پروژه سفالگری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه سفالگری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه سفالگری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه:    ۲
پیشینه سفالگری:    ۶
تهیه لعاب درقدیم:    ۷
معرفی شرکا وسهامداران:    ۸
معرفی تیم مشاوره:    ۹
انواع ظروف سفالی:    ۱۰
استراتژی محصول ,قیمت وجذب مشتری:    ۱۲
برآورد میزان تقاضا:    ۱۴
برآورد میزان تولید:    ۱۵
برآورد موجودی پایان دوره ظروف:    ۱۵
برآورد فروش خالص شرکت:    ۱۶
جدول ۱    ۱۷
توضیحات مربوط به جدول۱:    ۱۷
ماشین آلات وتجهیزات:    ۱۸
فضای تولیدی مورد نیاز:    ۱۸
تاسیسات:    ۱۹
هزینه زمین مورد نیاز:    ۱۹
هزینه ساختمان مورد نیاز:    ۱۹
هزینه های قبل ازبهره برداری:    ۲۰
هزینه دستمزد:    ۲۰
هزینه سوخت وانرژی:    ۲۱
هزینه های سرمایه ای ثابت:    ۲۱
هزینه های متغیر تولید:    ۲۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته{کوزه}    ۲۳
محاسبات بهای تمام شده کالای فروش رفته وسودناویژه کوزه:    ۲۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته{گلدان}:    ۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته{قلک}:    ۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته{خمره}    ۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته{تنور}    ۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته{ضرب باشگاهی}:    ۳۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته{گادیشه}    ۳۳
محاسبات: گادیشه دارای دو نوع مواد است :    ۳۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته{کشک مال}:    ۳۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته{دیزی}:    ۳۶
محاسبه هزینه اوقات تلف شده:    ۳۷
کل ساعات کارکرد در سال:    ۳۸
محاسبه اوقات تلف شده:    ۳۸
ثبتهای مربوطه:    ۴۰
محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده از طریق جدول:    ۴۳
محاسبه فروش کالا:    ۴۴
محاسبه موجودی کالای پایان دوره:    ۴۴
ترازنامه پایان دوره    ۴۵
تحلیل های مالی:    ۴۶
محاسبه نقطه سربه سر:    ۴۷
گردش موجودی کالا:    ۴۸
گردش کل داراییها:    ۴۸
حاشیه سود:    ۴۸
نرخ بازده سرمایه گذاری:    ۴۸

معرفی کسب وکار:

سفالگری یکی از رشته های صنایع دستی است که بیشترین تولیدات آن در میبد یزد ولالجین همدان می باشد. در میبد برای ساخت ظروف سفالی از خاک رس استفاده می کنند که این خاک در میبد فراوان می باشد وبه همین دلیل است که مردم میبد به این کار مشغول هستند.واین را هم بدانید که درلالجین همدان برای ساخت ظروف سفالی ازخاک سرخ استفده می شود.

برای اینکه بتوانم کار سفالگری راخوب بیان کنم فرض می کنم که میخواهم کارگاه سفالگری تاسیس کنم وبعد شروع به کار کنم که در زیربه تشریح این کار می پردازم:

ما فرض می کنیم که می خواهیم یک کارگاه سفالگری تاسیس کنیم وپس از تاسیس آن شروع به ساخت ظروف سفالگری کنیم . برای تاسیس کارگاه سفالگری باید اقداماتی به شرح زیر انجام دهیم:

اولین کاری که باید بکنیم خرید زمین یا خرید یک کارگاه سفالگری ویا اجاره آن است . پس تاسیس کارگاه سفالگری  نیاز به سرمایه گذاری دارد. این کارگاه اقدام به خرید زمینی کرده است که ۳۲۰ متر مربع است که ۱۲۰ متر آن تبدیل به ساختمان می شود وبقیه آن فضای باز است.

فضای باز برای ۱- موادی {خاک رس} که توسط تراکتور برای ما می آورند درآن محدوده فضای باز بریزیم ۲- برای خشک کردن ظروف سفالی ۳- برای رنگ {لعاب} کردن ظروف سفالی است. که کل هزینه ساختمان وزمین ۲۷۴۰۲۵۹۰ می شود.

