پایان نامه هيدروليك و پنوماتيك


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه هيدروليك و پنوماتيك مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 139  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه هيدروليك و پنوماتيك نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   1
تعريف هيدروليك   2
تاريخچه هيدروليك   2
مزايا و معايب سيستمهاي هيدرولايكي روغني   3
مزاياي سيستم هاي هيدروليك   3
معايب سيستمهاي هيدروليك   4
مفهوم فشار در مدارهاي هيدروليك   9
مفهوم دبي :   10
اورفيس   12
ساختار يك سيستم هيدروليك   14
مقايسة سيستمهاي هيدروليك   19
سيستم مركز بسته   21
تفاوت سيستمهاي مركز باز و مركز بسته   23
سيستمهاي مركز باز   23
سيستمهاي مركز بسته   23
الف – سيستمهاي مركز باز با اتصالات سري   23
ب- سيستم مركز باز با اتصالات سري موازي   24
ج- سيستم مركز باز با مقسم جريان   25
د- سيستم مركز بسته با پمپ دبي ثابت و انباره   25
سيستم مركز بسته با پمپ دبي متغير   27
سيستم هاي هيدروليك بيل بكهو   28
سيستم هيدروليك در ليفتراك ها   29
پمپها   30
انواع پمپها   31
انواع پمپها از نظر ساختمان   32
تنظيم فشار   37
ساختمان و طرز كار انواع پمپ   40
پمپهاي پيستوني   40
پمپهاي پيستوني شعاعي ( دوار )    42
پمپهاي پيستوني محوري  Axial Piston Pumps   43
مخزن تانك هيدروليك   reservoir       48
انباره هيدروليك     Accumulator   54
لوله هاي هيدروليك   54
اتصالات   Fittings   55
نكات ايمني در استفاده از شلنگ ها   56
موارد مهم در نصب شلنگ ها   56
علائم و سمبل ها   61
انواع شيرهاي كنترل   66
شيرهاي پاپتي (مخروطي)  Poppet valves   66
شيرهاي قرقره اي  Spool valves   69
شيرهاي يك طرفه   CHECK  VALVES   72
شيرهاي يك طرفه با پايلوت  Pilot operated check valves   74
شيرهاي كنترل جريان يك طرفه يا محدود كننده Restriction vheck valves   76
مصرف كننده ها در سيستمهاي هيدروليك      Actuators   77
مصرف كننده هاي خطي    Linear actuators   77
استانداردهاي روغن   80
مواد افزودني    (ADDITIVE)  روغن   86
1- مواد ضد اكسيد  ANTI OXIDANTS   88
2- مواد جلوگيري كننده از ايجاد كف  ANTI – FOAM   88
3- مواد پايين آورنده نقطة ريزش                 POUR   POINT   DEPRESSANT   89
4- معلق كننده ها     DISPERSANTS   ADDITIVE   89
5-پاك كننده ها    DETERGENTS   89
6- مواد ضد سائيدگي   ANTI-WEAR   89
7- مواد بهبود دهندة‌ شاخص گرانرويVIIMPROVER   90
8- مواد افزودني كاهش دهنده اثرات فشار بر دنده ها   90
1- نقطه ريزش    POUR   POINT   91
2- نقطه اشتعال    FLASH POINT   91
TBN (قليائيت كل )   91
شاخص يا انديس ويسكوزيته VI   92
روشهاي تست روغن ASTM   93
سيستم هاي هيدروليك مركزي   94
مقايسه سيستم مركزي و سيستم جداگانه   94
سيستم هاي هيدروليك جداگانه   94
مزايا   94
سيستم هاي هيدروليك مركزي   95
معايب   96
انباره هاي هيدروليك   96
سرويس و نگهداري و تعميرات سيستمهاي هيدروليك   97
ديدگاه يك تعميركار   97
ابزارهاي اندازه گيري   98
فشار سنج ها     Pressure gauge   98
كولرهاي روغن   101
روغن هيدروليك   102
چگونه روغن هيدروليك را كنترل نمائيم ؟‌   103
چگونه به سيستم ، روغن اضافه كنيم ؟   105
چگونه فيلترها را تعويض نماييم ؟‌   106
چگونه نشتي ها را پيدا كنيم ؟   107
اجتناب و دوري جستن از خطوط روغن پر فشار   108
هواي اتمسفر   108
فشار اتمسفر   109
قانون بويل   113
قانون شارل  Chres law   114
قانون آمونتون   116
مطالبي در مورد سيستمهاي پنوماتيك   120
انواع كمپرسورها   124
منابع مورد استفاده :   134

