پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

۱- مقدمه و سابقه   ۱
۲- چکیده   ۲
۳- آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر محیط زیست   ۸
۴- عوامل آلوده کننده هوا   ۱۰
– منابع اصلی آلودگی هوا   ۱۱
– ذرات معلق در هوا :   ۱۵
– مروری بر استاندارد گازهای آلاینده خودروها:   ۱۶
مقادیر گازهای خروجی مجاز از اگزوز وسائط نقلیه تا سال ۱۹۸۰، طبق   ۱۶
قانون هوای پاک آمریکا در‌موتورهای بنزینی   ۱۶
– روش‌های مختلف برای کاهش و کنترل آلودگی در اتومبیل:   ۱۹
۵-آمار خودروهای تهران بزرگ و روش انتخاب:   ۲۲
– آمارهای کیفی:   ۲۳
– تعریف شاخص بهینگی تست اتومبیل:   ۲۳
۶- شرح دستگاه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری:   ۲۵
– دستگاه نمونه گیر گازهای اگزوز :   ۳۱
– دستگاه آنالیز گازهای اگزوز :   ۳۲
-دستگاه آنالیز منو اکسید کربن (CO)   ۳۳
دستگاه آنالیز دی اکسید کربن (CO2)   ۳۴
دستگاه آنالیز اکسید های ازت :   ۳۶
-دستگاه آنالیز اکسیژن :   ۳۷
سیکل ترافیک (رانندگی ):   ۳۸
الف) تعیین ضرایب آلودگی   ۳۸
ب) تعیین تأثیر انواع دستگاه‌های کنترل‌کنندة گازهای آلاینده که روی خودروها نصب می‌شود.   ۳۸
– انواع سیکل‌های رانندگی متداول دنیا:   ۳۹
۷-نتایج آزمایشات :   ۴۱
۸- بحث و نتیجه گیری:   ۴۳
۹- مراجع :   ۴۶

۱- مقدمه و سابقه

این گزارش مرتبط با بند (۴- ج) مهندسی می‌باشد. هدف از تهیه این گزارش، مطالعه و تدوین اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد پیشینة اجرای طرح‌های مشابه بوده؛ تا بتوان دیدی جامع نسبت به مراحل انجام پروژه‌های مشابه به‌دست آورده و در نهایت بتوان این پروژة در دست اجرا (BE1) را به صورت جامع و حتی کاملتر از موارد مشابه قبلی انجام داد. همچنین این مطالعه کمک می‌کند که از انجام کارهای تکراری (در صورت وجود ) خودداری شود.

 ۲- چکیده

گزارش بررسی میزان کاهش آلاینده‌های خروجی اگزوز در اثر سرویس و تنظیم موتور خودرو شامل دو قسمت عمده می‌باشد. قسمت اول توسط شرکت کنترل ترافیک تهران به تشریح متد انتخاب خودروهایی که آزمایشات برروی آن‌ها انجام می‌شود پرداخته و نتایج حاصل از بررسی وضعیت سلامت فنی خودروهای بنزینی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. قسمت دوم ارائة نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت برروی خودروهای انتخابی و تحلیل آن‌ها می‌باشد.

درقسمت اول، یعنی متد انتخاب خودروهایی که آزمایشات برروی آن‌ها صورت گرفته، ابتدا خودروهایی که تعداد آن‌ها بسیار کم است از سیستم حذف گردیده‌اند. سپس جامعه مورد بررسی را به۹ نوع اتومبیل (۲ نوع ایرانی و ۷ نوع خارجی) طبقه‌بندی کرده‌اند. این ۹ نوع عبارتند از پیکان، رنو، پژو، تویوتا، شورلت، نیسان، ب.ام.و ، مزدا و جیپ . این خودروها در سه دهه ۴۰-۴۹ ، ۵۰-۵۹ ، ۶۰-۶۹ و۷۰-۷۱ مد نظر قرارگرفته‌اند چون از نظر فراوانی تجمعی، دارای اکثریت مطلق از نظر تعداد می‌باشند. در نهایت این جامعه به ۱۷ زیرمجموعه تقسیم شده‌است که ۷ نمونه از آن‌ها مربوط به پیکان و رنو و ۹ نمونه دیگر مربوط به دیگر خودروهای موجود در سیستم می‌باشد. در ادامه، مطابق جدول زیر حجم هر طبقه از جامعه را به صورت زیر قرار داده‌اند.