بعد باید اقدام به تهیه تاسیسات کنیم یعنی حق امتیاز برق,آب,تلفن ,کابل کشی,تهیه تابلو برق,تهیه تانکر نفت,سایر تجهیزات برق رسانی وغیره راانجام دهیم.

بعد باید اقدام به خرید دستگاه ورزیدن گل کنیم. این دستگاه برای ورزیدن گل واستحکام بخشیدن به گل می باشد چون هنگامی که خاک رس را خیس می کنیم وآن را تبدیل به گل می کنیم گل درابتدا دارای استحکام خوبی نیست ونمی توان با این گل شروع به ساخت ظروف کرد بلکه باید گل را خوب ورز داد تا گل به خوبی به هم پیوند بخورد وبعد شروع به ساخت ظروف سفالی کنیم. هزینه تهیه این دستگاه ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است که مافقط به یک دستگاه احتیاج داریم.

اقدام بعدی خرید بالمین است.کار بالمین تهیه لعاب می باشد ما برای تهیه لعاب دربالمین به میزان حجم آن بالمین شیشه وآب می ریزیم و آن دستگاه را روشن میکنیم ومی گذاریم تا۱۵ ساعت بچرخد که در این صورت لعاب تهیه می شود. اگر خواسته باشیم لعاب سبز در بیاید خاک مس راروی لعاب تهیه شده می ریزیم در غیر اینصورت لعاب زرد رنگ{هنگامی که ظرف از کوره درآمد} درمی آید.هزینه تهیه بالمین ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است

نکته:به میزانی که شیشه دربالمین بریزیم لعاب تهیه می شود.

بعد باید اقدام به خرید چرخ سفال ودینام بکنیم که چرخ سفال برای ساخت ظروف سفالی است که دارای دو صفحه است یک صفحه دربالای چرخ سفال است که گل را روی آن قرار می دهیم وبعد شروع به ساخت ظروف سفالی می کنیم. ویک تسمه ای وجود دارد که دینام رابه چرخ سفال متصل می کند وباعت چرخیدن چرخ سفال می شود و می توانیم شروع به ساخت ظروف سفالی بکنیم.هزینه تهیه چرخ سفال ۳۰۰۰۰۰ و هزینه تهیه دینام ۵۰۰۰۰ تومان است که این کارگاه اقدام به خرید ۲ چرخ سفال و۲ دینام می کند.

اقدام بعدی خرید پمپ نفت است که وظیفه انتقال نفت از بشکه نفت به تانکر نفت را دارد وبعد به وسیله تانکر نفت,نفت راداخل کوره می ریزیم وکوره را روشن می کنیم.هزینه تهیه پمپ نفت ۶۰۰۰۰ تومان است.

اقدام بعدی خرید چراغ زیر کوره است که به عنوان مشعل کوره است. هزینه تهیه چراغ زیر کوره ۶۰۰۰۰ تومان است.

اقدام بعدی ساخت کوره است که ۵۱۰۰۰۰ تومان هزینه دربرخواهد داشت.

بعد ازاینکه این ماشین آلات راتهیه کردیم برای شروع کار باید ۱-مجوز ازاداره صنایع بگیریم که هزینه آن۱۰۰۰۰ تومان است۲-گرفتن حواله نفت از فرمانداری که هزینه ای نخواهد داشت.

ماشین آلات فوق یعنی بالمین, دستگاه چرخ سفال,دستگاه ورزیدن گل توسط دکتررادی تولید می شود.

بعد از اینکه اقدامات بالا راانجام دادیم می توانیم شروع به ساخت ظروف سفالی بکنیم که برای این کار باید اول مواداولیه {خاک رس} را تهیه کنیم وبعد آن را خیس کنیم بعد ازاینکه گل را خیس کردیم باید گل را تا زمانی که به نرمال نرسیده ازآن استفاده نکنیم وبعد گل را باید داخل دستگاه ورزیدن گل بکنیم تاگل خوب ورز داده شود وبعد می توانیم ظروف سفالی رابسازیم بعد ازاینکه ظروف سفالی را ساختیم باید صبر کنیم تا ظروف سفالی سفت شود وبعد باید ظروف سفالی راتراش کنیم بعد از اینکه ظروف راتراش کردیم باید صبر کنیم تا ظروف سفالی خوب خشک شود که حدودا ۴ روز می شود البته بستگی به شرایط جوی دارد

وبعد باید ظروف سفالی راداخل کوره بکنیم وکوره راروشن کنیم تا ظروف پخته شود وبعد ازاینکه ظروف پخته شد باید کوره را خاموش کنیم وصبر کنیم تاظروف در کوره سرد شود وبعد ظروف رااز کوره بیرون کنیم که دراین موقع کالا ساخته شده است وبرای فروش آمده است.