منابع مورد استفاده :

 1-Hydraulics and Pneumatics           تاليف : Andrew Parr

2-هيدروليك و پنوماتيك ، تاليف : هري ل . استورات ، ترجمه تيمور اشتري نخعي

3-Partical Pneumatics

مقدمه :

امروزه با توجه به اينكه در كشور عزيزمان قدمهاي بزرگي در جهت صنعتي شدن برداشته شده است ، توانايي هاي علمي و تجارب فني به عنوان بزرگترين پشتيبان صنايع مطرح خواهند بود .

تقريباً در اغلب كارخانجات و كارگاههاي صنعتي ابزارها و دستگاههايي وجود دارند كه در آنها از سيستمهاي هيدروليك پا پنوماتيك استفاده شده است . توانايي بكار گيري و نگهداري صحيح از اين ماشين آلات افزايش عمر مفيد آنها را در بر خواهد داشت ، لذا داشتن اطلاعات كافي از علم هيدروليك و پنوماتيك و كاربرد اين علوم مي‌تواند در استفادة صحيح و نيز سرويس و نگهداري به موقع ماشين آلات مفيد باشد.

  از آنجائيكه هنوز به طور كامل توان ساخت قطعات و مجموعه هاي هيدروليكي و پنوماتيكي با توجه به دقت بالاي آنها در كشور ما وجود ندارند ، در اين كتاب بيشتر به شناخت اجزاء سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيك ، سرويس و نگهداري ، تعميرات و طراحي مدار آنها پرداخته ايم . همچنين به دليل كاربرد وسيعتر هيدروليك در صنايع مختلف در بخش اول آشنايي ، كاربرد ، طراحي و سرويس و نگهداري سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيكم با ارائه يك مثال كاملاً كاربردي و واقعي از يك سيستم پنوماتيك ، كاربرد ، اجزاء و طرز كار آن مورد بحث قرار گرفته است .

تعريف هيدروليك

از آنجائيكه مايعات در هيدروليك نقش  اصلي را ايفا مي‌كنند و نيز استفاده از اين علم امكان انتقال نيرو ، حركت و كنترل آنها را بدست مي‌دهد مي‌توان هيدروليك را به صورت زير تعريف نمود :

هيدروليك علم استفاده از مايعات جهت انتقال و كنترل نيرو حركت مي‌باشد .

تاريخچه هيدروليك

انسان كشاورزي را از كذشته هاي دور آغاز نمود و بعلت نياز به مواد غذايي حاصل از آن نمي تواند ارتباط خود را با اين حرفه قطع نمايد . با توجه به اينكه كشاورزي وابستگي مطلق به آب داشته و استفادة بهتر از آب ، آباداني و محصول بيشتري را در پي خواهد داشت ، انسانها همواره در پي يافتن راههايي براي استفاده بهينه از آب و انرژي آبي بوده اند . در قرن هشتم ميلادي بشر موفق به كشف چرخ آبي گرديد . بكارگيري چرخ‌ آبي توسط مصريان جهت آبياري مزارع اولية گامها در آشنايي و استفاده از علم هدروليك بود . با اين حال تا قرن 16 ميلادي هنوز قدمهايي جدي در اين راه برداشته نشدده بود تا اينكه توريچلي دانشمند ايتاليايي توانست مقدار فشار اتمسفر را توسط بارومتر اندازه گيري نمايد .

در قرن هفدهم ميلادي يك دانشمند اروپايي به نام پاسكال قوانين اولية هيدروليك را پايه ريزي نمود . بر اساس قانون پاسكال فشار وارده بر هر نقطه از يك مايع محسوب به طور مساوي در تمام جهات منتقل شده و با نيروي مساوي بر روي سطح مساوي اثر مي‌كند . به عبارت ديگر فشار وارده بر مايعات داخل ظروف بسته در تمام نقاط برابر است .

