اطلاع یابی و رفتار اطلاع یابی” پیام کتابخانه ش ۳ :۵۱ــ ۴۳

ـــ استبروک نوئل (۱۳۷۷) . “راهنمای جامع و کاربردی اینترنت” ترجمه احمد علی نژاد. محمود زیبابی. تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی

ـــ اسدی ، مریم (۱۳۸۲) . “مطالعه تأثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی ــ پژوهشی اعضا هیات علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران با تأکید بر سه شاخه علوم انسانی ، علوم پایه و فنی مهندسی” پایان نامه کارشناسی ارشد . علوم کتابداری و اطلاع رسانی . دانشگاه تهران

ـــ آیین نامه مقررات دوره های تحصیلات تکمیلی دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۶

ـــ پریرخ و فتاحی رحمت الله (۱۳۸۴) “راهنمای نگارش و مرور نوشتارها و پیشینیه پژوهش”تهران نشر چاپار

ـــ حاجی ، رابعه (۱۳۷۱)”میزان آگاهی پژوهش گران علوم پزشکی کشور از منابع اطلاعاتی” پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ــ داور پناه محمد رضا (۱۳۸۲) .”جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی الکترونیکی” تهران نشر چاپار

ــ دیلقمانی ، میترا (۱۳۷۵) “بررسی رفتار اطلاع یابی اعضا هیات علمی رشته مهندسی مکانیک در کسب اطلاعات تخصصی در ۵ دانشگاه شهر تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

ـــ رضایی شریف آبادی سعید (۱۳۷۳)”شبکه کامپیوتری اینترنت در خدمت اطلاع رسانی” پیام کتابخانه سال ۴ ش ۱و۲ :۴۷-۴۶

ـــ رضایی شریف آبادی ، سعید (۱۳۸۱) “اینترنت “. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ویراستار عباس حری تهران. کتابخانه ج ۱

ـــ زمانی میاندشتی ناصر (۱۳۸۲) “بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی مدیران و کارشناسان ترویج” پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس

ـــ سلیمی (۱۳۸۰) “بررسی رفتار اطلاع یابی کارکنان متخصص راه آهن جمهوری اسلامی ایران” پایان نامه کارشناسی ارشد

ــ صفری راد (۱۳۷۹) “بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و نقش کتابخانه در تامین این نیازها” پایان نامه کارشناسی ارشد

 ـــ  فتاحی رحمت الله (۱۳۸۳) . آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مشهد. سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی

ـــ کاظمی زهرا(۱۳۷۹) “بررسی رفتار اطلاع یابی اساتید ، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز” پایان نامۀ کارشناسی ارشد ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی واحد علوم و تحقیقات اهواز

ـــ کنز ، ویلیام (۱۳۷۸) “اینترنت و خدمات مرجع” ترجمه سعید رضایی شریف آبادی کتابداری و اطلاع رسانی ج ۲ ش  : ۲ ۱۰۴-۷۷

ـــ گزنی علی (۱۳۷۹) “جستجوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن” فصل نامه کتاب ش ۸۰ : ۱۱۲-۱۰۲

 ـــ  لارج آندرو تروریچارد هارتلی جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات : اصول و مهارتها :ترجمه زاهد بیگدلی تهران نشر کتابدار

ــ  لیمونی صفیه (۱۳۸۱) “بررسی رفتار اطلاع یابی اعضا هیات علمی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای شهرسازی” پایان نامه کارشناسی ارشد . فصل نامه پیام کتابخانه ش ۴: ۸۵-۸۰

ــ معتمد نژاد ، کاظم (۱۳۷۱) “وسایل ارتباط جمعی” تهران . دانشگاه علامه طباطبایی ج۱

 ـــ  مقدم ، حسین (۱۳۸۲) “بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز” پایان نامه کارشناسی ارشد.