نکته: نوع سوخت برای پختن ظروف سفالی ازنوع نفت سفید است.


پیشینه سفالگری:

۱-طریقه آوردن گل:گل را توسط چارپایان از بیابان به کارگاه می بردند۰ گل را دردرون تشتی می کردندوداخل خورجینی که بر روی قاطربود می ریختندوبابت حمل گل ۴تومان دریافت می کردند

بعدازاینکه گل به کارخانه آورده می شد آن را در اتاقی که به آن گلخانه گفته می شد می ریختند وگل را آبخاره می کردند تهیه آب بدین صورت بودکه اب را به وسیله سطل از چاه بر می داشتند وبعد در حوضی می ریختند و آب داخل حوض را به وسیله ظروف سفالگری روی گل می ریختند تا گل خوب خیس شود ۰بعداز یک روز روی گل خاک می ریختند۰وگل رابا پا لگد میزدندوبعد گل را مهر(آماده) می کردندوفردای آن روز به اندازه ای که گل نیازداشتند گل را لگد می زدند وبعد شروع

به ساخت ظروف سفالی می کردند ۰ برای ساخت ظروف سفالی از چرخ سفال استفاده می کردند که به وسیله پای انسان به حرکت در می آمد.


تهیه لعاب درقدیم:

برای تهیه لعاب درقدیم محلی به نام متکستانه وجودداشت و درانجا گیاهی به نام اشنونر وجودداشت که اشنونر را در کوره ای که به صورت گودال بود می ریختند و ان را ذوب می کردند و پس ازآن که سرد میشد تبدیل به سنگی میشد که به آن سنگ سودا می گفتند ۰سنگ سودا را به همراه سیلیس در چرخ آسیاب می ریختند و آن را خرد میکردند بعد ان را دوباره در کوره ای  می ریختند و ان را خوب ذوب می کردند و بعداز سرد شدن آنرا دوباره در چرخ آسیاب می کردند و آن را خرد می کردند۰


معرفی شرکا وسهامداران:

نام ونام خانوادگی

میزان آورده

درصد سهم

آدرس وشماره تلفن

م. آ

۲۲۹۱۰۰۰۰

۶۸%

 ……….

م . آ

۵۹۵۰۰۰۰

۱۷%

………

س . ی

۵۰۷۲۵۹۰

۱۵%

………

جمع سرمایه

۳۳۹۳۲۵۹۰

۱۰۰%


معرفی تیم مشاوره:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تجربه

آدرس

۱

ر . آ

استاد سفالگری

ابتدایی

۴۵

.

۲

م. آ

استاد سفالگری

دانشجو

۱۵

.

۳

ع .آ

سفالگر

دیبلم

۱۲

.


انواع ظروف سفالی:

سفالگری دارای انواع مختلف ظروف مانند کوزه,گلدان,قلک,خمره ,تنور ,ضرب باشگاهی,گادیشه,کشک مال ,دیزی,دوره و… میباشد که در اینجا درمورد هر کدام از این ظروف صحبت می شود:

نکته: برای ساخت ظروف سفالی سفید بهتر است از گل شور استفاده شودواگر گل شیرین استفاده شود باعث میشود که ظروف سفالی قرمز رنگ شود.

برای ساخت ظروف سفالی رنگی بهتر است ازگل شیرین استفاده شود واگر گل شور مورد استفاده قرار گیرد رنگ ظروف سفالی خوب در نمی آید.

۱- کوزه:برای ساخت کوزه باید از گل شور استفاده کنیم چون کوزه یکی از

ظروف سفید سفا لی است. کوزه لعابدار نمی تواند آب را سرد کند به همین دلیل است که حتما باید کوزه سفید رنگ باشد.یکی از فواید کوزه اینست که کوزه شه آب را می گیرد به همین دلیل آب کوزه آب تمیز و زلالی است.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تفاوت سفال و چینی
 • مقاله سفال
 • سفالگری
 • مقاله سفالگری
 • گزارش کارآفرینی کارگاه سفالگری
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.