 پرس هاي هيدروليكي براي اولين بار بر پاية اين قانون ساخته شدند . در قرن نوزدهم ميلادي پرسهاي هيدروليك آبي اختراع شدند و در قرن بيستم ميلادي هيدروليك روغني در صنايع به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفت .

مزايا و معايب سيستمهاي هيدرولايكي روغني

مزاياي سيستم هاي هيدروليك

1)    يادگيري و طراحي و نصب آسان قطعات هيدروليك به دليل استاندارد بودن آنها .

2)      توليد و انتقال نيروهاي بزرگ توسط قطعات كوچك هيدروليكي .

3)     افزايش عمر قطعات به دليل استفاده از روغن در داخل سيستمهاي هيدروليك و كاهش ميزان فرسايش .

4)  امكان بدست آوردن نيرو ، فشار ، گشتاور و سرعتهاي غير پله اي و يا اصطلاحاً داشتن تعداد بي نهايت سرعت ،‌ فشار و نيرو .

5)     انعطاف پذيري بسيار زياد سيستم با استفاده از لوله و شلنگ ها .

6)     سرويس و نگهداري آسان و امكان كنترل سيستم توسط تعدادي فشار سنج و حرارت سنج .

7)     امكان تعويض جهت حركت با سرعت زياد .

8)     بكار گيري نيروي كم كارگري و امكان اتوماسيون كامل سيستم .

9)     اقتصادي بودن بكارگيري سيستمهاي هيدروليك  .

معايب سيستمهاي هيدروليك

1-  در صورت استفاده از روغن نا مناسب و يا اشكال در طراحي مسيرها ، افت فشار و در نتيجه اطلاف انرژي وجود خواهد داشت .

2-  فشار در سيستم هاي هيدروليك زياد بووده و يه همين دليل لوله و شلنگ هاي قوي و بست هاي بسيار دقيق جهت آب بندي مورد نياز مي‌باشد .

3-  به دليل حساسيت بسيار زياد سيستمهاي هيدروليك . وجود كوچكترين مقدار گرد و خاك ، زنگ زدگي و آشغال در داخل سيستم باعث خرابي آن مي‌گردد .

فشار چيست ؟

درك مفهوم فشار به دليل استفاده مكرر اين كلمه در سيستمهاي هيدروليك داراي اهميت بسياري مي‌باشد براي درك مفهوم فشار به مثالهاي زير توجه نماييد .

 اگر بر روي يك لوله آب ، فشار سنجي را نصب كنيم و مسير حركت آب را باز نگاه داريم فشار سنج عدد صفر را نشان خواهد داد .

 حال اگر دو عدد جك هيدروليكي به مساحت سطح  را توسط يك لوله به هم وصل نموده و يك وزنه 10 كيلو گرمي را بر روش دستة يكي از جكها قرار دهيم فشارسنج ها مقادير يكساني برابر با يك كيلو گرم بر سانتي متر مربه را نشان خواهند داد .

در انتها ، اگر دو جك هيدروليك به مساحت سطح مقطع  و را توسط يك لوله به هم اتصال داده و يك وزنه 10 كيلوگرمي را بر روي دستة جك اول قرار دهيم فشار قرائت شده بر روي هر فشارسنج به شرح زير خواهد بود :

 (فشار زماني بوجود مي‌آيد كه مقاومتي در برابر حركت جريان وجود داشته باشد.)

از آنجائيكه درك مفهوم فشار فوق العاده مهم مي‌باشد اين قسمت را با دقت مطالعه فرماييد .

مثال1 : شايد براي شما اين اتفاق افتاده باشد كه مار آشپزخانه اي را در دست گرفته و آن را در حوض آب به حركت در آورده باشيد . زمانيكه كار را از سمت تيز آن به حركت در مي‌آوريد در مقايسه با زمانيكه آن را از سمت پهن آن به حركت در مي‌آوريد نياز به نيروي كمتري خواهد داشت .