شماره طبقه

نوع خودرو

دهه ساخت

تعداد

۱

پیکان

۶۰-۶۹

۱۱۲۷۰۰

۲

پیکان

۷۰-۷۱

۴۶۸۰

۳

پیکان

۵۰-۵۹

۳۷۶۱۵۰

۴

پیکان

۴۰-۴۹

۴۱۰۰۰

۵

رنو

۶۰-۶۹

۴۰۲۴۰

۶

رنو

۵۰-۵۹

۱۴۹۰۵

۷

رنو

۷۰-۷۱

۱۱۷۱۰

۸

پژو

۵۰-۵۹

۳۴۴۴۰

۹

پژو

۷۰-۷۱

۹۲۰

۱۰

تویوتا

۵۰-۵۹

۲۸۴۰۰

۱۱

تویوتا

۶۰-۶۹

۸۳۳۵

۱۲

تویوتا

۷۰-۷۱

۱۵۵۵

۱۳

شورلت

۵۰-۵۹

۲۷۵۷۵

۱۴

نیسان

۶۰-۶۹

۲۶۰۷۵

۱۵

ب.ام.و

۵۰-۵۹

۲۳۲۰۰

۱۶

مزدا

۶۰-۶۹

۱۲۶۵۵

۱۷

جیپ

۶۰-۶۹

۸۰۲۰

پس از مشخص کردن حجم هر نمونه در یک نمونه‌گیری مقدماتی ( pre sampling )، تعدادی خودرو از هر نمونه انتخاب شده‌اند. ضمناً در نمونه‌های انتخاب شده پارامترهای روغن سوزنی، وضعیت شمع ، وضعیت پلاتین، وضعیت فیلتر، وضعیت تعمیر خودرو و تنظیم موتور بررسی شده‌اند. در ادامه حجم نمونه از هر طبقه (ni) از روش انتساب نیمن تعیین گردیده است.

که در این رابطه :

(ni) حجم نمونه طبقه iام،

(Pi) نسبت تعداد طبقه iام به تعداد کل جامعه،

(Si) انحراف معیار طبقه iام و(n) تعداد نمونه در کل جامعه می‌باشد.

برای استفاده از این رابطه باید si های زیر جامعه‌ها مشخص باشند که برآورد آن‌ها با استفاده از تحلیل نمونه مقدماتی بدست آمده است.

نتایج نمونه‌گیری نهایی در جدول زیر آورده شده است.

ردیف

طبقه

نوع خودرو

i

ni

انتخاب مدل برحسب فراوانی

۱

۲

پیکان

۳۷۶۱۵۰

۷

۱۳۵۴                   ۲ دستگاه

۱۳۵۶                   ۵ دستگاه

۲

۱

پیکان

۱۱۲۷۰۰

۷

۱۳۶۰                   ۲ دستگاه

۱۳۶۲                  ۳ دستگاه

۱۳۶۵                  ۲ دستگاه

۳

۴

پیکان

۴۱۰۰۰

۵

۱۳۴۹                  ۵ دستگاه

۴

۵

رنو

۴۰۲۴۰

۴

۱۳۶۱                  ۲ دستگاه

۱۳۶۹                  ۲ دستگاه

۵

۸

پژو

۳۴۴۴۰

۳

۱۳۵۶                  ۳ دستگاه

۶

۱۰

تویوتا

۲۸۴۰۰

۳

۱۳۵۶                  ۳ دستگاه

۷

۱۳

شورلت

۲۷۵۷۵

۳

۱۳۵۴                  ۳ دستگاه

۸

۱۴

نیسان

۲۶۰۷۵

۳

۱۳۶۳                  ۳ دستگاه

۹

۱۵

ب.ام.و

۲۳۲۰۰

۲

۱۳۵۴                  ۲ دستگاه

۱۰

۶

رنو

۱۴۹۰۵

۲

۱۳۵۷                  ۲ دستگاه

۱۱

۱۶

مزدا

۱۲۶۵۵

۲

۱۳۶۴                  ۲ دستگاه

۱۲

۷

رنو

۱۱۷۱۰

۲

۱۳۷۰                  ۲ دستگاه

۱۳

۱۱

تویوتا

۸۳۳۵

۲

۱۳۶۲                  ۲ دستگاه

۱۴

۱۷

جیب

۸۰۲۰

۲

۱۳۶۳                  ۲ دستگاه

۱۵

۲

پیکان

۴۶۸۰

۲

۱۳۷۰                  ۲ دستگاه

جمع کل خودروهای انتخاب شده                                                                                                             ۴۹دستگاه

در قسمت بعد مجدداً شاخص‌های بهینگی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد، مورد بررسی قرار گرفته و به هر کدام از آن‌ها امتیازی داده‌اند که طبق آن‌‌ها امتیاز خودرویی که بهینگی کامل دارد ۱۰۰ و خودرویی که نقص کامل دارد ۷ می‌باشد.

برای انجام قسمت دوم که تست خودروها و انجام آزمایشات برروی آن‌ها می‌باشد، ابتدا ابزار آزمایشات با آنها انجام شده‌اند معرفی شده‌اند. این ابزار عبارتند از شاسی دینامومتر، دستگاه نمونه‌گیر گازهای اگزوز، دستگاه آنالیز گازهای اگزوز شامل دستگاه آنالیز منوکسیدکربن، دستگاه آنالیز دی‌اکسیدکربن، دستگاه آنالیز هیدروکربن‌ها، دستگاه آنالیز اکسیدهای ازت و دستگاه آنالیز اکسیژن.

سپس انواع سیکلهای رانندگی را معرفی کرده و یکی از آن‌ها را انتخاب کرده‌ و تست را با آن سیکل انجام داده‌اند.

