پروژه تهیه چینی فسفاتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه تهیه چینی فسفاتی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه تهیه چینی فسفاتی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-    چکیده  ۶
۲-    مقدمه   ۷
۱-۲ انواع چینی رومیزی    ۸
۳-۲  چینی استخوانی ۱۰
۱-۲-۲ مواد اولیه۱۱
۱-۱-۲-۲  خاکستر استخوان۱۱
۱-۱-۱-۲-۲   جایگزین های خاکستر استخوان   ۱۴
۲-۱-۲-۲ رس ها (رس چینی – بالکلی – بنتونیت )  ۱۶
۳-۱-۲-۲ فلاکس ها   ۱۷
۱-۳-۱-۲-۲ سنگ کورنیش۱۷
۲-۳-۱-۲-۲ نفلین سیانیت   ۱۸
۳-۳-۱-۲-۲ فلدسپات ها     ۱۹
۴-۱-۲-۲ افزودنیها
۱-۴-۱-۲-۲ کربنات کلسیم  ۲۰
۲-۴-۱-۲-۲ اکسید روی (zno)  ۲۰
۳-۴-۱-۲-۲ فلورین ( )     ۲۲
۴-۴-۱-۲-۲ فسفات باریم    ۲۳
۵-۴-۱-۲-۲ فلاکس های بوری   ۲۴
۱-۵-۴-۱-۲-۲ بورات کلسیم۲۵
۲-۵-۴-۱-۲-۲ زئولیت بور ۲۵
۳-۵-۴-۱-۲-۲ فریت حاوی بور  ۲۶
۴-۵-۴-۱-۲-۲ استخوان بورات شده    ۲۶
۲-۲-۲ شکل دهی ۲۷
۳-۲-۲ پخت بیسکوئیت ۲۹
۴-۲-۲  لعاب چینی استخوانی۳۳
۵-۲-۲ پخت لعابی ۳۶
۶-۲-۲ خواص چینی استخوانی    ۳۷
۱-۶-۲-۲  خواص مکانیکی  ۳۷
۲-۶-۲-۲  مقاومت به شوک حرارتی   ۳۹۲-۲-۶-۳ خواص نوری ۳۹

۳- معرفی مواد اولیه
۱-۳ فسفات کلسیم سنتزی     ۴۲
۲-۳ کائولن (رس چینی )     ۴۳
۳-۳ بالکلی   ۴۴
۴-۳ فلدسپات ۴۵
۵-۳ سیلیس   ۴۵
۶-۳ بورات کلسیم (کلمانیت ) ۴۶
۷-۳ فسفات باریم   ۴۷
۸-۳ اکسید روی (zno) 48
9-3    فلورین ( )    ۴۸
۱۰-۳کربنات کلسیم۴۹
۴-    آماده سازی و  روش  ساخت بدنه چینی فسفاتی  ۵۰
۵-    بدنه های سری ۱۵۲
۶-    بدنه های سری ۲۵۳
۷-    بدنه های سری ۳۵۶
۸-    بدنه های  سری ۴     ۵۹
۹-    بدنه های سری ۵۶۲
۱۰-    بدنه های سری ۶۶۶
۱۱-    بدنه های سری ۷۷۰
۱۲-    نتیجه گیری کلی  ۷۳
۱۳-    پیشنهادات   ۷۵
۱۴-    مراجع ۷۶

مراجع:

۱ – Henning A .Hoppe , Michael Daub , oliver oeckler , synthesis , crystal structure , infrared spectrum and thermal be havi our of  – , (۲۰۰۹)

۲ – Joseph Dulat  , England , ceramic white ware com positions  comprising a BORate flux , u .s .patent : 3.704.146,(1972)

3 – Alpagut kara ,Ron Sterens , charac terisation of biscuit fired bone china body micro struc ture .part I : XRD and SEM of cry stalline phase , journal of the European ceramic society , (2001)

4 – Alpagut kara , Ron sterens , characterization of biscuit fired bone china body micro structure . part II : Transmission electron microscopy (TEM) of glassy matrix , journal of the European ceramic society , (2001)

5 – Ahmet capoglu ,Elimination of discolouration in reformulated bone china bidies , journal of the European ceramic Society , (2004)

6 – Pavid m.schubert , method for producing calcium Borate , u.s .patent : 5,785,939,(1998)

7 – Stanley d.stooky , Newuork , bone china and method of making it ,  u. s .patent :3,241,935,(1966)