در اين مثال سه عامل نقش اساسي  دارند :

1- دست يا عامل توليد نيرو و حركت          2- سطح كارد           3- وجود مايع

مثال 2 : مسلماً افرادي كه شنا مي‌كنند اين موضوع را كاملاً تجربه كرده‌اند كه در عمق‌هاي مختلف آب ، پرده گوش آنها تحت فشار بوده و اگر شناگر سر خود را از آب بيرون آورد هيچ فشاري را بر روي پرده گوش خود احساس نمي كند . در اين مثال نيز موارد زير نقش اساسي را بر عهده دارند :

1- سطح پرده گوش             2- عمق آب             3- وجود مايع

مثال 3 : در سيلندر شماره يك  با وجود اعمال نيرو بدليل بسته بودن ظرف ، پيستون به سمت پايين حركت نخواهد كرد ولي در سيلندر شماره دو  در اثر افزايش نيروي بدنه ظرف از ضعيف ترين نقطه سوراخ شده و پيستون به سمت پايين حركت مي‌كند . در اينجا نيز عوامل زير مؤثر مي‌باشند :


1- نيروي اعمالي                 2- سطح جك           3- وجود مايع

مثال 4 : شلنگ آبي به سمت يك توربين گرفته شده است . ذرات آب كه داراي انرژي مي‌باشند به سطح پرده هاي توربين برخورد كرده ، باعث حركت توربين مي‌گردند . عوامل مؤثر بر حركت توربين عبارتند از :

1- نيرو ( حاصل از انرژي جنبشي مايع )      2- سطح پره هاي توربين


3- وجود مايع

برنولي دانشمند اروپايي كشف كرد كه مجموع انرژي در يك جريان مايع محبوس هميشه مقدار ثابتي مي‌باشد .

انرژي جنبشي مايع + فشار پتانسيل + فشار استاتيكي مايع = مقدار انرژي

مثال 4و1                 مثال 2                     مثال 1

 = مقدار ثابت

در فرمول فوق  ، نشان دهنده سرعت مايع  ، دانستيه مايع مي‌باشند . در هيدروليك روغني مقدار  يا فشار پتانسيل با توجه به اينكه حداكثر ارتفاع سيستمهاي هيدروليكي از 20 متر تجاوز نمي كند صفر در نظر گرفته مي‌شود .

بنابر اين فرمول مكور در سيستمهاي هيدروليك روغني به شرح زير مي‌باشد .

انرژي جنبشي مايع + فشار استاتيكي مايع = مقدار ثابت

مايع در داخل لوله در حال حركت بوده و بدون برخورد با مانعي به بيرون هدايت مي‌شود . از آنجائيكه مقدار انرژي مايع ثابت است پس بدليل عدم وجود مانعي در مسير مايع ، مقدار استاتيكي صفر بوده و تمام انرژي مايه به انرژي جنبشي تبديل مي‌گردد .

فشار سنج ها همواره مقدار فشار هيدرو استاتيك را در محل نصب شده نشان مي‌دهند بنابراين در اين شكل فشار سنج ، عدد صفر را نمايش مي‌دهد .

در اين مثال مايع در يمك محفظة بسته قرار داشته و انرژي جنبشي مايع صفر است . در اين حالت تمام انرژي حاصل از وزنه 10 كيلوگرمي به انرژي فشار هيدرواستاتيك تبديل مي‌گردد . در مثالهاي ذكر شده تقريباً با عواملي نظير نيرو ، سطح و فشار آشنا شديم و اكنون رابطه بين آنها را با استفاده از فرمول زير خواهيم ديد .

 وزنه 10 كيلوگرمي بر سطحي معادل  اثر مي‌كند بنابراين :

در سيستمهاي تجاري واحد سنجش فشار ، بار و يا اتمسفر مي‌باشد . همچنين در اين مثال چنانچه قبلاً هم اشاره شد بر اساس قانون پاسكال تمام فشار سنجها عدد يك بار  را نشان مي‌دهند . به همين ترتيب مقدار فشار قرائت شده از فشار سنج ها يك بار خواهد بود .

