پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پرسشنامه  چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه‌  چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پرسشنامه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس)

برای اندازه گیری کمال گرایی از مقیاس چند بعدی کمال گرایی[۱]  (فلت و هویت، ١٩٩١ )استفاده شد. ام پی اس از سه خرده مقیاس ١۵ گویه ای تشکیل شده است که کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگرمدار و کمال گرایی جامعه مدار را اندازه می گیرد. آزمودنی ها میزان موافقت خود را بر یک مقیاس ۵ قسمتی نشان می دهند ؛ نمره های بالاتر نشان دهندة کمال گرایی بیشتر است. برای نمونه در زیر دو عبارت از پرسشنامة ام پی اس ذکر شده است:

١. کمال گرایی خود مدار: وقتی مشغول به کاری هستم تا آن را به عالی ترین شکل به اتمام نرسانم آرامش نمی گیرم.

٢. کمال گرایی جامعه مدار: اطرافیانم انتظار دارند در هر کاری که انجام می دهم موفق باشم.

تحقیقات زیادی از چند بعدی بودن روایی و پایایی مقیاس ام پی اس در جمعیت های بالینی، دانشجویان و دانشجویان و عموم مردم حمایت می کنند (هویت و فلت، ١٩٩١ ؛ هویت و همکاران، ١٩٩١ ). دامنة ضرایب آلفا برای این مقیاس بین ۷۴/۰ تا ۸۹/۰ گزارش شده است و خرده مقیاس ها با سازه هایی همبستگی داشته اند که از لحاظ نظری مشابه بوده اند و تحت تأثیر سوگیریهای پاسخ قرار نگرفته اند. در تحقیق حاضر قابلیت اعتماد پرسشنامه ام پی اس از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به دست آمد(هویت و همکاران، ١٩٩١ ).

ضریب آلفا برای خرده مقیاس کمال گرایی خود مدار و جامعه مدار به ترتیب برابر با ٨٠/۰ و ۷۲/۰ بود که نشانگر همسانی درونی بالای مقیاس است. در تحقیقی که بشارت (١٣٨٣) مشخصه های روان سنجی این مقیاس را بررسی کرده است ضرایب پایایی بازآزمایی برای کمال گرایی جامعه مدار برابر با گزارش شده است ۸۴/۰ r= و برای کمال گرایی جامعه مدار ٨٠/۰  r =گزارش شده است.

برای احراز اطمینان از روایی مطلوب این مقیاس از روش تحلیل عوامل استفاده شد. در تحلیل داده های پرسشنامه ام پی اس در این مطالعه مقدار ضریب KMO(شاخص کفایت نمونه گیری) و آزمون کرویت بارتلت نشان از وجود شواهد کافی برای انجام دادن روش تحلیل عاملی دارد. مقدار ضریب KMO، ۷۵/۰ و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت ۱۱۶۰ محاسبه شد که در سطح ۰۰۱/۰ < P معنی دار بوده است. نتایج تحلیل عوامل به روش مولفه های اصلی، باچرخش واریماکس موئد وجود ۲ عامل در پرسشنامه بود. این دو عامل ٣٠ درصد واریانس کل را تبیین می کنند. ملاک استخراج عوامل، شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود.

[۱] – Multiple Perfectionism Scale (MPS)

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.