8 – K.A .S taka lina  and T.L.Taraevat , bone porcelain , udc 666.525 , 1966

9 – David m.Schubert, method for producing calcium borate ,  u .s .patent :5,688,481,(1997)

10 – Krishan kammar nijhuman , bone china , u .s .patent : 3,893,841

11 – Peter francis messer , Aahmet capoglu , majid  jafari , ahmad fauzi ,mohd noor , henry ehibhanre , white ware ceramic comp ositii=ons , u .s .patent :5,716,894,(1998)

12 – Ros witha kreiner , porcelain ,porcelain batch composition and method for the manufacture of the porcelain , u .s. patent :5,455,210,(1995)

13 – Beard ,lan A, compositions and methods for producing clayware ,u. s .patent :4,337,317,(1982)

14 – Tadatoshi Ichiko , takeo Isini , keiichi michizuki , method of producing soft porcelain ,u .s. patent :4,134,772,(1979)

15 – Raymond Thompson , production of bone china , u .s .patent : 4,219, 360 ,(1980)

16 – Georage D.Irvine , synthetic bine ash , u .s .patent : 4,274,879.,(1981)

17 – John F, Clifford , Glaze compositions , u .s .patent : 5,200, 369, (1993)

18 – John F, Clifford , Glaze compositions , u .s .patent : 5,304,516,(1994)

19 – Wallter l.Eastes , method for producing calcium borates , u .s. patent :4,233,051,(1980)

20 – Alpagut kara , England , characterization of the interfaces Between lead lees Glazes and a bone china body , (1999)

21 – S .m .lee ,s .k. kim  ,  j .w . yoo , h .t .kim , crystallization behavior and mechanical properties of porcelain bodies containing zinc oxide additions , 2005

22 – Hae-won kim , young –hagkoh , seung –beom seo , hgoun –Ee kim , properties of fhuoridated hydroxyapatite – alumina biological composites densified with addition of  ,(۲۰۰۳)

۲۳ – Hae-won kim , yoon –jung noh , young – hag koh , Hyoun –EE KIM , Hyun –man kim , Effect of  on densification and properties of hydroxyl –apatitezirconia composites for biomedical applications , (2002)

24 – Tahany el adly , Doreya m.IBRaHIM and Mohamed T.Hussein , Barite as a main constituent in white ware composition , ceramic international , (1981)

25-ساخت و بررسی ریز ساختار چینی فسفاتی ، طاهره نورانی ، حامد مهینی ، دانشگاه آزاد میبد ، بهار ۱۳۸۶

-۲۶پروسه ی ساخت و تولید چینی فسفاتی ، حامد مهینی ، نگار هاشم نیا ، دانشگاه آزاد میبد ، زمستان ۱۳۷۹

چکیده

هدف از این پروژه تهیه ی چینی فسفاتی است که در حقیقت همان شکل تغییر یافته ی چینی استخوانی می باشد .

در این پروژه سعی شده است تا محصول تولیدی از پشت نمایی خوب ، سفیدی بالا ، دمای پخت پائین و محدوده ی پخت وسیع برخوردار باشد ، که به این منظور از کمک زنیترها و سفید کننده های مختلف استفاده شده است .

  ۲- مقدمه:  

به طور کلی کلمه ی چینی در زبان فارسی سابقاً به معنی کلیه ی ظروف صادر شده از کشورچین به کار می رفته است و همین مطلب به صورت China ware در انگلستان نیز به کار می رفته است .

کلمه ی پرسلان (Porecelain )  نیز از Porcela  که کلمه ی ایتالیایی است و به معنی نوعی حلزون دریایی مدیترانه می باشد که صدف سفید و نیمه شفافی دارد .

براساس استاندارد ASTM ، چینی فرآورده های سرامیکی زجاجی و سفید می باشد که می تواند لعاب دار یا بدون لعاب باشد.

تعریف چینی از موسسه ی استاندارد ایران :

ظروف چینی فرآورده های سرامیکی اند که از ترکیب سیلیکات های آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و سیلیکات های قلیایی ساخته می شوند. این محصولات در حالتی می توانند چینی نامیده شوند که به درجه حرارت پختی برسند و به حالت شیشه ای در آیند. در صد جذب آب در این حالت بسیار پائین و حداکثرر حدود ۵/.% درصد است. در ضمن بدنه های چینی باید سفید پخت باشند .[۲۵]

انواع چینی رومیزی:

چینی رومیزی یک رنج وسیعی از ظروف می باشد که شامل ظروف سفالی، پرسلان سخت، پرسلان نرم، چینی استخوانی و چینی زجاجی میباشد [۲۰]