مفهوم فشار در مدارهاي هيدروليك

قبل از پرداختن به بحث فشار در يك مدار هيدروليكي بهتر است ابتدا به شرح مفهوم مدار و سيستم هيدروليك بپردازيم . براي آنكه يك جك هيدروليك حركت كند و يا يك پرس هيدروليكي عمل پرس را انجام هد مي‌بايست يك مدار يا سيستم هيدروليك براي آن طراحي گردد . البته توضيح دربارة جزئيات و ملزومات يك مدار كاملا هيدروليك در فصلهاي بعدي به طور كامل خواهد آمد ، اما براي آنكه در اينجا تصويري درست از يك مدار يا سيستم هيدروليكي داشته باشيم مي‌توان گفت سيستم هيدروليك از يك تانك و مخزن آغاز و نهايتاً به همان تانك خاتمه مي‌يابد و در داخل مقدار قطعاتي از جمله پمپ ، صافي ، مصرف كننده ها و شيرها وجود دارند . مجموعه قطعات داخل مدار در ارتباط با يكديگر كار مورد انتظار به سيستم را به انجام مي‌رسانند .

مدارهاي هيدروليك شباهت زيادي به مدارهاي برقي دارند . در مدارهاي برقي مقاومت را به شكل…………… نشان مي‌دهند . در مدارخطي هيدروليك نيز علامت مشخصه مقاومت ………………  مي‌باشد .

مدارهاي موازي

در مسير فوقاني مقاومت 5 بار و مسير پاييني مقاومت 10 بار مي‌باشد .حال اين سئوال مطرح است كه فشار سنجهاي 1 و 2 چه فشارهايي را نمايش خواهند داد .

با اشاره مجدد به مفهوم فشار و اينكه اصولاً‌در مدارها وقتي مقاومتي در سر راه جريان واقع مي‌شود ، مايع از مسيري عبور خواهد كرد كه كمترين مقاومت را داشته باشد . پس جواب سؤال فوق مشخص مي‌گردد . فشارسنج 2 مقدار صفر و فشار سنج 1 مقدار 5 بار را نشان مي‌دهند . فشار سنج 2 به دليل عدم وجود هيچگونه مقاومتي در سر راه جريان و راه داشتن به تانك عدد صفر را نمايش خواهد داد . در اين مدار دو مقاومت 5 و 10 بار قرار داده شده است . با توجه به آنچه ذكر شد مايع از مسيري به مقاومت كمتر يعني مسير 5 باري عبور خواهد نمود و فشار سنج 1 ميزان فشار 5 بار را در مدار نشان خواهد داد .

مفهوم دبي :

لوله شماره 1 داراي سطح مقطع  و لوله شماره 2 داراس سطح مقطع  مي‌باشند . فرض كنيد هر دو لوله به پمپي با قدرت جابجايي 50 ليتر در دقيقه متصل شده اند . حال اين سؤال مطرح است كه كداميك از دو لوله زودتر ظرفي با گنجايش 500 ليتر را پر مي‌كنند ؟ آزمايش نشان داده است هر دو لوله تقريباً در يك زمان ظرف 500 ليتري را پر مي‌كنند. در لوله شماره 1 سطح مقطع كوچك و سرعت مايع زياد و در لوله شماره 2 سطح مقطع بزرگ ولي سرعت پايين مي‌باشد .


دبي عبارتست از مقدار مايعي كه در واحد زمان از يك سطح مقطع معين عبور مي‌نمايد و واحد آن ليتر در دقيقه و يا گالن در ياعت مي‌باشد . دبي پمپ مثال فوق 50 ليتر در دقيقه مي‌باشد .

لوله اي با دو مقطع مختلف نشان داده شده است كه توسط يك پمپ بادبي 50 ليتر در دقيقه تغذيه مي‌گردد . مقدار خروجي از لوله در مقطع كوچكتر چقدر خواهد بود ؟ از آنجائيكه دبي پمپ ثابت مي‌باشد تغيير سطح مقطع در لوله ها تغيير سرعت جريان را به همراه خواهد داشت . رابطة سرعت و سطح مقطع لوله ها به شرح زير مي‌باشد :‌

آزمايس نشان مي‌دهد مقدار فشار در ناحيه 2 كاهش يافته و سرعت مايع زياد مي‌گردد . در ناحية 3 نيز فشار افت نموده است ولي دبي در طول لوله تقريباً ثابت است ، اين لوله ونتوري مي‌نامند . در اين لوله ها شدت جريان تابعي از اختلافات فشار بين نقاط1 و 2 مي‌باشد .

در صورت مسدود شدن جلوي لوله ، فشار سنج ها يك ميزان فشار را نمايش مي‌دهند، زيرا مجموع انرژي جنبشي و انرژي فشار هيدرو استاتيك مايع تبديل به انرژي فشار  هيدرواستاتيك مي‌شود .

