پرسشنامه فرسودگی تحصیلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه‌ فرسودگی تحصیلی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پرسشنامه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

این پرسشنامه در سال ۱۹۹۷توسط برسو وهمکاران ساخته شد.پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد . پرسشنامه مذکور ۱۵ ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرتی ۵ درجه ای ازکاملاً مخالف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است . جدول شماره ۳_۲ پرسشنامه فرسودگی تحصیلی را بر حسب خرده مقیاس ها و سؤال هایی که هر خرده مقیاس را می سنجد ، می باشد .

جدول شماره ۳_ ۲: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی بر حسب خرده مقیاس ها و سؤال ها

متغیر خرده مقیاس تعداد سؤال سؤال هایی که خرده مقیاس ها را می سنجد
فرسودگی

تحصیلی

خستگی تحصیلی ۵ سوال با سوال های ۱۳،۱۰،۷،۴،۱ اندازه گیری می شود
بی علاقگی تحصیلی ۴ سوال با سوال های۲ ،۱۴،۱۱،۵   اندازه گیری می شود
ناکارآمدی تحصیلی ۶ سوال با سوال های۱۵،۱۲،۹،۸،۶،۳اندازه گیری می شود

  نحوه نمره گذاری :

هر سوال برحسب درجه بندی لیکرتی ۵ درجه ای کاملاً مخالف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است که به درجه ی کاملاً مخالف نمره ۱ و به درجه ی کاملاً موافق نمره ۵ داده می شود . البته با توجه به اینکه ما از مقیاس کارآمدی درسی یعنی جملات مثبت برای خرده مقیاس ( ناکارآمدی تحصیلی ) استفاده کردیم سوالات این خرده مقیاس  به صورت وارونه نمره گذاری شدند .

پایایی و روایی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :

پایایی پرسشنامه را برسو وهمکاران (۱۹۹۷) به روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ) و براساس خرده مقیاسها ،۷۰ /۰برای خستگی تحصیلی،۸۲/ ۰ برای بی علاقگی تحصیلی و ۷۵/۰ برای ناکارآمدی تحصیلی گزارش کرده اند .  در ضمن روایی پرسشنامه با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخصها ی برازندگی تطبیق[۱] ،شاخص برازندگی افزایشی[۲] و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب[۳] را مطلوب گزارش کرده اند.رستمی ،عابدی وشوفلی(۱۳۹۰ )پایایی این پرسشنامه رابه روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ‌ های خستگی تحصیلی ۸۸/۰، بی علاقگی تحصیلی ۹۰/۰ و ناکارآمدی تحصیلی ۸۴/۰  محاسبه کرده اند که نشان از پایایی مناسب این ابزار داشت .همچنین، روایی همگرا برای خرده مقیاس ‌ های خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی  وناکارآمدی تحصیلی به ترتیب ۷۴/۰  و   ۶۸/۰ و ۵۰/۰ محاسبه شده است.

[۱] -comparative fit index

[2] -Incrementul fit index

[3] – Root mean square error of  approximation index

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.