مکی زاده تفتی (۱۳۷۶) “بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان محقق دانشگاه شیراز” پایان نامه کارشناسی ارشد

 ـــ نادری ، سیف نراقی (۱۳۷۶ )

 نجفی علی (۱۳۸۱) “مطالعه رفتار اطلاع یابی کاربران سایت اینترنت دانشکده پزشکی تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

ــ  نصیری ماریا ( ۱۳۸۴ ) : ” بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوی اطلاع یابی ” مجله کتاب داری . ش ۴۳ : ۱۸۱-۱۵۳

ـــ نوروزی چالکی علیرضا (۱۳۷۹) “رفتارهای اطلاع یابی پژوهش گران مراجعه کننده به .www از طریق تماس با شبکه جهانی مستقر در دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس

ـــ هارلی هان (۱۳۷۶) “راهنمایی جامع اینترنت ” ترجمه محمد رضا آیت الله شیرازی . تهران کانون نشر علوم :۲۲-۲۱

منابع انگلیسی

Abels , elieenh: Denman, Danied , liebscher , peter , ( 1996 )

“ factors that influence that use of electronic networks by science and engineering  facwlty at small institwtions : part ii : preliminary use in dicators . “  journal of the american society for information science , 48 (6) : 496-507

 

Ashley, n.w( 1995 ) . Diffusion of network information

Netrieval in acddenic . phd thesis . The university of Arizona , Tucsoin

 

Bane , A , F. and milheim , W.D ( 1995 ) “ Internet insights : how academics and usuing the Internet “ computers in libraries 15:32-36

 

Bruce , H ( 1995 ) “Internet serrices and academie work : an

Australicun invisibal college of the humun dimensions of global chang “ . clobal enriromental chang . 9 :385 – ۳۰۷

 

Boissin , florence bonod . (2005 ) Information – seeking beaharviour and use of the Internet by french general paractitioners : aqualitative tudy “ Health Information and libaries journal , vol zz : 173 – ۱۸۱

 

Chun wei choo , Brian Detlor , Don Turn bull . ( 1998 ) “ A behavioral Model of Information seeking on the Web – perliminary Results of a study of How managers and specialits use the web “ wnirersoty of Toronto , Toronto to ,

ontavio , canada

 

Graya , Nicola ( 2005 ) “ Health information – seeking behaviour in adolescence : the place of Internet . “ social scienc a Medicive 60 : 147 – ۱۴۷۸

 

 

 

Merit,  Inc ( 1995 ) “Internet monthly neport “ . ( on line ) . Avaiableat . FFP : // mevit . edu / internet ) newsletters / internet  monthy neport/ im 95 – ۱۰ TXT :12

 

Rinaldi , A . H ( 1995  ) . Internet guidelines and cutune . ( on line ) .

 

Rezaei, saeed ( 1997 ) . the use of Internet by psychologistis :

The university school of newsowth wales .

 

Wilson . T .D ( 1994 ) “information nede and uses : fifty years of progress . “ fifty years of information  progress . In B.C . vickery ( eds )  . Aslib : 15 – ۵۷

 

Zach lise , ( 2006 ) “ using a multiple – case studies Design to  Investigata the information seeking Behavior of Arts

Administrators . “ library  Trends . vol 55 : 21 – 18

 چکیده :

پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است . نمونه پژوهشی شامل ۱۲۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاههای جامع و فنی شهر تهران انتخاب شده اند . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی  و روایی که از نظر اساتید محترم و صاحب نظرانIT مورد تایید بوده استفاده و   برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t  و خی دو استفاده شده است .

یافته های پژوهشی نشان می دهد که اکثر دانشجویان دوره ارشد از طریق سایت کتابخانه و دوره دکتری از طریق خانه به اینترنت دسترسی دارند. میزان استفاده دانشجویان رشته فنی مهندسی از اینترنت بیشتر از گروه علوم انسانی است و همچنین توانایی این گروه نیز در مقایسه با گروه علوم انسانی بیشتر است و یافته ها نشان می دهد که توانایی استفاده از اینترنت در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت است.