نوع چینی

فرمول بدنه (%وزنی)

درجه حرارت پخت بیسکوئیت

درجه حرارت پخت لعابی

رنگ بدنه و مهمترین خصوصیات

چینی زجاجی

کائولن و بالکلی  %۵۰

کانی های فلدسپاتی %۲۰-۱۰

کوارتز    %۴۵-۳۵

۱۲۵۰-۱۱۰۰

۱۱۰۰-۹۵۰

سفید ، کِرم ، متراکم

 تا حّدی نیمه شفاف

پرسلان نرم

کائولن  %۴۰-۳۰

فلدسپات %۴۰-۳۰

کوارتز %۳۵-۲۵

۱۰۰۰-۹۰۰

۱۳۵۰-۱۲۵۰

سفید ، کِرم ، متراکم

نیمه شفاف

پرسلان سخت

کائولن   %۵۰

فلدسپات  %۲۵-۱۵

کوارتز  %۳۵-۱۵

۱۰۰۰-۹۰۰

۱۴۵۰-۱۴۰۰

سفید مایل به آبی – متراکم

نیمه شفاف

چینی استخوانی

کائولن   %۲۵

سنگ کورنیش   %۲۵

خاکستر استخوان   %۵۰

۱۲۵۰

۱۱۰۰

 کاملاً سفید – متراکم

نیمه شفاف

جدول۱: خصوصیات و ترکیبات انواع چینی

ترکیب بیشتر بدنه های سفید شامل : رس ، پرکننده و یک فلاکس می باشد که نسبت این مواد اولیه روی محصول نهایی و خواص قابل انتظار تاثیر دارد. [۲۰]

رس ها در بدنه های سرامیکی باعث ایجاد پلاستیسته، کار پذیری و استحکام خام و خشک می شود. رس های مورد استفاده در شکل دهی بدنه های سرامیکی شامل کائولن، بالکلی و بصورت جزئی از بنتونیت استفاده می شود. [۲۰]

فلاکس های موجود در بدنه باعث کاهش دمای پخت و افزایش تراکم قطعه و در عمل باعث کاهش هزینه ی تولید می شود. فلاکس ها در هنگام پخت باعث ایجاد فاز مایع می شوند.این

 فاز مایع باعث افزایش تراکم قطعه و در هنگام سرد شدن به شکل فاز شیشه در آمده و ذرات بدنه را به هم می چسباند. [۲۰]

فلاکس های مورد استفاده د ر بدنه های سفید پخت شامل مینرال های فلدسپاتیک هستند مثل فلدسپار، نفلین سیانیت، سنگ کورنیش و تالک و لیتیم که در موارد خاص از آنها استفاده می شود [۲۰] [۱۱]

پرکننده های مورد استفاده در صنعت سرامیک دارای نقطه ی ذوب بالایی هستند و ویسکوزیته ی فاز مایع بدنه را در دمای بالا افزایش می دهد و باعث حفظ شکل قطعه در حین پخت میشود. همچنین  پر کننده ها باعث کاهش انقباض خشک بدنه می شود. [۲۰] [۱۲]

پر کننده ها نقش مهمّی در خواص مکانیکی محصول پخت شده ایفا می کنند. [۲۰] [۱۲]

مهمترین پر کننده ها در صنعت بدنه های سفید سیلیس وآلومینا می باشد. [۲۰][۱۱]

چینی استخوانی :

چینی استخوانی یک محصول ویژه ی انگلستان است که توسط Josiah spode  در شهر Stoke در سال ۱۸۰۰ میلادی توسعه داده شده است. [۲۰][۲۵]

چینی استخوانی، نوعی پرسلان که از موادی همچون خاکستر استخوان، مواد فلدسپاتی و کائولن تشکیل شده است . [۲۰]

چینی استخوانی دارای ویژگی های ظاهری چون، سفیدی، پشت نمایی، کیفیت دکور و لعاب خوب و استحکام بالا می باشد. [۳][۵][۸][۱۲][۱۴][۱۵][۲۰]

چینی استخوانی شبیه پرسلان ها میباشد به جز اینکه دارای پلاستیستیه کمتر و رنج پخت کمتر نسبت به پرسلان ها می باشد. همچنین این محصول دارای زیبایی عالی و قیمت بالایی می باشد. [۳][۲۰][۱۲][۱۶]

برای ساخت چینی استخوانی یک سری پارامترها باید رعایت شود که به شرح زیر می باشد:

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.