لازم به یادآوری است که در این گزارش از روش تست و اندازه‌گیری آلاینده‌های مختلف صحبتی نشده است؛ و فقط در جداولی جداگانه مقادیر آلاینده‌ها و میزان مصرف سوخت، قبل و بعد از تنظیم داده شده‌اند.

در پایان در یک نتیجه‌گیری، اثر تنظیم موتور را برروی آلاینده‌ها آورده‌اند که به عنوان مثال گفته شده است که تنظیم موتور می‌تواند CO را از gr/km 64 به gr/km 32و HC را از gr/km 1/5 به gr/km 7/2 برساند. همچنین در بخش نتیجه‌گیری در جدولی نشان داده شده است که تنظیم موتور اثر مطلوب‌تری بر روی خودروهای رده سنی پائین‌تر دارد.


۳- آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر محیط زیست

مسأله آلودگی محیط زیست که با پیشرفت تمدن، گریبان‌گیر جوامع بشری شده با عوامل رشد تمدن صنعتی در ارتباط است. مواد آلاینده‌ای که در شهر‌ها توسط منابع صنعتی ایجاد می‌شود، نه‌تنها به سلامت و موجودیت این شهرها لطمه وارد می سازد، بلکه آن‌چه هم اکنون به‌عنوان یک خطر جدی تلقی می‌شود، این است که در اثر توزیع این مواد در جو زمین، وضع کلی جو تحت تأثیر قرار گرفته و ترکیبات آن تغییر کرده که این تغییرات مسلماً به ضرر جامعه انسانی تمام می‌شود.

منابع آلوده کننده در ایران به چهار گروه وسایل نقلیه موتوری، صنایع، کارخانجات، منابع گرمایشی خانگی و تجاری و منابع متفرقه نظیر سوزاندن زباله و غیره تقسیم می‌شود. مطابق آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، ۹۷ درصد غلظت گاز سمی منوکسیدکربن در تهران مربوط به وسایل نقلیه موتوری است؛ و غلظت این گاز در مناطق پر ترافیک در محل رانندگان تا ppm 120 و در منازل داخل شهر نزدیک ppm10 می‌باشد. حال آن‌که استاندارد هوای پاک فقط ppm9 منوکسیدکربن را مجاز دانسته است.

طبق گزارشات این سازمان ۷۰-۶۰ در صد کل آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه موتوری        می‌باشد. استفاده نابجا از اتومبیل، تنظیم نبودن موتورها، رفت و آمدهای غیر ضـروری و ایجاد ترافیـک سنگین، فضای بسیار آلوده کننده‌ای را برای محیط زیست مردم فراهم آورده است.

۴- عوامل آلوده کننده هوا

به طور کلی عواملی که در زندگی شهری سبب آلودگی هوا می‌گردند به سه دسته تقسیم می‌شوند: اصطکاک، تبخیر و احتراق.

در احتراق ایده‌ال که فقط به صورت تئوری احتمال صورت گرفتن دارد، یک سوخت هیدروکربنی در اثر حرارت، با مقدار معینی اکسیژن در زمان کافی ترکیب شده و محصولات ثانویه و انرژی تولید می‌کند. در حالت تئوری و استوکیومتری محصولات احتراق فقط شامل بخارآب و دی‌اکسیدکربن می‌باشد که ترکیبات بی‌ضرری هستند. ولی احتراق ناقص به‌این صورت انجام نمی‌گیرد. در محصولات احتراق ناشی از احتراق ناقص منواکسید کربن، هیدروکربن‌های نسوخته و اکسیدهای نیتروژن وجود دارند.

–   کیفیت برخی آلاینده های هوا

آلاینده‌ها می‌توانند به‌صورت جامد، قطرات مایع و یا به صورت گاز باشند؛ که به مواد جامد و مایع اصطلاحاً ذرات گفته می‌شود. پس مواد آلوده کننده شامل دو دسته عمده از ذرات و گازها هستند.

ذرات آلاینده هوا بدون توجه به نام شیمیایی بر حسب کیفیت به ترتیب زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

الف) smoke : که عبارت است از ذرات جامد یا مایع که قطرشان کم‌تر از یک میکرون است و در نتیجه احتراق یا تقطیر به وجود می‌آید .

ب) fume

ج)  dost

د)  mist : عبارت است از ذرات مایع  با قطر‌ بیش از ۱۰۰ میکرون که در اثر فعالیت‌های صنعتی، مثل اسپری و تزریق کردن و یا در اثر میعان بخارات در اتمسفر و یا در نتیجه تأثیر نور خورشید روی گازهای خروجی اتومبیل‌ها به‌وجود می‌آید. اگر در mist تغییر صورت گرفته و غلیظ شود به صورت aerosol در می‌آید.

غلظت آئروسل در هوا نشان دهندة میزان کلی آلودگی شهرهاست. از اگزوز اتومبیل‌ها مقدار زیادی آئروسل بسیار ریز خارج می‌شود بیش از دوسوم مواد خروجی اتومبیل‌ها ذراتی هستند که قطرشان بین            ۰۶/۰ – ۰۲/۰میکرون می‌باشد.

 

– منابع اصلی آلودگی هوا

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.