همچنین  یافته ها تفاوت معناداری بین دوره های تحصیلی و توانایی استفاده از اینترنت نشان می دهد

نتایج پژوهش حاکی از آن است  که بین مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی ارتباط وجود دارد.بعبارتی گروه فنی مهندسی زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات از اینترنت می کنند . همچنین این گروه اولویت اول خود برای کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی را ، اینترنت و سپس کتاب معرفی کردند درحالی که در گروه علوم انسانی ، اولویت اول کتاب و سپس اینترنت می باشد.

 دانشجویان هدف ازجستجوی اطلاعات از اینترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشی اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات برای انجام فعالیت های پژوهش و آموزشی را ،مرور پیشینه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسی اعلام کردند.

دانشجویان گروه فنی ،نحوة آشنایی خود با امکانات اینترنت را در اولویت اول آزمون و خطا و در وهله  دوم از طریق همکاران و دوستان می دانند در حالی که در گروه علوم انسانی آشنایی اول از طریق دوستان و آشنایان سپس از طریق آزمون و خطا می باشد. هر چهار گروه ترجیحا” ، منابع اینترنتی مورد نیاز خود را از طریق موتور جستجوی وب شناسایی می کنند بررسی دلایل استفاده از اینترنت نیز تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان می دهد و دانشجویان مشکلاتی مانند عدم تسلط به زبان خارجی و پایین بودن سرعت شبکه و هزینه بالا را از موانع موجود بیان کردند.

همچنین بررسی ها ، نشان داده که رفتار صحیح جستجو در رشته های مختلف ، همچنین در دوره های تحصیلی مختلف متفاوت است.

هر چهارگروه خواستار یادگیری جستجو و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی هستند و پیشنهاداتی در جهت بهبود دستیابی استفاده از اینترنت بیان کردند.

بیان مسأله :

تاریخ قرن اخیر نشان می دهد که کشورهایی که به مسأله آموزش و پژوهش توجه خاصی داشتند توانسته اند به رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی دست یابند .

به همین دلیل دولتهای مترقی ، تاکید بر گسترش پژوهش و ادغام آن در برنامه ریزیهای آموزشی دارد . ( فتاحی ۱۳۸۳ : ۲۷۷ )

از اینرو می توان گفت که نظام آموزش عالی نقش اساسی در توسعه جامعه دارد و هدف آن تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند مهارت های پژوهشی و آموزشی را کسب کنند که توسعه چنین مهارت هایی از مهمترین اولویت های دانشگاه می باشد ( پر یرخ و فتاحی ۱۳۸۴ : ۱۶ ) .

در آیین نامه مقرات دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها این امر مهم ذکر گردیده که هدف از ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکترا ، تربیت افرادی  است که با احاطه یافتن و آشنا شدن با روشهای پیشرفته  تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی وتحقیقی ، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود موثر باشند محور اصلی فعالیتهای آنان ، پژوهش و کسب تبحر در رشته خاص علمی خود می باشند و به نظر می رسد که ممترین منبع کسب اطلاعات آنها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی علاوه بر کتابخانه ها، مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی و یا اینترنت می باشد .

امروزه به دلیل قابلیت های گوناگون و متنوع اینترنت  هر روز استفاده کنندگان بیشتری به آن روی می آورند و اکثر دانشگاههای کشور نیز مبادرت به برقراری خدمات شبکه جهانی اینترنت  به منظور پشتیبانی علمی از دانشجویان نموده اند ولی بنظر می رسد که دانشجویان در امر دستیابی به اطلاعات دچار مشکل می باشند که مهمترین عوامل موثر در عدم دستیابی ، عدم آگاهی دانشجویان از منابع و شیوه های صحیح جستجوی اطلاعات و یا شناسایی نیاز های اطلاعاتی خود می باشند و یا اینکه اهداف و انگیزه ها و روشها را به خوبی نمی شناسند که منجر به عدم دستیابی استفاده کنندگان  به منابع مورد نیاز می شود .

در حالیکه  با آگاهی ار رفتار اطلاع یابی صحیح در جهت تکمیل برنامه های آموزشی  و پژوهشی می تواند پژوهشگران را در برنامه ریزی بهتر برای پژوهش با کیفیت بالا و تولید دانش جدید توانمند سازد چرا که افزایش سریع حجم اطلاعات موجب شده که دانشجویان و محققان گاه بدون اطلاع از مطالعات قبلی و با صرف وقت و هزینه کارهایی را انجام دهند که جز دوباره کاری نتیجه ای ندارد در حالیکه با شناخت کامل از ویژگیها و اهداف و انگیزه ها و روش های صحیح جستجو می توانیم مرتبط ترین و معتبرترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز را شناسایی کنیم و د رجهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گام برداریم .

در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی و آگاهی از اهداف و ابزارها و نوع اطلاعات مورد جستجو و شیوه دسترسی به اطلاعات در استفاده از اینترنت می پردازد و امید است که نتایج راهگشای بهبود و اصلاح شیوه های اطلاع یابی باشد .

اهمیت و ضرورت :

یکی از رسالتهای دانشگاه تربیت متخصصان و پژوهشگران است که بتوانند تبحر لازم را برای انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی ، در زمینه رشته خاص علمی خود کسب کنند . لازمه این امر ، توان بهره گیری صحیح و مناسب از اطلاعات می باشد .

چرا که اطلاعات بعنوان یکی از منابع ضروری جهت پیشرفت های علمی و فنی کشور است و می توان گفت که در پیشبرد توسعه جامعه اطلاعات عاملی جدایی ناپذیر است در تولید دانش و پژوهش که به سهم خود ارضای نیازهای مردم را ممکن می سازد اطلاعات جزئی با اهمیت است ( ارجمند ۱۳۷۴: ۱۱ ) .

یکی از راههای کسب اطلاعات به روز ، استفاده از اینترنت  می باشد و با توجه به نقش مهمی که اینترنت  در امر دستیابی به اطلاعات روز آمد و ارتباط سریع میان دانشمندان حوزه های مختلف  علوم ایفا می کند . لذا ضرورت شناخت بیشتر اینترنت  توانایی های این شبکه ، هدف و میزان استفاده از اینترنت  بعنوان یکی از راههای دستیابی به اطلاعات و بررسی موانع و مشکلات موجود  در استفاده مانند عدم آشنایی با شیوه های صحیح جستجو و عدم آگاهی از منابع و خدمات موجود در امر آموزش و پژوهش ضروری بنظر می رسد ( فتاحی ۱۳۸۳ : ۱۵۳ ) .

از طرفی با شناخت رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی و آشنایی یا انگیزه ها و اهداف و شیوه های صحیح جستجو ، در وقت و هزینه دانشجویان و پژوهشگران صرفه جویی می شود . دانشجویان می توانند ، اطلاعات مرتبط و معتبری را بدست آورند و در جهت تکمیل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود از آن استفاده کنند تا از دوباره کاریها و یا استفاده از روش آزمون و خطا برحذر باشند بنابراین شناخت بیشتر اهداف جستجو و منابع و کانالهای مورد استفاده و شیوه  دستیابی به اطلاعات ضروری بنظر می رسد تا با شناخت بیشتر،اطلاعات مناسب برای پژوهشگران و دانشجویان برای انجام فعالیتهای علمی فراهم شود .

اهداف پژوهش :  

پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از اینترنت می پردازد .استفاده روز افزون از اینترنت  و کثرت اطلاعات موجود ، افراد را نا گزیر از قرار گرفتن در مجراهای اطلاعاتی می کند که سبب پیدایش رفتار اطلاع یابی می شود . رفتار اطلاع یابی برخاسته از شناخت نیازهای دانشجویان از جستجوی اطلاعات ، آگاهی از روشهای صحیح جستجوی اطلاعات و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان رشته های علوم انسانی و فنی و  مهندسی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و سطح تحصیلات و توانایی استفاده از اینترنت  و همچنین شناسایی مشکلات و مسائل آنها در راه یابی به منابع مورد نیاز می باشد .

با کسب اطلاع در رابطه با رفتار اطلاع یابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده می توان اطلاعاتی برای مسؤلان جهت درک بهتر و دقیق تر  از نیازهای کاربران ، مشکلات استفاده کنندگان و کاربران و تاثیر اینترنت  روی فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنان فراهم آید تا سرمایه گذاریهای لازم صورت گیرد .

اهداف کلی پژوهشی عارتند از :

۱-     شناسایی  و کشف  اهداف دانشجویان از کسب اطلاعات

۲-     شناسایی شیوه های دستیابی دانشجویات به اطلاعات

۳-     تعیین گرایش دانشجویان به ابزارها و خدمات اینترنت

۴-     تعیین چگونگی کسب اطلاعات توسط دانشجویان

۵-     شناسایی موانع و مشکلات موجود در استفاده از اینترنت

۶-     تعیین میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت

۷-     مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان رشته علوم انسانی و فنی مهندسی

سؤالات پژوهشی :

۱-       آیا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم انسانی و فنی مهندسی از شیوه های صحیح جستجوی اطلاعات از اینترنت  بهره می گیرند ؟

۲-       هدف دانشجویان  از کسب اطلاعات چیست ؟ و چند درصد از استفاده کندگان به منظور کسب اطلاعات آموزشی و پژوهشی از اینترنت  استفاده می کنند ؟

۳-       دانشجویان  چه سهمی یا چه درصدی از اطلاعات مورد استفاده خود را از منابع اینترنتی کسب می کنند ؟

۴-       آیا بین سطح تحصیلات و توانایی استفاده از اینترنت  رابطه وجود دارد ؟

۵-       آیا توانایی استفاده از اینترنت  در رشته های مختلف ، متفاوت است ؟

فرضیه های پژوهشی :

۱-     بین رشته تحصیلی و توانایی استفاده از اینترنت استفاده از اینترنت  رابطه وجود دارد .

۲-     دلایل استفاده از اینترنت  در رشته های تحصیلی دانشجویان  متفاوت است .

۳-      رفتار صحیح جستجوی اطلاعات در رشته های  تحصیلی مختلف متفاوت است  .

۴-     رفتار صحیح جستجوی  اطلاعات دردوره های تحصیلی مختلف متفاوت است .

۵-     بین دوره های تحصیلی و توانائی استفاده از اینترنت  رابطه وجود دارد .

۶-     بین مدت زمان استفاده از اینترنت  و رشته تحصیلی ارتباط وجود دارد .

تعریف مفاهیم :

رفتار اطلاع یابی : مجموعه فعالیتهای فرد برای رفع نیازهای اطلاعاتی است و شامل مشخص کردن هدف ، روش ، ابزار جستجو ، نوع اطلاعات مورد جستجو و شیوه دسترسی به اطلاعات می باشد.

 رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی :  چگونگی کسب اطلاع به منظور انجام فعالیتهای آموزشی – پژوهشی در دستیابی به اطلاعات می باشد .

تعریف : دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزشی عالی بالاتر از دوره کارشناسی است که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطا مدرک کارشناسی اشرد در رشته مربوطه منتهی می گردد .

دوره دکتری : PhD   بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطا مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ ازفعالیت های پژوهشی و آموزشی است (آیین نامه مقررات ۱۳۷۶ )

تعاریف عملیاتی مفاهیم :

رفتار اطلاع یابی – آموزشی – پژوهشی  توسط پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله میزان و عوامل موثر بر ایجاد اعتیاد به اینترنت
 • مقاله موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن
 • مقاله ارتباطات اینترنتی
 • مقاله بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان
 • مقاله تأثیر سازنده اینترنت بر اخلاق کاربران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.