اورفيس

اورفيس يا تنگنا عبارتست از يك روزنه كوچك كه باعث عبور كنترل شدة مايع از يك سمت به سمت ديگر مي‌گردد .كاربرد آن چنانكه خواهيم ديد در طراحي شيرهاي هيدروليكي دارار اهميت زيادي است . پس از عبور مايع از اورفيس ، فشار كاهش پيدا مي‌كند .حال اگر جلوي لوله مسدود گردد بر اساس قانون پاسكال فشار در تمام نقاط يكسان خواهد بود .

دو دريچه  و  در حالت عادي مسدود مي‌باشند و در سطح مقطع استوانه  يك اورفيس وجود دارد . اگر دريچه  باز شود ، بدليل وجود اورفيس در سطح مقطع  در دو طرف آن فشارهاي  و  بوجود خواهد آمد ( در حالت بسته بودن  بود ) . مقدار  بدليل وجود اورفيس كمتر از  خواهد بود ، اين اختلاف فشار باعث بوجود آمدن اختلاف نيرو شده و سطح مقطع  به سمت بالا حركت خواهد كرد . به اين ترتيب پاية استوانه جلوي دريچه  را باز خواهد نمود.

حال اگر دريچه را ببنديم اختلاف فشار  و  از بين رفته و فشار در تمام نقاط يكسان خواهد بود . بدين ترتيب سطح مقطع استوانه  با نيروي فنر به حالت اوليه برگشته و دريچه  بسته خواهد شد . مثال فوق اساس كار شير هيدروليك فشار شكن با پايلوت ( راه انداز ) مي‌باشد .

ساختار يك سيستم هيدروليك

اگر دو جك هيدروليك را توسط يك لوله به يكديگر ارتباط دهيم و بر روي يكي از جكها يك زونه يك كيلوگرمي قرار دهيم شفت جك دوم به سمت بالا حركت خواهد كرد . مقدار جابجايي شفت جك دوم معادل مقدار مايع هم وزن با وزنة روي جك اول مي‌باشد . به عيارت ديگر وزن مايع جابجا شده نيز يك كيلو گرم خواهد بود .


دو جك با سطح مقطع هاي متفاوت به يكديگر متصل شده اند . چنانچه در شكل نشان داده شده است يك وزنه 1 كيلو گرمي بر روي جكي با سطح مقطع  و يك وزنه 10 كيلو گرمي بر روي جكي با سطح مقطع  قرار گرفته و سيستم در حالت تعادل هيدروليكي مي‌باشد .

از آنجائيكه فشار حاصل از وزنه 1 يك كيلو گرمي معادل    و فشار حاصل از وزنه 10 كيلوگرمي معادل مي باشد بنابر اين سيستم در حالت تعادل هيدروليكي قرار مي‌گيرد . همانطور كه ملاحظه مي‌شود ، در اين مثال وزنه يك كيلو گرمي در جك اول توانسته است وزنه 10 كيلوگرمي در‌جك دوم را در حالت تعادل نگهدارد كه به آن اصل تشديد نيرو مي‌گويند.


با وجود اين اكنون اگر حركت  وزنه سنگين تر ( جك دوم ) به سمت بالا مد نظر باشد مي‌توان به جاي وزنة يك كيلو گرمي يك پمپ دستي جايگزين نمود.

با حركت دادن دستة پمپ ، وزنه سنگينتر جابجا مي‌شود ولي مقدار جابجايي آن كم مي‌باشد زيرا با حركت دستة پمپ تا انتها ( مثلاً 10 سانتي متر ) ، جك به ميزان كمي جابجا خواهد شد ( مثلاً 1 سانتي متر ) . پس جهت كاملتر شدن مدار لازم است تغييرات ديگري در آن اعمال گردد تا وزنة سنگين كورس جابجايي بيشتري داشته باشد. براي حل اين مسئله مي‌توان از يك تانك هيدروليك و دو عدد شير يك طرفه استفاده نمود .


شير يك طرفه 1 مانع از برگشت روغن زير وزنه به پمپ و شير يك طرفه دوم مانع از برگشت روغن به داخل تانك در هنگام پمپاژ آن به جك مي‌شوند .

علاوه بر اين شير يك طرفه 2 امكان تغذية پمپ را نيز فراهم مي‌سازد چنانچه با حركت دستة پمپ به سمت بالا بدليل بوجود آمدن يك خط مكش ، روغن از تانك وارد پمپ مي‌گردد . تانك هيدروليك به عنوان منبع تغذية مدار از روغن و نهايتاً حركت بيشتر جك بكار مي‌رود .

در مثال قبل جك فقط قادر است به سمت بالا حركت كند و امكان حركت آن به سمت پايين وجود ندارد . علاوه بر اين در عمل ، حجم وسيع عمليات هيدروليك استفاده از پمپهاي دستي را محدود مي‌سازد ، بنابر اين لازم است تغييرات ديگري در سيستم فوق اعمال گردد .

 با استفاده از يك پمپ هيدروليك يك لوله برگشت و شير كنترل جهت مي‌توان جك هيدروليكي را به بالا و پايين هدايت نمود . اگر شير كنترل جهت را به سمت بالا هدايت نماييم روغن از پمپ به زير پيستون جك رفته و خط فشار در قسمت زير پيستون بوجود مي‌آيد ، و اگر شير كنترل جهت را به سمت پايين هدايت كنيم ، روغن به بالاي پيستون جك راه يافته و خط فشار در قسمت بالاي پيستون بوجود مي‌آيد.

لازم به ذكر است اگر بخواهيم جك را به سمت بالا هدايت كنيم مي‌بايست روغن طرف ديگر پيستون جك تخليه گردد ، زيرا مايع غير قابل تراكم بوده و صورت عدم تخلية روغن بالاي جك ، حركتي در جك مشاهده نخواهد شد به همين دليل خط برگشت روغن را توسط شير كنترل جهت به تانك ارتباط مي‌دهيم .

اگر حركت جك به سمت پايين مد نظر باشد ، مانند حالت قبل مي‌بايست روغن طرف ديگر جك را به تانك ارتباط داده و تخليه نماييم .اگر جك به سمت بالا حركت كردده و به انتهاي كورس خود برسد ، از آنجائيكه پمپ هيدروليك در حال كاركردن و پمپاژ روغن به جك مي‌باشد ، روغن فضايي براي فرار پيدا نكرده و فشار داخل مدار بالا مي‌رود . در اين حالت فشار سيستم كاهش پيدا نكند. مدار از ضعيفترين نقطه منفجر مي‌گردد . كنترل فشار بوسيلة شيرهاي فشار شكن انجام مي‌گيرد .

كاركرد اجزاء يك سيستم هيدروليك در اثر مرور زمان باعث فرسايش قطعات و ساييدگي آنها مي‌گردد . براده فلزات و همچنين گرد و غبار وارد شده به داخل سيستم در صورت عدم تصفيه روغن پس از مدتي باعث خرابي قطعات و از بين رفتن لقي مجاز آنها خواهد شد . جهت جلوگيري از بروز اين مشكل از فيلتر ها در مسير برگشت روغن به تانك و يا در خط مكش پمپ ( خطوط كم فشار ) استفاده مي‌شود.

 مقايسة سيستمهاي هيدروليك

دو نوع عمدة سيستم هاي هيدروليك عبارتند از : سيستمهاي مركز باز و سيستم هاي مركز بسته .

شير كنترل جهت مورد استفاده در سيستمهاي مركز باز در حالت مركزي خود اجازه مي‌دهد جريان روغن از پمپ به تانك باز گردد . سيستم داراي يك پمپ دبي ثابت است و در زمانيكه سيستم كار خاصي را انجام نمي دهد ، روغن بلا استفاده به تانك باز مي‌گردد .

در سيستمهاي مركز بسته ، وقتي كار خاصي انجام نمي شود ،‌پمپ نيز متوقف شده و عمليات پمپاژ را قطع مي‌كند . بنابر اين شير كنترل جهت در حالت مركزي بسته است و اجازة عبور روغن را نمي دهد . يك نمونه از سيستمهاي مركز باز و يك نمونه از سيستمهاي مركز بسته نمايش داده شده‌اند .

سيستم مركز بسته

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله هیدرولیک
 • پایان نامه پنوماتیک
 • مقاله طراحی سیستم مکنده غلات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی